Page 1

INHOUD

J

u

l

i

2 0 1 1

REDACTIONEEL De opzet van deze nieuwsbrief is eigenlijk niet heel veel anders dan de vorige, maar het liggend formaat geeft wel een ander gevoel. Het liggend formaat heeft – hopelijk – het voordeel dat het meer overeenkomt met de verhouding van het beeldscherm, waardoor je minder hoeft te scrollen als je de volgende kolom leest. Mocht het toch geen verbetering zijn, laat het me weten. Ik wil sowieso graag een keertje feedback. Dat hoeft niet elke keer, maar zo eens in het jaar of zo, lijkt het me goed om te horen of het nog wel zinvol is wat ik doe. Zo plaats ik elke maand een hoofdstuk – in blauw – over de democratische vernieuwing. Leest iemand dat? Wordt dat waardevol gevonden? Geen idee.

Daar zou ik wel graag wat reacties op willen horen. Als je de eerdere hoofdstukken gemist hebt… die kan ik natuurlijk apart sturen. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben: hoeveel mensen maken de nieuwsbrief open, hoeveel mensen lezen er iets van, en zo ja, hoeveel?Alles? Zijn er ook mensen die hem printen? Gaat hij ongeopend in de digitale prullenbak? Kortom, ik ben benieuwd hoe groot het bereik is. Ik hoop op deze maand op een reactie en eerlijke antwoorden op de vragen: Maakt u de nieuwsbrief altijd open: Nee/geen antwoord – soms – vaak – altijd Leest u de nieuwsbrief: Nee – sommige stukjes – een groot deel – alles En misschien een algemene reactie In ieder geval tot de volgende maand, Hein Walter

1

pag. 2 Gezichten uit Almere Buiten Excursie Oostvaardersplassen pag. 3 Democratische vernieuwing, deel 6 pag. 4 Buiten Eten – oproep Kunst te Huur pag. 5 Kunst in Almere Buiten pag. 7 Bos van het jaar Veilinghuis Eilandenbuurt pag. 8 Almere Historisch pag. 9 Ghana pag. 10 Kopij augustus 2011 pag. 10 Arboretum Poeticum pag. 11 Duurzame Wijken Stadssafari pag. 12 Sociale kaart – Wonen – contactgegevens pag.13 Sociale kaart – Cultuur – contactgegevens t/m pag.19

COLOFON Deze nieuwsbrief wordt maandelijks op de eerste dag van de maand digitaal verstuurd. Abonneren op deze nieuwsbrief is gratis. Aanmelden kan via heinwalter@tiscali.nl . Deze nieuwsbrief is een initiatief van stichting de Zijderups, stichting voor sociaal-maatschappelijke kunstprojecten. Hoofdredacteur van deze nieuwsbrief Hein Walter. Kopij sturen naar heinwalter@tiscali.nl, uiterlijk drie dagen voor het einde van de maand. Informatie: 06 51924882


GEZICHTEN UIT ALMERE BUITEN:

GERARD SNABILIE EN HERMAN TABAK

EXCURSIE OOSTVAARDERSPLASSEN Bent u een vogelliefhebber en wilt u meer weten over de vogels van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersbos? Dan kunt u op zaterdag 9 juli, van 10.00 tot 12.00 uur, deelnemen aan een excursies bij het natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, georganiseerd door Stichting Stad & Natuur Almere. De excursies start bij het natuurbelevingcentrum De Oostvaarders aan de Almeerse kant van de Oostvaarderplassen. U gaat door het Oostvaardersbos en langs de rand van de plassen, ondertussen kunt u genieten van de mooie natuur en de Afrikaans aandoende vergezichten!

Gerard en Herman wonen allebei in de Bouwmeesterbuurt. Ze zijn met elkaar verbonden door een portretproject waaraan ik in juni ben begonnen. De werktitel van dat project is ‘Ontmoetingen in de Bouwmeesterbuurt’. De Bouwmeesterbuurt wordt doorsneden door de busbaan. Die busbaan maakt dat er nauwelijks sociale interactie is tussen de bewoners aan de ene kant van de busbaan met de bewoners aan de andere kant. Ik heb bij het gebiedsteam van Almere Buiten en Ymere een voorstel gedaan om een ketting-portret-project op te zetten. Het voorstel werd met

enthousiasme ontvangen. Ik ga de komende tijd bij bewoners op bezoek en maak een virtuele ketting van portretten: de ene geportretteerde geeft mij een naam van iemand aan de andere kant van de busbaan. De geportretteerde krijgt het portret niet gratis: als tegenprestatie nodigt hij/zij de vorige geportretteerde(n) uit voor het eten. De ketting is begonnen met Gerard Snabilie. Hij gaf me de naam van Herman Tabak. Ze kenden elkaar eerst alleen van gezicht, maar onlangs heeft Herman voor Gerard en zijn vrouw gekookt. Dat schept een band! Hein Walter

2

De vogelexcursie wordt gegeven door een vogelkenner van Flevobirdwatching, die regelmatig excursies bij de Oostvaardersplassen verzorgt. In twee uur tijd zult u een imponerende lijst met vogels ontdekken. Tijdens eerdere excursies zijn de kemphaan, de zeearend, de lepelaar en andere bijzondere vogelsoorten gezien. De excursie kost € 5,00 per persoon en is te reserveren via info@deoostvaarders.nl. Voor de excursie geldt een maximum aantal deelnemers van 8 personen. Margrietha Rengers, tel. 036-5296701


DEMOCRATISCHE VERNIEUWING – deel 6

Hoofdstuk 3 – De Vrije Kamer De enige manier om in de Tweede Kamer te komen, is via een politieke partij. Om gekozen te worden als parlementariër zul je je eerst moet aansluiten bij een bestaande politieke partij of er zelf een beginnen. Ook de weg naar de Eerste Kamer loopt via politieke partijen. De route naar een plaats op een verkiesbare plaats loopt binnen die politieke partijen via vergaderingen, bijeenkomsten, lobbyacties en kruiwagens. Als je niet goed gebekt bent, begin er dan maar niet aan. Dan kun je wel lid worden van een partij, maar je zult nooit bovenaan komen. Heb je niet voldoende hersens? Dan kun je wel lid worden van een partij, maar dan maak je geen kans om gekozen te worden. Kamerlid worden is dus niet voor iedereen weggelegd, niet iedereen kan het volk vertegenwoordigen. Niet erg democratisch dus. Met de inrichting van De Vrije Kamer blijven de bestaande Kamers overeind, maar er komt een route bij om volksvertegenwoordiger te worden. Er zijn in de Tweede Kamer 150 zetels. Bestem 130 zetels voor de mensen die bij verkiezingen gekozen worden en laat er 20 over voor De Vrije Kamer. Voor die zetels kun je solliciteren. Het gaat dan om vrije geesten. Schrijvers, kunstenaars, ondernemers, filosofen, acteurs, medici, wetenschappers, dat soort types. Ze zullen ongetwijfeld een bepaalde politieke overtuiging hebben, maar ze zijn niet via die weg binnengekomen en ze hoeven dan ook aan hen geen verantwoording af te leggen. Hun taak is om vrij na te denken en vrij te beslissen. In hoeverre het mogelijk is om volledig vrij te zijn, dat is natuurlijk punt van discussie, maar in de Vrije Kamer zal die ongebondenheid in ieder geval wel worden nagestreefd.

