Page 1

Bandagisten

Hurtig levering av fagarbeid og håndgravering

Tlf.: 73 52 84 10 Olav Tryggvasons gt. 1

BY D E L S AV I S A

eimdal

Tlf.: 72 84 66 22 Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal

Nettbutikk www.heimdalgull.no

VI HAR • STOMI E-RESEPT! • ERNÆRING • BRYSTPROTESER • INKONTINENS • KATETER • SÅRUTSTYR

på Heimdal

Helseartikler

Distribueres til 22.500 husstander i Trondheim og Melhus

Heimdalsbladet Nyheter fra tidligere Leinstrand, Tiller og Byneset herredskommuner

Nr. 1 - 9. januar 2019

tlf: 72

84 98 77

Ringvålveien 10B – 7080 Heimdal

gRatis BRinging av vaReR og HjemmeBesøk!

– Lever BLÅResePten din hos oss

JANUARSALGET Se annonser side 7-9

JANUARSALG HEIMDAL 7 0

B U T I K K E R

SENTRUM

I

T R I V E L I G

S M Å B Y M I L J Ø

Se annonser side 14-15

Nytt Søbstad helsehus til 463 millioner i 2024

Enhetsleder Kari Anita Johansen er ikke i tvil om at riving og oppføring av et nytt Søbstad helsehus er den absolutt beste løsningen. Side 10

Beboere i Sandmovegen protesterer:

Klemmes inne mellom industriområder

“Lillemor” Borgny er trimdronningen

Side 6-7

Tre dager i uka er Borgny Tinmannsvik (89) å finne blant glade trimmere på 3T Saupstad. –Et muntrasjonsråd og et forbilde, sier ansatte og treningsvenner. Side 16

FP-INTeriØr

SolskJerming iNNE OG UTE

Hotelltårn i det blå NÆRINGSLIV

19

Hotellet i Tillerbyen utvider både overnattings- og konferansekapasitet:

Nytt Panorama-tårn på 20 etasjer • Solskjerming, inne og ute • Garasjeporter

Oppnå en forbedret varmeisolering på inntil 15% med årets port fra Hörmann.

Alt blir laget etter mål og skreddersydd ditt vindu Stort showrom og butikk Best i pris og utvalg?

Hos Portleverandøren i Trondheim får du nå årets port fra Hörmann, til spesialpris. Benytt deg av dette tilbudet og skaff deg en kvalitets port, fra Europas ledende produsent av porter. Epost: post@portleverandoren.no / Tlf: 916 75 050

www.portleverandoren.no

FP-INTeriØr

Fossegrenda Senter - Fossegrenda 44 7038 Trondheim - Tlf.: 480 00 124

HØYT OG HØYERE Det planlagte nye tårnhuset i Quality Panorama-komplekset

TILLER Et planforslag som tillater Quality Panorama Hotel å bygge et nytt 20 etasjer høyt tårnhus ved siden av eksisterende 14-etasjer på Heimdalsmyra, anbefales av rådmannen i Trondheim. Storsalen i et nytt konferansesenter vil romme opptil 1400 mennesker.

blir 25 meter – eller seks etasjer – høyere enn den eksisterende «Melkekartongen».

ransesenteret, som får plass i en ti meter høy bygningskropp. Mens hotellinngangen i dag ligger på østsiden, er et nytt inngangsparti planlagt mot sør, mellom eksisterende hotellbygg og det nye tårnhuset.

Eierne har ikke bestemt seg: Skal de, eller skal de ikke, satse på nytt hotelltårn i Tillerbyen? Side 18 «Kulturhus»-del – Planforslaget innebærer økt hotellkapasitet. Flere hotellgjester gir flere potensielle kunder til forretningene i sentrumsområdet. Det bygger opp under området som lokal- og regionsenter. Utvidelse av konferansefasilitetene med en stor sal som kan romme inntil 1400 mennesker, vil være et nytt tilbud til bydelen, med muligheter for ulike kulturbegivenheter. Dette skriver rådmannen i et saksfremlegg til bygningsrådets møte 8. mai. Der skal politikerne ta stilling til om forslaget til detaljregulering av Ivar GODT NYTT Hotelldirektør Bjørnar A. Kristiansen er Lykkes vei 1 fornøyd med at planprosessen er så langt kommet at det skal legges kan bli byggestart for nytt Panorama-høybygg tidlig i ut til offent2019. lig ettersyn. Rådmannen bruksareal i hotell- og konferanseanbefaler altså «ja» til offentlig anlegget i Ivar Lykkes vei 1 være ettersyn og samtidig høring. 17 900 kvadratmeter, nesten tre ganger større enn i dagens bygLange skygger ningsmasse. Men forslaget til vedtak inneholder Det nye, 75 meter høye tårnhuet punkt hvor det heter at «før set skal føres opp vest for det sluttbehandling skal byggehøyde eksisterende, som er 50 meter høyt. på nytt tårnhus vurderes. Det skal Videre mot vest – enda nærmere vurderes om skyggevirkningene E6 – kommer det planlagte konfepå naboeiendommer og offentlige Av: Asbjørn Gravås

Med ca. 200 rom i det nye Panorama-tårnet, vil antall rom i hele hotellet komme opp i 320. Når utbyggingen er ferdig, vil samlet

DAGENS SITUASJON Hotellet i dag sett fra rundkjøringen i Senterveien ved City Syd. ”Dandelion”, eller ”Løvetann” ble laget av en gruppe studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Skulpturen er 9 meter høy. arealer er akseptable.» Det er på det rene at det nye tårnhuset på visse tidspunkter vil kaste mer skygge på områdene i øst og nord enn eksisterende hotellbygning. Friområdet i nord, langs Senterveien, vil bli mer skyggelagt. Det samme gjelder dagens parkeringsplass ved City Syd og p-plassen ved Ivar Lykkes vei 2. På ettermiddagstid vil skyggen i deler av året strekke seg til Tiller videregående skole.

rende fasademateriale på nybygget som på det 36 år gamle tårnhuset «Melkekartongen». – Det nye tårnhuset ser ut til å bygge opp under den eksisterende bygningens funksjon som landemerke. Planforslaget har en god utforming og kvalitet, og det har overveiende positive konsekvenser for Tiller sentrum og byen, heter det i fremlegget som politikerne skal basere sin plan-avgjørelse på.

ALLE BILMERKER EL - BILER EU - KONTROLL BILSENTERET HEIMDAL AS

Lundemobakken 5B, 7072 Trondheim

Luft mellom tårnene Rådmannen sier seg fornøyd med at planlagt og eksisterende bygningsmasse i hotellanlegget er skilt i to separate volumer. Han liker også tanken om å legge opp til tilsva-

Heimdal-Hotell er Uni One Eiendom AS, som i sin tur er heleid av Torgeir Silseth (55), adm. direktør i Nordic Choice Hospitality Group AS. Choice-kongen sjøl, Petter Anker Stordalen (56), har via sin heleide Strawberry Group en eierpost på 10,9 prosent i Heimdal-Hotell AS – og han er styremedlem der.

Stordalen bakspiller Det er ÅF Consult som har utarbeidet planforslaget, mens Heimdal-Hotell AS står som forslagsstiller. Sistnevnte selskap eier hotelleiendommen Ivar Lykkes vei 1. Hovedaksjonær (89,1 prosent) i

Tlf. 72 89 50 10


2

KORT FORTALT

UKESMENYEN:

Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag:

Lettsaltet torsk Husets wienerscnitzel Klubb/potetball Koteletter Fredagsbiff m/peppersaus Kroas gode kjøttkaker Egen søndagsmeny

Sandmoen Kro AS tilbyr i dag: Møterom: – Tar inntil 35 personer i hesteskoppsett. – Tar inntil 100 personer i konferanseoppsett (uten bord). – Tar inntil 60 personer i klasseoppset (med bord). Stua: – Tar inntil 24 personer i hesteskoppsett. – Tar inntil 30 personer i skoleoppsett. – Tar inntil 50 personer i konferanseoppsett. Grupperom 2: Grupperom 1: – Fast inventar,12-15 pers. – Fast inventar, inntil 8 pers.

Velkommen!

KR

SE OS ELSKAP KURS KONFERAN

Sandmoflata 3 – 7072 Heimdal Telefon: 72 59 61 80 / 97 78 88 31 www.sandmoenkro.no - mail: sandmoen.kro@dialogus.no

Bandagisten på Heimdal

eimdal

Helseartikler

VI HAR • STOMI E-RESEPT! • ERNÆRING • BRYSTPROTESER • INKONTINENS • KATETER • SÅRUTSTYR

tlf: 72

84 98 77

Ringvålveien 10B – 7080 Heimdal

Kort fortalt

Dagen i dag Onsdag 9. januar er årets 9. dag i uke 2. Det er 356 dager igjen av 2019. I Trondheim går sola opp kl. 09.50 og går ned kl 15.02. Dagen i dag er 4 minutter lengre enn dagen i går. Dagen er 5 timer og 12 minutter lang. 9. januar Dagen er til minne om Julianus, martyr under Diokletian (284-305) og Maximilian i Antiokia. Han ble halshugget. Ifølge legenden gjorde han og konen hans, Basilissa, hjemmet sitt om til et hospital for fattige og trengende. Mange historier blir fortalt om dem. Først nå begynner ungene til grevlingenhunnen å utvikle seg, dette til tross for at grevlingens paringstid var i mai-juni året før. Nå hender det også at spurvugla jager spurv og dompap rundt gårnde og slår ned på meiser som overnatter i fuglekasser. JANUAR Januar er årets 1. måned. Den er kalt opp etter den romerske guden Janus, som vernet om all begynn­ else. Før Cæsar fantes den ikke hos romerne. Deres år med ti måneder startet først i mars og ikke i januar. En lykkens pamfilius - person som har hellet med seg. Pamfilius betyr "den som er elsket av alle" og opptrer i en komedie av romeren Terentius.

gRatis BRinging av vaReR og HjemmeBesøk!

– Lever BLÅResePten din hos oss

Livet er som et veggteppe. Man trenger alle fargenyansene. Alt fra det helt lyse til det dypeste mørke. Først da gir det et vakkert mønster. I glasshus av Trine Angelsen På jorden et sted Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Alltid er det på jorden et sted tidlig vår.

Jubileumscruise i Karibien Opera i Kristiansund Liverpool & Lake District Hatlingsetra St Hans Lady Arbuthnott speltur Opera i Verona Fru Guri av Edøy speltur Revyfestival på Høylandet Roma Peer Gynt Spelet Gålå Engerdal med Anna i Ødemarka Budapest

2. feb 12. feb 17. april 23. juni 29. juni 3. juli 13. juli 13. juli 1. aug 10. aug

11 dager 2 dager 7 dager dagstur dagstur 4 dager 1 dag 1 dag 4 dager 2 dager

19.995,3.295,14.595,1.295,1.995,10.595,1.895,1.895,9.595,3.995,-

10. aug 15. aug

1 dag 5 dager

2.240,9.995,-

Inkluderer Inkludererreise reisefra fraTrondheim Trondheim inkl. inkl. skatter skatter og og avgifter, avgifter, overnatting i idobbeltrom, dobbeltrom,måltider måltiderog og aktiviteter/utflukter aktiviteter/utflukter som som beskrevet beskrevet i iprogram, program,norsk norskreiseleder reiseleder m.m m.m

Ønsker du postkort fra oss? BOOKING: BOOKING: Eller bestille9–17, en reise? 73 95 95 10 10 15 15 (man–fre (man–fre 9–17, lørdag 10–14) 73 lørdag

Besøk www.vegareiser.no Besøk for bestilling Tlf. 73 www.vegareiser.no 95 10 15 (man-fre 9-17) eller post@vegareiser.no og fullstendige reisebeskrivelser reisebeskrivelser fullstendige Besøkog www.vegareiser.no for detaljert informasjon.

Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang. André Bjerke

Kolstad Tannlegesenter Kolstad Tannlegesenter har ytt tannhelsetjenester siden 1977! Tannlegene ved senteret i dag er: Tannlege MNTF Jan Tore Monsen Tannlege MNTF Morten Nergård Tannlege MNTF Jørgen Sandnes Vi ønsker nye og samtidig våre faste pasienter velkommen til oss! Du finner oss på Saupstadsenteret! Kolstad Tannlegesenter Saupstad Senter, 7079 Saupstad Tlf. 72 58 18 00 www. kolstad-tannlegesenter.no

Musikk bør finnes i alle hjem, unntatt i naboleiligheten. Ivar Wallensteen Hvor betydelige vi er, det får vi lese i avisen. Hvem vi er, må vi selv finne ut - om vi kan. Arnulf Øverland Dagens aforisme Folk som påstår at det ikke er tøft å røyke kan umulig kjenne konsekvensene. Nils-Fredrik Nielsen Fra askehaug til gyldendal,Viltvoksende gullkorn om røyking til trøst og inspirasjon for dem som tenker på å slutte. Lakonisk kommentar – kort, fyndig kommentar. Lakonia var et landområde rundt Sparta der ungdommen ble oppdratt til å uttrykke seg kort og konsist. Jeg hadde jaktet på hunkjønn hele livet, uten å bry meg om at det som har hale i den ene enden, har tenner i den andre, og nå ble jeg skikkelig bitt. Innbyggertall: 1280 av Jim Thompson Receive what sheer you may, The night is long that never finds the day. Ta da den trøyst du kan, Natta vart lang om morgon aldri rann. Macbeth av William Shakespeare - Er det ikke litt for tidlig å si at du elsker meg, sa hun. - Er det ikke litt for seint å be meg om å la være, sa han. Trygve Skaug Dumt –Det er dumt vi ikke kan kjøpe ledere for det de er verdt, og etterpå selge dem for det de tror de er verdt.

Mon det En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem. Ole Henrik Magga Mange mennesker Det går også mange mennesker omkring her i byen og er ikke presentert for hverandre, og er ikke presentert for seg selv Og ikke presentert for Gud, men bare for sin grønne undulat? Ernst Orvil Sebradiktet Jeg spurte en gang en sebra: Er du sort med hvite striper eller hvit med sorte striper? Og sebraen så på meg og sa: Er du sterk med svake sider eller svak med sterke sider? Er du god med onde påfunn eller ond med gode påfunn? Er du glad med triste dager eller trist med glade dager? Er du flink med dumme innfall eller dum med flinke innfall? Og slik fortsatte og fortsatte og fortsatte den, og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg en sebra om striper igjen. Shel Silverstein Om du kunne reise med hvem du ville til en øde øy - hvilken øde øy ville du reist til da? Per Larsen Språkfilosofi-hjørnet. Kopernikansk vending – en grunnleggende omdefinering av virkelighetsforståelsen. Henspiller på det nye heliosentriske (solen i sentrum) verdensbilde som avløser det gamle geosentriske (jorden i sentrum) verdensbilde. Uttrykket er også knyttet til Kant som snuddee opp ned på forestillingene om hvordan begreper dannes: virkeligheten retter seg etter våre begreper - ikke omvendt, slik naturvitenskapen går ut fra.

Malcolm Forbes

Heimdal/Saupstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 Dato: Onsdag 13. februar 2019 kl. 1800 Sted: Tiller Helse- og velferdssenter, storstua Saksliste: 1 Åpning og konstituering 2 Styrets årsberetning 2018 3 Regnskap 2018 og revisjonsberetning 4 Innkomne forslag 5 Plan for aktiviteter i 2019 6 Fastsettelse av budsjett 2019 7 Valg Etter selve årsmøtet har vi sosialt samvær med: • Servering • Åresalg Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.


ANNONSE ANNONSE

33

Våre kunder har salgsgaranti Intet salg - ingen kostnad!

Vi sørger for

ET TRYGT

boligsalg!

Med Heimdals salgsgaranti blir det enklere og tryggere å selge bolig. Hvis du ikke får solgt din bolig til en pris du aksepterer skal du heller ikke betale noe. Vi tar alle utlegg og du mottar ikke noen regninger før boligen er solgt.

Over 9 av 10 velger oss igjen Mer enn 9 av 10 som har solgt boligen sin gjennom Heimdal Eiendomsmegling sier at de vil bruke oss igjen og anbefaler oss til venner og kjente. Det er vi selvsagt svært fornøyd med, men vi jobber kontinuerlig for at tallet skal være 10 av 10. Ikke solgt? Da betaler du heller ikke Hos Heimdal Eiendomsmegling får du salgsgaranti. Det betyr at hvis du ikke får solgt din bolig til en pris du aksepterer, så betaler du heller ingenting.

www.hem.no // 73 87 15 00 // post@hem.no

Vi er til stede – alltid Når du velger Heimdal Eiendomsmegling velger du også tilstedeværelse. Vi er tilgjengelig for deg gjennom hele salgsprosessen, og vi veileder deg fra første møte til boligen er solgt. For oss er det en selvfølge. For deg betyr det tid og trygghet til å konsentrere deg om den morsomme delen – å skape et nytt hjem.


4

FOLK

Funky-Petter er dommer i nytt talentshow å eie den og henge den opp på veggen, sier Petter, som har beholdt det funky imaget etter at han flyttet hjem til Trondheim. – Det er vel ikke så typisk trøndersk med slengbukser og masser farger, men de trønderske artistvennene mine med svarte, trange klær har akseptert det, ler han.

HEIMDAL - Dette blir skikkelig feel good -tv og et friskt pust i kategorien sangkonkurranser, lover trondheimsartisten Petter Aagaard om det nye talentshowet All Together Now, som har premiere på TV Norge denne uka. Reportasje: Renate Brødreskift Talentshowet, som har blitt en seersuksess i opprinnelseslandet England, beskrives som et gameshow med allsang. Her handler det ikke om å imponere et lite dommerpanel for å vinne en platekontrakt. Derimot skal deltakerne prøve å få en samlet jury bestående av 100 musikere, artister og musikkeksperter til å reise seg opp og bli med på allsang. De to beste artistene havner i en superfinale, der vinneren får 250 000 kroner. Petter, som har 20 års erfaring som artist, er hyret inn som juryens funk-ekspert. Lover funky energi - Hvis ikke mine funky-gener blir berørt så reiser jeg meg ikke opp, smiler han. Med sin funky energi ønsker han å tilføre noe nytt til talentshow-sjangeren. - Jeg er sjokkert over hvor dårlig ordforråd det er blant mange dommere. Et ord jeg ikke kommer til å bruke er «fantastisk». I stedet bruker jeg mye farger, og ordet funky blir mye brukt. Og selv om jeg har en kommende frue hjemme, så kan jeg godt si til en dame på scenen «æ ælske dæ», sier han og slår ut med armene. Det nye talentshowet ledes av programleder Anne Rimmen, mens Didrik Solli Tangen fungerer som en slags lagkaptein for dommerteamet, som består av

HJEMME Etter å ha bodd utenfor Trondheim i 17 år har Petter nå vendt tilbake til hjembyen og bosatt seg på Heimdal med samboer og sønn. Innfelt: Dommerpanelet i talentshowet All Together Now, Petter nr 3 fra venste i nederste rekke (Foto: John Andresen) blant andre Per Sundnes, Kate Gulbrandsen, Anine Stang og Marian Aas Hansen. Juryen sitter i en stor vegg som møter deltakerne når de går ut på scenen. Ubehagelig - Hvordan var det å skulle gi tilbakemeldinger til deltakerne? - Jeg ble kalt inn av produsenten etter det tredje programmet og fikk beskjed om å være mer negativ. Så fra program fire begynner jeg å bli litt mer nyansert, flirer Petter, som omtaler seg selv som kronisk positiv. - Det var en ubehagelig følelse å være kritisk. Jeg er jo selv artist. Det er en slags organisme som foregår i panelet. Hvis det kommer

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 18.30 på

G

Saupstad Bydelskafè/Storstua

O

Asbjørn Vanvik kåserer om gamle bebyggelser

D T

på Flatåsen, Kolstad Saupstad

inn en dårlig artist og det er ingen som reiser seg, begynner man å kjenne på det. Og får man alle de 100 dommerne til å reise seg, da har man truffet rett i hjertet. Uten å røpe for mye kan jeg si at det skjedde en gang at alle dommerne reiste seg. Den stemninga da var så sterk og følelsene tok overhånd. Det er essensen av god tv. Tilbake til hjembyen Programmet ble spilt inn i Lillestrøm i november, og da innspillingen var ferdig for dagen ville Petter hjem til Trondheim der samboer Tina og sønnen Theon (2) ventet i rekkehuset på Lund Østre. - Jeg pendlet kjempemye i den perioden. Jeg ville følge kiden i barnehagen om dagene, ellers ville jeg ikke fått sett ham noe særlig, sier han. Ansiktet lyser opp når han snakker om samboeren og sønnen, og om hvordan han nå føler han har landet i livet. Etter 17 år borte fra Trondheim er det hjembyen som nå er basen, og å være frilansartist bosatt i Trondheim fungerer helt fint, i følge Petter. Ukedagene tilbringes i Trondheim, og i helgene reiser han rundt på spillejobber

N Y T T

Per’s Spellmenn

Å

(Per-Olaf Green og Øyvind Arnesen)

spiller

Favoritter fra Ønskekonserten

Quiz Kaffe og vaffelsalg Gratis inngang

AUT. ELINSTALLATØR

R

T T

Velkommen! Å Arr: Møteplassen i samarbeid med Midt i Blinken R

Utgiver: Aragon Media AS Daglig leder/ansvarlig redaktør: Stig O.H. Larssen Org.nr: 812 796 712 Tlf: 952 08 513

Fremstad & Rokseth as

Alt av elektroinstallasjoner

Ringvålveien 22, 7080 Heimdal

Tlf: 772 84 6775 Mobil: 92 80 44 11 www.fremstad-rokseth.no

!

