Page 1

Koti suojelukohteessa

Pysyvyyttä korjauksissakin

Energiatehokkuuden haaste

Heinin kodissa parasta ovat leveät ikkunalaudat ja piha. s. 8

Vangaset asuvat Kontulassa neljättätoista vuotta. s.10

Lämmitysenergian kulutus laski 1,7 % edellisvuodesta. s.16

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu­hintaista ja laadukasta asumista.

vuosikatsaus 2012

Perhe Puolanto, Heka pikku Huopalahti, 100m2:

”Meillä on tosi hyvä vuokra-asunto, ja vielä kohtuu­hintainenkin”


visio:

Meill채 on Helsingin parhaat vuokrakodit.

Olemme Suomen suurin vuokranantaja. Meill채 on 43 494 asuntoa.


alueyhtiötä

436

vuokranmääritysyksikköä (taloa/taloryhmää)

© Kaupunkimittausosasto, Helsinki 043 / 2013

Heka kartalla 21


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Missiomme sisältö – kohtuuhintaisuus, laadukkuus ja turvallisuus – konkretisoituu asukkaidemme arjessa. Lue lisää sivuilta 6–11.

Sisältö Heka yleisesti

Tilinpäätös

4 Pääkirjoitus

18 Toimintakertomus 23 Heka-konsernin tuloslaskelma 24 Heka-konsernin tase 26 Heka-konsernin rahoituslaskelma 27 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tuloslaskelma 28 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tase 29 Liitetiedot 35 Liitetietojen erittely 36 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n­ rahoituslaskelma 37 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 38 Tilintarkastuskertomus

Kohtuullisesta vuokrasta, laadukkaasta asumisesta ja kiinteistöjen hyvästä kunnossapidosta – ei tingitä muutoksissakaan

6 Edullinen 100m2 merinäköalalla

Kohtuuhintainen perheasunto on Puolannon perheen ”loppusijoituspaikka”

8 Mäkelänkadun keltainen kaunotar

Suojeltu kivitalo kantakaupungissa tarjoaa asumisen laatua opiskelijalle

10 Perhe, pöytä ja piano

Heka on pysyvä ja turvallinen vuokranantaja Vangasille

12 Me palvelemme

Hyvä asiakaspalvelu ja palvelualttius on alueyhtiöiden 600 hengen henkilökunnan vahvuus

13 Vuokralaisdemokratia

Asukkaillamme on monia vaikutusmahdollisuuksia asumiseensa

14 Asukasvalinta

Asuntojemme kysyntä on ollut viime vuosina 10 prosentin kasvussa vuosittain

15 Rakennuttaminen

Asuntotuotantotoimisto rakennuttaa laadukkaasti

16 Energiatehokasta rakentamista ja korjausta

Energiansäästön eteen tehdään töitä monella rintamalla

  3 


4 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Hekan arvot = Helsingin kaupungin arvot Asukaslähtöisyys • Asunnot ovat asukkaidemme koteja • Asukkaillamme on monia vaikutusmahdollisuuksia asumiseensa • Tarjoamme ammattitaitoista asumisen asiakaspalvelua

Ekologisuus • O pastamme ja kannustamme asukkaita kestävään asumiskäyttäytymiseen • Suosimme ekologisia materiaaleja ja toimintatapoja sekä pyrimme hiilijalanjäljen pienentämiseen • Tavoitteenamme on 2 % vuotuinen lämpöenergian kulutuksen alentaminen • Rakennutamme uudistuotannon A- energialuokkaan ja pyrimme peruskorjauksissa C-energialuokkaan

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus • Kohtelemme asukkaita tasapuolisesti kaikissa tilanteissa • Kohtelemme henkilöstöä yhdenvertaisesti • Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä

Taloudellisuus • Turvaamme oikealla hinta-laatu suhteella mahdollisuuden kohtuuhintaiseen asumiseen • Säilytämme kiinteistöjen arvon hyvällä huollolla, ylläpidolla ja elinkaariajattelulla • Hallinnoimme lainakantaa aktiivisesti • Olemme hankintatoimessa vahva • Seuraamme vuokrasaatavia aktiivisesti

Turvallisuus • Olemme luotettava vuokranantaja • Työskentelemme turvallisen asumisen edistämiseksi • Puutumme häiriökäyttäytymiseen • Toimimme työnantajana vastuullisesti

Osallisuus ja osallistuminen • Toteutamme aktiivisesti vuokralaisdemokratiaa • Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan • Edistämme yhteisöllisyyttä • Tuemme osaltamme muunkielisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan • Kehitämme mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen viestintään

Yrittäjämyönteisyys • Tuemme yritysten toimintamahdollisuuksia Helsingissä tarjoamalla kohtuuhintaisia asuntoja niiden työntekijöille • A nnamme mahdollisuuden monimuotoisten yritysten reiluun kilpailuun avoimilla hankinnoilla • Kannustamme alueyhtiöitä jakamaan tehokkaasti parhaita käytäntöjään • Kehitämme palvelutoiminnan tuottavuutta ja asiakas­ tyytyväisyyttä


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Onnistunut muutosten vuosi Takana on Heka-konsernin ensimmäinen toimintavuosi. ­ uodenvaihteessa 2011–2012 toteutettiin fuusio, jossa 21 erilV listä Helsingin ara-asuntoja omistavaa kiinteistöyhtiötä yhdistettiin saman katon alle, Helsingin kaupungin asunnot Oy:ksi alueyhtiöineen. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, omistaa tällä hetkellä noin 43 500 ara-asuntoa. Kiinteistöyhtiöiden työtä isännöinnissä ja huollossa jatkavat Hekan 21 alueyhtiötä. Yhdessä kokonaisuus muodostaa Heka-konsernin. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tehtävänä on vastata kaupungin ara-vuokratalojen pääomatalouden hallinnasta, sen suunnittelusta ja pääomavuokrien laskennasta sekä ohjata alueyhtiöiden toimintaa. 21 Hekan alueyhtiötä vastaavat asukkaiden palveluista sekä kiinteistöjen isännöinnistä ja huollosta. Vaikka asiat muuttuivat hallinnollisesti merkittävästikin, ei muutos näkynyt asukkaidemme arjessa monellakaan tapaa. Alueyhtiöissä työskentelevät samat henkilöt kuin ennen fuusiota, pääosin aivan samoissa tehtävissäkin. Myös palvelupisteet ovat säilyneet ennallaan. Asukkaiden vuokranantaja muuttui alueellisista kiinteistöyhtiöistä Helsingin Asukastyytyväisyyden kaupungin asunnot Oy:ksi, mutta itse vuokrasopimuktärkeimpiä tekijöitä on sia tai niiden ehtoja ei uusittu kohtuullinen vuokrataso. tai muutettu. Pystyimme yhdessä ylläpitämään myös asukastyytyväisyyden samalla hyvällä tasolla, muutoksista huolimatta. Asukastyytyväisyyden tärkeimpiä tekijöitä on kohtuullinen vuokrataso, jonka kohtuullisena pitäminen on tärkein tavoitteemme nyt ja tulevaisuudessa. Fuusion tehtävänä ei ollut alentaa vuokria, vaan pitää asuminen kohtuuhintaisena jatkossakin hillitsemällä tulevien vuosien vuokrankorotuspaineita. Yhtenä työvälineenä on kiinteistöille jakautuvan pääomavuokran tasaus, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa koko Helsingin kaupungin tasolla vuoden 2013 vuokria määritellessä. Meille on annettu tehtäväksi myös yhdenmukaistaa toimintatapoja alueyhtiöissä ja tehostaa hallintoa. Tähän työhön on ryhdytty yhdistelemällä toimitusjohtajuuksia. Heka-konsernissa on edelleen 21 alueyhtiötä, mutta tätä kirjoitettaessa 14 alueyhtiöiden toimitusjohtajaa. Muutamia yhdistelyjä on luvassa vielä lähiaikoina. Yhdenmukaistamiseen on lähdetty ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta. Yhtenäisiä asiakasprosesseja on kuvattu ja joitain jo otettu käyttöönkin. Työ jatkuu tulevina vuosina. Hallinto on siis ollut myllerryksessä, joka jossain määrin jatkunee lähivuosinakin, mutta tavoitteistamme – kohtuullisesta vuokrasta, laadukkaasta asumisesta ja kiinteistöjen hyvästä kunnossapidosta – ei tingitä muutoksissakaan.

Jaana Närö Toimitusjohtaja

  5 


6 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Edullinen 100m2 merinäköalalla

25%

helsinkiläisistä lapsista asuu Hekan vuokra-asunnossa. (Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus (2011) Kaupungin vuokra-asunnot ja asukkaat 2011.)

Kotona viihdytään. Irma, Rauha, Jokke ja Minna ehtivät silloin tällöin istahtaa sohvallekin.

Puolantojen koti on viihtyisä ja kodikas. Perheellä on sisustussilmää aina yksityiskohtiin asti.

Keittiön pöytä kokoaa perheen. Viereisestä ikkunasta aukeaa asunnon­ valinnan sinetöinyt upea maisema.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

14,92 €

10,21 €

per neliö kuukaudessa oli vuonna 2012 keski­määräinen neliövuokra kaikissa Helsingin vuokra-­asunnoissa.

per neliö kuukaudessa oli vuonna 2012 Hekan asuntojen keskimääräinen vuokra neliötä kohti kuukaudessa.

  7 

Näyttelijöiden perheessä riittää vilinää Puolantojen perhe liikkuu paljon niin vanhempien työn kuin lasten harrastustenkin puolesta. Kohtuuhintainen vuokra-­asuminen ja kodin kätevä sijainti on menon mahdollistaja.

Puolantojen edellisessä kodissa, pikkuhuopalahtelaisessa Hekan kolmiossa, oli isot ikkunat joista näki hyvin joka suuntaan. Huomattiinpa ikkunoista vilkaistaessa eräänä päivänä seitsemän vuotta sitten myös ison perheasunnon tyhjeneminen vastakkaisessa, saman vuokranantajan talossa. Puolannoille odotettiin tuolloin perheenlisäystä ja haussa oli isompi koti. Asunnonvaihtomahdollisuuksia tien toiselle puolelle alettiin selvittää. Asuntoa oli jo ehditty tarjota toisaalle, mutta asunnon kuluneet pinnat olivat säikäyttäneet ensimmäiset asunnonhakijat. Puolannot eivät pienestä pelästyneet, sillä sataneliöinen asunto oli perheelle juuri passeli. Piste iin päällä oli asunnosta aukeava metsäinen rantanäköala. Perheen isä Jokke keräsi talkooväen, jonka avustuksella maalattiin kaikki kodin seinät yhdessä päivässä. Lattia ehostettiin laminaatilla. Jokke, äiti Minna ja lapset Klara ja Rauha kantoivat muuttokuorman tien yli, 20 neliötä isompaan asuntoon. Pian joukko täydentyi vielä nuorimmaisella, Irmalla. ”Olen sanonut, että tämä on meidän ”loppusijoituspaikka”, vaikea tästä enää mihinkään olisi lähteä”, Jokke summaa. Näyttelijöinä teattereissa, TV:ssä, elokuvissa ja radiossa työskenteleville vanhem-

mille on tärkeää, että koti on liikenteellisesti helpossa paikassa. Töihin pääsee helposti varsinkin julkisilla kulkuvälineillä, mutta myös autolla ja pyörällä, jolla Jokke muistelee sotkeneensa näytökseen keskustaan parhaimmillaan vartissa. Kova vauhti on myös perheen nuorimmaisilla: Rauhalla ja Irmalla on kummallakin kolme harrastusta, jotka vievät poppoota ympäri kaupunkia päivittäin. Palvelut onneksi löytyvät läheltä, vaikka läheisen kaupan Suomen kalliimpiin kuuluva ruokakori saakin vanhemmilta kritiikkiä.

Miisa-kaveri, jonka kanssa vedetään bänditreenejä. Lyriikoita pursuaa kuulemma loputtomasti, mutta sävel on toistaiseksi kaikissa lauluissa sama. Haastatteluajaksi sattunut lämmin päivä olisi leikin lisäksi omiaan perheen lempipaikan, ison ja suojaisan parvekkeen siivoamiseksi kesäistä ekstrahuoneena toimimistaan varten. ”Kaupungille pääsee hujauksessa, mutta meidän suosikkeja on kyllä ehdottomasti myös tämä ympäröivä luonto. Seurasaari, meri ja Munkkiniemi houkuttelevat retkeilemään”, Minna miettii kotivilinän keskellä.

