Page 1

2016/2017

World Class Test Equipment

Excellent Technology, Efficiency and Quality

Test-, meet- en veiligheidsapparatuur Spannings-, doorgangs- en draaiveldrichtingstesters Digitale multimeter Digitale stroomtangen-multimeter Apparatentester Installatietester Tester voor fotovoltaĂŻsche installaties


BENNING SDT 1 stekkerdoostester met vingercontact voor actieve PE-foutherkenning en test van de uitschakelfunctie van 30 mA RCD-zekering Gebruik:

Eenvoudige en snelle test van de correcte aansluiting van beveiligde stekkerdozen, kabelhaspels en verlengkabels. Eventuele bekabelingsfouten en ontoelaatbaar hoge aanraakspanningen aan de randaardeaansluiting (PE) worden meteen weergegeven. Tegelijk kan de uitschakefunctie van een 30 mA-foutstroomzekering (RCD) worden gecontroleerd door het indrukken van de FI/RCD-knop Stekkerdoos correct gemonteerd, vingercontact controleert het PE-contact op gevaarlijke aanraakspanning.

X

Testfuncties: • Weergave van de correcte bedrading via lichtdioden (LEDs). • Bekabelingsfouten zoals ontbrekende PE-, N- en L-draden en omwis seling van L- en PE-draden worden weergegeven via lichtdioden. • Actieve PE-test met aanraakelektrode en LCD-scherm waarschuwen voor gevaarlijke aanraakspanning (> 50 V) bij de randaardeaansluiting (PE). • Testknop voor de controle van de uitschakeling van de 30 mA RCD-zekering.

Kenmerken: • Eenvoudige en veilige bediening door goed opgeleide personen. • Een gemakkelijk te begrijpen statustabel informeert over de correcte aansluiting (OK, groen) en de aard van de eventuele fout (rood) aan de beveiligde stekkerdoos.

Statustabel: Stekkerdoos met bekabelingsfout, levensgevaar! Buitenkabel (L) en randaarde (PE) werden omgewisseld!

Technische gegevens Aanduiding: Spanningsbereik: Frequentiebereik: Onderscheidingsdrempel PE-test: RCD teststroom: Stroomvoorziening: Meetcategorie:

Test van de uitschakelfunctie van 30 mA RCD-zekering door het indrukken van de FI/RCD-knop.

Veiligheid: Afmetingen: Gewicht:

BENNING SDT 1 optisch via drie rode signalisatieleds vaar N-, PE-, L-kabels en lcd-scherm „ “ 230 V AC, ± 10 % 50 Hz - 60 Hz Ub < 50 V AC tegen aarding In ong. 30 mA via testobject (geen batterijen nodig) CAT II 300 V DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033 80 x 72 x 78 mm (l x b x h) 70 g

Artikel-nr.:

020053

Aanbevolen verkoopprijs:

49,90 €

!

W U IE N

BENNING SDT 1


TRUE RMS Digitale Multimeter met CAT IV 600 V

!

W U IE N

BENNING MM 6-1, MM 6-2 Gebruik:

De TRUE RMS-meetprocedure en de hoogste meetcategorie CAT IV 600 V zorgen ervoor dat het product kan worden gebruikt in een industriële omgeving. Bovendien zijn reproduceerbare meetresultaten gegarandeerd. De beschikbare meetfuncties laten toe om het product universeel te gebruiken in de elektronica, de vakhandel, de industrie en voor service en onderhoud. Voor HVAC-technici kan BENNING MM 6-1 worden ingesteld op temperatuur en microampèrestroom.

Meetfuncties: Inhoud BENNING MM 6-1

• TRUE RMS AC/ DC spanningmeting tot 1000 V • TRUE RMS AC/ DC stroommeting tot 10 A (MM 6-2) • weerstand- (40 MΩ), frequentie- (100 kHz) en capaciteitmeting (10 mF) • doorgangsmeting over zoemer en rode led voor lawaaierige omgevingen • diodetest voor doorlaatspanning tot 1,5 V • voltsensor voor contactloze fasespanningen en kabelbreukcontrole • temperatuur- en µA stroommeetbereik (MM 6-1)

Kenmerken: • AutoV-functie voor automatische herkenning van AC/DC-spanning en lage ingangsimpedantie LoZ (< 3 kΩ) om „blinde spanningen“ te onderdrukken • compacte en handige behuizing • gummi-beschermholster voor gebruik in moeilijke industriële omstandigheden • ophangmogelijkheid via ingebouwde magneet in het gummiholster • groot LC display met verlichting • geheugen voor meetwarde (HOLD) en piekwaarde (PMAX, PMIN) • relatieve waardefunctie (REL) voor nulstelling en verschilmeting • automatische uitschakeling na 20 min. (uitschakelbaar) • overbelastingsbeveiliging in alle meetbereiken • hoogwaardige beschermtas, 4 mm meetdraadset, batterij, rubberen beschermingsframe met magnetische houder en temperatuursensor (MM 6-1) meegeleverd Technische gegevens Display: Nauwkeurigheid: Keuze meetbereik: Spanning AC/DC: Weerstand: Doorgang: Diode: Frequentie: Capaciteit: Voltsensor: Geheugenfunctie: Meetmethode: Meetcategorie:

Extra Stroom AC/DC µA: Temperatur: Artikel-nr.:

BENNING MM 6-1/MM 6-2 6000 digit, 15 mm digit hoog, achterverlichting 0,5 % automatisch/ manueel 0,1 mV - 1000 V 0,1 Ω - 40 MΩ zoemer + rode LED tot ca. 20 Ω tot 1,5 V 0,01 Hz - 100 kHz 1 nF - 10 mF zoemer + rode LED ≥ ca. 200 V HOLD, PMIN, PMAX, REL TRUE RMS CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

BENNING MM 6-1 0,1 µA - 600 µA - 40 °C tot + 400 °C 044086

Aanbevolen verkoopprijs:

Extra Stroom AC/DC: Artikel-nr.: Aanbevolen verkoopprijs:

159,90 €

BENNING MM 6-2 1 mA - 10 A (

11 A, 1000 V, 20 kA) 044087 175,80 €


W U IE N

MM 12

!

Wireless Logging TRUE RMS Digital-Multimeter

   1000 V AC/DC

 TRUE RMS & CAT IV 600 V

BENNING MM 12 TRUE RMS-Digitale multimeter met registratiefunctie en Bluetooth®-interface • dataregistratie- en opslagfunctie • Bluetooth®-interface en optische interface • inclusief pc-software en gratis app BENNING MM-CM Link • meetprocedure met echte effectieve waarde TRUE RMS • hoogste meetcategorie CAT IV 600 V • calibratie certificaat MM-CM Link

App in voorbereiding


BENNING MM 12 Wireless Logging TRUE RMS Digital-Multimeter Gebruik: Voor veeleisend meetwerk in de industrie en ambachten. Controleer, bewaar en deel de meetwaarden voor verdere evaluatie via de gratis app „BENNING MM-CM Link” binnen uw bedrijf.

Meetfuncties: • TRUE RMS AC/ DC spanningmeting tot 1000 V • TRUE RMS AC/ DC stroommeting tot 10 A • weerstand- (40 MΩ), frequentie- (100 kHz) en capaciteitmeting (40 mF) • doorgangs- (10 Ω - 50 Ω) en diodetest (2,0 V) • temperatuurmeting (- 200 °C tot + 1200 °C)

Kenmerken: PC-Software BENNING PC-Win MM 12 • meetwaardeoverdracht via seriële datakabel met USB-aansluiting naar pc / laptop • opslag tot 100.000 meetwaarden in MS EXCEL® • download van de datalogger (LOG) en het geheugen (MEM)

MM-CM Link

• precies door echt doeltreffend meetproces TRUE RMS AC, AC+DC • dataloggerfunctie LOG (40.000 meetwaarden, aftastrate: 1 s - 10 min.) • opslagfunctie MEM (1.000 meetwaarden, automatische opslag bij stabiele meetwaarde en handmatig per druk op de knop) • Bluetooth® Low Energy 4.0-interface en optische interface via USB-aansluiting • IOS- en Android-app voor gegevensoverdracht naar smartphone / tablet • AutoV-functie voor automatische herkenning van AC/DC-spanning en lage ingangsimpedantie LoZ (< 3 kΩ) om „blinde spanningen“ te onderdrukken • laagdoorlaatfilter (HFR) voor metingen aan gepulste motoraandrijvingen • eenvoudige selectie van de menufuncties via de cursortoets • meetwaarde- (HOLD), piekwaardeopslag(P-HOLD), relatieve meting (REL), maximale / minimale / gemiddelde waarde (MAX/MIN/AVG) en niveaumeting (dB/dBm) • meetcategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • incl. pc-software, seriële datakabel met USB-aansluiting, rubberen bescher mingsframe, magnetische houder, tas, batterijpak (4 x 1,5 V Mignon/AA), meetdraadset, draadtemperatuursensor en calibratie certificaat Technische gegevens

Gratis app „BENNING MM-CM Link“ • meetwaarden bekijken, opslaan en delen • meetwaardeoverdracht per Bluetooth®-interface naar smartphone en tablet (IOS/Android) • controleer tegelijkertijd tot 5 digitale multimeters op veilige afstand • meetwaarden worden opgeslagen in het .csv-formaat • app in voorbereiding (informatie volgt op onze homepagina)

Display: Nauwkeurigheid: Keuze meetbereik: Spanning AC/DC: Stroom AC/DC: Weerstand Doorgang: Diode: Frequentie: Capaciteit: Temperatuur: Datalogger / geheugen: Geheugenfunctie: Meetmethode: Meetcategorie: Artikel-nr.: Aanbevolen verkoopprijs:: Inhoud BENNING MM 12:

BENNING MM 12 max. 40.000 digit, 15 mm digit hoog, achterverlichting 0,5 % automatisch/manueel 0,01 mV - 1000 V 11 A, 1000 V, 20 kA) 0,01 mA - 10 A ( 0,1 Ω - 40 MΩ zoemer, drempelwaarde 10 Ω - 50 Ω (instelbaar) tot 2,0 V 0,1 Hz - 100 kHz 0,01 nF - 40 mF - 200 °C tot + 1200 °C 40.000/1.000 geheugenplaatsen HOLD, PEAK-HOLD, MAX/MIN/AVG, REL TRUE RMS AC, AC+DC CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 044088 439,90 €


BENNING World Class Test Equipment

2

De generatie DUSPOL®-spanningstesters veilige spanningstest tot 1.000 V De internationale spanningstesters-norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015 verhoogt de veiligheid bij het werken onder spanning Uw werk als vakman vereist veilig testen. Daarom moet u aan uw veiligheid geen concessies doen! Spanningstesters die worden toegepast bij elektrische installaties tot 1.000 V, moeten voldoen aan de norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015. De norm garandeert internationaal uniforme keurcriteria, die de productveiligheid op het hoogste niveau waarborgen.