Wie die mensen moet kiezen? Dat kan niet democratisch. De enige persoon die geacht wordt boven alle partijen te staan is de koning. Laat de koning of koningin de sollicitatiebrieven lezen en een keuze maken. De koning kan ook zelf mensen benaderen met de vraag of ze willen solliciteren. We zouden wel een profiel kunnen aangeven. Bijvoorbeeld dat het gaat om mensen die maatschappelijk van betekenis zijn geweest en betrokken zijn bij de ontwikkeling van Nederland en dat het om enigszins bekende Nederlanders moet gaan. Ze worden voor termijnen van twee jaar aangesteld. Ze kunnen hun termijn verlengen, maar dan moeten ze opnieuw solliciteren.

Alternatief Er is nog een alternatief voor de Vrije Kamer, al zal dan voor de naam Vrije Kamer iets anders worden gevonden, bijvoorbeeld de Representatieve Kamer. Ook hier gaat het weer om een aantal zetels die niet via het huidige kiessysteem bekleed worden, maar waarvoor, net als voor de Vrije Kamer, gesolliciteerd kan worden. Die 20 zetels worden ‘gegeven’ aan verschillende maatschappelijke organisaties. Er worden bijvoorbeeld 2 zetels gegeven aan de vakbeweging, 2 aan de werkgeversvereniging, 2 aan de natuurorganisaties, 2 aan de universiteiten, 2 aan de omroepen, 2 aan de ziekenhuizen, 2 aan de ANWB, 2 aan de fietsersbond, 2 aan ontwikkelingsorganisaties, 2 aan ouderenbonden.

Om een van die zetels te bezetten moet je de solliciteren bij een bepaalde commissie. Om in aanmerking te komen voor zo’n baan, moet je bepaalde kwaliteiten hebben en contact houden met de organisatie die je vertegenwoordigt. Maar je bent als je eenmaal bent gekozen wel vrij in het nemen van beslissingen. Je wordt aangenomen voor een vaste termijn. Bijvoorbeeld 4 jaar. Ongeacht of het kabinet valt of welke regering er is, de leden van de Representatieve Kamer houden hun baan totdat hun termijn eindigt of dat ze zelf hun baan opzeggen. Als iemand goed functioneert en de organisatie niet wil veranderen, dan kan die persoon weer voor een volgende termijn aangesteld worden. Voordeel van dit systeem is dat mensen worden geselecteerd op hun kwaliteiten en minder op hun charisma, en dat er een alternatieve manier is om volksvertegenwoordiger te worden. Via de oude manier, de weg in een partij, of op de nieuwe manier, via een organisatie.

Volgende keer: Hoofdstuk 4 – Stemmen op Coalities


BUITEN ETEN – OPROEP Onlangs hoorde ik van een eetproject in Almere Tussen de Vaarten. Dat idee sprak mij aan, het zit goed in elkaar. Ik verzin zo vaak nieuwe dingen dat ik het mezelf deze keer gun om het idee van dat project te lenen en aan te passen voor Almere Buiten. Ik zal het starten en coördineren. De kern van het project is dat Almere Buitenaren bij elkaar gaan eten. Eigenlijk vrij simpel. Soms ben je de gastvrouw/heer, soms ben je te gast. Er komen steeds vier gasten. Met gastheer/vrouw en eventueel diens man of vrouw, maakt dat het gezelschap hooguit uit zes mensen bestaat. De kosten voor het eten worden betaald door de gastheer/vrouw. Het project stelt geen grenzen aan hetgeen er gekookt wordt. Dat mag, bijvoorbeeld, stamppot zijn, maar ook een drie gangenmenu. Het diner is het middel voor kennismaking, ontmoeting en wellicht het begin van nieuwe vriendschappen. Het is geen proeve van kookbekwaamheid. Je geeft je op bij mij. Ik coördineer en organiseer. Ik maak een schema van de gezelschappen en zorg ervoor dat er steeds weer andere combinaties zijn. Op die manier zit je steeds weer met een ander gezelschap aan tafel. Ik zal van tijd tot tijd een mysteriegast uitnodigen om ergens aan te schuiven. Een wethouder, bijvoorbeeld, of een ondernemer, of een gemeenteraadslid. De combinaties geef ik niet vooraf vrij. Je weet pas met wie je aan tafel komt te zitten op het moment dat je binnenkomt/ je de deur opendoet. Ik kies voor een vaste dag in de maand, zodat op die dag alle gezelschappen aan tafel zitten. Het project Buiten Eten gaat van start op woensdag

14 september en zal plaatsvinden elke tweede woensdag van de maand. De gasten worden steeds verwacht om 18.00 uur. Er is geen grens aan het aantal deelnemers. Als er 20 deelnemers zijn, dan wordt er op 4 adressen gekookt. Een keer per 5 maanden ben je de kok. Ik stel geen eisen aan iemands kookkunsten, maar als je van jezelf weet dat je absoluut niet kan koken, en je wilt toch graag meedoen… verzin dan een list en vraag of iemand uit je naaste omgeving je wil helpen. Lijkt me haalbaar. Ik stel één voorwaarde voor deelname: als je de kok bent, dan mag natuurlijk je man of vrouw mee-eten, maar eventuele (kleine) kinderen moet je die avond bij iemand anders onderbrengen. Wil je meedoen, maar kun je niet alle keren? Geef meteen bij aanmelding aan welke keren je eventueel niet kunt. Het project kan groeien, ook tussendoor. Door publiciteit kan het project meer bekendheid krijgen. Mensen kunnen zich ook later in het jaar nog aanmelden. De dagen voor het eerste jaar zijn:

KUNST TE HUUR Onlangs organiseerde ik een kunstuitleendag. Hierbij een vervolg op die dag, via deze nieuwsbrief. Ik bied deze maand onderstaand werk aan. Het is te huur voor € 80,- per jaar. Ik kom het brengen! Wie het eerst reageert, die het eerst maalt.