Menevälle perheelle on sangen tärkeää, että

vuokra on kohtuullinen. Omistusasuminen ei houkuta, eikä markkinoiden muu vuokratarjonta. Pariskunta myöntää myös, ettei taloussuunnittelu ole heidän vahvinta aluettaan, joten vuokra-asuminen on siinäkin mielessä sopiva ratkaisu. ”Vuokramme on hieman yli tuhat euroa. Sillä summalla saisimme omaksi ehkä 60-neliöisen kaukaa keskustasta tai saman verran tilaa kymmenien kilometrien päästä töistämme, harrastuksistamme ja ystävistämme”, Minna pohtii. Juuri jalkapalloturnauksesta mitalien kera palanneiden Rauhan ja Irman huoneesta kuuluu musisointia. Yökylässä on

Tyttöjen huoneessa on leluja lattiasta kattoon. Tila sopii niin nukkeleikeille kuin bänditreeneille.


8 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Mäkelänkadun keltainen kaunotar

Kun kävin katsomassa tulevaa kotiani, olin entistäkin iloisempi. Se oli vielä kivempi kuin uskalsin toivoa, rappukäytävää myöten, Heini muistelee.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

59

  9 

m2 ovat Hekan asuntojen keski-

pinta-ala. (Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus (2011) Kaupungin vuokra-asunnot ja asukkaat 2011.)

Toiveiden täyttymys ja vähän ylikin Heinin kodissa parasta ovat leveät ikkunalaudat ja piha, jonka kukkaistutuksista huolehtivat naapurin mummut ja papat.

Paikalle on helppo osata: tiedäthän, ne van-

hat keltaiset kivitalot Vallilassa siinä Mäkelänkadun varrella. Yhdessä neljäkerroksisista taloista, toisessa kerroksessa, asuu 25-vuotias Heini Merikallio. Ensin toivotellaan hyvää kevättä alakerran mummolle, joka nauttii auringonpaisteesta kurkkimalla pihalle avonaisesta ikkunastaan ja juttelemalla tutuille – ja meille vieraillekin. – Piha on täällä tosi vilkas paikka, hyvällä tavalla. Varsinkin talon vanhemmat asukkaat viettävät siellä yhdessä paljon aikaa. Keväisin he laittavat sen yhdessä kuntoon kukkaistutuksineen päivineen. Kaverin ikkunaan käydään koputtamassa, kun kaivataan juttuseuraa, Heini kertoo hymyillen. muumimukeista, Heini muistelee sitä kahden vuoden takaista onnellista hetkeä, kun hänelle tarjottiin kotia tästä talosta. Töissä käyvä, kahden au pair -vuoden jälkeen vanhempiensa nurkissa majaillut nuori nainen sai juuri sellaisen asunnon kuin toivoikin, ja sijainti Vallilassa sopi kuin nappi silmään. – Melkein sanoin jo näkemättä asuntoa, että otan sen. Kun kävin katsomassa tulevaa kotiani, olin entistäkin iloisempi. Se oli vielä kivempi kuin uskalsin toivoa, rappukäytävää myöten, Heini muistelee.

Jos talo on vanha, voi asunto joskus olla huonokuntoinen. Heinin kotitalo on rakennettu vuonna 1931, mutta on kunnoltaan mainio. Sitä on huollettu pieteetillä ja 90-luvulla tehty peruskorjaus toteutettiin vanhaa kunnioittaen. Erityiseen huomioon ottamiseen velvoittaa jo rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvokin, jonka vuoksi se on suojeltu asemakaavassa. Vaikka talo on yli 80-vuotias, on sisällä asunnossa kaikki nykypäivän mukavuudet.

Mäkelänkadun keltaisista kaunottarista ei ulkopuolelta arvaa, että asunnot niiden kaikkien sisällä ovat säännönmukaisesti yksiöitä – joukossa on vain yksi kaksio. Yksiö Heininkin koti on, mutta tilantuntua korkeissa huoneissa riittää, vaikka neliöitä on vain 35. – Asunto ulottuu läpi talon ja ikkunat ovat isot. Täällä onkin ihanan valoisaa. Isojen ikkunoiden leveät, paksut ikkunalaudat ovatkin Heinin mielestä yksi kodin parhaita juttuja. Aina välillä hän istuskelee olohuoneen ikkunalla ja seuraa Mäkelänkadun vilskettä. Vaikka liikennettä onkin paljon, ei sen melu kantaudu sisälle häiritsevästi. Laatua asumiseen luo asunnon lisäksi myös

Hörppiessämme kahvia

Heinin vuonna 1931 rakennettu kotitalo on suojeltu. Pieteetillä peruskorjatun talon lähes kaikki asunnot ovat yksiöitä.

ympäristö. Sijainti on näppärä, joten sittemmin opiskelut aloittanut Heini pääsee helposti kulkemaan opinahjoonsa Leppävaaraan. – Autolla, vaikka julkisilla pääsisi varmaan nopeammin, pohtii Heini itsekseen. Vapaa-ajan ulkoiluun on olosuhteet kunnossa: ihan nurkan takana on puisto ja siirtolapuutarha-alue. Kavereiden kyläillessä kommentti on kuulemma yleensä ”wau” – kyllä tässä paikassa, tällaisessa asunnossa asuminen kelpaisi heistä kenelle vaan.


10 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Perhe, pöytä ja piano

Vangasten kodissa on aina tilaa ystäville Sama koti pysyi remontista huolimatta, sillä kaupungin kiinteistöyhtiö järjesti peruskorjauksen ajaksi väistöasunnon.

”Kumpi koet olevasi, suomalainen vai venä-

läinen?”, kysyi alun perin inkeriläisen Eero-­ Valeri Vangasen brittiläinen ystävä häneltä vuosia sitten. Sitä piti miettiä pitkään: onhan kotimaa ollut Suomi jo vuodesta 1997 lähtien. Kaikkien viiden lapsen ja kahden ottolapsen kannalta tilanne oli selvä, he olivat kasvaneet suomalaisiksi, vaikka vain kaksi heistä on syntynyt Suomessa. Eero-Valerille ja hänen tataaritaustaiselle vaimolleen Galinalle vastaus oli vaikeampi. ”Elin Venäjällä yli 40 vuotta. Suomi on nyt kotimaani, mutta olen kuitenkin kasvanut venäläiseksi. Oikeastaan olemme siinä välissä: Suomessa olemme venäläisiä, Venäjällä suomalaisia”, 62-vuotias Eero-Valeri pohtii. Vanganen perheineen saapui Suomeen aikanaan vaarallisista oloista. Eero-Valeri suunnitteli yrityksen perustamista silloisessa kotikaupungissaan Pietarissa. Kun mafia kuuli hankkeesta, uhkailu alkoi. Oli lähdettävä pois perheen turvallisuuden vuoksi. Suomessa koti löytyi Helsingistä. Helsingin kaupungin vuokra-asuntoon suurperhe pääsi, kun 1999 syntyneet kaksoistytöt, nuorimmaiset, olivat pieniä. Asunto onkin edustanut Vangasten perheelle pysyvyyttä, vaikka moni muu asia on muuttunut: sama Kontulassa sijaitseva, lähes sataneliöinen

perheasunto on ollut Vangasten kotina lasten kasvaessa, jo neljätoista vuotta. Uutta kotia ei joutunut etsimään edes silloin, kun rakennus remontoitiin kokonaisuudessaan vuonna 2007. ”Silloinen Kontulan Kiinteistöt järjesti meille remontin ajaksi kolmion Kivikosta, jossa asuimme viisi kuukautta. Palasimme takaisin tänne, kun koko asunto oli remontoitu. Kylpyhuoneet ja keittiöt oli uusittu ja parveke lasitettu. Remontissa saatiin taloon myös hissi, josta onkin ollut suuresti apua.” Suomessa on Eero-Valerin mukaan Venäjää enemmän sekä asumista että muita arjen perusasioita sääteleviä ohjeita, säädöksiä ja rajoituksia – mutta se on hänen mukaansa pelkästään hyvästä. Suomessa on myös helpompi saada apua silloin, jos sitä tarvitsee. Esimerkkinä hän mainitsee vanhustenhoidon, jolle on Suomessa kattava järjestelmä, Venäjällä on pärjättävä enemmän omillaan. Eero-Valerin perhe viettää paljon aikaa ystävien kanssa. Kotona onkin pyhitetty paljon tilaa yhdessäololle. Keittiön pöytä on pieni, mutta sen ympärillä on jakkara toisensa perään. Olohuoneeseenkin on laitettu pöytä, jotta ystäville olisi enemmän tilaa. Kalustukseen kuuluu kiinteästi myös piano.

”Meillä soitetaan monta kertaa viikossa, mutta vain päiväsaikaan. Naapureilta sekä viereisessä asunnossa että ala- ja yläkerrasta on käyty varmistamassa, että se sopii”, kertoo Eero-Valeri, joka kutsuu montaa naapuriaan ystävikseen. Pianoa ovat tervetulleita soittamaan myös naapurin lapset, joten usein Vangasella harjoitellaan musiikkiopiston läksyjä nelikätisesti.

Vangasten keittiö on kodin sydän. Kaksostytöt Elisaveta ja Irina valmistau­ tuvat lähtemään tanssileirille, isä antaa reittiohjeita.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Vuonna 2012 tehtiin aloituspäätökset 153 uudesta asunnosta Hekalle. Isojen perus­korjauksien aloitus­päätöksiä tehtiin 1 300 asunnon osalta.

Eero-Valeri juo kahvin sijaan teetä venäläisittäin, tummana ja sitruunan kera. Rapsutettavana perheen silmäterä, seurallinen Pörrö-kissa.

Asukastyytyväisyys kohdillaan Hekan asuntojen asukkaat ovat varsin tyytyväisiä asuintalojensa isännöintiin, huoltoon, siivoukseen ja Heka-alueyhtiöstään saamaansa asiakaspalveluun. Vuoden 2012 asukastyytyväisyystutkimuksessa asukkaat antoivat asumispalveluilleen keskimäärin arvosanan 3,51. Käytetty asteikko oli 1–5.

  11 


12 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Me palvelemme

Hankinnoissa hyödynnetään suuruuden ekonomiaa Vuonna 2012 aloitettiin Hekassa koko konsernia kos-

kevien hankintojen kilpailutus. Vuoden aikana kilpailutettiin tapaturma- ja kiinteistövakuutukset, kodinkonehankinnat, yhtenäiset toimistoviestintä­ palvelut ja asiakaslehden toimittaminen. Hankin­tojen kilpailutuksen yhtenä tarkoituksena on saada aikaan edullisia sopimuksia hyödyntämällä Heka-konsernin suuruuden ekonomiaa: hankintoja tehdään vuosittain paljon kaikissa alueyhtiöissä.

henkilöstömäärät vuodelta 2012 | YHTEENSÄ 588

Isännöitsijä

Siivooja

Työnjohtaja

Toimisto­ sihteeri

Kiinteistön­ hoitaja

25 98 34 40 Tekninen isännöitsijä

13

Kirjanpitäjä

Erikois­ ammattimies

18 55

Toimisto­ esimies

163

9

Korjausmies

44

Helsingin kaupungin asunnot Oy

8

Kiinteistö­ sihteeri

66

Toimitus­ johtaja

18

Jokin muu

5

Alueyhtiöidemme vahvuus on hyvä asiakaspalvelu Heka-konserni muodostuu 21:sta alueyh­ tiöstä ja emoyhtiöstä, Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä. Alueyhtiöt vastaavat isännöinnistä, huollosta ja asiakaspalvelusta. Kunkin yhtiön toimintaa ohjaa oma hallitus. Heka-konsernissa on siis yhteensä 22 hallitusta. Alueyhtiöissä on kussakin oma toimitusjohtajansa. Osassa alueyhtiöitä toimitusjohtajuudet on yhdistetty: 21:ssä alueyhtiössä on yhteensä 14 toimitusjohtajaa. Alueyhtiöiden toimistoissa työskentelee lisäksi isännöitsijöitä, teknisiä isännöitsijöitä, taloushallinnon henkilökuntaa ja

kiinteistösihteereitä. Huoltoa ja siivousta hoitavat työnjohtajat, kiinteistönhoitajat, erikoisammattimiehet ja siivoojat. Lähes kaikissa Hekan alueyhtiöissä sekä huollon että siivoukset työntekijät ovat Heka-alueyhtiöiden työntekijöitä, muutamissa yhtiöissä palvelu ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Vuotuisissa asukastyytyväisyyskyselyissä Heka-konsernin alueyhtiöt ovat saaneet hyviä arvioita. Asukastyytyväisyys on ollut hienoisessa nousussa viime vuodet. Vuoden 2012 kyselyssä asukkaat antoivat asu-

mispalveluilleen keskimäärin arvosanan 3,51. Käytetty asteikko oli 1–5. Tutkimuksen mukaan Hekan alueyhtiöiden vahvuus on hyvä asiakaspalvelu ja palvelualttius. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n konttorissa on töissä kahdeksan henkilöä – toimitusjohtaja ja muut viisi johtoryhmän jäsentä sekä assistentti ja kirjanpitäjä. Helsingin kaupungin asunnot Oy hallinnoi ja suunnitelee Hekan omistamien ara-vuokratalojen pääomataloutta sekä koordinoi uudisrakennus- ja kiinteistöjen peruskorjaushankkeita ja ohjaa alueyhtiöiden toimintaa.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Vuokralais­ demokratia

  13 

Vuoden 2012 aikana työstettiin uudistuksia vuokralaisdemokratia­ sääntöön kaupungin­ johtajan asettamassa työryhmässä. Päivitetty sääntö astuu voimaan vuonna 2013.