AC 1.000 V D C V 1.200

1.000 V AC/DC

1.000 V AC/DC

De generatie DUSPOL ®-spanningstesters overtreft de eisen van de norm met betrekking tot de behuizing - (IP 65) en overspanningsbeveiliging (CAT IV 600 V). Het nominale spanningsbereik werd tot minstens 1.000 V AC/DC verhoogd, om de gestegen systeemspanningen van de industrie, van de fotovoltaïsche en windkrachtinstallaties en van de hybride voertuigtechniek veilig te kunnen testen.

draaiveldrichting (links/rechts) enkelpolige fasetest: symbool „R“ bij wisselspanning meetpuntverlichting akoestische en optische doorgangstest Frequentie-indicatie spanningsaanduiding 1 – 1.000 V AC TRUE RMS 1 – 1.200 V DC Weerstandsmeting en diodentest met indicatie van de doorlaatspanning LC-display met achtergrondverlichting Sensor van de contactloze kabelbreukdetector lastinschakeling d.m.v. druktoetsen trilalarm in testgreep Stof- en straalwaterdichte behuizing

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V

DUSPOL analog

DUSPOL expert

DUSPOL® digital

®

CAT IV 600 V Getest en goedgekeurd volgens

DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015

®

Alle DUSPOL ®-spanningstester bezitten een direct indicatiesysteem zonder belasting van de testlocatie. Indien noodzakelijk kan lastinschakeling met behulp van de drukknoppen ingeschakeld worden, deze onderdrukt inductieve en capacitieve „blindspanningen“. Hiermee kan het onderscheid tussen energierijke en energiearme stroomkringen duidelijk worden waargenomen. Een inschakelbare trilmotor, waarvan de trilsterkte proportioneel met de aangesloten spanningshoogte toeneemt, is een extra indicatie van de aanwezige testspanning. De DUSPOL ®-spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de deskundigheid van BENNING op het gebied van test-, meet en veiligheidstechniek. Met de DUSPOL®-spanningstesters heeft u een veilig en innovatief product dat door een onafhankelijk test- en certificerings-instituut is getest en goedgekeurd.

DUSPOL®-spanningstester Het origineel! Productveiligheid op het hoogste niveau: • Veilige spanningstest tot 1.000 V AC/DC • Directe indicatie zonder druktoetsbediening (hoogohmige test) • Lastinschakeling via druktoets (laagohmige test) • Batterijonafhankelijke spanningsindicatie vanaf 50 V AC/DC • Vibratiealarm in de testgreep • Robuuste ronde behuizing met rubberen handgreep voor gebruik buiten (beschermingsgraad IP 65) • Getest en goedgekeurd overeenkomstig de actuele norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015


BENNING World Class Test Equipment

3

DUSPOL®-spanningstesters,®die met het VDE-keurmerk PROFIPOL + een waaier aan functies De generatie DUSPOL®-spanningstesters • Veilige spanningstest tot 1.000 V AC/DC • Lastinschakeling met vibratiealarm • Bewuste activering van een 30 mA aardlekschakelaar • Testen van de draaiveldrichting in het draaistroomnet • Eenpolige buitengeleidertest (fase) bijkomend DUSPOL® expert, DUSPOL® digital: • Akoestische doorgangstest via luide testzoemer en optische indicatie via een gele LED • Meetpuntverlichting via witte High Power LED • Testen van de draaiveldrichting via groene LED (links/rechts) • Detector voor het contactloos lokaliseren van kabelbreuken aan blootliggende en onder spanning staande leidingen

De nieuwe spanningstester PROFIPOL®+ met extra functies in een praktisch design • slanke en compacte uitvoering • testgreep vergrendeling voor één hand operaties bijv. voor tests in stopcontacten en veilige opslag van de spanningstester • indicatietrappen van 12 V - 690 V AC/DC volledig functioneel bij lege of uitgenomen batterijen • verlaagde controlestroom zonder RCD-activering • akoestische doorgangscontrole met krachtige zoemer en optische indicatie met gele LED • eenpolige buitengeleidercontrole (fase) en polariteitscontrole • contactloze kabelbreukdetector (gele LED)

bijkomend DUSPOL® digital: • Spanningstest tot 1.000 V AC TRUE RMS/1.200 V DC • Effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS • Low Volt-bereik: 1,0 V tot 11,9 V • Frequentie-indicatie tot 1.000 Hz • Weerstandsmeting tot 300 kΩ • Meting van de doorlaatspanning van dioden • Automatische verlichting van het LC-display via een lichtsensor

690 V AC/DC

Optionele DUSPOL®-stand-bytas:

010911 (zie. pagina 18)

CAT III 600 V PROFIPOL®+

Spannings- en doorgangstesters Aanduiding Aanduidingswaarden Frequentiemeetbereik Akoestische en optische doorgangstest Diodentest Weerstandsmeetbereik Draaiveldrichting Enkelpolige fasetest Polariteitstest Kabelbreukdetector Load-verbinding via druktoets Trilalarm Meetpuntverlichting Beschermingsgraad Artikelnummer Adviesprijs (€)*

DUSPOL® analog draaispoel (verlicht)/LED 12 – 1.000 V AC/DC –

DUSPOL® expert DUSPOL® digital PROFIPOL®+ LED LED/LCD (verlicht) LED 12 – 1.000 V AC/DC 1,0 – 1.000 V AC/1.200 V DC 12 – 690 V AC/DC – 1 – 1.000 Hz – Zoemer + gele LED Zoemer + gele LED Zoemer + gele LED – 0 – 100 kΩ 0 – 100 kΩ 0 – 100 kΩ – Doorgangs-/afsluitrichting 0,3 – 2,0 V Doorgangs-/afsluitrichting – – 0,1 kΩ – 300 kΩ – LCD (symbool „R“) groene LEDs (links/rechts) groene LEDs (links/rechts) – LCD (symbool „R“) rode „flash“-LED rode „flash“-LED rode „flash“-LED LED (+/-) LED (+/-) LCD (+/-) LED (+/-) – gele LED (knipperend) gele LED (knipperend) gele LED IS = 550 mA (1.000 V) IS = 550 mA (1.000 V) IS = 550 mA (1.000 V) – 30 mA RCD trip 30 mA RCD trip 30 mA RCD trip Ja Ja Ja – – Witte LED Witte LED – IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 050261 050262 050263 020023 51,20 60,50 92,10 42,00 *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

4

Digitale multimeter BENNING MM P3, MM 1-1 – MM 1-3, MM 1 – MM 4 Consequente veiligheid en een veelvoud aan functies BENNING MM P3 Digitale multimeter in zakformaat

BENNING MM 1-1, MM 1-2 en MM 1-3 Digitale multimeter met Voltsensor-functie

• functionaliteit en design van de bovenste plank • nog kleiner, smaller en lichter (130 g) • minimale afmetingen: 132 x 86 x 19 mm • voor algemeen gebruik incl. lederen etui en meetsnoeren

• geïntegreerde voltsensor signaleert de fasespanningen via een akoestisch en rood LED-signaal • lokaliseert kabelbreuken en defecte lampjes in openliggende kabels (kabeltrommel, verlichtingsketens) vanaf de voedingszijde van de fase

voltsensor voltsensor

voltsensor

MM 1-1

MM 1-2

MM P3

MM 1-3

BENNING MM 1, MM 2, MM 3 en MM 4 Digitale multimeter Techniek die inspireert, kwaliteit die overtuigt • weergave van stroom, spanning, weerstand, doorgang, diode, capaciteit en frequentie • automatische en/of handmatige meetbereikkeuze • veilige stroommeting tot 300 A AC d.m.v. opsteekbare stroom-tangadapter (MM 4)

MM 1 MM 2

MM 3

Digitale multimeter

MM 4

BENNING BENNING BENNING BENNING MM P3 MM 1-1 MM 1-2 MM 1-3 Aanduidingsomvang 5.000 2.000 2.000 2.000 Nauwkeurigheid 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Spanning AC 0,1 mV – 600 V 0,1 mV – 750 V 0,1 mV – 750 V 0,1 mV – 750 V Spanning DC 0,1 mV – 600 V 0,1 mV – 1.000 V 0,1 mV – 1.000 V 0,1 mV – 1.000 V Stroom AC – – 1 mA – 10 A 1 mA – 10 A Stroom DC – – 1 mA – 10 A 1 mA – 10 A Weerstand 0,1 Ω – 40 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ Doorgang/diode Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Frequentie 1 mHz – 5 MHz – 1 Hz – 20 MHz 1 Hz – 20 MHz Capaciteit 10 pF – 100 µF – 1 pF – 2 mF 1 pF – 2 mF Temperatuur – – – -20 °C tot +800 °C Voltsensor – Ja Ja Ja Interface – – – – Software – – – – Geheugenfunctie HOLD HOLD HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX/MIN Datalogfunctie – – – – Meetmethode RMS RMS RMS RMS Meetcategorie CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V Artikelnummer 044084 044081 044082 044083 Adviesprijs (€)* 43,40 66,90 84,10 100,80

BENNING BENNING BENNING MM 1 MM 2 MM 3 3.200 2.000 2.000 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1 mV – 600 V 0,1 mV – 750 V 0,1 mV – 600 V 0,1 mV – 600 V 0,1 mV – 1.000 V 0,1 mV – 600 V – 0,1 µA – 20 A 0,1 µA – 20 A 0,1 µA – 3,2 mA 0,1 µA – 20 A 0,1 µA – 20 A 0,1 Ω – 32 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja – – 1 Hz – 200 kHz – – 1 pF – 200 µF – – – – – – – – – – – – HOLD – – – – – RMS RMS RMS CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V 044027 044028 044029 79,50 94,40 119,00 *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

