Page 17

HIMA  4 | 2016

Piikit pienemmäksi KYLMINÄ JAKSOINA SYNTYY iso ympäristötaakka,

kun lämmitys nousee piikeiksi energiankulutukseen. Voit vähentää lämmityksestä syntyviä päästöjä tekemällä Lämpölupauksen osoitteessa enne.helen.fi: tällöin Heleniltä tulee ilmoitus, kun he toivoisivat patterin kääntämistä hiukan pienemmälle. Tee Lämpölupaus osoitteessa enne.helen.fi

Vuokrien kehitys Helsingissä 2013-2016 Keskivuokra €/neliö/kk

20 15

10,55

Vuokrat Helsingissä keskimäärin

11,49

11,24

11,02

10,8

10

16,06

15,71

15,15

14,56

Vapaarahoitteisten kohteiden vuokrat

18,71

18,37

17,63

16,81

Hekan keskivuokra

5 0 2013

2014

2015

2016

2017

Keskivuokrat Heka-alueyhtiöissä 2017 10,94 Heka-Malminkartano

KUVA OTAVAMEDIA OMA

11,73

11,39

11,26

Heka-Kannelmäki

Heka-Maunula

  17 

11,72

Heka-Suutarila

Heka-Pihlajisto

10,95

10,88

11,48

Heka-Vesala

Heka-Malmi

11,48 Heka-Kontula

11,15

Heka-Haaga

11,36

12,38

Heka-Jakomäki

Heka-Siilitie

Heka Pikku Huopalahti

Heka-Puotila

10,54 11,61 12,09

Heka-Myllypuro 11,87

Heka-Kumpula

Heka-Kansanasunnot 12,65

11,14

Heka-Vuosaari

10,77 Heka-Roihuvuori

Heka-Vallila

12,27 Heka-Kantakaupunki 12,09

Hinnat alle Hekan keskivuokran 11,49

Heka-Laajasalo

Keskivuokra vuonna 2017

Ensi vuoden vuokriin keskimäärin kahden prosentin korotus Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2017 keskimäärin 2,22 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna näin ollen 11,49 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 11,24 euroa. Vuokrankorotukset vaihtelevat alueittain. Pienin vuokrankorotus on Kannelmäessä, jossa korotus on 0,7 prosenttia. Suurin vuokrankorotus, 6,1 prosenttia, on tulossa Heka-RoihuvuoHELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT

ren alueelle. Hekan matalin keskivuokra, 10,54 euroa neliöltä kuukaudessa, on Myllypuron alueella. Korkein keskivuokra on Heka-Vallilan alueella, 12,65 euroa neliöltä. Hekan vuokrat ovat varsin edullisia verrattuna Helsingin yleiseen vuokratasoon. Lisäksi Hekan vuokrankorotukset ovat olleet viime vuosina maltillisempia kuin vuokrien yleensä. Heka täyttää siis hyvin tärkeimmän tavoitteensa, vuokrien kohtuuhintaisuuden. Hekan kokonaisvuokra määräytyy

omakustannus­periaatteella. Asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon ja hallinnon menot. Kokonaisvuokrasta karkeasti puolet on pääomavuokraa eli pääosin kiinteistöjen lainakannan korkoja ja lyhennyksiä sekä tontinvuokraa. Toisen puolikkaan muodostaa hoitovuokra, joka koostuu isännöinnin, huollon ja siivouksen kustannuksista, hoitokorjauksista ja lämmityksestä sekä vesi- ja jätehuollosta.

Hekassa pääomavuokrat tasataan koko kannassa. Tasauksen määrään vaikuttavat Helsingin sisäiset, alueiden sijaintiin vaikuttavat kalleusalueet. Tasaus pitää talojen suurten korjausten vaikutukset vuokriin kohtuullisina. Vuokrantarkistusilmoitukset on toimitettu asukkaille lokakuun loppuun mennessä. Vuokranmaksutositteet vuodelle 2017 lähetetään viimeistään joulukuussa.

Hima 4/2016  
Hima 4/2016  

Hekan asukaslehti Himan joulukuussa 2016 ilmestynyt numero.

Advertisement