Vuokralaisdemokratian toimintakaavio Talo­toimikunta Kuka: Talon/taloryhmän asukkaiden kokous valitsee kahden vuoden välein talotoimikunnan puheenjohtajan, kahdesta kuuteen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Talo­ toimikunta

Mitä: Asukkaat voivat vaikuttaa talonsa yhteistoimintaan, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi talotoimikunta osallistuu neuvotteluun vuokranmäärityksestä, huollosta,

Asukas

isännöinnistä ja korjauksista.

vuokralais­toimikunta Kuka: Kunkin alueyhtiön alueella on yksi vuokralais­t oimikunta, joka toimii kaikkien alueen talojen/taloryhmien asukkaiden edustajana. Vuokralaistoimikunnan jäsenet ovat alueen talo­

vuokralais­ toimikunta

toimikuntien puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Mitä: Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on muun muassa osallistua alueyhtiön hallintoon ja kiinteistönhoidon kehittämiseen sekä edistää ja tukea talotoimikuntien toimintaa ja näiden yhteistyötä.

Oman alueyhtiön hallituksen asukas­j äsenet Kuka: Alueyhtiön hallitukseen kuuluu kaksi asukkaiden keskuudestaan valitsemaa jäsentä alueen Hekan talojen asukkaista.

Oman alueyhtiön hallituksen asukas­ jäsenet

Mitä: Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja

alueyhtiö

sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

vuokralais­n euvottelu­k unta Kuka: Vuokralaisneuvottelukuntaan kuuluu kustakin Hekan 21:stä alueyhtiöstä kaksi henkilöä: alueen vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja sekä yksi kunkin vuokralaistoimikunnan keskuu-

vuokralais­ neuvottelu­ kunta

destaan valitsema jäsen. Mitä: Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausuntoja muun muassa koko Hekaa koskevista isännöinnin ja huoltotehtävien järjestä­ misestä, korjaushankkeista ja vuokrantasoitussuunnitelmista.

hekan hallituksen asukas­j äsenet Kuka: Hekan hallitukseen kuuluu kaksi asukkaiden keskuudestaan valitsemaa jäsentä Hekan talojen asukkaista. Mitä: Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

hekan hallituksen asukas­ jäsenet

helsingin kaupungin asunnot oy


14 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Asukasvalinta

Asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan kpl 25 000 aktiivit hakemukset 31.12.

20 000 15 000 10 000

välitetyt asunnot

5 000 0

2008 2009 2010 2011 2012 Välitetyt asunnot huoneistotyypeittäin kpl 3 500

6h

3 000

5h

2 500

4h

2 000

3h

1 500

2h

1 000

1h

500 0

2008 2009 2010 2011 2012 Välitetyt asunnot alueittain

14 %

15 % Kantakaupunki

2012

Itä-Helsinki Pohjois-Helsinki

28 %

43 %

Länsi-Helsinki

Saapuneet hakemukset ja välitetyt asunnot perhetyypin mukaan

Asunnonhakijoita palvellaan niin inter­ netissä, puhelimitse kuin Itämerenkadun palvelupisteessäkin.

Hekan asunnot ovat yhä halutumpia

Saapuneet hakemukset

Välitetyt asunnot

kpl

kpl

60 000

3 000

50 000

2 500

40 000

2 000

30 000

1 500

20 000

1 000

10 000

500 0

0

asukasvalinnan tekee Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-­osasto. Asuntojemme kysyntä on ollut hakijamääristä päätellen viime vuosina noin kymmenen prosentin kasvussa vuosittain. Vuonna 2012 asunnonhakijoiden määrä oli ennätyksellisen korkea: vuoden lopulla hakemuksia oli noin 25 000. Asuntoja vapautuu noin 3 000 vuosittain. Stadin asunnot –brändin alla toimiva asunnonvälitys asioi asunnonhakijoiden kanssa nykyään pääosin sähköisesti. Kuusi kuukautta voimassa oleva hakemus jätetään lähes aina internetissä. Asuntotarjouksen saajilta pyydettävät liitteet palautetaan nekin nykyään useimmiten sähköisesti. Hekan asuntojen

Palvelua saa myös Ruoholahden asiakaspalvelupisteestä tai puhelimitse. Valtaosa Hekan asuntojen hakijoista on palvelusektorilla työskenteleviä nuoria aikuisia. Asukasvalinta tehdään tarveharkinnan perusteella. Konkreettista jonoa ei ole – hakuajan pituudella ei asuntotarjouksen saamisen kannalta ole merkitystä. Valintaperusteita ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot, mutta varsinaisia tulorajoja ei ole. Asunnonvälitys on varsin suunnitelmallista: tavoitteena on, että Hekan asunnoissa asuu monenlaisia kotitalouksia ja että asuinalueet eivät pääse yksipuolistumaan.

2011 2012

2011 2012

Yksi hakija

Pari

Yksinhuoltaja

Muu perhetyyppi

Pari + lapsia

asunnon saaneiden ikärakenne

6%

4%

12 %

32 %

ikävuodet 18–24 25–34

2012 14 %

35–44 45–54 55–64 65–

32 %


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Rakennuttaminen

  15 

Ensimmäinen autoton talo Vuonna 2013 Hekalle valmistui 345 uutta vuokra-asuntoa. Niistä 63 sijaitsee Helsingin ensimmäisessä autottomassa asuinkerros­ talokohteessa Kalasatamassa. Taloon muutaminen oli suuri mediatapahtuma. Asukkaita haastateltiin niin televisioon kuin lehtiinkin – olihan kohde valmistuessaan autottomuutensa lisäksi myös Kalasataman uuden asuinalueen ensimmäinen asuintalo.

Projektipäällikkö jätkä­ saarelai­sella työmaalla. Hekan taloissa voi toteuttaa myös innovaatioita, kuten takana näkyvän kohteen pitsi­mäinen julkisivu­rakenne osoittaa.

Laaturakennuttaja ATT • Asuntotuotantotoimisto ATT on Helsingin kaupungin virasto, jonka tehtävänä on vastata kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisesta. • ATT:n tavoitteena on rakentaa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa edellytetty määrä asuntoja niin, että ne ovat laadultaan korkeatasoisia sekä hankinta- ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia. • ATT vastaa Hekan uudishankkeiden rakennuttamisesta. Urakoitsijat hankkeisiin kilpailutetaan. • ATT on saanut viime vuosina useita palkintoja laadukkaasta työstään. Palkinnoista monet on myönnetty Hekalle rakennutetuista kohteista, kuten betonirakenteistaan palkituille vuonna 2012 Arabianrantaan valmistuneille Kaanaanpihalle ja Lontoonkujalle.

Rakennuttaminen on kompromissien tekemistä ”Tavoitteena on mahdollisimman hyvä

elinkaarikestävyys: näiden talojen pitää kestää sata vuotta. Runkoon satsaamalla saavutetaan suuria”, summaa Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:n projektipäällikkö Petteri Karling työnantajansa laadun ytimen. Pintamateriaalit ovat kestäviä ja laadukkaita. Paljon panostetaan myös pinnan alle, kuten mahdollisimman hyviin betoniluokkiin, jykevään raudoitusmäärään ja tukevaan muuraukseen. Projektipäällikön työ ATT:lla on Karlingista varsin laaja-alaista, mutta ehkä juuri siksi mielenkiintoista ja yhä uudelleen haastavaa. Työstään selvästi innostunut

ja tulevia visioiva Karling kertoo tehtävänkuvastaan projekteissa: se alkaa suunnittelun ohjaamisesta – nyt työn alla olevissa kumppanuuskaavoituskohteissa jopa raakamaasta – ja jatkuu aina työmaa-ajan yli, takuuaikaan asti. ”Loppujen lopuksi se meidän asiakas on se asukas”, Karling sanoo. onnistuneella kompromissilla. Vaatimuksia ja odotuksia tulee monesta paikasta: määräysten ja säädösten lisäksi ainakin Helsingin kaupungilta, tilaajalta, budjetin laatijoilta ja alan yleisestä kehityksestäkin. ”Pitäisi pystyä tekemään kohtuuhintais-

Hyvään lopputulokseen päästään

ta, mutta samalla kestävää ja laadukasta sekä olemaan edelläkävijä energia-asioissa. Parhaiten siinä onnistutaan asettamalla tarpeeksi aikaisin hankkeelle selkeät ja ehdottomat tavoitteet ja tavoittelemalla niitä päämäärätietoisesti.” Hekalla tilaajana korostuu usein vaadekiinteistön helposta huollettavuudesta, mikä onkin elinkaariajattelulla saavutettavissa. Innovaatioitakin Hekan taloissa voidaan toteuttaa. ”Leonkadulla Kalasatamassa tehtiin katolle aurinkokeräimiä ja viherkattoa, joiden fiksuudesta sain lopulta vakuuttuneeksi myös silloisen Vallilan Kiinteistöjen toimitusjohtajan.”


16 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Ei ne hienot laitteet, vaan niiden tarkka käyttö Energiansäästötavoitteet ovat Hekalle tärkeitä. Asuntojen lämmittämisessä pyritään säädösten mukaiseen 21 asteen optimaaliseen sisälämpötilaan.

Heka-konsernissa energiansäästöasioihin vihkiytynein henkilö on Heka-Jakomäen isännöitsijä Ismo Hämäläinen. Mies on kuin kävelevä infopankki, kun puhutaan energiansäästöstä: tietoa löytyy ulkomuistista aina muuttuneiden säädöksien antamista raja-arvoista kaukolämmön megawattituntikohtaiseen hintaan. Heka-­ Jakomäessä onkin yhteiset energiansäästötavoitteet jo monin paikoin saavutettu, muutamassa kiinteistössä ylitettykin. ”Avainsanat energiansäästössä ovat moderni talotekniikka, aktiivinen ja osaava taloautomaation säätö sekä yhteistyö asukkaiden kanssa”, vastaa Ismo ykskantaan kysyttäessä vinkkejä energiaviisaaseen kiinteistönpitoon. Kaikki Heka-Jakomäen huoltamat ja isännöimät talot on kytketty internetin kautta etäseurattavaan taloautomaatio­

järjestelmään. Käyttöä tehostavat lisä- telmat, vaan niitä pitää myös käyttää taiten ominaisuudet, joiden avulla säätöjä voi ja aktiivisesti”, kertoo Ismo, joka käy joskus tarkentaa esimerkiksi sääennustuksen tai säätämässä lukemia etäseurannan kautta ulkolämpötilan mukaan ohjautuvan pois- vaikka illalla kotona sopivan hetken, kuten toilmanvaihdon avulla. Uudiskohteissa mainostauon koittaessa. energiankulutus on Täsmällisyyttä on hallituinta, lämpötivaadittu asukkailta”Avainsanat: lojakin voi seurata ja Jos Ismolle kertoo moderni talotekniikka, kin. säätää tarkemmin. Peasunnossa olevan kylaktiivinen ja osaava ruskorjauksissa enermä, hän pyytää täsmälgiansäästönäkökulma taloauto­maation säätö listä astelukemaa. on myös aina mukana. ”21 astetta on sääsekä yhteistyö Paljon säästöä tosin döstenkin mukaan asukkaiden kanssa.” saadaan aikaan jo kohihanteellinen sisädilleen tasapainotelämpötila. Jos lukema tulla patteriverkostolla – tasapainotuksia pääsee asunnoissa putoamaan pitkäksi Heka-Jakomäessä onkin otettu kunnossa- aikaa alle kahteenkymmeneen, ryhdymme pito-ohjelmaan vanhempien rakennusten kyllä toimenpiteisiin asteiden nostamisekosalta kolmesta viiteen vuosittain. si. Mutta 25 astetta on liikaa millä tahansa ”Ei riitä että on hienot laitteet ja suunni- mittareilla.”


