Catalogue for the exhibition You are what you wish for

Page 1

A/W 15–16 / „Jsi tím, co si přeješ“ ‘You Are What You Wish For’ Denisa Nová Helena Lukášová Karin ZadrickKřehká brutalita

A/W 15–16

A Fragile Brutality

Intimní galerijní prostor Whitebox zažil již mnoho proměn a hostil řadu neobvyklých a překvapivých prezentací současného designu na pomezí volné tvorby. Nikdy však ještě neoblékl háv tak tajemný a uhrančivý jako v případě kolekce A/W 15–16 / „Jsi tím, co si přeješ“ oděvní návrhářky Denisy Nové a s ní spolupracující digitální sochařky Heleny Lukášové. Při vstupu do místnosti nás obklopí bílá tma, jemně protkaná tenoulinkými paprsky světel. Oči dlouze přivykají slabému nasvícení, jež postupně poodhaluje temnou krásu kožených párů kozaček a dámských bot. Střevíčky jakoby ledabyle kráčející nebo nečekaně odložené v prosklených kvádrech leží přímo na dřevěné podlaze. Mystickou atmosféru pod barokní klenbou umocňuje zdánlivě křížová instalace objektů připomínající jakési soudobé relikviáře. Od vchodu do prostoru ubíhá linie párů obuvi s nepřehlédnutelně zlatými podpatky zdobenými reliéfy ve tvaru torz dlaní a chodidel (sochařky) nebo s klínky tvořenými naklonovanou postavou (sochařčina muže) v pozici Atlase. V kolmici k nim levitují Denisou Novou citlivě zrestaurované a střihově recyklované perziány (z let 1920–1970, hledané a objevené 31. 1. 2015 na bleším trhu Jeu de Balle v Bruselu) s brožemi, které doplňují celou sochařsko-šperkařskou sérii nazvanou „Jsi tím, co si přeješ“. Téměř měsíční osvit expozice podtrhuje chundelatost kožíšků a odlesky šperků s náměty manipulovaných částí lidských těl kreslí na stěny tajemné siluety stínů… Přestože obě umělkyně tvoří samostatně, nikoliv společně v jednom ateliéru, vyznačují se jejich individuální umělecké vklady vzácnou komplementaritou a spojují se ve velmi kompaktní a čistý celek. The intimate gallery space of GASK’s Whitebox has undergone many changes and has hosted many unusual and surprising exhibitions of contemporary fine art design. But it has never been dressed in such mysterious and bewitching garb as it has for the A/W 15–16 / ‘You Are What You Wish For’ collection by designer Denisa Nová and her exhibition partner, digital sculptor Helena Lukášová. As we enter the room, we are surrounded by white darkness filled with fine, nearly imperceptible filaments of light. The eyes take a long time adjusting to the weak lighting, which gradually reveals the dark beauty of women’s leather boots and shoes. High-heeled shoes carelessly stride or are unexpectedly placed in glass cubes directly on the wooden floor. The mystical atmosphere beneath the vaulted baroque ceiling is amplified by the cross-like installation of objects in a manner resembling contemporary reliquaries. Stretching out from the room’s entrance is a line of shoes with bright golden heels decorated with reliefs in the shape of (Lukášová’s) palms and soles, or with heels in the shape of a stopped figure (Lukášová’s husband) in the position of Atlas. Exhibited in an elevated line perpendicular to these shoes are Denisa Nová’s sensitively restored and recycled karakul pelts from 1920–1970, which she found at the Jeu de Balle flea market in Brussels on 31 January 2015. This sculpture-and-jewellery series entitled ‘You Are What You Wish For’ is rounded out by a set of brooches. The exhibition’s almost moonlike illumination is underscored by the shaggy nature of the furs, and the jewellery with motifs of altered human body parts casts mysterious silhouettes onto the walls… Although both artists work independently in separate studios, their work is characterized by a rare complementarity and comes together to form a highly compact and pure whole. Veronika Marešová


A/W 15–16

Denisa Nová

Vzdělání:

