Page 1

C Y L C H LY T H Y R Y C W R S BA CYNHYRCHU’R CYFRYNGAU PRIFYSGOL DE CYMRU

WYTHNO SAU DATBLYGU IONAWR 2017

ap p AP ‘C REW FINDER ’ GAN RHODRI

d ull

CYL CH GR AWN ‘DULL’ GA N CA D I A JAY

PRO MO CLWB IFO R BA C H G AN ALE X, IOL O A S IO N .

GWE FAN Y C WRS ‘ FFRAM’ GAN RH YS

D OGFEN ‘ STREE T P ERFFOR MERS O F CARDI FF GAN AR IANNELL , BET HAN, GARIN, H AF, LILY A MIRIAM.

YMW ELIADAU

GLO WOR KS TAIT H I ADEILAD GL O WO RK S, Y M MHOR TH TEIGR MWY:TAITH YSBRYD O LEDIG I W ELD AR T ES MUNDI. Y MWEL D AG SET POB OL Y CW M. TAI T H GW RS I Ŵ YL FFILM GOT HENB U RG

MIRIAM A RH ODRI Y N DIGWYD DIAD ‘ MEET TH E MAK ERS

hel edd .ha rdy@decymru.a c.uk

@a wy r _las


DI GWYDDIADAU

CA DI A JAY YN R E COR DIO D Y DD M IWSIG CYMRU

DATHLU DO L IG YN Y S T IWD IO DE LEDU

REC ORDIO SGWRS ROYAL TEL EVISION SOCI ETY

CW MNI MINT MOTION YN WNEUD DARL ITH

BLE MAE NHW NAWR?

ALE D BI S HOP UNDE B MY FYR IWR PRIF YSG OL DE CYM RU

S IWAN HUG HE S LLAWRY DD , LLU NDAIN

AAR ON COOPER PRIFYSGOL DE C YMRU

BETHA N J AMES BB C C YMR U WALES

GLO WORKS

ANGHARAD GRIFFITHS AVA N TI MEDIA

MALI REES WA LES & CO

C HELS EY C U LLIF ORD ST EFFA N GRIFFITHS A R T ES MU NDI IS AVANT I MED IA TINOPOL

hel edd .ha rdy@decymru.a c.uk

@a wy r _las

Cylchlythyr cynhyrchur cyfryngau Chwefror 2017  

Newsletter for Bilingual Media Prodcution Univeristy of Suuth Wales

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you