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

  17 

V uonna 2012 Hekalle valmistui 345 uutta asuntoa. Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmassa on Hekan uudistuotannon tavoitteeksi tuleville vuosille asetettu haasteellinen 750 asuntoa vuosittain.

amsellimyllynkadulle, uudelle Puu-Myllypuron alueel­ le valmistui Hekalle marraskuussa 2012 pien­kerros- ja paritaloasuntoja 52 asunnon verran. Alueen kaava on kansainvälisen arkkitehtikilpailun tulos. Taloissa yhdis­ tyvät perinteisen puurakentamisen henki ja modernin kaupunki­ ympäristön toiminnalliset vaatimukset.

alasataman Antareksenkadun autottomaan k ­ ohteeseen muutettiin elokuussa 2012. Kohteessa on sovel­lettu­ asuntotuotantotoimisto ATT:n city-talo­–konseptia, joka mahdollistaa muuntojoustavan kaupunkiasumisen. Asunto­pohjissa on alkoveineen töölöläisasuntojen kaikuja.

Uudet talot A-luokkaan, peruskorjauksissa tavoitteena C on Hekassa nyt varsin vilkasta. Vuodenvaihteessa 2012–2013 Hekalle oli rakenteilla 867 asunnon verran uutta kantaa. Ison peruskorjauksen (hankkeen kustannukset yli miljoona euroa) kohteena oli 1 705 asuntoa, lisäksi käynnissä oli lukuisa määrä pienempiä korjaus- ja kunnossapitohankkeita. Uudisrakentamisen aloituspäätöksiä tehtiin 39,6 miljoonan euron arvosta, 153:sta asunnosta. Päätöksiä isoista korjaushankkeista tehtiin 1 313 asunnon ja 65,8 miljoonan euron osalta. Rakennushankkeissa energiatehokkuus on suuressa roolissa. Kansainväliset ilmastosopimukset, EU-velvoitteet ja Suomen jatkuvasti tiukentuvat energiatehokkuus-

Sekä uudis- että korjausrakentaminen

määräykset asettavat rakentamiselle kunnianhimoisia tavoitteita. Lisäksi Heka on omistajansa Helsingin kaupungin kautta sitoutunut kahteen energiansäästötavoitteita linjaavaan sopimukseen, kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) sekä Helsingin, valtionhallinnon ja RAKLI:n väliseen vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Kaikille Hekan uusille vuokra-asuntokohteille on asetettu A-luokan energiatehokkuusvaatimus. Peruskorjauksissa talon energiatehokkuuden parantaminen on hyvin haasteellista, mutta tavoite on selkeä. Peruskorjausten yhteydessä pyritään C-energialuokkaan ottaen huomioon toimenpiteiden takaisinmaksuajat. Kiin-

teistöjen lämmitysenergian kulutusta vähennetään myös monilla pienemmillä toimenpiteillä, kuten linjasäädöillä ja patteriverkostojen tasapainotuksilla sekä RAU-hienosäädöillä. Lisäksi asukkaita motivoidaan energiansäästöön tiedottamalla asiasta monipuolisesti. Hekan omistamien kiinteistöjen lämmön normalisoitu ominaiskulutus on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun. Tavoitteena on vähentää ominaiskulutusta kaksi prosenttia vuosittain. Asetettuun tavoitteeseen ei vuonna 2012 aivan päästy, mutta kulutus laski edellisvuodesta kuitenkin 1,7 prosentia. Kiinteistösähkön osalta säästöä saatiin 0,4 % ja veden kulutuksen osalta 0,8 % koko Heka-tasolla.


18 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Toimintakertomus vuodelta 2012

Yleistä Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, johon fuusioitiin 31.12.2011 kaupungin omistamat kaksikymmentäyksi kiinteistöyhtiötä. Yhtiön kiinteistöt jakautuvat kustannusten seurannan ja pääomavuokranmäärityksen osalta seuraaviin alueisiin: alue

vmy:tä

as.kpl

rm3

as.m2 h.m2

vuokra €/m2/kk

Haaga

18

2 110

556 041,5

122 539,0

124 607,5

9,86

Jakomäki

14

2 058

588 252,0

129 628,5

134 076,0

10,20

Kannelmäki

16

1 766

468 840,0

103 079,5

110 899,0

10,31

Kansanasunnot

12

1 191

314 732,0

63 676,8

68 035,3

10,65 10,96

Kantakaupunki

17

1 342

411 169,0

80 003,0

90 985,0

Kontula

23

2 732

715 340,0

166 856,0

173 229,0

9,82

Kumpula

22

2 312

595 656,0

129 233,0

135 504,0

10,75

Laajasalo

11

1 341

373 104,5

85 397,5

88 002,1

11,08

Malmi

37

2 974

803 807,5

184 382,5

190 479,5

10,25

Malminkartano

15

1 465

401 453,0

92 344,5

98 845,0

10,04

Maunula

26

2 989

805 228,0

173 128,2

182 014,5

9,92

Myllypuro

13

1 689

418 499,0

100 246,0

102 748,0

9,17

Pihlajisto

33

3 075

877 544,0

192 254,9

198 329,3

10,46 11,33

Pikku Huopalahti

25

1 691

471 974,0

102 587,0

109 063,5

Puotila

24

2 298

602 642,0

135 834,5

140 493,0

9,63

Roihuvuori

20

1 890

496 010,0

108 940,0

112 645,2

9,30

Siilitie

7

1 700

400 492,0

88 007,5

88 931,4

9,95

Suutarila

19

1 506

368 723,0

92 850,5

94 416,0

10,96

Vallila

22

2 073

497 170,0

108 980,0

113 253,5

10,87

Vesala

19

2 147

577 464,0

131 713,5

138 107,5

9,29

Vuosaari

43

3 145

891 390,0

196 305,0

204 433,0

10,42

436

43 494

11 635 531,5

2 587 987,4

2 699 097,3

Lisäksi liike-, palvelu- ja muita tiloja 111 109,9 neliötä.

VMY = vuokran­määritys­ yksikkö


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Hallinto

Yhteishallintolain toteutuminen

yhtiökokoukset

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastuulla on yhteishallintolain ja Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön noudattaminen. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti keväällä 2012 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin vuokralaisdemokratiasäännön uudistaminen. Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä työryhmän työskentelyyn osallistui kaksi edustajaa sekä lisäksi yksi alueyhtiön toimitusjohtaja. Muut jäsenet olivat kolme vuokralaisneuvottelukunnan nimeämää asukasedustajaa sekä kolme kaupungin virkamiestä. Työryhmä kokoontui 10 kertaa. Työryhmä jätti raporttinsa asetetun määräajan puitteissa 31.12.2012.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2012 ja jatko­ kokous 14.6.2012. hallitus

Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: 27.4.2012 saakka Varsinaiset jäsenet: Hannu Penttilä puh.joht. Tapio Korhonen Tuula Saxholm Anne Siivonen Pertti Villo Varajäsenet: Harri Kauppinen Erkki Heinonen

27.4.2012 lähtien Varsinaiset jäsenet: Hannu Penttilä puh.joht. Tapio Korhonen Tuula Saxholm Anne Siivonen Ari Luukinen Varajäsenet: Timo Härmälä Tommy Dahlström

Hallitus kokoontui tilikaudella 13 kertaa. tilintarkastajat

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n talouden ja hallinnon valvojana on toiminut Irene Zharkevich. henkilökunta

Yhtiöllä oli vakinaista henkilökuntaa vuoden lopussa 7 seuraavasti: toimitusjohtaja tekninen päällikkö tekninen päällikkö kehityspäällikkö lakimies viestintäpäällikkö talouspäällikkö kirjanpitäjä assistentti

Jaana Närö Kim Jolkkonen 31.3.2012 asti Marko Parkkali 1.8.2012 alkaen Kari Nietosvaara 30.9.2012 asti Tiia Lehikoinen Mirka Saarholma Kari Olamo Kirsi Weckström 26.3.2012 alkaen Mia Kivi 6.2.2012 alkaen

Tilikauden päättymisen jälkeen henkilöstöpäällikkönä on aloittanut 1.2.2013. Marita Ailio. Lisäksi yhtiössä oli määräaikaisessa työsuhteessa kirjanpitäjänä Anneli Rockas ajalla 1.10.2012–30.4.2013.

alueelliset talotoimikunnat ja vuokralais­ toimikunnat

Alueilla toimii vmy:ssä talotoimikunnat tai luottamushenkilöt, sekä alueellinen vuokralaistoimikunta, jonka jäsenet koostuvat alueen talotoimikuntien puheenjohtajista. Talo- ja vuokralaistoimikunnat hoitavat alueellista vuokralaisdemokratiaa alueyhtiöiden kanssa yhteistyössä. vuokralaisneuvottelukunta

Vuokralaisneuvottelukunta koostuu vuokralaistoimikuntien jäsenistä ja se toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa koko kiinteistökantaa koskevissa asioissa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n edustajia on vieraillut useissa vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa. Vuokralaisneuvottelukunta järjesti 29.9.2012 ensimmäisen kerran Hekan kaikille vuokra­ laisdemokratia-aktiiveille tarkoitetun Hyyryläispäivä –nimisen tilaisuuden Finlandiatalolla. Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa.

Talous Yhtiön toiminta rahoitetaan asukkailta kerättävillä vuokrilla omakustannusperiaatteella. Tilikaudella yhtiön rahoitusasema heikkeni n. 13 miljoonaa euroa, joka johtui korjauslainojen nostamisen siirtämisestä vuodelle 2013 ja alueyhtiöihin tehdystä rahallisesta sijoituksesta. Rahoitusasema pysyi vahvana koko tilikauden ajan ja kaikista velvoitteista pystyttiin suoriutumaan ajallaan. leasing – vuokraus

Yhtiö on vuokrannut leasing – sopimuksella kopiokoneen, työajan seurantajärjestelmän ja toimitusjohtajan työsuhdeauton.

  19 


20 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

talousarvion toteutuminen

Emoyhtiön talousarvio toteutui kokonaisuudessaan hyvin. Tuotot ylittivät talousarvion 2,44 %:lla (8,1 milj.­ euroa) joka muodostui pääosin saaduista avustuksista, vahinkokorvauksista ja alueyhtiöihin tehdyn apporttisijoituksesta kirjatusta myyntivoitosta. Kulut ylittyivät henkilöstökuluissa 33,69 %:a (0,7 milj.euroa) joka johtui fuusiossa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastattavaksi siirtyneen eläkkeellä olevan henkilöstön eläkemaksuista. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset alittivat talousarvion 5,49 %:lla (12,1 milj.euroa) jonka suurin syy oli korjausten toteutuminen 6,5 milj.euroa alle budjetoidun ja tehtyjen korjausten aktivoinneista 7,3 milj.euroa. vakuutukset

Vuokranmääritysyksiköiden täysarvovakuutukset siirtyivät fuusioituneilta kiinteistöyhtiöiltä sellaisinaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Vakuutukset kilpailutettiin vuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 alusta kaikkien vuokranmääritysyksikköjen vakuutukset siirtyivät vakuutusyhtiö Fenniaan. Yhtiön ja alueyhtiöiden lakisääteiset tapaturmavakuutukset kilpailutettiin myös ja vuoden 2013 alusta ne siirtyivät vakuutusyhtiö Lähitapiolaan. Samalla otettiin kaikille alueyhtiöille ns. talkoovakuutukset. lainojen hoito

Yhtiön lainakanta tilikauden päättyessä oli 1 997 638 298,06 €. Tilikaudella nostettiin uutta lainaa 106 059 732,70 € ja lainoja lyhennettiin 65 953 347,78 €. Korkoja maksettiin 62 364 760,20 €.