STIG O.H. LARSSEN REDAKTØR Tlf: 952 08 513 e-post: heimdalsbladet@gmail.com

med de fire bandene sine. Til våren kommer funk-bandet hans Galactic Funk ut med ny plate. - Det blir en lilla vinylplate med gullglitter på. Da får folk lyst til

Liker mentorrollen Lidenskapen for jobben sin har han klart å beholde gjennom hele karrieren, og han sier han blir mer kreativ av å ha den tryggheten han nå har rundt seg. Dommeropptredenen i All Together Now har gitt ham mersmak på rollen som mentor. - Jeg kjente det ga meg noe å gi tilbakemeldinger til deltakerne. I løpet av de neste ti årene har jeg lyst til å ta på meg en lærereller mentorrolle. Når jeg går turer med Theon forbi Heimdal videregående skole, der jeg selv gikk på videregående, kjenner jeg på et slags kall om å bidra litt, for eksempel som valgfaglærer i musikk, sier artisten og funk-eksperten Petter. All Together Now Norge har premiere på TV Norge tirsdag 8. januar kl. 20.30.

AKTUELL SOM DOMMER: Sanger, musikalartist, låtskriver, forfatter og entertainer Petter Aagaard fra Heimdal er en av hundre dommere som er med i det nye talentshowet All Together Now. Foto: John Andresen

MARITS FOTKLINIKK FLATÅSEN MARIT ROKKONES (Aut. Fotterapeut) Timebestilling: 905 69 718 - UTROLIGSALVEN - GODE FOTKREMER - GAVEKORT PÅ FOTPLEIEBEHANDLING Kompetanse innen diabetes og følgetilstander etter cellegiftbehandling Adresse: Øvre Flatåsveg 1A, 7079 FLATÅSEN (Hos Min Salong mellom Coop Prix og Capri)

Neste utgave av Heimdalsbladet: 23. januar 2019 Salg: STIG O.H. LARSSEN Tlf: 952 08 513 e-post: heimdalsbladet@gmail.com

Bidragsytere i denne utgaven: Asbjørn Gravås, journalist, Renate Brødreskift, journalist, Jonas Frøland, journalist, Stig O.H. Larssen, journalist

Opplag: 25.000 Trykk: Polaris Trykk Distribusjon: Easy2you


Din bolig er unik

Vurderer du å selge bolig? Vi er opptatt av at kjøp og salg av bolig skal være trygt, ryddig og enkelt – uten bekymringer. Si i fra så hjelper vi deg gjerne. Kom innom oss og få en gratis verdivurdering av din bolig i dag. Norges største boligkjøperregister får flere på visning og sikrer best pris for din bolig. Markedets mest effektive boligmarkedsføring – Smart Solgt gir i snitt 16 % flere på visning. Vi legger ut for markedsføringen – ingen kostnader før endelig sluttoppgjør.

Christoffer Johnsen

DNB Eiendom Trondheim Heimdal Tlf. 94 89 30 00

Andreas Grande

Christina Hansen

Ole Morten Farstad

Roar Sandvik


6

AKTUELT

INDUSTRI I ØST OG VEST BEKYMRET FOR NÆRMILJØET Sandmovegen-beboere er ytterligere bekymret for nærmiljøet sitt etter at de oppdaget at det var gjort endringer i reguleringsplanen uten at de mener seg behørig varslet.

Naboer inneklemt mellom indus SANDMOEN Beboere i Sandmovegen mener det ikke tas hensyn til bomiljøet når det nå skal bygges enda mer industri i nabolaget deres. Reportasje: Renate Brødreskift - Vi blir en liten trang tarm klemt inne mellom svært støyende industri, sier Andrea Vangen, beboer i Sandmovegen. De siste årene har friområdene langs Østre Rosten på baksiden av boligfeltet i Sandmovegen blitt fortettet med næringsbygg og industri, og Vangen sier de nå er bekymret for å få den samme utviklingen på området foran boligfeltet. Endret reguleringsplanen I første omgang er det gitt rammetillatelse for to bygg på den nordligste delen av planområdet, i Sandmovegen 38. Denne omfattes av en reguleringsplan fra 2012 som gjelder for Sandmovegen 24, 26, 26B, 32, 34,36 og 38. Det var opprinnelig regulert inn et stort Bauhaus-varehus på planområdet, og på den nordligste delen av området var det tegnet inn grøntområder, park og muligheter for en ballbinge. Da Bauhaus trakk seg fra prosjektet ble det gjort endringer i reguleringsplanen, og nord på tomta vil det i stedet for grøntområder bli satt opp et bygg som skal huse dekk- og dekkservicebedriften Dekkmann, som dermed flytter fra Østre Rosten til Sandmovegen. På nabotomta er det gitt rammetillatelse til et bygg til verkstedkjeden Team

UTBYGGINGSOMRÅDET Det er dette området mellom E6 og Sandmovegen (til venstre i bildet) som i reguleringsplanen fra 2012 skulle gi plass til et Bauhaus-varehus, men som nå blir Dekkmann- og Team Verksted-tomt. GAMMEL PLAN - OG NY –JeIllustrasjonsplanen viser den opprinnelige reguleringsplanen (over til venstre) som omfattet et Bauhaus-varehus sør på tomta. Den nordlige delen var regulert til grøntområde. Illustrasjonsplanen (over til høyre) viser hvordan de to byggene som det nå er gitt rammetillatelse for er plassert på den nordlige delen av tomta. Dekkmann-bygget ligger lengst nord.Beboerne i Sandmovegen frykter sjenerende støy fra industrien som skal bygges på tomta mellom Sandmovegen og E6. Verksted, som har spesialisert seg på vedlikehold og service av tyngre kjøretøy. - Dette er støyende industri med støy fra blant annet kompressorer og dekkskifteverktøy. Vi kjenner godt til Dekkmann fra før, og vet at dekkskifter genererer støy. Tomgangskjøring med store kjøretøy og varelevering er også kjente støykilder, sier Vangen. - Ikke godt nok varslet Nå har beboerne påklaget de to rammetillatelsene, da de mener det ikke er gjort tilstrekkelig med

utredninger når det gjelder støy fra denne typen industri. De mener også de ikke har blitt godt nok informert underveis i prosessen, med tanke på endringene som er gjort i reguleringsplanen fra 2012. - Det første nabovarselet ble sendt ut i november 2017, og dette trodde vi gjaldt etablering av næringseiendom i Sandmovegen 26 b nederst i planområdet. Vi skjønte ikke da at dette også gjaldt masseuttak og planering på tomta i Sandmovegen 38, sier Vangen. Hun sier at de i august året etter mottok det første nabovarselet som

viser faktisk bebyggelse på tomten. Beboerne ble svært skuffet over endringene fra planlagt Bauhaus og til hvordan Dekkmann planla å legge hele tomta under bygg og asfalt. I september samme år var området plutselig inngjerdet og de fikk en lapp i postkassen om oppstart av massefjerning samme dag. Nabogruppa kontaktet Byggesakskontoret i Trondheim kommune og ba om en midlertidig stans av arbeidet slik at de kunne få et overblikk over innholdet i planog byggesøknadene for tomta. -Sjokkert Det er Multiconsult som er ansvarlig søker for tiltaket i den nordre delen av tomta, med Sandmoen Holding AS som tiltakshaver. I svaret fra Trondheim kommune heter det at «tiltakshaver i samråd med byggesakskontoret har kommet frem til at nabovarselet

fra november 2017 gjennom tekst og tegninger er dekkende for arbeidene med myruttak og planering på den nordre delen av planområdet». Det påpekes at plassering og etablering av bygg på tomta ikke er en del av søknaden om tiltaket som er igangsatt. - Vi burde kanskje skjønt at nabovarselet handlet om masseuttak på vår tomt. Uansett var dette det første varselet vi mottok om denne tomta etter at reguleringsplanen ble laget. Dette var også det første varselet de nyinnflyttede naboene mottok. Er man ikke spesielt interessert så har man vanskelig for å sette seg inn i hva dette handler om. Vi naboene ble sjokkerte den dagen vi kom hjem og så at området var inngjerdet, sier Vangen. Utsatt område Hun sier de er innforstått med at


AKTUELT

7

det bygges industri på planområdet, men mener Trondheim kommune burde tatt større ansvar for hva slags type industri som etableres her. - Vi er et kjempeutsatt område omkranset av både industri og veier med mye trafikk. Kommunen bør ta ansvar for at vi ikke blir mer støyutsatt enn vi allerede er. Når man bygger en sånn type industri tett ved boliger bør kommunen stoppe opp og se hvordan dette påvirker beboerne, sier hun. Vangen mener det ikke er godt nok at Trondheim kommune viser til bedriftenes egne uttalelser om støydempende tiltak. - Tiltakshaveren selv prøver å forfine denne typen industri til lavstøyende og med begrensede åpningstider, uten at kommunen har undersøkt dette videre. Vi har levd med denne industrien bak oss og vet at den ikke er som på papirene vi får overlevert. Det er til tider aktivitet hele døgnet med støyende virksomhet, hevder hun. Det har ikke lyktes Heimdalsbladet å få svar innen trykkingsfrist fra saksbehandler ved Byggesakskontoret i Trondheim kommune på hvilke utredninger som er gjort rundt støy i forbindelse med dette prosjektet. Mister grøntområder Beboerne har også påklaget at de mister grøntområdene som opprinnelig var regulert inn på

NABOGRUPPE SOM PROTESTERER Beboerne i Sandmovegen har opprettet en nabogruppe som følge av utviklingen i byggeprosjektet, og har sendt inn klage på de to rammetillatelsene for Dekkmann- og Team Verksted-byggene. F.v. Kristian Vangen, Martine Vangen, Andrea Vangen med Jostein Vangen på fanget, Ottar Føleide, Audun Asphjell, Kristin Føleide og Özlem Özgöbek. tomta. Trondheim kommune har flyttet byggene litt lenger sør på tomta slik at det blir plass til et belte med grøntområde langs Sandmovegen, men dette er ikke godt nok, mener nabogruppa, og påpeker at endringene som er gjort ikke gir plass til hverken park eller friområder.. - Tidligere har det vært gjengrodd skog her, og nå hadde vi håpet på en mulighet til å få oss et grønt fellesområde i stedet, sier nabo Kristin Føleide. Hun sier hun og

flere av naboene føler seg overkjørt av Trondheim kommune i denne prosessen. – De kunne snakket med oss og hørt på våre ønsker. Vi har ikke visst om noe annet enn den opprinnelige reguleringsplanen frem til vi fikk nabovarselet høsten 2018, sier hun. Overkjørt Vangen sier de føler seg overkjørt av kapitalen i denne saken, og mener det er gjort drastiske

endringer på Dekkmann-tomta ved at det bygges ut over byggegrensene i reguleringsplanen. - Hvorfor skal de presse sitt tiltak inn på en tomt som ikke passer når det finnes flere industriområder i nærheten? Det er mange av de nåværende innbyggere som har hatt en god oppvekst her og valgt å flytte tilbake til området. Endringer har vi akseptert da vi selv også ønsker å bo i en dynamisk by

som Trondheim. Det spesielle med denne saken er at vi føler oss sviktet av Trondheim kommune. De tillater at utbyggere får valse over reguleringsplaner og bygge det som de selv ønsker, sier Vangen, som sier nabogruppa nå håper Trondheim kommune vil gjøre en skikkelig vurdering av typen industri som blir plassert i nærheten av nabolaget.

striområder - frykter støyen % 30 - 50 - 70% rabatt på et stort utvalg innfatninger Gjelder ved kjøp av komplett brille Tilbudet gjelder til 20. januar

Følg oss på facebook og instagram

Melhustorget - Rådhusvegen 7, 7224 Melhus Tlf. 72 87 16 00 post@brillesalongen.no


ÅPNINGSTIDER Hverdager: 09-20 Lørdager: 09-18 Spar Man-fre: Lørdag:

08-21 08-20

Vinmonopolet Man-ons: 10-17 Tor-fre: 10-18 Lørdag: 10-15 Vitus Apotek Man-fre: 09-19 Lørdag: 09-16

TOMATSUPPE 95,-

Salget

er i gang

Meld deg på via senterets hjemmeside eller send sms til 2242 med kodeord “Melhustorget”

-50%

Toppes med friske urter, egg og parmesan

Jordbærpikene

Bli medlem av Melhustorget V.I.P.klubb, og motta eksklusive tilbud og rabatter på sms og e-post.

