Heimdalsbladet #19–2016

Page 40

40

Onsdag 23. november 2016

INNSATS I LOKALMILJØET Gjennom Bomiljøpotten har bydelen selv fått prioritere lokale utbedringer.

Et triveligere Saupstad-Kolstad:

Nærmiljøtiltak for 300 000 kroner SAUPSTAD/KOLSTAD Hvordan øke trivselen i bydelen? Det nylig oppnevnte nærmiljøutvalget på Saupstad/Kolstad vet noen av svarene. Og enda bedre; de har disponert 300 000 kroner for å gjøre noe med det. Av Stig O.H. Larssen

–Formålet med å ha en bomiljøpott har vært å stimulere bydelen til å iverksette nye bomiljøtiltak som kan gjennomføres raskt, sier programkoordinator for Områdeløft Saupstad-Kolstad, Lene Markussen. Merinnsats i lokalmiljøet –Områdeløftet er et samarbeid

mellom stat, kommune og lokalsamfunn, og bomiljøpotten har vært en måte å støtte bydelen til å ta egne initiativ. Alle prosjektene har krevd egeninnsats, så midlene har derfor generert merinnsats i lokalmiljøet, sier hun. Gode offentlige rom –Målsettingen for områdeprogrammet for Saupstad-Kolstad er blant annet å utvikle en bærekraftig bydel med høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom, fortsetter Markussen. –En annen målsetting er at vi vil ha en inkluderende bydel med møteplasser og muligheter til deltakelse. Skryter av arbeidet Det arbeidet som er gjennomført av borettslagene og frivillige er av

PROGRAMKOORDINATOR Lene Markussen er programkoordinator for Områdeløft Saupstad-Kolstad. veldig god kvalitet, og mange fine tiltak har i sum gjort bydelen enda bedre å bo i. Tiltakene som er gjennomført i år finnes i lista til høyre.

Nærmiljøutvalget lyste ut midler til organisasjoner, borettslag og sameier som legger til rette for trivselsskapende bomiljøtiltak som er av langvarig karakter og omfatter fler emålgrupper. De har fordelt midlene til følgende bomiljøtiltak inneværende år: 5.000 52.500

Kongsvegen BL, Curlingutstyr Ringvegen BL, Grillplass ved tidligere balløkke mellom Saupstadringen 23 og 49 5.880 Midteggen BL, planting av bærbusker og frukttrær 9.000 Solgården Sør BL, Sykkelparkering under tak 5.000 Kongsvegen BL, utbetaling del 2 Curlingutstyr 9.375 Kolstadflaten BL, ekstra benker langs gangstien 9.000 Solgården BL, utbetaling del 2 sykkelparkering under tak 5.880 Midteggen BL, utbetaling del 2 planting av bærbusker og frukttrær 2.500 Solgården BL, forbedring lekeapparat 52.500 Ringvegen BL, Grillplass ved tidligere balløkke mellom Saupstadringen 23 og 49 12.500 Midt i Blinken, forskjønning ute 20.683 Midteggen BL, opprusting Revegården 4.595 Midteggen BL, prosjektor 18.611 Kolstadflaten BL, oppgragering utemiljø 7.035 Kolstadflaten BL, benker 5.000 Solgården Sør Borettslag, oppgradering utemiljø 12.500 Midt i Blinken, forskjønning ute 20.440 Midteggen BL, opprusting Revegården 18.611 Kolstadflaten BL, oppgragering utemiljø 2.462 Solgården Sør BL, komplettering av uterom 20.928 Saupstad Frivilligsentral, oppgradering av lydanlegg og nærmiljøtiltak med frivillige 300.000 Totalsum

De tre bydelsavisene Heimdalsbladet, Byåsen og Strinda dekker til sammen store deler av Trondheim. Vi treffer leserne der de bor, med innhold som er tett på og superlokalt. For våre annonsører gir dette gode muligheter til å nå bredt ut!

Vil du vite mer? Kontakt Stig på tlf 952 08 513 eller Eilif på tlf 924 33 180

Våre lokalaviser når ut til

60.000 innbyggere i Trondheim