Merkittävimmät tapahtumat tilikaudella Vuosi 2012 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Vuodenvaihteessa 2011–2012 toteutui fuusio, jossa aiempien 21:n kiinteistöyhtiön asunto-omaisuus siirtyi yhtiön omistukseen. Vuodenvaihteessa siirrettiin entisten kiinteistöyhtiöiden henkilökunnat vanhoina työntekijöinä uusille perustetuille Heka-alueyhtiöille (21 kpl). Kaikkien työntekijöiden työsopimukset ja työsuhdeasuntojen vuokrasopimukset uusittiin. Yhtiön ja alueyhtiöiden kesken käynnistettiin edellisen vuoden lopulla solmittujen palvelusopimusten mukainen palvelutoiminta yhtiön omistaminen kiinteistöjen hoitamiseksi ja huoltamiseksi.

Tilikauden aikana tehtiin ensimmäisen kerran kaikille alueille samansisältöinen ja vertailukelpoinen pitkän tähtäimen (10 vuoden) peruskorjaussuunnitelma. Tilikauden aikana tehtiin myös ensimmäisen kerran pääomakustannusten tasaus niin, että tasaus tehtiin koko kiinteistökantaan. Kevään aikana käytiin lävitse Asuntotuotantotoimiston (ATT) ja Hekan välisen yhteistyön sisältö uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä kuvattiin hankkeisiin liittyvät prosessit. Toukokuussa järjestettiin sekä ATT:n että Heka-konsernin työntekijöille tilaisuus, jossa käytiin lävitse em. prosessit. Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin vakuutusten lisäksi kodinkonehankinta sekä konsernin toimistoviestintäpalvelut. Vuoden aikana uudistettiin Hima-lehden konsepti ja ulkoasu. Perinnän osalta yhdenmukaistettiin toimintaa solmimalla sopimukset Lindorff Oy:n sekä kaupungin oikeuspalveluiden kanssa. Vuoden 2012 aikana käytiin lävitse yhtiön koko lainasalkku ja käynnistettiin ehdoiltaan kaikista epäedullisimpien lainojen konvertointi. Tällaisia ensimmäisen vaiheen konvertoitavia lainoja oli 59 kpl, pääomamäärältään n. 130 miljoonaa euroa. Lainapaketista pyydettiin tarjoukset rahalaitoksilta ja asiasta neuvoteltiin Valtiokonttorin kanssa. Osa lainoista (11 kpl) saatiin konvertoitua vuoden 2013 alussa, mutta 48:n lainan osalta järjestelyt ovat vielä kesken. Toimintojen yhdenmukaistamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 aikana asiakkuusprojekti, jonka ensi vaiheessa käytiin lävitse ja kuvattiin asiakkaaksi tulemisen prosessi yhdessä alueyhtiöiden ja kaupungin asunto-­ osaston kanssa. Uudistettu prosessi jalkautetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Asiakkuusprojektia jatketaan vuonna 2013 kuvaamalla asuntojen vaihtamiseen liittyvä prosessi ja toimintatavat. Jo vuoden 2011 aikana tehtiin järjestelyjä, joissa yhdistettiin kahden alueyhtiön toimitusjohtajuus. Tätä järjestelyä jatkettiin vuoden 2012 aikana siten, että vuoden 2012 lopussa oli 21:ssä alueyhtiössä yhteensä enää 14 toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajuuksien yhdistelyä on tarkoitus jatkaa vielä vuoden 2013 aikana, kun ainakin kahden alueyhtiön toimitusjohtajat jäävät eläkkeelle. peruskorjaukset

Tilikaudella tehtiin investointipäätöksiä 9 suuren peruskorjaushankkeen (hankinta-arvo yli 1 milj. euroa) käynnistämiseksi. Näissä hankkeissa on yhteensä 1 313 asuntoa ja niiden peruskorjausten hankinta-arvoksi on arvioitu yhteensä noin 66 milj. euroa.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

uudistuotanto

Tilikaudella tehtiin investointipäätöksiä 4 uustuotantohankkeen käynnistämiseksi. Näissä hankkeissa on yhteensä 153 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on n. 40 milj. euroa.

Arvio toiminnan kehittymisestä Vuoden 2013 alussa on käynnistetty yhtiön strategian työstäminen yhdessä alueyhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Strategiatyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 aikana. Strategiatyöskentelyn yhteydessä on tarkoitus luoda linjoja yhtiön ja konsernin hallinnon tehostamiselle sekä myös toteuttaa ne. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus jatkaa asiakkuusprojektia, uudistaa konsernin nettisivut sekä jatkaa hankintojen kilpailuttamista ja lainojen konvertointia. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus selvittää konsernijaoston päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot – nimisen yhtiön fuusioimista yhtiöön. Vuoden 2013 investointibudjetti sisältää 7 uudisrakennushanketta (hankinta-arvoarvio 65 milj. euroa) sekä 10 suurta peruskorjaushanketta (hankinta-arvoarvio 62 milj. euroa).

Riskit ja epävarmuustekijät Tilikauden aikana käynnistettiin suurimpien riskien ja epävarmuuksien kartoittaminen, jonka alustava versio käsiteltiin hallituksessa 5.2.2013. Kartoituksessa suurimmiksi riskeiksi nousivat uudistuotantoon ja peruskorjauksiin liittyvät kustannusja laatutekijät, sekä lainansalkun hallinta. Riskien hallinnan suunnitelmaa kehitetään tilikauden 2013 aikana ja riskikartoitukset laaditaan vuosittain.

Asukkaat Yhtiössä oli asukkaita 31.12.2012 talonkirjojen mukaan 85 146 henkilöä. Yhtiön sisäisiä vaihtoja suoritettiin 1 317 kpl ja asuntoosastolle osoitettiin vuonna 2012 yhteensä 3 009 vapautunutta asuntoa. Yhteensä asukas vaihtui 4 326:ssä asunnossa.

Kulutustiedot 2012

Lämpö Mwh Sähkö Kwh Vesi m3

46,12 57 920 321 4 872 610

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 2 690 452,95 € kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osakkeiden määrä osakelajeittain 2012

Kappaleet

2 500 kpl

  21 


22 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Energiankulutustiedot 2012 Sähkö

Vesi

Kaukolämpö (abs.)

Kaukolämpö (norm.)

Alue Tilavuus Asukkaita Kwh Kwh/rm3 m3 l/as/vrk Mwh Kwh/rm3 Mwh Kwh/rm3

Haaga

556 041,5

3 893 2 366 000

4,26

210 077

147,84

25 424

45,72

26 550

47,75

Jakomäki

588 252,0

3 975

2 723 982

4,63

307 554

211,98

24 963

42,44

25 514

43,37

468 840,0

3 518

2 426 053

5,17

197 764

154,01

22 646

48,30

23 642

50,43

314 732,0

2 094

1 347 491

4,28

121 568

159,06

17 810

56,59

18 265

58,03

Kannelmäki Kansanasunnot Kantakaupunki

411 169,0

2 644

2 429 422

5,91

178 399

184,86

18 367

44,67

18 870

45,89

Kontula

715 340,0

5 810

4 247 336

5,94

326 210

153,83

36 437

50,94

38 635

54,01

Kumpula

595 656,0

4 481

2 852 243

4,79

229 433

140,28

26 299

44,15

27 169

45,61

Laajasalo

373 104,5

2 740 1 970 000

5,28

123 153

123,14

19 157

51,34

20 762

55,65 45,98

Malmi

803 807,5

6 429

3 422 259

4,26

350 507

149,37

35 728

44,45

36 961

Malminkartano

401 453,0

3 075

2 021 300

5,03

181 544

161,75

19 913

49,60

20 478

51,01

Maunula

805 228,0

5 530

3 586 902

4,45

299 662

148,46

39 713

49,32

43 152

53,59

Myllypuro

418 499,0

3 189

1 863 156

4,45

186 249

160,01

19 298

46,11

20 147

48,14

Pihlajisto

877 544,0

6 246

4 098 977

4,67

339 611

148,97

38 374

43,73

37 430

42,65 48,82

Pikku Huopalahti 471 974,0

3 679

2 293 637

4,86

246 838

183,82

21 955

46,52

23 043

Puotila

602 642,0

4 436

2 816 200

4,67

257 153

158,82

29 243

48,52

31 116

51,63

Roihuvuori

496 010,0

3 447

1 977 718

3,99

189 110

150,31 20 044

40,41

21 058

42,45

Siilitie

400 492,0

2 496

2 129 990

5,32

135 174

148,37

22 881

57,13

23 780

59,38

Suutarila

368 723,0

3 195

3 329 797

9,03

176 482

151,33

15 624

42,37

16 551

44,89

Vallila

497 170,0

3 449

2 725 984

5,48

180 187

143,13

20 341

40,91

21 410

43,06

Vesala

577 464,0

4 181

2 704 375

4,68

251 717

164,95

25 513

44,18

26 129

45,25

Vuosaari

891 390,0

6 639

4 587 499

5,15

384 217

158,56

36 948

41,45

38 652

43,36

85 146 57 920 321

4,98

4 872 610

46,12 559 314

48,07

Yhteensä

11 635 531,5

156,78 536 679


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Heka-konsernin tuloslaskelma

2011/10–2012/12

2011/10–2012/12

EUR Toteutunut

EUR Toteutunut

TOIMINTATUOTOT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Vuokratuotot Vuokratuotot sisäiset Vuokratuotot

313 441 266,70 15 882 179,79 329 323 446,49

Korkotuotot

660 544,31

Pääomavastikkeet, omistusyht, yrityks Muut rahoitustuotot

12 675,26

Muut rahoitustuotot, sisäiset

3 008,76

Muut tuotot

3 532 108,10

Korkokulut

44 046 309,73

Muut tuotot sisäiset

6 850 201,03

Korkokulut sisäiset

18 509 560,96

Muut rahoituskulut

25 029,99

Muut rahoituskulut sisäiset

25 793,08

HKK Muut tuotot Muut tuotot yhteensä Toimintatuotot yhteensä

10 382 309,13 339 705 755,62

TOIMINTAKULUT

Käyttöomaisuudesta ja muista 22 604 130,36

Muut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot

731 404,50 28 391 205,12 74 363 490,77 7 068 529,26

Palvelujen ostot omistusyht.yrityksiltä

6 523 842,59

Aineet. tarvikkeet ja tavarat yhteensä Vuokrakulut Vuokrakulut sisäiset HKK Vuokrakulut Muut kulut Muut kulut sisäiset Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE

SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot

65 136,45

Satunnaiset kulut

29 902,15

8290 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Välittömät verot TILIKAUDEN TULOS

Aineet. tarvikkeet ja tavarat Ostot sisäiset

73 901 909,43

5 055 650,96

Palvelujen ostot sisäiset

Ostot tilikauden aikana

73 901 909,43

Pitkävaikutteisista menoista Poistot yhteensä

Henkilöstösivukulut Eläkekulut

70 035 999,98

POISTOT

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

VUOSIKATE

35 234,30 395 707,04 -4 226 382,19

2 886 043,76 55 670 852,26 58 556 896,02 244 774,93 25 647 181,13 65 934,82 2 042 000,48 4 835 435,09 207 739 290,21 131 966 465,41

Varausten lisäys

5 872 602,20

Varausten vähennys

-12 789 437,34

TILIKAUDEN YLIJ.(+)/ALIJ.(-)

2 690 452,95

  23 


24 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Heka-konsernin tase

2011/10–2012/12

2011/10–2012/12

EUR Toteutunut

EUR Toteutunut

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus yhteensä

Aineettomat hyödykkeet Perustamis- ja järjestelymenot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä

350,00 747 813,71 28 012 770,96

Pitkäaikaiset saamiset Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

28 760 934,67 Lyhytaikaiset saamiset

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut saman konsernin Liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten vuokraoikeudet Väestönsuojat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesker.hankinnat Ennakkomaksut ja kesker.hankinnat konser Aineelliset hyödykkeet yhteensä

360 477,86 13 208 349,31 1 472 197,38 1 903 465 564,99 34 067 204,48 161 345,12 6 664 853,95 4 208 086,45 63 009 589,35

Myyntisaamiset

13 231,96

Vuokrasaamiset

4 560 715,48

Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteeysyrit Lainasaamiset konserniyrityksiltä Muut saamiset Muut saamiset konserniyrityksiltä Siirtosaamiset Siirtosaamiset, konserniyrityksiltä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

2 563 416,57 -2 500,00 13 197,76 504 508,14 1 758,73 235 835,42 432 199,44 8 322 363,50