Titel: Waar gaan we naar toe (gemaakt in 2003) gouache/collage, ingelijst met passe-partout, 40 x 100 cm

14 september 12 oktober 9 november 14 december 11 januari 8 februari 14 maart 11 april 9 mei 13 juni Meedoen? Mail je naam, adres en telefoonnummer naar heinwalter@tiscali.nl . Hein Walter

Hein Walter

4


KUNST IN ALMERE BUITEN Kunstenaar: Ninette Koning Titel: Krasbomen Materiaal: 3 boomstammen Geplaatst: 2011 Locatie: Bosje naast buurthuis de Wieken Al zijn er heel veel raakvlakken met de natuur en schuurt het er soms erg dicht tegen aan…je ziet het meteen, dit is kunst! Drie bomen op een open plek in het park. Ze zijn van hun schors ontdaan en daardoor zien ze er anders uit dan bomen zoals we ze kennen, maar toch, dit waren, nee, dit zijn populieren! En voor wie er oog voor heeft: de bovenkanten zijn breder! Dat komt doordat ze omgekeerd in de aarde zijn gestoken – met hun kop in de grond.

Ze heeft de kale bomen een nieuwe huid gegeven – al is het woord ‘geven’ in dit verband opmerkelijk, want ze heeft niks aan de bomen toegevoegd, ze heeft er zelfs meer van afgehaald. De bomen waren kaal, leeg, nu hebben ze weer een patroon. Vanaf het moment dat de bomen door een kunstenaar zijn bewerkt, ze een nieuwe huid hebben gekregen, kunnen we spreken van kunst. Duidelijk!

Omgezaagd, ontschorst, wortels en takken eraf en weer in de grond. Kunst? Nee, in deze fase nog niet. Het is pas kunst geworden door de bewerking die erna kwam. Ninette Koning, kunstenaar uit Almere en gespecialiseerd in het maken van kunstwerken van of met natuurlijke materialen, heeft de bomen bewerkt. Of is het toch nog ingewikkelder? De patronen op de bomen zijn gebaseerd op de natuur! De vormen die op de bomen zijn gekrast, zijn gebaseerd op Nano foto’s. Tegenwoordig zijn er fototoestellen die haast onvoorstelbaar diep kunnen inzoomen: een nanometer is een miljardste van een meter! Als je met die camera een eencellig diertje zou

5

fotograferen of de huid van een spin, dan zou je patronen zien die doen denken aan de patronen op deze krasbomen. Een boom heeft de huid gekregen van een spin en de tweede van een eencellige – het lijken wel plastisch chirurgische ingrepen.


De nieuwe patronen zijn eigenlijk oude, natuurlijke patronen. Dus de boom heeft een nieuwe natuur gekregen. Toch geen kunst? Jawel, kunst, zonder twijfel! Kunstenaars hebben altijd naar de natuur gekeken, dus dat is niets nieuws; als ze een landschap naschilderen, een boom natekenen… kunstenaars zijn altijd verbonden geweest met de natuur. Het bijzondere is alleen nu dat Ninette de natuur bekijkt en nabootst die met het blote oog niet te bekijken valt. Ze maakt zichtbaar wat niet zichtbaar is, ze creëert een nieuwe, oude wereld.

Ninette heeft overigens hulp gekregen! Het kunstwerk maakt onderdeel uit van een groter project, een groter cultureel programma van de Molenbuurt (Harriët Bosman is daarbij de cultuurmakelaar). Het opknappen van het parkje naast buurthuis De Wieken (dat op de stadsplattegrond deel maakt van het Polderpark, maar in de volksmond bekend lijkt te gaan worden als Wiekenpark, of Wiekenbos).

De opdracht aan alle kunstenaars die hier in het Wiekenpark een kunstwerk hebben gemaakt, was om de uitvoering samen met buurtbewoners te doen. Ninette heeft een oproep gedaan aan leerlingen die werk zochten voor hun maatschappelijke stage. Vier leerlingen hebben gehoor gegeven aan die oproep, een meisje en drie jongens.

Ninette heeft samen met deze jongeren een week lang in deze bomen staan hakken. Vijf dagen lang van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zoveel werk is dat dus! Als een kunstwerk af is, dan kijk je ernaar, je vindt er wat van of niet, maar er zullen maar weinig mensen zijn die zich realiseren hoeveel uur een kunstenaar er aan heeft besteed. Deze vier jongeren weten dat nu! Ze hebben met beitels, gutsen en hamers uren en uren de vormen uit de boom gehakt. Het kostte ongeveer een kwartier om een mooi, diep rondje te

6

hakken. Het hout was vers en de vezels van de boom waren taai.

Op 3 juli kunnen ook anderen meedoen. Het kunstwerk bestaat uit drie bomen. Twee bomen zijn bewerkt door Ninette en haar ploeg, de derde boom is nog leeg. Op 3 juli, tijdens de eerste culturele


zondag die in het Wiekenpark wordt georganiseerd, kunnen alle liefhebbers een hamer en beitel pakken en iets in de derde boom kerven. Een naam, een hartje, een spreuk of een tekening, het maakt niet uit. Elke bijdrage is goed. Alle inkervingen samen geven de boom een nieuwe, bijzondere huid. De bomen zullen na verloop van tijd waarschijnlijk wat donkerder worden, maar de bekraste huid blijft duidelijk zichtbaar. En zo lang de boom blijft staan, zo lang zal het bewijs behouden blijven: I WAS HERE.

CULTURELE ZONDAGEN Vanaf 3 juli is er in het Wiekenpark elke zondag een culturele activiteit. De activiteiten starten steeds in en rond buurthuis De Wieken, en vinden grofweg plaats van 12.00 uur tot 17.00. Er zijn wat vaste activiteiten, die dus elke zondag plaatsvinden: 13 – 16 uur = Workshop mozaïek op een muur van buurthuis de Wieken (o.l.v. Marja Thijssen). 13 – 16 uur = Haak mee een sprookjesjurk (o.l.v. Bertina Slettenhaar) in het Wiekenpark. 14.00 uur = Stichting de Vrolijkheid geeft een voorstelling van Vlinderkinderen (3 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus) 15.00 uur = een muzikaal sprookje van het Waterland Theater (1ste prieel) 16.00 uur = zang, rap en breakdance, van AMP ‘Talent on Stage’. 13 – 16.00 uur = Schipper mag ik overvaren, waterworkshops bij aanlegsteigers (de Schoor) 13 – 16.00 uur = Vissen uit eigen sloot, viswedstrijd bij slootkant Wiekenpark. Ook op het gebied van de beeldende kunst worden er workshops gegeven die aansluiten bij de kunstwerken die er staan.

