Page 1

MEMÒRIA CREANT 2010

ÍNDEXPRESENTACIÓEXPERTESAMEMÒRIA D’ACTIVITATS - Emprenedoria i creació d’empresa - Assessorament a entitats - Gestió de programes - Recerca i formació - Participació ciutadana

1


PRESENTACIÓ Creant és una cooperativa sense ànim de lucre formada per socis/es i treballadors/es, que neix l’any 2006 amb vocació...

L’equip de Creant acumula més de 40 anys d’experiències diverses i complementàries.

...d’aportar els seus coneixements com a CONSULTORIA ESPECIALITZADA i de promoure projectes propis amb IMPACTE SOCIAL I AMBIENTAL positiu. Creació d’empresa Participació ciutadana

Recerca

ÀREES DE SERVEI

CREANT

Suport empreses socials i ONL

Microfinances Formació

EXPERTESA Treballem amb les persones ... Capacitació de persones emprenedores Experiència en atenció a persones en situació o risc d’exclusió social Persones amb discapacitat Dones en situació de vulnerabilitat

i amb els grups i organitzacions Planificació estratègica Disseny i gestió de projectes socials Recerca econòmica i social Formació en diversos sectors Participació ciutadana Projectes de Microfinances Organització de jornades i seminaris Cooperació internacional

2


PRESENTACIÓ Participació Participació en xarxes Com a entitat social creiem imprescindible la col·laboració en xarxa per tal d’aconseguir un major impacte i la millor atenció possible als nostres usuaris/es. Per això som membres fundadors de la Xarxa Laboral del Raval, Raval formada per 21 entitats que treballen per la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió. Com a cooperativa formem part de la Federació Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i dins d’aquesta, de la Sectorial d’Inciativa Social. Social També som membres de COOP 57, 57 cooperativa de serveis financers ètics. A més, participen en les següents xarxes dins el programa INICIA: Xarxa Anem, assessorament a dones emprenedores i Xarxa d’Economia Cooperativa.

PRESENTACIÓ Participació Participació en xarxes Creant és soci fundador de l’Associació de l’Oli al Biodiesel, que té per finalitat fomentar l'educació ambiental i impulsar projectes responsables amb el medi ambient i solidaris amb els col·lectius en situació de vulnerabilitat. Objectius del projecte: • Millora de l’educació ambiental en els centres escolars i promoció d’un a cultura de la sostenibilitat • Contribuir a la recollida selectiva dels olis d’us domèstic i contribuir a la seva reutilització convertint-lo en biodièsel • Contribuir a generar llocs de treball amb valor social per a persones amb risc d’exclusió social

Pàgina web del projecte: www.doliabio.net/

3


EMPRENEDORIA I CREACIÓ D’EMPRESA KREANTE, KREANTE, Creació Creació d'empreses amb igualtat d'oportunitats i foment del cooperativisme. Assessorament integral en la creació d’empresa a través del Programa INICIA del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

IMPACTE del programa: 227 persones ateses (52% homes i 48 % dones) Hem ajudat a crear 22 empreses Més de 400 tutories personalitzades

Oferim un suport personalitzat, fomentant valors de democràcia i responsabilitat a l’empresa, tot garantint la viabilitat i perdurabilitat dels projectes

 Assessorament en totes les fases del projecte

Creant és entitat col·laboradora de la xarxa INICIA del Departament de Treball

ASSESSORAMENT A ENTITATS 

PARTICIPACIÓ EN LA BORSA D’ENTITATS EXPERTES. FEICAT, Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya Consultoria a diverses empreses d’inserció i realització de plans de viabilitat i intervenció en el seminari “Procediments i gestió amb l’Administració Pública”DINAMITZACIÓ DEL CONSELL RECTOR. Nou Verd sccl i Nou Set sccl Dinamització del Consell Rector de les dues cooperatives, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els seus membres i aportar eines per la gestió i millora de l’eficàcia .

4


ASSESSORAMENT A ENTITATSPLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DEL PROJECTE MESCLADIS. Fundació Ciutadania Multicultural Acompanyament i suport economico-financer de les activitats de l’entitat i assessorament estratègic.SUPORT I ACOMPANYAMENT EN LA PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS Assessorament, tramitació i acompanyament en la presentació de subvencions i suport en la cerca de finançadors a ONL.

Estem al costat de la direcció, la gerència i les persones treballadores de l’entitat per detectar allò que es fa bé i molt bé i també allò que poden millorar, per consolidar l’entitat, fer més òptima la gestió i oferir un millor servei

GESTIÓ DE PROGRAMES 

SUPORT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “ENVELLIMENT ACTIU” Obra Social CatalunyaCaixa Suport en la gestió, disseny d’indicadors i quadre de comandament del programa.SUPORT EN EL PROGRAMA “XARXA DE CENTRES SOCIOSANITARIS I RESIDENCIALS” Obra Social CatalunyaCaixa Suport en l’elaboració d’un dossier de presentació de la Xarxa de Centres Sociosanitaris i Residencials.GESTIÓ DE LA CARTERA DE MICROCRÈDITS I DE CRÈDIT A ENTIATS SOCIALS Obra Social CatalunyaCaixa Gestió i seguiment de la cartera de crèdit. Elaboració d’informes i indicadors financers.

