__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BUDUJEME HRDÉ ČESKO

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELKY

PODNIKATELKY 2020 www.oceneniceskychpodnikatelek.cz


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Děkujeme partnerům a mediálním partnerům 13. ročníku


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

PARTNEŘI 2020 GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

ZAKLADATEL

ODBORNÝ GARANT

ZÁŠTITA A PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AUDITOR


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

ÚVODNÍ SLOVO ZAKLADATELKY PROJEKTU Vážené podnikatelky, vážená poroto, vážení partneři, vážené dámy a pánové, BUDUJEME HRDÉ ČESKO a Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 vytváří prostředí pro rozvoj vztahů mezi podnikateli, prostor pro nové příležitosti a v poslední dekádě vyzdvihuje a oceňuje ryze české firmy a její zakladatele. Upřímně si vážíme vašeho zapojení, ať již v roli nominovaných soutěžících či partnerů a porotců, kteří společně s námi mají snahu podpořit české podnikatele a ocenit jejich úsilí. Pravidelně ukazujeme úspěchy českých firem. Jste to VY a VAŠE firmy, které podnikají transparentně s výbornými a dlouhodobými výsledky. VAŠE služby, výrobky, se kterými se potkáváme v České republice a často i v zahraničí. Jste PŘÍKLADEM pro budoucí generace. Jste SOUČÁSTÍ sociální a ekonomické stability naší země. Jste to Vy, zakladatelé svých firem a Vaše týmy, které jsou schopné inovovat a hledat nové CESTY. Upřímně a s nasazením podporujeme malé, střední a největší české firmy. České podnikatelky, české exportéry, české lídry. To je Podnikatelská platforma Helas a její Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů. Se stejným nasazením, se kterým Vy inovujete a nacházíte nové způsoby podnikání, stojí tato výzva i na naší straně. Připravili jsme nový koncept propojení českých firem pro společnou spolupráci stovek a tisíců firem, a proto nově vznikla E-PLATFORMA na principu myšlenky Budujeme Hrdé Česko. Upřímně přejeme nám všem hodně zdraví, prosperitu, dobré vztahy a možnost se potkat a vytvořit si společné podnikatelské mikroklima, kde se vzájemně podpoříme. S úctou, Helena Kohoutová

Helena KOHOUTOVÁ

Managing Director Agentura Helas, Zakladatelka Ocenění Českých Podnikatelek a Podnikatelské platformy Helas


ÚVODNÍ SLOVO PATRONKY PROJEKTU Pro mne je OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK úžasným projektem, a to hned ze dvou důvodů. Pro všechny finalistky je to veřejné uznání toho, že jsou dobré ve svém oboru, že léta tvrdé práce, která mají za sebou, někdo skutečně vidí a ocení. V korporátu či veřejné instituci může být člověk oceněn, protože si toho všimne jeho nadřízený a pochválí ho. My podnikatelé žádné nadřízené nemáme, a Podnikatelská platforma Helas a Ocenění Českých Podnikatelek jsou jedním z mála míst, která tu pochvalu mohou vyslovit. Druhým důvodem je to, že nejde jen o okamžik vyhlášení vítězek a rozdání cen, ale že se již druhým rokem povedlo vytvořit úžasnou komunitu finalistek, které si mezi sebou říkají „holky“ a setkávají se při nejrůznějších příležitostech.

Kateřina ŠRÁMKOVÁ

Ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

ZEPTALI JSME SE... Rok 2020 je pro svět byznysu mimořádný, a to nejen pro velké korporace, ale i pro menší soukromé podnikatele. Jak Vaše společnost k té situaci přistoupila a jaké nástroje zvolila pro podporu právě těch menších firem a podnikatelů?

Letošní rok je pro podnikatele, firmy i celou naši společnost mimořádně náročný. Pro řadu oborů se významně zkomplikovalo celé podnikatelské prostředí. Řada z firem doslova bojuje o přežití. Každá těžká doba přináší také příležitosti a má své vítěze. Hodně firem se dokázalo velmi rychle přizpůsobit, významně urychlit procesy digitalizace a část svých aktivit přenést do virtuálního a online prostředí. Již na začátku pandemie jsme se snažili naši nabídku přizpůsobit aktuální situaci a firmám maximálně pomoci např. s odklady splátek. Postupně jsme do nabídky doplnili nové služby vč. úvěrů se státními zárukami. Jedním z nástrojů, který firmám v době nejen celostátní karantény hodně pomáhá, je naše elektronické bankovnictví CEB. Kromě platebních služeb mohou jeho prostřednictvím s námi vyřešit i většinu dalších potřeb, aniž by museli fyzicky navštívit banku – přes tzv. Virtuální pobočku. S využitím kvalifikovaného certifikátu zase na dálku uzavírat i smlouvy k většině bankovních produktů. Často se na nás obrací klienti také s žádostí o radu či doporučení. Pokud bych měl zformulovat nějaké doporučení pro naše podnikatelky, tak v tomto nejistém období je vhodné, aby o budoucnosti své firmy uvažovaly ve více scénářích, podle různé míry zasažení ekonomiky i jejich vlastního podnikání. Doporučujeme důsledné řízení cash flow a vytvoření finančního polštáře na krytí výkyvů v jejich ekonomice. Formou takové rezervy může být i rezervní úvěr se státní zárukou, který se na tuto situaci velmi dobře hodí. Každá pandemie jednou skončí. To nejdůležitější ze všeho je pevné zdraví a optimismus. To vám přeji z celého srdce.

Petr MANDA

Výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB


ZEPTALI JSME SE... Rok 2020 je pro svět byznysu mimořádný, a to nejen pro velké korporace, ale především pro malé a střední soukromé podnikatele. Co Vaše společnost pro segment malých a středních podnikatelů aktuálně nabízí?

Pro podnikatele má Generali Česká pojišťovna skutečně komplexní řešení jejich pojistných potřeb. Aktuálně jsme výrazně vylepšili pojištění právě pro malé a střední podnikatele. Pod názvem Profiplán přinášíme nejen nejširší pojistnou ochranu, ale také výrazné zjednodušení struktury, zrychlení sjednání a přehlednější pojistnou smlouvu. Díky variabilitě jednotlivých pojištění si každý podnikatel nastaví pojištění na míru tak, aby přesně odpovídalo individuálním potřebám jeho byznysu. Nová struktura pojištění pak pomáhá klientům s momenty, které by mohli při rozhodování o rozsahu pojistných rizik opomenout. Některá připojištění jsou tak automaticky sjednána s určitými sublimity zdarma - např. pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných a převzatých nebo čisté finanční škody. V případě pojištění staveb se pod pojistnou ochranu dostávají rizika přepětí či zatečení atmosférických srážek nebo náraz vozidla.

ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

Šárka DOLANSKÁ

Krajská ředitelka Praha II, ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali Česká pojišťovna


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

ZEPTALI JSME SE... Rok 2020 je pro svět byznysu mimořádný, a to nejen pro velké korporace, ale i pro menší soukromé podnikatele. Jak Vaše společnost k té situaci přistoupila a jaké nástroje zvolila pro podporu právě těch menších firem a podnikatelů?

Uvědomujeme si, že v této době firmy nejvíce potřebují jistotu, bezpečí, komunikaci a spolupráci. Naštěstí to všechno dokážeme podpořit šikovnou kombinací IT nástrojů a lidského přístupu. Připravili jsme návody, poskytli jsme řešení, která umožňují spojení mezi lidmi, tak nečekaně přerušené. I nadále hodláme pěstovat vysokou kulturu vztahů, spolehlivosti, partnerství. Moderní informační technologie jsou to, co nás teď tak trochu přidržuje nad vodou. A my se snažíme pomoci v tom, aby s nimi lidé uměli zacházet a nebáli se jich. Všechny dovednosti získané teď pod tlakem se uživatelům v klidnějších časech odmění tím, že usnadní, zrychlí a zlepší kupu činností. Teď jim však musíme pomoci my – vysvětlováním, ukazováním, technickou podporou.

Darina VODRÁŽKOVÁ

Strategy Lead společnosti DAQUAS


Vodafone si uvědomuje, že jednou z nejpostiženějších skupin v ekonomice jsou malé firmy a živnostníci. Důležitým nástrojem, který pomáhá současnou náročnou dobu překonat, je digitalizace umožňuje pracovat lidem z domova, využívat cloudové služby nebo nastartovat obchody pomocí nových digitálních kanálů. Vodafone proto přináší podnikatelům nabídku digitálních služeb, které šetří náklady a pomáhají rozvíjet podnikání i v obtížné situaci. Nově k tarifům pro podnikatele přidáváme antivirovou ochranu, představili jsme pevný internet s bezkonkurenční kapacitou 1 Gb za sekundu nebo se snažíme reagovat individuálními zvýhodněnými nabídkami, které řeší potřeby nejen jednotlivých firem, ale také například veřejné správy nebo škol. Obecně jde přitom o podporu projektů se sociálním a podobně prospěšným podtextem, konkrétně třeba o podporu distanční výuky.

Viktoria KORABELNIKOVÁ

IoT Country Sales Manager Vodafone Business (obchodní ředitelka Vodafonu pro oblast internetu věcí v Česku)


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

ZEPTALI JSME SE... Rok 2020 je pro svět byznysu mimořádný, a to nejen pro velké korporace, ale i pro menší soukromé podnikatele. Jak Vaše společnost k té situaci přistoupila a jaké nástroje zvolila pro podporu právě těch menších firem a podnikatelů?