Hein Walter

3 juli = Ninette Koning 10 juli = Patrick Mezas (bij kunstbus of Wieken)

7

17 juli 24 juli 31 juli 7 aug.

= Mariël Bisschops = Christian Wisse = Saskia Burleson = Bertina Slettenhaar

Harriët Bosman BOS VAN HET JAAR Jawel, er bestaat een Idols voor bossen! En het Oostvaardersbos in Almere is een van de genomineerde bossen. Op een website kun je je stem uitbrengen voor jouw favoriete bos: http://bosvanhetjaar.nl Margrietha Rengers BUURTBIJEENKOMST EILANDENBUURT – 2 JULI Op zaterdagmiddag 2 juli wordt er in basisschool De @rchipel (Maldivenweg 45) de bijeenkomst Veilinghuis Eilandenbuurt georganiseerd. Het Veilinghuis is een buurtbijeenkomst waar bewoners de gelegenheid hebben om hun ideeën voor de buurt te bespreken. In mie zijn door de kinderen uit de Eilandenbuurt de ideeën verzameld. Ze trokken door de buurt om bewoners te interviewen. Dit resulteerde in een prachtige film- en fotoreportage die tijdens Het Veilinghuis zal worden getoond. Het programma: 14.30 uur: Ontvangst (met hapjes die door buurtbewoners zijn gemaakt, waaronder Surinaamse hapjes) 15.00 uur: Officiële première van de film ‘Buurt in Beweging’.


15.20 uur: Start Veilinghuis. Bijeenkomst waar bewoners hun ideeën voor de buurt kunnen inbrengen en waar hulp gevraagd en geboden wordt van andere bewoners en gemeente en partners van de gemeente. 16.30 uur: Einde Veilinghuis en opening fotoexpositie in het atelier van de school. Met name bewoners van De Eilandenbuurt zijn van harte welkom.

Monique van der Plas – gebiedsmanager Almere Buiten Ferry Gubbels – directeur Basisschool De @rchipel

ALMERE HISTORISCH

Boven: Met een welgemikt schot opent burgemeester Ralph Pans de uitbreiding van het winkelcentrum in Almere Buiten – 1994 Foto: Ton Kastermans

Onder: Doe Mere voordat het er stond. Bron: http://digitaalerfgoed.almere.nl


Deze nieuwsbrief is gericht op dingen die spelen in Almere Buiten. Ik probeer consequent te zijn: gebeurtenissen en oproepen voor acties die niet binnen de grenzen vallen van Almere Buiten, die neem ik niet op. Deze keer een uitzondering. Ella Kamerbeek, 19 jaar, woont in Almere Buiten en is onlangs in haar eentje op reis gegaan naar Ghana. Hieronder haar verslag. Hein Walter

GHANA In oktober ben ik 3 maanden naar Ghana (Kumasi om precies te zijn) geweest. Ik heb daar in een weeshuis gewoond en gewerkt. Het was allemaal erg primitief, maar ik vond het zo leuk dat ik eind juni weer terug ga!

Even een korte beschrijving van het weeshuis: er zitten ongeveer 60 kinderen van 1 tot 19 jaar oud. Het weeshuis is onder een kerk gebouwd. De bisschop van de kerk is ook de baas van het weeshuis. Bij het weeshuis zit ook een school voor de weesjes en voor andere arme kinderen in de buurt die zelf geen geld hebben voor school e.d..

Afgelopen keer heb ik, met veel sponsorgeld uit Nederland, een keuken kunnen bouwen waarvan ze nog steeds genieten. Ik heb vanuit Ghana sponsorgeld opgehaald uit Nederland, daarmee heb ik lokale professionals tegels laten leggen, ramen uit laten hakken, speciale gaskokers laten maken, koelkasten geregeld, kasten laten maken, etc. Het is een super praktische en zelfs mooie keuken geworden.

Nu hoeven de kinderen niet meer van de grond te eten, niet meer op een vuurtje te koken, ze hebben zelfs water waardoor ze niet meer naar de pomp hoeven te lopen, het eten blijft langer vers en ga zo maar door. (Ik heb er een heel verslag over gemaakt voor de sponsoren, als iemand daarin ge誰nteresseerd is, dan hoor ik het graag.) Nu wil ik graag weer iets voor de kinderen doen. Wat ik ga doen kan ik echter daar pas beslissen, dit is o.a. afhankelijk van de situatie daar. Ik heb een paar opties: 1. de slaapkamers opknappen. Alle bedden zijn kapot, de kinderen worden ziek van de beesten in hun matrasjes en ze liggen al zo dicht op elkaar (20 kinderen per 20 m2). 2. de schoollokalen verbeteren voor een betere leskwaliteit. Er zitten 150 kinderen op school zonder echte lokalen, hier kan dus ook een boel worden veranderd.

Keuken voor en na.

9


3. de keuken waar nodig repareren en verbeteren. 4. Een speel/sportveld aanleggen, zodat ze niet meer in het vuilnisgat hoeven te spelen. Om dit te kunnen doen heb ik geld nodig en dat is ook de reden dat u deze folder heeft ontvangen. Ik zou het, samen met 150 Ghaneesjes, ontzettend op prijs stellen als u een kleine donatie kunt overmaken naar rekeningnummer 8561276 t.n.v. E. Kamerbeek, Almere. Vermeld er even bij dat het voor het Ghana project 2011 is. Na terugkomst kunt u natuurlijk ook een verslag verwachten met wat er allemaal met uw geld is gebeurd. Verder ben ik te volgen op mijn reisblog: http://ellakamerbeek.waarbenjij.nu Persoonlijk informatie: Ella Kamerbeek, 19 jaar Na mijn vwo ben ik gaan reizen, o.a. dus naar Ghana. In september begin ik met mijn vervolg opleiding. Voor verdere informatie ben ik bereikbaar op: 0627068499 en ella_kamerbeek@hotmail.com

Ella Kamerbeek

KOPIJ VOOR NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2011 Deze nieuwsbrief is bedoeld om het sociale en culturele netwerk binnen Almere Buiten zichtbaar te maken en te bevorderen. Zodat we op de hoogte zijn van de dingen die hier gebeuren! Persoonlijke verhalen achter de ondernemende en actieve mensen. Lees het, vertel het aan je buren, zo maken we samen van Almere Buiten een sociale stad. Wil je kopij insturen? Wacht niet, maar doe het meteen: stuur het naar heinwalter@tiscali.nl. Sta je nog niet op de mailinglijst? Ook dan is dat e-mailadres het goede. Wil je telefonisch contact? Dat kan ook: 06 51924882.

zo heel makkelijk, want de subsidies staan enorm onder druk. Maar toch, we laten ons daardoor niet van de wijs brengen.

