Page 6

3

Descripció de l‘edifici

PROGRAMA PB

hardbrücke

meeting hall

ZH HARDBRÜCKE

13 Menjador eventual

318 m2

1 Entrada principal

117m2

15 Sala exposicions temporal

375 m2

2 Hall i bar(doble altura )

169 m2

16 Guardaroba

123 m2

3 Espai atenció al públic

108 m2

17 Lavabos auditori

100 m2

4 Entrada secundària

77 m2

18 Foyer

5 Petits negocis

330 m2

19 Entrada Sala auditori gran

6 Aules seminaris

89 m2

20 Grades

es poden agrupar en dos, total:

178 m2

21 Escenari

430 m2

2 Zona informació

3 Zona d‘espera, eventual zona ve

2.AUDITORI PETIT: 168 p.

4 Oficines 11

23 Camerinos

46 m2

24 Magatzems

45 m2

25 Espai instal.lacions

17 m2

134 m2

26 Entrada secundària

62 m2

7 Office oficines

151 m2

11 Entrada Sala d‘actes gran

1:250 1:500

12 11 12 5 14

El Meeting Hall és un edifici que es desenvolupa seguint el pla horitzontal, la planta defineix gran part del funcionament del programa. 5

8

5

6

L’entrada principal es situa seguint una directriu que enllaça amb L’Estació de trens de Hardbrucke i divideix el volum en dos parts diferenciades. Per una banda tenim l’edifici alt, de geometria regular; acull dos sales d’acte i una sala d’exposicions temporal que pot funcionar segons la voluntat del programa com espai per vernissatges, actes varis, ...

7

5

8 9

5

23 17

8

17

19

9

10

26

4

7

22

8

8

A2

21

8

23 BARRI

BARRI

6

10

15

18

24

20

B1

6

3

16

40

A1

23

El recorregut

19

23

6

17

22

23 23 VIES/CIUTAT

17

19 2

VIES/CIUTAT

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

1

Superfície construïda MEETING HALL Planta Baixa edifici auditori = 2770 m2 Planta Baixa edifici serveis = 3.245 m2 2.170 m2+ 1.075 m2 (part gastronòmica)

TOTAL PLANTA BAIXA = 6.015 m2

PC2 +17.25

PC1 +14.50

Planta Primera edifici auditori = 2100 m2 Planta Baixa edifici serveis = 2.300 m2 1.800 m2+ 500 m2 (part gastronòmica)

TOTAL PLANTA PRIMERA = 4.400 m2

Planta segona edifici auditori = 1100 m2

Planta pàrking = 2.850 m2 TOTAL= 14.365 m2

P2 +9.00

P1 +4.50

direcció estació HARDBRÜCKE

10 Triple espai

12

12 Sala d‘actes petita

El meeting Hall, el programa

22

9 Sala polivalent, menjador gran

13

plantes i seccions

B2

8 Magatzems oficines 11

11

Servint aquest volum, trobem a l’altre costat del hall, l’espai dedicat a un programa divers;aules de seminari, espai per petits negocis, oficines temporals que funcionen com a viver d’empreses i sales de reunions per llogar. Aquest volum queda dividit per un passatge que desvincula l’extrem del cos baix, espai dedicat a gastronomia.

6 Lavabos

105 m2 60 m2

25

5 Sales Co-working 12

95 m2

22 Grades secundàries

126 m2

11 Cuines

1 Entrada

632 p.

40 m2

8 Magatzems aules 10 Espai per instal.lacions

1.AUDITORI GRAN:

235 m2

7 Despatxos professors seminaris 50 m2 9 Lavabos

PROGRAMA P1

CAPACITAT AUDITORIS: Platea/Grades: 492 p Llotjes: 70 p Secundari: 70 p

P0 +0.10

P-1 -3.30

Helena Frigola / Diploma Work / PFC - ETSAB  
Advertisement