Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 27 NO. 1222 SONDAG: 5 Januarie 2014

EREDIENS 9:00 (Ds Brahm) Teks: 2 Samuel 15&17 Tema: Werk saam met die Here aan jou toekoms! Sing: Vooraf - Eer Hom nou! 1-3 (Judas 24-25; Melodie lied 199); Diens Ps. 48-1:1&4; Ps. 25-1:1,5&5; Ps. 25-1:8-10; Ps. 34-1:1&2; Sb. 13-3 DIENSBEURT Oudl. Pieter de Beer Doons de Jager KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Diak. Thinus de Beer Emma du Preez Deure – EMERITAATSFONDS

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 7 Jan Johanita DE BEER Sel: 076 899 7494 Wyk: 0006 8 Jan Catryn GRAHAM Sel: 071 673 7073 Wyk: 0027 *9 Jan Chris HARMSE Sel: 072 270 8423 Wyk: 0016 10 Jan Victor SCHULTZE Sel: 082 448 7461 Wyk: 0036 11 Jan Karolien HAVENGA Sel: 073 128 4497 Wyk: 0002 11 Jan Antonie LIT Sel: 073 254 6509 Wyk: 0029 WEEKPROGRAM Vandag : Donderdag : Vrydag : Sondag :

9:00 Erediens; 12:00 GCM; 10:00 Silwertee 9:00 Nuusbrief 9:00 Erediens; 12:00 GCM

SPES BONA – Plek beskikbaar vir die nuwe jaar Spes Bona te-huis vir persone met gestremdhede het plek beskikbaar vir persone met gestremdhede vir permanente inwoning. Indien u van iemand weet wat van ons dienste kan gebruik maak is u baie welkom om ons te skakel by 014 533 0593. Vriendelike groete, Magda Williams Werk gesoek ‘n Lidmaat in ons gemeente is op soek na werk. Sy het baie ondervinding in ‘n administratiewe pos. Enige lidmaat wat ons hierin kan bystaan kan vir Ds Brahm kontak. Hulp gesoek Ouers van een van die Koningskinders is gedurende Desember van hul inkomste beroof toe hul op pad was om hul huur te gaan betaal. Hulle ‘n eenmalige behoefte vir kruideniers, toiletware en skryfbehoeftes vir hul twee laerskoolkinders vir volgende jaar. Indien u ons hierin kan bystaan kan u vir Ds Brahm kontak.


2 MEELEWING Tannie Connie Chester is Donderdag oorlede nadat sy vir twee weke gehospitaliseer was. Haar situasie het egter spoedig agteruit gegaan. Ons dra oom Ernest, asook vir Cornel, Henriëtte, Ernie en die kleinkinders op aan die troos van die Here. Ons dink ook aan Lorraine Mienie en haar gesin. Hulle het deur die einde van laasjaar 5 familielede begrawe. Gebedsversoek Die Malawi-span het gister-oggend vertrek en ons versoek aan u, is om hulle te ondersteun in gebed vir die volgende dinge: 1. ‘n Veilige reis na Malawi toe en terug. 2. Dat die Here hulle genadig sal wees en die Heilige Gees stuur om hulle wysheid te gee om God werklik meer te leer ken. 3. Dat hulle deurentyd Christus as ons Here sal verkondig. 4. Dat die Here deur hulle aan die woord sal kom en die hoorders gekonfronteer word met niks minder as die waarheid nie. 5. Dat die Here vir hulle sal wys wat sy doel is vir volgende jaar in Malawi. “Ons hoop om die 16de Januarie weer in die land te wees en dat elkeen die 17de by hulle huise is. Ons sal so gou as moontlik vir julle terugvoer gee van die uitreik en ons opgewondenheid en wat ons geleer het met u deel.” Predikante: Ds. Brahm Robinson Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

Nuusbrief 05012014  

Nuusbrief van Sondag 5 Januarie 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you