Page 23

HIMA  4 | 2016

  23 

Kolumni Valo valvottaa? JOS UNI EI TAHDO TULLA illalla silmään, syy voi olla valossa, joita mobiililaitteiden näytöt lähettävät. Kannattaa siis jättää kännykän käyttö päiväsaikaan tai ladata puhelimeen sovellus, joka suodattaa siniset aallonpituudet näytön valosta .

hyvin ajan tasalla siitä, mitä Hekan ta­ loissa tapahtuu. – Teen yhteistyötä alueyhtiöiden valvojien kanssa, ja lisäksi osallistun vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin. Niissä saan tietoa esimerkiksi alueiden ongelmista ja siitä, mihin tarkastuksissa kannattaa kiinnittää huomiota. NYKYISESSÄ TEHTÄVÄSSÄÄN HALLINNON ja ta­

louden valvojana Mohamed haluaa ja­ kaa osaamistaan koko Hekan alueelle. Tänä syksynä hän on kiertänyt alueiden vuokralaistoimikunnissa kertomassa kokonaisvuokrasta ja Hekan budjetis­ ta. Sitä kautta tieto kulkee eteenpäin talotoimikunnille ja lopulta asukkaille. – Haluan olla luomassa järjestelmää, jossa asukkaat saavat tarpeeksi tietoa päätösten tueksi, Mohamed kertoo. – Olisi hienoa, että mahdollisimman monessa talotoimikunnassa osattaisiin lukea niitä papereita, joita Hekasta lai­ tetaan lausunnolle.

muun muassa selvittää, ovatko nyky­ vuokrat kattaneet kulut ja onko yksi­ köille kertynyt säästöön ylijäämää, jolla voidaan tasata esimerkiksi korjauksista johtuvia vuokrien korotuksia. – Jälkilaskelma on esimerkki asuk­ kaille todella tärkeästä paperista. Tänä vuonna viimeisetkin alueyhtiöt saivat sen käyttöönsä, Mohamed kertoo. – Ylipäätään on ollut mukava huo­ mata, että Hekan alkuvuosista tietojen saanti on tullut avoimemmaksi asuk­ kaiden suuntaan. Salla Salokanto

MOHAMED ON TEHNYT yhteistyössä Hekan

talousjohtajan kanssa sujuvan tiedo­ tuksen eteen paljon työtä. Esimerkiksi vuokrien määrityksessä olennainen hoitovuokrien jälkilaskelma on halut­ tu saada tutuksi. Tämän tärkeän doku­ mentin perusteella alueyhtiöt voivat

Pirjo Mohamedin tehtävänä on toimia asukkaan ja hallinnon välissä.

HEKA PIKKU HUOPALAHTI OY

HEKA-SIILITIE OY

HEKA-VUOSAARI OY

puh. 09 756 2180

puh. 09 231 43500

puh. 09 341 7300

Pasilanraitio 5, 5. krs,

Hitsaajankatu 9 B, 7. krs,

Tallinnanaukio 1 A, 4. krs,

00240 HKI

00810 HKI

00930 HKI

HEKA-HAAGA OY

HEKA-SUUTARILA OY

puh. 09 7250 0400

puh. 09 3507 000

Sentnerikuja 2, 2. krs,

Malminkaari 9 B, 2. krs,

00440 HKI

00700 HKI

HEKA-PUOTILA OY

HEKA-VALLILA OY

puh. 09 343 4030

puh. 09 350 5620

Tallinnanaukio 1 A, 4. krs,

Mäkelänkatu 2 A, 3. krs,

00930 HKI

00500 HKI

HEKA

HEKA-ROIHUVUORI OY

HEKA-VESALA OY

Helsingin kaupungin

puh. 09 231 43500

puh. 09 7705 5000

asunnot Oy

Hitsaajankatu 9 B, 7. krs,

Tallinnanaukio 1 B, 4. krs,

Viipurinkatu 2,

00810 HKI

00930 HKI

00510 HKI

Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen

Hyvät Hyyryläiset unta on jo tänä vuonna tullut maisemaan, vaikka tätä kirjoittaessa ulkona on aivan vesikeli ja lämpö­ tila on reilusti lämpimän puolella. Toivottavasti edes jouluna saamme nauttia puhtaasta lumesta. Asukaskokoukset on jo pidetty ja uudet ehdokkaat valittu edustamaan asukkaita niin alueyhtiön hallituksiin kuin Hekan hallitukseenkin. Joskus aina kysellään, mitä siellä vuokralaisneuvottelukunnassa oikein tehdään, kun kuitenkin yhtiö tekee kaikki päätökset. Tähän voin ainakin nyt sanoa, että esimerkiksi tuleva, kaikkia asukkaita koskeva järjestyssääntö on neuvottelujen tulos, joka olisi varmaan­ kin toisenlainen, jos asukkaiden ääntä ei olisi ollut sen suunnittelu­ vaiheessa. Tässä lehdessä on kerrottu asiasta tarkemmin. Tällä hetkellä neuvottelemme uudesta tasausjärjestelmästä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman läpinäkyvä, tasapuolinen ja sellainen, että jokainen asukas ymmärtäisi, mistä hänen vuokransa koostuu. Vuodenvaihteessa tapahtuu paljon asioita, jotka koskettavat mei­ tä asukkaita: järjestyssäännöt astuvat voimaan, voimaan tulee myös tupakkalaki ja kaiken lisäksi vielä astuu voimaan asunnonvaihtoja koskevat tulorajamääräykset sekä asunnonvaihdon muuttaminen kokonaan Stadin asuntojen tekemäksi. Talotoimikunnissa on varmasti pitänyt kiirettä, kun on suunnitel­ tu niin joulujuhlien pitämistä kuin kenties uudenvuoden vastaan­ ottamista. Nämä kaikki ovat tärkeitä juttuja yhteishengen kohotta­ misen takia, joten hyvät asukkaat, pyrkikää osallistumaan näihin talojen yhteisiin tapahtumiin. Nyt on kuitenkin aika rauhoittua ja alkaa odottaa joulun saapu­ mista ja yhteistä aikaa rakkaimpiensa kanssa itse kukin. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asukastoimintaan osallis­ tuneita asukkaita ja varsinkin vuokralaisneuvottelukuntaa, joka on tehnyt valtavasti töitä tänäkin vuonna. Rauhallista joulua kaikille!

Hima 4/2016  
Hima 4/2016  

Hekan asukaslehti Himan joulukuussa 2016 ilmestynyt numero.

Advertisement