Již v březnu letošního roku jsme si začali uvědomovat, že nastává mimořádná situace, na kterou musíme směrem k podnikatelům i veřejnosti reagovat. Začali jsme proto s daleko vyšší četností a ve větším množství témat zpracovávat analýzy pro firmy a média, které ukazují důležité trendy v hospodaření firem, abychom tak pomohli podnikatelům se lépe orientovat v dopadech počínající krize na hospodaření firem v ČR. Všechny analýzy pro odbornou veřejnost průběžně zveřejňujeme na stránkách www.informaceofirmach.cz. Z našich analýz se podnikatelé dozvědí například o důležitých trendech ve vznicích firem, v návrzích na bankroty nebo o vývoji insolvencí či počtu nespolehlivých plátců DPH. To vždy v rozkladu na jednotlivé obory a regiony, což je pro zejména pro lokálně působící menší firmy a podnikatele důležité. Všechny tyto trendy ukazují na to, že zejména po omezení a skončení podpůrných programů bude pro podnikatele klíčové umět si pro dosažení svých cílů vybrat důvěryhodné obchodní partnery. Pro podnikatele tak bude důležitější než dříve prověřovat finanční zdraví, varovné informace a majetkové vazby jejich obchodních partnerů. Snažili jsme se proto podnikatele podpořit už v průběhu letošního jara i tím, že jsme členům vybraných asociací a komor nabídli bezplatné služby monitoringu varovných informací u jejich obchodních partnerů, kdy součástí nabídky bylo i bezplatné zpracování individuálních analýz platební morálky jejich klientských portfolií. Tuto formu pomoci podnikatelům považujeme za velmi užitečnou, protože díky ní mohou sledovat důležité změny u svých obchodních partnerů, jako jsou konkurzy, insolvence, exekuce, přerušení živnosti, změna adresy či názvu společnosti a další důležité události. Proto tuto formu bezplatné pomoci budeme podnikatelům nabízet i v dalších měsících. Věříme, že tak přispějeme k tomu, aby se spojili podnikatelé, kteří budou společně sdílet platební informace o odběratelích a budou na základě aktuálních relevantních obchodních a kreditních informací úspěšně realizovat svoje obchodní záměry.

Pavel FINGER

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau


Domnívám se, že situace, která v souvislosti s bojem proti pandemii nastala, pro nás byla mezníkem pro řešení stylu práce, pomohla nám získat nové zkušenosti v možnostech naší práce „na dálku“ včetně komunikace s obchodními partnery, řízení zaměstnanců a procesů. Pro řadu firem znamená tato doba úbytek práce, ale u nás je to přesně naopak. Klientům se snažíme pomoci s vyřízením různých druhů podpor a opatření pro zmírnění následků COVID-19. Jako žena vedoucí převážně dámský kolektiv v oblasti účetnictví, daní a auditu si dovolím říci, že jsme si s kolegyněmi všechny rozšířily obzory, jak může žena moderně z rodinného zázemí zvládat své pracovní povinnosti. U řady z nás se home-office výborně osvědčil a vyzkoušely jsme si, že touto formou je možné kvalitně zajistit výkon práce, absolvovat porady, školení a v podstatě si tím zefektivnit některé pracovní pozice a ušetřit náklady a čas na cestovné. Zavádíme i nový software na evidenci všech výkonů zaměstnanců v průběhu dne, sdílené diáře a řízenou komunikaci s partnery v rámci plnění zakázky s evidencí plnění úkolů. V rámci GDPR se snažíme omezit posílání dat přes maily a využíváme cloudového řešení, kam nám i naši klienti mohou ukládat příslušné dokumenty a doklady v elektronické podobě. Účetnictví máme uloženo na virtuálních serverech, které nám obstarává profesionální IT firma. To nám umožňuje pracovat v podstatě ze všech míst, kde se můžeme připojit na wi-fi, třeba i přes hotspot v našich mobilních telefonech. S klienty si sjednáváme schůzky přes Teams, ZOOM, Skype či WhatsApp.

Daniela BURIANOVÁ

Majitelka a zakladatelka ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

ZEPTALI JSME SE... Rok 2020 je pro svět byznysu mimořádný, a to nejen pro velké korporace, ale i pro menší soukromé podnikatele. Jak Vaše společnost k té situaci přistoupila a jaké nástroje zvolila pro podporu právě těch menších firem a podnikatelů?

Srdečně gratuluji všem oceněným podnikatelkám. Velmi si vážím toho, že i v letošním turbulentním roce podnikání nevzdaly. Rok 2020 se už zřejmě navždy ponese ve znamení covidu a my všichni jsme se tak museli vyrovnat s něčím, co jsme si na začátku roku asi vůbec nedovedli představit. Ženy podnikatelky to měly o to těžší, že se kromě práce musely věnovat dětem a jejich vzdělávání, když po zavření škol zůstaly doma. S kolegy na Ministerstvu průmyslu a obchodu od jara usilovně pracujeme na podpoře podnikatelů. Připravili jsme tak „ošetřovné“ pro OSVČ, a pokračujeme v něm i v podzimní vlně pandemie. Podnikatelky mohou samozřejmě čerpat podporu i z programu COVID Nájemné či COVID Kultura. Skrze nové programy podporujeme inovativní české firmy. Nadále vyhlašujeme výzvy z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, takže určitě doporučuji nebát se o peníze požádat, podrobnosti jsou na webu MPO nebo Agentury pro podnikání a inovace. Pokračujeme i ve snaze odbourat nadbytečnou byrokracii a průběžně plníme opatření ze Živnostenského balíčku. Těší mě, když vidím, že tři čtvrtiny společností vlastněných letošními finalistkami jsou rodinnými firmami. Právě podpora rodinných firem patří mezi mé priority, což jsem avizoval už při nástupu na MPO. Už v květnu loňského roku se nám podařilo vůbec poprvé ukotvit definici rodinného podnikání. Rodinné firmy mohou snáze získat zvýhodněné úvěry a záruky u Českomoravské záruční a rozvojové banky, od března se také mohou registrovat a získat osvědčení, díky kterému dosáhnou na další benefity. Nacházíme se v nelehkém období, ale jsem přesvědčen, že společnými silami vše překonáme. Přeji všem hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.

doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA vicepremiér pro hospodářství, ministr průmyslu a obchodu


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Oceňujeme NEJLEPŠÍ RYZE ČESKÉ PODNIKATELKY v České republice

PODPORUJEME - VZDĚLÁVÁME - OCEŇUJEME ČESKÉ PODNIKATELKY OD ROKU 2008 PODNIKÁNÍ JE SLUŽBA LIDEM. DOBRÝ PODNIKATEL MÁ CIT PRO POTŘEBY DRUHÝCH LIDÍ A K TOMU VYTVOŘÍ PROSTOR PRO JEJICH NAPLNĚNÍ. DOBRÝ PODNIKATEL NEJDŘÍVE UVAŽUJE, JAK LIDEM SLOUŽIT, PODÍL NA TRHU PŘIJDE SÁM. DOBRÝ PODNIKATEL JE PŘESVĚDČEN O KVALITĚ SVÝCH SLUŽEB A PRODUKTŮ. PRO ŽENY JE TOTO PŘIROZENÉ A MY TO CHCEME PODPOŘIT. PROTO JIŽ 13. ROKEM OCEŇUJEME ČESKÉ PODNIKATELKY, KTERÉ SE TAK ROZHODLY A JDOU ZA SVÝM SNEM. ŽENY, KTERÉ REALIZUJÍ SVOJE VIZE A NÁPADY. ŽENY, KTERÉ PODNIKAJÍ TRANSPARENTNĚ A DOSAHUJÍ VÝBORNÝCH VÝSLEDKŮ. ŽENY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ LOKÁLNÍ BYZNYS, ALE TAKÉ MÍŘÍ ZA HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY. NADŠENÍ V RUKOU ŽEN, JEJICH ODHODLÁNÍ A HOUŽEVNATOST. OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. OCENÍME VAŠI PRÁCI. POMŮŽEME VÁM NALÉZT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI. POCÍTÍTE NAŠI PÉČI A ZÁJEM. OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK, jež bylo založeno s cílem podpořit úspěchy českých žen, je nedílnou součástí Podnikatelské platformy Helas. Každoročně oceňuje ženy jako osobnosti a poukazuje na významné projekty a inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Veřejnosti představuje příběhy podnikatelek, které se v určité fázi svého života rozhodly postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj byznys. Převzaly tak odpovědnost nejen za svou budoucnost, ale také za budoucnost svých zaměstnanců. Za 13 let projektu porota vybírala z celkového počtu 228 783 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 7 303, ze kterých vzešlo 813 finalistek a následně 141 vítězek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, na základě splnění podmínek soutěže vybral letos 32 598 kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 1411 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo 56 podnikatelek. „Obrat finalistek letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK v roce 2019 dosáhl 2,2 miliardy Kč a zaměstnávaly zhruba 900 lidí. Tři čtvrtiny společností vlastněných letošními finalistkami jsou rodinnými firmami.“


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

POROTCI 13. ROČNÍKU

Helena KOHOUTOVÁ Managing Director Agentura Helas

Pavlína ZEMANOVÁ

Pavel FINGER

Místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau

Petr MANDA

IoT Business Development Manager Vodafone Česká republika

Výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB

Šárka DOLANSKÁ

Darina VODRÁŽKOVÁ

Krajská ředitelka Praha II, ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali Česká pojišťovna

Miroslava HABIGTOVÁ

Ředitelka obchodu ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Strategy Lead DAQUAS

Kateřina ŠRÁMKOVÁ

Ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

POROTCI 13. ROČNÍKU

Kamila Brzezinová Majitelka a jednatelka RUTEX CZ

Jaroslava VALOVÁ

Eliška HAŠKOVÁ COOLIDGE Majitelka Coolidge Consulting Service

Dita STEJSKALOVÁ

Majitelka a zakladatelka SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

Managing Director PR & Influence, Ogilvy

Kateřina VAN KRANENBURG

Kateřina URBANOVÁ

Majitelka a jednatelka PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o.

