Page 1

Welkom op H U R L E Y

E/F

1


Welkom op HURLEY We heten jullie van harte welkom op ons Hurley toernooi. Het doet ons veel plezier dat er (naast onze eigen Hurley teams) uit het hele land veel teams zich hebben ingeschreven. Ook dit jaar hopen we er gezamenlijk een geslaagd toernooi van te maken. Om het geheel in goede banen te kunnen leiden gaan we er van uit dat alle deelnemende begeleiders goed op het schema letten voor een vlotte doorloop van het programma.

Aanvang wedstrijden Duur wedstrijden 20 minuten 09.00 09.20 uur 09.30 09.50 uur 10.00 10.20 uur 10.30 10.50 uur 11.00 11.20 uur 11.30 11.50 uur 11.30 12.00 f luNCH 12.00 12.30 e luNCH 12.30 12.50 uur 13.00 13.20 uur 13.30 13.50 uur 13.45 14.00 uur F prijsuitreiKing 14.00 14.20 uur 14.45 15.00 uur e prijsuitreiKing

2

"Om het toernooi goed te laten verlopen moeten jullie de wedstrijdtijden scherp in de gaten houden"


Poule-indeling Hurley e/f-toernooi zondag 23 juni 2013

JONGENS F

MEISJES F

JONGENS 1E JAAR

A1 JHurley JF1

B1 Hurley MF1

C1 Roomburg JE5

A2 HIC JF2

B2 Eemvallei MF1

C2 Hurley JE8

A3 Hurley JF2

B3 Hurley MF2

C3 Hurley JE7

A4 Hurley JF3

B4 Hurley MF3

C4 Pinoke JE6

A5 Pinoke JF5

B5 HIC MF1

C5 Hurley JE6

A6 Hurley JF4

B6 Hurley MF4

C6 Almere JE5

A7 Hurley JF5

B7 Hurley MF5

C7 Pinoke JE4

Poule A

Poule B

Poule C

MEISJES 1E JAAR

JONGENS 2E JAAR

MEISJES 2E JAAR

D1 Eemvallei ME2

E1 HIC JE2

F1 Hurley ME3

D2 Westerpark ME7

E2 Pinoke JE2

F2 Hurley ME2

D3 AMVJ ME7

E3 Pinoke J6E2

F3 Pinoke ME2

D4 Hurley ME5

E4 Hurley JE3

F4 Hurley ME1

D5 FIT ME4

E5 Hurley JE9

F5 Hurley M6E4

Poule D

D6 Hurley ME6

Poule E

Poule F

F6 Loenen ME4

D7 Bennebroek ME6

3


Veldindeling 09.00 uur 11

21

A

b1 -b2

spelveld B b6 - b 3

C

d

-

C

B

-

7

A

A

B C D

B4 - B7

a3 - a5

B C D

Clubhuis

A

D

22

B

23

A

d1 -d6

-

-

A1 - A7

20

B C D

A2 - A6

A

C

d Strafballenveld

Veldindeling 09.30 uur

A

B

D

A1 - A2

C5 - C6

A

22

D5 -D6

D3 - D4

E3 - E4

B C D

Clubhuis

C

B2 - B6 B1 - B7

23

B C D

B C D

B3 - B5 E1 - E2

D

D 1C

A7 - A3 d

B

A

A6 - A4

F5

-F6

F

F 3-

F1

7

-F

2

4

2

20

A

A

A

C3- C4

11 C1 - C2

21

spelveld B

C

d Strafballenveld 4


Veldindeling 10.00 uur A

B4 - B5

D2 - D5

11

21

B7 - B3

spelveld B C

A

A5 - A2

A6 - A1

D

A

B C D

Clubhuis

C4 -C5 C2 - C3 B

23

A

E1 - E2

B6 - B1

B

C

C6 - C7 A4 -A3

7

22

A

20

B C D

F1 - F2

E3 - E4

A

B C D

d

C

d Strafballenveld

Veldindeling 10.30 uur

A

B

C

A

E4 - E5 B6 - B1

B5 - B2

B C D

Clubhuis

C2 - C4 C1 - C3

23

B C D

22

A

D

B C D

B

A

F5 - F6

7

C

d

C5 - C7 B4 - B3

20

A4 - A5

D2 - D3 D6 - D7

D4 - D5

A

A

A3 - A6

11 E2 - E3

21

spelveld B

C

d Strafballenveld 5


Veldindeling 11.00 uur

A

B

C

D

D5 - D7

D2 - D4

B5 - B6

E1 - E3

E2 - E5

B C D

Clubhuis

C3 - C6

D1 - D3

C1 - C4

22

A4 - A2

A

C

d

A3 - A1 A7 - A5 B

23

A

B2 - B7

B1 - B4

7

C2 - C7

B C D

20

B C D

A

A

A

F3 - F5

F2 - F6

11 F1 - F4

21

spelveld B

C

d Strafballenveld

Veldindeling 11.30 uur

7

A

B

C

D

E2- E3

A

d

22

D3 - D6

D2 - D7

B C D

Clubhuis

C

C2 - C6 C1 - C5

23

B C D

F4 - F6

E4 - E5

C4 - C7 D1 -D4

20

B C D

A

A

A

F2 - F5

11 F1 - F3

21

spelveld B

B

A

C

d Strafballenveld 6


Veldindeling 12.30 uur

A

B

C

D

e1 - e2

22

D2 - D6

A

B7 - B5

