Issuu on Google+

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1170 SONDAG: 6 Januarie 2013

EREDIENS Votum & groetseën; Psalm 149-1:1 & 2: Geloofsbelydenis &Skrifb. 12-2:1 & 2; Wet & Ps. 119-1:7 (Melodie Praat ek mense eng’le tale) Preek 1; Psalm 128-1:1 & 2; Preek 2; Psalm 128-1: 3&4. Uitstap van ouderlinge Psalm 20-1:2 & 4 (Melodie Ek sien ‘n nuwe hemel kom). 1 ste Skriflesing: Jeremia 29:1-9; Teks Verse 4-6. Tema: Verheerlik God in alles waar julle is ! 2 de Skriflesing: Jeremia 29:4-14; Teks vers 7. Tema: Soek biddend die vrede van God vir die stad. DIENSBEURT in die konsistorie 6 Jan. Oudl. Herbert Few (Prim) Piet Havenga (Sek) Diak. Theuns Botha (prim) Anneke du Plessis (Sek)

KOLLEKTE Onder die erediens: BARMHARTIGHEID Deure: GKSA SUSTENTASIE

VERJAARSDAE 7 Jan Johanita DE BEER Sel: 076 899 7494 7 Jan Magda MEYER Sel: 072 600 6308 8 Jan Catryn GRAHAM Sel: 071 673 7073 9 Jan Chris HARMSE Sel: 072 270 8423 10 Jan Victor SCHULTZE Sel: 082 448 7461 11 Jan Karolien HAVENGA Sel: 073 128 4497 11 Jan Antonie LIT Sel: 073 254 6509 * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer WEEKPROGRAM Sondag 6 Januarie 9:00 Erediens 12:00 Engelse erediens – ds. Koos

Dinsdag 8 Januarie Hospitaalbesoek – ds. Gerrie 8:00 – 12:00 Belydenisklas wat DV Februarie 2013 belydenis aflê hersiening in konsistorie Donderdag 10 Januarie Saterdag 12 Januarie

Wyk: 0006 Wyk: 0001 Wyk: 0027 Wyk: 0016 Wyk: 0036 Wyk: 0002 Wyk: 0029

Maandag 7 Januarie 8:30 Sop & Woord 8:00 – 12:00 Belydenisklas wat DV Februarie 2013 belydenis aflê hersiening in konsistorie 17:30 Bybelskoolkomitee Woensdag 9 Januarie 12:00 Personeelvergadering 17:30 Gesamentlike Huisbesoek wyk 36 Vrydag 11 Januarie 10:00 Bybelskoolkommissie vergadering saam met Dr. Brain de Vries Sondag 13 Januarie

PERSONE WAT KATKISASIE WIL HOU IN 2013 KAN DS. GERRIE KONTAK JAARPROGRAM / KALENDER - Die 2013 jaarprogramme / kalenders is beskikbaar in die konsistorie.


2

JEUG – NUUS Die naweek van die 18de tot die 20ste Januarie vind ons Hoërskool Katkisasie kamp plaas op die Lit-plaas. Ons vertrek Vrydag die 18de om 15:00 vanaf die kerk en sal Sondag oggend weer terug wees vir die erediens waarna daar ‘n ete sal wees vir al ons katkisasie kinders en hulle ouers (dit sluit ons Laerskoolkinders ook in) Let wel: Hierdie kamp is verpligtend vir alle Hoërskoolkinders. Vir meer besonderhede kontak: Ds. Brahm.

VOORBIDDING Ons bid vir die volgende lidmate wat in saal A van Pegleraehospitaal opgeneem is: Tannie Pop Viljoen; Riana en Catryn Graham se pa oom Renier Steyn; Jano Havenga, tannie Nellie Coetzee; tannie Wiesie Graham (Intensief)


Nuusbrief 06-01-2013