Editor-in-Chief ACE- Aerospace Central Europe

Petr ČERMÁK

Daniela BURIANOVÁ

Ředitel hotelu LETOVISKO STUDÁNKA****

Majitelka a zakladatelka ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

POROTCI 13. ROČNÍKU

Michal MEJSTŘÍK

Předseda představenstva EEIP, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK, místopředseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC) v ČR a Czech Gulf Business Council, honorární konzul ROK (Jižní Koreje)

Zuzana MELICHAROVÁ Ředitelka vydavatelství Premium Media Group

Eva SVOBODOVÁ

Generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Karel NOVOTNÝ

Generální ředitel společnosti a divize tištěných titulů, Mladá fronta a. s.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ FIRMU VLASTNÍ A ŘÍDÍ Udělují se ceny za první až třetí místo v kategorii MALÁ SPOLEČNOST (roční obrat 10 - 30 milionů Kč) STŘEDNÍ SPOLČNOST (roční obrat 30 - 80 milionů Kč) VELKÁ SPOLEČNOST (roční obrat 80 milionů Kč a více) CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ - pod patronací Generali Česká pojišťovna Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena. CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI - pod patronací MICROSOFT & DAQUAS V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky, nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesy a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby. CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY - pod patronací TC Business School Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

Ekonomické hodnocení odborného garanta má váhu 70 %.

Hodnocení poroty má váhu 30 %.


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

SEZNAMTE SE S FINALISTKAMI Finalistky, které splnily kritéria soutěže. Řazeno abecedně. AC-T servis, spol. s r.o. nákup a prodej zboží ADTENDO s.r.o. poradenství, lékárenská činnost, vzdělávání Advantage Consulting, s.r.o. personální služby AJ Technology, s.r.o. zakázková výroba elektroniky ALIVE, s.r.o. reklamní výroba, tisk ARCECO, s.r.o. dodávka a instalace stabilních hasicích zařízení AVIAN - M.Z. s.r.o. výroba majonéz a studených emulgovaných omáček

Elixír tours s.r.o. cestovní ruch, rekreační činnost, sportovní činnost Elmat Super, s.r.o. nákup a prodej ELRON CZ s.r.o. nakládání s odpady vyjma nebezpečných ESIMA s.r.o instalatérství, výroba silikonu ESITO CZ s.r.o. výroba kojeneckého oblečení a dětského textilu ETIFLEX, s.r.o. tiskové služby EventEx s.r.o. eventová a cestovní agentura

AWEC Aluminium Products s.r.o. výroba součástek pro automotive výroba linek pro jednoúčelové stroje

FATRADE s.r.o. provozování lékárny, mezinárodní obchod s léky a ochrannými pomůckami

BARIA s.r.o. zásobovaní laboratoří

GAZZETA Group s.r.o. realizace expozic na mezinárodních veletrzích, produkce, dodávka reklamních předmětů

Bartoňova pekárna s.r.o. pekařství BOHEMIAN FANTASY spol. s r.o. cestovní kancelář BOS.org s. r. o. zajištění kongresů, konferencí, a dalších vzdělávacích akcí v oblasti medicíny Camp Center International, s.r.o. zprostředkování studia v zahraničí CONTEX PRAHA s.r.o. velkoobchod a poradenství v oblasti konektorů a dalších elektrokomponentů pro průmyslovou konektivitu CZ TOOLS s.r.o. strojírenství, prodej nástrojů Detskyeshop s.r.o. prodej školních potřeb a dětského sortimentu ECOAR spol. s r.o. vedení účetnictví, daňové poradenství EKO-MIL s.r.o. výroba a prodej minerálních lizů a krmiv

Hanna Maria Therapy s.r.o. vývoj, výroba, obchod - aromaterapie, přírodní kosmetika, repelenty CHD - SPEKTRUM s.r.o. kompletace výrobků, provoz veřejného stravování IDC - FOOD, s.r.o. výroba kořenících směsí a produktů zdravé výživy KARYS spedice s.r.o. mezinárodní zasilatelství Mapler s.r.o. mezinárodní kamionová doprava MEDIROL s.r.o. výroba transportní zdravotnické techniky MONADA, spol. s r.o. fyzioterapie a léčebná rehabilitace NEGOCIO s.r.o. velkoobchod hluboce zmrazených potravin


Nová škola - DUHA s.r.o. nakladatelství

Westrans Děčín s.r.o. přepravní služby v rámci celého světa

nova-Art s.r.o. umělecká a eventová agentura

ZAHAS s.r.o. výroba a prodej prostředků pro hzs

PETSATUR s.r.o. export - import

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. výuka a vzdělávání

PFERDIMEX s.r.o. nákup a prodej hospodářských zvířat PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. vzdělávání, poradenství RAULIA, s.r.o. digitalizace výroby, shopfloor IT rozjed.to s.r.o. nákladní autodoprava SAVE CZ s.r.o. výroba z plastu, stavební práce, zemní práce, drcení dřevní hmoty S.M.A., a.s. outsourcing v oblasti back-office, personalistiky a HR, vývoj obchodních a marketingových strategií, vývoj vlastních SW řešení pro zvýšení efektivity SOFA Dog Wear PRODUCTION, s.r.o. oblečení pro psy SOLAR AND SLENDER YOU STUDIO, s.r.o. hostinská činnost Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o. školství SPADEA, spol. s r.o. produkce firemních akcí STEMA -TECH s.r.o. strojírenství TREVILE s.r.o stavební činnost Velký Semerink, s.r.o. cestovní kancelář VESPA TRADIG s.r.o. prodej prostřednictvím internetu WELDING PARTNERS s.r.o. výrobce odporových svařovacích strojů


VÍTĚZKY MALÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Petra LAUBEROVÁ AVIAN - M.Z. s.r.o. AVIAN-M.Z. s.r.o. je potravinářská společnost s více jak dvacetiletou tradicí. Zabývá se výrobou majonéz, tatarských omáček, dresinků a speciálních hořčic pro lahůdkáře, výrobce baget, restaurace a jídelny. V současnosti společnost vyrábí podle 48 receptur. Velký důraz je přitom kladen na výslednou chuť výrobků, i z tohoto důvodu firemní motto zní: S citem pro chuť. Produkty společnosti jsou dodávány zákazníkům nejen v ČR, ale již 10 let jsou vyváženy také do zahraničí.

Marie STRÁNSKÁ EKO-MIL s.r.o Společnost EKO-MIL vyrábí krmiva pro hospodářská zvířata, jak sypké směsi, tak minerální lizy. Výrobky prodává do všech zemědělských podniků, soukromě hospodařícím zemědělcům, prostě všude tam, kde se pasou stáda skotu, ovcí, a kde se chová skot na tržní produkci masa a mléka. Krmiva jsou registrovaná pro ekologické zemědělce, kteří vyrábějí produkty pro biopotraviny. Zboží dováží svým zákazníkům vlastní autodopravou až „na dvůr“, což zvyšuje jejich spokojenost. Majitelka společnosti Marie Stránská v oboru podniká již 26 let a děkuje všem spolupracovníkům a hlavně zákazníkům za přízeň a věří, že výroba i spolupráce budou nadále pokračovat, i když podnikat v zemědělství není jednoduché.

Zita JANÁČKOVÁ Nová škola - DUHA s.r.o. Nakladatelství Nová škola - DUHA navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti s vydáváním učebnic a pracovních sešitů. Vydává novou moderní řadu učebnic vytvořenou v rámci edice Čtení s porozuměním. Jak již název edice napovídá, všechny ediční tituly se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti. Do učebnic jsou zařazeny tematicky vhodné motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových článků nebo encyklopedií. V učebnicích se dále využívají metody činnostního učení. Předkládané informace jsou přehledné a přiměřené věku žáků. Důraz se také klade na etickou výchovu žáků.


VÍTĚZKY STŘEDNÍ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Martina BUREŠOVÁ PFERDIMEX s.r.o. Společnost PFERDIMEX s.r.o. byla založena v roce 1992 a zpočátku se zaměřila na nákup a prodej sportovních koní, prezentaci na závodech a dovoz plemenných koní ze zahraničí. Postupem doby se společnost začala více věnovat nákupu a prodeji hospodářských zvířat a touto činností se zabývá do dnešní doby. Za dobu existence získala firma celou řadu klientů, jak dodavatelů, tak zahraničních odběratelů, se kterými má nadstandardní obchodní vztahy, kdy mnohdy stále více platí podání ruky než sepisování složitých smluv, čehož si Martina Burešová velice cení.

Diana RYSKOVÁ MEDIROL s.r.o. Společnost MEDIROL s.r.o. se za 25 let své existence dostala mezi největší světové výrobce nosítek s podvozkem, užívaných pro transport pacientů v sanitním vozidle. Firma je výjimečná oborem podnikání a jedinečná tím, že je to rodinná firma bez zahraniční účasti. Není pouze montovnou, ale je zde přítomen celý proces, a to od vlastního vývoje, výroby až po prodej a servis. Jedním z vrcholů vývoje a výroby jsou dodávky speciálního podvozku pod nosítka do vrtulníku z produkce AIRBUS Helicopters. V tomto roce dokončila společnost projekt elektrohydraulických nosítek do sanitních vozidel. Cílem projektu bylo reagovat na celosvětový trend snižování námahy pro záchranáře a zvyšující se potřebu převozů bariatrických pacientů. Celý vývoj byl završen získáním evropského patentu a dnes firma Medirol patří do skupiny šesti výrobců této techniky na světe. V počátcích se firma inspirovala řešením u konkurence. Dnes se konkurence inspiruje u Medirolu.

Dana JAVOŘÍKOVÁ PETSATUR s.r.o.

Společnost PETSATUR s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti dovozu a vývozu surovin pro výrobu krmných směsí, dovozu a vývozu glycerinu a mastných kyselin v rámci zemí EU a zásobování bioplynových stanic surovinami pro výrobu bioplynu. Patří k významným dodavatelům surovin rostlinného a živočišného původu, případně dalších součástí krmných směsí. Do zemí Evropy vyváží surové glyceriny, destilované glyceriny, mastné kyseliny pro krmivářský, tukový, farmaceutický a kosmetický průmysl.


