Page 1

1

Hembygdssommar

i J채mtland H채rjedalen 2020

Midsommarfirande Musik Hembygdsdagar Marknader ...och mycket mer! Lekland Sommarfika Museer Hantverk Hembygdsdagar Marknader ... och mycket mer! Hembygdssommar i J채mtland H채rjedalen


2

Välkommen hem! som vi gärna delar med oss av. Kunskap som nästan har gått förlorad, men som kan bidra till att vi bygger hållbarare samhällen framgent. Det bästa sättet att ta del av den kunskapen är såklart att bli medlem i en av våra föreningar. På köpet blir du del av en stor och inspirerande gemenskap – idag är vi nästan 10 000 medlemmar fördelat på drygt 70 föreningar spridda över hela länet. Hembygdsföreningarna i Jämtland Härjedalen är naturliga och inkluderande mötesplatser för alla som är intresserade av sin bygds historia och framtid. Vi vill också vara en tydlig röst i lokal och regional utveckling, där vi bland annat jobbar aktivt med att stärka kulturarvets roll i den regionala utvecklingen. Om du tycker att det låter intressant eller vill veta mer, bläddra till sista sidan i den här tidningen där du hittar våra kontaktuppgifter och information om hur du blir medlem. Oavsett hur sommaren blir så hoppas vi att vi ses, antingen på sociala medier eller i hembygden! Välkommen till oss! /Trine Amundsen trine@heimbygda.se Foto: Robert Henriksson

V

i är på väg mot en mycket ovanlig sommar. På grund av covid-19 kommer vi inte att kunna resa fritt, och vi måste tänka på att hålla distans till varandra för att motverka smittspridning. Många stora evenemang är inställda. För de allra flesta betyder det ändrade sommarplaner på ett eller annat sätt. För oss i hembygdsrörelsen i Jämtland och Härjedalen innebär det att tänka nytt kring många av sommarens aktiviteter. Och den utmaningen antar vi gärna! Den här sommaren kommer behovet av roliga och intressanta aktiviteter på hemmaplan vara större än någonsin. Och det är just sådana aktiviteter som hembygdsrörelsen bjuder på! Ta med barnen till en hembygdsgård eller ett lekland – spännande miljöer där det finns massa kul att lära och gott om ytor att leka på. Följ med på en guidad vandring utomhus med kunniga, lokalhistoriskt intresserade personer. Lyssna till musik och ta en kopp kaffe med krus i grönskan. Ta del av berättelser om hur det var förr, och hur historien påverkar det som är nu. Som ni kan läsa längre fram i tidningen kommer det att hända mycket på hembygdsgårdarna i sommar. Eftersom läget är som det är kan det bli ändringar, och framförallt kommer det säkert att läggas till aktiviteter under sommarens gång. Heimbygda lägger ut aktuell information om alla hembygdsföreningar varje vecka på vår Facebooksida. Följ oss där för att hänga med i allt som händer! Det är inte första gången som en pandemi sveper över världen, och vi människor har tacklat många olika typer av kriser genom historien. Människorna inom hembygdsrörelsen besitter kunskap som blir ännu viktigare i kristider, exempelvis om hur man kan odla, återbruka och ta hand om de resurser man har på ett bättre sätt. Det är kunskap

Heimbygda föryngrar nationellt

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen

lärdomar ska nu förmedlas vidare till resten av landet under ett treårigt uppdrag. Mer konkret ska vi ta fram ett metodmaterial för föreningar och förbund, bygga upp ett nationellt nätverk, samt utveckla vår digitala kunskapsbas www.lekolarbanken.se till att bli en nationell samlingsplattform för verksamheter riktade till barn och unga. Om du är intresserad av att följa arbetet eller få tips och idéer om hur andra jobbar så är du varmt välkommen att höra av dig! /Kristina Ernehed kristina@heimbygda.se

Foto: Anders Lundin

D

e senaste åren har Heimbygda jobbat med att föryngra den lokala hembygdsrörelsen och nu börjar resultaten märkas. Vi når nya målgrupper, ser en större generationsblandning i rörelsen och börjar ta en aktiv roll i den lokala utvecklingen. Heimbygda är det enda hembygdsförbund i Sverige som har arbetat så fokuserat med denna fråga, och vårt initiativ har rönt stor uppmärksamhet runtom i Sverige. I år har vi därför fått det nationella uppdraget att leda föryngringsarbetet för Sveriges hembygdsförbund. Uppdraget handlar om att hitta arbetssätt för att bli en öppen och levande hembygdsrörelse. Kunskapsöverföring mellan generationer är en förutsättning för att kulturarvet ska hållas levande och föras vidare, och därför är det viktigt att hembygdsrörelsen är generationsblandad och når många olika målgrupper. Under arbetet med vårt eget projekt ”Så blir vi yngre!” lärde vi oss att föryngring främst handlar om att förnya, modernisera och uppdatera hela föreningsstrukturen så att den blir välkomnande och attraktiv för nya människor. Det handlar om att fundera på kommunikation och på hur våra egna strukturer ser ut. Dessa erfarenheter och


3

Vi satsar på kulturarvet!

