Venstre i Svendborg

Page 1

I SVENDBORG

Mød Venstres kandidater SIDE 12-15

LÆS OM VORES POLITIKKER SIDE 06-08

Frihed og fællesskab En kommune i balance Bæredygtighed og grøn omstilling BORGMESTERKANDIDAT

METTE KRISTENSEN


VENSTRE I SVENDBORG udgives af Venstre i Svendborg Kommune i forbindelse med kommune- og regionsvalg 2021. Omdeles til samtlige husstande. Trykt på MultiArt Silk FSC 130 gram.

METTE KRISTENSEN

10

04

VENSTRES TO KANDIDATER TIL REGIONSVALGET 2021

LARS ERIK HORNEMANN SØREN OLE NIELSEN

VENSTRES POLITIKKER

17

06

VU’ER FREJA HANSEN

19

INDHOLD KONTAKT VENSTRE I SVENDBORG Mød os i valgbutikken i Korsgade 14 D, frem til og med den 16. november 2021. facebook.com/venstresvendborg.dk

Besøg hjemmesiden og læs mere om vores politik venstre-svendborg.dk

VENSTRES HOLD – DIT VALG

03

Velkomst Ulla Larsen, Formand Venstre i Svendborg

04

Præsentation Borgmesterkandidat, Mette Kristensen

06 07 08

Venstres politik Frihed og fællesskab En kommune i balance Bæredygtighed og grøn omstilling

09

5 anbefalinger Stem på Venstre

10

Kandidatoversigt Venstre har holdet – du har valget

12

Mød kandidaterne Politiske mærkesager

16

Regionsformand Stephanie Lose

17

Regionsvalg Lars Erik Hornemann og Søren Ole Nielsen

18

Mød os i Korsgade 14 D Valgbutikken

18

Landspolitik Erling Bonnesen

19

Venstres Ungdom Freja Blegholm Hansen

20

Blive en del af Venstre Kampagne medlemskab


Ulla Larsen, Formand Venstre i Svendborg

VENSTRE HAR HOLDET – DU HAR VALGET En valgdag er altid en festdag, hvor hver borger kan påvirke demokratiet. Jeg håber, at mange møder op for at stemme, så spred budskabet til venner og bekendte. Vil du have indflydelse på politikken i din kommune og i din region?

STEM DEN 16. NOVEMBER! Jeg anbefaler, at DU stemmer på Venstre. Og det er fordi, at Venstre arbejder for den enkelte og for den enkelte i fællesskabet. Venstre er et liberalt parti, hvor vi tror på, at hver person kan tænke, handle og bestemme over sig selv, og at hver enkelt bidrager til fællesskabet med engagement og interesse. Det bedste sammenhold ligger i anerkendelsen af hinanden. I dette Venstremagasin præsenteres Venstres politik ud fra 3 overordnede områder.

Frihed og fællesskab En kommune i balance Bæredygtighed og grøn omstilling I Venstre arbejder vi for mangfoldighed og at mennesker sættes før systemet, så vi har et reelt valg hele livet. Netop denne fleksibilitet gør livet større, da alle ikke er ens. Alle de mange frivillige, der arbejder for

Venstre-Svendborg.dk

fællesskabet, er en kæmpe ressource, som er helt enestående. Vi er meget optaget af det nære for mennesker. Derfor er det vigtigt, at Svendborg Kommune er i balance, så alle borgere i hele kommunen ses og høres. For kommunen er dèr, hvor mennesker bor. Venstre vil arbejde for, at økonomien kommer på fode igen, og at den store gæld, som Svendborg Kommune har oparbejdet, bliver afviklet. Ellers er der ikke basis for at nytænke og udvikle. Nationale og lokale initiativer for bæredygtighed og grøn omstilling hilser vi velkomne. Bæredygtighed er en balance mellem fakta og følelser, hvor faglighed og sund fornuft er altafgørende for Venstre. Vi ønsker at involvere borgerne i beslutningsprocesserne – ikke, at vi ikke selv tør tage en beslutning, men dét at lytte, være i dialog og inddrage borgerne i politiske beslutninger, kalder vi ægte demokrati. Venstre har et stærkt hold af 16 kandidater fordelt over hele kommunen, og de repræsenterer forskellige erhverv. Alle brænder for at være din politiske stemme. Jeg anbefaler varmt at stemme på en af Venstres kandidater til kommune- og regionsvalget.

Venstre i Svendborg | 3


51 år. Bor i Gudme og er gift med Vagn. Har to børn på 20 og 23 år.