VÍTĚZKY VELKÁ SPOLEČNOST


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Kateřina BERÁNKOVÁ AWEC Aluminium Products s.r.o. Kateřina je zakladatelka anglické školky, majitelka a výkonná ředitelka strojírenské firmy a jedna z klíčových postav několika neziskových organizací. Studovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity pedagogiku, slovanskou filologii a andragogiku na univerzitě v Lublani. Během ekonomické krize v roce 2008 využila příležitost navázat na aktivity krachující firmy, ve které pracovala, a založila vlastní společnost AWEC Aluminium Products. Zpočátku spolupracovala s vietnamským strojírenským partnerem, poté přesunula výrobu do ČR a vybudovala strojírenský podnik se zaměřením na automobilové odvětví. Během následujících let se z AWECu stala společnost s ročním obratem až 350 mil Kč.

Jana ERBOVÁ AC-T servis, spol. s r.o. Společnost AC-T servis, spol. s r.o. je česká obchodní firma, která na trhu působí již bezmála 20 let. Je především

velkoobchodem dveřním kováním a doplňky ke dveřím. Veškeré zboží prezentuje pod

vlastní značkou ACT. Působí po celém území republiky, zboží vyváží na Slovensko a do Maďarska. V rámci rozšiřování obchodních aktivit se v srpnu 2014 stala výhradním distributorem švédských prémiových značek pracovních oděvů Snickers workwear a nářadí Hultafors tools pro ČR a SR. Tuto část obchodu provozují pod značkou Profi-oděvy.

Olga HYKLOVÁ Advantage Consulting, s.r.o. Jedná se o ryze českou firmou, která má své místo na trhu již 18 let. Nabízí širokou škálu služeb - nábory, headhunting, náborové kampaně, HR poradenství, nebo pomohou i s částmi náborového procesu. Díky svým pobočkám hledají kandidáty po celé ČR. Vytvořili si specializované divize, které spolupracují s místními pobočkami: Engineering divize, Electro divize, Divize ICT, Sales & Logistics divize, Healthcare & Chemistry divize, Finance divize. Preferují osobní přístup ke každému zákazníkovi a jsou známí profesionalitou na náborovém trhu. Advantage Consulting je členem AFI - Sdružení pro zahraniční investice a APPS - Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb.


CENA ČSOB VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Lucie HOTAŘOVÁ ETIFLEX, s.r.o.

Etiflex je rodinnou tiskárnou sídlící v srdci jižní Moravy. Region je předurčil ke specializaci na tisk vinných etiket. Vinaři zde najdou komplexní řešení obalu na víno, od první myšlenky, přes grafický návrh až po realizaci. Soustavně ve firmě zdokonalují tiskové technologie i materiály a neustále se také vzdělávají v oblasti marketingu, aby pro své zákazníky nebyli pouze dodavatelem, ale i rádcem. Vyvinuli novou mobilní aplikaci Živá etiketa, která využívá technologie rozšířené reality a v první vlně COVID-19 zorganizovali iniciativu „To si vypijeme“, která spojuje vinaře a vyzývá národ k podpoře moravského a českého vinařství.


CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ pod patronací Generali Česká pojišťovna


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Anna GALIŠINOVÁ ECOAR spol. s r.o.

Společnost ECOAR spol s r.o. byla založena v roce 1994. Poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd i daňového poradenství. Blízkost hranic a znalost polského jazyka přispěla k tomu, že společnosti se zahraniční účastí začaly tvořit významný podíl na celkovém vzrůstajícím počtu klientů. V rámci inovace a automatizace procesů zpracování dokladů v letošním roce zavedli ve firmě systém elektronického vytěžování dokladů s využitím programů ABBYY FlexiCapture a M-files.


CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI pod patronací MICROSOFT & DAQUAS


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Martina OLIVOVÁ Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. V roce 2004 byla založena dvojjazyčná mateřská škola a na ni v roce 2006 navázala základní škola. Magic Hill tak nyní pokrývá školní věk od 3 do 15 let a navštěvuje jej téměř 300 dětí. Koncepce školy je založena na smysluplné aktivizující výuce v souvislostech, cílem není memorování faktů, ale osvojování dovedností jako je spolupráce, komunikace, řešení problémů, kritické myšlení. Důležité je podnětné a přátelské prostředí, propojenost s praktickým životem, menší kolektivy dětí umožňují individuální přístup, žáci se ve škole cítí dobře, učení je baví, jsou motivováni a sami pak dosahují maxima svého studijního potenciálu.


CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY pod patronací TC Business School


Budujeme hrdé Česko | Ocenění Českých Podnikatelek

Veronika CIPÍNOVÁ TREVILE s.r.o.

Společnost TREVILE s.r.o. vznikla v roce 2012 jako malá rodinná firma. Její hlavní činností je stavebnictví. Specializuje se na zemní, výkopové a demoliční práce. Při realizaci zakázek spolupracuje s velkými stavebními firmami a podílí se na řadě významných projektů. V letošním roce je to zejména projekt kanalizace na dálnici D3 nebo kompletní zemní práce na vodní elektrárně Papouščí skála. Součástí firmy je vybavená svářečská dílna. Cílem firmy je realizovat a poskytovat kvalitní služby a zanechat tak za sebou stavby, které budou sloužit i dalším generacím.


AGENTURA HELAS Zakladatel Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelská platforma Helas. K jejímu naplňování slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys. Podnikatelská platforma Helas sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská plaforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů. www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz


BUDUJEME HRDÉ ČESKO

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS OD ROKU 1997

CO TO JE?

CO TO DĚLÁ?

Neuvěřitelně rychle navážete obchodní a přátelské vztahy

Vztahy založené na důvěře, kvalitě a transparentnosti podnikání

Každý rok sem přijde kolem tří set nových společností

Inspirace a podněty na dosah ruky

Dějí se tu hodně zajímavé věci

Podobně zaměření, uvažující a pracující lidé

Propojení zástupců českého průmyslu, služeb, rodinných firem, korporací a dalších institucí

Nové příležitosti

Setkání s lidmi, kteří Vám budou blízcí

Nezávislá a uzavřená skupina podnikatelů

Společná chuť vzájemně komunikovat a podporovat se

∙ ∙ ∙

JAK TO FUNGUJE?

Solidarita, podpora a spolupráce nejsou prázdná slova

Pomůžeme Vám najít, co potřebujete

Vyřešíte si problém, když vznikne

Program časově nezatíží (zapojit se můžete osobně či on-line)

Když sem přijdete, Vaše investice se Vám rychle vrátí

BUDE VÁS TO BAVIT

Setkání s osobnostmi, které sdílejí zajímavé myšlenky

Koncerty, dostihy, golfový turnaj, netradiční aktivity

Konference, odborné akce a semináře

Kulaté stoly a diskuze


ČSOB Generální partner Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně přátelská banka“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v pobočkách i online prostředí. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či Českomoravské stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance.

Firemní bankovnictví Firemní bankovnictví ČSOB se zaměřuje na podporu českých společností a podnikatelů s cílem být dlouhodobým a důvěryhodným partnerem v jejich podnikání. Našim klientům dodáváme moderní řešení v oblasti platebního styku, jejich růst podporujeme prostřednictvím bohaté palety úvěrových produktů pro financování jak provozních potřeb, tak investičních záměrů. Proč právě ČSOB • Jsme bankou s vynikající fyzickou dostupností v rámci České republiky. • Máme vysoce profesionální tým bankéřů. • Navštívíme vás v sídle společnosti. • Poskytujeme poradenství a řešení šitá na míru klienta. Více na www.csob.cz/firmy


Usnadňujeme podnikatelům jejich každodenní byznys www.pruvodcepodnikanim.cz

Náš webový portál pruvodcepodnikanim.cz je plný rad, které podnikatelům pomohou úspěšně posunout jejich byznys dál. 800 150 150 I www.csob.cz

pruvodcepodnikanim.cz


VODAFONE CZECH REPUBLIC Hlavní partner Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V Česku poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone několikrát dostal ocenění Best in Test (umlaut) za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů. Řídí se dlouhodobou strategií udržitelného podnikání a hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs). Více na www.vodafone.cz


Přizpůsobte svou firmu novým potřebám Naše služby vám pomohou podnikat online Ready? Budoucnost je úžasná.

vodafone.cz/podnikatele


Generali Česká pojišťovna Hlavní partner Generali Česká pojišťovna je moderní finanční institucí se silnou znalostí českého trhu a mezinárodním zázemím. Její kořeny sahají hluboko do 19. století. Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že Generali Česká pojišťovna bude za všech okolností schopná dostát svým závazkům. Stejně jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby. Na Generali Českou pojišťovnu spoléhají miliony klientů. Když se něco přihodí, mají k dispozici rozsáhlou pojistnou ochranu i dostupné a moderní služby. Při řešení malých ale i rozsáhlých škod dokáže pojišťovna spolehlivě obstát díky využívání rozsáhlých zkušenosti svých expertů v kombinaci s nejmodernější technologií. Generali Česká pojišťovna je snadno dostupná napříč celou Českou republikou, a to nejen ve velkých městech, ale i v těch menších.


MICROSOFT Hlavní partner Posláním společnosti Microsoft je umožnit lidem a podnikům na celém světě realizovat jejich plný potenciál pomocí technologií – software, služeb i zařízení, které mění svět práce, zábavy i komunikace. Microsoft Corporation byla založena roku 1975 a dnes zaměstnává téměř 130 000 lidí ve vice než 100 zemích světa. Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. V ČR máme zhruba 650 zaměstnanců. Od března roku 2018 nastoupil nový ředitel české a slovenské pobočky – Rudolf Urbánek. Součástí strategie Microsoftu vždy byla odpovědnost vůči zemi, v níž působíme. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR mezi tyto oblasti patří zejména rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a digitalizace školství a výuky, podpora inovací a začínajících firem, posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí IT, využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a spolupráce s neziskovými organizacemi a světa v oblasti internetové bezpečnosti. www.microsoft.cz


Seznamte se s centrem pro týmovou práci Ve službě Microsoft Teams najdete na jednom místě chat, obsah, lidi i nástroje bez ohledu na to, kde právě jste.

