Page 1

Da Costa Oliveira, Heitor Henrique Cultura audiovisual Batxillerat d'art B1A1 Institut ferran casablancas 2014


-Prova 0 i 1.....................................................Primera part. -Fotogrames: -Introducció del treball...................................Pag. 1 -Fase D' experimentació.................................Pag. 2 ·Artificial.......................................................Pag. 3-6 ·Natural........................................................Pag. 7-9 -Estudis compositius.......................................Pag. 10-19 -Sèrie definitiva...............................................Pag. 20-25 -Annex.............................................................Pag. 26-34


Da Costa Oliveira, Heitor Henrique Cultura Audiovisual Batxillerat d’art B1 A1 INSTITUT FERRAN CASABLANCAS 2013-2014


Per fer la prova 0 vam tenir que esta l’ aula d’infografia treballar amb les llums apagades y els infrarojos perquè no es faci malbé el paper fotogràfic. Vam utilitzar la ampliadora que es fa projeccions de llum amb un temps determinat. Vaig tenir que comprovar la ampliadora que estigui en la altura (25), una obertura de (5,6) i en el temporitzador posar-lo a (1 minut) , vaig retallar el paper fotogràfic en dos trossos de 4 centímetres cada costat. Un dels trossos de paper fotogràfic al vaig posar a la ampliadora per il·luminar-lo per deixo negra i vaig deixar-lo 1 minut amb llum i el altre sense fer res, i posar-lo per revela als dos junts. Per revelar-lo em de posarlo en els líquids: revelador, atur,fixador i rentat. En el revelador as de espera 1 minut, en el atur 15 segons, en el fixador entre 5 i 10 minuts, i en el rentat entre 15 i 20 minuts. Desprès vaig deixar-los sèquan en la paret.

Resultat ben fet:


La prova 1 era de fer escales de grisos era mes complicat, vaig retalla el paper fotogrà fic en dos tires llargues i dividir-lo en 10 o 12 parts i fer diferents tonalitats de negre a blanc, vaig comprovar si la ampliadora estava a la altura correcta (25), la obertura a (5,6) i el temporitzador a (0,2s). Amb una cartolina vaig anant tapant el paper fotogràfic per diferent segons amb una cartolina per fer la escala de grisos. Desprès de diversos intents vaig fer una que em va surti bÊ SEGONS DE CADA PART: 1 part: (0 segon) 2 part: (0,2 segons) 3 part: (0,4 segons) 4 part: (0,6 segons) 5 part: (0,8 segons) 6 part: (1 segon) 7 part: (1,2 segons) 8 part: (1,4 segons) 9 part: (1,6 segons) 10 part: (1,8 segons) 11 part: (2 segons) 12 part: (2,2 segons)


Resultat dolent:

Resultat ben fet:


Els fotogrames es fan sense càmera , col·locant objectes sobre un material sensible ( paper o pel·lícula ) i fent una exposició amb l'ampliadora . Els objectes opacs apareixen nítidament definits , els semitransparent es registren en tons de gris que depèn del seu grau d'opacitat . Un fotograma és en realitat un negatiu . Per fer un fotograma la ampliadora es col·loca a la part alta de la columna i en una obertura , per aconseguir llum . Fer proves per determinar l'exposició , el fons serà negre intens i les parts translúcides , grises . La sobreexposició provoca dispersió en les vores dels objectes . Per començar fer l'exercici de fotogrames , amb l'escala de grisos vaig poder saber quants segons calia per tenir un bon negre o gris fosc . Després classifiquem els objectes que tenim per començar a fer els experiment en el paper sensible . Els objectes estan classificat d'aquesta manera; artificial , natural , translúcid , opac ; formes puntuals , formes lineals , formes superficials , formes volumètrica ; materials sòlids , líquids , fluids . Experimentant s'aconseguirà fotogrames molt bons i dolents, per fer els meus primers fotogrames amb un paper fotogràfic el dividit en 4 parts per no gastar tant paper i fer més fotogrames , depenent de cada material menys segons vaig posar per a una millor qualitat en el fotogrames , Després de revelar el deixem assecant o el assequem amb l'assecador de mà que hi ha, no és molt recomanat fer-ho , és millor deixar-ho assecar-se en una paret . Amb el temps vaig anar fent els meus fotogrames més grans per ampliar els objectes i crear noves formes . Després de diverses setmanes fent fotogrames ja no sortien malament i ens vam posar a fer les 5 definitives en gran.