Nille

PÅ DIV. VESKER

PÅ EN MENGDE VARER!

Gydas Parfymeri

Amigos Ringo

Spar

50%

Du PÅ får den på kjøpet. E Nrimeligste M E N G Dmed E VAR ER Gjelder t.o.m. 6/1-19. Trekkes fra normalpris i kassen.

-30%

Salg

30-70%

-30%

PÅ ALLE GAVEPAKNINGER

på en mengde varer MELHUS | MELHUS TORGET TORGET || 982 982 51 51 167 167

Cicelia

Wagner Savoy

Melhustorget

Zavanna

Melhus frisør


10 VITAL FRESH SPRAY

Antibakteriell/ baderom/ glass/kjøkken

10,Europris

BARNEBØKER FRA KR

49,Ark bokhandel

SALG!

% 20-50

INVITE GRYTESETT SOLID – 5 DELER

-60% (Før 1598,-)

639,Jernia

30-70% RABATT PÅ INNFATNINGER

Kyllingfilet

Over00200 varer til

Frossen, 4x 150g, Prior 66,67/kg

10 00 00 ALI frokostkaffe

10 1010 175g 57,14/kg

ALI frokostkaffe 175g 57,14/kg

Selges kun i 4-pk til

40

00

1

Svin indrefilet

EERdRSS KR RmOOmarNarke K ked

Søte tomater

Spar

00

shaker, 175g, Season 57,14/kg

JANUARSALG

-50%

PÅ EN MENGDE VINTERSKO Falkanger Sko

Brillesalongen

Floyd Melhus

VÅRLIGE FARGER

-50%

-30%

En ny start

PÅ JULEVARER

Tlf 72 87 03 07

Velkommen! Sport 1

Gullfunn

princessbutikken.no

SALG! EN MENGDE VARER

50

%

Kan ikke kombineres med andre tilbud. Gjelder t.o.m. 20.01.

Princess

FERSKE BERLINERBOLLER FÅR DU HOS OSS! Melhus Bakeri

Melhus Blomsterhandel

00

Tilbudene gjelder t.o.m søndag 15/4. For åpningstider se spar.no. Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Salg kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

PÅ EN MENGDE VARER

Frisk opp med

10

tomat-/kremet blomkål-/grøn

10 10 marinert, pr hg, Folkets 100,00/kg

Gjelder ved kjøp av komplett brille

TIL HELE FAMILIEN!

Supper fra T

Vitus Apotek


10

AKTUELT

RUVER Med sine fem etasjer over bakken ruver Søbstad helsehus der det står på et høydedrag i Saupstad-landskapet.

Riving og nybygg å foretrekke fremfor rehabilitering på Saupstad:

Utdatert helsehus erstattes med nytt SAUPSTAD Heller riving og nybygg enn rehabilitering. Dette er formannskapets enstemmige konklusjon etter å ha vurdert ulike alternativer for oppgradering av snart 40 år gamle Søbstad helsehus. Av: Asbjørn Gravås

Alternativet som var anbefalt av rådmannen, og som fikk tilslutning i formannskapsmøtet like før jul, innebærer riving av eksisterende og oppføring av nytt helsesenter med 96 beboerplasser på samme tomt. En foreløpig kalkyle viser at et slikt bygg – med pasientvarslingsanlegg

og inventar – vil koste 463 millioner kroner. Fem år frem i tid I saksfremlegget er 2024 nevnt som et sannsynlig investeringsår for nytt helsehus på Saupstad. Beregninger viser at det ikke er store økonomiske forskjeller mellom de forskjellige alternativene rådmannen har sett på, enten det gjelder rehabilitering kontra nybygg eller ulike størrelser (antall rom). Både erfaringstall fra Trondheim og forskning viser at sykehjem i størrelsesorden 80-100 plasser er mest kostnadseffektive å drifte. I tillegg til investeringsog driftskostnader er naturligvis

funksjonalitet en faktor som må veie tungt når alternativer skal vurderes opp mot hverandre. Flere alternativer Nå var det vel å merke ikke noe endelig vedtak om bygging av nytt Søbstad helsehus som ble fattet av formannskapet 18. desember. Saken handlet formelt om en mulighetsstudie for rehabilitering av Søbstad helsehus som ble gjennomført i 2017, med supplerende utredninger av nybygg-alternativer utført av rådmannen. Den politiske behandlingen munnet altså ut i en henstilling til rådmannen om å jobbe videre med alternativet som legger opp

praktbygg. Nesten 40 år senere er bildet et annet:

NYBYGG BEST Enhetsleder Kari Anita Johansen er ikke i tvil: Riving av eksisterende Søbstad helsehus og oppføring av et nytt, tidsmessig senter, er den absolutt beste løsningen. til riving av det eksisterende og bygging av nytt helsehus med 96 plasser på Saupstad. – Jeg er virkelig glad for dette vedtaket. Av alternativene som forelå, var dette etter mitt skjønn det beste, sier enhetsleder Kari Anita Johansen ved Søbstad helsehus til Heimdalsbladet. Tilsvarende positive reaksjoner har hun fått fra institusjonens ansatte.

KJÆR KAFÉ Bydelskaféen er et kjært og mye benyttet element i Søbstad helsehus. Et slikt tilbud er ønsket i det kommende nye helsehuset, også.

– Nytt er best – for alle – Et nytt, tidsmessig helsehus vil være et gode for alle – ikke bare beboere og ansatte, men bydelen/lokalsamfunnet – ja, hele Trondheim, sier Johansen, som har ledet Søbstad-enheten de siste fem årene. Hun forteller at hun jobbet ved Søbstad sykehjem da hun var student på 1980-tallet. Da var institusjonsbygget nytt (åpnet i 1980), og fremsto som et

Små rom, bad på deling Alle beboere – 90 i tallet – har egne rom, men rommene er altfor små etter dagens standard. Og bare et lite fåtall har eget bad – de aller fleste må dele bad og toalett med andre. Dette holder ikke i 2019. – Omdømmemessig har vi slitt i de senere årene, og sliter fortsatt – særlig på grunn av små beboerrom og bad som må deles, sier Kari Anita Johansen. Lite funksjonelle fasiliteter betyr også at helsehusets ansatte må yte mer enn kolleger ved tilsvarende, mer moderne institusjoner. – Trist på én måte at den staselige, vakkert beliggende bygningen må rives. Men vi trenger sårt mer tidsmessige lokaler. Og nå legges det jo opp til nybygg på den samme fine helsehus-tomta. – Jeg håper det nye også blir et levende hus. Vi har tradisjon for å samarbeide godt med omgivelsene. Ikke minst med frivilligheten. Og med kirken og skolene rundt oss. Søbstad helsehus er fast praksisplass for omsorg-elever ved Heimdal videregående, og slik håper jeg det kan fortsette, sier enhetsleder Kari Anita Johansen. Ved å velge riving- og nybygg-alternativet, med gjenbruk av den gamle tomta, slipper man tidkrevende omregulering. I rive- og byggeperioden må naturligvis beboerne i Søbstad helsehus ha erstatningsplasser. Rådmannen jobber med løsninger for et fremtidig interimsykehjem i Trondheim, og har lovet å komme med en orientering om dette nå på nyåret.


HEIMDALATRIUM.NO

BOR DU I STØRRE BOLIG SOM KREVER MYE AV DEG? HVA MED

MER FRITID, MINDRE VEDLIKEHOLD?

2- til 4-roms Heis og p-kjeller BRA 43 – 136 kvm Felles takterrasser

P-kjeller m. mulighet for ladepunkt

Byggingen er i gang, innflytting i 2020

Helt nye leiligheter på Heimdals kanskje fineste tomt er nå under bygging og neste år står de klare for innflytting. Vi har et godt utvalg i leilighetstyper til ulike priser. Ta turen innom vår visning på tirsdag, så hjelper vi deg å finne den boligen som passer deg og dine behov.

Visning tirsdag kl. 17

12,9 m2

Stue og spisestue, leilighet D-509. Illustrasjon, endringer vil forekomme.

GANG 4,0 m2

900

11 x

186

= 2 050

Døraut. Magnethold er

SOV

MULIG SOVEALK

11,1 m2

17 x

171

Døraut. Magnethold er

= 2 900 17 x

171

= 2 900

Døraut. Magnethold er

4,5 m2

BAD BOD/GARD

2

900

SOV

=

=2

7,0 m2

x 193

x 193

BAD

15

24,6 m2

4,3 m2

15

KJK-OPPHOLD

ENTRÉ

Utskrift: 01.11.2018

i SpareBank 1 sine lokaler, Heimdalsveien 7.

A

5,1 m2

A

MULIG SOVEALK

7,7 m2

BAD

ENTRÉ

D-309 / D-409 / D-509 – P-ROM 130 m2 – BRA 136 m2

24,6 m2

4,3 m2

3,5 m2

4,5 m2

4-roms

KJK-OPPHOLD

ENTRÉ

B/V

SOV

D

2018.10.01 X.B.G. Nye planløsninger C4, D8 og D9. Typer D3 og D5 utgår.

11,1 m2

C

2018.08.28 X.B.G. Endringer planløsninger A-103, B-105, B-205, B-305 og D-203

B

2017.12.12 X.B.G. Bygg A flyttet. Bygg D omtegnet. Justerte badekabiner og heis.

A

2017.06.16 X.B.G. Peiser og menneske-figurer fjernes.

Rev

Dato rev

Tegn

Tekst

FASE:

• Stor hjørneleilighet mot sørvest med god solforhold • Skjermet kjøkken fra stuen • Praktisk allrom / TV-stue • 3 soverom og 2 bad • Stor balkong hvor en del er inntrukket slik at du får en lun krok • Parkeringsplass i p-kjeller (Leilighet D-509 har 2 stk.)

BALKONG 34,4 m2

KJK-OPPHOLD 53,1 m2

ALLROM 21,9 m2

SOV 7,0 m2

SOV

FORPROSJEKT SØKNAD OM TILTAK FORELØPIG SALGSTEGNING

ANBUDSTEGNING ARBEIDSTEGNING SOM BYGGET

BYGGHERRE:

ARKITEKT:

Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

7,0 m2 PROSJEKT:

Heimdal Atrium TEGNET:

X.B.G.

OPPDRAGSANSV:

KONTR.:

S.M.

PROSJEKTANSV.:

P.K.