* 1973, Česká republika

2008–2010 Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oděvní ateliér, magisterské studium 1995–1998 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci, oděvní ateliér, bakalářské studium Zahraniční stáže: červen 2004 Londýn, UK (pracovní workshop z oblasti módního designu s podtextem Vytvoření partnerských vztahů mezi střední Evropou a Spojeným královstvím Velké Británie) Soutěže & ocenění: 2012, 2011, 2009 Cena šéfredaktorů, Designblok, Praha 2000, 2006 oděvní designér roku, Mezinárodní veletrh módy Styl, Prague Fashion Week, Praha 2006 Czech Grand Design, oděvní designér roku, Praha Zkušenosti: Od 2012 přednáší textilní stylistiku na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci 2003 otevírá vlastní studio, Praha 1999 otevírá vlastní studio, Brno 1999 zakládá a vede vlastní značku DNB zaměřenou na design a tvorbu oděvů pro ženy, včetně kolekcí doplňků a obuvi Koncepty: 2010 Světelné šaty, Nová scéna ND, Praha 2009 Kolekce nula, Centrum současného umění DOX, Praha 2009 Tanec tichem, LR studio, Praha Výstavy, přehlídky & performance: 2015 3D Print Design Show, přehlídka, Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA 2014 Ruměná. Kůže z dechu, výstava, Denisa Nová, Karin Zadrick & Klára Dvořáková, Galerie města Ostravy, dvorana Multifunkční auly Gong, Ostrava 2014 Teaser MBPFW, přehlídka, Centrum současného umění DOX, Praha 2012 Denisa Nová & Liběna Rochová, výstava Clam-Gallasův palác, Designblok, Praha 2011 Evoluce virem, přehlídka, Orange fashion, Bratislava 2011 Not Fashion Alone: Contemporary Fashion from Central Europe, přehlídka, oranžérie muzea Pałac w Wilanowie, Varšava 2010 Kolekce Nula, výstava, Denisa Nová & Karin Zadrick, Centrum současného umění DOX, Praha 2010 Expo 2010, Šanghaj 2006 Vendôme Luxury, prodejní výstava, Týden módy, Paříž, Francie 2006 Milk Studios, New York, USA 2005 Týden módy, Kunsthalle Vídeň, Rakousko 2003, 2004 Mladé tvůrčí talenty, výstava a autorská přehlídka, veletrh CPD, Düsseldorf Zastoupení ve sbírkách: Umělecko-průmyslové muzeum, Praha Moravská galerie, Brno Severočeské muzeum, Liberec


A/W 15–16

* 1973, Czech Republic Education: 2008–2010 Faculty of Multimedia Communications, Tomáš Baťa University, Zlín, MA in clothing design 1995–1998 Faculty of Textile, Technical University of Liberec, BA in clothing design Foreign exchange: June 2004 London/UK (workshop in fashion design as part of the Creating Partnerships between Central Europe and the UK programme) Competitions & awards: 2012, 2011, 2009 Editors’ Award, Designblok Prague 2000, 2006 Fashion Designer of the Year, ‘Styl’ International Fashion Fair, Prague Fashion Week, Prague 2006 Fashion Designer of the Year, Czech Grand Design, Prague Experience: since 2012 lecturer in Textile Stylistics, Faculty of Textile, Technical University in Liberec 2003 opens her own studio in Prague 1999 opens her own studio in Brno 1999 founds and manages her own brand, DNB, focused on the design and creation of women’s clothing, accessories, and footwear Designs: 2010 Light Dress, New Stage of the National Theatre, Prague 2009 Collection Zero, DOX Centre for Contemporary Art, Prague 2009 Dance Through Silence, LR Studio, Prague Exhibitions, shows & performances: 2015 3D Print Design Show, show, Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA 2014 Blushing. Skin of Breath, exhibition, Denisa Nová, Karin Zadrick & Klára Dvořáková, Ostrava City Gallery, Gong multipurpose hall, Ostrava 2014 Prague Fashion Week Teaser, show, DOX Centre for Contemporary Art, Prague 2012 Denisa Nová & Liběna Rochová, exhibition, Clam-Gallas Palace, Designblok, Prague 2011 Evolution Through Virus, show, Orange Fashion, Bratislava 2011 Not Fashion Alone: Contemporary Fashion From Central Europe, show, Orangery of the Wilanow Palace Museum, Warsaw 2010 Collection Zero, exhibition, Denisa Nová & Karin Zadrick, DOX Centre for Contemporary Art, Prague 2010 Expo 2010, Shanghai 2006 Vendôme Luxury, exhibition and sale, Paris Fashion Week, France 2006 Milk Studios, New York, USA 2005 Vienna Fashion Week, Kunsthalle Wien, Austria 2003, 2004 Young Creative Talents, exhibition and show, CPD Düsseldorf Collections: Museum of Decorative Arts, Prague Moravian Gallery, Brno North Bohemian Museum, Liberec