Foto: Sandra Lee

Från och med 2018 sponsras Heimbygda, vilket möjliggör en unik satsning för att utveckla och stärka länets hembygdsrörelse. Vi riktar ett stort tack till våra sponsorer för detta! Här kommer några ord från tre av våra sponsorer.

Vi som sponsrar Heimbygda är: Jämtkraft Länsförsäkringar Persson invest Oscarsson invest Attacus Trähus Curt Sillström Åkeri AB

Länsförsäkringar För oss är det viktigt att hela länet ska leva. För oss är vårt län, människorna och företagen här, det viktigaste som finns och så har det varit i mer än 175 år. Därför är vi med och tar ansvar för regionens utveckling genom att vara en viktig samarbetspartner till regionens näringsliv, utvecklingssatsningar, sociala projekt och föreningsliv. Vi stöttar lokala föreningar som skapar gemenskap för våra barn och unga. Vi ger förutsättningar för en trygg framtid, i ett Jämtland och Härjedalen fyllt av möjligheter. Att vara jämte eller härjedaling är en del av vår gemensamma identitet, vare sig du är född här eller har flyttat hit. Vi är stolta över vår vackra natur och vårt rika kulturarv som vi också vill ta hand om och bevara. Därför tycker vi det är viktigt att sponsra Heimbygda. Att ha en levande hembygdsrörelse ger inte bara en meningsfull tillvaro och fritid, utan är även värdefullt för besökare som får ta del av något historiskt och kan skapa sig en djupare bild av vart vi kommer ifrån. Vårt bolag skapades då bönder gick samman för att hjälpa och skydda varandra vid bränder och andra katastrofer. Vårt bolag fungerar på exakt samma sätt idag. Tillsammans med våra kunder och andra lokala aktörer delar vi på risker, vi gör investeringar och vi möjliggör insatser för både företagsutveckling och en hållbar samhällsutveckling. På så sätt har vi applicerat en del av vårt kulturarv i vår verksamhet.

Jämtkraft: För oss på Jämtkraft är sponsorskap ett sätt att ta vårt samhällsansvar. Som sponsorer vill vi förbättra möjligheterna för människor att kunna fortsätta med sina intressen och göra det de brinner för. I flera år har Jämtkraft varit sponsorer till Jamtli, och därför var det ett naturligt steg för oss att börja samarbeta med och sponsra Heimbygda och deras arbete för kulturarvet. Utan historia skulle livet vara bra fattigt, och här gör Heimbygda ett bra arbete som Jämtkraft gärna stöttar och är delaktiga i. Persson Invest Persson Invest som familjeföretag känner ett stort ansvar för kulturarvet och vill gärna tillsammans med övriga delar av samhället bidra till detta när vi har möjlighet. Vårt val i att gå in och vara storsponsor för Heimbygda grundar sig i en stor omsorg i satsningar som kommer hela vårt län till gagn. Vårt sponsoråtagande togs för några år för att ge föreningen en möjlighet att själva bygga upp en bank av många sponsorföretag i alla delar av Jämtlands län för att på så sätt skapa engagemang på bredd och en säkrad ekonomi för hembygdsföreningarnas verksamhet över tid. Länet är geografiskt stort och för att skapa livskraft i alla delar är vi beroende av aktiva bygder där hembygdsföreningar och andra organisationer kan utgöra en mycket positiv grund för trivsel och livskvalitet.

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen Tidningen ges ut av Heimbygda – Jämtland Härjedalens hembygdsförbund Upplaga: 75 412 ex. Redaktör: Olivia Welding Ansvarig utgivare: Trine Amundsen

Layout och prepress: Mare litteratur, marelitteratur@gmail.com Tryck: PostNord Stålfors AB Foto (om inte annat anges): Susanne Kvarnlöf

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


4

Barnvänligt i hembygden!