143 592 765,35 2 170 210 434,24

Rahoitusarvopaperit Rahoitus ja arvopaperit yhteensä

Sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset

Osuudet saman konsernin yrityksiltä

61 798 192,07

Osuudet omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet

2 129 591,10

Sijoitukset yhteensä

2 129 591,10

PYSYVÄT VASTAAVAT

2 201 100 960,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT

2 271 221 515,58

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 271 221 515,58


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

2011/10–2012/12

2011/10–2012/12

EUR Toteutunut

EUR Toteutunut

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma

OMA PÄÄOMA Osakepääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 2 500,00

Valtiokonttorilainat

Ylikurssirahasto

12 672 335,72

Eläkelainat

Arvonkorotusrahasto

3 588 796,37

Velat saman konsernin yrityksiltä

Vararahasto

18 777 168,22

Muut velat

Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio

Pitkäaikainen vieras pääoma 2 690 452,95

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

157 762 084,01

Eläkelainat Saadut ennakot Ennakot saman konsernin yrityksiltä Ostovelat

PAKOLLISET VARAUKSET

7 861 100,00 1 943 184 574,17

Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä

-41 626,51 484 056 672,85

120 030 830,75

Tilikauden voitto/tappio

Asuintalovaraus

652 715 514,17 798 592 913,66

Ostovelat saman konsernin yrityksiltä

52 453 241,39 41 626,51 8 117 591,55 30,00 2 006 318,31 524 343,18

Velat saman konsernin yrityksiltä

38 760 551,65

Muut velat

43 035 572,77

Velat saman konsernin yrityksiltä Siirtovelat Siirtovelat saman konsernin yrityksiltä

166 547,97 17 226 986,10 7 942 047,97

Lyhytaikainen vieras pääoma

170 274 857,40

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2 113 459 431,57

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 271 221 515,58

  25 


26 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Heka-konsernin rahoituslaskelma 1.1.2012–31.12.2012

Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta

340 708 181,37 10 382 309,13 -213 258 740,01 137 831 750,49 0,00 676 137,29 -395 400,79 138 112 486,99 35 234,30 138 147 721,29

Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-126 984 168,75

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot

0,00

Myönnetyt lainat

0,00

Investoinnit muihin sijoituksiin

0,00

Lainasaamisten takaisinmaksut

0,00

Luovutusvoitot muista sijoituksista

0,00

Saadut korot investoinneista

0,00

Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta

0,00 -126 984 168,75

Rahoituksen rahavirta Maksullinen oman pääoman lisäys

0,00

Omien osakkeiden hankkiminen

0,00

Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot

0,00 1 266 080,28 0,00 106 059 732,70

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-65 953 347,78

Maksetut korot pitkäaikaisista lainoista

-61 765 384,96

Maksetut osingot ja muu voitonjako Maksetut välittömät verot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

0,00 0,00 -20 392 919,76 -9 229 367,22 71 006 511,35 61 777 144,13 -9 229 367,22


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

  27 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tuloslaskelma

2012/1–2012/12 2011/1–2011/12

EUR Toteutunut Toteutunut

Liikevaihto

2012/1–2012/12

Luottotappiot

329 378 405,09

Käyttökorvaukset

3 807 202,77

ALV Kiinteistön tuotoista

-2 095 429,23

474 949,57

12 389,49

707 158,31

Muut kiinteistön kulut

-822 472,25

28 207,16

Muut hoitokulut yhteensä

359 635,63

40 596,65

208 562 998,80

329 927,84

56 214 218,11

-630 623,48

331 090 178,63 Muut kulut yhteensä

Muut kiinteistön tuotot Tuotot yhteensä

2011/1–2011/12

EUR Toteutunut Toteutunut

Muut hoitokulut

Vuokrat

Liikevaihto yhteensä

9 271 584,46 Liikevoitto (-tappio)

340 361 763,09

Rahoitustuotot ja -kulut

Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut

Rahoitustuotot

Palkat ja palkkiot

1 349 257,93 226 239,72

Henkilösivukulut

Eläkekulut

1 302 514,29 28 867,86

Muut henkilösivukulut

16 781,84 15 930,14

Henkilösivukulut yhteensä

1 319 296,13 44 798,00

Henkilöstökulut yhteensä

Osinkotuotot

12 666,40

Korkotutotot

630 271,52

Pääomavastikkeet Muut rahastotuotot Rahoitustuotot yhteensä

2,04

-280 931,36 3 017,62 365 024,18

2,04

2 668 554,06 271 037,72 Korkokulut ja muut rahoituskulut

Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakenn. ja rakennelmista

Rahalaitoslainat Valtiokonttorilainat

71 665 918,96

Poistot koneista ja kalustosta

352 585,96 16 034,84

Eläkelainat

Poistot muista pitkäv. menoista

897 487,20 13 623,08

Helsingin kaupungin lainat

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 72 915 992,12 29 657,92

13 951 827,51 29 839 281,70 -12 926,31 18 500 862,93

Vakuutuslaitoslainat

99 982,59

Muiden velkojen korkokulut

-14 268,22

4 009,12

62 364 760,20

4 009,12

Korkokulut yhteensä Muut kulut Hallinto Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous

18 743 385,15

192 909,00

25 879 932,59

426,31

5 116 901,05 10 999 346,86

Lämmitys

32 686 871,57

Vesi ja jätevesi

15 102 672,05

Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset

57,86

Muut rahoituskulut

37 578,81

Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä 62 402 339,01 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

4 009,12

-62 037 314,83 -4 007,08

Voitto/tappio ennen satunnaiseriä

8 418 961,36 5 840 886,85

195,52

2 568 356,34

558,40

Varauksia ja veroja

-5 823 096,72

-634 630,56

Satunnaiset erät Vuokrat Tontin vuokrat Muut vuokrat Vuokrat yhteensä Kiinteistövero

Satunnaiset tuotot Satunnaiset erät yhteensä

24 599 726,62 1 690 811,99

54 963,10

26 290 538,61

54 963,10

4 807 349,63

22 573,83

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -5 800 522,89

-634 630,56

Korjaukset Korjaukset

58 541 215,58 40 221,00

Tilinpäätössiirrot

Ilkivaltakorjaukset

512 172,41

Poistoeron muutos

Saadut esinevahinkokorvaukset

12 246,48

Vapaaehtoisten varausten muutos -12 789 437,34

Aktivoinnit Korjaukset yhteensä

Tilinpäätössiirrot yhteensä

-7 317 473,36 51 748 161,11

7 147 097,44 -5 642 339,90

40 221,00 Muut välittömät verot Tilikauden voitto(+) / tappio (-)

-1 793,64

-156 389,35

-634 630,56


28 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tase

2012/1–2012/12 2011/1–2011/12

2012/1–2012/12 2011/1–2011/12

EUR Toteutunut Toteutunut

EUR Toteutunut Toteutunut

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

Pysyvät vastaavat

Oma pääoma

Aineettomat hyödykkeet

Osake-, osuus ja muu pääoma

Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä

182 959,69

228 444,13

28 012 770,96

25 321 296,30

28 195 730,65

2 500,00

2 500,00

20 110 949,48

20 110 949,48

Arvonkorkotusrahasto

3 588 796,37

3 588 796,37

Muut rahastot

12 345 387,19

12 345 387,19

Edell. tilik. voitto/tappio

-8 791 327,82 -8 156 697,26

25 549 740,43

Aineelliset hyödykkeet

Tilikauden voitto/tappio

Maa- ja vesialueet

360 477,86

360 477,86

14 486 455,62

14 130 818,72

1 889 346 614,12

1 921 387 384,10

Rakennuksen koneet ja laitteet 34 067 204,48

37 692 391,88

Liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat

Ylikurssirahasto

Väestönsuojat

161 345,12

202 539,68

1 351 839,41

5 450 602,42

4 208 086,45

4 783 966,97

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

206 597 439,70

102 156 475,04

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 150 579 462,76

2 086 164 656,67

Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet

-156 389,35 -634 630,56

***

27 099 915,87

27 256 305,22

Oma pääoma yhteensä

27 099 915,87 27 256 305,22

Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero

139 724 518,55

131 732 280,09

33 311 597,08

47 003 644,73

Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätossiirtojen kertymä yhteensä

173 036 115,63 178 735 924,82

Vieras pääoma Sijoitukset

Pitkäaikainen vieras pääoma

Osuudet saman konsernin yrityk.

11 752 753,74

5 014 898,93

Rahoituslaitoslainat

668 886 957,16

603 293 836,31

Saamiset saman konsernin yrityk.

32 037,33

Valtiokonttorilainat

827 903 637,05

858 820 484,71

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 949 206,09

2 949 206,09

Vakuutuslaitoslainat

2 097 450,91

2 590 876,16

2 115 591,86

2 115 591,86

16 817 551,69

10 111 734,21

Velat saman konsernin yrityksiltä

498 750 252,94

488 329 053,98

5 761 400,00

8 119 490,00

-67 390 534,07

-61 296 197,00

Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä

Muut velat Pysyvät vastaavat yhteensä

2 195 592 745,10

2 121 826 131,31

Pitkäaikaisen lyhytaikainen osuus

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 936 009 163,99 1 899 857 544,16

Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myytisaamiset Vuokrasaamiset

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saamiset kiint. tuotoista

13 231,96

19 613,14

4 553 368,60

4 251 502,14

Käyttökorvaukset ja muut saamiset

3 053,16

2 373,16

4 569 653,72

4 273 488,44

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 585 571,98

10 035 361,27

Myyntisaamiset yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat

52 105 434,57

50 945 028,96

41 626,51

Saadut ennakot

4 555 007,61

Ostovelat

2 026 575,85

3 906 653,06 140 200,71

Velat saman konsernin yrityksiltä 38 951 724,26

24 320 487,28

Lainasaamiset, lyhytaikaiset

13 197,76

20 599,25

Muut velat, lyhytaikaiset

332 886,43

1 011 525,68

Muut lyhytaikaiset saamiset

664 069,07

278 111,67

Siirtovelat, lyhytaikaiset

21 375 080,91

25 866 201,79

572 309,77

5 096 825,22

4 835 148,58

15 430 897,41

Siirtosaamiset Muut lyhytaikaikaiset saamiset yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 404 802,30 19 704 385,85 Rahoitusarvopaperit

13 999,24

13 999,24

50 521 984,99

70 495 355,28

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

59 940 786,53

90 213 740,37

Vastaavaa yhteensä

2 255 533 531,63

2 212 039 871,68

Rahat ja pankkisaamiset

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä

119 388 336,14 106 190 097,48

2 055 397 500,13 2 006 047 641,64

Vastattavaa yhteensä 2 255 533 531,63

2 212 039 871,68


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot konsernitilinpäätösken laajuus ja laadinta­ periaatteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy - konsernin emo­ yhtiö, tytäryhtiöitä yhteensä 27, osakkuusyhtiöitä yhteensä 30, sekä muita omistuksia ja osuuksia yhteensä 11 yhtiöstä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytär­ yhtiöt. Osakkuusyhtiöistä on yhdistetty 8 yhtiötä. Yhdistelemättä jätetyillä (22) on vain vähäinen merkitys konsernin tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta. sisäinen omistus

Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintameno on kohdistettu omaan pääomaan sekä pysyviin vastaaviin ja osittain konsernin liikearvona. sisäiset tapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat

Konsernin sisäiset tapahtumat, sisäiset saamiset ja ­velat on eliminoitu. osakkuusyritykset

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus on esitetty liiketoiminnan kuluna. poistoerot ja asuintalovaraukset

Tilinpäätökseen sisältyvät poistoerot ja asuintalova­ raukset konsernitilinpäätöksessä on siirretty laskennallisella verovelalla 24,5 %, vähennettynä omaan pääomaan arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Tilinpäätöksessä on noudatettu suoriteperustetta. Pysyvät vastaavat on kirjattu hankintamenoon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. muutokset tuloslaskelmassa

Konserni tuloslaskelman vertailutiedot puuttuvat edelliseltä tilikaudelta sulautumisen johdosta.

tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tuotot Konserni 2012 Emo 2012

Vuokratuotot Saman konsernin yrityksiltä Tytäryhtiöiltä Vuokratuotot yhteensä Saadut avustukset Avustukset saman konsernin yrityksiltä Muut tuotot Saman konsernin yrityksiltä

313 441 266,70

313 667 705,78

15 882 179,79

15 882 179,79

0,00

1 547 187,09

329 323 446,49

331 097 072,66

278 382,71

278 382,71

4 760 259,00

4 760 259,00

3 253 725,39

2 933 165,97

2 089 942,03

229 742,04

Muut tuotot

tytäryhtiöt Muut tuotot yhteensä Toiminnan tuotot yhteensä:

1 063 140,71

10 382 309,13 9 264 690,43

339 705 755,62

340 361 763,09

suunnitelman mukaiset poistot

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot on kirjattu käyttäen kaupunginvaltuuston hyväksymiä poistosuunitelman mukaisia poistoaikoja- ja menetelmiä seuraavasti: Käyttöoikeudet Asuinrakennukset Rakennelmat Rakennusten koneet ja laitteet Väestönsuojat

tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 29 ja 40 vuotta tasapoisto 10 vuotta tasapoisto 10 ja 20 vuotta tasapoisto 5 vuotta

Koneet ja kalusto

tasapoisto 5 vuotta

Toimistokoneet ja kalusto

tasapoisto 4 vuotta

Muut koneet ja kalusto

tasapoisto 5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

tasapoisto 6 vuotta

  29 


30 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Konserni 2012 Emo 2012

Käytt.oik. Asuinrakennukset

80 415,10

53 969,50

67 701 652,60

67 398 960,68

Rakennelmat Rak.koneet ja laitteet Väestönsuojat Työkoneet ja hoitokalusto

417 098,88

481 712,53

3 785 245,75

3 785 245,75

41 194,56

41 194,56

521 853,83

Koneet ja kalusto (autot)

-8 618,92

0,00

Toimistokoneet ja kalusto

196 769,11

33 106,56

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot pysyviin vastaaviin kirjattu saamisiin seuraavat erät Konserni 2012 Emo 2012

Huoltoyht.osakkeet

77 353,78

Pys.laitosyht.osakkeet

4 818 491,51

Kiint.yhtiöiden osakkeet

66 553,64

Osuudet omist.yht.yrityk.