5

TRUE RMS Digitale Multimeter BENNING MM 5-1, MM 5-2, MM 7-1 – MM 11 Echte effectieve waarde meetprocédé, voor exacte meetgegevens BENNING MM 5-1, MM 5-2 compact, nauwkeurig en innovatief • meting van de echte effectieve waarde TRUE RMS • compacte afmetingen: 140 x 70 x 33 mm (zonder holster) • capaciteits- en frequentiemeting • rubberen holster met geïntegreerde magnetische haak • voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole (rode LED) • doorgangscontrole met rode LED en zoemer • meetingang voor AC/DC-stroom, microampère-DC en temperatuur, alsook LCD-display met verlichting (MM 5-2)

voltsensor

BENNING MM 7-1, MM 10 Digitale multimeter met maximale veiligheid voor industriële toepassingen • TRUE RMS metingen voor exacte meetgegevens ook bij niet sinusvormig signaalverloop • hoogste meetcategorie CAT IV 600 V voor maximale veiligheid • AutoV-functie voor automatische herkenning van AC/DC-spanning en lage ingangsimpedantie (LoZ) om "blinde spanningen" te onderdrukken (MM 7-1) • USB-poort voor overdracht van meetwaarden (MM 10) • levering inclusief software BENNING PC-Win MM 10

voltsensor

voltsensor

USB

Software PC-Win MM 10/ MM 11

USB TRUE RMS

TRUE RMS

CAT IV 600 V

MM 5-1

MM 5-2

TRUE RMS MM 7-1

CAT IV 600 V TRUE RMS MM 10 (MM 9 afb. vergelijkbaar)

BENNING MM 11 TRUE RMS Digitale precisie-multimeter met voortreffelijke prestatiekenmerken • hoogste meetnauwkeurigheid en resolutie van 20.000 tekens • datalogger-/geheugenfunctie voor 40.000/1.000 meetwaarden om meetprocessen te registreren • bemonsteringssnelheid instelbaar van 0,5 sec. tot 10 min. • meetwaardetransmissie door optische USB-interface • levering inclusief software BENNING PC-Win MM 11

TRUE RMS

TRUE RMS Digitale Multimeter (behalve MM 4 ) BENNING MM 4 Aanduidingsomvang 4.200 Nauwkeurigheid 0,5 % Spanning AC 1 mV – 600 V Spanning DC 1 mV – 600 V Stroom AC 0,1 A – 300 A Stroom DC – Weerstand 0,1 Ω – 42 MΩ Doorgang/diode Ja/Ja Frequentie – Capaciteit – Temperatuur – Voltsensor – Interface – Software – Geheugenfunctie HOLD Datalogfunctie – Meetmethode RMS Meetcategorie CAT III 300 V Artikelnummer 044073 Adviesprijs (€)* 136,50

BENNING MM 5-1 6.000 0,5 % 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V – – 0,1 Ω - 40 MΩ Ja/Ja 0,01 Hz - 50 kHz 0,01 nF - 1 mF – Ja – – HOLD, PEAK – TRUE RMS CAT III 600 V 044070 91,80

BENNING MM 5-2 6.000 0,5 % 0,1 mV - 600 V 0,1 mV - 600 V 1 mA - 10 A 0,1 µA - 10 A 0,1 Ω - 40 MΩ Ja/Ja 0,01 Hz - 50 kHz 0,01 nF - 1 mF -40 °C tot +400 °C Ja – – HOLD, PEAK – TRUE RMS CAT III 600 V 044071 140,40

BENNING MM 7-1 6.000 0,08 % 10 µV – 1.000 V 10 µV – 1.000 V 10 µA – 10 A 10 µA – 10 A 0,1 Ω – 40 MΩ Ja/Ja 0,01 Hz – 100 kHz 1 nF – 10 mF -40 °C tot +400 °C Ja – – HOLD, MAX/MIN – TRUE RMS CAT IV 600 V 044085 211,30

BENNING MM 9 6.000 0,5 % 0,1 mV – 750 V 0,1 mV – 1.000 V 1 mA – 10 A 0,1 µA – 10 A 0,1 Ω – 60 MΩ Ja/Ja 1 Hz – 60 MHz 1 pF – 6 mF – – – – HOLD, MAX/MIN – TRUE RMS CAT IV 600 V 044078 146,90

BENNING MM 10 6.000 0,5 % 0,1 mV – 750 V 0,1 mV – 1.000 V 1 mA – 10 A 0,1 µA – 10 A 0,1 Ω – 60 MΩ Ja/Ja 1 Hz – 60 MHz 1 pF – 6 mF – – USB PC–Win MM 10 HOLD, MAX/MIN – TRUE RMS CAT IV 600 V 044079 185,20

BENNING MM 11 20.000 0,06 % 1 µV – 750 V 1 µV – 1.000 V 1 µA – 10 A 1 µA – 10 A 10 mΩ – 2 GΩ Ja/Ja 0,01 Hz – 1 MHz 1 pF – 40 mF -200 °C tot +1.200 °C – USB PC–Win MM 11 1.000 geheugenplaatsen 40.000 geheugenplaatsen TRUE RMS CAT III 600 V 044080 394,00

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW

MM 11

Alle digitale multimeters incl. beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren en batterijset.


BENNING World Class Test Equipment

6

Digitale stroomtangen-multimeter voor gelijk- en wisselstroom BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3, CM 4 en CM 6 Digitale stroomtangen-multimeter voor wisselstroom Innovatieve techniek, praktijkgericht design

BENNING CM 2 en CM 3 Digitale stroomtangen-multimeter voor gelijk- en wisselstroom

• veilige wisselstroommeting tot max. 1000 A AC • meetingangen voor spanning, weerstand, doorgangs- en diodecontrole • geïntegreerde voltsensor signaleert fasespanningen via een akoestisch en rood LED-signaal (CM 1-3) • lokaliseert kabelbreuken en defecte lampjes in openliggende kabels (kabeltrommel, verlichtingsketens) vanaf de voedingslocatie van de fase (CM 1-3)

• hoge stromen veilig en contactloos meten • voor gelijk- en wisselstroom tot 600 A AC/DC • meten van kleine stromen (voertuigtechniek, fotovoltage, industrie) (CM 2) • meetingangen voor spanning, weerstand en doorgangscontrole (CM 2) • nauwkeurig door echt effectieve-waarde-meetprocédé (CM 2)

voltsensor

Onze r! e bestsell Getest en goedgekeurd volgens

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

CM 1-2

CM 3

CM 2

CAT IV 600 V

CM 1-1

TRUE RMS

CM 1-3

BENNING CC 1 en CC 3 AC en AC/DC stroomtangadapter • hoge stromen veilig tot max. 400 A • aansluiting via 4 mm veiligheidsmeetsnoeren

CC 1

uitgang: 1 mV AC per 1 A AC

uitgang: 1 mV/10 mV AC/DC per 1 A AC/DC

geschikt voor BENNING ... MM 1-1/1-2/1-3/2/3, MM 5-1/5-2/7-1/9/10/11, IT 130

geschikt voor BENNING ... PV 1-1, MM 1-1/1-2/1-3, MM 2/3/5-1/5-2/7-1/9/10/11, IT 130

CC 3

Digitale stroomtangen-multimeter/stroomtangenadapter

Aanduidingsomvang Nauwkeurigheid Spanning AC Spanning DC Stroom AC Stroom DC Weerstand Doorgang/diode Frequentie Effectief vermogen Vermogensfactor (cos φ) Temperatuur Voltsensor Geheugenfunctie Meetmethode Tangopening max. Meetcategorie Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING CC 1 – 1,9 % – – 1 A – 400 A – – –/– – – – – –

BENNING CC 3 – 1%–2% – – 0,2 A – 300 A 0,2 A – 300 A – –/– – – – – –

BENNING BENNING BENNING CM 1-1 CM 1-2 CM 1-3 2.000 2.000 2.000 2% 1% 1% – 0,1 V – 600 V 0,1 V – 750 V – 0,1 V – 600 V 0,1 V – 1.000 V 10 mA – 400 A 0,1 A – 400 A 0,1 A – 200 A – – – – 0,1 Ω – 20 MΩ 0,1 Ω – 20 MΩ –/– Ja/– Ja/Ja – – – – – – – – – – – – – – Ja

BENNING CM 3 2.000 1,9 % – – 0,1 A – 600 A 0,1 A – 600 A – –/– – – – – –

HOLD, MAX

HOLD

HOLD

HOLD

– 30 mm CAT III 300 V 044037 59,20

– 25 mm CAT III 600 V 044038 148,30

RMS 30 mm CAT III 600 V 044061 62,30

RMS 30 mm CAT III 600 V 044062 83,20

RMS 16 mm CAT IV 600 V 044063 111,90

RMS 38 mm CAT III 300 V 044031 151,20

BENNING CM 4 4.000 0,7 % 0,1 V – 600 V 0,1 V – 600 V 0,1 A – 600 A – 0,1 Ω – 400 Ω Ja/– 1 Hz – 400 Hz – – – – HOLD, MAX/MIN, PEAK RMS 37 mm CAT III 600 V 044056 139,60

BENNING CM 6 4.000 0,7 % 0,1 V – 750 V 0,1 V – 1.000 V 0,1 A – 1.000 A – 0,1 Ω – 400 Ω Ja/– 1 Hz – 400 Hz – – – – HOLD, MAX/MIN, PEAK RMS 53 mm CAT IV 600 V 044058 191,70

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

7

TRUE RMS Digitale stroomtangen-multimeter Echte effectieve waarde meetprocédé, voor exacte meetgegevens BENNING CM 5-1, CM 7, CM 8 TRUE RMS AC/DC stroomtangen-multimeter

BENNING CM 9 TRUE RMS Lekstroomtang met 1 µA resolutie

• hoogste meetcategorie CAT IV 600 V (CM 6, CM 7) • automatische preselectie van de meetfunctie (V AC/DC, A AC/DC, Ω en lage ingangsimpedantie LoZ (CM 5-1)) • meting effectief vermogen (kW) en arbeidsfactor (CM 8)

• meten van lek- en verschilstromen in elektrische installaties en apparaten (NEN 3140, NEN-EN 50110) • hoogste resolutie van 1 µA in 6 mA meetbereik • meeting zonder afschakelen tijdens normaal gebruik van installatie/apparaat • precieze en reproduceerbare meetwaarden tot 100 A • optimale afgeschermd tegen stoorsignalen

ESTAUTOTtie func

en kW eff. vermogφ s co

BENNING CM 11 TRUE RMS Milliampère AC/DC stroomtang-multimeter met 0,1 mA resolutie • hoogste resolutie van 0,1 mA AC/DC • ideaal om fouten op te sporen in elektrische installaties, toestellen, voertuigtechniek, sturingen (4 - 20 mA processignalen) en brand- en inbraakalarmsystemen • veelzijdig te gebruiken voor spannings- (600 V AC/DC), weerstandsmeting (600 kΩ) en doorgangstest • compacte afmetingen met 23 mm tangopening