Barnens hembygd, en plats för fantasi och kunskap

H

embygdsrörelsen har en lång historia av att bevara föremål, byggnader och traditioner. Här har historier fått leva vidare, föremål och byggnader har fått ett nytt liv. Men tror du att hembygdsrörelsen därför främst är intressant för den äldre delen av befolkningen så är det dags att tänka om. Hembygdsföreningar kan vara guldgruvor för våra mindre! Här kommer tre anledningar varför du ska ta med dina barn, barnbarn eller små kompisar till hembygdsgården i sommar:

Inblick i hur det var förr På samma sätt som det är viktigt för äldre att minnas hur det har varit är det viktigt för alla yngre att få uppleva och förstå hur historien skapat den tid vi nu lever i. På hembygdsgårdarna kan man få se hur farmor hade det, men också hur gammel-gammelfarmor levde! Att se med egna ögon, röra med sina egna händer och helt leva sig in i historien ger en helt annan möjlighet att förstå och lära än exempelvis böcker. Många hembygdsföreningar har miljöer och verksamheter för barn, såsom ladugårdar (fjös), lanthandlar och snickarbodar. Där kan barnen leka och leva sig in i hur det var förr. Vissa hembygdsföreningar ordnar också tidsresor och andra spännande aktiviteter. Hembygdsföreningarna erbjuder fina platser för fantasin, och för berättelser som kan koppla ihop nutid och dåtid! Psst! På Strömsunds hembygdsgård har de öppen förskola hela sommaren.

plats för alla barn att leka av sig och springa med barfotafötter i sommargräs. På vissa gårdar kan du även hitta styltor, balansbanor och käpphästar. Rissnaortens hembygdsförening har till och med en barnvänlig badplats vid sin fäbodvall! Fika Man ska inte underskatta en god fika! Många hembygdsgårdar erbjuder hembakat fikabröd av olika sorter. Det finns något för alla smaker, och allt är gjort med en stor portion kärlek. Låt hela familjen leka av sig och njut sen av lite go-fika!

Lekar och aktiviteter Hembygdsgårdarna ligger ofta på vackra platser. Förutom inomhusmiljöer erbjuds ofta stora gräsmattor, fina klätterträd och en massa utomhusaktiviteter. Här finns

Tomtan – för små och stora

På Klövsjö Hembygdsgård, som går under namnet Tomtan, har det de senaste åren dykt upp nya lekmiljöer för barn. Lena Kjellsson, som själv har tre barn, såg möjligheter i hembygdsgårdens småhus och tyckte att barnen borde ha en egen plats för fri lek på gården. Sedan dess har hon inrett och fixat lekstuga, hölada och skogskoja. Allt är inrett med gamla och spännande grejer som man får klämma och känna på. Här kan barnen leka fritt med-

an de äldre tittar på byggnader, bakar i bakstugan, går på loppis eller fikar. Sedan leklandet kom till Tomtan kan alla vara med! Ibland anordnas aktiviteter i barnlandet, som till exempel näverslöjd, sångstund eller tipspromenad. Håll utkik på Tomtans facebook-sida efter sommarens evenemang! Hembygdsgården är öppen varje dag under sommaren.

Krångede satsar på barnen Mellan Stugun och Ragunda, längs väg 87, ligger Krångede. Under 30-talet blomstrade samhället som ligger precis vid Indalsälven. 1930 påbörjades nämligen bygget av det stora vattenkraftverket. Det var, och är, ett av det största vattenkraftverken i Sverige, och det satte Krångede på kartan. Idag, nästan 100 år senare, är kraftverket forfarande i bruk, även om den större delen av driften sköts automatiskt. Idag nyttjar man istället lokalerna för att sprida historien och bevara det levande kulturarvet i form av Krångede museum. Sedan 1996 har besökare kunnat lära sig om hur det gick till på 30-talet när bygget

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen

drog igång, vad som hände i samhället och hur kraftverket har påverkat dagens Krångede. En mängd besökare har gått genom museets lokaler, och nu tar man nästa steg. 2020 satsar Krångede museiförening på barnen och bygger ett lekland, och de första spadtagen är inte långt bort. Här planeras det för modeller av en älv, vattenkraftverk och järnväg som barnen kommer kunna köra. Även linbana, hinderbana, fontän och vattenlek ska förgylla barnens besök. Bygget beräknas vara klart till hösten, men allt eftersom kommer aktiviteter att öppna under sommaren. Missa inte Krångede museum i sommar!


