Page 16

16 

HIMA  4 | 2016

Hekasta asiaa

Turvallisuuskoordinaattori Villolle ansiomitali

Ky palommenen turva pist llisu että udes ta!

HELSINGIN PELASTUSLIITTO ON myöntänyt Suomen

pelastusalan keskusjärjestön ensimmäisen luokan ansiomitalin Hekan turvallisuuskoordinaattori Pertti Villolle. Mitalin myöntämisen perusteena on ansiokas toiminta pelastusalan vapaaehtoistyön hyväksi. Villo on vastaanottanut aiemminkin huomionosoituksia paloturvallisuusasioiden edistämisestä.

ASUNNONVAIHDOT

Asunnonvaihtojen asukasvalinta kiinteistöviraston asunto-osastolle Varallisuusrajat 1.1.–30.6.2017

Asuntoa vaihdettaessa tarkastetaan hakijan tulot ja varallisuus. lähtien asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen hakevien Hekan asukkaiden asunnonvaihtohakemukset jätetään Stadin asunnoille, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-osaston asunnonvälityspalveluun. Hekan alueyhtiöt eivät vuoden 2017 alusta lähtien enää käsittele asunnonvaihtohakemuksia tai tee päätöksiä asunnonvaihdoista. Hakemuksia vaihdoksi vapautuvaan Hekan asuntoon voi jättää entiseen tapaan Heka-alueyhtiöihin 30.11. asti ja keskinäisen asunnonvaihdon hakemuksia 16.12. asti. Tämän jälkeen asunnonvaihtohakemuksia voi jättää vain Stadin asunnoille osoitteessa www.stadinasunnot.fi. Hakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan ja sen voi uusia, jos asunnonvaihtotarve jatkuu. VUODEN 2017 ALUSTA

voi myös etsiä omatoimisesti muista Hekan asukkaista Asunnonvaihtopörssistä osoitteessa www.hekaoy.fi/asunnonvaihtoporssi, jossa voi jättää ilmoituksen tai selata muiden ilmoituksia. Jos tarpeet vaihtoasuntojen suhteen kohtaavat, voi jättää hakemuksen keskinäisen vaihdon hyväksymiseksi Stadin asunnoille. Jos sähköisen asunnonvaihtohakemuksen jättäminen ei ole mahdollista, vaihtoasuntoa voi hakea asioimalla Stadin asuntojen asiakaspalvelussa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 3. Asunnonvaihtojen asukasvalinnan siirtyminen Stadin asunnoille johtuu vuoden alusta pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asunnoissa käyttöönotettavista tulorajoista, jotka koskevat sekä uusia asukkaita että asunnonvaihtajia. VAIHTOASUNTOA JA -KUMPPANIA

Asukkaalle ei jatkossa myönnetä asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen, jos hänen tulonsa ylittävät tuloille asetetut rajat. Yksinasuvan tuloraja ennen veroja on 3 000 euroa ja kahden aikuisen talouden 5 100 euroa. Lapsiperheissä tuloraja nousee 600–650 eurolla per lapsi. Asunnonvaihtajilta tarkastetaan muiden Hekan asuntoa hakevien tapaan myös varallisuus. Varallisuudeksi luetaan esimerkiksi asunto-osakkeet, kiinteistöt sekä arvopaperit. Varallisuudesta vähennetään siihen kohdistuvat velat.

Varallisuusraja

87 000 €

Varallisuusraja

Varallisuusraja

108 000 € 167 000 €

4 henkilön taloudessa varallisuusraja on 172 000, viiden henkilön taloudessa varallisuusraja on 177 000. Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 5 000 eurolla henkilöä kohden.

Esimerkkejä kuukausittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa (euromääräiset tulot ennen veroja)

ASUNNONVAIHTOJEN EDELLYTYKSET säilyvät

ennallaan. Asunnonvaihtoa hakevalla on oltava perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Asunnonvaihtoa voi hakea esimerkiksi perhekoon muuttuessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai terveydellisistä syistä. Ennen hakemista hakijan on pitänyt asua nykyisessä Heka-asunnossaan vähintään vuoden. Hänellä pitää olla toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus Hekassa. Vaihtoasuntoa hakiessa tarvitaan isännöitsijänlausunto, joka tilataan omasta alueyhtiöstä. Puoltavan isännöitsijänlausunnon saadakseen hakijalla ei saa olla maksamattomia vuokria tai muuta velkaa Hekalle. Hakijalla ei saa olla viimeisen vuoden aikana annettua kirjallista varoitusta. Ennen isännöitsijänlausunnon kirjoittamista tehdään myös asuntotarkastus hakijan nykyiseen asuntoon. Isännöitsijänlausunto on maksullinen ja voimassa vuoden. Ennen mahdollisen vaihdon toteutumista isännöitsijälau-

Yksi aikuinen

Kaksi aikuista

Kaksi aikuista ja yksi lapsi

3 000 €

5 100 €

5 750 €

Yksi aikuinen ja yksi lapsi 3 650 €, kaksi aikuista ja kaksi lasta 6 350 € ja kaksi aikuista ja kolme lasta 6 950 €.

sunnon ajanmukaisuus tarkastetaan Heka-alueyhtiöstä. Asunnonvaihtohakemusta, jonka liitteenä ei ole isännöitsijänlausuntoa, ei oteta käsittelyyn Stadin asunnoilla. PÄÄKAUPUNKISEUDUN ARA-vuokra-asun-

noissa otetaan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti käyttöön tulorajat vuoden 2017 alusta lähtien. Tulorajat koskevat sekä uusia asukkaita että

asunnonvaihtajia. Asukkaan asema talon perusparannus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta. Yksin asuvan tuloraja ennen veroja on 3 000 euroa ja kahden aikuisen talouden 5 100 euroa. Lapsiperheissä tuloraja nousee 600–650 eurolla per lapsi.

Hima 4/2016  

Hekan asukaslehti Himan joulukuussa 2016 ilmestynyt numero.

Hima 4/2016  

Hekan asukaslehti Himan joulukuussa 2016 ilmestynyt numero.

Advertisement