Page 1

1

SERINGBOOM

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 29 NO. 1380 SONDAG 19 Februarie 2017

Baie welkom by ons Sondag erediens! 9:00 AFRIKAANSE EREDIENS Skriflesing Lukas 15 Fokusvers Lukas 15:28-31 Tema: Om binne die huis te leef, maar eintlik buite te staan Ons sing: Psalm 42-1:1; SB 9-1:1, 10, 11; SB 2-1:1, 5; Psalm 73-1:11, 12 11:30 ENGELSE DIENS (Multi-etniese middestad uitreik) in die Saal MEEGEVOEL EN MEELEWING Tannie Maggie Lit het ‘n knievervanging gehad verlede week en sterk tuis aan. Paul Ferreira is steeds in die Provinsiale Hospitaal vir verdere toetse Theuns de Klerk word DV môre weer in MediCare Hospitaal opgeneem vir ‘n verdere rugoperasie. Wimpie Nel is nog in Medicare en maak goed vordering na sy beroerte aanval. GEE ASB INLIGTING MBT MEELEWING EN MEEGEVOEL DEUR AAN DIE KERKKANTOOR KENNISGEWINGS VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer *18 Feb Frikkie Coetzee Sel: 083 500 6321 Wyk: 0012 19 Feb Melissa SWANEPOEL Sel: 079 402 9746 Wyk: 0020A 20 Feb Lizel DROTSKY Sel: 083 262 1071 Wyk: 0034 20 Feb Burrie SMIT Sel: 083 384 8153 Wyk: 0028 21 Feb Cornel CHESTER Sel: 082 335 2209 Wyk: 0019 21 Feb Andries VAN DER SANDT Sel: 079 084 9154 Wyk: 0004 22 Feb Johan FOURIE Sel: 082 879 3643 Wyk: 0035 *22 Feb Pieter MARAIS Sel: 082 638 6142 Wyk: 0009 **23 Feb Talita STEYN (84 jaar) Sel: 082 256 9901 Wyk: 0031 23 Feb Hanlie VAN WYK Wyk: 0003A **24 Feb Dries COETSEE (84 jaar) Sel: 081 492 0090 Wyk: 0018 25 Feb Bertus SAMUEL Sel: 073 190 2095 Wyk: 0004 KOLLEKTES: In Erediens: BARMHARTIGHEID DIENSBEURT Oudl. Hans Andersen

By die deure: EMERITAATSFONDS Diak. Chris Snyman


2 WEEKPROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse erediens en ; 11:30 Engelse diens Maandag: 8:15 Woordbediening by Sopkombuis; 12:00 Rustenburg Predikante vergader. Sendingkommissie vergadering is uitgestel. Dinsdag: 9:00-13:00 Bybelskool (Voltydse studente) Woensdag: 9:00-13:00 Bybelskool; 16:00 Buffelshoek Bybelstudie by Tannie Susan Fourie; 18:30 Blok Dorp Bybelstudie/Kleingroep by Mari en Maartin Nel, 6e laan 12, Cashan Donderdag: 9:00-13:00 Bybelskool ; 17:00 Bybelskool (Deeltydse studente) Vrydag: Nuusbrief Saterdag: 14:00 Bybelskool (Deeltydse studente) Sondag: 9:00 Erediens en katkisasie; 11:30 Engelse diens

Van Seringboom tot Kerkgebou Die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. 2 Eksemplare beskikbaar by die kerkkantoor @ R150

Ons dank die Here vir 158 jaar van genade! Mag Hy steeds in alles wat ons is en doen, alle lof en eer ontvang! “Loof die Here, want Hy is goed,aan Sy liefde is daar geen einde nie!” Ps.107:1

ALMANAK 2017 Die Almanakke is nou beskikbaar in die kerkkantoor teen R50, die kerk subsideer die res van die prys. BEROEPENUUS BEROEPE AANVAAR: Proponent PJ Hattingh (Peter) na Okahandja; Proponent PF Venter (Peter) na Vanderbijlpark Trinitas GEMEENTE BRAAI - VRYDAG 24 FEBRUARIE OM 17:00 Ons hou Vrydag 24 Februarie om 17:00 ‘n Gemeente Braai. Gee asb jou naam by die kerkkantoor op of voor Woensdag 22 Februarie sodat ons die korrekte getalle kan hê. Bring eie eetgerei en drinkgoed. Ons gaan lekker eet en kuier.


3 HUIS SERING - BESTUUR Ons is dringend op soek na verteenwoordigers van ons gemeente op die Bestuur van Huis Sering. Ons gemeente het ‘n belangrike verbintenis met Huis Sering omdat die grond waarop dit gebou is deur die gemeente geskenk en die oprigting gedoen is. Ons het altyd 4 lede op hierdie bestuur gehad en het nog net 2 oor. Kontak Dup du Plessis ( 082 339 7649) om meer inligting te bekom. AANSOEKE VIR SUBSIDIE BY SKOLE Ons herinner ouers daaraan dat aansoeke vir subsidie voor einde Februarie by die skole ingedien moet word. SOEK WERK Lynette de Beer(083 231 4804) soek werk asb! Enige admin werk. Verwysing: Piet Havenga (082 927 2682) Uitsending van die Erediens oor die internet en beskikbaarheid van Nuusbrief en Preke Indien u of enige iemand wêreldwyd oor die internet (per rekenaar/selfoon) by die erediens Sondae om 9:00 wil inskakel, gebruik die skakel: http://www.twitch.tv/gereformeerdekerkrtb. Die erediens word ook op Sondae direk na Huis Sering uitegesaai. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad. CD’s en DVD’s met Preke is gratis by die kerkkantoor beskikbaar. Haal dit Sondae of in die week af, of plaas u bestelling by Chrissie Harmse

ALGEMENE INLIGTING Predikante: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 E-pos: griffelvw@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Jun Chun 079 928 5383 / Proponent Noah Kim 076 853 2171 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Koster en Admin. : Chrissie Harmse Tel: 014 592 7938 / Sel: 072 758 4393 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825


4

Nuusbrief 19 - 2 - 2017  

Nuusbrief van Sondag 19 Februarie 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you