Page 1

1

SERINGBOOM

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 30 NO. 1441 SONDAG 20 Mei 2018

Baie welkom by ons SONDAG EREDIENS!

AFRIKAANSE DIENS: KERKGEBOU 09:00 – GRIFFEL VAN WYK

Die Heilige Gees sug saam Teks: Romeine 8:18-31 Oorsig: Wat laat ‘n mens sug? ‘n Mens sug as jou hart vol gevoelens is waarvoor jy nie meer woorde het nie. Partykeer is dinge eenvoudig net so deurmekaar, of seer of rigtingloos... dat al wat jy oor het is om te sug. Jy het nie meer planne of raad of antwoorde nie. Daar op die plek van jou ‘leegheid’ kom ontmoet die Heilige Gees jou. En Hy sug saam met jou! Maar sy sug is nie leeg nie – dis ‘n volmaakte intree-gebed. Met ‘n volmaakte antwoord. En al staan ons nog sonder antwoorde daar op, kan ons weet God is met ons op pad... wie kan dan teen ons wees?

KATKISASIE KLEINGROEPE na Erediens! ENGELSE DIENS (GCM) 11:30 in Kerkgebou - Noah Kim and Koos Venter CELEBRATION OF PENTACOST. TEXT: NUMBERS 11:24-30. THEME: CHURCH IS A COMMUNITY OF PEOPLE OF THE HOLY SPIRIT BEVESTIGING VAN PROPONENT NOAH KIM AS SENDELING - SONDAG 27 MEI 2018 Die Kerkraad het op 13 Februarie 2018 besluit om ter approbasie Prop. Sang Eun (Noah) Kim as Sendeling van die Gereformeerde Kerk Rustenburg te beroep. Prop. Kim is reeds vanaf 2015 by ons werksaam as Evangelis en is betrokke by Kerkplanting, die Bybelskool en Gemeenskapsprojekte. Br Kim het sy Teologiese opleiding (Diploma en BTh Graad) dmv Mukhanyo Teologiese Kollege en die Noordwes Universiteit ontvang en is in 2017 deur die Klassis beroepbaar gestel. Die Kerkraad het ‘n Ooreenkoms goedgekeur wat by Br Kim se beroepsbrief aangeheg is. In die Ooreenkoms word in besonderhede uitgestippel wat Br. Kim se werk as Sendeling behels en dat hyself hoofsaaklik vir sy eie versorging verantwoordelik sal wees (na analogie van ons beroeping en ooreenkoms met Ds Jun Chun). Vriende van Br Noah sal as gaste die erediens en geleentheid daarna bywoon.


2

LIEF EN LEED Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes. Ans du Preez moet binnekort ‘n groot operasie ondergaan. Linda Wiese se dogter was in ‘n groot motorongeluk en het haar rug ernstig beseer maar hoef gelukkig nie ‘n operasie te ondergaan nie Tony Kietzmann se operasie het baie goed afgeloop.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! Geluk, seën en vreugde aan almal wat die week verjaar! Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

=90 +

20-05 21-05

Hannetjie Botha Marthie du Preez

082 367 5474 014 597 0705

21-05 22-05

Dolf van der Walt Anneke du Plessis

079 967 7103 071 330 5364

26-05 18-05

Riana Venter Ampie van der Walt

014 592 9600 082 694 3016

NUWE KENMEKAARBOEKIE 2018 Dit is weer tyd om ons Kenmekaarboekie uit te gee. Indien jou adres, e-pos of selnommer verander het laat weet asb vir Heilie by die Kerkkantoor dmv ‘n sms, e-pos of oproep. Inligtingstrokies is ook by die deure beskikbaar vir voltooiing en kan in die kollekte sakkie gegooi word.

Katkisasie kleingroepe! As jy wonder waar jou kind moet inval. Maak gerus kontak met Theuns de Klerk (076 836 5222)

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Herbert Few DIAKEN AAN DIENS Annetjie van der Walt KOSTER AAN DIENS Chrissie Harmse DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Aletta en Hendrik Smit KOMBI DIENS Theuns de Klerk

KOLLEKTE BY DIE DEURE In die banke: BARMHARTIGHEID By die deure: GKSA SUSTENTASIE DANKIE !!!!!! Dalk sien jy die nood in ons gemeenskap maar weet nie waar om te help op ‘n manier wat nie misbruik sal word nie – help dan voor jou deur in ons gemeente. Daar is tans 10 gesinne wat weekliks ‘n kospakkie ontvang. Die koste vir aankope styg natuurlik gedurig. Ons wil graag die gemeente vra om ons hierin behulpsaam te wees. Bring asb enige Sondag per maand ‘n blikkie kos of enige onbederfbare produk saam en plaas dit in die houers by die deure. BAIE DANKIE VIR DIE OOP HARTE EN HANDE WAT BYDRA! KLERE VIR DIE GEMEENTE !!!!!! Dankie aan diegene wat bruikbare klere skenk. Daar is tans ‘n redelike hoeveelheid winterklere beskikbaar. Indien iemand belangstel om daarvan te bekom, reël asseblief met Sproetie (082 411 8449)