Chat pro moderní týmy

Podle potřeby můžete okamžitě komunikovat a informovat všechny zainteresované strany. Chatovat lze v rámci týmu, soukromě s jednou osobou i ve skupinách. Hlasové a video hovory spustíte jedním kliknutím a díky oznámením a historii chatu jsou vždy všichni v obraze. Microsoft Teams máte k dispozici na každém zařízení a s jistotou zabezpečení na podnikové úrovni služeb Microsoft 365.

Centrum pro týmovou práci

Umožněte svému týmu přistupovat k potřebným informacím na jednom místě. Přímo v pracovním prostoru týmu je k dispozici chat, obsah i nástroje. V aplikaci jsou integrované služby SharePoint, OneNote, OneDrive pro firmy a navíc přímo v ní můžete zobrazovat i upravovat dokumenty Office.

Možnosti individualizace

Pracovní prostředí můžete doplnit o obsah a funkce, které odpovídají každodenním potřebám vašeho týmu. Karty a Konektory nabízejí rychlý přístup k nejčastěji používaným dokumentům, webům i aplikacím třetích stran jako jsou Trello, Polly nebo Bitbucket.


DAQUAS Hlavní partner DAQUAS je společenství, které už od roku 1991 pomáhá, aby IT skutečně pomáhalo. Činnost každé firmy je totiž do značné míry závislá na kvalitní podpoře od IT. Ta závislost ale vede k frustraci, když to mezi dodavatelem a odběratelem služby neklape, ať jde o dva různé subjekty, či o oddělení jedné firmy. Obvykle se hovoří o nedostatku peněz, ale ve skutečnosti jde spíš o nedostatek dobré komunikace, porozumění potřebám. DAQUAS šetří pokusy a omyly a přidává rychlost. Vše pro to, aby IT mohlo pružně reagovat na změnu v požadavcích uživatelů. Chcete lepší dostupnost, výměnu a ochranu informací? Komunikaci a spolupráci v týmech? Pevnější vztahy s klienty či snižování nákladů? Stačí říct a DAQUAS vám pomůže. Má k tomu partnery, kteří pokrývají škálu specializací a služeb, i celé území republiky. A především: rozumí IT i vám.


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. Odborný garant Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 000 zaměstnanců vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů. CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 90 informačních zdrojů. Součástí služby Cribis je i prověřování právnických a fyzických osob z pohledu Zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon proti praní špinavých peněz). Volitelným modulem aplikace Cribis je také mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení obchodních rizik s přístupem do Registru exekucí a Katastru nemovitostí. Pod značkou iRating je pak možné využít pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů a agentů na českém trhu. Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu. Divize CRIF Transformation Services spolupracuje s finančními institucemi, utilitami a telco operátory při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika.


ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Auditor Společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. se úspěšně zabývá vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem a lektorskou činností. Pracuje dlouhodobě pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace, města a obce. S řadou klientů v současné době řeší generační výměny v rodinných firmách a další možné dispozice s firmami. Společnost má oprávnění Komory daňových poradců ČR a Komory auditorů ČR. Své služby poskytuje na trhu ze zásady diskrétně, vstřícně a se zárukou. Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, LL.M. - vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvovala profesní studium Master of Laws LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. Je zkušenou auditorkou, daňovou poradkyní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. V Komoře daňových poradců je členem sekce pro neziskové organizace, věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti i neziskových organizací. V současné době studuje Master of Business Administration - MBA. Společnost má nyní 20 odborných zaměstnankyň, pracují v odděleních auditu, finančního a mzdového účetnictví a daňového poradenství. V rámci proklientského přístupu vyznává motto: „Počítáme s Vámi a pro Vás“.


Nový autosalon Auto Průhonice VOLVO MÁ NOVÝ DOMOV Nový autosalon Auto Průhonice otevřený u dálnice D1 na exitu 8 je největší a multifunkční centrum pro volvisty v ČR. Nejmodernější technologie, přístup k zákazníkům, výběr vozů a rychlý servis. „Tohle si musíte přijít vyzkoušet osobně,“ zvou k návštěvě spolumajitelé skupiny Auto Průhonice a. s. Karel Stolejda a Martin Veselý „Showroom nových vozů je multifunkční prostor, kde si náš zákazník užije dokonalý komfort a pravověrný volvista najde vše, co si jeho srdce žádá. Kromě vystavených největších novinek mezi modely je všem volvistům k dispozici i největší flotila testovacích vozů,“ říká Karel Stolejda. „Na téměř 1000 m2 mohou naši zákazníci nerušeně pracovat, vychutnat si v nové kavárně vynikající kávu i občerstvení, využít pohodlnou klidovou zóna s výhledem do servisu či spoty pro konfiguraci vozů ve 3D. Začíná být chladno, přijďte k nám posedět a ohřát se u krbu uprostřed showroomu a zažít jedinečnou atmosféru moderního skandinávského autosalonu,“ doplňuje Stolejda. Novinky čekají zákazníky i na poli prodeje ojetých vozů. „K velkorysému showroomu nových vozů jsme otevřeli i krytý a v ČR unikátní showroom ojetých vozů o ploše necelých 1000 m2 a k němu i nové venkovní prodejní plochy ve dvou podlažích o celkové výměře přes 2500 m2. To nám umožňuje nabídnout zákazníkům v České republice největší výběr nových, skladových i zánovních vozů Volvo doslova pod jednou střechou.“ Zásadní změny nastaly i v servisu Auto Průhonice. Nový servis tam doslova otevřeli zákazníkům, kteří mají absolutně transparentní a dokonalý přehled o opravě jejich vozu skrze velké prosklené plochy mezi showroomem a servisem. „Změnili jsme i způsob, jakým vozy Volvo opravujeme, a díky tomu jsme významně zkrátili čekací dobu na opravu či servisní prohlídku,“ vysvětluje druhý ze spolumajitelů Martin Veselý novinku, které ve Volvu říkají VPS (Volvo Personal Service). „Auto opravené do hodiny? Dívat se mechanikům doslova pod ruce z pohodlí showroomu? O tom si nestačí číst, to musíte vidět. Přijďte, rádi Vás v Auto Průhonice přivítáme,“ uzavírá Martin Veselý.


Česká mincovna, a.s. Partner Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již více než 25 let. Navázala tak na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a  Slezska. Po celou dobu své existence je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky. Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro centrální banku. Česká mincovna razí vlastní emise pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a nabízí také spoření do zlata. V  roce 2019 u  příležitosti 100. výročí vzniku československé měny vytvořila Česká mincovna zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů korun. Mince měří 53,5 cm, váží 130 kilogramů a jedná se o druhou největší minci na světě.


Esthé - Klinika estetické medicíny, a.s. Partner Esthé Laser Clinic - zdravý pohled na estetickou medicínu Pomůžeme vám s omlazením pleti, odstraněním žilek, pigmentací, výrůstků nebo s léčbou kožních dermatóz. Naším hlavním oborem je laserová estetická medicína, ale soustředíme se i na korektivní dermatologii, dermatologii, ORL a cévní problematiku. Provádíme neinvazivní zákroky v oblasti laserové a estetické dermatologie a jsme jedním ze zakladatelů tohoto oboru v ČR. Máme rádi, když jsou výsledky naší práce přirozené, proto veškeré zákroky provádějí zkušení lékaři s empatickým ohledem na problémy klientů. K zákrokům v Esthé Laser Clinic používáme pouze špičkovou technologii v podobě certifikovaných laserů a máme také akreditaci školícího pracoviště v oboru laserové a estetické dermatologie, která nám byla udělena odbornou společností ČLSP JEP. Učíme tedy také české lékaře správně používat lasery, správně aplikovat botox a injekční výplně na bázi kyseliny hyaluronové.


FertiCare Partner Kliniky FERTICARE CLINICS jsou privátní kliniky reprodukční medicíny, gynekologie a sexuologie poskytující své služby ve třech českých městech: Karlových Varech pod značkou Karlsbad Fertility, v Praze jako Ferticare Prague a nově i ve Znojmě jako Znamed. Díky mnohaletým zkušenostem v reprodukční medicíně a gynekologii poskytujeme široké spektrum péče o plodnost českým i mezinárodním pacientům v bezpečném a rodinném prostředí. Jsme hrdí na náš mimořádný tým profesionálů, kteří pracují s cílem poskytovat tu nejlepší péči o každého pacienta. Zakládáme si na poskytování špičkové péče s individuálním přístupem v příjemném prostředí. V posledních letech jsme byli často svědky komentářů našich klientů, pro které nebyla terapie na jiných klinikách zcela vyhovující, protože měli pocit, že se jim lékař nemá čas dostatečně věnovat a cítili se jako jako „jedni z mnoha“. Dalo by se říct, že kliniky reprodukční medicíny po celé České republice mají srovnatelné technické vybavení a používají velmi podobné postupy léčby. Co se ale na jednotlivých pracovištích velmi liší, je právě ten přístup k párům podstupujícím terapii. Někdy se bohužel vytrácí lidskost, respekt, a nakonec i důvěra. Tomu se snažíme předcházet, protože věříme, že jen v případě vzájemné důvěry může být terapie skutečně efektivní. Našim párům se tedy snažíme věnovat dostatečné množství času, naslouchat jejich přáním a v souladu s našimi zkušenostmi jim pak poskytnout individuálně nastavenou terapii tak, aby její průběh i závěr byl pro všechny strany uspokojivý. A to i v těch případech, kdy ostatní metody lěčby neplodnosti selžou.


Díky mnohaletým zkušenostem v reprodukční medicíně a gynekologii poskytujeme široké spektrum péče o plodnost v bezpečném prostředí rodinné kliniky s velkou úspěšností.

