Page 1

DIE SERINGBOOM 1

GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 31 NO. 1512 SONDAG 10 November 2019

Baie welkom by ons EREDIENS !

AFRIKAANSE EREDIENS: KERKGEBOU 09:00 – Griffel van Wyk

Wat as jou dissipelskap ‘skeefloop’? Skrifgedeelte: 1 Petrus 3:13-18 Oorsig: Belydenis doen hier binne voor jou mense is maklik. Almal dink soos jy en bemoedig jou. Belydenis lewe daar buite voor ander mense is moeilik. Nie almal dink soos jy nie, of gaan hou van die manier waarop jy na die lewe kyk nie. Om ‘n dissipel van Jesus op jou eie bene te wees, kan jou bang maak. Wat moet ek daar buite met my geloof gaan maak? Hoe gaan ander mense met my maak? Baie geluk en seën toegewens aan Tenika van Heerden en ook Antonie Litt wat vandag hulle geloof openlik bely. Mag die Here se Gees julle lei op elke tree van julle dissipelskap pad.

KATKISASIE KLEINGROEPE REEDS AFGESLUIT ENGLISH MINISTRY/ BIBLE STUDY (GCM) 11:30 – Eben Le Roux

What Jesus had to say about honour Ds. Koos besoek vanoggend Sendingpunte (Kerkplant inisiatiewe)


2

te neem kontak asb vir Annatjie Minnaar (082 923 3993)

PANNEKOEK BY DIE PLATINUM MARK

LIEF EN LEED Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes. Oom Frans Viljoen is die vorige naweek oorlede en afgelope Vrydag begrawe. Ons meelewing gaan uit na sy familie. Baie sterkte aan al ons kinders met hulle eksamens die tyd van die jaar. Woeker met wat die Here vir julle gee! Dankie vir die siekebesoeke en ondersteuning waarvan ons hoor tussen ons lidmate. Dit maak die Here se hart baie bly!

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! 11/11

Marina Hermann

083 687 9654

12/11

Lafras Lourens

083 631 1461

13/11

Theuns de Klerk

076 836 5222

14/11

Wimpie Nel

074 919 3831

Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

Kan jy pannekoek bak, rol, en met ‘n glimlag kliente bedien? Dan is jy die regte persoon om te kom help by die pannekoek stalletjie en dalk ‘n ekstra sakgeldjie te verdien voor die Desember vakansie! Die pannekoek stalletjie is ‘n besige stalletjie en vinnige hande word benodig. Helpers word in skofte ingedeel. ’n Persentasie van die wins word geskenk aan ‘Cachet’ se boufonds, dis die Gereformeerde Kerk se Studentegemeente in Potch. Skakel, sms of Whatsapp en reel vir die tyd wat jou pas: Nina Wepener 083 955 0318; of Eric Wepener 084 770 6442 Don. + Vry. (21/11+ 22/11) 9h00 - 20h00 Sat. (23/11) 9h00 - 18h00 Maan. tot Vry. (25/11 tot 29/11) 9h00 - 20h00 Sat. (30/11) 9h00 – 15h00

POEDING-TAFEL VIR KERSFEES! Almal word hartlik uitgenooi om na die Kersprogram op 24 Nov lekker onder die bome te kom kuier. Bring enige poeding van jou keuse, warm of koud, gebak of gestol, om met almal te deel. Ons sorg vir roomys, bakkies en lepels. Groete die Gasvryheids-diensgroep

=90 +

“Bid gedurig” - 1 Tess. 5:17 Ons bid hierdie week asb: Vir ons lidmate in hulle finansiële druk. Daar is heelwat lidmate wat op die oomblik redelik swaar kry. Bid dat hulle hul oë op die Here sal hou. Mag die Here in sy Wysheid ons elke dag ons dag se brood gee vir ons dag se diens aan Hom.

BEGRAFNIS – DIENSGROEP Die reëling van die groep is tans dat die saal reggemaak word en dat koffie/tee/koeldrank op ‘n selfhelp basis bedien word. Verversings word deur die familie self verskaf. Tans is daar geen sameroeper vir hierdie groep nie so as daar enige lidmaat is wat belangstel om leiding hier

KLEIN GROEPE vir GROOT GROEI ! SORG JY GEESTELIK VIR JOUSELF?

Groepe vir leer, groei, bid, omgee en dien. Hier is ’n lys van verskillende kleingroepe wat bymekaarkom. Jy is welkom om by enige groep in te skakel wat vir jou geleë is. Die kontakpersoon sal vir jou meer inligting kan gee. Jy hoef nie alleen te wees nie. Skakel vandag êrens in en beleef die seëning daarvan! Alfa Kleingroep (Mense wat lidmate wil word): Woensdae 19:00 Kontak: Griffel van Wyk 082 354 3726 Jong Volwassenes:


3

Dinsdae 19:00 Kontak: Griffel 082 354 3726 Blok Dorp groep: Maandeliks op ’n Woensdag of ‘n Sondag Kontak: Marie Nel 072 299 8525 Gemengde ouderdomme: Elke tweede Dinsdag 17:15 Kontak: Johan Minnaar 082 745 9998 Oggend groep: Elke tweede Woensdag 09:00 Kontak: Annetjie vd Walt 082 261 3225 Silwertee (Bejaardes): Maandeliks op ’n Donderdag 10:00 Kontak: Annetjie vd Walt 082 261 3225 Buffelshoek (Plase wes van Rustenburg): Maandeliks op ’n Donderdag 16:00 Kontak: Dup du Plessis 082 339 7649 Basileia (Marais str 66): Maandeliks op ’n Woensdag 18:30 Kontak: Koos Venter 083 289 2668 Vir navrae of as jy ’n nuwe groep wil begin, kontak Johan Fourie 082 879 3643.