DATO: MÅL: (A4)

08.06.2017

PROSJEKTNR.:

1201821

1:100

TEGNING:

KATRINE BORREN Eiendomsmegler Mobil: 916 65 104

JAN ERIK FJELDSETH Eiendomsmegler Mobil: 932 54 144

Balkongstørrelse, vindusstørrelse og vindusplassering kan variere innenfor leilighetstypen

JULIE NILSEN Eiendomsmegler Mobil: 466 26 712

BRA 135,7 m2 D-309, D-409 og D-509

Type D9 - 135,7 m2 FILNAVN: FAG:

1201821 Heimdal Atrium (2).pln TEGNINGSNR.:

REVISJON:

D


12

SAMFERDSEL/ANNONSER

Statsråd åpner ny E6 i februar:

Også Hårstadkrysset blir klart for trafikk om fire uker

ALLE FIRE Ivrige bilister visste å gjøre bruk av alle fire felter så snart nye E6 over Heimdalsmyra var åpnet i full bredde 19. desember i fjor. SAUPSTAD Mandag 4. februar blir det offisiell åpning av nye, firefelts E6 Trondheim-Melhus. Markeringen vil finne sted ved Hårstadkrysset på Heimdalsmyra, med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som den mest prominente av mange inviterte gjester. Av: Asbjørn Gravås Når snora klippes og den nye, 8,1 km lange E6-strekningen om en måneds tid erklæres for åpnet, er det to år og ni måneder siden kick off for prosjektet ble markert på Klett. Markeringen i slutten av april 2016 var av det enklere slaget. Med en økonomisk ramme på tre milliarder kroner er «E6 Sør» det største enkeltINVITERT -prosjektet i Samferdselsminister Jon Miljøpakke Georg Dale kommer til Trondheim. I åpningen. Foto: Olav Heggøe tillegg til E6 Trondheim-Melhus, som har en prislapp på vel to

milliarder kroner, ligger E6 Tonstad-Senterveien og flere side- og gang- og sykkelveier inne i E6 Sør-rammen. Peab vant storjobben Med et anbud på 1160 millioner kroner (eks. moms) vant Peab Anlegg konkurransen om å bli hovedentreprenør for E6 Trondheim-Melhus. Kontrakten som ble inngått vinteren 2016, var den største Statens vegvesen Region Midt noen gang hadde signert. Fremdriftsplanen for det omfattende prosjektet har byggherre Statens vegvesen og entreprenør PEAB med underentreprenører klart å holde. Allerede 19. desember 2018 kunne trafikk settes på alle fire kjørefelter på hele den nybygde E6-strekningen. Første 100 km/t-vei Ett døgn senere ble også fartsgrensene på den nye firefeltsveien hevet til permanent nivå: 80 km/t fra Tiller til jernbanebrua i Storlersbakken og 100 km/t fra jernbanebrua til Melhus. Sist nevnte strekning er inntil videre den eneste i Midt-Norge med fartsgrense 100 km/t. Til den offisielle E6-åpningen om snaue fire uker skal også det nye Hårstadkrysset være ferdig og klart til bruk – med rundkjøringer og på- og avkjøringsramper, og med direkte kjøreforbindelse til Østre Rosten. Rundkjøring er planlagt i krysset Isdamveien-Østre Rosten, men den vil neppe være klar før om et års tid.

Baan Progressive Thai Cusine Flatåsens nye stolthet! Hos oss finner du Tradisjonelle Thai retter og noe mere Moderne Thai retter til hyggelige priser. Vi serverer også rimelige lunsjretter og nå før jul serverer vi bl.a. Julemat med Asiatisk tilsnitt. Åpningstider Tirsdag - Lørdag Søndag Mandag lukket

Lunsj og Te tid kl. 12-15 A La Carte kl. 17-23 Lunsj og Te tid kl.12-15 A La Carte kl. 15-21

Baan Restaurant har alle rettigheter

Bestill bord på 479 94 999 VEGLEDERE Statens vegvesens prosjektleder Odd Jostein Haugen t.v. og hovedbyggeleder Svein Soknes har vært tett på E6-anlegget som har gått i nesten tre år. Her flankerer de tegningen av Hårstadkrysset, som også skal være klart til åpning om en liten måned.

Flatåsen Senter 2. etg. over Bunnpris - Tlf.: 479 94 999


Leiligheter Rekkehus Eneboliger i kjede BRA 68 – 121 kvm Carport

Fritt, funksjonelt og familievennlig

Pris fra kr. 2.790.000

Totalpris fra kr. 2.815.900

BLI MED TIL GRANMOLUNDEN, KLÆBU

Granmolunden er et nabolag for eventyrlystne barn som vil utforske verden, men også for voksne på søken etter skogens ro. Her har dere nærmest naturen inn i stua. Med herlige turløyper på alle kanter er dørstokkmila litt kortere, sommer som vinter.

Eneboligene og rekkehusene er innflyttingklare til sommeren og høsten En innflyttningsklar leilighet.

GRANMOLUNDEN.NO Kontaktpersoner: Jan Erik Fjeldseth Megler Telefon 932 54 144

Jørgen Rostad Eiendomsmegler Telefon 928 06 483

Visning mandag 14/1 kl. 17-18 Velkommen til vår visningsleilighet

3D illustrasjoner er av illustrativ karakter, ednringer vil forekomme.


Januarsalge STORT utvalg av Five Units bukser til

50%

Januarsalg!

hos Frk Wickstrøm NÅ.

30-70% -30 til 50%

Unnis Salong

på salgsvarene

og trykk

Heimdal og Valentinlyst Senter

J.O. Stavs veg 1 - 7088 Heimdal Tlf. 72 84 97 90 • www.spardame.no

Rusle

Spardame

Frk. Wickstrøm

KOM I FORM!

(Ordinær pris kr. 249,-)

SALG 30-50%

Get Fit

Heimdal Mote

Årsabonnement til kr.

198,- pr. mnd.

Skorep, nøkkelsliping og alt i lærarbeid Rema 1000 Heimdal

Skomaker’n

En mengde varer

Børsemakeren i Heimdal sentrum Åpent alle dager unntatt søndag

Kombimassasje Kr. 690,Ordinær pris kr 790,-

MySun

Rogne Våpen

1/2 pris

Alle innfatninger

www.rognevapen.no

50-70%

Rogne Våpen

Heimdal Optikk

NorContact Sport

Bruk lokalt næring


et på Heimdal er i gang!

-30%

Velkommen til oss i 2019

på alle diamantvarer

Grande Frisør

Herlige vintageinspirerte klokker fra

1/2 pris!

Heimdal Gull

Urmaker Asklund

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen i det nye året

Utvalgte brudekjoler

299,-

-20%

Reinaas Farvehandel

gsliv

EvaBrud

HEIMDAL 7 0

B U T I K K E R

I

Heimdal Frisør

SENTRUM T R I V E L I G

S M Å B Y M I L J Ø

Circle K


16

HELSE

SPINNING-GJENGEN En mer fornøyd trim-, quiz- og kaffegjeng enn denne forsamlingen på Saupstad skal man lete lenge etter. Legger vi sammen alderen til alle og går tilbake i tid var kanskje ikke Harald Hårfagre født en gang.

”Lillemor” fører an:

Borgny (89) er trimdronningen på Saupstad Fredag: ”Low”, dans med litt aerobic. –den er med Carla, og den er intens nok, lover Borgny.

SAUPSTAD –Jeg var 38 år da jeg startet å trene. Av: Stig O.H. Larssen Det forteller den ubestridte trimdronningen på Saupstad, Borgny ”Lillemor” Tinmannsvik, til Heimdalsbladet. Hun kommer riktignok fra en aktiv familie, orienteringslaget Trollelg og navnet Tinmannsvik er kjent for mange. –Jeg skulle ta idrettsmerket gjennom Trollelg, det var starten, forteller Borgny. Siden har hun holdt seg i god form og er ved god helse, forsikrer hun. Nytt hofteledd Enkelte tilbakeslag, som for eksempel et nytt hofteledd for 16 år siden, satte henne litt ut, men ikke lenge. Hun ble operert 4. mars, fikk et Røros-opphold med rehabilitering, og var tilbake på 3T i april. –Etterpå har jeg ikke kjent noe!, sier 89-åringen som fortsatt kjører bil fra boligen på Kattem til sine tre faste treninger i uka ved 3T Saupstad. I mange år trente hun fast

Bandagisten på Heimdal

eimdal

Helseartikler

Er med på ”alt” –Borgny er med på ”alt”, sier leder Trond Reitan ved treningssenteret. –Hun er mykere enn mange som er 30 år yngre, og hun har en fantastisk spinn-teknikk og utfører aerobicøvelser som er temmelig avanserte. SAUPSTAD_LEDER Trond Reitan leder 3T Saupstad og synes ”Lillemor” Borgny er en stor berikelse for 3T Saupstad to ganger i uka, men da hun fylte 70 fant hun ut like godt ut at hun kunne legge på litt, og utvidet fra to til tre økter per uke. Borgny er glad i å danse. Det er en egenskap som kommer godt med i treningen også. Programmet er slik: Tirsdager: Pulsspinn Torsdag: 1/2 time spinning og 1/2 time med vekter

VI HAR E-RESEPT!

• STOMI • ERNÆRING • BRYSTPROTESER • INKONTINENS • KATETER • SÅRUTSTYR

tlf: 72

84 98 77

Ringvålveien 10B – 7080 Heimdal

gRatis BRinging av vaReR og HjemmeBesøk!

– Lever BLÅResePten din hos oss

Annonsere? Tlf. 952 08 513

”Kor e a Borgny?” –Vi er som en fritidsklubb her på 3T Saupstad, smiler Trond Reitan. –Det er en fast gjeng, og noen kommer stadig til. –Da er det kaffe, kanksje et rundstykke og en quiz eller løsning av verdensproblemer. De sitter gjerne igjen en time eller to og prater og har det hyggelig. –Og er ikke Borgny her, så blir det raskt spørsmål: ”Kor e a Borgny?”

FOTJENER EN KLEM Instruktør Roger Nesshaug gir gjerne en real klem til ei real ”jente”.

MINDFULNESS-KURS Nytt 6-ukers kurs i stressmestring og mindfulness starter 6. februar. Lær hvordan du kan få mer ro og tilstedeværelse i hverdagen. Sted: Den Gode Fe, Søbstadveien 3 Påmelding: www.fagervik-helhetsterapi.no eller tlf. 95 82 94 87


Januarsalg hos Fargerike Reinaas 30%

40%

FØR FRA 298 M2 VINYL PÅ RULL TEXSTYLE

FØR 378 M2 Livyn Klikkvinyl Silk Oak Light

VINYL PÅ RULL, TEXSTYLE 30% Texstyle et et vinylgulv av høyeste kvalitet. Det er ekstra behagelig å gå på takket være den lyddempende baksiden, samt meget slitesterkt og lett å rengjøre.

35% FØR 648 Lady Pure Color 2,7 l

LIVYN KLIKKVINYL, SILK OAK LIGHT FØR 378 M2, NÅ KUN 227 M2! Med sin ekstra matte finish både ser og føles Livyn-gulv helt naturlig. De er myke og komfortable, og en fryd å gå på - selv barbent! Takket være den unike Stain Guard-teknologien har ikke flekker og smuss en sjanse på Livyngulv, for det forseglede topplaget sørger for total beskyttelse. Gulvet er enkelt å legge uten lim.