ARBORETUM POETICUM De meeste Buitenaren weten dat op de groenstrook tussen de rijstroken op de Evenaar sportvoorzieningen zijn: een basketbalkooi, een voetbalkooi en nog een paar kooien en velden. Wat minder bekend is het arboretum. Op de groenstrook staan een heleboel bijzondere bomen. Een arboretum is een bomententoonstelling. Bij al die bijzondere bomen staat een rechtopstaande cortenstalen plaat waarop hun Latijnse naam. Nog weer iets minder bekend is dat bij acht van die bijzondere bomen gedichten zijn geschreven. Samen maken die gedichten een gedichtenroute. In 2011 heeft stichting De Zijderups van de gemeente Almere de kans gekregen om die route verder uit te breiden. Met subsidie aanvragen gaan we proberen de nodige fondsen te vinden. Dat is in deze huidige periode niet

10

Een van de gedichtenplaten – 3 x 6 meter, cortenstaal.

In 2012 willen we de gedichtenroute uitbreiden met twee gedichtenplaten. Judith Herzberg heeft voor een van die twee platen een gedicht geschreven; de titel van dat gedicht is ‘Plataan Verstaan’. Dat gedicht heeft ze in 2010 voor deze route geschreven. Om subsidie van grote landelijke fondsen te kunnen


krijgen is het van belang dat de bewoners van Almere Buiten een bijdrage leveren en zo laten zien dat ze de route van belang vinden. Bij de route zal een website komen met alle gedichten, maar ook informatie over alle bomen die er staan. Poëzie, cultuur, sport, beweging en natuureducatie komen in dit project samen. Het project heet Arboretum Poeticum. Ik doe hierbij een oproep om het project te ondersteunen en daarmee een positief antwoord op de subsidieaanvraag dichterbij te brengen. Ik heb in de begroting een bedrag opgenomen van € 500,-, bijeengebracht door 50 bewoners van Almere Buiten, die allemaal eenmalig € 10,- bijdragen. Ik hoop op enthousiaste reacties. Hein Walter Stichting De Zijderups giro: 5091531

DUURZAME WIJKEN –BBQ – 15 juli Najaar 2010 zijn een aantal pioniers op gebied van duurzaamheid samengekomen rond de realisatie van een gezamenlijke droom, het realiseren van een lokale duurzame energie coöperatie voor Almere. Na diverse voorbereidende gesprekken met burgers, ondernemers, politiek, gemeente en woningbouwcorporaties is de volgende fase aangebroken. Een stappenplan voor Almere Energie is in ontwikkeling en de eerste participanten en sympathisanten melden zich aan. Ook is het

oprichtingsbestuur bezig fondsen te werven om het fundament te kunnen leggen van Almere Energie (bijv. bijeenkomsten te kunnen organiseren, website te bouwen, leden te werven, collectief te kunnen inkopen, etc.). Draagt u de duurzame toekomst van Almere vanuit een sterke gemeenschap voor onszelf en onze kinderen een warm hart toe? Dan nodigen wij u van harte aan u als participant/ medeoprichter of sympathisant aan te melden bij ons. Van harte bent u uitgenodigd op een gezamenlijke BBQ op vrijdag 15 juli vanaf 17.00 uur (inloop, start vanaf 18.00 uur) op de gezamenlijke ‘binnenplaats’ bij de Buitenkans in Almere-Buiten (Burgemeester Dickerdacklaan, zie www.debuitenkans.nl). Wat is het doel van deze BBQ en bijeenkomst?  Een gezamenlijke visie en gemeenschapszin stimuleren tussen bewoners/initiatiefnemers van de lokale duurzame energie coöperatie Almere Energie.  Draagvlak creëren onder leden en verschillende doelgroepen (ondernemers, particulieren) voor deze visie en stappenplan.  Oprichtingsbestuur, kwartiermaker en ledenraad benoemen (interesse polsen hiervoor).  Een verdere verfijning aanbrengen in de visie en het daaruit vloeiende stappenplan voor 2011 en 2012.  Leden werven voor de Almere Energie coöperatie in oprichting (ad €50,- p.p.). Mocht je zo ver zijn dat jij je gaat aanmelden voor Almere Energie, gelieve dan het

document ‘Opstart fonds Almere Energie’ te tekenen en mee te nemen op 15 juli a.s. Ideeën die spontaan opkomen bij aanwezigen, geïnteresseerden en leden van Almere Energie.

Gelieve vóór 10 juli via mij (r.hemmen3@upcmail.nl) even te laten weten of je aanwezig bent op deze toekomstbepalende, belangrijke, leerzame en inspirerende bijeenkomst in de meest bijzondere en duurzame wijk van Almere, De Buitenkans. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn (i.v.m. vakanties, etc.), dan lijkt het mij beter deze BBQ te verzetten naar augustus. Wat vragen wij jou mee te nemen naar deze BBQ?  Wat vlees/vis en wat drank  Stoeltje  Een goed humeur  En de meest briljante ideeën op gebied van duurzaamheid  De wil om gezamenlijk iets moois en duurzaams op te zetten in Almere Robert Hemmen

STADSAFARI Op 29 juni jongstleden waren de gebiedsteams van Almere te gast in Almere Buiten. Op de fiets zijn ze in groepjes langs verschillende bijzondere locaties geweest. Bij het gedicht ‘Ik ben buiten’ op de Evenaar stond een van de stempelposten. Ze kregen de kaart waarop het gedicht staat afgedrukt en waarop informatie staat over het kunstwerk. Monique van der Plas

11


Ger Visser (penningmeester): 036 7115161 visser@paladijn.net www.paladijn.net W.3

Vereniging van Eigenaars Boreas Remco Slijkhuis : 036-5356451 boreas.almere@gmail.com Van Raemdonckstraat 8 t/m 62 en Boonestaakstraat 1 t/m 45 D e VvE beheert en onderhoudt een binnenterrein met o.a. parkeerplaatsen en speeltoestellen.

Vereniging Almere Buiten is een initiatief van

W.4

Mies Deinumplantsoen 1, 1336 CH

www.dezijderups.nl

SOCIALE KAART W.1

–

Een woongroep voor 50 plussers Stripheldenbuurt.