BORGMESTERKANDIDAT

METTE KRISTENSEN Jeg er født og opvokset i Vindeby på Tåsinge og i Svendborg. Og jeg har boet i 17 år på en lille landejendom ved Brændeskov, er selvstændig erhvervsdrivende og driver min egen virksomhed indenfor offshore og det maritime. I min opvækst har jeg lært, at der ikke er noget man kan tage for givet. Hvor der er vilje, er der også en vej. Man skal tage ansvar for sig selv og sine omgivelser. Jeg er vant til at have travlt og at have mange bolde i luften. Derfor anvender jeg så meget som muligt af min sparsomme fritid i naturen. Vi har så meget smuk natur på Sydfyn, og jeg nyder at gå lange ture med hunden og familien. Naturen inspirerer til nye tanker – og det frie udsyn over markerne og vandet er fantastisk til at klare hjernen. Jeg benytter ofte, og meget gerne, de mange kulturtilbud, vi har i kommunen. Den store mangfoldighed og den høje kvalitet, der tilbydes, er virkelig god inspiration, hvis man trænger til en mental optankning. Jeg har været opstillet til kommunevalget fire gange for Venstre, og denne gang som borgmesterkandidat. Og efter 12 år i kommunalpolitik, brænder jeg stadigvæk for at gøre en forskel for andre.

4 | Venstre i Svendborg

Jeg vil gerne være borgmester i Svendborg Kommune, fordi jeg ønsker at bidrage til kommunens fortsatte udvikling som en kommune, hvor bæredygtighed og grøn omstilling danner grundlag for vigtige beslutninger. En kommune, hvor serviceydelser og infrastruktur balanceres, så hele kommunen får glæde af det, og hvor den enkelte borger er i centrum, så mennesker behandles individuelt og ordentligt. Om nogen ved jeg, hvor altafgørende det er, at kommunen er lige præcis der, hvor borgerne bor. At de kommunale servicetilbud som plejehjem, børnehaver, skoler og biblioteker er jævnt fordelt i hele kommunen. Det, at have en nær pårørende på et kommunalt plejehjem, har jeg for nylig haft tæt inde på livet. Det har tydeliggjort endnu mere, hvor vigtigt det er, at vi prioriterer kerneopgaverne. At brugerne og de pårørende får indflydelse på deres egen hverdag. At det er systemet, der indretter sig efter borgerne, og ikke borgerne,


Jeg vil gerne være borgmester i Svendborg Kommune, fordi jeg ønsker at bidrage til kommunens fortsatte udvikling som en kommune, hvor bæredygtighed og grøn omstilling danner grundlag for vigtige beslutninger...

der skal indrette sig efter systemet. Vi kan ikke putte mennesker ned i kasser. Det ligger dybt i mit DNA at sætte mennesket og individet før systemet. Vi kommer til i fremtiden at skulle træffe nogle meget afgørende og store beslutninger. Dem træffer vi bedst tæt på borgerne og sammen med borgerne. Hvis jeg bliver borgmester, vil jeg åbne døren til borgmesterkontoret, så den altid er åben for borgerne. Hvis man har noget på hjertet, skal der være mulighed for at tage en snak. Jeg tror på, at den direkte dialog på mange måder er mere givende end en mail eller et opslag på Facebook. Vi skal åbne meget mere op for borgerne, fremfor kun at kigge indad i kommunen hele tiden. Og så vil jeg invitere mig selv i praktik i kommunens institutioner, så jeg får mulighed for at mærke hverdagen og snuse til kulturen. Jeg bliver altid beriget og inspireret, når jeg møder mennesker, der er engagerede og som uddyber deres tanker og idéer. VI ER SOM POLITIKERE VALGT AF BORGERNE OG FOR BORGERNE. IKKE FOR SYSTEMET.

En borgervenlig kommune er for mig en kommune, hvor vi lytter og inddrager hinanden. Hvor vi taler sammen og er i dialog sammen. På den måde kommer vi også til at høre sammen og får skabt den sammenhængskraft, som er så vigtig for en kommune. Og oplevelsen af kvalitet for den enkelte borger, hænger tæt sammen med at have indflydelse på sit eget liv og sin hverdag, og til at kunne vælge den løsning, der passer til den enkelte borgers livssituation. Vi bor så smukt på Sydfyn, og vi kan så meget sammen. Den tredje tirsdag i november er der kommunevalg. Det betyder noget for HELE Svendborg Kommunes udvikling, hvem der sidder for bordenden. DIN stemme betyder noget. DIN stemme er noget særligt. Og hvis DIN stemme skal give indflydelse, så husk at stemme på Venstre. SÆT DIT KRYDS VED VENSTRE TIL KOMMUNEVALGET.