Vím, že to někdy není jedoduché. Ale stojí to za to!

www.ferticare.cz

pr aha k arlovy vary znojmo


DANDELION Partner Dandelion Jana Kolrusová vznikla v roce 2018 jako unikátní projekt k otevření první a jedinečné pampeliškové kavárny v České republice. Jejímž cílem je šetrné zpracování této byliny od kořene až po květ. Výrobky nejen z pampelišky zpracovává jedinečnou metodou, která je šetrná jak životnímu prostředí, tak i k surovině samotné. Kvalita je pro nás základním kamenem u všech našich výrobků a důkazem jsou mnohá ocenění našich výrobků. 2018 ocenění Dětská chuťovka Pampelišková kávovina 2018 certifikát regionální výrobce Pampeliškové kávoviny 2019 ocenění Mls Pardubického kraje Dandelion TEA 2019 ocenění Česká chuťovka Brazile káva ( 100% arabika) a Dandelionky pralinky plněné kořenem pampelišky 2020 ocenění Mls Pardubického kraje bylinkový čaj Ranní probuzení. Od roku 2020 vyrábíme opakovaně plnitelné kapsle pro systémy Nespresso a Dolce Gusto. Jejich výjimečnost je vlastní možnost volby naplnění, jednoduchost v používání, a to bez ekologické zátěže. Mezi naše výrobky patří bylinkové čaje, pampelišková kávovina jako přírodní bezkofeinová varianta, francouzské pralinky plněné kořenem pampelišky atd. Našim zákazníkům a partnerům nabízíme i možnost výrobků dle přání pod jejich brand značkou. Pod značkou Dandelion se ukrývá i dceřinná společnost Fit, zdraví, výživa. Její hlavní činností od roku 2016 je poradenství a vzdělávání v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu.


Pampeliška - kvetou zlato našeho zdraví

Rádi Vás přivítáme v naší kavárně v Lázních Bohdaneč, kde můžete ochutnat naše výrobky. Naše motto: „Pražíme s láskou a doporučujeme s úsměvem“.

www.fitforlive.cz


Hospodářská komora Praha 1 Partner Naším posláním je hájit zájmy svých členů s cílem usnadňovat jejich podnikání a bránit jejich podnikatelské zájmy. Získejte užitečné byznysové kontakty, tipy k usnadnění podnikání a informace o chystaných vyhláškách. Zajistíme vám efektivnější komunikaci s veřejnou správou a pomoc při řešení problémů. PŘIPOJTE SE KE STOVKÁM ÚSPĚŠNÝCH FIREM NA PRAZE 1 • • • •

Možnost ovlivnit legislativu Přímá podpora byznysu Záštita Vašich akcí ze strany HKČR Účast v pracovních a odborných skupinách

NEBUĎTE NA SVOJE PODNIKÁNÍ SAMI STAŇTE SE ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PRAHA 1 Výše ročního členského příspěvku dle příspěvkového řádu schváleného sněmem Hospodářské komory České republiky dne 28. 5. 2015 činí u fyzických osob 500 korun, u právnických osob 5 000 korun. V případě dotazů nás kontaktujte: e-mail: info@hkpraha1.cz tel.: +420 774 209 308. www.hkpraha1.cz


reSTARTpodnikání Jestli jsou Češi v něčem silní, je to schopnost improvizace a přizpůsobení se podmínkám. Proto pevně věřím, že i když to teď bolí a ještě bolet bude, v budoucnu vyjdeme z této situace silnější. Mgr. Eva Primus Kovandová, ředitelka kanceláře představenstva Hospodářské komory Praha 1.

Hospodářská komora ČR je největším reprezentantem podnikatelské sféry v zemi. Vytváří příležitosti pro podnikání, prosazuje a podporuje opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR. Poskytuje poradenské a konzultační služby, organizuje vzdělávací akce, setkání podnikatelů, semináře a workshopy, jedná jménem podnikatelů s představiteli státní správy i samospráv. foceno ze Staroměstské věže


Hotel STUDÁNKA**** Partner Letovisko Studánka**** bylo znovuotevřeno 10.10.2010 a navazovalo na tradici prvorepublikového hotelu, který byl místem kde se psala velice zajímavá historie. V současné době je toto místo tím, co naši hosté nazývají „rájem na zemi“ místem kde se snoubí krásná příroda s dostatečným portfoliem vysoce profesionálních služeb. Tyto služby samozřejmě zahrnují kvalitní ubytování a gastronomii, ale také v letošním roce nově rekonstruované wellness centrum včetně saunového světa, bazénu, několika vířivek a duo vany JING -JANG. Samozřejmostí je společensko- konferenční sál, který díky své variabilitě může sloužit pro konferenci (max.250 míst), ale také například pro konání plesu. Celý areál je doplněn také sportovními aktivitami - víceúčelovým kurtem, minigolfem, outdoorovým hřištěm. Letovisko Studánka je také výrazným místem z pohledu kulturního, protože disponuje vlastním venkovním amfiteátrem s kapacitou 450 míst k sezení. Necháváte se rády hýčkat a rozmazlovat? Máte rády přírodu a čistý vzduch? Trávíte rády čas s kamarádkami? Jediná volba – Letovisko Studánka ****! www.hotelstudanka.cz


Ráj na úpatí Orlických hor se spoustou zábavy, wellness procedur a romantiky. HOTEL RESTAURACE AKCE KONFERENCE WELLNESS SPORT SVATBY

www.hotelstudanka.cz


Inca Collagen s.r.o. Partner Inca Collagen je oblíbená značka kolagenu na Slovensku i v České republice. Už od roku 2015, kdy přišel na trh jako jeden z prvních hydrolyzovaných kolagenů na trhu, si svým přístupem získal přízeň a důvěru zákazníků. Inca Collagen již pomohl za ten čas více než sto tisícům zákazníků. V budování důvěry pokračuje dál s novým produktem, kolagenem pro zvířata s názvem Incapet Collagen. Inca Collagen se stará o krásu vaší pleti, která je svěží, mladistvá a hydratovaná. Vlasům dodává lesk a pružnost, nehty se méně lámou. Účinky kolagenu ocení i starší lidé a sportovci, protož mnohé vědecké studie doložily, že kvalitní kolagenové suplementy působí v oblasti pohybové soustavy a zlepšují její funkci, chrání klouby, šlachy a kosti před opotřebením a zraněními. Může také pomoci při regeneraci po zraněních a popáleninách. Inca Collagen představuje ověřený produkt, který má obrovské množství spokojených zákazníků. Své pevné místo má na trhu již pět let. Zkuste ho i vy a sami pocítíte jeho účinky.


VÝHODNÝ BALÍČEK KOLAGENU S DÁRKY NAVÍC

www.incacollagen.cz


KSENA s.r.o. Partner Úklidová firma KSENA působí v Praze a okolí. A takto o své firmě mluví ředitelka Oksana Bočková: „O úklidu a čistotě uvažujeme opravdu vážně a čisté prostory jsou vždy naším jediným cílem. Zaměřujeme se hlavně na firemní sektor, ale ani domácnosti neopomíjíme. Pro zákazníka uděláme první -poslední spojené s úklidem. Generální úklidy, čištění koberců a čalounění, velkoplošné čištění podlah – nic pro nás není překážkou. Pro naše zákazníky poskytujeme také službu 24/7. Ať už se jedná o povodeň, požár nebo vybuchlý komín, jsme tu pro naše zákazníky neomezeně. Chceme dodávat PERFEKTNÍ ÚKLID za každých okolností. Stejně jako jsme zvyklí, že se pravidelně střídá noc a den, naši zákazníci si zvykli, že mají pravidelně uklizeno. Dbáme na to, aby se na pravidelnou dávku čistoty mohli s jistotou spolehnout, stejně jako na to, že ráno vyjde a večer zajde slunce. Perfektní úklid je naší vizitkou.“


LIFEFOOD Partner Lifefood je česká firma, která je průkopníkem, leadrem a inovátorem v oblasti RAW FOOD (živé stravy) v České republice i v zahraničí. Již 14 let pro vás vyrábí prvotřídní RAW produkty v té nejvyšší BIO kvalitě, které posilují vaše zdraví, vitalitu a radost ze života. Navíc mají skvělou chuť. Kvalitní a chutné RAW BIO produkty jsou plné životní energie, živin, vitamínů, minerálů a enzymů v původní teplem neznehodnocené kvalitě. Záměrem Lifefood je skrze ně podporovat zdravý, radostný, udržitelný a vědomý život na planetě Zemi. Lifefood vyhledává pro vás ty nejkvalitnější suroviny v RAW BIO kvalitě (pěstovány v ekologickém zemědělství a zpracovány za studena nebo při nízkých teplotách do 45 °C tak, aby v nich byly zachovány všechny živiny, minerály a enzymy v původní přirozené kvalitě). REALLY RAW kvalita garantuje RAW zpracování od surovin až po finální produkt. Jen ze skutečně RAW surovin může vzniknout skutečně RAW produkt. Nespoléháme jen na certifikáty. S našimi dodavateli máme osobní přátelské vztahy a osobně dohlížíme na kvalitu surovin, jejich zpracování i přepravu. Lifefood produkty jsou VEGAN, přirozeně bezlepkové a bez laktózy. Více na www.lifefood.cz


LIFEFOOD CHOCOLATE BAR RAW VEGANSKÁ ČOKOLÁDA PLNÁ ANTIOXIDANTŮ EXKLUZIVNÍ DELIKATESA PRO MILOVNÍKY DOBRÉ ČOKOLÁDY Vyrobená z nepražených raw kakaových bobů pocházejících z rodinných farem v panensky čistých oblastech Peru a Ekvádoru.

www.lifefood.cz


Neuraxpharm Bohemia s.r.o. Partner Jsme farmaceutická společnost zaměřená na inovace, která působí a vyrábí své léky a doplňky stravy v Hradci Králové. Od počátků vzniku naší společnosti je prioritou naší práce uvádět na trh generické léky a také doplňky stravy v garantované farmaceutické kvalitě. U doplňků stravy pečlivě dbáme na jejich výzkum a studie účinnosti. Prokazatelné účinky v rámci konkrétních studií považujeme za zcela nadstandardní v rámci českého lékárenského trhu samoléčby a celý náš tým společně vyvíjí a inovuje produkty tak, abychom pro Vás, naše zákazníky, udrželi více než 20 letou tradici jejich kvality. Naše doplňky stravy jsou prodávány pod obchodní značkou Farmax®. Jsme opravdu pyšní na to, že jsme se od února 2019 stali součástí farmaceutické firmy specializující se na evropském trhu na léky určené pro léčbu poruch centrálního nervového systému (CNS), proto naše léky od února 2019 prodáváme pod značkou Neuraxpharm®. S velkou radostí jsme zařadili do naší nabídky doplněk stravy Neurax Biotic Spectrum®, který považujeme za klíčový nejen z hlediska jeho určení, ale i z hlediska konkrétní nadační pomoci, kterou můžeme zprostředkovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. Naším posláním je pomáhat v podpoře péče o zdraví, klademe důraz na prevenci, na zdravý životní styl, dlouhodobě podporujeme mnoho sportovních aktivit dětí i dospělých. Naším přáním je, abyste naše léky vůbec nepotřebovali, ale víme, že je to přání nesplnitelné. Přejeme si proto, aby Vám naše léky v případě onemocnění pomáhaly k uzdravení a naše doplňky stravy k podpoře péče o zdraví.