CAT IV 600 V TRUE RMS

CAT IV 600 V TRUE RMS

CM 5-1

CM 7 (CM 6 afb. vergelijkbaar)

lekstroom TRUE RMS CM 9

TRUE RMS CM 8 (CM 4 afb. vergelijkbaar)

160 mm

BENNING CFlex 1, CFlex 2 Flexibele stroomomvormer tot 3000 A AC • meetlus (46 cm) met hoge flexibiliteit voor beperkte meetplaatsen en dikke leidingen • lengte van de verbindingsleiding: 1,8 m • analoge uitgang universeel bruikbaar voor alle multimeters en oscilloscopen via 4 mm veiligheidsstekker (CFlex 1) • groot 4-cijferig lcd-display met verlichting (CFlex 2) • meting van de echte effectieve waarde TRUE RMS (CFlex 2)

uitgang: 100/10/1 mV per A

TRUE RMS

TRUE RMS

CFlex 1

CFlex 2

CM 11

TRUE RMS Digitale stroomtangen-multimeter

Aanduidingsomvang Nauwkeurigheid Spanning AC Spanning DC Stroom AC Stroom DC Weerstand Doorgang/diode Frequentie Effectief vermogen Vermogensfactor (cos φ) Temperatuur Voltsensor Geheugenfunctie Meetmethode Tangopening max. Meetcategorie Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING BENNING BENNING CM 2 CM 5-1 CM 7 4.000 9.999 4.000 0,5 % 0,9 % 0,7 % 1 mV – 600 V 1,3 V – 750 V 0,1 V – 750 V 0,1 mV – 600 V 0,7 V – 1.000 V 0,1 V – 1.000 V 100 mA – 300 A 0,9 A – 600 A 0,1 A – 1.000 A 10 mA – 300 A 0,9 A – 600 A 0,1 A – 1.000 A 0,1 Ω – 40 MΩ 1 Ω – 10 kΩ 0,1 Ω – 400 Ω Ja/– Ja/Ja Ja/– – – 1 Hz – 400 Hz – – – – – – – – – – – – HOLD, MAX/MIN HOLD, MAX HOLD PEAK, ZERO TRUE RMS TRUE RMS TRUE RMS 25 mm 35 mm 53 mm CAT III 300 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V 044035 044066 044059 178,40 258,00 277,60

BENNING CM 8 6.000 0,7 % 10 mV – 600 V 10 mV – 600 V 0,1 A – 600 A 0,1 A – 600 A 0,1 Ω – 20 kΩ Ja/Ja 0,1 Hz – 4 kHz 360 kW ± 0,00 – 1,00 -50 °C tot +1.000 °C – HOLD, MAX/MIN PEAK, INRUSH TRUE RMS 40 mm CAT III 600 V 044064 304,00

BENNING CM 9 6.000 1% – – 1 µA – 100 A – – –/– – – – – –

BENNING BENNING CM 11 CFlex 1 6.000 – 1,0 % 3% 0,01 V - 600 V – 0,1 mV - 600 V – 0,1 mA - 20 A 0,3 A - 3.000 A 0,1 mA - 10 A – 0,1 Ω - 600 kΩ – Ja/– – – – – – – – – – –

BENNING CFlex 2 6.000 3% – – 0,1 A - 3.000 A – – – – – – – –

HOLD, PEAK

HOLD, PEAK

HOLD, MIN/MAX

TRUE RMS 40 mm CAT III 300 V 044065 410,50

TRUE RMS 23 mm CAT IV 300 V 044067 320,90

– 160 mm CAT III 600 V 044068 160,30

TRUE RMS 160 mm CAT IV 600 V 044069 213,90

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

8

e k e c o nt od i

ktr

ara

le van e

NEN 3140 NEN-EN 50110

ten

e•

i

BENNING ST 710 Batterij gevoede apparatentester voor het mobile testen van elektrische apparaten

ro l

Per

VDE 0701-0702 Apparatentester BENNING ST 710 Mobiel en zonder netstroom testen van elektrische apparaten

isc he ap

p

• testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) • eenvoudig - bediening via drie druktoetsen • snel - complete test binnen 10 sec. • mobiel - testen zonder netspanning

Gebruik Veiligheidstechnische test voor draagbare elektrische apparaten zoals bijv. elektrische apparaten/gereedschappen met aan/uitschakelaar, verlichting, snoerhaspels, stekerdozen en huishoudelijke apparaten. De aardgeleider-/aanraakstroom wordt via vervangende lekstroom gemeten.

Kenmerken BENNING ST 710 • automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I (toets 1), Klasse II/III (toets 2) en snoertest (toets 3) • testen van snoerhaspels, stekerdozen en aansluitsnoeren met apparatensteker • testuitslag goed/fout • grenswaarden volgens DIN VDE-Norm vooringesteld • indicatie voor correcte functietoets bij foutief gebruik en niet ingeschakeld apparaat • batterij capaciteit (6 x 1,5 V Mignon, AA, IEC LR6) voor > 2.500 tests • driefase apparaten zijn door verschilstroommeting via optioneel verkrijgbare meetadapter te testen

Meetfuncties • weerstand van aardgeleider met 200 mA DC teststroom en automatische ompoling • isolatieweerstand met 500 V DC testspanning • lek- en aanraakstroom via vervangende lekstroom principe • spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE)

TRUE RMS

lieren col formu ontrole“ kunt to ro tp s e T ec stechnisch „veiligheid s downloaden op u grati .benning.de www

044131 voor CM 9

044127/044128 voor CM 9

lekstroom CM 9

Testetiketten

BENNING ST 710 Batterij gevoede VDE 0701-0702 apparatentester BENNING ST 710 Grafisch display 0,05 Ω - 20 Ω

Inhoud BENNING ST 710

display = ID ID = IPE + IL

IPE IL

©

ST 710 050309: met E-contactdoos (B/F/CZ/SK/PL) 050315: met CH-contactdoos (CH)

(testen apparaten in werkingsomstandigheden)

Verschilstroommeting met BENNING CM 9

Display Aardgeleidingsweerstand Isolatieweerstand 0,1 MΩ - 20 MΩ (500 V DC) Lekstroom/aanraakstroom 0,1 mA - 20 mA via vervangende lekstroom Leidingtest RPE, RISO, testen op kortsluiting en doorgang van fasegeleider (L) en nulgeleider (N) Spanning 50 V - 270 V Inhoud Draagtas, testsnoer met krokodillenklem, apparatensnoer, batterijset Artikelnummer 050308 Adviesprijs (€)* 445,40

lekstroom bijv. over waterleidingen en capaciteit van wasmachine op de aarde

Optioneel toebehoren voor BENNING ST 710/ST 725/ST 750 A Testetiketten „neue Prüfung“ (300 stuks) art.nr. 756212 Adviesprijs 51,00 €* Meetadapter voor driefase verbruikers (passief) (zie. pag. 19) art.nr. 044122/044123 Lekstroomtang BENNING CM 9 meting van verschil-, aanraak-, en verbruikstroom bij één- en driefase gebruikers (zie. pag. 7) art.nr. 044065 Adviesprijs 410,50 €* Meetadapter voor lekstroomtang BENNING CM 9 Eénfase, aders separaat naar buiten gevoerd en dubbel geïsoleerd randaardesteker-apparatensteker art.nr. 044131 Adviesprijs 71,80 €* Driefase, aders separaat naar buiten gevoerd en dubbel geïsoleerd 16 A CEE-CEE, 5-polig art.nr. 044127 Adviesprijs 96,60 €* 32 A CEE-CEE, 5-polig art.nr. 044128 Adviesprijs 111,00 €* Meer toebehoren op pagina 18 en 19

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

9

VDE 0701-0702 Apparatentester BENNING ST 725 Testen van elektrische apparaten in werkomstandigheden

ktr

ara

NEN 3140 NEN-EN 50110

ten

Per

i e k e c o nt e•

Controle van apparaten met netspanningsafhankelijke schakelelementen/voedingen/relais, zoals elektronisch gestuurde apparaten/gereedschappen, apparaten van de informatie- en communicatietechniek en apparaten die alleen met netspanning volledig kunnen worden getest. De aardgeleider-/aanraakstroom wordt bij netwerking direct of op basis van de verschilstroom gemeten.

i od

ro l

Gebruik

• weerstand van aardgeleider met 200 mA DC impuls-teststroom en automatische ompoling • isolatieweerstand met 250 V/500 V testspanning • netvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via directe meting of meting van de verschilstroom met automatische netompoling • batterijvoeding: aardgeleider-/aanraakstroom via vervangende lekstroom • meting van de activeringstijd van 30 mA RCD-veiligheidsschakelaars • spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE) • actieve controle van 3-fase apparaten in werkomstandigheden met optionele meetadapters (art.nr. 044140/044141)

le van e

• testen volgens NEN 3140, DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) • snel – controle binnen enkele seconden • volledig – apparaattester en RCD-tester in één meetapparaat • uniek – controle van 1- en 3-fase apparaten in werkomstandigheden

Meetfuncties

BENNING ST 725 Apparaattester met batterij- en netvoeding voor de mobiele controle van elektrische apparaten

isc he ap

p

Kenmerken BENNING ST 725 • netvoeding voor controles in werkingsomstandigheden • batterijvoeding voor mobiele controles • automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I, Klasse II en snoertest • vermindering van de ISO-testspanning naar 250 V/500V • controle van 30 mA RCD-veiligheidsschakelaars • testuitslag goed/fout • batterij capaciteit voor > 2.500 tests

Innovaties

eheugen

• 999 g ce sb-interfa • mini-u are loadsoftw Excel® • down MS ollering in • protoc

• geheugen voor 999 testitems • toetsen om meetwaarden op te slaan, op te roepen en af te drukken • mini-USB-poort om meetwaarden te downloaden • downloadsoftware om testprotocollen op te stellen in MS Excel® • protocolafdruk op optionele printer BENNING PT 1 • verlengde actieve functiecontrole (max. 2 x 5 min.) • geïntegreerde realtime-klok voor het opslaan van de meetwaarden met testdatum BENNING PT 1 044150

BENNING ST 725 VDE 0701-0702 Apparaattester met batterij- en netvoeding BENNING ST 725 Grafisch display 0,05 Ω – 20 Ω 0,1 MΩ – 20 MΩ