Venstres værdier er ansvarlighed, ordentlighed, mangfoldighed og tillid 5


FRIHED OG FÆLLESSKAB MENNESKET FØR SYSTEMET – FRIHED OG TILLIDSSKABENDE BORGERINDDRAGELSE I Venstre møder vi borgerne, hvor de er. Alle borgere skal føle sig velkomne og mærke, at deres engagement gør en forskel – både lokalt og kommunalt. Med åbne beslutningsprocesser skal alle borgere i Svendborg Kommune føle sig oplyst, inddraget og have mulighed for at følge med i, hvad kommunen beslutter og hvornår.

så de kan mødes, opbygge fællesskaber og danne de netværk, der er så nødvendige i de unge år.

Borgere og børnefamilier i Svendborg Kommune skal også have større valgfrihed og en oplevelse af øget fleksibilitet i indretning af hverdagslivet – især når det handler om skolevalg, pasningstilbud og valg af daginstitutioner.

Vi lever i en global verden og hvis vi ikke omfavner mangfoldigheden og diversitet som en nødvendig faktor, vil vi på sigt opleve tab af værdier – også økonomisk. Svendborg skal være en attraktiv by, der tiltrækker arbejdskraft på alle niveauer, og som er åben for nye og spændende muligheder indenfor kultur- og erhvervslivet.

FÆLLESSKAB, FORENINGSLIV OG FRIVILLIGHED Danmark er kendt for sit rige foreningsliv, der både styrker fællesskabet i lokalsamfundene og som bringer glæde og indhold til de enkelte borgere. Det støtter Venstre kraftigt op om. Vores foreninger er kendt for en helt unik frivillighedsånd, der i praksis både støtter og aflaster det øvrige samfund på mange områder. Svendborgs ungdom mangler samlingssteder. Vi vil derfor også arbejde for flere muligheder til de unge,

6 | Venstre i Svendborg

MANGFOLDIGHED OG FRIE VALG SKABER VÆRDI Som enhver anden privat virksomhed, skal Svendborg Kommune gå forrest i at tiltrække borgere med forskellige erhverv til byen. Under mottoet: Vi har plads til alle, skal kommunen indtænke nye værdisæt, der tilgodeser mangfoldighed i alle relevante beslutninger.

KONKURRENCEUDSÆTTELSE For at få borgernes skattekroner til række længst, ønsker vi større frihed til at få private aktører og leverandører på banen til at løse nogle af de kommunale opgaver. Målet er at reducere de administrative udgifter og dermed øge det generelle serviceniveau for kommunens borgere.

facebook.com/venstresvendborg.dk


EN KOMMUNE I BALANCE BEVAR KOMMUNENS NÆRMILJØER Gennem et øget og helhedsorienteret fokus på Svendborg Kommunes sammenhængskraft, arbejder Venstre for, at det fortsat er attraktivt at bo udenfor Svendborgs bygrænse. Landområderne og de mindre landsbyer skal være fulde af liv med vækstcentre, gode kulturelle tilbud og nære dagligdagsmuligheder, der tilsammen skaber grobund for en god og tryg hverdag for hele familien. Derfor skal vi bevare de lokale skoler, daginstitutioner og plejecentre i landområderne, og ikke mindst skabe tryghed blandt børn og forældre gennem etablering af flere sikre skoleveje og cykelstier – også udenfor Svendborgs bymidte. Det skal også være muligt for Svendborg Kommunes borgere at nyde alderdommen lokalt og trygt i stedkendte omgivelser og med det netværk, som er opbygget igennem et helt liv. UDDANNELSE OG INFRASTRUKTUR SKABER HELHED Svendborg skal også være en attraktiv kommune for de unge. Vi skal både holde på vores egne og tiltrække flere unge studerende gennem etablering af gode uddannelsestilbud. Hertil spiller infrastruktur en afgørende rolle – lige fra bedre adgang til internet og

Venstre-Svendborg.dk

bredbånd i hele kommunen til offentlige transportmuligheder med udvidede køreplaner og busafgange om aftenen. ET BLOMSTRENDE ERHVERVSLIV Venstre arbejder for et erhvervsliv i vækst og trivsel – blandt andet gennem en balanceret fordeling af bolig- og erhvervsområder. Vi vil sikre, at alle erhvervsvirksomheder har de bedste kår i Svendborg og herigennem hindre, at byen ender som en boligforstad til Odense og Trekantsområdet. Det skal være attraktivt over hele linjen at være erhvervsdrivende i Svendborg og netop dét, skal vi skabe masser af positiv opmærksomhed omkring både lokalt, regionalt og nationalt. LOKALPLANER, BYPLANLÆGNING OG BORGERINDDRAGELSE Alle borgere har en stemme og ingen må føle sig tromlet af systemet. Derfor er det vigtig, at kommunen lytter og inddrager høringssvar i alle nye tiltag, så skatteborgerne herigennem har en aktiv og reel indflydelse på, hvad pengene bliver brugt til og, ikke mindst, om de fordeles økonomisk jævnt i hele kommunen.

