Page 1

1

NUUSBRIEF

SERINGBOOM

GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 30 NO. 1469 SONDAG 9 Desember 2018

Baie welkom by ons SONDAG EREDIENS

AFRIKAANSE EREDIENS 09:00 - Griffel van Wyk

Stok in die speke

AFRIKAANSE DIENS: KERKGEBOU 09:00 – Paul Maritz Teks: Matteus 1:1-17 Oorsig: Almal kom van êrens af. Op ‘n manier sê jou voorouers se geskiedenis iets van jou. In Jesus se geval is dit dieselfde. Ons ontmoet die mense van Jesus se geslagsregister nog voor Hy op aarde gebore was. Elke familie het mense om oor skaam te wees, en in sy geslagsregister was dit dieselfde. Maar Hy was die stok in die speke van geslagte en geslagte se sonde en stukkend. Dááruit ontdek ons baie van hoekom Hy gekom het en wat sy werk hier was. Maar ons ontdek ook baie oor onsself en waarvoor Hy ons gestuur het.

GEEN KATKISASIE KLEINGROEPE ENGELSE DIENS / ENGLISH SERVICE (GCM) 11:30 – Koos Venter

‘Revive Me, O Lord...’ Word of God: Psalm 119:156 and 2 Chronicles 7:14


2

KLEINGROEP VIR JONG VOLWASSENES Ons het ’n splinternuwe kleingroep vir jong volwassenes. Dit is nou jong volwassenes wat nog nie kindertjies in die huis het nie. As dit jou beskryf... nooi ons jou uit! Ons het afgesluit vir die jaar. Ons sal volgende jaar ons nuwe tema bekend maak. Beplan so lank om by ons te kom inval, Ons ontmoet Dinsdag aande 19:00. Navrae Griffel van Wyk 082 354 3726.

LIEF EN LEED Laat weet asb. die kerkkantoor van siektes, swaarkry, asook van vreugdes.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK! 10-12 11-12 12-12 12-12 12-12 13-12 14-12 14-12 15-12 15-12

Monique Nel Willem de Beer Janie de Beer Chris Dreyer Johan Veldman Barry Steyn Hennie du Plessis Truia Few (81 jaar) Thinus de Beer Larissa Venter

082 882 5875 082 850 0593 079 884 5706 062 465 1350 061 462 0915 076 761 2037 083 230 9353 072 448 9181 082 363 5538 072 366 7488

Spesiale verjaarsdae: =1-18;

=70+;

=80+;

=90 +

“Bid gedurig” - 1 Tess. 5:17

ALFA KLEINGROEP VIR NUWE LIDMATE Dis ’n spesiale kleingroep vir mense wat nuut in die gemeente wil inkom en nog belydenis moet aflê het klaargemaak vir die jaar. Ons gaan volgende jaar eers weer verder. Bid asb. vir die groep wat Woensdag aande 19:00 bymekaar kom. Navrae: Griffel van Wyk 082 354 3726

ORRELBEGELEIDING Nelia Joubert OUDERLING AAN DIENS Hans Anfersen KOSTER AAN DIENS Chrissie Harmse DATABORDDIENS Thinus de Beer HUIS SERING UITSENDING Hendrik en Aletta Smit KOMBI DIENS Theuns de Klerk DIENSGROEPE VIR JOU

Baie dankie dat julle saam bid vir die gemeente. Bid veral dat ons geestelik sal volhard wanneer die einde van die jaar dalk oorweldigend kan voel. Ons sien verder die Here se hand op baie plekke in ons gemeente waar mooi dinge gebeur. Laat ons almal vir die Here daarvoor die eer gee en dankie sê!