Display Aardgeleidingsweerstand Isolatieweerstand Lekstroom/aanraakstroom via 0,25 mA – 20 mA – verschilstroommeting 0,25 mA – 20 mA – vervangende lekstroom 0,1 mA – 2 mA – directe meting RPE, RISO, testen op kortsluiting en doorgang Leidingtest van fasegeleider (L) en nulgeleider (N) RCD-veiligheids30 mA + 150 mA schakelaars teststroom 10 ms – 500 ms Activeringstijd Lekstroom van driefase 0,25 mA – 10 mA testobjecten in werkomstandigheden (optie) 50 V – 270 V Spanning Mini-USB voor pc, serieel PS/2 Poorten voor printer BENNING PT 1 Draagtas, testsnoer met krokodillenklem, Inhoud netaansluitkabel, apparatensnoer, batterijset 050316 Artikelnummer 717,30 Adviesprijs (€)*

044140/044141 (actief) voor ST 725

ST 725

Optioneel toebehoren voor BENNING ST 725 Meetadapter voor driefase verbruikers (actief) voor meting van RPE en IPE in werkingsomstandigheden 16 A CEE 5-polig actief art.nr. 044140 Adviesprijs 311,30 €* 32 A CEE 5-polig actief art.nr. 044141 Adviesprijs 325,30 €* Draagbare protocolprinter BENNING PT 1 incl. seriële PS/2 datakabel voor directe aansluiting op de apparaattester BENNING ST 725 art.nr. 044150 Adviesprijs 540,60 €* Andere meetadapters op pagina 19

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW

Inhoud BENNING ST 725


BENNING World Class Test Equipment

10

i e k e c o nt

ktr

ara

le van e

NEN 3140 NEN-EN 50110

ten

e•

i od

BENNING ST 750 A Apparatentester voor het testen van elektrische en medische elektrische apparaten

ro l

Per

VDE 0701-0702, VDE 0751 Apparatentester BENNING ST 750 A Testen van elektrische en medische elektrische apparaten

isc he a

pp

• testen volgens - NEN 3140: periodieke controle van elektrische apparaten - DIN VDE 0701-0702 (EN 62638): testen van elektrische apparaten en gereedschappen - DIN VDE 0751-1 (EN 62353): testen van medische elektrische apparaten, zoals ziekenhuisbedden etc. - DGUV V3, BetrSichV en ÖVE/ÖNORM E 8701 • innovatief - aflezing en bediening via kleuren-LCD-touchscreen • sterke prestaties - SD-kaart voor meer dan 100.000 tests • compleet - één apparatentester voor alle VDE-tests

nde ersteu rface d n o u Acc ningsinte el bedie tplaatswiss bij tes netuitval en

Kenmerken • automatisch testverloop, functies instelbaar • opslag van complete test- en klantgegevens op SD-kaart en dus op locatie ter beschikking • opslag voor grote testbestanden van ca. 100.000 apparatentests per SD-kaart • directe opvraag via touchscreen en extern toetsenbord/muis • meetresultaat met goed/slecht indicatie en akoestische waarschuwingstoon bij foutmelding • helpfunctie en weergave aansluitschema • separate 4 mm testbussen en apparatensteker • interfaces: 3 x USB, 1 x RS 232 en SD-kaart • gratis firmware update via SD-kaart/USB-stick

ST 750 A

Meetfuncties • weerstand aardgeleider met 200 mA DC en 10 A AC teststroom • isolatieweerstand met 50 V - 500 V testspanning (instelbaar) • aardgeleider-/aanraakstroom via het verschilstroom, vervangende lekstroom principe en directe meting • functietest met aflezing van lekstroom, netspanning, laststroom, werkelijk-, schijnvermogen en meettijd • testen van apparaten aansluit- en verlengsnoeren • testen van 3-fase verbruikers met optionele meetadapters • extra voor VDE 0751-1: apparatenlekstroom, lekstroom van gebruikerstoepassing type B, type BF en type CF

ssing toepa ouchdoor t een scr Touchscreen

TRUE RMS BENNING ST 750 A VDE 0701-0702, VDE 0751 Apparatentester

lekstroom CM 9 3-fasige verbruikers via testprocessen met verschilstroomtang BENNING CM 9 en Meetadapter actief testbaar

044127/044128

BENNING ST 750 A Display 5,7“ kleuren-LCD-touchscreen, ¼ VGA Aardgeleidingsweerstand 1 mΩ – 20 Ω Isolatieweerstand 0,1 MΩ – 100 MΩ Aardgeleider-/aanraakstroom via het verschilstroom, 0,05 mA – 25 mA vervangende lekstroom principe en directe meting Apparaatlekstroom en lekstroom van toepassingsgedeelte bij 0,05 mA – 25 mA medische elektrische apparaten RPE, RISO, IPE, testen op kortsluiting en doorgang Leidingtest van fasegeleider (L) en nulgeleider (N) Spanning/stroom 1 V – 360 V/0,1 A – 16 A Werkelijk-/schijnvermogen 20 W – 4.000 W Interface 3 x USB, 1 x RS 232 Afmetingen/gewicht 405 x 330 x 165 mm/ca. 6 kg Inhoud Testapparaat in waterdichte (IP 67) en slagvaste koffer, testsnoer met krokodillenklem, apparatensnoer, input stylus, SD-geheugenkaart Artikelnummer 050320 Adviesprijs (€)* 1.477,20

Set voor een speciale prijs, bestaande uit • apparatentester BENNING ST 750 A art.nr. 050320 • software BENNING PC-Win ST 750 art.nr. 047001 • barcodescanner art.nr. 009369 • barcodeetiketten (1.000 stuks) art.nr. 756301 • testetiketten „neue Prüfung“ (300 stuks) art.nr. 756212 Adviesprijs 2.029,40 €* 1.849,00 €*

Optioneel toebehoren voor BENNING ST 750 A Meetadapter voor driefase verbruikers (passief) voor meting van RPE, RISO en IEA 16 A CEE 5-polig - randaardesteker art.nr. 044122 Adviesprijs 56,20 €* 32 A CEE 5-polig - randaardesteker art.nr. 044123 Adviesprijs 70,30 €* Lekstroomtang BENNING CM 9 meting van verschil-, aanraak-, en verbruikstroom bij een- en driefase gebruikers (zie. pag. 7/8) art.nr. 044065 Adviesprijs 410,50 €* Meetadapter voor lekstroomtang BENNING CM 9 Eénfase, aders separaat naar buiten gevoerd en dubbel geisoleerd randaardesteker-apparatensteker art.nr. 044131 Adviesprijs 71,80 €* Driefase, aders separaat naar buiten gevoerd en dubbel geisoleerd 16 A CEE-CEE, 5-polig art.nr. 044127 Adviesprijs 96,60 €* 32 A CEE-CEE, 5-polig art.nr. 044128 Adviesprijs 111,00 €* Meer toebehoren op pagina 18 en 19

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

11

Documentatiesoftware BENNING PC-Win ST 750 Nuttig toebehoren voor rationele controles

Software PC-Win ST 750

Software BENNING PC-Win ST 750

Draagbare rapportprinter BENNING PT 1 met Bluetooth®

• professionele PC-Software voor beheer en documentatie van opgeslagen meetgegevens • duidelijke databankstructuur met klant, afdeling, testobject en testresultaat met testdatum • eenvoudig aanmaken en kopiëren van klanten en testobjecten • afdrukken van testresultaten als individueel en serierapport • bidirectionele gegevensoverdracht PC BENNING ST 750 A • Import- en exportfunctie van opgeslagen data via MS Excel® • gratis software-update naar de meest actuele versie downloadbaar

• de perfecte oplossing om snel ter plaatse rapporten af te drukken • hoge afdruksnelheid dankzij direct thermisch procedé • gegevensoverdracht via Bluetooth® of RS 232-poort • voeding met oplaadbare NiMH-accu Printer BENNING PT 1 • breedte/lengte van rol thermisch papier: 58 mm/13 m • leveringsomvang: 6 V accu, voeding, riemclip, wandbevestiging, Bluetooth®-dongle voor BENNING ST 750 A, 2 rollen thermisch papier en RS 232-kabel

Rol thermisch papier

Identificatie van testobjecten met barcodescanner/-etiketten Barcodeetiketten USB

Compact industrieel toetsenbord

• speciaal geschikt voor periodieke keuring en identificatie • hoogwaardig functietoetsenbord met geïntegreerde trackball van grote aantallen testobjecten in kantoren, administraties om gegevens van testobjecten/klanten comfortabel in te enz. voeren op de plaats van de controle • goed hechtende PVC-barcode-etiketten met barcode en • compacte afmetingen van het doorlopende nummering (1.000 stuks op rol) toetsenbord voor veilig transport in • barcodescanner met USB-poort ondersteunt alle gangbare de BENNING ST 750 A • extra beschermd tegen stof en barcodes zoals UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, enz. spatwater

Industrieel toetsenbord (Voorbeeldafbeelding)

Identificatie van controleobject met RFID-lezer en RFID-tags (transponder) Barcodescanner (Voorbeeldafbeelding)

• identificatie van het controleobject met radiofrequentie (Radio Frequency IDentification) zonder visueel contact of directe aanraking van de RFID-tag • elke RFID-tag beschikt over een wereldwijd uniek UID-nr. (uniek identificatienummer), dat met de RFID-lezer contactloos wordt uitgelezen en aan het controleobject wordt toegewezen • met name geschikt voor ruwe industriële omgevingen zoals bouwwerven, productielocaties en werkplaatsen • multifrequentie RFID-lezer om het UID-nr. uit te lezen van 125 kHz + 13,56 MHz RFID-tags • RFID-tag zelfklevend (125 kHz), sterk hechtend, voor bevestiging op/in de behuizing (niet voor metalen behuizing) • RFID-tag kabelbinder (125 kHz) voor bevestiging op de nettoevoerkabel of op de behuizing • RFID-tag haak(125 kHz) voor bevestiging met kabelbinder (niet meegeleverd)

RFID-tag zelfklevend 044156

RFID-tag haak 044158

RFID-tag kabelbinder 044157 Multifrequenz RFID-lezer 009372

Optioneel toebehoren voor BENNING ST 750 A Software BENNING PC-Win ST 750 op cd-rom incl. USB-kabel art.nr. 047001 Adviesprijs Barcodescanner met USB-poort art.nr. 009369 Adviesprijs Barcodeetiketten met doorlopende nummering (1.000 stuks) art.nr. 756301 Adviesprijs Printer BENNING PT 1 met Bluetooth® en RS 232-poort art.nr. 044150 Adviesprijs Rol thermisch papier (20 stuks) art.nr. 044151 Adviesprijs