5

Barnvänligt i hembygden!

Jämtlands järnvägsmuseum tuffar på

N

är ni åker igenom Brunflo längs E14, till eller från Östersund, passerar ni tågstationen. År 1879 invigdes en järnväg, Norrlands tvärbana, som gick mellan Sundsvall och Östersund. När banan drogs genom Brunflo blev det starten på Brunflo som tätort, och mycket centrerades kring Stationsbyggnaderna. Där, i stationshuset, ligger idag en gömd liten pärla, Jämtlands järnvägsmuseum. För några år sedan öppnade Järnvägsföreningen Jämtland museet i det gamla huset med två våningar.

Här har man sedan dess haft dörrarna öppna för alla som vill lära sig mer om tåg och järnvägens historia. Som om inte det vore nog så finns det också en modelljärnväg som barn, stora som små, får testköra. Missa inte att besöka detta unika och charmiga museum i sommar, det är väl värt ett besök med hela familjen! Museet är öppet lördagar 11–15, från 27 juni till 5 september.

Fotografier: Järnvägsmuseet

Tips och aktiviteter för barn! Lekland i gamla miljöer Varje dag på Klövsjö hembygdsgård, Tomtan. Fjällämmelns stig och balansbana Naturstig med tittskåp, varje dag hos Ljungdalens hembygdsgård. Snickarbod och gammeldags skola Varje dag på Hede hembygdsgård. Lekladugård, snickarbod och utemiljöer Varje dag på Vemdalens hembygdsgård. Stinas lekstuga Varje dag på Lits hembygdsgård. Krångede museum Museum och lekland, varje dag. Lillfjös och lillbua Gamla lekmiljöer för barn, v. 27–32, på Hallens hembygdsgård. Lek- och balansbana Zipbana, spänger för balansgång, däck att klättra och klänga i. Varje dag på Frösö hembygdsgård, Stocke Titt.

Lekstall Käpphästar, styltor och såpbubblor finns att låna varje dag på Fors hembygdsgård. Lekmiljöer utomhus Lekstuga, rutschkana, gungor m.m. Varje dag på Lits hembygdsgård. Lek- och lärmiljöer Varje dag, både inne och ute på Undersåkers hembygdsgård. Minigolf, Grafittivägg, Konstinstallation Varje dag på Zenit, Rissna. Öppen förskola På Strömsunds hembygdsgård. Öppnar 16 juni. Tisdag till torsdag, 11–15. Drakfest 23 augusti på Frösö hembygdsgård. Budag 25 juli på Mattmars hembygdsgård. Barnens kväll 22 juli på Fors hembygdsgård.

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


6

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen

Bakgrundsfoto: Sandra Lee


7

Hitta din hembygdsförening Berg

Ragunda

Bräcke

Strömsund

Härjedalen

Åre

1 Berg 2 Hackås 3 Klövsjö 4 Ljungdalen 5 Myssjö-Oviken 6 Åsarna

7 Bodsjö 8 Bräcke 9 Hällesjö 10 Revsund 11 Rissnaorten 12 Sundsjö

13 Hede 14 Härjedalens fornminnesförening 15 Lillhärdal 16 Linsell byalag 17 Sveg 18 Vemdalen 19 Vänsjö bygdegårdsförening 20 Ytterhogdal 21 Älvros 22 Överhogdal

Krokom

23 Alsen 24 Aspås 25 Föllinge 26 Gunnarvattnets byggnadsförening 27 Hotagen 28 Näskott 29 Offerdal 30 Raftälvens byalag 31 Rödön 32 Valsjöbyns byalag 33 Ytterå 34 Ås

35 Fors 36 Folkets hus bgf i Köttsjön 37 Ragunda (Hammarstrand) 38 Selet 39 Stugun 40 Kullsta gamla skola

42 Frostviken 43/44 Hammerdals vävstugeförening/ Hammerdals hembygdsförening 46 Ström 47 Tåsjö 48 Vågdalen

49 Huså herrgård 50 Hallen 51 Handöls byalag 52 Kall 53 Mattmar 54 Mörsil 55 Nordhallen-Häggsjön 56 Undersåker 57 Åre Socken

Östersund

58 Brunflo 59 Frösön 60 Greningen bystugeförening 61 Gamla Lugnvik 62 Häggenås 63 Jamtlis gynnare 64 Järnvägsmuseiföreningen i Jämtland 65 Kyrkå 66 Lit 67 Lockne 68 Marieby 69 Norderåsen 70 Norderöns byaförening 71 Näs 72 Storhögen 73 Sunne

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


8

Sommarkalender OBS!

