Page 1

Helen Stavnsbo Abrahamsen


Jeg har taget HF-studentereksamen, med

Om mig

overbygning i fysik på B-niveau og matematik på A- niveau. Gennem min far som er tømre, har jeg fået en stor interesse i byggeri, og har derfor valgt at tage uddannelse til bygningskonstruktør. Jeg har en teoretisk tilgang til mine opgaver, er god til at organisere og strukturere , samt at jeg har en høj arbejdsmoral.


1995 10. Klasse Rønde skole

2000 Postomdeler Post Danmark

Uddannelser Og Kurser

1995 Håndarbejdsskole Silkeborg

2000 Piccoline Psykiatrisk hospital

Erhvervserfaring

1996 Piccoline Psykiatrisk hospital

2001-2004 Ergoterapeutuddannelse Aarhus

1997 Pædagogmedhjælper Børnehaven Rolighed

2003 Fysiurgisk massør Aarhus

1997 Slagterimedarbejder SuperBest, Rønde 1997-1999 HF VUC Hornslet 1999 HF enkeltfag VUC Århus

2005 - 2010 Ergoterapeut Syddjurs kommune 2010 Pedelmedhjælper Rønde høj- og efterskole 2011 – BygningskonstruktørUddannelsen, Aarhus


I 1. semester havde vi til opgave at udarbejde et enfamilieshus, hvor vi i den gruppe jeg arbejdede i kom frem til denne løsning på en smuk villa, med en hyggelig vinkel og et godt lysindfald. Vi arbejdede i Google sketch-up, AutoCAD, byggede modeller, samt tegnede håndtegninger, både med og uden lineal.


I 2. semester arbejdede vi på et enfamiliehus i 2 plan med kælder. Mine fokusområder var tekniske installationer, Revit og MS-project. Jeg fik også en god forståelse for at konstruktioner, at arbejde med funktionsanalyse og bygningsdelsjournal


I 3. semester var 5 ects point prioriteret til at skrive en videnskabelig rapport. Jeg skrev sammen med en medstuderende om solceller, hvorved vi fik en indgående viden om både nutidig og fremtidig marked for solceller.

Problemformulering Hvordan er udviklingen nu og de næste 10 år af solcelleanlæg, indenfor effektivitet, rentabilitet og integration i byggeri, og hvor stor betydning har disse emner for, at få private til at investere i solcelleanlæg? Konklusion Effektivitet Der er mange billige discount-udgaver af solcelleanlæg på markedet i dag, hvilket øger konkurrencen og dermed sænker prisen. Det gør desværre også produkterne mindre pålidelige med hensyn til holdbarhed og effektivitet. Særligt med baggrund i, at der ved disse billige produkter, ikke følger tilstrækkelig vejledning med, omkring opsætning og afkøling. Der er spændende nye produkter under udvikling, med f.eks. nanoteknologi, som i særlig grad vil øge effektiviteten på produkterne. Dette vil nedsætte varmetabet fra solceller, og dermed gøre det nemmere at integrere dem i bygningsdele.

Rentabilitet Hvis man investerer i et anlæg i dag, vil det tage ca. 10 år, førend produktet har tjent sig selv hjem. Dette er set i forhold til; - at man ved installation, har mulighed for at trække håndværkerudgiften, til opsætningen af solcellen, fra i skat. - at sælgerne af produkterne, giver et mindre tilskud ved indkøb, mod at de må indregne co2-besperelsen i deres regnskab. - at staten har nettomåleordningen, hvor man kan lagre strømmen på el-nettet, uden omkostninger, samtidigt med at man spare andre skatter og afgifter på el. Hvis nogle af disse tilskud og ordninger frafalder eller forringes, vil rentabiliteten selvfølgelig falde. Omvendt vil rentabiliteten stige, hvis elpriserne fortsætter med at stige og prisen på anlæggene falder. Integration i bygningsdele Der er nogle få producenter, der i dag har integreret solceller i deres byggematerialer, men de bliver bremset, da udviklingen ikke er til det lige nu. De kinesiske producenter, kan sælge solceller til langt lavere priser, end vi kan i vesten, og derfor sidder de på størstedelen af markedet. Det kan derfor være svært at finde pålidelige leverandører af tyndfilmssolceller. Motivation Private kan blive motiveret til, at investere i solcelleanlæg ved, at sikre holdbarheden og rentabilitetsperioden, f.eks. ved at staten ikke nedlægger nettoordningen. Teoretiske og empiriske data Litteraturmæssigt har den teoretiske del, hvilet mest på videnskabelige rapporter, som har en større validitet, end f.eks. producenternes hjemmesider og tv-dokumentar, som er anvendt i mindre grad. Vi havde lavet en interviewguide til energikonsulenterne, som vi også anvendte til interviewet af en forsker, hvor vi hurtigt erfarede, at den skulle have været tilpasset specialet. Vi havde en forventning om, at respondenterne havde en bredere viden, men i alt i alt har de kvalitative interviews, har været brugbare og relevante. Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse er ikke repræsentativ, p.g.a. metoden til indsamling. Det kan anskues som en forundersøgelse, til en større undersøgelse. Selve spørgeskemaet har fungeret udmærket.


I 3. semester skulle vi projektere en industribygning. Her var mine fokusområder konstruktioner, brand, økonomi og indvendig afløbsteknik. Desuden havde jeg delansvar for planlægning og energiramme-beregning.


Jeg er 34 år og bor i Feldballe, i en parcelvilla fra 78. Her bor jeg sammen med min mand og vores 2 børn, på henholdsvis 5 og 8 år. I min fritid nyder jeg at renovere huset og at have forskellige oplevelser, sammen med min familie. Jeg er et kreativt menneske og har en matematisk logisk tankegang. Kontaktoplysninger Helen S. Abrahamsen Grødehøjvænget 11 8410 Rønde

Tlf. 609 609 51 hel.s.abra@gmail.com

Portfolio  

Præsentationsportfolio for Helen S. Abrahamsen

Advertisement