30%

LADY PURE COLOR 35% Jotuns vakreste veggmaling noensinne som gir en unik, vakker fargeopplevelse. Den helt matte overflaten gjør at fargene fremstår som roligere og jevnere.

FØR 498 M2 Liåsen Eik og Lysebrun Eik

40% TAPET Over 3000 design på tilbud!

EN MENGDE TAPETER PÅ SALG! Nå kan du gjøre ett skikkelig kupp på tapet. Over 3000 design å velge mellom fra Borge, Storeys og Casadeco. *gjelder ikke nyheter for våren 2019

Fargerike Reinaas Heimdalsveien 12 Tlf: 72 84 62 10

LIÅSEN EIK OG LYSEBRUN EIK NÅ MED 30% RABATT! FØR 498 M2 NÅ KUN 349 M2 Kombinasjonen av klassiske enstavs gulvbord og en moderne fargepalett gjør at disse gulvene har et eksklusivt og rent inntrykk. Liåsen parkett gir rommet både karakter og et rustikt utseende.

TILBUDENE GJELDER TOM. - 19.Januar 2019 Flere tilbud finner du i vår kampanje avis eller på fargerike.no Følg gjerne vår Facebookside. https://www.facebook.com/Fargerike-Reinaas


18

NÆRINGSLIV

NÆRINGSLIV

Hotellet i Tillerbyen utvider både

19

overnattings- og konferansekapasite t:

Nytt Panorama-tårn på 20 etasjer

HØYT OG HØYERE Det planlagte nye

TILLER Et planforslag som tillater Quality Panorama Hotel å bygge et nytt 20 etasjer høyt tårnhus ved siden av eksisterende 14-etasjer på Heimdalsmyra, anbefales av rådmannen i Trondheim. Storsalen i et nytt konferansesenter vil romme opptil 1400 mennesker.

tårnhuset i Quality Panorama-komplek

set blir 25 meter – eller seks etasjer

– høyere enn den eksisterende «Melkekartongen»

.

ransesenteret, som får plass i en ti meter høy bygningskropp. Mens hotellinngangen i dag ligger på østsiden, er et nytt inngangsparti planlagt mot sør, mellom eksisterende hotellbygg og det nye tårnhuset.

«Kulturhus»-del – Planforslaget innebærer økt hotellkapasitet. Flere hotellgjester gir flere potensielle kunder til forretningene i sentrumsområdet. Det bygger opp under området som lokal- og regionsenter. Utvidelse av konferansefasilitetene med en stor sal som kan romme inntil 1400 mennesker, vil være et nytt tilbud til bydelen, med muligheter for ulike kulturbegivenheter. Dette skriver rådmannen i et DAGENS SITUASJON Hotellet i dag saksfremlegg sett fra rundkjøringen i Senterveien ved City Syd. ”Dandelion”, eller ”Løvetann” ble laget av en gruppe studenter til bygningsved Fakultet for arkitektur og billedkunst meter høy. ved NTNU. Skulpturen er 9 rådets møte 8. mai. Der skal politikerne ta arealer er akseptable.» rende fasademateriale på nybygget stilling til om Heimdal-Hotell er Uni One EienDet er på det rene at det nye som på det 36 år gamle tårnhuset forslaget til dom AS, som i sin tur er heleid av tårnhuset på visse tidspunkter vil «Melkekartongen». detaljreguleTorgeir Silseth (55), adm. direktør kaste mer skygge på områdene i øst – Det nye tårnhuset ser ut til å ring i Nordic av Ivar og Choice nord enn eksisterende hotellHospitality Group GODT NYTT Hotelldirektør Bjørnar bygge opp under den eksisterende A. Kristiansen er Lykkes vei 1 AS. Choice-kongen sjøl, Petter Anbygning. Friområdet i nord, langs fornøyd med at planprosessen er så bygningens funksjon som landelangt kommet at det skal legges ker Stordalen (56), har via sin heSenterveien, vil bli mer skyggekan bli byggestart for nytt Panorama-høybygg merke. Planforslaget har en god tidlig i ut til offentleide Strawberry Group en eierpost 2019. lagt. Det samme gjelder dagens utforming og kvalitet, og det har lig ettersyn. på 10,9 prosent i Heimdal-Hotell parkeringsplass ved City Syd og overveiende positive konsekvenser Rådmannen AS – og han er styremedlem der. p-plassen ved Ivar Lykkes vei 2. bruksareal i hotell- og konferansefor Tiller sentrum og byen, heter anbefaler altså «ja» til offentlig På ettermiddagstid vil skyggen i anlegget i Ivar Lykkes vei 1 være det i fremlegget som politikerne ettersyn og samtidig høring. deler av året strekke seg til Tiller 17 900 kvadratmeter, nesten tre skal basere sin plan-avgjørelse på. videregående skole. ganger større enn i dagens bygLange skygger ningsmasse. Stordalen bakspiller Men forslaget til vedtak inneholder Luft mellom tårnene Det nye, 75 meter høye tårnhuDet er ÅF Consult som har et punkt hvor det heter at «før Rådmannen sier seg fornøyd med at set skal føres opp vest for det utarbeidet planforslaget, mens sluttbehandling skal byggehøyde planlagt og eksisterende bygningseksisterende, som er 50 meter høyt. Heimdal-Hotell AS står som forpå nytt tårnhus vurderes. Det skal masse i hotellanlegget er skilt i to Videre mot vest – enda nærmere slagsstiller. Sistnevnte selskap eier vurderes om skyggevirkningene separate volumer. Han liker også E6 – kommer det planlagte konfehotelleiendommen Ivar Lykkes vei på naboeiendommer og offentlige tanken om å legge opp til tilsva1. Hovedaksjonær (89,1 prosent) i Av: Asbjørn Gravås

SOM NYTT Så fine blir alle rommene i det opprinnelige Quality Panorama-tårnet når vinterens oppussingsprogram er ferdig gjennomført. Morten Widemann Krogstad er teknisk sjef ved hotellet. Innfelt til høyre Heimdalsbladets oppslag fra 2. mai 2018.

Choice-topper klarer ikke å bestemme seg:

Hotelltårn i det blå TILLER Direktør Bjørnar Andre Kristiansen og de øvrige ansatte ved Quality Hotel Panorama venter fortsatt på klarsignal for den ferdig planlagte utvidelsen av hotellet. Det er angivelig huseierne, Petter A. Stordalen og Torgeir Silseth, som ikke klarer å bestemme seg: Skal de, eller skal de ikke, satse på nytt hotelltårn i Tillerbyen.

Heimdalsbladet. Med bystyrets sluttbehandling og godkjennelse av reguleringsplanen for Ivar Lykkes vei 1 sent i fjor høst, var det klart for byggestart. Trodde hotelldirektøren, som blant annet via Heimdalsbladet bebudet aktivitet allerede 2. januar 2019 på tårn-tomta vest for den eksisterende 14 etasjer høye «Melkekartongen» i Tillerbyen.

prosent av selveste Choice-kongen, Petter Anker Stordalen (56). Noen god forklaring på den uventede vegringen fra huseiernes side, kan Bjørnar Andre Kristiansen ikke gi. Men han legger ikke skjul på at usikkerheten som er skapt om fremdriften i byggesaken – hvis den i det hele tatt blir realisert, gjør det svært vanskelig å planlegge den videre hotelldriften.

Av: Asbjørn Gravås

Uventet stoppordre Men så kom det plutselig «stoppordre» fra huseier Heimdal-Hotell AS, et selskap som eies med 89,1 prosent av Torgeir Silseth (55) – som er daglig leder og styreleder i Choice Hospitality Group, og 10,9

Mer enn fordobling Rundt 300 millioner kroner skal etter planen investeres i utvidelse og oppgradering av det 36 år gamle hotellet. Det planlagte nye tårnhuset får 19 etasjer, og vil rage 75 meter opp fra bakken.

– Vi må bare vente til vi får endelig beskjed. Men jeg innrømmer at det røyner på tålmodigheten, sier hotelldirektør Kristiansen til

GODT UTVALG AV BRUKTE BILER - KUN 10 MIN FRA HEIMDAL GARANTI • INNBYTTE • FINANS

Tårnet skal inneholde 200 rom, slik at det samlede antall rom i hotellkomplekset kommer opp i 326. Ny konferansedel ligger også inne i byggeplanene, med en storsal på 750 kvadratmeter som lan romme 1200-1400 mennesker. Blir planene realisert, rykker Quality Hotel Panorama opp til tredjeplass blant Trondheims største konferansehoteller, etter Scandic Lerkendal og Clarion Hotel & Congress på Brattøra. Gamle rom som nye Mens nybyggingen altså er satt på vent, går den planlagte oppussingen av det eksisterende hotellbygget sin

Få et nytt og moderne kjøkken på en enkel, hurtig, miljøvennlig og rimelig måte UTEN å rive det gamle. Vi bytter dører, skuffer, benkeplater etc hvor alt tilpasses eksisterende skapstammer. Uansett alder eller mål. Bygger også overskap opp mot tak. Stort utvalget av farger og profiler.

Konta for GRA kt Kjell TIS Tlf. 958 befaring 00 058

Tlf. 72 85 14 00 nestorbil.no

Med ca. 200 rom i det nye Panorama-tårnet, vil antall rom i hele hotellet komme opp i 320. Når utbyggingen er ferdig, vil samlet

tlf. 958 00 058 - www.aktivkjokken.no

gang. Arbeidet startet 10. desember, og innen påske skal samtlige 126 rom være rehabilitert. Gulv, vegger og tak blir fornyet, bad og elektriske anlegg oppgradert. Og nye møbler, nye brannmeldere og ny brannsentral kommer på plass. – Det blir redusert drift her frem til påske, opplyser hotelldirektør Kristiansen. Akkurat nå er 40 rom med tilhørende korridorer under oppussing, og de siste 86 blir tatt i to senere etapper. Hotellets restaurant er stengt på kveldstid. Driften av konferansedelen går derimot som vanlig, upåvirket av oppussingen.


FANTASTISK NYTTÅRSTILBUD PÅ LEVERINGSKLARE BILER PRIVATLEASING AV TOPPUTSTYRT INSTYLE+

2.990

Fra kr per mnd.* Metallic lakk og vinterhjul inkludert

Nye Mitsubishi Outlander Norges mest solgte ladbare hybrid

Privatlease av

VELUTSTYRT INTENSE+ Fra kr.

2.990,Pr. mnd.*

Metallic lakk og vinterhjul inkl. i prisen. Begrenset antall biler.