CONTACTGEGEVENS

Beheersmaatschappij Bonairepier

Wim Koekenbier, voorzitter: 06-54686991 koekenbier@rolf.nl

Stichting Paladijn Woonvoorziening voor 19 jongvolwassenen

12

in de

Maria Remmers: tel. 036-5339434

Eigenaren van mandelige pier

W.2

Woongroep Polter 50+

remmersm@hetnet.nl W.5

Voorheen De Beeldige Wijk Groep vrijwilligers die zich inspant voor culturele activiteiten,met name in het gebied van de Eilandenbuurt – bekend als Gewild Wonen.


fotodoek op de zijkant). We zijn met het bestuur kleinschalig goed bezig voor onze 55 woningen. Daarnaast hebben enkele dames een goed draaiende crea-club opgezet, waar een vaste club bewoners regelmatig met handenarbeid leuke gebruiksvoorwerpen maken voor in en om het huis. Ook gaan we regelmatig uit eten of naar de bioscoop. We hebben goede contacten met de HVA (Huurders Vereniging Almere) en gemeente.

Wim Koekenbier: 06-54686991 koekenbier@rolf.nl W.6

Omwonenden Stripheldenbuurt OostvaardersKliniek

Commissie

ocstbs@gmail.com www.ocstbs.de-stripheldenbuurt.nl De omwonendencommissie is sinds 2005 actief en heeft een belangrijke functie vervuld ten aanzien van de TBS-kliniek in de stripheldenbuurt. Wij fungeren als klankbord tussen bewoners en de Oostvaarderskliniek. W.7

W.1 0

De Banaan Twickellaan De Banaan is de bewonerscommissie van de flat op de Twickellaan (met dat mooie

W.1 1

Stichting Bewonersplatform Landgoederenbuurt Zorg dragen voor natuur- en stadsschoon. (bijv. de vlindertuin,straatvuil) en aandacht voor maatschappelijke integratie (bijv. activiteiten voor de wijk)

Beheersvereniging Hof 2.1 Elise Brinkman-Faasse: 036-5310925 Sjorsstraat 29

Arie Verweij: 036-5372882 0f 06-45446076.

r.brinkman12@chello.nl

arieverweij1947@gmail.com

Voorzitter: Patricia Coenen Secretaris: Devi Smalbrugge Penningmeester: Michael Haick

Remco Slijkhuis: 036-5356451

W.9

W.1 2

bewonerscom@hotmail.com

Bieden van een platform om kennis te delen over mandeligheid.

Elise Brinkman-Faasse: 036-5310925 r.brinkman12@chello.nl Patricia van den Hoek-Werkman

Laura van Memert: vanHemert@deschoor.nl Jan Epskamp: j.epskamp.1@kpnmail.nl Evelyn Post: evelynpost@solcon.nl Nico Staal: nico.staal@egelantier.edu.almere.nl

Henk Groot

Stichting Platform Mandeligheid

info@mandeligheid.nl www.mandeligheid.nl

ym.deroos@xs4all.nl info@ymderoos.nl

Commissie Burendag Oostvaarders Losvaste groep personen die leuke dingen organiseren t.b.v. de bewoners van de Oostvaardersbuurt. Activiteiten zoals Burendag, Nationale Schoonmaakdag, Buitenspeeldag, moestuin activiteiten. Ym de Roos: 06 5170 9995/ 036 5298910

W.1 3

De Rode Flat aan de Palembangweg Hanna de Feber: p.feber5@upcmail.nl

W.1 4

De Buitenkans - Lezingencyclus: vier keer per jaar lezing met cultureel karakter. - Eerste zaterdag van de maand: boswerk met sociaal karakter - Elke tweede zondagmiddag: een mandelige werkmiddag; hier werken wij voornamelijk in de woonwijk zelf aan het onderhoud van het groen. De vijver, hagen, gras verwijderen uit


de lava en wat al niet meer. Onder begeleiding van het LBF (Landschaps Beheer Flevoland) hebben diverse mensen een cursus gevolgd (o.a. zeisen, gereedschapsonderhoud, waterdiertjes, etc.) en er worden regelmatig cursussen aangeboden. Doel : betrokkenheid bewoners bij hun woonomgeving te vergroten en bewustwording van de natuur in de nabije omgeving. Hierdoor hopen wij kennis over te dragen. Het onderhoud van onze bosrand is dan een middel en mooi meegenomen. Altijd omstreeks 15.00 uur is er een theepauze rond het buurthuisbankje. Dinah Babeliowsky-Rustema: 036-5306884 dinah@babeliowsly.nl info@babeliowsky.nl W.1 5

Bewonerscommissie Oostvaardersbuurt 0368483164 en 0654256778 j.epskamp.1@kpnmail.nl Voorzitter: Piet Lautenbach Secretaris: Trui Tjeerdsma Penningmeester: Jan Epskamp

W.1 6

Bewonerscommissie Pallas Sonja Huijsing, Madridweg 44, 1334DS Almere tel. 036-5324835

W.1 7

VVE Rivièra

C.1

VVE Rivièra I, Sieradenweg 99 – 121 Ben van der Roer (vz), Sieradenweg 111, b.vanderroer@chello.nl

Grand Café Seventies Eighties Noordeinde 92, 1334BB Almere

VVE Rivièra II, Sieradenweg 73 – 95 Rob van den Raad (vz), Sieradenweg 83, sieraden83@gmail.com VVE Rivièra III, Sieradenweg 47 – 69 Leo Boot (vz) Sieradenweg 59, l.boot7@kpnplanet.nl

Muziek, whiskyproeverij, elke maandagavond om 20.00 uur: KLAVERJASSEN

Volgens de verkoopbrochure van V.O.F. ’t Buitenland was het in de Rivièra zorgeloos, royaal en rustig leven met prachtige uitzichten op de weidse, groene omgeving, de overvlie-gende ganzen en de ondergaande zon. Het is niet overdreven. Zomers op het balkon is het genieten. Het uitzicht over de wijk, de verscheidenheid van woningbouw en de boodschappen die op de fiets gehaald kunnen worden. Met de auto heb je directe uitvalswegen maar bovenal de fiets- en wandeltochten die je kunt maken naar het centrum van Almere of de aangrenzende Oostvaardersplassen. Het najaar is verrassend met de afwisselden wolkenpartijen en in de nacht hoor je het zware burlende geluid van de herten in bronstijd. Zelfs in de winter zijn de wit besneeuwde uitzichten een geweldige ervaring. Ja, in de Sieradenbuurt van Almere staan 3 torentjes. De Rivièra’s. Met Frankrijk willen we niet ruilen!

www.grandcafe7080.nl

Rob van der Tweel, Conny van Zeelt: 0365400041

C.2

ANBO, Ouderenbond, afdeling Almere Voor leden: Elke tweede dinsdag van de maand, van 10.30 – 12.00 uur koffie uur bij Paul’s Vlaai, Noordeinde 5a Annie de Vos, 036 5336692 / 06 36310603 J.vos114@chello.nl www.anbo.nl/almere E. Naaktgeboren – voorzitter Bas de Bruijn – vice-voorzitter bdebruijn@kpnplanet.nl

