Page 1

1

DIE SERINGBOOM GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 31 NO. 1508 SONDAG 13 Oktober 2019

Baie welkom by ons EREDIENS

AFRIKAANSE EREDIENS: KERKGEBOU 09:00 – Griffel van Wyk

Die sonde monster Skrifgedeelte: Genesis 4:1-16 Oorsig: Ons is besig om meer te leer van ons vyand – sonde. Daardie ding wat jou skaam en minderwaardig laat voel. Daardie dinge wat soveel skade maak in jou lewe. Hoe beter ons dit verstaan, hoe beter kan ons daarteen stry. Vandag leer ons dat sonde baie goed wegkruip, dat dit jou bespring en wil verskeur maar dat daar ook hoop is. God leer ons al hierdie dinge uit die gebeure tussen Kain en Abel. Sonde laat die bloed loop, maar Jesus se bloed loop oor die sonde.

JEUG KLEINGROEPE VANDAG!

ENGLISH MINISTRY/BIBLESTUDY (Gospel Celebration Ministries) - Eben le Roux

What did Jesus teach about the law? Ds. Koos besoek vanoggend die GK Monakato


2

KLEIN GROEPE vir GROOT GROEI ! SORG JY GEESTELIK VIR JOUSELF?

LIEF EN LEED Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes. Dankie vir die siekebesoeke en ondersteuning waarvan ons hoor tussen ons lidmate. Dit maak die Here se hart baie bly!

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! 15/10

Estie Few

082 779 1815

16/10

Hester Nel

083 321 1606

Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

=90 +

“Bid gedurig” - 1 Tess. 5:17 Ons bid hierdie week asb: Dat ons betyds goeie reën sal kry en ons sal onthou hoe afhanklik ons van die Here is. Ongeag ons omstandighede behoort ons vir ewig aan Hom en het ons die voorreg om in sy diens te wees.

SILWER OGGEND-TEE 7 NOVEMBER Al ons lidmate van 65 jaar en ouer word uitgenooi na ‘n heerlike bederf oggend-tee. Datum: 7 November 2019 Plek: Kerksaal Tyd: 10:00 RSVP: By Heilie du Plessis (014 592 7938) in die kerkkantoor teen 31 Oktober 2019 Groete, Die Gasvryheids-diensgroep

Groepe vir leer, groei, bid, omgee en dien. Hier is ’n lys van verskillende kleingroepe wat bymekaarkom. Jy is welkom om by enige groep in te skakel wat vir jou geleë is. Die kontakpersoon sal vir jou meer inligting kan gee. Jy hoef nie alleen te wees nie. Skakel vandag êrens in en beleef die seëning daarvan! Alfa Kleingroep (Mense wat lidmate wil word): Woensdae 19:00 Kontak: Griffel van Wyk 082 354 3726 Jong Volwassenes: Dinsdae 19:00 Kontak: Griffel 082 354 3726 Blok Dorp groep: Maandeliks op ’n Woensdag of ‘n Sondag Kontak: Marie Nel 072 299 8525 Gemengde ouderdomme: Elke tweede Dinsdag 17:15 Kontak: Johan Minnaar 082 745 9998 Oggend groep: Elke tweede Woensdag 09:00 Kontak: Annetjie vd Walt 082 261 3225 Silwertee (Bejaardes): Maandeliks op ’n Donderdag 10:00 Kontak: Annetjie vd Walt 082 261 3225 Buffelshoek (Plase wes van Rustenburg): Maandeliks op ’n Donderdag 16:00 Kontak: Dup du Plessis 082 339 7649 Basileia (Marais str 66): Maandeliks op ’n Woensdag 18:30 Kontak: Koos Venter 083 289 2668 Vir navrae of as jy ’n nuwe groep wil begin, kontak Johan Fourie 082 879 3643.

JEUG KLEINGROEPE AFSLUITING Die Jeug Kleingroepe sluit af Sondag 27 Oktober met ‘n lekker roomrys en kuier na die erediens. Dankie, vir almal se harde werk die jaar en deelname aan die groepe en uitreike. Volgende jaar bou ons op hierdie jaar se suksesse.

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Hannes Graham KOSTER AAN DIENS Maryna Bezuidenhout


3

DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Hendrik en Aletta Smit KOMBI DIENS Theuns de Klerk

DIENSGROEPE VIR JOU GAWES Gawes + Diakonie = Diensgroepe Jóú Gawes is die manier waarop Jesus besluit het om Gereformeerde Kerk Rustenburg op te bou as sy liggaam. Sonder jou... gaan dit sukkel. Al die bestaande diensgroepe is op die bord in die saal. Het jy idees vir ‘n nuwe een om te begin? Kontak dan vir Mari Esterhuizen (082 372 7999)

Sondag: 9:00 Afrikaanse diens; 11:30 Engelse Bediening/ Bybelstudie

BESTEL PREKE OP CD Soek jy vandag se preek op CD? Agter in die saal, op die boektafel is ’n knipbord met ’n lys. Daarop kan jy ’n CD bestel. Dit sal deur die week reggekry word en volgende Sondag daar in ‘n houer beskikbaar wees. Andersins kan jy die preek vanaf die Maandag op YouTube gaan kyk. Soek net daar vir “Gereformeerde Kerk Rustenburg” en al die preke is op ons kanaal. Navrae: Heilie du Plessis (076 264 8396) OU PREKE OP CD GRATIS BESKIKBAAR Op die boektafel agter in die saal is ‘n houer met CD’s van ou preke. Jy is welkom om asb soveel te vat as wat jy wil. Die CD’s sal van tyd tot tyd aangevul word.

LIEFDE OFFERS WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse diens; 11:30 Engelse bediening/Bybelstudie Maandag: 8:00 Basileia Sop en Woord ; 17:00 Bybelskool ; 18:00 Leesbeurt - Huis Sering Dinsdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool Woensdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; ; 17:00 Bybelskool ; 17:30 GCM Biblestudy&Prayermeeting (by Le Roux-gesin) Donderdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool Vrydag: Nuusbrief

LEWENDIGE EREDIENSTE OP Volg ons erediens enige plek op aarde:

https://www.youtube.com/channel/UC4XznH90z6nV g13nMIXMdiw Soek “Gereformeerde Kerk Rustenburg” op Youtube. Ons saai ook lewendig uit na Huis Sering. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad.

In die banke: Barmhartigheid By die deure: Teol. Studentekas KONTAK ONS: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 E-pos: griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos54@gmail.com Kantoorbestuurder: Eric Wepener Sel: 084 770 6442 Eiendomsbestuurder: Theuns de Klerk Sel: 0768365222 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Koster: Maryna Bezuidenhout Sel: 079 184 3479 E pos: gkrtb2@mweb.co.za Bybelskool: Dr. Eben Le Roux. Sel 071 625 5984 BANKBESONDERHEDE vir jou Bydraes: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825


4

Profile for Die Gereformeerde Kerk Rustenburg Sentraal

Seringboom 13 - 10 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 13 Oktober 2019

Seringboom 13 - 10 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 13 Oktober 2019