Mitsubishi Outlander ladbar hybrid SPAR KR. 30.000 Kjøp nå hos en av våre autoriserte forhandlere 3 årsautoriserte fri service Kjøp nå hos enogavfåvåre og vinterhjulog på få alufelg kun kr 9.990,forhandlere 3 årsfor fri service* og vinterhjul på alufelg for kun kr. 9.900,KAMPANJE T.O.M. 31. 31 OKTOBER KAMPANJE T.O.M. OKT 20172017 BILER KLARE FOR RASK BILER RASK LEVERING LEVERING

Fulladet med nyheter og 7 års garanti * *

Fremtiden er ladbar. ** Norges mest solgte ladbare 4WD hybrid med 7 års garanti Den Outlander nye modellen har fått når betydelige oppgraderinger. Bl.a. en motor,Med oppgradert er favoritten nordmenn kjøper ladbar hybrid. Detkraftigere er ikke tilfeldig. Outlanderbatteripakke, ladbar hybrid

Bi-LED lys, sportog snow mode kjøremodus, nydelige interiørdetaljer, et stilsikkert moderne design kan du lade via stikkontakten hjemme eller på jobb, og dermed gjøre unna daglige gjøremål på renAll elektrisitet. Mitsubishi Outlander PHEV er utstyrt med etog av markedets mest intelligente firehjulsdriftssystemer. Super den er spekket med topp moderne sikkerhetssystemer og Mitsubishis klasseledende S-AWC 4WD. (Rekkevidde opptil 54 km). Det er gode nyheter både lommebok og miljø. Outlander ladbar hybrid leveres Wheel Control (S-AWC) sikrer optimalt veigrep uansettladbar kjøreforhold. I tillegg harforden kjøresystemene «Snow Med Outlander hybrid kan du lade via stikkontakt og dermed gjøre unna daglige gjøremål på ren med topp moderne sikkerhetssystemer og det klasseledende S-AWC elektrisitet (el-rekkevidde opptil 54 km)***. er godeat nyheter både 4WD. for lommebok miljø. dit Mode» og «Sport Mode» som sikrer maksimal tilpassing. Til sammen gjørDetdette du kommer trygtogfrem PHEV Invite fra kr. 428 600,du skal med optimal kjørekomfort. Outlander PHEV er en familie-SUV perfekt for norske forhold som tar grep PHEV Intense+ fra kr. 457 700,for sikkerhet og kjørekomfort. Mitsubishi Outlander har vært Norges mest solgte 477 700,PHEV Instyle+ fra kr. 471.600, -ladbare hybrid fem år på rad, 447.900,447.900,Invite fra Intense+ fra og ikke uten grunn. “Ingen ladbar hybrid er i nærheten av å PHEV gi mer forfrapengene” Eksklusiv toppmodell S Edition kr. 500 000,- (Autofil 10/2018).

447.000,- Pris fra kr 417.000,

** * *

Instyle+ fra

502.900,-

Eksklusiv toppmodell S Edition fra

522.900,-

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. *3 års fri service forutsetter at service tas hos utleverende forhandler. Fri service gjelder normal kilometerservice innenfor

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. (utstyrsnivå Invite) 3 år eller for 60.000 km (det som kommer først). Forbruk: 1,7 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 41 g/km. Forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi,

Pris er inkludert frakt og andre leveringsomkostninger.

utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil.

*Leasingavtale 36 mnd/45.000 km. Startleie/etablering kr 74.363. Totalpris kr 182.003 (varierer med rentenivå). Kostnad for frakt til lokal forhandler tilkommer. Metallic lakk og vinterhjul inngår. Gjelder Intense+. Forutsetter kontraktsinngåelse før 31.10.2018. **Det er 7 år/140.000 km fabrikkgaranti på den ladbare hybridbilen. *Leasingavtale 36 mnd/45.000 km. Startleie/etablering kr 75.513. Totalpris kr 183.153 (varierer med rentenivå). Kostnad for frakt til lokal forhandler tilkommer. Tilbudet gjelder et begrenset Garantiutvidelsen gjelder kun for biler som kjøpes fra autorisert Mitsubishiforhandler. ***Dedikert 10A kurs med jordfeilbryter. Forbruk: 1,8l/100 km variert kjøring. antall biler. Forutsetter kontraktsinngåelse 01.01-31.01.2019. **Det er 7 år/140.000 km fabrikkgaranti den avhengig ladbareavhybridbilen. Garantiutvidelsen gjelder forvarmeapparat/klimaanlegg. biler som kjøpes fra NEDC/CO2MPAS autorisert testsyklus. CO2-utslipp: 40g/km. Forbrukpå vil være temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og kun bruk av avvike fra avbildetav modell. Med forbehold om evt. trykkfeil. Mitsubishi forhandler. Forbruk: 1,8l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 40g/km.Utstyrsdetaljer Forbruk vilkan være avhengig temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. NEDC/CO2MPAS testsyklus. Utstyrsdetaljer kan avvike fra avbildet modell. Med forbehold om evt. trykkfeil.

Ditt lokale valg!

Telefon: 72 49 71 60 – www.svinsas-melhus.no

Telefon: 72Åpningstider: 49 71 60 Man-fre: - www.svinsas-melhus.no 07.30-16.30 Åpningstider: Man.fre: 07.30-16.30 Torsdag Bilsalg etter avtale på kveldstid og lørdag 07.30-19.00 Lørdag: Bilsalg 10.00-14.00

Åpningstider: 07.30-16.30 Bilsalg etter avtale på kveldstid tlf 72 43 11 12

Telefon: 73 82 tlf 97905 0004 - www.bilcentrum.no Torben 387 Olav tlf 913 43 712 Atle tlf 951 05 405 Åpningstider: Man.fre: 08.00-16.30 Torsdag 08.00-19.00 Lørdag:10.00-14.00 AUTORISERT MERKEFORHANDLER – Vår kompetanse, din trygghet.

AUTORISERT MERKEFORHANDLER – Vår kompetanse, din trygghet.


20

NÆRINGSLIV

Brenner for å gi andre mennesker et bedre liv:

Stress ned med Vigdis! HEIMDAL Vigdis Fagervik tilbyr kurs i stressmestring og mindfulness på Heimdal. Av Jonas Frøland – Svært mange av problemene vi har med vår fysiske helse er stressrelatert. Noe er vi bevisst, som at du har for mye å gjøre eller tar på deg for mye. Du er ofte litt på etterskudd og løper for å komme på jobb til rett tid, rekke busse, rekke møte, rekke henting på SFO og så videre. Det kan være mye å gjøre og rekke over på jobben. I tillegg blir du blir konstant påvirket av en overflod av informasjon fra ulike kanaler som skal sorteres og fordøyes. Det kan føre til dårlig samvittighet over alt det du skulle ha fått gjort, forklarer hun for Heimdalsbladet.

ØNSKER Å KOMME PLAGENE I FORKJØPET – Svært mange av problemene vi har med vår fysiske helse er stressrelatert. Dette kan et kurs i mindfulness forebygge, sier Vigdis.

GJØR TANKENE FRI Vigdis driver Fagervik Helhetsterapi. Nå ønsker hun velkommen til kurs i mindfulness på Den Gode Fe på Heimdal i februar.

Meditasjon mot plager – Ubevisst henger vi oss ofte opp i tanker og grubling på det som har skjedd, og noe du skulle ønske ble sagt eller gjort annerledes. Eller du bekymrer deg om det som kan skje i fremtiden, eller drømmer deg bort i noe du ønsker skal skje. Du har en evig og dessverre ofte kritisk dialog med deg selv inne i hodet ditt. Og alt dette skaper stress. Det trigger

stressresponsen i nervesystemet og øker produksjonen av stresshormoner. Over tid kan det medføre hodepine, vond nakke og skuldre, dårlig søvn, dårlig immunforsvar og kanskje sykmeldinger, forklarer Vigdis ivrig. Trives godt på Heimdal – Vi er veldig lite tilstede i det

som skjer akkurat nå, som faktisk er det eneste vi kan gjøre noe med. Mindfulness er en metode som hjelper deg å møte tankene som kommer og går på en mer aksepterende, vennlig og nysgjerrig måte. Du blir mer bevisst tilstede og tar flere gode valg for deg selv i hverdagen. Vigdis bor selv på Ranheim, men liker seg godt på Heimdal. – Grunnen til at jeg

holder kurset her er at jeg kjenner til Heimdal fra de årene jeg jobbet hos Adresseavisen. Jeg liker Heimdal sentrum og å benytte meg av tilbudet i de ulike butikkene. Så mitt neste mindfulness-kurs starter på Den Gode Fe den 6. februar. Jeg ønsker alle velkommen, jeg gleder meg veldig, smiler Vigdis Fagervik.

SKYVEDØRSGARDEROBE og innredning

Vi anbefaler selvsagt Roller Norscan Kurvstativer - verdens beste kurvstativer

• Fast lav pris hver dag - hele året • Topp kvalitet • Skreddersydd etter dine mål • Behjelpelig med måltaking og montering

• Kjøp ikke garderobe før du har kontaktet oss

tid

s Maks. levering

1 uke!!

OPAS

OPASGARDEROBE.NO Produsent av skyvedørsgarderober

Heggstadmoen 2, Heimdal (Samme bygg som Skevig) Tlf. 72 88 09 95 - Faks 72 88 19 05 Åpent: mandag - fredag 9 - 16


Ja n ua r

KAMPANJE

MOVE oppsett 6

MEDLEMSTILBUD | VELKOMMEN SOM MEDLEM

17.395 SPAR 7.500

Modulsofa

-30%

Byggbar sofa - mange valgmuligheter!

30%

CHOICE AIR oppsett AA-S

24.845 SPAR 10.650

-30%

Sone, Choice & Move. Alle oppsett i utvalgte tekstiler!

SONE HØY oppsett 2

21.975

Sone modulsofa leveres som høy, lav eller dyp!

SPAR 9.420

-30%

JanuarKAMPANJE MASTER recliner - stoff Facet

13.995 SPAR 3.600

Flere varianter!

RELIEVE hvilestol - stoff Peron

RELIEVE recliner - stoff Sheford

SPAR 2.800

SPAR 3.600

11.195 Kundefavoritter!

14.395 Flere farger!

-20% Alle hvilestoler fra Conform -20%

Valgmuligheter! Spør oss om varianter, funksjoner, farger og detaljer!