C.3

Het Trefpunt Buurthuis Het Forum, Haasweg 11 Een ouderencentrum, voor ouderen vanaf 55 jaar. maandag van 10.00uur tot 12.00uur: koor


maandag van 13.00uur tot 17.00uur: biljarten. dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur: line dansen dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur: schilderen donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur: biljarten vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur: creatief vrijdag van 13.00 uur: biljartclub – in oprichting start bij voldoende deelname vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur: klaverjassen in oprichting – bij voldoende deelname mi/n. 12personen

C.5

Art Culture bestaat uit een team van creatief ondernemende mensen die d.m.v. een broedplaats Almere op de kaart zet op het gebied van kunst en cultuur. Evenementen als: Culture Festival, Creative Market, Tante Samantha’s Bingowparadijs.

Bouwmeesterhuis C. van Eesterenplein 186 Steunpunt Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke stage. Voor iedereen die vrijwilligerswerk zoekt of zich wil oriënteren op de mogelijkheden: elke eerste en derde donderdag van de maand van 16.00 17.00 uur. Nancy Peper: 036-534 60 27

C.6

Leonieke Bos: 06 29 53 19 38 liefst ‘s avonds bellen leonieke.bos@gmail.com C.7

Jeu de boulesvereniging

Muriël van der Wal: 06-45854422 / 0365216082

In heel Almere, maar ook een afdeling in Almere Buiten!

Info@vanderwal-projectmanagement.nl www.startculture.com

Wim Scholman: 036 5362640

Bastiaan Gietema, voorzitter: 06-15594988 Sam Treemuangpak, secretaris: 06-22777437

l.bekker31@upcmail.nl

Vrijwilligers Vacaturebank

Stichting Art Culture Vrijdagstraat 23, 1335 LP

L. Bekker: 036 5324679

C.4

bezoekgroep. Daar gaan we op elke eerste woensdag van de maand met een aantal vrijwilligers op bezoek. Deze groep loopt ‘s avonds, van 19-20 uur.

n.peper@vmca.nl

bestuur@jeudeboulesalmere.nl C.8

Humanitas Het project Gedetineerdenbezoek:we bezoeken met een aantal vrijwilligers mensen die in de gevangenis in Almere Buiten (Almere Binnen) zitten. Het gaat om mensen, die geen of bijna geen bezoek krijgen. Ik zorg er dan voor dat er een vrijwilliger heen gaat (individueel of in een groep). Elke derde donderdag van de maand, ‘s middags. In de Oostvaarderskliniek hebben we ook een

Stichting Multiculturele Ontmoetingsprojecten (StiMOP) Elke woensdagmorgen een multiculturele vrouwengroep in Perplex, Flipjestraat 3, in de Stripheldenbuurt. Ans Kits: 036-53 26 1 26 anskits@kpnplanet.nl www.stimop.nl

C.9

PANTJAR.COM. WORD, MOVEMENT & VISUAL ART.


O.a. cursussen/lessen, workshops e.d. op het gebied van Taijiquan, Yoga, dans- en bewegingsimprovisatie. Jos Rosier: 06 – 103 79 769 pantjar@gmx.com www.pantjar.com C.10

Coloury Things ~ Home Crafts Lilly Rosier

C.13

colourythings@yahoo.com www.colourythings.nl

www.kettingcouture.vpweb.nl

info@almeersegraffiti.nl www.almeersegraffiti.nl

Zinmere

Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten

Beata Wiggen: 036 5318148

Contactadres voor Almere: Arie Verweij: 036-5372882 of 06-45446076

wiggen@dctp.de www.zinmere.nl

arieverweij1947@gmail.com C.12

accent niet alleen op het aanleren van technieken, maar ook op voorlichting. Op deze manier proberen zij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van graffiti als vorm van vandalisme.

Brandersmolenstraat 23/24 Vlak in de buurt van Doemere is er iets geheel nieuws ontstaan: onder het dak van SOUL ESSENTIALS vindt U nu een breed spectrum van aangesloten coaches, counselors en yoga docenten met hun eigen praktijken of lesroosters.

Lenteklokjestraat 11 1338 SN Almere 036-5324910

C.11

Als je al een tijd op zoek bent naar dat ene jasje. Of als je die favoriete broek graag nog eens nagemaakt wilt hebben, dan ben je bij Ketting Couture aan het juiste adres. Maar ook als je een kledingstuk wijder of smaller, korter of langer wilt hebben, het kan allemaal!

Ketting couture Hanneke Ketting – Aukes Paletlaan 71 1339 GA ALMERE 036 – 5290330 Ketting Couture maakt en vermaakt kleding.

C.14

Stichting Almeerse Graffiti.nl Almeersegraffiti.nl is een groep Almeerse graffitiartiesten die zich in wil zetten om de kunstvorm GRAFFITI op een positieve manier naar buiten te brengen. Zij willen dit doen door op een betaalbare manier workshops en andere activiteiten te organiseren. Tijdens deze workshops en andere activiteiten ligt het

Edo van Tienen: 06-51517119

C.15

Buitengewone Buitenaren Monique van der Plas info@almere.nl 2008: - Arie Verweij - Thea en Gerard Snabilie - Richard van Haasen (Politie Flevoland) - Martien Wind ( Buitenhoutcollege) - Lilian Bayley 2009: - Ans Kits - Jan Schipper - Elise Brinkman-Faasse (r.brinkman12@chello.nl ) - F. Brink - Ym de Roos (ym.deroos@xs4all.nl ) - John en Wilma 2010: - Patricia vd Hoek-Werkman (De Schoor) - Regina van Oorschot - Jan Epskamp (Bewonerscommissie