A/W 15–16

Helena Lukášová

Vzdělání:

* 1970, žije, Česká republika

2005–2009 doktorské studium na VŠVU Bratislava 1990–1996 studium sochařství v ateliéru profesora Juraje Bartusze 1985–1989 SUPŠ Uherské Hradiště Zahraniční stáže: 2016 umělecká rezidence v Center for New Art, William Paterson University, NJ, USA 2014 workshop Digital Stone Project, Garfagnana Innovazione, IT 1998–2002 studijní stáž v Johnson Atelier, Technical Institute of Sculpture, Mercerville, NJ, USA 1992 studijní pobyt na Slippery Rock University, PA, USA Ocenění: 2016 nominace na Czech Grand Design v kategorii šperk 2015 cena Lighton International Artist Exchange Program (LIAEP) pro realizaci díla v zahraničí 2015 Cena rektora MU za významný umělecký čin 2014 nominace na 3D Print Show Global Award, Londýn, UK Výběr skupinových výstav: 2015 Craft Forms 2015, kurátor Ronald T. Labaco (MAD NYC), Wayne, PA, USA 2015 Superstrata: 3D Printed Art, The Compound Gallery, Oakland, CA, USA 2015 Plastic me, galéria X, Bratislava, SK 2015 Beyond the Buzz: New Forms, Realities, and Environments in Digital Fabrication, Minneapolis College of Art and Design (MCAD), MN, USA 2014 Rock Stars, výstava roboticky opracovaných soch M.U.S.A., Pietrasanta, IT 2014 A VISUAL SYNTAX Art, in the Book Format, Rack and Humper Gallery, New York, NY, USA 2014 3D Print Show, New York, NY, USA 2013 3D Print Show, Londýn, UK / Paříž, FR 2012 Home Sweet Potato, galéria Médium, Bratislava, SK 2009 Socha v mestě, Bratislava, SK 2007 Sculpture S.O.S, galéria Médium, Bratislava, SK 2003 Iron Sculpture, soutěžní výstava, Grounds for Sculpture, NJ, USA 2003 Selected Works, One Room Gallery, Brooklyn, New York, NY, USA Výběr samostatných výstav: 2008 Girls Go Digital, Ústav vizuální tvorby UTB, Uherské Hradiště, CZ 2006 Girls Go Fleda, klub Fléda, Brno, CZ 2000 Absolute Music, s Jordinem Isipem, Mercer County Community College, NJ, USA 2000 Inua, Extension Gallery, Johnson Atelier, Princeton, NJ, USA Ostatní: 2015 stálé umístění sochy Jsem Venuše v sochařském parku Grounds for Sculpture, NJ, USA


A/W 15–16

2015 3D Print Design Show, přehlídka, Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA 2014 představení masek společně s kolekcí Denisy Nové S/S 2014, Mercedes-Benz Fashion Weekend, DOX, Praha, CZ * 1970, Czech Republic Education: 2005–2009 doctoral studies Academy of Fine Arts and Design in Bratislava 1990–1996 study of sculpture under professor Juraj Bartusz 1985–1989 Secondary School of Applied Art in Uherské Hradiště Foreign exchange: 2016 artistic residence at the Center for New Art, William Paterson University, NJ, USA 2014 Digital Stone Project workshop, Garfagnana Innovazione, IT 1998–2002 study exchange at the Johnson Atelier, Technical Institute of Sculpture, Mercerville, NJ, USA 1992 study exchange at Slippery Rock University, PA, USA Awards: 2016 nominated for Czech Grand Design in the jewellery category 2015 sculpture I am Venus permanently placed in the ‘Grounds for Sculpture’ sculpture garden, NJ, USA 2015 Lighton International Artist Exchange Program (LIAEP) for creating a work of art abroad 2015 Masaryk University Rector’s Award for Outstanding Artistic Activity 2014 nominated for 3D Print Show Global Award, London, UK Selected group exhibitions: 2015 Craft Forms 2015, curator: Ronald T. Labaco (MAD NYC), Wayne, PA, USA 2015 Superstrata: 3D Printed Art, The Compound Gallery, Oakland, CA, USA 2015 Plastic Me, Gallery X, Bratislava, SK 2015 Beyond the Buzz: New Forms, Realities, and Environments in Digital Fabrication, Minneapolis College of Art and Design (MCAD), MN, USA 2014 Rock Stars, exhibition of robotically worked sculptures M.U.S.A., Pietrasanta, IT 2014 A VISUAL SYNTAX Art, in the Book Format, Rack and Humper Gallery, New York, NY, USA 2014 3D Print Show, New York, NY, USA 2013 3D Print Show, London, UK / Paris, FR 2012 Home Sweet Potato, Médium Gallery, Bratislava, SK 2009 Sculpture in the City, Bratislava, SK 2007 Sculpture S.O.S, Médium Gallery, Bratislava, SK 2003 Iron Sculpture, competitive exhibition, Grounds for Sculpture, NJ, USA 2003 Selected Works, One Room Gallery, Brooklyn, New York, NY, USA