1


Introducció de l' activitat: Primera part En aquesta part de l' activitat es per començar a fer varies proves amb diferents objectes, veure amb quins objectes fan una bona combinació, amb la practica els fotogrames ens van surtin millor. Aquesta prova tenim que retalla el paper petit per 4 parts iguals amb la marginadora i amb la col·lecció de materials fem les proves amb distints objectes, poden ser artificial, natural, translúcid, opac; formes puntuals, formes lineals, formes superficials, formes volumètrica ; materials sòlids, líquids, fluids. així acaba la primera part.

2


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 9 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 9 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 5min. Rentat: 10min.

3


Artificial:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

4


Artificial:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

5


Artificial:

Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

6


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

7

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Natural:

8

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Natural:

9


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

10

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.


En els estudis compositius comencem a compondre amb diversos objectes i amb un paper fotogràfic mes gran, anar fen practiques per la sèrie definitiva. En aquesta prova utilitzem varis objectes ala vegada que faci una bona combinació.

Estudis compositius:

11


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

12


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

13


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

14


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

15


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

16


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

17


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

18


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Estudis compositius:

19


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

20


En aquesta part son de 5 fotogrames que parteni a una bona combinació, de l' artificial, natural , translúcid, opac, amb formes puntuals, formes lineals, formes superficials, formes volumètrica i amb els materials sòlids, líquids i fluids. És tracta de buscar un conjunt de fotogrames que amb les practiques et surten bé. Jo vaig intentar fer amb materials semblants, amb mateixa línees o opacs que no passes molta llum, buscava materials opacs noves formes, poc a poc vaig aconseguir al que volia amb uns quants material, els meus fotogrames no son amb molts objectes busca el normal per a un fotograma per deixa parts negres i que es veies la forma del objecte així veia mes coses real i es podia saber el que era amb veure la forma de la figura. A continuació estaran als meus 5 fotogrames definitius presentat escanejats, perquè els reals estan en una cartolina DIN-A4 dintre de un porta folis.

21


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Aquest fotograma esta compost per materials opacs, com alicates universal, dos tipus claus de cons i claus allen. Es veu molt bé que tipus de eines son, hi ha un bon contrast entre blancs i negre, hi ha formes volumètrica, son materials sòlids. Aquest fotograma es molt senzill perquè es veu molt bé i no te variació de formes tampoc hi ha materials translúcid per tenir una variació de blanc, negre i grisos.

22


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Aquest es el segon fotograma, en aquest son pocs materials però son molt interessant perquè no son tots iguals, hi ha material artificial, opac, translúcid, formes lineals i formes volumètrica son materials sòlids. es veu clarament un bon contrast de negre, blanc i grisos. Aquest fotograma es molt interessant i esta equilibrada. Aquest fotograma es molt diferent dels altres.

23


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Aquest es el tercer fotograma, en el fotograma vaig intentar de que fer moltes diferencies de colors amb una escala de negre fins a tenir un blanc, el fotograma es natural amb petites parts artificials, translúcids amb formes superficials, te un contrast no molt bons perquè hi ha parts que es veuen borrosa, es veu ve las diferencia de negre, gris i blanc. El material del fotograma son plomes amb un mussol ala part esquerra i el cap de un tigre.

24


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Aquest fotograma es el que mes me ha agradat ja que te una combinació molt bona dels materials i un contrast bons que hi ha entre negre, blanc i grisos. El fotograma esta fet per materials artificials, translúcids, petites parts en opac, formes puntuals, formes volumètrica i els materials eren sòlids. Materials; es una bufanda, dos bolígraf, un tros de vidre i un cendrer. El fotograma sembla molt basic però es molt interessant, els fons mateix no es veu tot negre hi ha parts molts diferents amb els contrast mes fosc i parts amb el contrast mes clars i es veu molt bé la forma de la figures.

25


Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Aquesta va ser el meu últim fotograma, els objectes son naturals i opacs amb molt poques parts son translúcida, tenen formes lineals es veu molt bé el contrast de negre i blanc. Els materials son fulles de arbres i parts de flors. amb aquest fotograma vaig intentar que es veies les formes de les fulles però vaig posar moltes. No em va agradar molt, però esta bé.

26


Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

27


Annex:

Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

28


Annex:

Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

29


Annex:

Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

30


Annex:

Al莽ada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposici贸: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

31


Annex:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

32


Annex:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

33


Annex:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

34


Annex:

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.

35

Alçada: 25 Obertura: 5,6 Temps d'exposició: 16 segons Revelador: 1min. Atur: 15seg. Fixador: 10min. Rentat: 15 o 20min.


36

TRABAJO FOTOGRAMAS