Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1217 SONDAG: 1 Desember 2013

EREDIENS 9:00 (Ds Brahm) Skriflesing: Lukas 8:26-39 Tema: Die Here verlos ons lewe van die bose! Sing: Die Heilige Gees werk; Ps 145:1,2 & 12; Ps 119:16 & 56; Sb 10-2; Sb 6-2:1-4 (Ps 18 melodie); Sb 13-3. Ds Koos besoek GK Monnakato waar hy 9:30 die Kerkraadsvergadering lei en om 11:00 die Woord bedien. DIENSBEURT Oudl. Sakkie Bisschoff Dieter Booyens KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Diak. Anton Bekker Elsabé Bisschoff Deure – EMIRITAATSFONDS

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 2 Des Annelise DE BEER Sel: 082 900 7885 Wyk: 0035 *3 Des (76) Mari ESTERHUIZEN Sel: 082 372 7999 Wyk: 0033 3 Des Arno PENNELS Sel: 076 301 8234 Wyk: 0006 4 Des Marie SAMUEL Sel: 073 764 4481 Wyk: 0002 5 Des Baba VAN HEERDEN Sel: 083 303 0316 Wyk: 0027 5 Des Telani VAN HEERDEN Sel: 083 280 9676 Wyk: 0027 6 Des Tenika VAN HEERDEN Sel: 083 280 9676 Wyk: 0027 *6 Des (72) Hannetjie VENTER Sel: 078 173 1008 Wyk: 0029 7 Des Heleen KRUGER Sel: 072 243 6295 Wyk: 0020B 7 Des Tessie LABUSCHAGNE Sel: 076 333 4589 Wyk: 0009 WEEKPROGRAM Vandag 12:00 Engelse diens (GCM) - Ds Chun; 16:30 Afsluiting Blok Dorp Kleingroep (Mari & Martin Nel) Maandag 8:30 Basileia Sopkombuis en Woordbediening; 9:00 Eksamens NWU Mafikeng studente; 12:00 Basileia Woordbedieningsvergadering; Dinsdag 9:00-11:00 Mukhanyo Bybelskool klas Woensdag 9:30 Oordenking te Rusoord - Ds Koos; 12:00 Vertrek na Riviertoer Donderdag 9:00-11:00 Mukhanyo Bybelskool klas (Eksamen en afsluiting) Vrydag: Nuusbrief Sondag 09:00 Erediens; 12:00 GCM HERMA GROET “Ek groet julle met dankbaarheid vir die pad wat ons saam gestap het en met verwagtinge oor die paaie wat vir ons almal voorlê. Die Here is voor julle om die pad gelyk te maak. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanslae van die bose af te slaan. Die Here is onder julle om julle te dra , as julle mag val. Die Here is rondom julle om julle te lei met Sy Heilige gees. Die Drie-enige God is by julle --- van nou tot in ewigheid.” Liefde Harma


2 GESLAGDE PLAASHOENDERS *HEEL HOENDERS *BRAAIPAPPE *FLATTY’S

Teen R31.00 p/kg Vir bestelling skakel: Callie Venter Boerdery Callie Venter 071 728 0497 Mildret Venter 071 962 3285

GESAMENTLIKE GEMEENTEKAMP 14-16 Maart 2014 op Ventersdorp Potch Oos gemeente nooi al die Gemeentes in Potch, Klerksdorp, Rustenburg, Ventersdorp, Uitschot en Zeerust om saam met hul te gaan kamp by Club Amigo by Ventersdorp. Chalets R1300-00 vir 4 persone vir die naweek. Woonwa staanplekke 2 persone R300-00 vir naweek. 3 persone R370, 4 persone R440-00 en 5 persone R510-00. Deposito van R200-00 moet voor of op 31 Januarie betaal word en balans Februarie 2014. Lidmate wat belangstel kontak vir Dries (084 403 6690) of Petro de Jager (082 446 2022) KATKISASIE TERUGVOER Na ons gesprek met die ouers gee ons graag die volgende inligting deur: Katkisasie is en bly primêr die plig van ouers. Ouers het die belofte voor die Here afgelê om hul kinders van Hom te leer. Ouers moet hulle kinders aan die hand van die katkisasie-materiaal by die huise leer. Die kerk dien as ondersteuning vir die ouers. Indien daar ouers is wat nie toegerus voel om hul kinders te leer nie, kan die predikante of kategete gekontak word om hul daarin te lei. Met die uitsondering van 3 kinders, verkies die res dat katkisasie op ‘n Sondag plaasvind. Die redes wat deurgegee is, is onder andere dat in toenemend meer huishoudings beide die ouers moet werk en daar is niemand om die kinders katkisasie toe te vat nie. In die verlede was dit ook moontlik vir kinders om self kerk toe te stap wat agv hul eie veiligheid vandag nie meer moontlik is nie. Daar was ‘n bussie wat die kinders opgetel het, maar vanweë swak kommunikasie is dit gekanselleer. Die skole ag ook nie meer Woensdae as kerkmiddae soos in die verlede nie. Ekstra aktiwiteite en klasse word op Woensdae gereël. Ons het tot op hede die belydenisskrifte op Woensdae hanteer. Die gevolg daarvan is dat sommige kinders nooit in klasse teenwoordig kon wees nie en dus nooit die belydenisskrifte hanteer het nie. Die predikante het die situasie bespreek. Dit lyk tans of die volgende stappe geïmplementeer kan word – Slegs Hoërskoolleerlinge se klasse skuif na Sondae. Klasse verdeel in 2, nl. graad 8&9 en graad 10&11. Die 8&9’s gaan voort om “Brood van die Lewe” te hanteer en die 10&11’s om die belydenisskrifte te doen. Die finale reëlings sal by die katkisasie-opening vroeg volgende jaar aan u deurgegee word. KATKISASIELEERPLAN VIR DIE VOORSKOOLSE & LAERSKOOLKINDERS OP SONDAE Van volgende jaar af begin ons op Sondae met ‘n negejaarlange katkisasieleerplan vir die voorskoolse- en Laerskoolkinders. Vir 9 jaar sal verbondskinders die Bybelgeskiedenis leer. In 9 jaar sal ‘n kind die Bybel 3 keer oorsigtelik deurwerk. Ons is oortuig dat dit kinders se kennis van die Bybel sal verbeter. VERLOFREëLINGS VAN PREDIKANTE Dr. Gerrie is DV van Woensdag 27 November tot 7 Januarie met verlof; Ds. Brahm van 23 – 28 Desember. Ds. Koos van 14 Desember tot 7 Januarie 2014. Indien daar ‘n noodgeval is en u ‘n predikant tussen kersfees en nuwejaar benodig, kan Ds Frikkie van Rensburg van Noordoos gekontak word by 079 524 4226 of frederikvanrensburg@gmail.com