Härjedalen

Juli 5

P.g.a. covid-19 och gällande restriktioner finns inte nationaldags- eller 7 midsommarfirande med i tidningen. Under sommaren 11 kan det även tillkomma evenemang, och några kan 12 ändras.

Sundsjöslingan. Cykeltur runt Sundsjön. Start från Sundsjö hbg, kl. 10 Berättarkväll om utlandsarbete, Revsunds hbf, kl. 18 Sommarfest på Åbrobacken i Hällesjö, kl. 12

Juni 20

Gudstjänst med kyrkkaffe, Vemdalen hbg, kl. 12

Juli 4

Buhelg, Karl-Knutsvallen E14, (vid Långtjärn), 11–15

Slöjdare i Fornminnesparken, Funäsdalen.

12

14 Tisdagskväll HembygdsgårHåll koll på Heimbygdas den, Revsund. Visning av facebook-sida för Museum, bildspel m.m. kl. 18 uppdaterad information om 18 Rissnadagarna i Norlbygda. sommarens evenemang! Årets tårtkalas och marknad. 11–15 hbf = hembygdsförening 19 Hembygdssommar och spelhbg = hembygdsgård

Årlig hembygdsfest, Högen, Lillhärdals hbf, kl. 13

18

Logdans, Hede hbg. 22–02

21

Slöjdare i Fornminnesparken, Funäsdalen.

25

Picknick, Hede hbg, 18–21

28

Surströmmingskalas, Hede hbg, 17.30–21.30

28

Slöjdare i Fornminnesparken, Funäsdalen.

mansträff på Lillsandsvallen, Rissna. Start med Friluftsgudstjänst. 13–16

Berg Juni

21

Byvandring, samling på hembygdsgården, Revsund. kl. 18

September 19

Höstmarknad, Hede hbg, 10–15

11

Hackåsdagen, kl. 12

13

Försommarmarknad på Tomtan, Klövsjö hbf, kl. 11

25

Krokom

14

Kyrkogårdsvandring i Myssjö, kl. 12

Hantverksdag på Åbrobacken i Hällesjö, kl. 11

26

Juni

21

Blomstervandring. Samåkning från torget i Myrviken. Medtag fika. kl. 11

Metartävling, kolbulleservering i Östbyn, Börjesjön, Rissna. 17–19

28

31

Snillerikets Nationaldag. Hembygdsgården i Oviken, 11–17

Juli 5

Gudstjänst på Tomtan, Klövsjö hbf. Servering av gammaldags mat. kl. 11

Augusti 1 16

Byvandring i Hällne, Oviken. Samåkning från torget i Myrviken. Medtag fika. kl. 10 Byvandring Myssjönäset. Samling vid bygdegården, bil mellan byarna. Medtag fika. kl. 12

Augusti 7

Motionsdans på Torpet, Bräcke hbg. Agneta och Peter spelar 19–22:30

7

Konsert “Vinddrag”. Revsunds kyrka. Entré 150 kr. kl. 18

15

Kolbullekväll. G.U.B.Band Åbrobacken i Hällesjö. kl. 16

16

Hantverksdag, Hembygdsgården i Gällö. 12–15:30

6

Vernissage Galleri@Lantis, friluftskonstutställning, Rissna. 13–14:30. Öppet under juni och juli

12

Tårtkalas på Gällö, Revsunds hbf. 11–14

20

Gudstjänst på Åbrobacken i Hällesjö kl. 20. Servering

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen

Guidad skogspromenad. Samling vid Rensbo, Aspås. Ta med fika. kl. 10

21

Sommargudstjänst, Näskotts hbg, kl. 14

23

Jänsmässafton, Aspås hbg. Vandring, kolbullar, spel m.m. kl. 18

Juli 4–12 Tjeckiska dagar. Systrarna Novak serverar tjeckiska specialitéer. Alsen hbg. 7

Blomstervandring inpå knuten, Alsen hbf, Backgården, 18:30

9

Visdom och dårskap, en musikalisk berättarkväll. Alsen hbg, kl. 19

11

Läkeväxter i teori och praktik. Alsen hbg, 13–16

12

Jamskdag. I Tångeråsen, Offerdal.