3

KLERE VIR DIE GEMEENSKAP !!!!!! Een van ons lidmate, Marinel Lange, is betrokke by ‘n klere projek vir die gemeenskap. Kom ons ondersteen daardie uitreik projek. Jy kan Marinel kontak by 072 794 2984.

veranderinge in hoe ons met mekaar maak of dinge benader – ons gemeente kultuur. Suksesse Hier is ‘n paar voorbeelde van wat al gedoen is: • Ons kerkraad doen nou by elke vergadering eers saam Bybelstudie en bid meer gefokus vir ons kerk en lidmate. • Ons katkisasie materiaal en benadering is meer verhouding gerig. • Die jeuglokaal is opgeruim en word weer gebruik . • ‘n Klimraam is opgerig. • Kommunikasie is opgeskerp met verskeie Whatsapp groepe. • Aanpassings is gemaak aan die eredienste. • ‘n Nuwe webblad waarop ons eredienste lewendig uitgesaai gaan word is ontwikkel en sal binnekort bekend gestel sal word. • Sekuriteit op Sondae is opgeskerp. • Ons het ‘n nuwe ‘kuiertuin’ toegerus en begin, al kort dit nog hande! • Meer lidmate word betrek om te help met ons etes en funksies. • Ons het ‘n nuwe koördineringsvergadering waar die diakonie, susters, personeel, GCM en predikante en ander nodige diensgroepe saam beplan om sake vlotter te laat loop. • Haakplekke en verskille word daadwerklik aangepak en in liefde deurgewerk. Baie probleme is al in die proses opgelos! Die Here is regtig vir ons goed en help ons! Daaroor is ons baie bly en opgewonde!

Terugvoer: Jesus se werk met ons vorder!! Gedurende 2017 het die kerkraad ‘n analise van ons gemeente laat doen. Dit het ons gehelp om biddend te sien waaraan ons moet werk om ‘n gesonde en groeiende gemeente te wees. Die resultate van die analise is ook deur 8 verskillende werkgroepe uit die gemeente bespreek. Die werkgroepe het oor die sake gebid en verskeie voorstelle is gemaak van idees wat ons kerk sal help. Van hierdie idees is al geïmplementeer waar dit moontlik is. Party is praktiese dinge, ander is

Vorentoe met ons Gawes in Diensgroepe Maar daar is verder nog baie wat die werkgroepe voorgestel het en gedoen moet word. Daarvoor het God vir ons elkeen gawes gegee om in sy kerk mee te werk. Ons het besef ons moet dit vir lidmate maklik maak om te weet waar en hoe hulle kan inval. Daarom is ons hard besig met ‘n omskakeling van die Diakonie na ‘n diensgroep-model vir lidmate


4

In die verlede het die diakonie gefokus om die lidmate se finansiële gawes by die maatskaplike/finansiële behoefte van die gemeente uit te bring. Nou gaan die diakonie ‘n tree wyer: om alle moontlike gawes van lidmate by alle moontlik behoeftes van die gemeente uit te bring. Dit gaan gebeur deur diensgroepe van lidmate wat op verskillende sake fokus en verskillende take uitvoer, onder leiding van die diakonie. So kan ons by alles uitkom wat as prioriteite bepaal is vir ons gemeente om weer die plek wat God ons in Rustenburg gegee het, vol te staan. Ons het al baie ver gevorder by die diakonie hiermee en hoop om binnekort ‘n bekendstelling daarvan aan die gemeente te kan maak.

een dag verantwoordelik om vir hulle ‘n ete te voorsien. Ons hoop om tien mense se hart en hande te kry om te help. Gee asb jou naam op by die kantoor wat in die saal oop is na die erediens. As jy meer vrae het gesels met Griffel 082 354 3726 of Bertie van Wes-gemeente 079 560 8357.

Werk in geloof! Die kerkraad en diakonie pak regtig ons uitdagings in groot geloofsvertroue aan. Ons getuig teenoor julle van die Here se leiding en seën in die proses en wil elkeen aanmoedig om met dieselfde geloofsvertroue saam te werk om te kan beleef hoe God jou gebruik in en vir sy Koninkryk in Rustenburg. Kom ons bid en werk saam! GLAS BOTTELTJEIS Daar word gevra dat lidmate asb vir ons klein leë glasbotteltjies bv. Kaassmeer en Grondboontjiebotter bottels sal bring. Ons benodig dit vir die Poedingtafel vir ons Verkoping. Die bottels kan afgegee word by die Kerkkantoor in die saal. Annetjie van der Walt 082 261 3225 Uitreik - Raak ‘n Rustenburg-kind se lewe! In ons gemeenskap is daar baie kinders wat tydens ‘n skoolvakansie aan hulleself oorgelaat is terwyl die ouers steeds werk. Dit is dikwels dan dat allerhande moeilikheid uitbroei! Jy kan help! In die Julie skoolvakansie hou ons kerke weer ‘n Abba-Week by L/s Dawid Brink van 25-29 Julie. Ons het vrywilligers nodig om hulle hande en harte te gee. Al kan jy net een dag kom help. Daar gaan ‘n uitgewerkte program wees met groot pret maar ook geestelike kos vir die kinders. Baie van hulle kom nooit in ‘n kerk nie en jy kan hulle met evangelie gemeenskap bereik! Ons is ook vir