2 949 206,09

0,00

6 790 354,81

Muut koneet ja kalusto

363 975,38

319 479,40

Tytäryhtiöosakkeet

Asfaltointi

373 066,75

373 066,75

Muut osakkeet ja osuudet

Muut aineelliset hyödykkeet

429 256,39

429 256,39

Kirjanpito arvo 31.12.

Poistot yhteensä tilikaudella 73 901 909,43

72 915 992,12

henkilöstökulujen erittely

Heka-tytäryhtiöihin on kuulunut 566 henkilöä. Emoyhtiön henkilökuntaan on kuulunut 9 henkilöä.

Hallitus ja Muut Muut toimitusjohtaja henkilöt henkilöt

Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä

1 072 094,28

14389720,42

1 226 256,70

88 085,73

2584619,01

1 284 421,66

19 500,80

613778,87

14 509,90

1 179 680,81

17 588 118,30

2 525 188,26

13 910,04

197889,06

3 013,49

Luontaisedut

Tilintarkastajien palkkiot Konserni Emo KPMG Oy 2012 2012

Tilintarkastus Veroneuvonta/muut Tilinpäätösohjeet Tilikausi yhteensä

106 501,60

3 800,70

5 749,65

14 633,31

9 840,03

112 251,25 28 274,04

2 115 591,86

2 115 591,86

2 115 591,86

16 817 551,69


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Heka-konsernin käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset vuonna 2012 poistotapa on ennalta laaditut suunnitelmapoistot Alkusaldo Lisäykset Vähennykset Poistot Loppusaldo

Käyttöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Liittymismaksut Sähköliittymät Vesiliittymät Viemäriliittymä Lämpöliittymä

791 481,34

141 980,76

28 028 025,30 360 477,86

121 894,94

63 403,45

748 163,71

15 254,34

28 012 770,96

360 477,86

3 609 995,12

3 609 995,12

1 126 774,66

1 126 774,66

1 620 853,74

87 647,52

1 708 501,26

1 427 422,75

131 471,28

1 558 894,03

4 057 293,05

50 217,21

4 107 510,26

Puhelinliittymä

128 885,64

128 885,64

Kaapeli TV liittymä

1 343 311,74

1 343 311,74

Muut liittymismaksut Asuinrakennukset

1 010 373,09

66 448 023,80

1 893 879 051,95

3 595 029,42

3 595 029,42

Liikerakennukset

2 050 735,78

417 098,88

1 633 636,90

Rakennelmat

4 839 559,25

481 712,53

4 357 846,72

39,40

3 785 245,75

34 067 204,48

202 539,68

41 194,56

161 345,12

Väestönsuojat Koneet ja kalusto Kiint.hoitok.ja työkalut

37 692 391,88

38 316 065,96

160 097,75

3 010 000,73

1 096 673,98

Asuinrakenn.arvonkorotukset

Rakennuksen kon.ja laitteet

1 925 021 010,52

86 300,89

344 664,51

344 664,51

5 940 856,66

1 199 573,31

2 887 915,43

418 743,12

3 833 771,42

1 051 085,51

257 178,96

398 009,20

226 688,26

683 567,01

931 170,75

272 714,55

399 783,65

145 685,94

658 415,71

Muut koneet ja kalusto

1 529 590,97

50 605,65

85 750,80

350 010,52

1 144 435,30

Asfaltointi

2 207 311,56

373 066,75

1 834 244,81

Toimistokoneet ja kalusto Autot

Muut poistokelp.ainell. hyödykkeet

0,00 2 576 655,41

227 558,45

1 115,83

429 256,39

Keskeneräiset hankinnat

38 940 124,50

24 069 464,85

Keskeneräiset hankinnat ATT

100 254 978,91

61 929 178,97

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 170 682 599,60

126 980 056,11

18 591 392,53

25 511 156,85

73 180 129,95

2 373 841,64 0,00 63 009 589,35 143 592 765,35

2 198 971 368,91

  31 


32 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset vuonna 2012 poistotapa on ennalta laaditut suunnitelmapoistot Alkusaldo Lisäykset Vähennykset Poistot Loppusaldo

Käyttöoikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet

228 444,13

130 380,00

28 028 025,30

121 894,94

53 969,50

182 959,69

15 254,34

28 012 770,96

360 477,86

360 477,86

3 609 995,12

3 609 995,12

Sähköliittymät

1 126 774,66

1 126 774,66

Vesiliittymät

1 426 762,67

87 647,52

1 514 410,19

Viemäriliittymä

1 427 422,75

131 471,28

1 558 894,03

4 057 293,05

50 217,21

4 107 510,26

Liittymismaksut

Lämpöliittymä Puhelinliittymä

128 885,64

128 885,64

Kaapeli TV liittymä

1 343 311,74

1 343 311,74

Muut liittymismaksut Asuinrakennukset

1 010 373,09

66 714 942,80

1 879 760 101,08

3 595 029,42

3 595 029,42

Liikerakennukset

2 050 735,78

417 098,88

1 633 636,90

Rakennelmat

4 839 559,25

481 712,53

4 357 846,72

39,40

3 785 245,75

34 067 204,48

202 539,68

41 194,56

161 345,12

344 664,51

344 664,51

Väestönsuojat Koneet ja kalusto Kiint.hoitok.ja työkalut Toimistokoneet ja kalusto Autot Muut koneet ja kalusto Asfaltointi Muut poistokelp.ainell. hyödykkeet

37 692 391,88

38 316 065,96

160 097,75

2 881 592,30 462 148,56

4 147,06

391 574,45 1 370 622,60

6 602,64

2 743 081,73

1 096 673,98

Asuinrakenn.arvonkorotukset

Rakennuksen kon.ja laitteet

1 910 902 059,65

86 300,89

2 881 592,30 398 009,20

33 106,56

391 574,45

0,00 35 179,86 0,00

85 750,80

319 479,40

971 995,04

2 207 311,56

373 066,75

1 834 244,81

0,00 2 576 655,41

227 558,45

1 115,83

429 256,39

2 373 841,64

0,00

Keskeneräiset hankinnat

38 935 209,50

Keskeneräiset hankinnat ATT

100 254 978,91

24 069 464,85 61 929 178,97

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 151 454 839,47

125 199 132,58

18 591 392,53

25 229 705,52

72 649 073,12

63 004 674,35 143 592 765,35

2 178 775 193,41


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

vaihtuviin vastaaviin on kirjattu seruraavat erät:

Tilipäätössiirtojen kertymä Konserni 2012 Emo 2012

Konserni 2012 Emo 2012

Vuokrasaamiset, myynt.saam Saaminen saman konsernin yrityksiltä Tytäyhtiösaamiset Muut saamis.kiint.tuotosta

4 560 715,48

4 556 421,76

2 563 416,57

2 597 600,07

987 971,91

13 231,96

13 231,96

Arvonlisävero saaminen

126 863,66

90 910,55

Muut saamiset

375 144,48

191 050,79

saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset tytäyhtiöt Lainasaaminen saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset tytäryhtiöiltä Muut siirtosaamiset Saamiset yhteensä

1 758,73

1 758,73

380 349,00

13 197,76

lisäys

432 199,44

8 049 707,75

muutos

-960 079,60

Kertynyt poistoero 31.12.

138 821 908,24

Vapaaehtoiset varaukset Konserni 2012 Emo 2012

Asuintalovaraus 1.1.

47 003 644,73

Vähennys

-13 692 047,65

Asuintalovaraus 31.12.

33 311 597,08

Pitkäaikainen vieraspääoma Konserni 2012 Emo 2012

940,78 122 519,31

139 169,55

8 322 363,50

9 404 802,30

Rahalaitoslainat

668 899 457,16

668 886 957,16

Valtiokonttorilainat

832 416 954,33

827 903 637,05

Vakuutuslaitoslainat Rahoitus arvopaperit Konserni 2012 Emo 2012

Helsingin kaupungin lainat

Elisa Communications Oyj

131 732 280,09

13 197,76

113 316,11 432 199,44

Kertynyt poistoero 1.1.

13 999,24

2 097 450,91

2 097 450,91

499 300 145,84

498 750 252,94

2 002 714 008,24

1 997 638 298,06

13 999,24 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät velat

Rahat ja pankkisaamiset Konserni 2012 Emo 2012

Käteiskassa Pankkitilit Rahat ja pankki saamiset yhteensä

22 917,27

13 732,17

61 775 274,77

50 508 727,25

61 798 192,07 50 522 459,42

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Omapääoma 1.1. Ylikurssirahasto 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Arvonkorotusrahasto 31.12. Vararahasto 1.1 Vararahasto 31.12. Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma 31.12.2012

Rahalaitoslainat ja Vakuutusyhtiölainat

11 709 769 048,30

Valtiokonttorilainat

400 699 011,66

Helsingin kaupungin lainat

634 269 265,21

12 744 737 325,17

Vakuudet ja vastuusitoumukset Konserni 2012 Emo 2012

Oman pääoman muutokset Konserni 2012 Emo 2012

Ylikurssirahasto 1.1.

Emoyhtiön velkojen osat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden tai sitä pidemmän ajan kuluttua

Valtiokonttori

Hypoteekkiyhdistys

1 764 076 903,51 1 513 691,00

Helsingin kaupunki

132 860 978,00

2 500,00

2 500,00

Pohjola

139 484 641,39

12 672 335,72

20 110 949,48

Nordea

135 100 021,00

3 588 796,37

3 588 796,37

18 777 168,22

12 345 387,19

120 030 830,75

-7 888 717,51

2 690 452,95

-156 389,35

157 762 084,01 28 002 526,18

Oko investointi pankki

3 588 783,75

Kuntarahoitus

519 811 511,00

Ilmarinen

1 681 820,00

Osuuspankki

6 914 760,00

Fennia

756 841,00

Handelsbanken

20 621 094,00

Aktia

7 206 314,00

Danske bank

45 459 038,00

Keva

7 076 200,00

Yhtiöllä vapaana

90 787 932,00

Kiinnitykset yhteensä

2 876 940 528,65

Vapaana yhtiön hallussa

90 787 932,00

Panttikirjat

2 786 152 596,65

Kiinnitykset yhteensä

2 876 940 528,65

  33 


34 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Muut pitkäaikaiset velat Konserni 2012 Emo 2012

Saadut vakuudet Konserni 2012 Emo 2012

Urakkavakuudet yhteensä Eläkevastuut 1.1.

lisäys

42 655,00

vähennys

-2 400 745,00

7 861 100,00

5 761 400,00

Eläkevastuut 31.12.