3 BOTSWANA UITREIK 2014 – UITNODIGING VANAF GKSA KRUISPAD “Botswana bou-projek vir sendelinge In Noord-wes Botswana is daar twee sending-gesinne wat hul eie huise benodig. Eben le Roux werk as koördineerder van die Boesman Mondelinge Bybelvertalings en Tim Beckendorf is een van die taalgroepe se hoofvertaler. Beide die gesinne benodig 'n eie plekkie. Dit sal hulle finansieel baie help as hulle nie maandelikse huur hoef te betaal nie. Ongelukkig is bouwerk dúúr en daarom stel ons die Botswana bouprojek bekend! Ons beplan om gietvorms te gebruik om ons eie stene te maak. Daar is vele voordele: die gietvorms kan oor en oor gebruik word, plaaslike werksgeleenthede word geskep, die proses het nie professionele steenmakers nodig nie. Ons kort 'n minimum van 100 gietvorms asook sement vir die projek. Sienwww.stumbelbloc.com. As jy self wil help bou, is jy welkom om deel te word van die uitreikspan wat van 15 - 25 Januarie 2014 daarheen gaan om 'n huis te bou. Ons besef dat ons mede-Christene nie altyd by alle sendingprojekte betrokke kan wees nie, veral aangesien die behoefte op jou eie drumpel nét so groot is. Ons glo dat jy ons dalk op 'n kleiner skaal en/of vir 'n korter termyn sal kan ondersteun. Die Here het met ons ‘n lang pad gestap om ons te bring waar ons Hom op die oomblik dien. Eben le Roux het as sendelingskind in D’kar (Botswana) grootgeword, waar sy ouers sendelinge onder die Naro-San was. Eben het al hoe meer besef hy is beslis geroep om meer eksplisiet vir die Here te werk en die Here het hulle op besliste wyse gelei tot in Shakawe Botswana. Hierdie projek word gedryf deur ‘The Seed Company’ en mik om in die eerste 3 jaar, ten minste 30 Bybelstories per jaar, in 9 van die boesmantaalgroepe te vertaal. Die uitreik sal van 15-25 Januarie 2014 na Shakawe wees. Kostes is R1000 per persoon (vervoer, verblyf en kos ingesluit). Hiermee saam sluit dit ook uitstappies na die plaaslike Besienswaardighede en gemeenskappe. Ons vertrek Woensdag 15 Januarie 2014 vanaf die Gereformeerde Kerk Centurion. Ons vervoer is sover ʼn Kombi en ʼn Bakkie (as daar nog mense inskryf sal ons nog ʼn voertuig reël). Ons beplan om 24 Januarie 2014 terug te ry. Ons slaap langs die pad by Kang of Ghanzi. Egpare moet asseblief eie tente bring, ons gaan probeer om twee groterige tente te reël vir die mans en dames.Die res van die uitreik kamp ons langs die Okavango op ʼn plot. Daar is opelug ablusie. Ons gaan meeste van die tyd bou en op die bouperseel werk. Ons gaan op ʼn paar uitstappies gaan en na die plaaslike besienswaardighede en gemeenskappe toe. Ons glo dat dit ʼn heerlike en verrykende ervaring kan wees, waartydens individue ook diensbaar is. Daar gaan ʼn predikant saam op die uitreik. - GKSA Kruispad” Ons gemeente wil graag aan die projek deelneem en nooi belangstellendes om met Ds Koos te skakel. KALENDER 2014 Die kalender vir 2014 is gedurende die week afgehandel. U kan gerus een by die kerkkantoor kry. Ons vra dat u asseblief net een per gesin sal neem. Baie dankie aan Chrissie en Heinrich vir jul harde werk. MEEGEVOEL Cornell, Henriette, Conrad & Oom Ernest & tannie Connie Chester. Armand Chester is ‘n week  gelede op die plaas oorlede en word Maandagoggend 11:00 uit ons kerkgebou begrawe.  Bea Fouche se suster Estelle is die afgelope week oorlede.


4 Predikante: Ds. Brahm Robinson Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Dr. Gerrie van Wyk Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Ds. Jun Chun Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Ds. Koos Venter Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Ds. Pieter de Beer (Emeritus) Sel. 082 462 4248 Eiendomsbestuurder Dup du Plessis 082 339 7649 Kantoorbestuurder Sakkie Bisschoff 082 576 0909 Kerkkantoor: Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 Koster : Chrissie Harmse 072 758 4393 Orrelis : ElsabÊ Bisschoff 014-5333444 of 0825777053 Bankbesonderhede: KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 E-pos: gkrtb@mweb.co.za Webblad: www. gkrtb.za.net Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

Nuusbrief 01122013  

Nuusbrief van Sondag 1 Desember 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you