Venstre i Svendborg | 7


BÆREDYGTIGHED OG GRØN OMSTILLING RETTIDIG OG KORREKT ENERGIOMSTILLING Svendborg skal være CO2-neutral. Derfor vil vi i Venstre sikre, at al grøn omstilling sker forsvarligt i kommunen – både økonomisk og af hensyn til naturbevarelse og øget biodiversitet. Venstre bakker op om lokale initiativer til fremstilling af energi. Vi står bag anvendelse af fjernvarme, en optimeret byplanlægning med krav om moderne elvarme, indsættelse af hybridbybusser og ikke mindst en planmæssig udfasning af forældede energikilder i boliger og erhverv. GRØN ENERGI Havvindparker producerer langt mere strøm end vindmøller på land, og de vil indenfor en årrække kunne dække hele Danmarks behov for grøn energi. Derfor vil vi i Venstre ikke satse på etablering af lokale vindmølleparker på landjord. Som led i kommunens grønne omstilling, arbejder vi i stedet for en udbygning af elnettet, der stiller Svendborg Kommune parat

8 | Venstre i Svendborg

til at indkøbe el fra havvindmøller. Det vil sikre fremtiden for både private borgere, det lokale erhvervsliv og den kommunale infrastruktur. BÆREDYGTIGHED I KOMMUNALT NYBYGGERI For at sikre, at de kommunale nybyggerier er bæredygtige, skal de underkastes en bæredygtighedsvurdering i den tidlige planlægningsfase. Formålet er at sikre, at al nybyggeri i kommunen opfylder tidens krav til miljøcertificeringer og klimaaftryk – herunder (gen) anvendelse af byggematerialer. KLIMASIKRING AF KYST OG HAVN – DEN BLÅ KANT I Venstre prioriterer vi klimasikring og kystbevarelse frem for aktiviteter i Den Blå Kant. Det budget, der er afsat til klimasikring af Svendborg Havn, skal bruges i henhold til aftalen. Det er borgernes penge, der er i spil, og uden en ny og åben debat kan kommunen ikke anvende midlerne anderledes end til netop det, der er lovet og aftalt med borgerne.


VI ANBEFALER, DU STEMMER PÅ VENSTRE 16. NOVEMBER I en tid med klare tendenser til centralisering af såvel små som store beslutninger, er der forstærket behov for liberale kræfter i byrådet. Ikke mindst i Svendborg, hvor vi må værne om lokalsamfundenes styrke og deres mulighed for at træffe decentrale beslutninger. Lokal udvikling kræver liberale stemmer. SØREN BØVING-ANDERSEN

Jeg ønsker uddannelse til så mange unge som muligt, da alle erhverv er vigtige i samfundet. Derfor skal der være politisk opmærksomhed på både boglige og håndværksmæssige uddannelser lokalt. Det er fint med flere uddannelser i Svendborg Kommune, så der er flere valgmuligheder for unge mennesker. Det har Venstre fokus på, så stem på Venstre den 16. november.

CLARA FEDER JENSEN

Svendborg Kommune er kendt for sit mangeårige maritime særpræg fra værft, færger og træskibe til maritime uddannelser. Nybyggeri på havnen med SIMAC og Erhvervshus vidner om en stadig udvikling af det maritime. Venstre vil arbejde for et maritimt oplevelsescenter på havnen, så historien bæres ind i fremtiden. Derfor vil jeg anbefale at stemme på Venstre til kommunevalget.

POUL WEBER

Jeg stemmer på Venstre, fordi jeg ønsker en borgervenlig kommune, hvor jeg kan komme i dialog med beslutningstagerne, og hvor jeg føler mig inddraget og lyttet til i vigtige spørgsmål. F.eks. mener jeg ikke, at der kun skal opføres boliger på havnen, men at havnen skal være langt mere mangfoldig, og at man først og fremmest skal understøtte den maritime arv, der er så unik for Svendborg. JEANNE GRIFF

Venstre anerkender det store frivillige arbejde, som er i foreninger, og i små og store klubber. Samfundet kan ikke undvære frivilligt arbejde. Engagement og mangfoldighed er grundlaget for et frit tænkende samfund. Derfor anbefaler jeg at stemme på Venstre til kommune- og regionsvalget.