❹ Algemeen WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse Erediens ; Katkisasie na erediens; 11:30 Engelse Diens in Kerkgebou Maandag: 8:00 Basileia Sopkombuis en Woordbediening; 11:00 CMR vergadering Dinsdag: 9:00-13:00 Bybelskool Woensdag: 9:00-13:00 Bybelskool ; 18:00 Basieia Bybelstudie Donderdag: 9:00-13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool Vrydag: Nuusbrief; 10:00 Grace Outreach Vergadering


5

Sondag: 9:00 Erediens en bevestiging van Proponent Noah Kim. Geen Katkisasie; 11:30 Engelse Diens Griffel is Dinsdag 22/05 uitstedig. Ek is genooi na ‘n vergadering by die St. George Hotel in Irene waar ‘n groepie kerkleiers saam gaan dink hoe om kerke van ons land te help om weer ‘n skerp evangelie fokus te hê. Ek sal dus deur die dag ook nie beskikbaar wees op my foon nie. TE HUUR / TE KOOP TE KOOP 2 Slaapkamer wooneenheid beskikbaar in SeringOord (082 785 5256) WOONSTEL TE HUUR 2 Slaapkamer woonstel in Safari Tuine te huur teen R4000. Kontak Martie 082 375 9396 WOONEENHEID Eenslaapkamer woonstel te huur in Rockcliff Estate Rustenburg. Baie ruim. Sluit elektrisiteit en water in. R4950.00 per maand. Sleuteldeposito dieselfde. Beskikbaar vanaf 1 Junie. Skakel Susan van Dyk 082 5566 916 TE KOOP Embuia tafel met 6 stoele te koop vir R7000. Kontak Ernest 083 486 0193 of saans 071 695 5439

Kontak ons: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 Epos: griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Jun Chun 079 928 5383 / Proponent Noah Kim 076 853 2171 Kantoorbestuurder: Eric Wepener Sel: 084 770 6442 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Koster en Admin. : Chrissie Harmse Tel: 014 592 7938 / Sel: 072 758 4393 Bankbesonderhede: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825

INSKRYWINGS VIR MOOTKAMP IS OOP TOT 15 JUNIE 2018 Mootkamp 2018 word gehou by Fraaibos Natuurkamp net buite Brits SKOOLVERLATERS (Gr 10 tot 12) 23-30 Junie R700 pp GROEPLEIERS (Studente) 21-30 Junie R900 pp HOE SKRYF EK IN Besoek asb die Mootkamp webtuiste vir die inskrywingsvorm: https://www.mootkamp.co.za/kampinligting.html

BANKBESONDERHEDE MOOTKAMP Tjekrekening 62470222680 FNB 252 045 Verwysing: Naam en Van van skoolverlater/student


6

ALLE NUUS EN INLIGTING WAT U IN DIE NUUSBRIEF GEPLAAS WIL Hê MOET ASB OP VRYDAE VOOR 10:00 BY DIE KANTOOR WEES

Preke beskikbaar (LET WEL DAAR IS ‘N NUWE SKAKEL OM NA ONS LEWENDIGE UITSENDING TE KYK) ‘n Beperkte aantal CD’s met preke is gratis by die kerkkantoor beskikbaar. Haal dit Sondae of in die week af, of plaas u bestelling by Chrissie Harmse by kerkkantoor. U kan ook u geheue stokkie (Flashdrive) by die Kantoor ingee om die preke daarop te ontvang. Indien u of enige iemand wêreldwyd oor die internet (per rekenaar/selfoon) by die erediens Sondae om 9:00 wil inskakel, gebruik die skakel: https://www.youtube.com/channel/UC4XznH90z6nVg13nMIXM U kan ook direk gaan na YouTube en intik Gereformeerde Kerk Rustenburg. Die erediens word ook op Sondae direk na Huis Sering uitgesaai. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad.

INSKRYWINGS VIR MOOT LITE IS OOP Moot Lite 2018 word gehou by Magaliesberg Kampterrein SKOLIERE - Gr 6 tot 9 24-29 Junie R600 pp HOE SKRYF EK IN Besoek asb die skakel vir die inskrywingsvorm: https://goo.gl/forms/O5GkIISjBMbPVf3R2

BANKBESONDERHEDE Domus Juventus Trust Absa Tjekrekening 4059817866 Verwysing: Naam en Van van skolier

Nuusbrief 20 - 5 - 2018  

Nuusbrief van Sondag 20 Mei 2018

Nuusbrief 20 - 5 - 2018  

Nuusbrief van Sondag 20 Mei 2018

Advertisement