A6 - A7

A1 - A4

A2 - A3

D1 - D5

B C D

Clubhuis

B4 - B2 B3 - B1

B C D

D4 - D7

d

B

23

A

c3 - c5

c1 - c7

7

C

A

20

B C D

A

e5 - e3

c4 - c6

A

F1 - F6

F4 - F5

11 F2 - F3

21

spelveld B

C

d Strafballenveld

Veldindeling 13.00 uur A

F4 - F6

F1 - F3

11

21

F2 - F5

spelveld B C

d

A

A

Clubhuis

B C D

c2 - c5

c1 - c6

B C D

23

A

D

c3 - c7 B

A

A2 - A7 B3 - B5

A3 - A6

B

C

22

A5 - A1

7

B C D

e3 - e5

20

e1 - e4

A

C

d Strafballenveld 7


Veldindeling 13.30 uur

7

A

B

C

D

22

B1 - B4

E2 - E4

B6 - B7

A5 - A6 A4 - A7

B C D

Clubhuis

C

d

B2 - B3

A

D4 - D6

D1 - D7

E1 - E5

D3 - D5

B C D

20

B C D

A

A

A

F3 - F6

F2 - F4

11 F1 - F5

21

spelveld B

B

23

C

A

d Strafballenveld

Veldindeling 14.00 uur 11

21

A

C5 - C4

spelveld B C d

A

B

C

A

B C D

D3 - D7

B C D

Clubhuis

A

D

22

23

B

A

C2 - C3

7

B C D

D2 - D5

20

D1 -D6

A

F3 - F4

C

d Strafballenveld 8


Reglement

Hurley minigames n.v.t. E/F

• Startopstelling 1 keeper, 4 veldspelers per team. • Keeper verplicht (niet wisselen, tenzij geblesseerd). • Het team dat een tegendoelpunt krijgt mag voor het spel hervat wordt naar keuze of een eigen extra speler opstellen of de tegenstander met een speler minder laten spelen. • Ieder team moet tijdens de wedstrijd buiten de keeper altijd minimaal 1 veldspeler en maximaal 6 veldspelers opgesteld hebben. • Vliegende wissels van veldspelers zijn steeds toegestaan via de wisselzone (middellijn), eerst speler(s) uit, daarna speler(s) in. • Bij foutieve wissel vrije slag tegen, bij herhaling strafbal tegen. • Alleen spelende teams inclusief coach binnen de hekken toegestaan, plaatsnemen bij wisselzone. • Verplichte afstand bij spelhervatting 3 meter i.p.v. 5 meter. • Geen korte hoekslagen (strafcorners). • Bij overtredingen door de aanvallende partij binnen de aanvallende cirkel: vrije slag direct buiten die cirkel. • Bij overtredingen door de verdedigende partij binnen eigen cirkel: vrije slag 3 meter buiten die cirkel. • Zware overtredingen (of ter directe voorkoming doelpunt) door de verdedigende partij binnen eigen cirkel: strafbal tegen. • Bij strafbal behalve nemer en keeper alle spelers op andere helft, verder gelden bij strafbal veldhockeyregels. • Andere punten, waarin dit reglement niet voorziet: beslissing aan scheidsrechter. 9


Reglement

Het Groot Hurley aardappelspel n.v.t. B/c & D ap

d aar • • • • • • •

el

sp pel

Estafette (8 lopers per team); Breng de aardappel op je stick zo snel mogelijk heen en weer; Leg na het lopen de aardappel op de stick van de volgende loper; Win je: 3 punten, verlies je: 1 punt; De pylonnen onderweg moeten aangetikt worden; De uitslag telt mee voor de totaalscore (aantal wedstrijdpunten); Uitslag nadien doorgeven aan de wedstrijdtafel.

Uitslagen aardappelrace Tijd Veld Tegenstander

10

winnend team


Reglement

shoot out wedstrijd n.v.t. D & E/F

• Iedere ploeg heeft 11 ballen. • Eerst begint de gehele thuisspelende ploeg, dan de gehele uitspelende ploeg. • Eén speler loopt vanaf de aangegeven stip op de keeper af en moet binnen 8 seconden proberen te scoren. • De scheidsrechter fluit en beslist. • De KNHB-regels gelden. • Het aantal gescoorde ballen telt mee voor de eindscore, (aantal gescoorde doelpunten). • Het aantal tegengoals telt mee voor het klassement minst gepasseerde keeper.