174,50 €* 261,30 €* 65,40 €* 540,60 €* 63,30 €*

Meer toebehoren op pagina 18 en 19

Industrieel toetsenbord met USB-poort Multifrequentie RFID-lezer met USB-poort RFID-tag zelfklevend (100 Tags) RFID-tag kabelbinder (100 Tags) RFID-tag haak (100 Tags)

art.nr. 044154 Adviesprijs 101,00 €* (125 kHz + 13,56 MHz) art.nr. 009372 Adviesprijs 264,70 €* (125 kHz), Ø 18 mm art.nr. 044156 Adviesprijs 167,60 €* (125 kHz), l x b: 30 x 15 mm art.nr. 044157 Adviesprijs 198,30 €* (125 kHz), l x b: 43 x 34 mm art.nr. 044158 Adviesprijs 220,70 €* *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

12

Veiligheidsapparatuur BENNING IT 101, IT 115 en IT 130 Het testen van elektrische installaties volgens de Norm BENNING IT 101 Isolatie- en weerstandsmeetapparatuur p ec t i e v a n

t

ris

es

ati

elek

NEN 1010 NEN-EN 50110

I

ns

c h e i ns tal

l

• meting van de isolatieweerstand met testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1.000 V • grenswaarden voor ISO-meting instelbaar, groene LED voor test OK, rode LED voor test-/spanning • weerstandsmeting met 200 mA teststroom voor het testen van aardgeleider verbindingen • schakelbare testprobe voor het afsluiten van de meting • intern geheugen voor 100 meetwaarden per meetfunctie • TRUE RMS spanningsmeting met dieptefilter • incl. tas, schakelbare testprobe, siliconen meetsnoeren, magnetische hangclip, krokodilklemmen, beschermholster en batterijen

BENNING IT 115, BENNING IT 130 TRUE RMS Installatietester voor de veiligheidsverificatie van elektrische installaties volgens NEN-EN 50110-1 en IEC 60364 Multifunctionele installatietester voor de complete veiligheidsverificatie en opsporing van fouten in elektrische installaties. • meting van de beschermingsgeleider en potentiaalvereffening met 200 mA teststroom • meting van de isolatieweerstand met een testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1.000 V • meting van de net- en lusimpedantie (afschakeling RCD naar keuze) met berekening van de kortsluitstroom • volledige controle van de foutstroombeveiligingsinrichting met nominale foutstroom van 10/30/100/300/500/1.000 mA • meting van de aanraakspanning (zonder afschakeling), uitschakeltijd en -stroom (rampentest) van RCD’s • meting fasevolgorde in een draaistroomnet • Aardingsmeting met optionele aardingsset (044113) • TRUE RMS-spanningsmeting tot 550 V • Duidelijke goed/slecht-indicatie met groene/rode LED’s

lijke Duide lechts goed/ catie indi

IT 115

CAT IV 600 V TRUE RMS IT 101

BENNING IT 115, IT 130 TRUE RMS Installatietester Inhoud BENNING IT 115

BENNING IT 101 Isolatie- en weerstandsmeter

Display Laagohmige weerstand Isolatieweerstand Weerstand Spanning Extra functies

Inhoud BENNING IT 101

Geheugen Meetcategorie Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING IT 101 4.000 digit (belichting) 0,01 Ω – 40 Ω 50 kΩ – 20 GΩ 0,01 Ω – 40 kΩ 0,1 V – 600 V AC/DC TRUE RMS Lekstroom, polarisatie index (PI), absorptiegraad (DAR), automatische ontlaadfunctie, meetsnoer compensatie 500 meetresultaten CAT IV 600 V 044033 464,80

Display Laagohmige weerstand Isolatieweerstand Netimpedantie Lusimpedantie Kortsluitstroom RCD-test Draaiveld Spanning, Frequentie Aardingsweerstand Stroom (TRUE RMS) Lichtsterkte Geheugen Interface Protocolsoftware Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING BENNING IT 115 IT 130 Grafisch (verlicht) 0,01 Ω – 2.000 Ω 10 kΩ – 1.000 MΩ 0,01 Ω – 10 kΩ 0,01 Ω – 10 kΩ 0,01 A – 200 kA AC/A/F AC/A/F/B/B+ Ja 1 V - 550 V, 0 Hz - 500 Hz Ja via 044113 – Ja via 044038 – Ja via 044111 – tot 1800 – USB, RS 232 – Ja 044104 044103 749,80 1.299,80 *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

13

TRUE RMS Installatietesters BENNING IT 115, IT 130 De oplossing voor rationeel testen Protocol software met testrapport volgens ZVEH BENNING PC-Win IT 130

Professioneel toebehoren

Extra ten opzichte van de BENNING IT 115: • controle van voor alle stroomwaarden gevoelige veiligheidsschakelaars (RCD) type B/B+ • meetwaardegeheugen voor vier niveaus (object/blok/zekering/meetpunt) voor maximaal 1.800 metingen • tweerichtingsinterface USB/ RS 232 • inclusief software BENNING PC-Win IT 130 • Commander-testpen met TEST- en MEM-knop en krachtige led-meetplaatsverlichting • aansluiting voor barcodescanner voor het identificeren van de meet plaats en naamsverandering van de geheugenlocatie • stroommeting (TRUE RMS) met stroomtang-adapter (optie) • lichtsterktemeting met Luxsensor (optie)

• Commander-testpen (optioneel voor BENNING IT 115) • Commander-teststekker voor geaard stopcontact (optioneel)

I

p ec t i e v a n

ris

c h e i ns tal

044148

Commander-testpen** 044155

Commander-teststekker 044149

van voor Controle waarden gem alle strooRCD type B e g li e o v

044039 Voorbeeldafbeelding

044038

IT 130

ocol Testprot VEH Z volgens 044111

Inhoud BENNING IT 130

Optioneel toebehoren Aardingsset (2 aardpennen, 3 meetsnoeren) 2 x 20 m, 1 x 4,5 m Meetleiding BENNING TA 5 L = 40 m CEE-meetadapter (V/draaiveld) 16 A, 5-polig Commander-teststekker veiligheidscontactdozen Commander-testpen** 4 mm punt Stroomtang-adapter BENNING CC 3 0,2 A - 300 A AC/DC BENNING Luxmeter Type B 0,01 lux - 20 klux Barcodescanner met PS/2-stekker –

art.nr. Adviesprijs (€)* 044113 94,50 044039 165,80 044148 49,70 044149 198,80 044155 149,80 044038 148,30 044111 260,70 009371 265,30

bruikbaar voor IT 115/IT130 IT 115/IT130 IT 115/IT130 IT 115/IT130 IT 115/IT130 IT 130 IT 130 IT 130

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW **Inbegrepen in de levering van de BENNING IT 130

009371

044113

es

ati

NEN 1010 NEN-EN 50110

Extra functies BENNING IT 130

ns

t

• Opstellen en doorsturen van installatiestructuren naar BENNING IT 130 voor rationele herhalingscontrole • Downloaden van meetwaarden en protocollering met testrapport en ZVEH-testprotocol

elek

• alle meetfuncties zijn met behulp van een draaischakelaar direct te kiezen • grafisch display met helpfunctie en aansluitdiagram • stroomverzorging door 6 oplaadbare NiMH AA batterijen, inclusief laadapparaat

Kenmerken BENNING IT 115, BENNING IT 130

l


BENNING World Class Test Equipment

14

Tester voor fotovoltaïsche installaties BENNNG PV 1-1 Inbedrijfstellings- en herhalingstest van fotovoltaïsche installaties BENNING PV 1-1 Tester voor fotovoltaïsche installaties voor het testen van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen • normconforme test overeenkomstig VDE 0126-23 (DIN EN 62446) • eenvoudig – Bediening via toetsen met AUTO-testprocedure • snel – Testen in enkele seconden • veilig – Contact via fotovoltaïsche connector

Gebruik Inbedrijfstellings- en herhalingstest van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen overeenkomstig VDE 0126-23. Voldoet aan alle eisen, die noodzakelijk zijn voor de systeemdocumentatie van de DC-zijde. Ideaal voor foutopsporing, bij onderhoudswerkzaamheden en voor beoordelingen van fotovoltaïsche installaties.

Eigenschappen BENNING PV 1-1

Meetwaarden met draadloze verbinding

• eenvoudige en veilige bediening via een druk op de toets • automatisch testprocedure voor polariteit, nullastspanning, kortsluitstroom en isolatieweerstand • RISO-meting met indicatie goed/slecht • meetwaardengeheugen voor 200 fotovoltaïsche leidingen • geïntegreerde realtime klok met datum-/tijdstempel per meting • USB-interface en downloadsoftware voor het aanmaken van een meetrapport in MS Excel® • veilig contact ook bij energielevering van de fotovoltaïsche leidingen • directe aansluiting via MC4- en Sunclix-connector

Meetfuncties • doorgangstest van de aard- en potentiaalvereffeningsleiding met 200 mA teststroom • polariteitstest van de gelijkstroomkabels • nullastspanning per fotovoltaïsche leiding tot 1.000 VDC • kortsluitstroom per fotovoltaïsche leiding tot 15 ADC • isolatieweerstand met 250 V, 500 V en 1.000 VDC testspanning • DC-leidingstroom en AC-stroom met stroommeettang BENNING CC 3 tot 40 A AC/DC (optie)

Draadloze interface – Wireless SUN Link • draadloze verbinding met de instralings- en temperatuurmeter BENNING SUN 2 (optie) • directe indicatie van de zonne-instraling in W/m2 • opslag van de elektrische meeteenheden met inachtneming van de zonne-instraling en van de module-/omgevingstemperatuur in realtime

BENNING PV 1-1 Tester voor fotovoltaïsche installaties BENNING PV 1-1 Grafisch display (verlicht) 0,05 Ω – 199 Ω 0,2 MΩ – 199 MΩ

Leveringsomvang BENNING PV 1-1

Indicatie Aardleidingweerstand Isolatieweerstand Nullastspanning met 5 V – 1.000 V DC polariteit Kortsluitstroom 0,5 A – 15 A DC DC-leidingstroom/ 0,2 A – 40 A DC/AC (via BENNING CC 3) AC-stroom Zonne-instraling 100 – 1.250 W/m2 (via BENNING SUN 2) Fotovoltaïsche module-/ -30 °C – +125 °C omgevingstemperatuur (via BENNING SUN 2) Spanning via 4 mm bussen 30 – 440 V AC/DC Interface/ 1 x USB/433 MHz-signaal draadloze interface Afmetingen/gewicht 270 x 115 x 55 mm/2,6 kg Leveringsomvang Draagtas, meetleidingen, krokodillenklemmen, MC4- en Sunclixfotovoltaïsche meetleidingen, batterijen, USB-kabel, downloadsoftware op CD-ROM Artikelnummer 050421 Adviesprijs (€)* 1.218,80

BENNING CC 3

BENNING TA 5 Voorbeeldafbeelding

Optionele accessoires voor BENNING PV 1-1 Stroomtangadapter BENNING CC 3 voor AC/DC-stroommeting 0,2 – 300 A AC/DC art.nr. 044038 Adviesprijs 148,30 €* Meetleiding BENNING TA 5 voor het meten van de aardleiding Leidinglengte: 40 m art.nr. 044039 Adviesprijs 165,80 €* *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

15

Instralings- en temperatuurmeter BENNING SUN 2 met digitaal kompas en hellingmeter BENNING SUN 2 Instralings- en temperatuurmeter voor fotovoltaïsche systemen en thermische zonne-installaties Ideaal voor de planning, inbedrijfstelling- en herhalingstest van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen overeenkomstig VDE 0126-23 en voor het testen van thermische zonneinstallaties.

