Page 1

1

NUUSBRIEF GEREFORMEERDE KERK RUSTENBURG JAARGANG: 26 NO. 1220 SONDAG: 22 Desember 2013

EREDIENS 9:00 (Ds Brahm) Skriflesing: Ef. 6 :10-20 Tema: Wees beskerm teen die bose deur die krag van God. Sing: Lied 335:1-2; Lied 348:1-3; Ps 47:1&4; Ps 119:39&60(Praat ek mense); Sb 14-3:1-4(Ps 46) DIENSBEURT Oudl. Chris Cilliers Lawrence Correia KOLLEKTE: Diens – BARMHARTIGHEID

Diak. Theuns Botha Anneke du Plessis Deure - RGA

VERJAARSDAE - * = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer 23 Des GJ BROUGH Sel: 082 895 7144 Wyk: 0035 *23 Des (70) Frik DREYER Sel: 082 456 0585 Wyk: 0030 24 Des Luke CHUN Sel: 076 642 9777 Wyk: 0001 24 Des Sophia HAVENGA Sel: 083 463 3844 Wyk: 0002 *24 Des (72) Joey LANDSBERG Sel: 082 233 0885 Wyk: 0014 26 Des EP DE JAGER Sel: 073 349 5911 Wyk: 0020A 28 Des Johan DU PLESSIS Sel: 082 347 9382 Wyk: 0029 28 Des Leon PARKIN Sel: 083 547 7010 Wyk: 0020A *28 Des (72) Herma PENNELS Sel: 084 548 2214 Wyk: 0032 WEEKPROGRAM Vandag 9:00 Erediens Maandag : Stortingskomissie, 8:00 Sopkombuis en woordbediening Dinsdag : Hospitaalbesoek Woensdag 9:00 Kersdiens by Noord-Oos gemeente Donderdag : Welwillendheidsdag Vrydag : Sopkombuis en woordbediening, Nuusbrief VERLOFREëLINGS VAN PREDIKANTE Dr. Gerrie is DV van Woensdag 27 November tot 7 Januarie met verlof; Ds. Brahm van 23 – 28 Desember. Ds. Koos van 14 Desember tot 7 Januarie 2014. Indien daar ‘n noodgeval is en u ‘n predikant tussen kersfees en nuwejaar benodig, kan Ds Frikkie van Rensburg van Noordoos gekontak word by 079 896 4446 of frederikvanrensburg@gmail.com. GELUK AAN OOM FRIKKIE & TANNIE DALEEN KIRSTEN Oom Frikkie en tannie Daleen Kirsten van Huis Sering word geluk gewens met die doop van hulle twee agterkleindogters in Jakobsbaai. Ons as gemeente wens oupa en ouma Jannie en Heleen Kirsten en hulle kinders Willem en Margret Kirsten asook Leani en Thinus van Zyl geluk met Mila Kirsten en Leya Kirsten


2 van Zyl se doop die 29 ste Desember. Ons wens julle as familie ‘n geseënde tyd saam toe en mag die 2 agterkleindogters elke dag onder leiding van sy Gees en Woord groot word. SPES BONA – Plek beskikbaar vir die nuwe jaar Spes Bona te-huis vir Persone met Gestremdhede het plek beskikbaar vir persone met gestremdhede vir permanente inwoning. Indien u van iemand weet wat van ons dienste kan gebruik maak is u baie welkom om ons te skakel by 014 533 0593. Vriendelike groete, Magda Williams Gelukwense met huwelike GERRIT DE BEER & JANI GREEFF Eerskomende Saterdag die 28 ste Desember trou Gerhard de Beer seun van Willem en Lynette de Beer met Jani Greef in die Paarl. JACO DE JAGER & VIVIENNE PIENAAR Die seun van Louis en Toeties de Jager, Jaco, is gister met Vivienne Pienaar vanuit ons kerkgebou in die huwelik bevestig. Baie geluk en ons wens beide paartjies ‘n geseënde lewe saam toe. Werk gesoek ‘n Lidmaat in ons gemeente is op soek na werk. Sy het baie ondervinding in ‘n administratiewe pos. Enige lidmaat wat ons hierin kan bystaan kan vir Ds Brahm kontak. Hulp gesoek Ouers van een van die Koningskinders is gedurende Desember van hul inkomste beroof toe hul op pad was om hul huur te gaan betaal. Hulle ‘n eenmalige behoefte vir kruideniers, toiletware en skryfbehoeftes vir hul twee laerskoolkinders vir volgende jaar. Indien u ons hierin kan bystaan kan u vir Ds Brahm kontak. Lief & Leed Br Theuns Botha is Vrydag aan sy nek geopereer. Daar is ‘n werwel vervang wat uitgebreek het. Ons dink aan hom en sy vrou Hannetjie in ons gebede. Predikante: Ds. Brahm Robinson Dr. Gerrie van Wyk Ds. Jun Chun Ds. Koos Venter Kerkkantoor: Bankbesonderhede:

Sel. 084 652 8254 E-pos: brahmrobinson@gmail.com Tel. 014 592 2431/082 371 2845 E-pos: gerrievanwyk@telkomsa.net Sel. 076 642 9777 E-pos: twojin@hotmail.com Tel. 014 592 9600/ 083 289 2668 E-pos: venterkoos@telkomsa.net Heilie du Plessis Tel. 014 592 7938 / Faks. 014 592 9267 KERK - ABSA (Gereformeerde Kerk Rustenburg) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 340 100 DIAKONIE – ABSA (Gereformeerde Kerk Diakonie) Tipe rek. Tjekrekening Takkode: 334 246 Rek. No. 1220 280 825 Besoek gerus ons webwerf naamlik www.gkrtb.za.net Erediens opnames is beskikbaar op die webblad.

22122013 nuusbrief  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you