Saadut ennakot Konserni 2012 Emo 2012

Vuokraennakot

7 979 254,81

Muut ennakot Saadut vuokratakuut

4 059 166,11

13 388 070,49

8 119 490,00

4 416 717,77

6 238,44

6 161,54

132 098,30

132 098,30

8 117 591,55 4 554 977,61

Alv:n palautus vastuut

Alv:n palautus vastuita yhteensä

Helsingin kaupungin asunnot Oy on konsernin emo­ yhtiö, ja konsernin tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n konttorista Fabianinkatu 29 B. emoyhtiö

Yhtiö kuuluu Helsingin kaupungin konserniin. Ostovelat Konserni 2012 Emo 2012

Ostovelat Ostovelat saman konserninyritykset Ostovelat tytätyhtiöt

2 006 318,31

1 558 566,32

524 343,18

467 647,27

362,26

2 530 661,49 2 026 575,85

Muut velat, lyhytaikaiset Konserni 2012 Emo 2012

Lyhytaik.pitkäaik. saman konsernin yrit, Kaupungin käyttöl.velka Muut lyhytaikaiset saman konsernin yrityksille

15 243 472,99

15 243 472,99

23 491 045,60

23 491 045,60

192 581,03

183 283,35

38 927 099,62 38 917 801,94

Leasing vastuut Konserni 2012 Emo 2012

Alkaneen tilikauden leasingvastuut 202 847,36 Sitä seuraavien vuosien leasing ja vuokravastuut

362 058,68

15 006,48 11 298,74

564 906,04 26 305,22

Irtisanomis- ja lunastusehdot ovat yleisten huolto- ja leasing sekä vuokrasopimusehtojen mukaiset.

jäljennös konsernitilinpäätöksestä

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa ­Helsingin kaupungin Rahatoimistossa. luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Pääkirja Päiväkirja Ostoreskontra Palkkakirjanpito Tasekirja sidottuna Säilytys tapahtuu tietokoneessa taltioituna, tasekirja paperisena kirjana toimistossa.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Liitetietojen erittely Tytäryhtiöluettelo

Kivikon Pysäköinti Oy II

37,98 % 6 738 3 818,42

omistukset muissa yrityksissä

Kurkimäen Huolto Oy

34,42 % 5 163 868,35

Hämeentien Pysäköinti Oy

45,80 % 3 664 3 722,62

Tytäryhtiö osakkeet Omistusosuus osakkeet Osakepääoma

Helsingin Konsernihankinta

22 0,00

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

146 61 388,59

Hämeen Pysäköinti Oy

937 971,00

Heka-Suutarila Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Haso,väestönsuojaliittymä, Agronomikatu 18

131 500,00

Heka-Malmi Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Kivikon Pysäköinti 1 liittymismaksut

2 411 063,74

Heka-Pihlajisto Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Kivikon Pysäköinti II liittymismaksut 1 187 468,70

Heka-Vesala Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Rastikallion päiväkoti

512 59 086,10

Heka-Laajasalo Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Malmin Pysäköintitalo Oy

9 40 869,67

Heka-Kumpula Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Arabian Palvelu Oy

2 555 622,00

Heka Pikku Huopalahti Oy 100,00 % 2 500 2 500,00

Kurkimäen Huolto Oy liittymismaksut

Heka-Myllypuro Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Mellunmäen Autopaikat Oy

Heka-Puotila Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Herttoniemen Pysäköinti Oy

8 479 3 445,87

Heka-Maunula Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Herttoniemen Pysäköinti Oy liittymismaksu

Heka-Kontula Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

As Oy Sato-Haaga

Heka-Haaga Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Länsi-Pasilan Huolto Oy

208 349,83

Heka-Kantakaupunki Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Heka-Vuosaari Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Kiinteistö Oy Fallpakan Kerhotalo (Lisät L21

Heka-Kansanasunnot Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Pihlajiston Huolto Oy

52 6 912,63

Heka-Malminkartano Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Elisa

3 300 7 644,21

Heka-Siilitie Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Elisa

1 650 4 061,03

Heka-Roihuvuori Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Elisa

4 783 13 999,24

Heka-Kannelmäki Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Aktia

45 348,75

Heka-Jakomäki Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

Luottokunta osuusmaksu

100,00

Heka-Vallila Oy

100,00 % 2 500 2 500,00

916 622,43

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

100,00 % 8 000 675 926,00

Säterintien 12 autopaikat Oy Kiinteistö Oy Kaupinparkki

67,53 % 43 728,86 68,90 %

122 655 412,58

69 510,56

7 039

1 183,88

4 470 407,25 500 233 066,59 997 641 299,83 2 565 1 433,32

SAAMISET JA ENNAKOT Saamiset Ennakot

Virvatulentien Pysäköinti Oy 60,10 % 9 019 497 549,00 Koy Laivalahdentori

88,80 % 8 880 7 467,54

030 Pikku Huopalahti

Kallahden Pysäköinti Oy I

58,00 % 8 700 493 065,95

041 Malminkartano

167 284,62

211 764,42

162 640,48

163 694,76

042 Kannelmäki

103 439,77

168 473,06

Osakkuusyhtiöt Omistus

044 Haaga

170 588,33

249 330,10

117 815,95

133 971,64

Vattuniemen Pysäköinti Oy

052 Kumpula

133 348,69

209 614,28

184 902,12

222 778,76

051 Kantakaupunki 22,02 % 2 202 7 407,00

Tapulin Huolto Oy

22,47 % 37 62,24

055 Vallila

Latokartanon Pysäköinti Oy

22,07 % 16 991 3 736 094,61

061 Kansanasunnot 063 Maunula

Osakkuusyhtiöt

73 572,71

97 161,84

242 188,08

275 123,63

070 Malmi

458 916,86

403 514,87

071 Pihlajisto

414 803,27

380 039,06

Viikinmäen Pysäköinti Oy

39,77 % 5 966 2 003 570,23

075 Suutarila

140 332,60

148 104,33

Kytösuontien Pysäköinti Oy

27,46 % 1 163 2 231 020,92

077 Jakomäki

331 505,32

204 712,54 102 524,39

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy 32,95 % 4 942 781 493,77

080 Siilitie

88 323,99

Tilkankadun Pysäköinti Oy

30,71 % 4 720 718 185,17

081 Roihuvuori

176 598,56

191 507,71

Strömbergin Pysäköinti oy

43,64 % 6 546 346 065,50

087 Laajasalo

186 998,32

167 085,35

Tulisuontien Pysäköinti Oy

38,40 % 5 762 743 701,95

092 Myllypuro

Katajanokan Huolto Oy

22,43 % 471 5 545,15

093 Puotila

49,00 % 7 352 940 710,50

097 Vesala

138 946,37

178 328,43

098 Vuosaari

739 570,27

322 893,61

Kaivonkatsojantien Pysäköinti Oy Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy

094 Kontula

36,30 % 218 021,56

Eri yhtiöt

Rastilankallion Pysäköinti Oy 36,25 % 5 438 520 898,88

Saamiset kiinteät tuotot

Kivikon Pysäköinti Oy I

Yhteensä

44,92 % 5 697 3 247,29

83 555,52

122 455,58

204 925,33

209 288,82

233 111,44

254 350,59

16 285,12 4 569 653,72 4 416 717,77

  35 


36 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n rahoituslaskelma Hoitovuokrien jälkilaskelma

1.1.2012– 31.12.2012

edellinen tilikausi

Pääomavuokrien jälkilaskelma

Rahoitustuotot ja -lainat Hoitotuotot

Pääomavuokrat

Hoitovuokrat (asuinhuoneistot)

141 896 776,93

Hoitovuokrat (liikehuoneistot) Käyttökorvaukset

0,00

Nostetut lainat

5 276 872,13

0,00

Käyttöluoton muutos

3 807 202,77

0,00

**Rahoitustuotot yhteensä

Korkotuotot

365 024,18

0,00

Oikaisuerät

-707 158,31

0,00

175 324 771,82

0,00

106 059 732,70

0,00

1 266 080,28

0,00

282 650 584,80

0,00

22 573,83

0,00

Rahoituskulut ja -lainojen lyhennykset

Muut kiinteistön tuotot

10 174 194,77

0,00

Aktivoidut menot

Muut tuotot

4 784 554,98

0,00

Sijoitukset tytäryhtiöihin

Satunnaiset tuotot

**Hoitotuotot yhteensä

165 620 041,28 0,00

Hoitokulut Kiinteistöjen hoitokulut Aktivoidut hankinnat sijoitukset tytäyhtiöihin Eläkevastuun muutos Muut kulut ja verot **Hoitokulut yhteensä

-165 585 259,46

-600 965,56

-368 688,15

-148 289,62

-3 656 379,99

0,00

160 225,43

0,00

-1 793,64

-4 007,14

-169 451 895,81 -753 262,32

Lainojen korot

Hoitorahoitusjäämä tilikaudelta Hoitorahoitusjäämä edellisiltä tilikausilta Hoitorahoitusjäämä 31.12.2012

-3 831 854,53

-753 262,32

0,00

17 041 126,74

16 287 864,42

0,00

12 456 009,90

16 287 864,42

0,00

-3 656 379,99

0,00

-62 364 760,20

0,00

Lainojen lyhennykset

-65 953 347,78

0,00

Tasattavat korjaukset

-20 339 408,47

0,00

-37 578,81

0,00

-24 599 726,62

0,00

Muut rahoituskulut Tontin vuokrat

**Rahoituskulut yhteensä -301 781 646,30 0,00 Pääomarahoitusjäämä tilikaudelta Fuusiossa siirtynyt ylijäämä

Fuusiossa siirtynyt ylijäämä

-124 830 444,43

Pääomarahoitusjäämä edellisiltä tilikausilta Pääomarahoitusjäämä 31.12.2012 Kokonaisrahoitusjäämä 31.12.2012

-19 131 061,50

0,00

0,00

38 109 081,66

38 109 081,66

0,00

18 978 020,16

38 109 081,66

31 434 030,06

54 396 946,08

Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus ja ennakkomaksut

59 940 786,53

Lyhytaikainen vieras pääoma*

-28 506 756,47

**Yhteensä

31 434 030,06

Helsingissä 13.3.2013 *Ei sisällä seuraavan vuoden lyhennyksiä eikä ATT:n käyttöluottoa. Rahoituslaskelma erottaa 1 1157 694,02 joka on kirjattu käyttöluoton muutoksen oikaisuksi.


helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2013

Hannu Penttilä

Tuula Saxholm

Tapio Korhonen

Anne Siivonen

Ari Luukinen

Jaana Närö toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilintarkastuksesta olemme tänään antaneet tilintarkastuskertomuksen

Helsingissä

KPMG Oy Ab Leif-Erik Forsberg JHTT, KHT

päivänä

kuuta 2013

  37 


38 

helsingin kaupungin asunnot oy:n vuosikatsaus 2012

Tilintarkastuskertomus Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokoukselle

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

vistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

tilintarkastajan velvollisuudet

lausunto

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettä-

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä oli osakeyhtiölain mukainen.

Olemme tilintarkastaneet Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Helsingissä 8. huhtikuuta 2013 KPMG Oy Ab

Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT


Kats uudi o myös nett stunee www isivum t .hek me: aoy. fi vuonna 2013 hekalle valmistuu 439 uutta asuntoa Hevosmiehenkatu 13, Alppikylä, 83 asuntoa Böstaksentie, Suutarila, 28 asuntoa Kap Hornin katu, Jätkäsaari, 73 asuntoa Juutinraumankatu 3, Jätkäsaari, 62 asuntoa Harjannetie 44, Viikinmäki, 88 asuntoa Viitankruununtie, Vesala, 58 asuntoa Laajasuontie 33, Haaga, 47 asuntoa

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Valokuvat

Fabianinkatu 29 B

s. 1, 6–11: Eva Persson

00100 Helsinki

s. 12: iStockphoto

sähköposti: hekaoy@hekaoy.fi

s. 14: Helsingin kaupungin

Y-tunnus: 2379058-6

kiinteistövirasto, asunto-osasto/ Johanna Kannasmaa

Viestintäpäällikkö: Mirka Saarholma Ulkoasu ja taitto: Suunnittelutoimisto BOTH

s. 17: Mirka Saarholma


”Viihdymme kodissamme tosi hyvin. Suosikkimme on myös ympäröivä luonto rantoineen ja Keskus­­ puistoineen. Silti pääsemme keskustaankin tarvittaessa hujauksessa vaikka ratikalla.” Puolannon perheen äiti Minna

Heka vuosikertomus 2012 internet  
Heka vuosikertomus 2012 internet  

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka), Suomen suurimman vuokranantajan, vuosikertomus vuodelta 2012 kertoo Heka-konsernin ensimmäisestä to...

Advertisement