Meetfuncties • meting van de zonne-instraling in W/m2 of BTU/h/ft2 • 2-kanaals temperatuursensor voor het meten van de module- en omgevingstemperatuur • digitaal kompas voor het bepalen van de windstreek • hellingmeter voor het bepalen van de dak- en modulehelling

Eigenschappen BENNING SUN 2 • universele 4-in-1 meter voor alle test- en onderhoudswerkzaamheden en voor de rendementscontrole • temperatuurgecompenseerde fotovoltaïsche referentiecel voor de precieze meting van de zonne-instraling • precieze temperatuurmeting via precisiesensoren • datalogger voor 5.000 gegevensrecords, bestaande uit zonne-instraling en module-/omgevingstemperatuur • geïntegreerde realtime klok met datum-/tijdstempel • USB-interface en downloadsoftware voor het aanmaken van een meetrapport in MS Excel® • datalogger met stroombesparende stand-bymodus • schokabsorberend rubberen beschermframe

Draadloze interface – Wireless SUN Link • draadloze overdracht van de zonne-instraling, module- en omgevingstemperatuur incl. datum-/tijdstempel naar de BENNING PV 1-1

Zonne-instraling, hellingshoek en kompaspeiling

Draadloze overdracht van de meetgegevens (alternatieve import van de meetgegevens via datum-/tijdstempel)

BENNING SUN 2 Instralings- en temperatuurmeter

Indicatie Zonne-instraling Fotovoltaïsche module-/ omgevingtemperatuur Kompaspeiling (uitlijning) Hellingmeting Realtime klok Meetwaardengeheugen Interface/ draadloos bereik Afmetingen/gewicht Leveringsomvang

Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING SUN 2 Grafisch display 100 – 1.250 W/m2

Zonne-instraling, fotovoltaïsche module en omgevingstemperatuur

rt forms Test repo PV-systemen“ ek van „Onderzo ratis onder g ning.de www.ben

-30 °C – +125 °C 0° – 360° 0° – 80° Datum-/tijdstempel 5.000 gegevensrecords voor instraling en temperatuur 1 x USB/ca. 30 m bij vrij zicht 150 x 80 x 33 mm/350 g Tas, rubberen beschermframe, module- en omgevingstemperatuursensor, batterijset, USB-kabel, downloadsoftware op CD-ROM 050420 382,20 *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW

Leveringsomvang BENNING SUN 2


BENNING World Class Test Equipment

16

Demonstratiekoffer voor praktijk georiënteerd gebruik van test-, meet- en veiligheidsinstrumenten BENNING DB 1 Demonstratiekoffer voor het testen en meten van de basisprincipes van de elektrotechniek

BENNING DB 2 Demonstratiekoffer voor praktijk georiënteerd gebruik en scholing voor VDE 0100 installatietesters

Meer e op: informati g.de

nin

www.ben

bijzonder geschikt voor lesdoeleinden en productscholing

draagbare koffer voor simulatie van de veiligheidstest van elektrische installaties volgens NEN 3140

Demonstratiekoffer Spanningsverzorging Afmetingen/gewicht Inhoud Artikelnummer Adviesprijs (€)*

Demonstratiekoffer BENNING DB 1 230 V, 50/60 Hz electricteitsaansluiting 405 x 330 x 160 mm/ca. 6 kg Koffer electricteitsaansluitingsnoer 044132 596,00

Spanningsverzorging Afmetingen/gewicht Inhoud Artikelnummer Adviesprijs (€)*

BENNING DB 2 230 V, 50/60 Hz electricteitsaansluiting 450 x 330 x 110 mm/ca. 4,5 kg Koffer electricteitsaansluitingsnoer 044133 596,00 *De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW

Aanbeveling voor de werkplaatsuitrusting voor elektrotechnici overeenkomstig de ZVEH- en VDEW-richtlijnen (duitse vereniging van elektriciteitssector) Vereiste test- en meetapparatuur Tweepolige spanningstester Spannings- (min. 600 V) en stroommeter (min. 15 A) Stroomtangenmeter (min. 300 A) Isolatiemeter Lusweerstandsmeter Weerstandsmeter RCD-tester Draaiveldrichtingstester Meter voor het testen van elektrische apparaten (NEN 3140, EN 62638, EN 62353) Bijkomende aanbeveling ZVEH Aardingsmeter Doorgangstester Luxmeter Bijkomende aanbeveling BENNING Verschilstroomtang voor het bepalen van de foutstroom in elektrische apparaten en installaties

Test-/meetapparaten volgens de norm DIN VDE 0682-401 IEC/EN 61243-3 DIN VDE 0411-1 IEC/EN 61010-1 DIN VDE 0411-1 IEC/EN 61010-1 DIN VDE 0413-2 IEC/EN 61557-2 DIN VDE 0413-3 IEC/EN 61557-3 DIN VDE 0413-4 IEC/EN 61557-4 DIN VDE 0413-6 IEC/EN 61557-6 DIN VDE 0413-7 IEC/EN 61557-7

Individueel apparaat variant I DUSPOL® analog art.nr. 050261 MM 2 art.nr. 044028 CM 2 art.nr. 044035 IT 101 art.nr. 044033

DIN VDE 0404-1 DIN VDE 0404-2

ST 710 art.nr. 050308

DIN VDE 0413-6 IEC/EN 61557-6 DIN VDE 0413-7 IEC/EN 61557-7

Individueel-/combinatieapparaat variant II DUSPOL® expert art.nr. 050262 MM 1-3 + CC 1 art.nr. 044084 + 044037 CM 5-1 art.nr. 044066

Individueel-/combinatieapparaat variant III DUSPOL® digital art.nr. 050263 MM 7-1 + CC 1 art.nr. 044085 + 044037 CM 8 art.nr. 044064

IT 115 art.nr. 044104

IT 130 art.nr. 044103

ST 725 art.nr. 050316

ST 750 A art.nr. 050320

aardingsset voor IT 115 art.nr. 044113 DUTEST ® pro art.nr. 050156

aardingsset voor IT 130 art.nr. 044113

– IT 101 art.nr. 044033 – TRITEST ® pro art.nr. 020052

Luxmeter type B voor IT 130 art.nr. 044111

DIN VDE 0411-1 IEC/EN 61010-1

CM 9 art.nr. 044065

CM 9 art.nr. 044065

CM 9 art.nr. 044065


BENNING World Class Test Equipment

17

Professionele doorgangstester en Draaiveldaanwijzer voor 3-fase draaistroomnetten DUTEST ® pro Doorgangs- en bedradingstesters voor het testen van hoog- en laagohmse weerstanden

TRITEST ® pro Draaiveldrichtingaanwijzer met krachtige led-zaklamp en magneethanger

• doorgangs- en halfgeleidertest via leds en krachtige zoemer • optische weergave via 3 led-niveaus: 0 - 100 Ω/1 kΩ/10 kΩ • geluidssignaal van zoemer tot ongeveer 100 Ω • weergave externe spanning: 6 V - 400 V (leds/zoemer) • polariteitstest, eenpolige externe geleidertest (fase) en contactloze draadbreukdetector (voltsensor) • instelling van het zoemervolume en helderheid van de zaklamp • zeer scherpe en heldere led-zaklamp • geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achterkant van de behuizing

• weergave van het „rechts-“ en „linksdraaiveld“ via groene/rode led • weergave van de fasespanningen L1, L2 en L3 via rode led • spanningsbereik: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz) • heldere, krachtige led-zaklamp • geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achter kant van de behuizing • inclusief drie opsteekbare 4 mm testpennen en een aftakklem

voltsensor

DUTEST ® pro

TRITEST ® pro

art.nr. 050156 Adviesprijs 30,60 €*

art.nr. 020052 Adviesprijs 58,80 €*

TRITEST ® easy Contactloze fase- en draaiveldtester • draaiveldtest in het draaistroomnetten • fasetest aan contactdozen en aftakdozen • testen op fasegelijkheid • lokaliseren van kabelbreuken bij leidingen (kabeltrommels, lichtkettingen) die geïsoleerd zijn en onder spanning staan • indicatie via groen/rode LED-teststaaf en zoemer • AAN/UIT-schakelaar met automatische uitschakeling • spanningsbereik: 200 V - 1000 V AC • breukvaste ABS-behuizing en eenvoudige bediening • incl. batterijen en clip

Draaiveldtest groen = rechts draaiveld

Testen op kabelbreuk

CAT IV 600 V TRITEST ® easy

art.nr. 020051 Adviesprijs 42,70 €*

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW


BENNING World Class Test Equipment

18

Toebehoren voor BENNING Test- en meetinstrumenten zeker - praktisch - onmisbaar Praktische stand-bytas • stand-bytas met gordelgreep (behalve maat M) • uit zeer belastbaar nylonweefsel Tas DUSPOL® Maat S Maat M

Ca. afmetingen 330 x 100 x 60 mm 220 x 110 x 50 mm 240 x 180 x 70 mm

art.nr. 010911 010912 010913

Adviesprijs (€)* 16,90 14,70 26,70

*De genoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW

010911

010912

010913

BENNING TA 1 art.nr. 044124

Adviesprijs 11,20 €*

Ø 4 mm veiligheidskrokodilklemmen, 2-delig, rood/zwart, professionele uitvoering, CAT III 1.000 V Voorbeeldafbeelding