Preventan

®

ČESKÝ ORIGINÁL S UNIKÁTNÍM SLOŽENÍM

Aktivní podpora imunity přímo v dutině ústní! 20 LET OVĚŘENO UŽÍVÁNÍ

Doplňky stravy

Cucavé tablety

Speciální forma cucavých tablet  Zcela unikátní složení  Aktivní patentovaná látka ProteQuine®  Navíc vitamin C pro podporu celkové  imunity Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Ověřeno více než 20 lety zkušeností  dětí i dospělých Komplexní řada pro děti, dospělé,  seniory i sportovce Řada je určena jak pro dlouhodobé,  tak i pro akutní užívání

více info na neuraxpharm.cz Distributor: Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika


Ogilvy, s.r.o. Partner Věříme v budování značek. Věříme, že značky pro komunikaci potřebují výjimečné nápady. Jsme tady proto, abychom takové nápady dokázali svým klientům přinášet a abychom je realizovali v nejvyšší možné kvalitě. Máme hráče na všechny komunikační nástroje, ale neznamená to, že je nutíme hrát všechny a současně. Know how jedné z největších komunikačních sítí na světě, úzké propojení mezi specialisty nejen uvnitř agentury, ale i s ostatními agenturami sítě, důraz na silnou strategickou analýzu, to jsou naše nesporné výhody. Řekněte nám, čeho chcete se značkou dosáhnout nebo jaký problém potřebujete vyřešit. My v Ogilvy se do toho rádi pustíme. Milujeme svoji práci. www.ogilvy.cz Facebook: @OgilvyCzech; Instagram: @weareogilvy


Palatinum s.r.o. Partner PALATINUM ADVISORY - jsme konzultační společnost v oblasti performance management specializující se na: rozvoj obchodníků, manažerů a prodeje; nastartování „double digit growth“ u firem, vychází z přístupu anglosaského školství; rozvíjení kompetencí a zároveň i hodnot zaměstnanců; obohacení trhu o novinky z TOP 10 univerzit; podporu manažerů v implementaci změn Pomáháme ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti v níže uvedených expertních oblastech. To vše v sedmi segmentech trhu – farmacie, bankovnictví, rychloobrátkové zboží, průmysl, auta, IT, služby. Obrazně řečeno – v jedenácti expertních oblastech Vám uděláme skvělou preventivní prohlídku či navrhneme přesnou léčbu. Víme, jaké léky Vám zaberou, protože každá z oblastí má svoji indikaci a léky. Kvalitně, precizně, na míru. S viditelnými výsledky. Spolupracujeme s Oxford University. Investujeme do inovací a nových produktů. V našem logu je formou dvou barevných křivek symbolicky vyobrazen i jeden ze sedmi římských pahorků – Palatin – který dal název celé společnosti. Již v antických dobách se stal místem, kde se římští učenci setkávali, vzdělávali se a diskutovali o aktuálních problémech. A přesně tuto funkci již přes 26 let plníme i my pro naše zákazníky. Naším posláním je totiž dělat svět lepším místem pomocí vzdělávání. Podívejte se na naše webové stránky www.palatinum.cz. A stáhněte si analýzy a testy zdarma, které Vám usnadní práci při řízení a zlepšování Vašich týmů. Nebo si „klikněte“ na https://eshop.palatinum-campus.cz, kde pro usnadnění vzdělávání v době Covidu jsme pro Vás připravili smart eshop - online a prezenční kurzy, jednoduše a moderně.


Usnadněte si práci při řízení a zlepšování Vašich týmů Novinky a trendy ze světa vzdělávání

TEĎ NA JEDNOM MÍSTĚ

PALATINUM ADVISORY ZDARMA

Specialisté na sales a management

Analýzy, nástroje a testy Inspirace Zajímavosti Videoknihovna

Expertní oblasti, kde můžeme pomoc 1. Sales management 2. Management 3. Key Account management 4. Obchodníci 5. Obchod 6. Zaučení nováčků

Vyzkoušejte si nás nebo si s námi domluvte konzultaci Konzultace zdarma Výběr kouče nebo trenéra Profesní kvalifikace Kursy, certifikace v eshopu

7. Opravení neplnícího týmu 8. Upgrade týmu 9. Příprava týmu na kampaň 10. Strategie firmy 11. Leadership


PresentiGO Partner PRESENTIGO je společnost, která vyvíjí vlastní unikátní aplikaci pro obchodníky, díky níž mohou svoje produkty prezentovat ve 3D a dnes i rozšířené realitě. Aplikace získala v roce 2019 US patent. Mezi klienty patří Linet, Hexagon, Škoda Auto, Deutsche Telecom, T-Mobile, Continental, Tieto, Bonatrans, Vítkovice, Foxconn a další. Více informací na http://presentigo.com


RUTEX CZ, s.r.o. Partner CAMIA Naše společnost navrhuje a dodává uniformy vlastní značky CAMIA, které vynikají svojí originalitou a kvalitním zpracováním. Na uniformy nepohlížíme jako na levné pracovní oblečení, ale na oblečení, které nosí lidé a které reprezentuje nejen osobu ale také společnost, kterou zastupuje. Každý projekt je jedinečný a k němu jako takovému i přistupujeme s maximální pílí a úsilím. CAMIA YOUNG Pod značkou CAMIA YOUNG tvoříme speciální kolekce dětských školních uniforem. Chceme dětem dát zejména kvalitní oblečení, které mají mnohdy celý den na sobě. Pro školu vytvoříme kolekci uniforem v souladu s jejími požadavky a tak, aby reprezentovaly tyto uniformy vizi školy, její zaměření a odrážely kulturu, kterou svým žákům nabízí na několik let dopředu. TERMOVEL Naše společnost také zastupuje na českém trhu značku TERMOVEL, kvalitní funkční prádlo, které se vyrábí v České a Slovenské republice. Termoprádlo TERMOVEL má širokou škálu materiálů a střihů dámské a pánské kolekce. Myslíme také na naše děti se speciální kolekcí dětského funkčního termoprádla TERMOVEL s dětskými motivy, nebo jednobarevné provedení pro starší děti. Nejsou nám lhostejné problémy druhých, a hlavně problémy dětí. RUTEX CZ, s.r.o. podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem, jejímž prostřednictvím poskytujeme pomoc maminkám s dětmi v azylových domech a rodinám, kterým hrozí odebírání dětí do ústavu. Dále podporujeme Lékaře bez hranic, organizaci pomáhající lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof po celém světě.


TC BUSINESS SCHOOL Partner TC Business School dodává klientům kurzy MBA postavené na principech Action Learning a akreditované u ACBSP spolu s Business School Netherlands, největším poskytovatelem kurzů MBA v Nizozemsku. Nejsme teoretičtí akademici. Tým našich lektorů-manažerů se specializuje na komplexní vzdělávací a poradenské služby pro manažery a managementy malých a středních firem. Od založení v roce 1998 prošlo našimi kurzy a firemními programy rozvoje managementu více než 3000 českých i slovenských manažerů z bezmála 350 firem, institucí a organizací. Action Learning MBA je profesní studium zaměřené na praxi, kde se komunikační, týmové a strategické dovednosti nezlepšují „biflováním“, ale řešením reálných problémů reálných firem. Je založeno na otevřené diskuzi a partnerství. Jsme přesvědčeni, že lidé se nejvíce učí na tom, co opravdu cítí, myslí a dělají v reálném světě. Tak, aby intenzivně vnímali smysl své práce, mohli být na sebe hrdí, aby je práce bavila a měli z ní oprávněnou a upřímnou radost.


V našem programu MBA se snažíme rozvíjet managementy malých a středních firem. Víme, že podmínkou úspěchu je zůstat pevně nohama v realitě a soustředit se na takové rozvojové kroky, které co nejvíce povzbudí motivaci jak pracovníků tak managerů tím, že prostě dávají smysl.


Vinařství Maláník - Osička s.r.o. Partner RODINNÉ VINAŘSTVÍ Z MIKULČIC Jsme malou rodinnou firmou, zabývající se pěstováním révy vinné a  výrobou kvalitních přívlastkových vín. Vycházíme z dlouholeté vinařské tradice, přičemž respektujeme aktuální moderní trendy při obhospodařování vinic i  při výrobě vína. V  moderních prostorách vinařství, které je vybaveno moderními technologiemi, každoročně zpracováváme přibližně 60 tun hroznů vlastní produkce a produkujeme 55 000 lahví vín, která jsou zastoupena jakostními i přívlastkovými víny. V naší nabídce naleznete vína bílá i červená, odrůd: Chardonnay, Paláva, Aurelius, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Sauvignon, Děvín, Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe, Pinot Noir, Fratava a Dornfelder. V prostorách rodinného vinařství nabízíme i možnost ubytování ve čtyřech moderně zařízených pokojích, s kapacitou 15 lůžek.