A/W 15–16

Selected solo exhibitions: 2008 Girls Go Digital, Tomáš Baťa University, Institute of Visual Creation, Uherské Hradiště, CZ 2006 Girls Go Fleda, Klub Fléda, Brno, CZ 2000 Absolute Music, with Jordin Isip, Mercer County Community College, NJ, USA 2000 Inua, Extension Gallery, Johnson Atelier, Princeton, NJ, USA Other: 2015 sculpture I am Venus permanently placed in the ‘Grounds for Sculpture’ sculpture garden, NJ, USA 2015 3D Print Design Show, show, Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA 2014 presentation of masks alongside Denisa Nová’s S/S 2014 collection, Mercedes-Benz Fashion Weekend, DOX, Prague, CZ


Karin Zadrick

Vzdělání:

* 1975, žije, tvoří v Praze a Opavě

1995–2001 Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, magisterské studium oboru konceptuální tendence, multimédia Oblast tvorby: multimédia Zkušenosti: život Kolekce Denisy Nové fotografuje více než deset let.

A/W 15–16

* 1975, lives and works in Prague and Opava Education: 1995–2001 Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, master’s program in conceptual tendencies, multimedia Artistic focus: multimedia Experience: life Karin Zadrick has been photographing Denisa Nová’s collections for more than ten years.


A/W 15–16 / „Jsi tím, co si přeješ“ ‘You Are What You Wish For’ Denisa Nová Helena Lukášová Karin Zadrick

Kurátorka výstavy: Veronika Marešová Texty: Veronika Marešová Překlad: Stephan von Pohl Korektury: Martina Dobiášová Návrh instalace výstavy: Jan Hájek (Ateliér M1 architekti) Denisa Nová, Helena Lukášová Grafický design: Les kanců Fotografie kolekce A/W 15–16: Karin Zadrick Fotografie instalace výstavy: Tomáš Souček Editor: Veronika Marešová Tisk: Indigoprint Exemplář publikace je k dispozici v Národní knihovně České republiky. Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí této publikace nesmí být reprodukována, ukládána nebo předávána v jakékoliv formě, elektronické, mechanické, fotokopii, nahrávání nebo jinak, bez písemného souhlasu Denisy Nové, Heleny Lukášové, Karin Zadrick a GASK. Vydáno v únoru 2016 GASK – Galerie Středočeského kraje Barborská 51–53, Kutná Hora Česká republika www.gask.cz ISBN: 978-80-7056-193-5 Exhibition curator: Veronika Marešová Texts: Veronika Marešová Translations: Stephan von Pohl Proofreading: Martina Dobiášová Installation design: Jan Hájek (Ateliér M1 architekti) Denisa Nová, Helena Lukášová Graphic design: Les kanců Photographs of collection: Karin Zadrick Photographs of exhibition: Tomáš Souček Editor: Veronika Marešová Print: Indigoprint A catalogue record of this publication is available at the Czech National Library. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without written permission of Denisa Nová, Helena Lukášová, Karin Zadrick and GASK. Published in February 2016 Gallery of the Central Bohemian Region Barborská 51–53, Kutná Hora Czech Republic