5


GESTIÓ DE PROGRAMESSUPORT EN LA JORNADA: REPTES I PROPOSTES A L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL. Adigsa Elaboració de l’Informe de seguiment de la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió i suport en la jornada de presentació.

Definim el producte, dissenyem eines de gestió i desenvolupem indicadors d’anàlisi i avaluació. Estem especialitzats en projectes de economia social i en particular de microfinances, sabem estar a prop de les persones i les organitzacions

RECERCA i FORMACIÓ “CREIXEMENT COOPERATIU EN XARXA: ESTUDI DE CASOS” CASOS” Fundació Fundació Seira Disseny i elaboració d’un estudi de casos sobre el creixement d’organitzacions en xarxa, editat per la Col·lecció “Reflexions”. Els objectius de l’estudi són: • Identificar i analitzar experiències • Donar a conèixer bones pràctiques en el treball en xarxa • Sensibilitzar el teixit cooperatiu català

La Fund. Seira neix de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya té la finalitat de promocionar i donar suport al cooperativisme

6


FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES

RECERCA i FORMACIÓ 

MÒDULS FORMATIUS EN GESTIÓ DE L’ECONOMIA BÀSICA Adreçats joves, dones i persones migrades amb l’objectiu d’enfortir les seves capacitats en economia domèstica, coneixement dels drets i deures laborals, millora de les capacitats emprenedores i cooperativisme. El 84% dels assistents eren d’origen immigrant provinents de 27 països diferents.

Es van realitzar 11 tallers i van assistir més de 90 persones

Amb el suport de:

7


RECERCA i FORMACIÓITINERARI D’ENFORTIMENT DE CAPACITATS. Promoció de les dones Tallers formatius per enfortir les habilitats i competències de dones en situació o risc d’exclusió social. Han participat un total de 24 dones. Projecte en col·laboració amb la Fundació Servei Solidari.

S’han realitats tallers d’Habilitats Socials, Finances Domèstiques i Formació en TICs

Amb el suport de:

FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA I CREACIÓ D’EMPRESA

8


RECERCA i FORMACIÓCAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ VERS LA CULTURA EMPRENEDORA "INSTITUT EMPRÈN”. Ajuntament de Viladecans Tallers formatius a joves de secundaria sobre Generació d'Idees i Creació d'Empreses a IES Torre Roja, IES J. Sales , IES Sant Gabriel, IES Miramar de Viladecans. El programa "L’Institut Emprèn" és una iniciativa que mitjançant els Seminaris de Sensibilització a Emprendre i els "Tallers de generació d’idees i creació d’empreses" vol potenciar entre els joves una actitud positiva vers la cultura emprenedora.

Es van realitzar 10 tallers de creativitat i emprenedoria a més de 250 alumnes

RECERCA i FORMACIÓ 

DINAMITZACIÓ DE L’EMPRENEDORIA: HABILITATS I CAPACITATS Creu Roja Realització de 4 sessions formatives adreçades a persones demandants d’ocupació sobre elaboració del Pla d’Empresa i Formes Jurídiques. Van assistir un total de 12 persones.FORMACIÓ SOBRE PLA D'EMPRESA, FORMES JURÍDIQUES I FINANÇAMENT CCAR, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat Formació en Pla d’Empresa, Formes Jurídiques i Finançament a persones refugiades dins el Mòdul d’Autoocupació d’un curs de "Comercial en Informàtica"PROGRAMA DE FOMENT DE L'EMPRENEDORIA EN PERSONES AMB DISCAPACITAT. Fundació Prevent i Consultoria MACS Realització d’entrevistes i 2 sessions formatives sobre emprenedoria a persones amb discapacitat.

9


FORMACIÓ EN COOPERATIVISME

RECERCA i FORMACIÓ 

COOPERATIVISME MÉS ENLLÀ DE LA CRISI: QUINES OPORTUNITATS ENS OFEREIX LA COOPERATIVA ? Consell Comarcal del Berguedà Sessió formativa inclosa en el Recull d’Activitats Formatives de la Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament Econòmic. Els objectius de la sessió van ser: • Fomentar el coneixement del cooperativisme • Impulsar la creació de cooperatives de treball • Aportar eines per potenciar les competències de grup en projectes cooperatiusCURSO EMPRENDIENDO EN COOPERATIVA. Cambra de Comerç de Perú Sessions formatives sobre elaboració de Pla d’Empresa i Dinamització sobre el Cooperativisme. Les sessions es varen realitzar a la Casa Amèrica.

10


PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

DINAMITZACIÓ DE LA JORNADA DELS CONSELLS DE DONES DE BARCELONA, 02/10/2010. Ajuntament de Barcelona Dinamització de les sessions de debat i relatoria de la 1ª Trobada de Consells de Dones. Els objectius de la jornada eren obrir un debat i reflexió entorn del Consells i sobre les polítiques de gènere.DINAMITZACIÓ D’UN TALLER PARTICIPATIU DE DEBAT SOBRE EL LLIBRE VERD DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i Direcció General de Participació Ciutadana. Dinamització del taller participatiu sobre qualitat democràtica amb persones refugiades o sol·licitants d’asil.

En agrada treballar amb vosaltres!

Equip Creant C/ Joaquín Costa 62, pral. 1 08001 Barcelona 93 302 0626 info@creant.org

11

memoria creant  

memoria 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you