Signaturhagen Stjørdal - Prisliste Trinn 2

Page 1

ORKIDÉEN PRISLISTE

PRISLISTE

Bygg Leilighetsnummer P-ROM m² BRA m² Antall Soverom Felleskostnader kapital år 1 til 10 Felleskostnader drift år 1 til 10 Felleskostnader total år 1 til 10 Felleskostnader fra år 11 Innskudd 60% Andel fellesgjeld 40% Pris eks. parkering

inkludert omkostninger B B-101 90,8 90,8 3 kr 8 267 kr 4 209 kr 12 476 kr 16 136 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-102 78,6 78,6 2 kr 7 267 kr 3 795 kr 11 062 kr 14 279 kr 3 270 000 kr 2 180 000 kr 5 450 000 kr 28 168 kr 5 478 168 B B-103 77,3 77,3 2 kr 7 000 kr 3 734 kr 10 734 kr 13 833 kr 3 150 000 kr 2 100 000 kr 5 250 000 kr 28 168 kr 5 278 168 B B-104 77,8 77,8 2 kr 6 867 kr 3 763 kr 10 630 kr 13 670 kr 3 090 000 kr 2 060 000 kr 5 150 000 kr 28 168 kr 5 178 168 B B-201 91,1 91,1 3 kr 8 667 kr 4 212 kr 12 879 kr 16 716 kr 3 900 000 kr 2 600 000 kr 6 500 000 kr 28 168 kr 6 528 168 B B-202 79,1 79,1 2 kr 7 734 kr 3 800 kr 11 534 kr 14 958 kr 3 480 000 kr 2 320 000 kr 5 800 000 kr 28 168 kr 5 828 168 B B-203 77,8 77,8 2 kr 7 334 kr 3 763 kr 11 097 kr 14 344 kr 3 300 000 kr 2 200 000 kr 5 500 000 kr 28 168 kr 5 528 168 B B-204 77,8 77,8 2 kr 7 134 kr 3 763 kr 10 897 kr 14 055 kr 3 210 000 kr 2 140 000 kr 5 350 000 kr 28 168 kr 5 378 168 B B-301 91,1 91,1 3 kr 8 934 kr 4 212 kr 13 146 kr 17 101 kr 4 020 000 kr 2 680 000 kr 6 700 000 kr 28 168 kr 6 728 168 B B-302 79,1 79,1 2 kr 8 000 kr 3 800 kr 11 800 kr 15 342 kr 3 600 000 kr 2 400 000 kr 6 000 000 kr 28 168 kr 6 028 168 B B-303 77,8 77,8 2 kr 7 600 kr 3 763 kr 11 363 kr 14 728 kr 3 420 000 kr 2 280 000 kr 5 700 000 kr 28 168 kr 5 728 168 B B-304 77,8 77,8 2 kr 7 467 kr 3 763 kr 11 230 kr 14 536 kr 3 360 000 kr 2 240 000 kr 5 600 000 kr 28 168 kr 5 628 168 B B-401 91,1 91,1 3 kr 9 200 kr 4 212 kr 13 412 kr 17 485 kr 4 140 000 kr 2 760 000 kr 6 900 000 kr 28 168 kr 6 928 168 B B-402 79,1 79,1 2 kr 8 267 kr 3 800 kr 12 067 kr 15 727 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-403 77,8 77,8 2 kr 7 934 kr 3 763 kr 11 697 kr 15 210 kr 3 570 000 kr 2 380 000 kr 5 950 000 kr 28 168 kr 5 978 168 B B-404 77,8 77,8 2 kr 7 800 kr 3 763 kr 11 563 kr 15 016 kr 3 510 000 kr 2 340 000 kr 5 850 000 kr 28 168 kr 5 878 168 B B-501 122,5 125,9 3 kr 15 000 kr 5 411 kr 20 411 kr 27 052 kr 6 750 000 kr 4 500 000 kr 11 250 000 kr 28 168 kr 11 278 168 B B-502 79,1 79,1 2 kr 8 667 kr 3 800 kr 12 467 kr 16 304 kr 3 900 000 kr 2 600 000 kr 6 500 000 kr 28 168 kr 6 528 168 B B-503 77,8 77,8 2 kr 8 267 kr 3 763 kr 12 030 kr 15 690 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-504 77,9 77,9 2 kr 8 134 kr 3 764 kr 11 898 kr 15 499 kr 3 660 000 kr 2 440 000 kr 6 100 000 kr 28 168 kr 6 128 168
Omkostninger Totalpris

FELLESGJELD

Borettslagets totale fellesgjeld vil utgjøre kr. 49 660 000,- for salgstrinn 2. Fellesgjelden utgjør et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet. Lånet løper med flytende rente. Rentesatsen er pr. i dag på 4 % og dette er hensyntatt i prislisten. Det tas forbehold om endring i markedet og offentlige reguleringer som påvirker lånevilkårene.

95 73 78 69

IN-ORDNING

Det vil være mulighet for individuell innfrielse av hele eller deler av andel fellesgjeld for å oppnå lavere månedlig felleskostnader. Se salgsprospekt for nærmere bestemmelser om denne ordningen.

47 82 04 82 as@hem.no

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er basert på beregninger fra TOBB. Rentenivå på fellesgjeld og priser på de tjenester og avgifter som er tatt inn i budsjettet vil kunne endres og dermed påvirke månedlige fellesutgifter.

PARKERING

Alle leiligheter med 2 eller flere soverom har mulighet til å kjøpe parkeringsplass i parkeringskjeller til kr 250 000,-.

47 92 67 89 aw@hem.no

Nils Borgar Husby
Eiendomsmegler/Jurist
nbh@hem.no
Andreas Sandem Eiendomsmegler Anette Trondseth Winther
Eiendomsmegler

Articles inside