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Johan Fourie KOSTER AAN DIENS Maryna Bezuidenhout DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Hendrik en Aletta Smit KOMBI DIENS Theuns de Klerk

DIENSGROEPE VIR JOU GAWES Gawes + Diakonie = Diensgroepe Jóú Gawes is die manier waarop Jesus besluit het om Gereformeerde Kerk Rustenburg op te bou as sy liggaam. Sonder jou... gaan dit sukkel. Al die bestaande diensgroepe is op die bord in die saal. Het jy idees vir ‘n nuwe een om te begin? Kontak dan vir Mari Esterhuizen (082 372 7999)

LIEFDE OFFERS

In die banke: Barmhartigheid By die deure: Teol. Skool Biblioteek

Ons nuwe borde nooi die gemeenskap!

WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse Erediens; 11:30 Engelse Bediening/Bybelstudie Maandag: 8:00 Basileia Sop en Woord ; 10:00 Grace Outreach Vergadering; 12:00 Vergadering: Evangelism Outreach Committee; 17:00 Bybelskool ; 18:00 Leesbeurt - Huis Sering Dinsdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool Woensdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool; 17:15 Ouderlinge Vergadering Donderdag: 8:00 - 13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool Vrydag: Nuusbrief Sondag: 9:00 Afrikaanse Erediens; 11:30 Engelse Bediening/Bybelstudie

NOVEMBER PROGRAM 10 Nov – Belydenis aflegging 17 Nov – Nagmaal 24 Nov – Kersprogram – Nooi gerus vriende!

BESTEL PREKE OP CD Soek jy vandag se preek op CD? Agter in die saal, op die boektafel is ’n knipbord met ’n lys. Daarop kan jy ’n CD bestel. Dit sal deur die week reggekry word en volgende Sondag daar in ‘n houer beskikbaar wees. Andersins kan jy die preek vanaf die Maandag op YouTube gaan kyk. Soek net daar vir “Gereformeerde Kerk Rustenburg” en al die preke is op ons kanaal. Navrae: Heilie du Plessis (076 264 8396)

ATTESTAAT NUUS – NUWE LIDMATE Ons sê welkom aan nuwe lidmate: Gerrie en Anrie Fouche (081 461 4863) Hedri Coetzee (072 333 9825) met 2 dooplidmate, Vian en Lenka Marina Slippers (076 193 8954) Koos en Elize de Wet (082 887 8111)


4

Reisattestaat: Ephraim en Annah Maleme en kinders (083 689 1941) HULPFONDS: Droogte in die Noord-Kaap Die GKSA het ‘n diakonale hulpfonds vir ons lidmate wat worstel met die droogte in die Noord-Kaap. Baie boere en kerke daar trek ontsettend swaar. Die behoefte is in twee areas waar die fonds gaan probeer help: • Plaas (water, voer, brandstof, arbeiders…) • Huis (kos, klere, skoolgelde, brandstof, krag…) Bid vir die mense en vir reën. Maar dra ook by tot die fonds as jy kan: Rekeningnaam: SDDS Rekeningnommer: 3330141750 Takkode: 632005 Verwysing: Droogtehulp

KONTAK ONS: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 / griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Sel: 083 289 2668 / venterkoos54@gmail.com Kantoorbestuurder: Eric Wepener Sel: 084 770 6442 / ericgkrtb@gmail.com Eiendomsbestuurder: Theuns de Klerk Sel: 0768365222 / gkrtbtheuns@gmail.com Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 / gkrtb@mweb.co.za Koster: Maryna Bezuidenhout Ma & Vry 07:00-15:00; Woens 07:00-13:00 Sel: 079 184 3479 / gkrtb2@mweb.co.za Bybelskool: Dr. Eben Le Roux. Sel 071 625 5984 / eben.leroux@mtc.ac.za BANKBESONDERHEDE vir jou Bydraes: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825

LEWENDIGE EREDIENSTE OP Volg ons erediens enige plek op aarde:

https://www.youtube.com/channel/UC4XznH90z6nV g13nMIXMdiw Soek “Gereformeerde Kerk Rustenburg” op Youtube. Ons saai ook lewendig uit na Huis Sering. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad.

Profile for Die Gereformeerde Kerk Rustenburg Sentraal

Seringboom 10 - 11 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 10 November 2019

Seringboom 10 - 11 - 2019  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 10 November 2019

Advertisement