ULRIK SAND LARSEN

Venstre-Svendborg.dk

Venstre i Svendborg | 9


VENSTRE HAR HOLDET, DU HAR VALGET KANDIDATLISTE 1. Mette Kristensen 2. Lars Erik Hornemann

PETER VANG NR. 12

3. Karen Kruse 4. Birger Jensen

RENÉ HAAHR NR. 7

5. Jesper Ullemose 6. Per Nykjær Jensen 7. René Haahr 8. Jesper Larsen 9. Søren Ole Nielsen 10. Freja Blegholm Hansen – VU

JESPER LARSEN NR. 8

11. Henrik Noes Piester 12. Peter Vang 13. Mustafa Diken 14. Torben Olsson 15. Torben Thillemann Jakobsen 16. Michael Corfixen

BIRGER JENSEN NR. 4

SØREN OLE NIELSEN NR. 9 Nr. 36 til Regionsrådsvalget

TORBEN OLSSON NR. 14

TORBEN THILLEMANN JAKOBSEN NR. 15 PER NYKJÆR JENSEN NR. 6

10 | Venstre i Svendborg

facebook.com/venstresvendborg.dk


BORGMESTERKANDIDAT METTE KRISTENSEN NR. 1

MICHAEL CORFIXEN NR. 16

JESPER ULLEMOSE NR. 5

MUSTAFA DIKEN NR. 13 KAREN KRUSE NR. 3

LARS ERIK HORNEMANN NR. 2 Nr. 14 til Regionsrådsvalget

HENRIK NOES PIESTER NR. 11

FREJA BLEGHOLM HANSEN NR. 10 Venstres Ungdom

Venstre-Svendborg.dk

Venstre i Svendborg | 11


Jeg ønsker at bidrage til kommunens fortsatte udvikling som en kommune, hvor bæredygtighed og grøn omstilling danner grundlag for vigtige beslutninger. En kommune, hvor serviceydelser og infrastruktur balanceres, så hele kommunen får glæde af det, og hvor den enkelte borger er i centrum, så mennesker behandles individuelt og ordentligt. NR. 1 / METTE KRISTENSEN / GUDME

Borgmesterkandidat. Selvstændig erhvervsdrivende. Gruppeformand for byrådsgruppen i Venstre. Næstformand i Økonomiudvalget. Medlem af Børne- og Ungeudvalget. Medlem af Lokaludvalget. Formand for §18-Udvalget/Tvangsfjernelsesudvalget. Næstformand for Handicaprådet.

Jeg vil arbejde for, at den enkelte borger reelt inddrages og høres, inden der træffes beslutninger. Nye metoder, der giver mulighed for tilkendegivelser fra borgerne, skal afprøves. Eksempelvis en digital platform og et egentlig Borgerbarometer. Det frivillige arbejde, socialt som kulturelt, skal anerkendes og understøttes bedst muligt, så endnu flere deltager og engagerer sig. NR. 2 / LARS ERIK HORNEMANN / TÅSINGE Opstiller også til regionsrvalget som nr. 14 på listen. Viceborgmester, formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Social- og Sundhedsudvalget m.m.

Grøn omstilling: Skal ske i følgeskab med teknologien og når samfundsstadiet understøtter udviklingen. Erhvervsvenlighed: Vi udøver myndighedskultur med et servicegen. Vi er imødekommende og står med front mod erhvervslivet. Mennesket og individet før systemet: Det er systemet, der skal indrette sig efter borgerne og borgernes hverdag. NR. 3 / KAREN KRUSE / THURØ Sikkerheds Manager på grønne infrastruktur energiprojekter i Danmark.

Jeg står for en ansvarlig økonomisk politik til gavn for det frie valg og kernevelfærden. Erhvervslivet skal sikres en hurtig sagsbehandling, hvilket også er til glæde for fællesskabet. Jeg vil gå forrest i kampen for miljøet og en fortsat grøn omstilling, der i langt højere grad baseres på faglig viden frem for religiøse og teoretiske politiske mål. NR. 4 / BIRGER JENSEN / VESTER SKERNINGE For mig er samarbejde og borgerinddragelse altafgørende for at sikre blivende politiske resultater.

12 | Venstre i Svendborg

facebook.com/venstresvendborg.dk


Politisk arbejder jeg for større frihed og mulighed for, at det enkelte menneske kan vælge den hverdag, der passer bedst til familien. Jeg arbejder for at bibeholde daginstitutioner, skoler og plejecentre i lokalområdet.

NR. 5 / JESPER ULLEMOSE / OURE Frugtavler. Far til 4 børn og 4. generation på slægtsgården Ullemose.

