Page 1

tre 책r med

TILL EN IKTEN B UPPSALA UNIVERSITET 201 2

IKT B UPPSALA UNIVERSITET 201 2


Inneh책ll Bagrund

Presentation

Fr책gest채llning

Metod och litteratur Resultat

Diskussion


BAKGRUND För tre år sedan samlades alla lärare i aulan för ett informationsmöte. På ett bord längst fram i aulan stod en sliten ryggsäck. I ryggan låg ett äpple och en liten bärbar dator. Äpplet skulle symbolisera kunskap och den bärbara datorn den nya tekniken. Vi fick veta att Ekillaskolan hade blivit utvald att delta i ett pilotprojekt som kallades ”1 till 1”. Alla lärare och elever i åk sju skulle få var sin bärbar dator av den typ som låg i ryggsäcken. Beskedet togs emot med blandade känslor. Varför satsar kommunen på ny teknik, när vi istället behöver mer kompetent personal? Det blev många diskussioner kring alla tänkbara problem som skulle kunna uppstå. Trasiga datorer, elever som uppdaterar Facebook på lektionstid eller surfar på olämpliga sidor. Hur skulle detta bli? De lärare som kände sig mest tveksamma var de som

själva kände att de inte hade tillräckliga kunskaper om It och datorer. Hur skulle det kännas att stå i klassrummet och inte behärska tekniken? Det finns ibland en förutfattad mening om att alla ungdomar från den digitala generationen har ett naturligt intresse för datorer och är duktiga på It. Här skulle kanske eleverna ligga steget före. Vi behövde fortbildning! Många lärare var positiva till projektet och såg detta som en möjlighet att använda digitala verktyg för att utveckla och skapa bättre och roligare undervisning. Planen var att ”1 till 1” skulle sträcka sig över en tre års period. Kommunens It pedagog skulle stötta oss i projektet under det första året, med sedan skulle vi stå på egna ben. Salarna utrustades med projektorer och trådlöst nätverk. Datorkontrakt upprättades och


undertecknades av elever och föräldrar och så var vi igång och datorerna delades ut. ”1 till 1” satsningen fortsatte sedan och idag får alla nya sjuor som börjar på Ekillaskolan en egen bärbar dator att disponera under tre år. På Sigtuna kommuns hemsida kan man läsa: Samtliga elever på Ekillaskolan deltar i projekt ”1 till 1”. Eleverna disponerar varsin bärbar dator som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande såväl i skolan som i hemmet Projektet syftar till att hitta en framgångsrik modell för modernt lärande. Målet är att utveckla nya metoder och arbetssätt, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

I grundskolans läroplan uttrycker man tydligt hur viktigt det är att utveckla förmågan att använda digitala verktyg, precis som att utveckla förmågan att läsa, skriva och räkna. Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer) För att digitalisera skolorna satsar många skolor, precis som Ekillaskolan, på datorer och surfplattor. Detta har på den senaste tiden blivit en trend och över 200 kommuner har inlett eller planerar att inleda 1-1 projekt. Vad kan en sådan här satsning leda till för den enskilda skolan?

2


PRESENTATION OCH FRÅGESTÄLLNING Jag heter Åsa Ulfhielm och är lärare i Hem och konsumentkunskap. Jag arbetar på Ekillaskolan som är en högstadieskola i Sigtuna kommun med cirka 380 elever. När vi fick En till en projektet till vår skola började jag fundera över hur jag skulle kunna använda IKT i min egen undervisning. Under läsåret 2011-2012 läste jag lärarlyftskursen IKT och lärande på Uppsala Universitet. Det var ett fantastiskt läsår som gav mig nya kunskaper och idéer. Inspirerad av kursen startade jag Hkbloggen och började blogga tillsammans med mina elever. Syftet med bloggen var att skapa en sida där jag och eleverna kunde dokumenterade lektionerna och synliggöra vårt arbete. Jag lade upp planeringar, uppgifter och kunskapskrav. Eleverna fick publicera sina grupparbeten och

utvärderingar med bild och text. Elever som missat en lektion kunde lätt gå in och uppdatera sig på bloggen. Under denna period så upptäckte jag också att det var fler lärare på skolan som arbetade med bloggar. Det har nu gått tre år sedan ”1 till 1” projektet drog igång på Ekilla och den första kullen elever som fick sina datorerna har redan gått ut nian. Vi är 38 lärare med olika bakgrund, ämnen och It kompetens. Jag tror att vi alla arbetar ganska olika med datorerna. Jag vill göra en undersökning för att kartlägga hur arbetet med datorerna i ”1 till 1” projektet har påverkat arbetssituationen i skolan. I min undersökning kommer jag att utgå från den målbeskrivning som finns på Sigtuna kommuns hemsida.


En till En

4


H ar ” 1 t ö k at e l e i l l 1 ” p r o j e k t e lära? ver nas lust attt

t e t k e j o r p ” 1 Har ”1 tillill nya bidr a g it t t o de r o c h arbetsmet i ar b e t s s ät i n g e n ? unde r v is n


6


METOD OCH LITTERATUR Jag tänker låta fyra klasser, två nior och två åttor, delta i min undersökning. De kommer att besvara att antal frågor i form av en webbenkät. När jag har formulerat mina frågor har jag tittat på tidigare undersökningar som gjorts i bland annat Falkenbergsrapporterna. Jag har även inspirerats av boken ”Västeråsmodellen- nio punkter för den digitala skolan” av Helena Öberg. Boken handlar om digitaliseringen av den kommunala skolan. För att få ett bredare perspektiv kommer jag även att intervjua lärarna i mitt arbetslag med olika nivå på It kunskaper. Har ”1 till 1” projektet förändrat deras arbetsmetoder och i så fall hur? Jag kommer även att intervjua två lärare på skolan som jag vet ligger i framkant när det gäller användning av IKT i undervisningen.


H채r t채nker jag presentera delar av mitt reultat.


En till en  
En till en  

Detta ar ett arbete om en till en.

Advertisement