Fagmøbler Klett og Lade. Tlf. 72 59 09 90 | besøk oss også på fagmobler.no


22

KULTUR

Nytt halvår på Heimdal Kunstskole HEIMDAL Påmeldingen til vårens kurs ved Heimdal Kunstskole startet 7. januar. Selve undervisningen tar til i februar. Av: Stig O.H. Larssen Undervisningsprogrammet fordeler seg over de fleste ukedager og noen helger. Leder av Heimdal Kunstskole, Anna Dahlø, presenterer her er de ulike kursene: Mandag Andreas Fortes: Kunstmaling. Andreas Mandal Fortes (f. Trondheim, 1984) har 16 år med

Ta gjerne med klær som tåler å bli skitne eller et forkle. Malegruppe uten lærer   3t x 10 timer kl 18.00 – 21.00   Tirsdag Andreas Fortes: Malekurs  3t x 10 timer kl 18.00 – 21.00 Kveldskurs maleri: Teknikker, kontraster, maleriets oppbygging og egenart I dette kurset vil vi forholde oss til maleriprosessens flere stadier, og bevege oss fra prosessbaserte grunninger til figurative og forestillende motiv. Vi holder et høyt fokus på form- og fargekontraster, og en formalistisk tilnærming

ULIKE TEKNIKKER Bildene viser arbeider fra tidliger kurs ved Heimdal Kunstskole selvstendig ateliervirksomhet, og begynte å veilede maleristudenter i 2007. Han jobber selv med maleri, tekst, installasjon og video, med hovedvekt på førstnevnte. Dagkurs maleri: Egendefinerte maleriprosjekter og konsepter I dette kurset starter vi med en samtale rundt maleriets mange muligheter, og retter et større fokus på meningsinnhold. Her vil vi i tillegg til å konsentrere oss om motiv, også se på hva vi oppnår ved å bruke de rette verktøyene, gestene og materialene for å bygge opp under idéer. På tvers av stilarter vil vi søke etter maleriets egen virkelighet, og forsøke å finne et billedspråk som kommuniserer hvordan arbeidene skal leses. Sammen med deltakerne skal veileder hjelpe å forstå hva vi ønsker at bildene skal gjøre, og hvordan vi best kan oppnå dette gjennom passende teknikker og uttrykk. Malerier av Andreas Fortes En del utstyr er det nødvendig å ta med, sjekk nettsidene om dette. 3t x 10 kl 10.00 – 13.00   Ida Waagbø Lindefjeld: keramikk  3 x 10t kl 18.00 – 21.00 På dette kurset kan man jobbe med ulike teknikker i leire, som pølseteknikk, plateteknikk, trykk, skulpturering og forming, glasering og begitning, med veiledning. Det er også mulig med en kort innføring i dreiing, da det er én dreieskive tilgjengelig på verkstedet. Kurset er lagt opp til at hver deltaker kan jobbe med sin individuelle oppgave. Gjerne ta med egne skisser eller notater hvis det er noe spesielt du har lyst til å lage, så kan vi finne ut sammen hvordan det kan gjennomføres. Forslag til oppgave vil ellers bli gitt. Kurset passer for nybegynnere og de som har tatt i leire tidligere.

til maleriets oppbygging, men tilrettelegger for at alle deltagere får jobbet med den typen maleri de selv ønsker å fokusere på. Det vil i hovedsak bli gitt veiledning i olje- og akrylteknikk, hvor vi sammen utforsker muligheten til finne maleriets egenart. Noe av tiden vil bli viet til demonstrasjon av diverse verktøy, oljemedium og påføringsmetoder, samt innføring i utvalgte tema og uttrykk. Onsdag Andreas Fortes: Tegnekurs. Observasjon og blandet billedspråk 3×10 timer kl 18.00-21.00 Her vil vi se på prinsipper og teknikker i komposisjon med stilleben, hvor vi i kursets begynnelse øver på å observere form, størrelsesforhold, valør og stofflighet. Senere i kurset vil vi åpne opp for andre uttrykk i ekspressive, stiliserte og prosessbaserte skisser. Mot kursets avslutning jobber vi med en kombinasjon av uttrykk vi har vært gjennom, i en mer gjennomarbeidet og fri komposisjon. Vi kommer hovedsaklig til å arbeide med grafitt, trekull og presset tegnekull.   Torsdag Malegruppe uten lærer 3t x 10  kl 10.00 – 13.00   Mari Oseland: Grafikk   3t x 10 timer kl 18.00 – 21.00 Kurset tar utgangspunkt i monotypiet, men vi kommer til å ha en eksperimentell tilnærming til grafikk. Vi går gjennom forskjellige teknikker og triks, og finner elementer vi vil utforske videre.  Dette skal handle om å bøye litt på reglene i grafikk for å finne sitt eget uttrykk og stemme. Alt er lov og alt kan testes! Kurset blir lagt opp som en workshop, og passer for alle.  

SJEFEN Heimdal Kunstskole har solide lærekrefter og kan vise til mange års drift og hundrevis av fornøyde studenter Solveig Birna Stefánsdóttir – Akvarellmaling En innføring i akvarellmaling for de som ønsker å bli kjent med de muligheter og egenskaper akvarellmalingen har.  Det vil bli gitt forskjellige oppgaver og øvelser med fokus på å bli kjent med verktøyet, samt å få grunnleggende kunnskaper om forskjellige teknikker og begrep innen akvarellmaling. Fargeteori og fargebruk blir viet en god del oppmerksomhet.Kurset passer for nybegynnere og de som vil ta opp igjen gamle kunster. En del utstyr bør medtas, sjekk nettsidene om dette.   Helgekurs/workshop Elisabet Alsos Strand: Mokuhanga, japansk tresnitt To helger, 2. og 3. mars og 30. og 31. mars, 10.00-16.00 Den tradisjonelle japanske tresnittteknikken mokuhanga er en vannbasert og giftfri teknikk basert på gamle håndverkstradisjoner. De vakre og teknisk mesterlige tresnittene ble kjent i Europa utover 1800- tallet. Kunstnerens tegning ble overført til treplater og skåret ut av treskjærere, siden ble hundrevis av trykk produsert av trykkeren. I den japanske teknikken blandes fargene med vann og rispasta, og bildet trykkes for hånd med en baren. I forhold til det tradisjonelle

tresnittet med oljebaserte farger får man her maleriske muligheter til å variere tekstur og trykke mange lag av gjennomskinnelige, delikate fargetoner. På dette kurset vil du bli kjent med de forskjellige trinnene i teknikken: overføre tegning til treplate, skjære med japanske kniver, lage registreringsmerker for nøyaktig trykking av flere farger/ plater, blande farger med vann og rispasta, og trykke for hånd med baren. Det blir også en liten innføring om japansk papir. Materialavgift på ca 700 kr dekker lån av verktøy og det vi behøver av materialer som treplater, japanpapir og akvarell/ gouachefarger. Hvis du har eget treskjærerverktøy kan du også benytte det. Litt om kursholder: Elisabet Alsos Strand er opprinnelig fra Mo i Rana og bor i Trondheim. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Kunstakademiet i Krakow, der hun tok doktorgraden i 2015 med japansk tresnitt. Hun har hatt flere studieopphold i Japan, sist ved Mokuhanga Innovation Laboratory utenfor Tokyo, der hun fikk opplæring av japanske mestere innen teknikken. Hun deltar på tresnitt- utstillinger i inn- og utland og er en av initiativtagerne til ”20 Coastal Stations”, et internasjonalt mokuhanga- prosjekt.

Nirmal Dhunsi: Kunstmaling 2 helger, første helg 9. og 10. februar. Andre helg avtales på kurset. Dette er et kurs der den enkelte deltaker arbeider seg fram til sitt eget uttrykk under kyndig veiledning. Hovedvekt på akryl. Kurset passer for den som vil arbeide videre med egne bilder. Deltakerne tar med maling, pensler, papir, lerret eller maleplater og holder alt utstyr selv.   Trond Rømo – 2 workshops «11 til 11 med Rømo. Rømo sier: «Vi snakket sammen på et kurs, om at vi altfor ofte har liten tid til å male og tegne på. Når man har kommet godt i gang og er inne i en flyt, må man pakke sammen. Ut ifra de erfaringene, kom vi på ideen med å jobbe i 12 timer. En skikkelig arbeidsøkt for å komme i flyt og for å få tid til å fordype seg. Dette var vellykket, så vi setter opp flere workshoper av denne typen. To på høsten og to til våren. Det vil fungere mer som et arbeidsverksted, så alle må ha med seg noe å jobbe med. Det vil bli gitt veiledning underveis og vi tar opp felles tematikk som oppstår underveis. Ta med saltmat, søtmat og god drikke. Vi åpner dørene klokken 11 lørdag formiddag og jobber og tilbringer tiden sammen til klokken 23.»

Heimdal Kunstforening i desember:

Vellykka medlemsutstilling

HEIMDAL En stor begivenhet for mange amatører i kunstlivet er medlemsutstillinga på Heimdal i desember. Hvert år inviteres medlemmene av kunstforeningen til å levere inn ting de jobber med og lager en stor utstilling hvor den kreative bredden som finnes i medlemsmassen klommer frem. Her var det i alt 65 bidrag fra medlemmene i kunstforeninga. Alle kunne levere ett eller to arbeider hver, og det ble stor variasjon i uttrykk og teknikk. Utstillinga åpna 7. desember og blir tatt ned i uke 2. Heimdal Kunstforening deler her noen smakebiter for dem som ikke fikk sett utstillinga.

LIVET PÅ RØST Ruth Øien er skaperen av maleriet Livet på Røst.


Løsning nr. 17/2018

Vinner x-ord nr 16/2018

3 Flax-lodd til vinneren som sender inn dette kryssordet til: Heimdalsbladet, Baldershage 89, 7045 Trondheim, innen 3. januar 2019 . Merk konvolutten X-ord nr 1/2019. Neste utgave er 23. januar 2019

X-ord nr. 1-2019

Postnr/sted:

Adresse:

Navn:

KRYSSORD 23

Vinner av 3 flaxlodd Tore B. Vik, Romulslia

Elveseter

begravelsesbyrå

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

Døgnvakt

Tlf. 72 84 50 80

kontakt@elveseter.com www.elveseter.com


Selge bolig?

Benytt en lokalkjent megler Vår jobb er å gjøre boligsalget enkelt og trygt for deg. Som Norges største eiendomsmegler selger vi boliger oftere enn alle andre i Norge, og du drar nytte av all vår samlede kunnskap og erfaring. Våre lokalkjente meglere på Heimdal sitter med kunnskap om boligmarkedet akkurat der du bor og skal selge. De er daglig i kontakt med potensielle kjøpere til din bolig og kjenner prisutviklingen i ditt område. De kan gi gode råd om hva som er riktig pris for boligen og hvordan den bør vises frem for å oppnå best mulig salg.

Kom gjerne innom for en uforpliktende boligprat. Du finner oss samlokalisert med SpareBank 1 SMN i Heimdalsveien 7 eller på Byåsen butikksenter.

Vi vet hva vi selger – og verdien av det.

Avdeling Tiller

Avdeling Heimdal

Eivind André Løkken Avdelingsleder/Fagansv. Eiendomsmegler Tlf. 995 76 155

Andreas Lund Eiendomsmegler/Jurist Tlf. 993 43 800

Kjetil Sandmo Eiendomsmegler Tlf. 482 72 235

Yasin Unal Eiendomsmegler Tlf. 974 06 438

Jakob G. Johansen Eiendomsmeglerfullmektig Tlf. 993 82 100

Terese M. Bones Fagansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF Tlf. 922 02 750

Christian Furuhaug Aa Eiendomsmegler Tlf. 975 70 128

Sigbjørn Vestå Eiendomsmegler/ Salgsleder BL Tlf. 404 50 884

Stian Berg Eiendomsmegler Tlf. 901 58 296

Marius Lyng

Daniel Lanto

Cathrine Sæther

Anders Karlstrøm

Avd.leder/Eiendomsmegler

Eiendomsmegler

Eiendomsmeglerfullmektig

Eiendomsmeglerfullmektig

Tlf. 905 64 736

Tlf. 938 53 070

Tlf. 942 40 279

Tlf. 995 01 466

Avdeling Byåsen

Thomas Melum Avdelingsleder/Megler Tlf. 450 35 210

Kent Roger Tangvik Eiendomsmeglerfullmektig Tlf. 926 96 268

Heimdalsbladet #01 2019  
Heimdalsbladet #01 2019  
Advertisement