Jeg har taget en lang række sager op, hvor borgere er kommet i klemme i forkerte eller dårlige beslutninger. Når sådan nogle ting sker, går jeg aktivt ind i sagerne og forsøger at få forholdene ændret. Jeg er borgernes og erhvervets stemme – og jeg er der altid, når det gælder!

NR. 6 / PER NYKJÆR JENSEN / SVENDBORG Næstformand i Teknik og Erhvervsudvalget, Formand for Svendborg Erhvervsråd og Formand for Erhvervsforum Svendborg.

Vi skal lytte til borgerne og samarbejde med de andre partier, og vi skal være klar til at tage ansvar for det, der giver de bedste resultater for hele kommunen. Venstre har altid haft fokus på lokalområderne og det skal vi i endnu højere grad gøre. Vi skal udvikle og synliggøre lokalområdernes værdier, så vi fremtidssikrer skolerne, daginstitutionerne, indkøbsmulighederne m.m. NR. 7 / RENÉ HAAHR / STENSTRUP Medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget. Næstformand Ø-udvalget.

Borgerinddragelse, hvor der reelt lyttes. Bevarelse af det gamle udtryk på havnen og adgang for alle. Mere sikre skoleveje og en hurtig indsats til de psykisk sårbare unge. Anerkendelse af og samarbejde med frivillige. Flere hjerteløbere og et sikkert beredskab. Tryg alderdom. NR. 8 / JESPER LARSEN / SVENDBORG Har arbejdet som ambulanceredder og brandmand i over 20 år i Svendborg. Nu arbejder jeg som fuldtids plejefamilie.

Venstre-Svendborg.dk

Venstre i Svendborg | 13


Jeg vil udvise ordentlighed i alle politiske spørgsmål, så man som borger oplever sig betydningsfuld. Udviklingen skal favne alle borgere. Serviceniveau og infrastruktur skal tilgodese både land og by. Strømforsyningen bør ske fra store og effektive havvindmølleparker, som er til gavn for miljøet, både lokalt og globalt. Der skal være en reel åbenhed i beslutningsprocesserne. NR. 9 / SØREN OLE NIELSEN / SVENDBORG Opstiller også til regionsvalget som nr. 36 på listen. Næstformand for Venstre i Svendborg. Ingeniør, ansat som projektchef i rådgivende konsulentvirksomhed.

Mange unge føler sig overset og overhørt, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Nogle vigtige mærkesager for mig er at få førstehjælp som en del af skemaet, bedre cykelstier udenfor bymidten og grønne elbusser. Disse mærkesager mener jeg vil gøre Svendborg Kommune til et bedre sted at bo.

NR. 10 / FREJA BLEGHOLM HANSEN / BJERREBY Venstres Ungdom. 18 år. En af de yngste, der stiller op til kommunevalget.

Bedre livsvilkår for borgerne i Svendborg – både for dem, der bor i byen, og for dem, der bor på landet. Gode skoler, god ældrepleje og et stærkt kultur- og foreningsliv, der skaber udvikling og livskvalitet i alle dele af kommunen. Vi skal passe godt på naturen, øhavet og de grønne rekreative områder, der gør Svendborg til et godt og smukt sted at bo. NR. 11 / HENRIK NOES PIESTER / TROENSE Chefkonsulent i Søfartsstyrelsen i Korsør.

Bedre socialisering af børn og unge. Cykelstier, der binder lokalområderne og kommunen bedre sammen. Via nytænkning og kreative idéer, arbejdes der frem mod en grønnere kommune. Jeg vil være borgernes lokale talerør til at skabe udvikling og sammenhæng i vores kommune på en sikker og økonomisk måde. NR. 12 / PETER VANG / BRÆNDESKOV Uddannet Bygningsstruktør. Arbejder i dag på akkord på større byggepladser. Bor på min fødegård, som har tilhørt min familie igennem 7 generationer.

14 | Venstre i Svendborg

facebook.com/venstresvendborg.dk


Jeg vil arbejde for oprettelse af sociale tilbud til børn og unge i hele Svendborg Kommune. Jeg har igennem mange års socialt arbejde med børn og unge, erfaret vigtigheden i en tidlig og forebyggende indsats. Derfor vil jeg arbejde for at forbedre den tidlige forebyggende indsats i kommunen. NR. 13 / MUSTAFA DIKEN / TVED Uddannet Social- og specialpædagog. Arbejder som familiekonsulent ved en Assens Kommune.

