Signaturhagen Stjørdal - Prisliste Trinn 2

Page 1

ORKIDÉEN PRISLISTE
P-ROM
BRA
Antall
Månedlige
kapital år 1 til 10 Månedlige
drift år 1 ti 10 Månedlige felleskostnader total år 1 ti 10 Månedlige felleskostnader fra år 11 Innskudd 60% Andel fellesgjeld 40% Pris eks. parkering Omkostninger Totalpris inkludert omkostninger B B-101 90,8 90,8 3 kr 11 780 kr 4 209 kr 15 989 kr 18 705 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-102 78,6 78,6 2 kr 10 355 kr 3 795 kr 14 150 kr 16 538 kr 3 270 000 kr 2 180 000 kr 5 450 000 kr 28 168 kr 5 478 168 B B-103 77,3 77,3 2 kr 9 975 kr 3 734 kr 13 709 kr 16 009 kr 3 150 000 kr 2 100 000 kr 5 250 000 kr 28 168 kr 5 278 168 B B-104 77,8 77,8 2 kr 9 785 kr 3 763 kr 13 548 kr 15 804 kr 3 090 000 kr 2 060 000 kr 5 150 000 kr 28 168 kr 5 178 168 B B-201 91,1 91,1 3 kr 12 350 kr 4 212 kr 16 562 kr 19 410 kr 3 900 000 kr 2 600 000 kr 6 500 000 kr 28 168 kr 6 528 168 B B-202 79,1 79,1 2 kr 11 020 kr 3 800 kr 14 820 kr 17 361 kr 3 480 000 kr 2 320 000 kr 5 800 000 kr 28 168 kr 5 828 168 B B-203 77,8 77,8 2 kr 10 450 kr 3 763 kr 14 213 kr 16 623 kr 3 300 000 kr 2 200 000 kr 5 500 000 kr 28 168 kr 5 528 168 B B-204 77,8 77,8 2 kr 10 165 kr 3 763 kr 13 928 kr 16 272 kr 3 210 000 kr 2 140 000 kr 5 350 000 kr 28 168 kr 5 378 168 B B-301 91,1 91,1 3 kr 12 730 kr 4 212 kr 16 942 kr 19 878 kr 4 020 000 kr 2 680 000 kr 6 700 000 kr 28 168 kr 6 728 168 B B-302 79,1 79,1 2 kr 11 400 kr 3 800 kr 15 200 kr 17 829 kr 3 600 000 kr 2 400 000 kr 6 000 000 kr 28 168 kr 6 028 168 B B-303 77,8 77,8 2 kr 10 830 kr 3 763 kr 14 593 kr 17 090 kr 3 420 000 kr 2 280 000 kr 5 700 000 kr 28 168 kr 5 728 168 B B-304 77,8 77,8 2 kr 10 640 kr 3 763 kr 14 403 kr 16 857 kr 3 360 000 kr 2 240 000 kr 5 600 000 kr 28 168 kr 5 628 168 B B-401 91,1 91,1 3 kr 13 110 kr 4 212 kr 17 322 kr 20 345 kr 4 140 000 kr 2 760 000 kr 6 900 000 kr 28 168 kr 6 928 168 B B-402 79,1 79,1 2 kr 11 780 kr 3 800 kr 15 580 kr 18 296 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-403 77,8 77,8 2 kr 11 305 kr 3 763 kr 15 068 kr 17 675 kr 3 570 000 kr 2 380 000 kr 5 950 000 kr 28 168 kr 5 978 168 B B-404 77,8 77,8 2 kr 11 115 kr 3 763 kr 14 878 kr 17 441 kr 3 510 000 kr 2 340 000 kr 5 850 000 kr 28 168 kr 5 878 168 B B-501 122,5 125,9 3 kr 21 375 kr 5 411 kr 26 786 kr 31 715 kr 6 750 000 kr 4 500 000 kr 11 250 000 kr 28 168 kr 11 278 168 B B-502 79,1 79,1 2 kr 12 350 kr 3 800 kr 16 150 kr 18 998 kr 3 900 000 kr 2 600 000 kr 6 500 000 kr 28 168 kr 6 528 168 B B-503 77,8 77,8 2 kr 11 780 kr 3 763 kr 15 543 kr 18 259 kr 3 720 000 kr 2 480 000 kr 6 200 000 kr 28 168 kr 6 228 168 B B-504 77,9 77,9 2 kr 11 590 kr 3 764 kr 15 354 kr 18 027 kr 3 660 000 kr 2 440 000 kr 6 100 000 kr 28 168 kr 6 128 168
PRISLISTE Bygg Leilighetsnummer
Soverom
felleskostnader
felleskostnader

FELLESGJELD

Fellesgjelden utgjør et annuitetslån over 40 år med 10 års avdragsfrihet. Lånet løper med flytende rente. Rentesatsen er pr. i dag på 5,45% og dette er hensyntatt i prislisten. Det tas forbehold om endring i markedet og offentlige reguleringer som påvirker lånevilkårene.

IN-ORDNING

Det vil være mulighet for individuell innfrielse av hele eller deler av andel fellesgjeld for å oppnå lavere månedlig felleskostnader. Se salgsprospekt for nærmere bestemmelser om denne ordningen.

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er basert på beregninger fra TOBB. Rentenivå på fellesgjeld og priser på de tjenester og avgifter som er tatt inn i budsjettet vil kunne endres og dermed påvirke månedlige fellesutgifter.

PARKERING

Alle leiligheter med 2 eller flere soverom har mulighet til å kjøpe parkeringsplass i parkeringskjeller til kr 250 000,-.

Nils Borgar Husby Eiendomsmegler/ Jurist 95 73 78 69 nbh@hem.no Andreas Sandem Eiendomsmegler 47 82 04 82 as@hem.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.