Uitslagen Shoot outwedstrijd

Tijd Veld

team - doelpunten

team - doelpunten

11


Reglement

Strafballenwedstrijd • Elftallen (D en C teams) nemen 14 strafballen, EF teams nemen 2 maal 8 strafballen (beiden tellen mee bij de uitslag). Bij het C toernooi zijn er alleen strafballen in de finale. • B teams bepalen nader hoeveel strafballen er genomen mogen worden. Hierbij geldt dat het team met de meeste spelers bepaalt hoeveel er genomen worden. Dit kan betekenen dat er bij het team met minder spelers één of meerdere spelers twee keer een strafbal mogen nemen. • De strafballen worden om en om genomen waarbij de thuisspelende ploeg begint met de 1e strafbal. • De door de teams meegenomen scheidsrechters fluiten en beslissen (alleen bij EF levert Hurley de scheidsrechters) • De KNHB-regels gelden. • Het aantal gescoorde strafballen telt mee voor de eindscore,

Uitslagen Strafballenwedstrijd Tijd Veld

12

team - doelpunten

team - doelpunten


Toernooireglement

• Het begin en het einde van de spelrondes wordt centraal geregeld. De scheidsrechters kunnen zo snel mogelijk beginnen met de wedstrijd. • Ieder team heeft een eigen scheidsrechter. • Hurley levert scheidsrechters voor de EF aardappelrace en strafballen op het EF-toernooi en voor de shoot-outs op het B- en C- toernooi. • Voor de minigames ( B, C en D toernooi) levert Hurley scheidsrechters voor de wedstrijden waarin geen Hurley team speelt. Een minigame waarin een Hurleyteam speelt, wordt gefloten door de scheidsrechter van het Hurley team. • De begeleider van de thuisspelende (is eerstgenoemde) ploeg verzorgt inlevering van het wedstrijdformulier bij de wedstrijdtafel direct na de wedstrijd. Iedere ploeg (muv het EF toernooi) vindt in zijn/haar enveloppe wedstrijdformulieren voor de thuis gespeelde wedstrijden. • Gewonnen wedstrijd is 3 punten, gelijk¬spel 1 punt, verloren wedstrijd 0 punten. • Bij gelijke stand in de poule beslist eerst het onderlinge resultaat, dan het doelsaldo, resp. het aantal vóór gescoorde doelpunten. • De toernooileiding beslist voor die zaken waarin het reglement niet voorziet. • Alle doelpunten uit alle spelmomenten per team worden bij elkaar opgeteld. Ieder veelvoud van 3 doelpunten levert een extra punt op voor de eindstand van de poule. Ook de punten uit de aardappelrace en de strafballen i.g.v. EF en shoot-out en mini-game (C-toernooi). • Bij het B,C en D toernooi wint iedere poule-eerste een prijs. • De eerstgenoemde (thuisspelende) ploeg draagt zo nodig hesjes, verkrijgbaar en in te leveren bij de toernooileiding.

13


Huisregels • Parkeren alleen in de vakken (er wordt gecontroleerd). • Op het kunstgras geen glas, papiertjes, kauwgom, en natuurlijk geen honden en rokende ouders. • Honden aan de lijn. • Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken en plastic zakken die je kunt krijgen bij de wedstrijdtafel. Nb: er zitten ook plasticzakken in de teamenveloppen. • In het clubhuis mag niet worden gerookt. • Let op waardevolle voorwerpen en eigendommen! Hurley kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verloren en/of gestolen voorwerpen. • Het is een strak schema, uitlopen van het toernooi is erg vervelend. Verlaat dus onmiddellijk na de gespeelde wedstrijd de dugout en het veld. • Zorg bijtijds dat het team klaar staat voor de te spelen wedstrijd. • Tijdens het sproeien niet aan de sproeikoppen komen. 14


NOTITIES

15


sponsoren; shortstay

969 PR

INSENGRAC H T

Helena van Gelder & Sons Prinsengracht 969 1017 KL Amsterdam The Netherlands

T. +31206245600 M. +31621871963

w w w . f a c e b o o k . c o m / Pr i n s e n g r a c h t 9 6 9 w w w . b b p r i n s e n g ra c h t . wo rd p re s s . c o m

www.prre.net

grafic design art

Prinsengracht 969, 1017 KL Amsterdam, 06-21871963

sportief los in het bos... veel plezier, Hurley

16

E/F hurley toernooiboekje'13  

Toernooiboekje Hurley E/F teams zondag 23 juni '13 Amsterdamse Bos, informatie; tijden, regelementen, pouleindelingen & regelementen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you