Jeg vil arbejde for muligheder, for den enkelte borger og for erhvervslivet. Jeg tror på, at frihed og fællesskab stimulerer både virkelyst og nye idéer, og jeg vil gøre mit til, at Svendborg bliver attraktiv at etablere sig i for virksomhederne – til gavn for os alle. Vi skal sikre kommunens kapacitet på ældreområdet. NR. 14 / TORBEN OLSSON / SVENDBORG Uddannet maskinmester og arbejder som underviser på SIMACs maskinmesterlinje.

Borgerne skal kunne vælge frit mellem det offentlige og en privat udbyder, når de har brug for velfærdsydelser, såsom børnepasning, skole, hjemmehjælp og plejebolig. Der må ikke forekomme overløb af kloakker i kommunen.

NR. 15 / TORBEN THILLEMANN JAKOBSEN / SVENDBORG Lønmodtager i den private sektor. Har altid stemt Venstre og været medlem siden jeg var 18 år.

Gode fritidsmuligheder for alle børn og unge, der er med at gøre vores kommune attraktiv at blive boende i eller for udefra kommende at flytte til. Større fokus på at sikre vores børn og unges vej til og fra skole, fritidsaktiviteter eller besøg hos kammerater og venner. Der skal kigges på, om vejen er sikker nok eller om der skal investeres i eksempelvis gadelys og cykelstier. NR. 16 / MICHAEL CORFIXEN / GUDME Familiefar til 5 herlige børn. Kommercielt uddannet og arbejder med internationalt salg. Cykler med Team Rynkeby for 8. gang.

Venstre-Svendborg.dk

Venstre i Svendborg | 15


I Venstre arbejder vi for, at sygehusene i endnu højere grad er “patienternes sygehuse”. At du som patient føler dig hørt, set og inddraget i din behandling, og at du får en hurtig udredning og behandling.

Stephanie Lose, Regionsrådsformand

KÆRE BORGER I SVENDBORG KOMMUNE Fra sygehuse, psykiatri og ambulancer til jordforurening og grøn omstilling. Dét er Region Syddanmark, og derfor er valget til regionen den 16. november et vigtigt valg, der berører os alle. Vi arbejder for, at sygehusene i endnu højere grad er “patienternes sygehuse”. At du som patient føler dig hørt, set og inddraget i din behandling, og at du får en hurtig udredning og behandling. Og så arbejder vi for et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, og for en god lægedækning. Med Venstre i spidsen, har regionen i dag landets bedste lægedækning. Men vi er ikke i mål endnu: Vi sætter det mål, at lægedækningen skal blive endnu bedre, så alle har flere læger at vælge imellem. Vi har fokus på moderne rammer til patienter og pårørende, og på nye digitale muligheder. Svendborg Sygehuse vil også i fremtiden være et sygehus med masser af behandlingstilbud og lys i alle vinduer. Det kræver moderne og tidssvarende rammer. Derfor skal Svendborg Sygehus renoveres. For os er det desuden vigtigt, at du som patient har ret til og mulighed for digital kontakt med sundhedsvæsnet, når det sundhedsfagligt kan lade sig gøre.

16 | Venstre i Svendborg

En styrket psykiatri er nødvendig, hvis vi skal knække kurven, så færre får psykisk sygdom og flere får den rette hjælp, der hænger sammen på tværs af sektorer. Det giver patienterne håb om, at man kan komme sig og få et godt liv. Jeg stiller op for Venstre til posten som regionsrådsformand. For mig er det vigtigt at være regionsrådsformand for alle. At vi i et bredt politisk samarbejde finder løsninger på de problemer, vi står med; For regionen skal være til for dig som borger. Jeg håber, at du vil betro Venstre din stemme til regionsvalget den 16. november. Så vil vi gøre vores yderste for at leve op til din tillid. Vi har energi til meget mere til gavn for borgere og patienter i Region Syddanmark. Og husk, at du har mulighed for at stemme på Venstres gode lokale kandidater fra Svendborg, Lars Erik Hornemann og Søren Ole Nielsen. Dem finder du på plads 14 og 36 på Liste V.

facebook.com/venstresvendborg.dk


REGIONSVALG 2021

1

Derfor skal der fokus på rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale. Det skal være attraktivt at være Sygeplejerske, SOSU-hjælper og SOSU-assistent, da de er de bærende kræfter i sundhedsvæsenet.

2 Gennem etablering af lokale sundhedshuse, skal decentrale sundheds tilbud udvikles og fremtidssikres.

LARS ERIK HORNEMANN

Opstiller til regionsrådet som nr. 14 på listen

3 Der skal sikres flere sundhedsfaglige resurser til behandling og tidlig indsats i psykiatrien. Den negative spiral, med flere og flere, der bliver ramt af en psykisk sygdom, skal vendes.