Gawes + Diakonie = Diensgroepe Jóú Gawes is die manier waarop Jesus besluit het om Gereformeerde Kerk Rustenburg op te bou as sy liggaam. Sonder jou... gaan dit sukkel. Gaan kyk in die saal na die diensgroep plakkate om te sien waar Jesus jou dalk wil gebruik? Het jy iets in


3

gedagte wat nie daar is nie? Kontak dan vir Mari Esterhuizen (082 372 7999) Volg Jesus in geloof! Navrae: Mari Esterhuizen (082 372 7999)

❹ Algemeen KOLLEKTE BY DIE DEURE In die banke: BARMHARTIGHEID By die deure: EMERITAATSFONDS OU ALMANAKKE GRATIS BESKIKBAAR Daar is dagstukkies en Blokkiesraaisels ook in. U is welkom om gratis hiervan te kom neem. Dit is in die saal op ‘n tafel beskikbaar. Aan die einde van die jaar gaan ons dit wat oorbly herwin. VERLOF REëLINGS - PREDIKANTE Griffel van Wyk: 10 – 23 Des; Af naweek 29-30 Des. Koos Venter: 13/12 – 6/1 KOEKIES EN BESKUIT TE KOOP Die diakonie het weer heerlike koekies en beskuit gebak. Dis vanoggend na die erediens en ook Woensdag tussen 11:00 en 13:00 in die saal beskikbaar. Mari Esterhuizen (082 372 7999) BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG • Proponent CJ Lemmer (Jaco) na Piet Retief. • Prof RS Letsosa (Rantoa) van Teologiese Skool Potchefstroom na Boskop • Proponent GD Oosthuizen (Orrie) na Vaalharts. BEROEPE AANVAAR • Ds SJB Lee (Hannes) van Ladybrand na Messina • Proponent GD Oosthuizen (Orrie) na Vaalharts. BEROEPE BEDANK • Ds DJ Malan (Danie) van Uitschot na Piet Retief. • Ds JC van Dyk (Jannes) van Ventersdorp na Durban-Noord. • Ds FJ van Rensburg (Frikkie) van RustenburgNoordoos na Die Kandelaar. Ds FJ van Rensburg (Frikkie) van RustenburgNoordoos na Rietvallei as medeleraar

WEEK PROGRAM Vandag: 9:00 Afrikaanse Erediens; 11:30 Engelse Diens (GCM) Maandag: 8:00 Sopkombuis en Woordbediening Dinsdag: Bybelskool; Meeting Bible School Committee Woensdag: Bybelskool; SKOLE SLUIT Donderdag: 9:00-13:00 Bybelskool; 17:00 Bybelskool (Sluit) Vrydag: Nuusbrief Sondag: 9:00 Erediens; 11:30 Engelse Diens PREKE BESKIKBAAR (LET WEL DAAR IS ‘N NUWE SKAKEL OM NA ONS LEWENDIGE UITSENDING TE KYK) CD’s met preke is gratis by die kerkkantoor beskikbaar. Jy kan ook jou geheue stokkie (Flashdrive) by die Kantoor ingee om die preke daarop te ontvang. Lewendige Eredienste skakel: https://www.youtube.com/channel/UC4XznH90z6nV g13nMIXMdiw OF Soek “Gereformeerde Kerk Rustenburg” op Youtube. Ons saai ook lewendig uit na Huis Sering. Sien ook inligting op ons Facebookblad (Gereformeerde Kerk Rustenburg en Gospel Celebration Ministries). Die nuusbrief en die preke is op ons Facebookblad.


4 Kontak ons: Dr. Griffel van Wyk. Sel: 082 354 3726 E-pos: griffel.gkr@gmail.com Ds. Koos Venter. Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 Epos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Jun Chun 079 928 5383 Ds. Noah Kim 076 853 2171 Kantoorbestuurder: Eric Wepener Sel: 084 770 6442 Eiendomsbestuurder: Theuns de Klerk Sel: 0768365222 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel 014 592 7938 E pos: gkrtb@mweb.co.za Koster en Admin. : Chrissie Harmse Tel: 014 592 7938 / Sel: 072 758 4393 Bankbesonderhede: KERK: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE: ABSA Tjek (Gereformeerde Kerk Diakonie) Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825

Seringboom 9 - 12 - 2018  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 9 Desember 2018

Seringboom 9 - 12 - 2018  

Seringboom Nuusbrief van Sondag 9 Desember 2018

Advertisement