Page 1

1

SERINGBOOM

NUUSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 30 NO. 1427 SONDAG 11 Februarie 2018

Baie welkom by ons EREDIENS!

AFRIKAANSE DIENS 09:00 – Griffel van Wyk

Die uitkoms van Dissipelskap Teks: Matteus 28:1-20 Oorsig: As jy ‘n ‘boilermaker’ appyship geloop het kan jy daarna sweis. As jy jou haarkapper appyship gedoen het, kan jy daarna hare sny. Wat het Jesus se dissipels gedoen nadat hulle appyship by Hom verby was? Wat is die uitkoms van dissipelskap vir jou en vir my? Waar los dit ons? Ons gesels vandag saam oor waarheen Jesus met jou mik as sy toegewyde dissipel. Verder vat ons die hele reeks saam sodat ons elkeen duidelik kan weet wat dit vat om ‘n Dissipel van Jesus te wees in Rustenburg.

KATKISASIE KLEINGROEPE NA EREDIENS Ds Koos besoek vanoggend die GK Monakato waar hy die erediens lei ENGELSE DIENS (GCM) 11:30 – Jun Chun TO BE A DISCIPLE OF CHRIST Luke 14:25-35


2

jou naam op by die kantoor. Griffel is die gasspreker vir die geleentheid met die tema: ‘Skuil onder God se vleuels’.

LIEF EN LEED

Ons leef mee met die volgende mense Oom Lawerence se operasie het goed afgeloop Dup Du Plessis se operasie het goed afgeloop Tannie Hannetjie Botha beweeg moeilik rond Burrie Smit was in die hospitaal vir toetse Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! 11-02 12-02 12-02 12-02 13-02 13-02 13-02 15-02 15-02 15-02 15-02

GIDEON VENTER LOUIS DE JAGER HENDRE DU PLESSIS

082 677 6630 083 561 6398 083 230 9353

RONEL PIETERSE 082 269 9332 HEILA DE BEER 082 449 5304 HANNETJIE DU PLESSIS 082 491 1561 WILMA RABE JOHANNA BEAN JESSICA GRAHAM

072 416 6306 079 327 5849 060 812 8568

INA O’KELLY CHRIS ROBBERTSE

079 274 0779 083 225 4126

MANNE AVONTUUR KAMP 17-18 Maart ‘n Naweek saam op die Vaal Rivier by Parys! Ons gaan River Rafting doen en middag ete geniet op ‘n eiland. Die roete is vir jonk en oud bedoel wat dit perfek maak vir so ‘n bietjie “Pa en Seun” tyd met Oupa wat rustig in die “raft” kan sit en die natuur bewonder. Vir die avontuurlustige, is daar opsies van paintball, boogskiet, visvang en vele water kaskenades gedurende die dag se roei-sessie. Bring jou tent saam vir ‘n regte kamp ervaring met goeie verdere geriewe. Laat weet so gou moontlik vir Christo Geel (078 803 1421) as jy belangstel. Hoe meer getalle ons het hoe beter prys kan ons beding. Ons hoop om dit bekostigbaar te maak vir almal.

Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

=90 +

Katkisasie kleingroepe! As jy wonder waar jou kind moet inval. Maak gerus kontak met Theuns de Klerk (076 836 5222)

SUSTERSNUUS ! Ons is gasheer vir die Sustersaamtrek 2018 op 10 Maart hier by ons terrein. ‘n Baie vrolike en gesellige “High Tea” word beplan en daarvoor het ons GROOT ASSEBLIEF baie hande nodig om te help. ‘n Gaskunstenaar gaan optree met instrumentale musiek. Kaartjies kos R130. Gee

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Hendrik Smit DIAKEN AAN DIENS Antonie Lit KOSTER AAN DIENS Chrissie Harmse DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Aletta Smit KOMBI DIENS Dup du Plessis

KOLLEKTE BY DIE DEURE In die banke: BARMHARTIGHEID By die deure: DANKBAARHEIDSFONDS