4 Fødeafdeling og skadeklinik for mindre akutte skader skal i

videst muligt omfang fremtidssikres på Svendborg Sygehus.

5 Et professionelt beredskab med lægebiler, ambulancer og

redningshelikoptere, skal sikre hurtig hjælp – også på øerne ved akut sygdom eller en ulykke. Vi skal fortsat udvikle den tidlige indsats og i samarbejde med frivillige i hjertestarter foreninger, uddanne akuthjælpere, der hurtigt kan være fremme på stedet og påbegynde hjertelunge-redning.

6 For at undgå unødvendige indlæggelser af særligt ældre borgere på vores plejecentre, skal samarbejdet mellem kommunens- og regionens akutberedskaber udvikles og styrkes.

SØREN OLE NIELSEN

Opstiller til regionsrådet som nr. 36 på listen

DIN SYDFYNSKE STEMME I REGIONSRÅDET Venstre-Svendborg.dk

For mig er det vigtigt, at det er patienten, der er i centrum. Derfor vil jeg arbejde for, at der fortsat kommer mere nærhed i sundhedsvæsenet og en bedre sammenhæng mellem kommune og region.

Venstre i Svendborg | 17


BESØG OS I

VALGBUTIKKEN

Kom ind i valgbutikken i KORSGADE 14 D, SVENDBORG frem til og med den 16. november. Vi har kaffe på kanden og er klar til en politisk snak.

JEG ARBEJDER HÅRDT FOR HELE SYDFYN I FOLKETINGET Se mere på erlingbonnesen.dk

STEM PERSONLIGT PÅ

ERLING BONNESEN TIL FOLKETINGSVALGET

18 | Venstre i Svendborg

facebook.com/venstresvendborg.dk


18 år gammel og bor i Bjerreby på Tåsinge

FREJA BLEGHOLM HANSEN Til daglig går jeg på Svendborg Gymnasium, men det meste af min fritid bliver brugt på politik og VU. Jeg er formand for VU Sydfyn og VU Middelfart, men også medlem af kursusudvalget og medlem af landsstyrelsen i VU. Jeg meldte mig ind i VU i foråret 2019 og er sidenhen blevet fuldstændigt grebet af politikken. Jeg blev formand for VU Sydfyn i starten af 2021, og nyder det allerede helt vildt. Jeg elsker at være med til at få flere unge ind i politik, for det mangler der virkelig. Derudover så elsker jeg at arrangere større ting, som f.eks. kurser. Derfor er jeg blevet valgt som medlem hertil. Derudover har jeg været med til at skabe noget tværpolitisk i Svendborg for unge, så man kan komme – uanset om man er medlem af et ungdomsparti eller ej. Mine fremtidsvisioner for det politiske ungdomsarbejde er mange, men et par stykker kan summere det hele ret godt op:

FLERE UNGE SKAL HAVE LYSTEN OG VILJEN TIL AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE Hvad enten det er i Røde Kors, Ungdomspartier, Gymnastikforeninger eller noget helt fjerde. FLERE UNGE SKAL FØLE SIG HØRT Mange unge føler sig ikke hørt, hvad enten det er i skolen, derhjemme, med vennerne eller en lidt større skala som kommunen. Derfor skal vi sikre os, at de ved, at de bliver hørt. Det kan være som ungdomsparti, hvor man snakker og diskuterer tingene igennem. Eller det kan være som et samlet byråd, hvor man kommer rundt på skolerne og hører, hvad de unge egentlig mener er vigtigt.

FLERE UNGE SKAL AKTIVT VÆLGE POLITIK TIL Det gør vi ved at oplyse dem rigtigt om, hvad politik egentlig er og hvad man kan få ud af dette.

Venstre-Svendborg.dk

Venstre i Svendborg | 19


BLIV MEDLEM AF VENSTRE Vil du også være med på holdet? Så meld dig ind, og støt vores arbejde for frihed og fællesskab. Lige nu har du mulighed for et kampagnemedlemskab af Venstre, hvor du er GRATIS MEDLEM resten af 2021.

Brug din stemme 16. november 2021 til kommuneog regionsvalget METTE KRISTENSEN

SOM MEDLEM AF VENSTRE FÅR DU EN LANG RÆKKE FORDELE: • Du har mulighed for at få indflydelse på Venstres politik, opstilling af kandidater til valg og muligheden for selv at deltage aktivt i politikudviklingen på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan • Du modtager medlemsbladet LIBERALT OVERBLIK fire gange årligt • Du modtager løbende Venstres Nyhedsbrev • Du har muligheden for at deltage i Venstres Landsmøde

VENSTRES HOLD DIT VALG

Meld dig ind på venstre-svendborg.dk