BENNING TA 2 art.nr. 044125

Adviesprijs 32,60 €*

Ø 4 mm veiligheidsmeetsnoerenset, 6-delig, rood/zwart, professionele uitvoering, bestaande uit: • veiligheidsmeetsnoeren (Siliconen), CAT III 1.000 V • veiligheidstestpennen (4 mm meetpunt), CAT II 1.000 V • veiligheidskrokodilklemmen, CAT III 1.000 V

Voorbeeldafbeelding

BENNING TA 3 art.nr. 044126

Adviesprijs 49,90 €*

Ø 4 mm veiligheidsmeetsnoerenset, 8-delig, rood/zwart, professionele uitvoering, CAT III 1.000 V, bestaande uit: • veiligheidsmeetsnoeren (Siliconen) • veiligheidstestpennen (slank meetpunt) • veiligheidstestpennen met krokodilklem • veiligheidskrokodilklemmen Voorbeeldafbeelding

BENNING TA 4 art.nr. 044120

Adviesprijs 21,30 €*

Magneethouder voor multimeter en BENNING IT 101, 3-delig, bestaande uit: • magneethouder • adapter en riem, voor bevestiging van de multimeter aan schakelkasten, machines en dergelijke

Ø 4 mm Veiligheidsmeetsnoeren met 2 mm meetpunt art.nr. 044146 Adviesprijs 13,00 €* Ø 4 mm veiligheidsmeetsnoeren 2-delig, rood/zwart, L = 1,40 m, met 2 mm meetpunt, CAT IV 600 V/ CAT III 1.000 V (met beschermkappen) CAT II 1.000 V (zonder beschermkappen)

Ø 4 mm Veiligheidsmeetsnoeren met 4 mm meetpunt art.nr. 044145 Adviesprijs 17,90 €* BENNING TA 5 art.nr. 044039 Adviesprijs 165,80 €* 40 m meetleiding met winder, riem, maatregelen van bescherming en Bonding geleiders, aansluiting: Ø 4 mm veiligheidstest

Ø 4 mm veiligheidsmeetsnoeren, 2-delig, rood/zwart, L = 1,40 m, met 4 mm meetpunt, CAT IV 600 V/ CAT III 1.000 V (met beschermkappen), CAT II 1.000 V (zonder beschermkappen)

Voorbeeldafbeelding

Veiligheidsmeetsnoerenset voor BENNING MM 4 art.nr. 044119 Adviesprijs 16,40 €* Ø 4 mm veiligheidsmeetsnoerenset, 3-delig, bestaande uit: • veiligheidsmeetsnoer met 2 mm meetpunt • 2 meetpennen met 2 mm meetpunt

Thermokoppel, K-type art.nr. 044121

Adviesprijs 44,70 €* Universeel thermokoppel (RVS) voor gels, vloeistoffen, gas en lucht, meetbereik: - 196 °C tot + 800 °C, voor de digitale meetinstrumenten BENNING MM 1-3, MM 5-2, MM 7-1, MM 11 en CM 8


BENNING World Class Test Equipment

19

Meetadapter voor apparaattester BENNING ST 710/ST 725/ST 750 A en lekstroomtang BENNING CM 9 Meetadapter voor BENNING ST 710/ST 725/ST 750 A

Meetadapter voor 1-fasige verbruikers (passief) voor het meten van RPE, RISO en IEA, CEE-koppeling 3-polig met geaarde stekker 16 A CEE 3-polig art.nr. 044143 Adviesprijs 56,20 €* 32 A CEE 3-polig art.nr. 044144 Adviesprijs 70,30 €*

voor ST 710/725/750 A

Meetadapter voor 3-fasige verbruikers (passief) voor het meten van RPE, RISO en IEA, CEE-koppeling 5-polig met geaarde stekker 16 A CEE 5-polig art.nr. 044122 Adviesprijs 56,20 €* 32 A CEE 5-polig art.nr. 044123 Adviesprijs 70,30 €*

voor ST 710/725/750 A

Meetadapter voor 1- en 3-fasige verbruikers (passief) voor het meten van RPE, RISO en IEA, 3-fach CEE-koppeling met geaarde stekker 3-voudige CEE-koppeling: 16 A CEE 5-polig, 32 A CEE 5-polig 16 A, 16 A CEE 3-polig art.nr. 044147 Adviesprijs 145,60 €* voor ST 710/725/750 A

Meetadapter voor BENNING ST 710/ST 725 geaarde stekker met 4 mm stekker voor apparaten zonder geaarde stekker art.nr. 044142 Adviesprijs 51,20 €*

voor ST 710/725

Meetadapter voor BENNING ST 725 (actief) Meetadapter voor 3-fasige verbruikers voor het meten van RPE en IPE in de directe meetprocedure via stroomtransformator, CEE 5-polig met geaarde stekker 16 A CEE 5-polig art.nr. 044140 Adviesprijs 311,30 €* 32 A CEE 5-polig art.nr. 044141 Adviesprijs 325,30 €* voor ST 725

Meetadapter voor lekstroomtang BENNING CM 9 (actief) voor het meten van verschil-, aardleiding- en laststroom, leidingen apart uitgevoerd en dubbel geïsoleerd 1-fasig, geaarde stekker/-koppeling art.nr. 044131 Adviesprijs 71,80 €* 3-fasig 16 A CEE 5-polig 32 A CEE 5-polig

voor CM 9

art.nr. 044127 Adviesprijs 96,60 €* art.nr. 044128 Adviesprijs 111,00 €* voor CM 9

voor het meten van verschil-, aardleiding- en laststroom aan 1- en 3-fasige verbruikers (1 μA - 100 A AC) (zie pagina 7) art.nr. 044065 Adviesprijs 410,50 €*

(testitem in werking)

Lekstroomtang BENNING CM 9

TRUE RMS

display = ID

©

ID = IPE + IL

IPE IL Lekstroom bijv. via waterleiding en capaciteit van de wasmachine naar de aarde


BENNING World Class Test Equipment

20

VDE 0701-0702-Seminaar Testen van elektrische apparaten en bedrijfsmiddelen

VDE 0100-Seminaar Testen van elektrische installaties tot 1.000 V

Doel: Het seminaar richt zich op installateurs, gekwalificeerde als elektrotechnisch opgeleide personen die het testen en documenteren volgens de Norm DIN VDE 0701-0702 voor indienststelling, verandering en periodieke keuring van elektrische apparaten uitvoeren. De deelnemers ontvangen een intensieve scholing, om deze tests volgens de voorschriften en met gebruik van de apparatentester BENNING ST 710/ST 725/ST 750 A en de ProtocolSoftware BENNING PC-Win ST 750 uit te voeren. De deelnemers ontvangen na afsluiting van het seminaar een deelname-certificaat.

Doel: Het seminaar richt zich op installateurs die het testen en documenteren volgens de Norm DIN VDE 0100 van elektrische installaties tot 1.000 V uitvoeren. De deelnemers ontvangen een intensieve scholing, om deze tests volgens de voorschriften en op eigen verantwoording met gebruik van de installatietesters BENNING IT 101/IT 115/IT 130 en de Protocol-Software BENNING PC-Win IT 130 uit te voeren. De deelnemers ontvangen na afsluiting van het seminaar een deelname-certificaat.

Inhoud: Voorschriften, begrippen, metingen (isolatie, doorgang van Inhoud: de aardgeleider, lus- en netimpedantie, kortsluitstroom, Voorschriften, begrippen, metingen (doorgang van de aardge- RCD-test, aarding, draaiveld, spanning, frequentie), Verwerleider, isolatie, aardgeleider-.aanraakstroom), Testverwerking king van de meetgegevens en documentatie volgens ZVEH. en documentatie volgens ZVEH. Locatie: BENNING GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 20, 46397 Bocholt VDE 0126-23-seminarie op afspraak Testen van netgekoppelde fotovoltaïsche systemen Data: Kosten: We zijn blij om je een aanbod Omschrijving: Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-557, Fax -585 Het seminarie is gericht tot elektrotechnici, die de inbedrijfs- Contact: E-Mail: trainingcenter@benning.de tellingstest en terugkerende testen aan netgekoppelde foto4 of 6 uren voltaïsche systemen overeenkomstig VDE 0126-23 moeten Duur: Intensieve scholing in kleine groepen uitvoeren. De seminariedeelnemers krijgen een intensieve Kenmerken: tot 5 personen, scholingsdocumenten, scholing, om deze testen volgens de voorschriften met optiDeelnamecertificaat en drankjes tijdens maal gebruik van het testapparaat BENNING PV 1-1 en van het seminarie de instralings-/temperatuurmeter BENNING SUN 2 te kunnen uitvoeren. Graag zenden wij u een routebeschrijving en geven advies voor hotelovernachting in de nabijheid van de locatie van het Inhoud: Voorschriften, testen van de AC-zijde, testen van de DC-zijde seminaar. (polariteitstest, nullastspanning, kortsluitstroom, isolatieweerstand en bedrijfsstroommeting per fotovoltaïsche leiding van de fotovoltaïsche generator) en minimale eisen aan systeemdocumentatie overeenkomstig VDE 0126-23.

Gratis rvice 24 uurs-se line Tel.: Service-Hot -555

1/ 93

+49 (0 ) 28 7

Test-, meet- en veiligheidsapparatuur Het volledige assortiment bij één leverancier

Fabriek II, Robert-Bosch-Straße 20, D-46397 Bocholt

Veilige, praktische test- en meetapparaten die voldoen aan de normen, worden reeds meer dan 65 jaar bij BENNING ontwikkeld. BENNING levert een omvangrijk assortiment aan hoogwaardige test-, meet- en veiligheidsapparaten waarvan de kwaliteit afgestemd is op de vereisten van professionele gebruikers. BENNING legt met de DUSPOL®-spanningstestergeneratie en de meet- en veiligheidsapparaten de lat wereldwijd zeer hoog op het vlak van veiligheid, functionaliteit en design.

Uw vakhandelaar:

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-111 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429 www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

784341.38 NL PS 09/2016 paus Design & Medien, Bocholt Technische wijzigingen voorbehouden. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier

Professionele VDE-seminaries Servicehotline met 24 urenservice

Benning test meet veiligheidsapparatuur HELAF  
Benning test meet veiligheidsapparatuur HELAF  

HELAF heeft met BENNING een fantastisch pakket test-, meet- en veiligheidsapparatuur in het programma. Bekend van het merk DUSPOL® (het orig...

Advertisement