RODINNÉ VINAŘSTVÍ Z MIKULČIC Tel.: +420 723 330 082, E-mail: info@vinarstvimalanik.cz

WWW.VINARSTVIMALANIK.CZ


Zámek Loučeň a.s. Partner Zámek Loučeň patří do první desítky nejnavštěvovanějších hradů a zámků v České republice. Svoje brány návštěvníkům otevřel 7.7.2007 a svoji popularitu získal díky unikátní kolekci labyrintů a bludišť v zámeckém parku. Zámecká expozice představuje život původních majitelů na počátku 20. století a v adventní době zde probíhají jedinečné tematické prohlídky „Příběh vánočního stromečku“. 23hektarový areál se nachází v  klidné lokalitě nedaleko Nymburka, je dobře dopravně dostupný a díky vlastnímu cateringovému zázemí nabízí prostory pro:

- Školení a konference

- Oslavy firemních výročí - Teambuildingy - Family Day - Prezentace nových produktů a klientských setkání - Svatby - Rodinné oslavy a setkání - Abiturientské srazy

Součástí zámeckého areálu je hotel MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT, s kapacitou 140 lůžek, kongresovými sály a bazénem. Zámecká expozice na zámku a také zámecký hotel jsou otevřené celoročně.


VISUAL VISUALAND ANDBRAND BRAND ARCHITECTS ARCHITECTS


K KL L II M MS SZ Z studio studio

Styl Stylse semění. mění. Dobrý Dobrýdesign designjejejazyk, jazyk,ne nestyl. styl.

logo logo | brand | brand identity identity | print | print | web | web digital digital | campaign | campaign | photography | photography

w w w w w.klimsz.com w.klimsz.com


ROZVÍJEJTE SVŮJ BYZNYS EFEKTIVNĚ. NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V NEOBVYKLÉ DOBĚ.

E-platforma

5 555 KČ + DPH / 12 Měsíců Originální a ojedinělý projekt nejenom v rámci České republiky, ale celé Evropy. PROPOJENÍ 11.000 ČESKÝCH FIREM – SPOLUPRÁCE – VZÁJEMNÁ POMOC – SOLIDARITA – ONLINE KOMUNIKACE – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI – EXPORT – SLUŽBY - HRDÉ ČESKO Podnikatelská E-PLATFORMA Vám umožní po dobu 12 měsíců aktuální přehled o zapojených firmách, budete mít možnost ONLINE CHATU s dalšími podnikateli, vkládat textové nabídky a poptávky své firmy, sdílet své kontakty a získávat nové kontakty, být online propojeni. Představte si, jaké získáte užitečné informace, kontakty, nabídky a podnikatelské benefity!

Online chat Vkládání textových nabídek Vkládání textových poptávek Sdílení kontaktů Získávání kontaktů Vzájemné online propojení Užitečné informace, rozhovory, nabídky Podnikatelské benefity Uvítací jednorázové představení v celkové Podnikatelské platformě Objednávejte na www.hnec.cz/programy


autor předlohy

autor šperku

Nová kolekce šperků

HRDÝ LEV 100 % výdělku z prodeje kolekce šperků HRDÝ LEV je použito na rozvoj aktivit BUDUJEME HRDÉ ČESKO.

www.hnec.cz/nakupy-online


„Kdo si přečte příběh značky, zapamatuje si ho. Ke značce si utvoří vztah a začne ji vyhledávat.“

Příběh značku prodává! Odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a marketingu v místě prodeje www.pribehyznacek.cz | redakce@pribehyznacek.cz | obchod@pribehyznacek.cz


OD LEDNA 2020 NA NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGII

NEPOSTRADATELNÝ ON-LINE PRŮVODCE KAŽDÉHO PODNIKATELE A EXPORTÉRA AKTUÁLNÍ INFORMACE O PODNIKÁNÍ A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH DOMA I VE SVĚTĚ JIŽ TÉMĚŘ 20 LET USNADŇUJE PODNIKATELŮM JEJICH PODNIKÁNÍ 270 000 NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSÍČNĚ SNADNĚJŠÍ PODNIKÁNÍ DÍKY NOVÝM ON-LINE NÁSTROJŮM CHYTRÉ VYHLEDÁVÁNÍ A NOVÝ DESIGN WEBU PRO LEPŠÍ NAVIGACI A PŘEHLEDNĚJŠÍ ČTENÍ

JAK ZAČÍT PODNIKAT?

Nechte si zasílat novinky

JAK A KDY PLATIT DANĚ?

o podnikání a podpoře

JAK EXPANDOVAT DO ZAHRANIČÍ?

exportu na váš e-mail.

JAK SE ORIENTOVAT V PODPOŘE PODNIKÁNÍ?

Bezplatná registrace na

JAK VYUŽÍVAT ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE?

www.businessinfo.cz


PROČ

PLUS

PROČ je slovo, které používáme, když poznáváme svět kolem nás. Otázka PROČ? je na začátku každého velkého objevu. Kdybychom se neuměli ptát PROČ?, žijeme stále v jeskyních a pojídáme kořínky. Výraz PROČ stojí na začátku každého dialogu, bez PROČ by nebyla svoboda ani demokracie. Stanice Český rozhlas Plus se umí ptát PROČ, aby pro své posluchače získala ty správné odpovědi.

ČESKÝ ROZHLAS PLUS, KDYŽ CHCETE VĚDĚT PROČ

plus.rozhlas.cz


Předplatné Deníku se vyplatí! S předplatným Deníku platíte méně, získáte více a navíc vše doručíme až k vám.  Nemusíte chodit do trafiky – Deník vám doručíme zdarma až domů  Aktuální, ověřené a užitečné informace z vašeho okolí, které jinde nenajdete  Zdarma řada příloh a magazínů – Sportovní deník, Bydlení, Hobby, Zdraví, Ženy, Víkend, TV magazín s televizním programem na celý týden.  V případě předplatného na celý týden navíc získáte 10% slevu  Spousta dárků pro stávající předplatitele za věrnostní body. Vstupenky na výstavy nebo kulturní vystoupení, knihy, elektronika, vybavení domácnosti, dárky pro děti, pomůcky na zahradu a mnoho dalších.

Získejte všechny výhody

již od 18 Kč denně

K předplatnému Deníku ku nyní ZCELA ZDARMA elektronická verze kompletního vydáníí a k tomu navíc i aktuální tuální zprávy na denik.cz. z. Ke svému elektronickému ému Deníku r denik.cz se přihlásíte na webu epaper.denik.cz

Vyberte si dárek pro předplatitele na mojepredplatne.cz nebo telefonu 272 015 015.


ROČNÍ PŘEDPLATNÉ „Kompletní video průvodce českým právem. Vzdělávejte se bez roušky. Vzdělávejte se ON-LINE.“ www.epravo.cz/eshop


Nečekejte na úspěch.

Jděte si pro něj.


facebook.com/Franchisingcz/

VŠE O PODNIKÁNÍ A FRANCHISINGU

Největší nabídka franšíz

Denní aktuality

ABC franchisingu Rozhovory s úspěšnými podnikateli Příběhy franšízantů

Více než 100 podnikatelských příležitostí z Česka i zahraničí Přehledně o franchisingu

Franchising.cz

vyhledej


VAŠE REKLAMA NA OBRAZOVKÁCH VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

REGIONÁLNÍ CÍLENÍ Vaše reklama v krajích ve kterých potřebujete. Vysílejte v každém městě jiné sdělení.

MILIONY DIVÁKŮ A ŠIROKÁ CÍLOVÁ SKUPINA Autobusy a tramvaje s naším vysíláním převezou měsíčně miliony pracujících, žáků, studentů, maminek a seniorů.

DVOUTÝDENNÍ KAMPANĚ Vysílejte svou reklamu už od dvou týdnů.

Vyberte si města, ve kterých chcete být vidět. Kompletní seznam měst najdete na stránkách www.bustv.cz

KONTAKT

+420 724 70 50 60 office@inpublic.cz WWW.BUSTV.CZ


NEWS

TRADE Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

9 let s vámi!

Exkluzivní informace o firmách, obchodu a exportu 8200 kusů do rukou manažerů firem (TRADE NEWS je zařazen do procesu pravidelného ověřování nákladů vybraných tiskovin Audit Bureau of Circulations.)

www.itradenews.cz

www.tradenews.cz


Vychází již 22. rokem. INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY NADČASOVÉ HODNOT Y SMYSLUPLNÉ AK TIVIT Y Taková je díky vám trojice titulů o podnikání, novinkách v businessu, firmách a jejich lidech.

606 615 609 | martin@iprosperita.cz | Ocelářská 1, 190 00 Praha 9 www.iprosperita.cz | www.madambusiness.cz | www.freshtime.cz


Premium Ve spolupráci s

13 vydání týdeníku Euro ke stažení na www.alza.cz/euro

Jen

euro.cz bez reklam

Objednávejte na europredplatne.cz


ZAŠLETE POPTÁVKU obchod@dobraTISKARNA.com tel.: 739 844 844


KLÁŠTER MINORITŮ SV. JAKUBA V SRDCI PRAHY PRONÁJEM PROSTOR - KONCERTY - SPOLEČENSKÉ AKCE - KONFERENCE

Sál Jana Lucemburského

Recepce - společenské akce - gala večeře - koncerty - kongresy Divadelní sezení 180-190 osob l Banket 80-100 osob Školní sezení 100 osob l Raut do 250 osob

Gotická sklepení

Magická atmosféra středověkých kamenných sklepů Vás okouzlí. Divadelní sezení 50 osob l Banket 30 osob l Raut 80 osob

Zahradní Atrium

Oáza v centru Prahy vytvoří pohodovou atmosféru Vaší akce. 50 osob

Gotická arkádová chodba

Propojuje sál a atrium, je ideálním prostorem pro Váš raut.

Gotický ambit a rajská zahrada

Vaši hosté nikdy nezapomenou na welcome drink v unikátním prostředí.

www.helas.org

Profile for helas-helas

PODNIKATELKY 2020 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELKY  

PODNIKATELKY 2020 - OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ ČESKÉ PODNIKATELKY  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded