Page 1

TITTA LYSSNA &FORSKA

Vad lagrar vi?* Tv-kanaler som lagras helt (tittarandel 88.1 %): * YLE TV1 * YLE TV2 * YLE Teema * FST5 * MTV3 * SubTV

* Nelonen * JIM * Nelonen Pro 2 * The Voice * SuomiTV

i KAVA:s radio- och tv-arkiv

Radiokanaler som lagras helt: * YLE Radio Suomi * YLE Radio 1 * YLEX * YLE Radio Vega * YLE Radio Extrem * YLE Saamen Radio * Radio Nova * Radio Rock * Radio Aalto * Radio Dei * Radio Suomi POP

* Groove FM * Rondo FM * NRJ * The Voice * Radio Sputnik

Från andra kanaler lagras en veckas utbud. *) Situationen 2011

Metadatakällor: Databasen Venetsia, Finnpanel, EPG, RTVA:s katalogisering

Foto: Kai Vase

Kundterminaler i KAVAs utrymmen.

Tekniska uppgifter om upptagningarna Bild (tv) * format MPEG2 SD * komprimeringsformat H.264/MPEG-4 AVC * resolution, original (SD 720x480i/576i) VBR 250-1500 kbps Ljud (radio och tv) * format MPEG layer 2 (CBR) * komprimeringsformat HE-AAC v1 * bithastighet 64 kbps (stereo) * samplingsfrekvens 48 kHz

Har du frågor? Kontakta oss gärna: tel: (09) 615 400 (KAVA växel) email: rtva@kava.fi

Kundterminaler Jyväskylä, Uleåborgs och Östra Finlands universitets bibliotek

• Uleåborg

Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Tammerfors universitet

Kuopio •

Åbo universitetsbibliotek, Åbo Akademis bibliotek Helsingfors: KAVA, Nationalbiblioteket, Riksdagsbiblioteket

• Åbo

• Jyväskylä •

Tammerfors Helsingfors •

Joensuu •


KAVA & RTVA Radio- och tv-arkivets (RTVA) verksamhet, som inleddes 2008, baserar sig på den nya lagen om kulturmaterial. RTVA har inrättats som en del av KAVA, Nationella audiovisuella arkivet (tidigare Finlands filmarkiv). Radio- och tv-arkivet betjänar forskare och studerande genom att lagra allt material som arkiveras i en form som är lätt att ta fram och titta på. Med lagringen avses digital lagring av tv- och radioprogram direkt ur programflödet.

Samarbetspartners Digita Oy står för lagringen ur programflödet och W3 Group Oy svarar för hanteringssystemet för programinformationen. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy är teknisk sakkunnig för lagring, långtidsförvaring av lagrade filer och administration av metadata. Utöver den digitala lagringen ur programflödet definierar lagen också de programtyper, som ska deponeras i radio- och tv-arkivet i fysiska exemplar eller filer av originalkvalitet.

KAVAs forskarsal i Sörnäs i Helsingfors.

Användarvy i RTVA:s databas.

Bekanta dig också med vår verksamhet på nätet:

www.kava.fi/radio-ja-tv-arkisto

Kundterminaler Radio- och TV-arkivet (RTVA) lagrar de centrala radio- och TV-kanalernas programflöden i sin helhet i digital form. Dessutom lagras stickprov av drygt 100 övriga kanaler. Lagringen sker i enlighet med en årlig plan som görs upp av KAVA och godkänns av undervisnings- och kulturministeriet. Lagringen inleddes i början av 2009. Kunderna kommer behändigt åt det lagrade programflödet via särskilda kundterminaler. Bakgrundsinformation om de lagrade programmen finns att få i metadata, som hämtats ur olika källor. Allt material är skyddat av upphovsrätten och kan därför inte kopieras eller lagras på nytt.

RTVA är en del av KAVA, som finns på adressen Sörnäs strandväg 25 A (5. vån.), 00500 Helsingfors.

RTVA-broschyr  
RTVA-broschyr  

Information om Nationella audiovisuella arkivets (Finland) egna Radio och television arkiv.