Page 1

V ia xe a L ug o , vi a xe a s t e r r a s s o ñ a da s .

17 DE MAIO

V i a x e a s t e r r as s o ñ a d a s , c u n a d e n u m e r o s o s e s ct ri tores na nosa lingua.

Para contratar os nosos servizos, Atrevase a camiñar polas molladas rúas

diríxase o CIFP A Farixa, en

da cidade de Guitiriz, na provincia de

Ourense, onde está a nosa sucursal

Lugo.

Celtic Traveller.

Atrévase a camiñar polas rúas por onde xa paseara, ai moitos anos, o ilustre Díaz Castro nos seus anos mozos.

Descubra o seu patrimonio local, e así mellore o compromiso de calidade turística en que fixan os seus obxectivos en mellorar os destinos de Guitiriz.

Teléfono: 988011559

Xosé maría Díaz Castro


Desfrute dunha xornada polas rúas de Guitiriz Atrévase a descubrir a historia dun dos mellores

A empresa Celtic Traveller convídalle a relaxarse na fermosa vila de Guitiriz, no concello de Lugo.

escritores en lingua galega, Xosé Mª Díaz Castro, lea e comprenda os seus poemas, enamórese de Penélope e

Nesta vila, convidámoslles a visitar o seu

viaxe as terras soñadas coa nosa

paisaxe natural típicamente galego, o patri-

axuda,

monio local da vila, a casa de Díaz Castro,

Celtic Traveller, é para vostede.

e incluso pasear polas rúas por onde, nun día pisara él nos seus anos mozos.

Neste paquete turístico ofertamos tamén un

relaxante baño no balneario e polos seus xardíns situados á beira do río ….

Tríptico Letras Galegas  

Actividad de Marketing Helena Lago y Sonia Rodríguez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you