Page 1

1

DIE SERINGBOOM GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 31 NO. 1479 SONDAG 17 Maart 2019

Baie welkom by ons EREDIENS

AFRIKAANSE EREDIENS IN KERKGEBOU 09:00 – Dr Johannes Smit Besonderhede sal bekend gemaak AFRIKAANSE DIENS: KERKGEBOU 09:00 – Paul Maritz

GEEN Katkisasie Kleingroepe Vandag

ENGLISH SERVICE (GCM) 11:30 - REV. NOAH KIM

Blessed are you, Believers! (Ps. 1:1-6)


2

ALFA KLEINGROEP VIR NUWE LIDMATE Dis ’n spesiale kleingroep vir mense wat nuut in die gemeente wil inkom en nog gedoop moet word of belydenis moet aflê. As dit jy is, is jy welkom! Ons kursus se naam is “Christenskap Ekspedisie”. Ons ontmoet Woensdag aande 19:00 by die kerk. Bid asb. vir die groep. Navrae: Griffel van Wyk 082 354 3726

LIEF EN LEED Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! 17-03 17-03 18-03 19-03 19-03 19-03 20-03 20-03 21-03 22-03 22-03

Chris Snyman Hestie van Dyk Chantel Bergh MJ de Lange Wilna Wepener Linda Wiese Annemarie Correia Desire Wiese Likitha Laubscher Frank Cato Angelique Graham

072 652 0809 076 750 6658 084 941 1271 072 794 2984 083 958 3167 060 920 8239 076 628 2857 076 357 2592 076 909 1464 082 850 0845 072 395 6660

Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

=90 +

“Bid gedurig” - 1 Tess. 5:17 Baie dankie vir almal se gebede. Kom ons bid vir ons kerke in die dorp en ons verhouding met mekaar. Dat ons temidde van ons verskille as ‘n eenheid mekaar kan ondersteun en saamwerk vir Sy Koninkryk in Rustenburg. Laat ons almal vir die Here ook eer gee en dankie sê waar ons sy hand kan sien!

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Hans Andersen KOSTER AAN DIENS Theuns de Klerk DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Hendrik en Aletta Smit KOMBI DIENS Theuns de Klerk

DIENSGROEPE VIR JOU GAWES Gawes + Diakonie = Diensgroepe Jóú Gawes is die manier waarop Jesus besluit het om Gereformeerde Kerk Rustenburg op te bou as sy liggaam. Sonder jou... gaan dit sukkel. Al die bestaande diensgroepe is op die bord in die saal. Het

jy idees vir ‘n nuwe een om te begin? Kontak dan vir Mari Esterhuizen (082 372 7999)

BARMHARTIGHEIDSDIENS - Diakonie KLEINGROEP VIR JONG VOLWASSENES Ons gesels saam oor verhoudings. Die kursus wat ons doen se naam is: “Love, sex and lasting relationships.” Alle jong volwassenes sonder kindertjies is welkom om te kom inskakel. Ons ontmoet Woensdag aande 19:00. Navrae Griffel van Wyk 082 354 3726.

Wees verseker alle versoeke word deeglik oorweeg. Sommiges word nie toegestaan nie. Tans is daar egter 12 lidmate/gesinne wat maandelikse geldelike hulp ontvang asook weekliks ‘n kospakkie met die minimum onbederfbare produkte. Die fondse wat die diakonie gedurende Januarie 2019 vir barmhartigheid ontvang het, was soos volg: Kollektes Sondae R16 268.00


3

Skenkings deur gemeentelede Bydrae deur Kerkraad

R 6 600.00 R14 000.00 R36 868.00 Die UITGAWES was R35 000.00 Baie dankie vir almal se liefdevolle opoffering! Die gemiddelde inkomste in 2018 was egter maandeliks R11 000 te kort. Kom ons hou vol met ons goeie begin sodat ons nie uit ons reserwe noodfondse hoef te onttrek nie. U kan ook regstreekse inbetalings in die Diakonie se rekening by Absa maak (rek Gereformeerde Kerk Diakonie nr 122028082). Indien u bydrae vir barmhartigheid in u maandelikse bydrae aan die kerk ingesluit is, moet dit asseblief so aangedui word, sodat die nodige oorplasing gedoen kan word. Bespreek dit gerus met die betrokke ouderling of skriba. Enige onbederfbare produkte kan ook by die kerkdeure geplaas word. Jesus het vir ons gegee. Die egtheid van ‘n Christen se dissipelskap is daarom geleë in sy houding en optrede teenoor die nood van ander mense. Dankie vir dit wat jy reeds afstaan - DIAKONIE

Vrydag: Nuusbrief Sondag: 9:00 Erediens ; 11:30 GCM - Engelse Diens

KOLLEKTE BY DIE DEURE In die banke: BARMHARTIGHEID By die deure: Ekumenisiteit Buiteland AFNAWEEK & VERLOF REËLINGS Koos: 15 - 28 Maart Griffel: Afnaweek: 17 Maart. Verlof: 18 - 31 Maart PREKE BESKIKBAAR CD’s gratis by die kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook jou geheue stokkie (Flashdrive) by die Kantoor ingee. Lewendige Eredienste skakel: https://www.youtube.com/channel/UC4XznH90z6nV g13nMIXMdiw OF Soek “Gereformeerde Kerk Rustenburg” op Youtube. Ons saai ook lewendig uit na Huis Sering. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad.

SAMEKOMSTE DIENSGROEP Julle sal opmerk dat in ons nuwe gemeente kalenders daar nie sosiale geleenthede of etes aangedui is nie. Ons het verlede jaar ‘Die Susters’ vervang met die Samekomste Diensgroep. Ons kort nou nog mense om deel te word en saam te dink oor ‘n vars en nuwe benadering vir die jaar vorentoe. Enige iemand is welkom, oud en jonk en beslis ‘n paar manne ook! Sodra nuwe planne in plek is sal ons dit deurgee. Ons gaan wel lekker saam eet en kuier met nagmaal. Navrae: Griffel van Wyk 082 354 3726

❹ Algemeen WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse Erediens,; 11:30 Engelse Diens (GCM) in Kerkgebou Maandag: 8:00 Sopkombuis en Woordbediening Dinsdag: 9:00-13:00 Bybelskool; Woensdag: 9:00-13:00 Bybelskool; Donderdag: 9:00-13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool

Kontak ons: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 E-pos: griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 Epos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Jun Chun 079 928 5383 Ds. Noah Kim 076 853 2171 Kantoorbestuurder: Eric Wepener Sel: 084 770 6442 Eiendomsbestuurder: Theuns de Klerk Sel: 0768365222 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Bankbesonderhede: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825


4

Profile for Die Gereformeerde Kerk Rustenburg Sentraal

Seringboom 17 - 3 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van 17 Maart 2019

Seringboom 17 - 3 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van 17 Maart 2019

Advertisement