3

KUIERTUIN ! ! !    ‘n Kraakvars inisiatief om gereeld buite saam te kuier het afgeskop. Ons noem dit sommer: Kuiertuin! Die kinders kan lekker buite speel terwyl ons gesellig kuier in die skaduwee (of winter sonnetjie!). Totdat ons genoeg spanne het om te help, beplan ons om so 1 keer per maand buite te kuier. Die volgende datums is 25 Feb en 25 Mrt. Jesus vra dus jou hande! Met ‘n paar spanne kan ons dit meer gereeld doen. Kontak vir Gretha van Wyk of Griffel as jy voel jy kan op hierdie manier dien (076 468 8963)

ALLE MANNE ! ! ! Saterdag 17 Februarie is die datum! Ons het ‘n groot hout klimraam geskenk gekry en wil ‘n lekker kuier-oggend maak om dit saam op te slaan. Ons kom Saterdag 08:00 bymekaar vir koffie en beskuit, en spring dan weg met die werk. Later braai ons wors vir ‘n hotdogbrunch en geniet ‘n koue enetjie saam. Ons hoop om so 14:00 klaar te wees. Bring: nodige gereedskap as jy het, ‘n koelerboks met inhoud. Die res word voorsien. Pa’s moet asb hulle seuntjies saambring om te help! Laat weet vir Griffel as jy kom sodat ons genoeg kos het. Lekker man, lekker!

SUSTERS

Die 18de Februarie het ons weer ‘n KOEKSONDAG. Na die diens eet ons verversings en drink gesellig tee of koeldrank saam in die saal. Ons vra dat elke suster dan die Sondag 1 sout- en 1 soetboordjie eetgoed saambring.

❹ Algemeen WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse Erediens; Ds Koos lei die erediens by die GK Monakato; 11:30 Engelse Diens Maandag: 8:00 Sopkombuis en Woordbediening; Dinsdag: 9:00-13:00 Bybelskool; 17:15 Oudl.& Diak. Toerusting en Breë Kerkraadsvergadering Woensdag: 9:00-13:00 Bybelskool; Donderdag: 9:00-13:00 Bybelskool ; 17:00 Bybelskool Deeltyds Vrydag: Nuusbrief ; Saterdag: 14:00 Bybelskool Sondag: 9:00 Afrikaanse Erediens; 11:30 Engelse Diens.

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG: Proponent JAG Henning (Kosie) na Harrismith; Ds GJJ van der Merwe (Giepie) van Durban-Noord na Pretoria-Annlin as medeleraar. BEROEPE AANVAAR: Ds GJJ van der Merwe (Giepie) van Durban-Noord na Pretoria-Annlin as medeleraar. ALLE NUUS EN INLIGTING WAT U IN DIE NUUSBRIEF GEPLAAS WIL Hê MOET ASB OP VRYDAE VOOR 10:00 BY DIE KANTOOR WEES


4

Preke beskikbaar ‘n Beperkte aantal CD’s met preke is gratis by die kerkkantoor beskikbaar. Haal dit Sondae of in die week af, of plaas u bestelling by Chrissie Harmse by kerkkantoor. U kan ook u geheue stokkie (Flashdrive) by die Kantoor ingee om die preke daarop te ontvang. Indien u of enige iemand wêreldwyd oor die internet (per rekenaar/selfoon) by die erediens Sondae om 9:00 wil inskakel, gebruik die skakel: http://www.twitch.tv/gereformeerdekerkrtb. Die erediens word ook op Sondae direk na Huis Sering uitgesaai. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad. Kontak ons: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 E-pos: griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Jun Chun 079 928 5383 / Proponent Noah Kim 076 853 2171 Kantoorbestuurder: Dup du Plessis Sel: 082 339 7649 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Koster en Admin. : Chrissie Harmse Tel: 014 592 7938 / Sel: 072 758 4393 Bankbesonderhede: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 82

Nuusbrief 11 - 2 - 2018  

Nuusbrief van Sondag 11 Februarie

Nuusbrief 11 - 2 - 2018  

Nuusbrief van Sondag 11 Februarie

Advertisement