Oostvaardersbuurt) - Franny Thonhauser (thonhauser@zonnet.nl ) - Ds Euft Verbaas (geen e-mail) - Hein Walter (heinwalter@tiscali.nl) - Petra Saive-Smit - Ed de Greef (Plus Supermarkt Seizoenenbuurt) - Cis Weber (De Schoor, Bouwmeesterhuis) - John C. Ligthart - Jan Stok (VVE Sabapier) - Betsy v.d. Wetering (k_vd_wetering@hotmail.com ) - Marc van Rooij (A6 Almere Buiten) - Ben Rijs - Ds Andries Fidder - Paul Homan 2011: - Remco Slijkhuis - Karin Koetsier - Yvonne Bergen (geen e-mail) - Elly Pijpers – van der Kolk (elly@artstyling.nl ) - Marcel en Anita ter Braak – Möller - Piet Lautenbach - Joep Prein - Robert Hemmen - Edo van Tienen (almeersegraffiti.nl@gmail.com) - Petra Dorfler - Ramon Kuster - Rob van der Tweel

verzorgen we burgerschapsprogramma’s op het (V)MBO, matchen jongeren met maatschappelijke partners, geven ondersteunende workshops en maken de inzet van de jongeren zichtbaar. Dit alles begeleid door jongeren zelf! We zijn o.a. werkzaam in het centrum/Bouwmeesterbuurt (ROC Flevoland) en de Eilandenbuurt (ROC ASA). Rutger van Weeren (project- en teamcoördinator) 06 - 81 788 129, 020 - 589 16 55 rutger@slinger.nu

- Maarten Vroom (g.m.vroom@chello.nl ) C.16

Stichting De Zijderups Zijderupsstraat 4, 1338 KX Stichting voor sociaal-maatschappelijke kunstprojecten Hein Walter: 036 5321588 / 06 51924882 heinwalter@tiscali.nl www.dezijderups.nl Pim de Groot – voorzitter Renée Weder – penningmeester Louise Gregoire – secretaris

C.17

C.19

Maurice de Zwart

Matching Talents, VMCA, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

maurice@groenbehoudalmere.nl www.groenbehoudalmere.nl C.20

Coachproject voor jongeren

C.18

De Slinger Jongeren Het doel van De Slinger Jongeren is de betrokkenheid van jongeren bij Almere te vergroten. We stellen hen de vraag hoe zij vanuit hun eigen kwaliteiten en interesses hun steentje bij kunnen dragen en laten hen ervaren hoe het is om deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Concreet

Just Run, hardloopvereniging Hebridenstraat 50, 1339 SC

Aranka Verheugd: 036 5346027 a.verheugd@vmca.nl

Stichting Groenbehoud Almere

C.21

Kleiclub Verfmolenstraat 76, 1333 AW De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur woensdagavond van 20.00 tot 22.30 uur Christian Wisse: 036 5490364 chris@christianwisse.nl www.christianwisse.nl


C.22

KVF, Kunstenaars Vereniging Flevoland postbus 352, 8200 AJ Lelystad Vereniging van professionele beeldend kunstenaars. De vereniging heeft zo’n 60 leden, waarvan een aantal woont of werkt in Almere Buiten. Hein Walter: 036 5321588 / 06 51924882 www.heinwalter.com

C.23

Anderen in de kunstsector (alle disciplines) Jos Akkermans – www.josakkermans.nl Marie Christine Ypeij – www.mariec.nl Lucette Tros – www.lucettetros.nl

De vereniging Vrienden van Hospice Almere heeft als doel het financieel ondersteunen van de Stichting Hospice Almere. Dat doet zij door het werven van fondsen, giften en donaties en het innen van contributies van leden.

www.frannythonhauser.nl C.24

info@flevokunst.nl www.flevokunst.nl http://kunstenaarsverenigingflevoland.ning.c om Siemen Bolhuis: www.siemenbolhuis.nl Paul Knoflach:www.paulknoflach.nl Christian Wisse: www.christianwisse.nl Vincent van Ginneke: www.vincentvanginneke.nl Ninette Koning: www.ninettekoning.nl Ko van Velsen: www.kovanvelsen.nl Mieke Königel: www.konigel.nl Maryoke: www.maryoke.nl Frans van der Ven: www.fransvanderven.nl

worden van deze vereniging.

Siep Kooi – www.les4vents.nl Maria van Daalen – www.mariavandaalen.nl Karmen Richardson – www.thepose.nl Timo Kreeft – www.timokunst.nl Frederike Brand – www.frederikebrand.nl Franny Thonhauser-

Clingendaellaan 229, 1333WJ

Zorgcentrum Buitenhaeghe

Hospice Clingendaellaan: 036 5247403 Joanna Schinkel, coördinator : 06 16249878.

Atheneplantsoen 1 Anne Quirke: verenigingsleven.buitenhaeghe@legerdesheils.nl C.25

C.27

Stichting Bombarie

Jan Boogers : 06 1607 4232 (secretaris)

Makassarweg 77, 1335 HW

jboogers@oranjecomite-almere.nl

Aranka Verheugd: 036 5352742

C.28

hans@almeerdaagse.nl www.almeerdaagse.nl

Vereniging Vrienden van Hospice Almere Sinds 13 april 2007 is de Vereniging Vrienden van Hospice Almere een feit. Deze vereniging is opgericht om het hospice financieel te ondersteunen, want om een hospice tot stand te brengen en draaiende te houden is er geld nodig, veel geld!. Een ieder die het hospice een warm hart toedraagt kan lid

Stichting De Almeerdaagse Hans Prins: 06 1500 3334

aranka@stichtingbombarie.nl www.stichtingbombarie.nl C.26

Het Oranje Comité Almere

C.29

De Drieklank, PKN, Protestantse Kerk in Nederland, Wijkgemeente Staalstraat 9, 1334 AA Andries Fidder: 036 – 5327628 / 036 5328386 andries@fidder.demon.nl


C.30

Theater Binnenste Buiten

Keerkringplein 18, 2e etage Bezoek alleen op afspraak

Rianne van Cann Irma Heijman: 14 036 www.theaterhetbinnenstebuiten.nl Telefoon kantoor: 036 521 43 54 (ook voor reservering) Kantooradres: Makassarweg 77, Indische buurt theaterhetbinnenstebuiten@gmail.com C.31

Popkoor BinnensteBuiten Monique Vork - 06-55792325 info@popkoorbinnenstebuiten.nl www.popkoorbinnenstebuiten.nl Woensdagavond repetitie 20.00 uur tot 20.30 uur in OBS Het Spectrum Dirigent: Jetse Bremer

C.32

Draaiorgel E. Kriele 036 – 8443255 e.kriele@upcmail.nl

C.33

Brunt Begeleiding Begeleiding jongeren binnen het ASS (autisme spectrum stoornis) Huiswerkbegeleiding en bijles talen Cursussen creatief dagboekschrijven Rina Brunt 036-5327174 www.bruntbegeleiding.nl rina@bruntbegeleiding.nl

C.34

Gebiedskantoor Almere Buiten

info@almere.nl Monique van der Plas: gebiedsmanager

Nieuwsbrief Vereniging Almere Buiten - juli 2011  
Nieuwsbrief Vereniging Almere Buiten - juli 2011  

Nieuwsbrief voor Almere Buiten

Advertisement