19

Hembygdsdag på Holgers, Aspås hbf. Musik och gudstjänst, kl. 14

23

Ambjörn Sandler kåserar och presenterar sin nya bok. Alsen hbg, kl. 19

September 4

Bräcke Juni

Gamla föremål från vår bygd. Hembygdsgården i Gällö, kl. 18

14

Motionsdans på Torpet, Bräcke hbg. Barrabazz spelar 19–22:30

5–6 Arbetshelg på hembygdsgården i Torsäng. Alla som vill umgås och jobba! 12

Sopplunch, kaffeservering. Åbrobacken, Hällesjö. kl. 11

Oktober 11

Hembygdens Kyrksöndag, Sockenstugan Revsund, kl. 18


9

26 29

Slåtterdag på Petrus-Jonsaholmen vid Långanbron, Aspås, kl. 14 Jämtlands Veteranbilklubb gästar med gamla godingar, Alsen hbg, kl. 18

Augusti 2

Friluftsgudstjänst, Näskott hbf. Vi bjuder på kyrkkaffe. kl. 14

2

Husdjursdagen med Alsen/ Rödön LRF, Alsen hbg, 10–16

9

Kanotpaddling i Nävran, Aspås. kl. 12. Anmälan till Tommy, tel. 070-6812161 senast 1 aug.

Sommarkafé på 14–16 Holgers, Aspås hbf 22

Guidad tur i byn, Aspås. Aktiviteter vid Holgers. Hbf ordnar fika! kl. 10

September 5

Träff med textilkommittén. Backgården i Alsen. Från kl. 11

Ragunda Juni 5

Musik, mingel och mat på Gerålund! Fors hbg. Endast förköp. kl. 19

Juli

September 2

Berättarkväll. Maja Eriksson om uppväxten på Österede. Fors hbg, kl. 18

16

Berättarkväll. På farfars tid i forsområdet. Fors hbg, kl. 18

Gudstjänst, Lits hbf, kl. 11

Strömsund

23

Juni

Musik i Sommarkväll i Kyrkås Gamla kyrka, kl. 19

26

Tårtkalas, Brunflo hbg, kl. 12

22–28 Thaivecka, Hammerdal hbg. Thaimat hela veckan. kl. 11 12

Kruskalas och underhållning, Hammerdal hbg, kl. 11

13

Slöjdmässan öppnar hos Ströms hbf. Pågår till 22 augusti

13

Beppe Wolgers-utställningen öppnar hos Ströms hbf. Pågår till 29 augusti.

Servering, lotteri, nybakt 18–19 tjockkambröd. Hammerdal hbg, kl. 11

Augusti 22

Make Your Day. Festival med tema föreningsliv, tillgänglighet och mångkultur, Ströms hbf.

Åre

Besök laxtinor. Samåkning från Fors Hbg. Ta med fika. kl. 18

3

Fixarkvällar på Römmen, Mörsil hbf. bjuder på kaffe & fika. kl. 16

9

Forsdagen. Fors hbg, kl. 11

13

12

Barnteater på Gerålund. ”Tisdagskossan”. Fors hbf, kl. 15

100 år jubileum MIF, Mörsils idrottsanläggning

20

Gudstjänst vid Ifvarsgården, Hallenkören. kl. 12

15

Kägelkväll, prova på att spela kägel! Fors hbg, kl. 18

Juli

29

Kägelkväll, Prova på att spela kägel! Fors hbg, kl. 18

5

Loppis, Mörsil hbf, 11–15

6

Gökotta med fika. Åre hbg, kl. 08

25

Hembygdsfest, Häggenås hbf. Flötgröt och gôm, musikunderhållning. kl. 12

2

Lieslipning på Näs hbf, kl. 11

8

Hembygdsdag på Tistegården, Häggenås, kl. 11

9

Gudstjänst, Lits hbf, kl. 11

9

Textildag med fokus på bygdedräkter, Näs hbf, kl. 11

16

Hönsvisning, lekar och tävlingar med barnen på Näs hbf, kl. 11

23

Drakfest, Frösö hbg.

23

Kyrksöndag med husförhör, Näs hbf, kl. 11

30

Vis- och berättarkväll i brasans sken, Näs hbf, kl. 18

September 6

Utedag med tipsrunda, underhållning och grill. Gamla Lugnvik hbf, kl. 12

9

Bilträff på Tistegården, Häggenås, kl. 18

Budag, Mattmar hbg.

Östersund

2

Juni

29 Skörde/fritidsmarknad, Selets hbg, 11–15

2

20 Sommargudstjänst, Mattmar hbg

Augusti Hembygdsgårdens dag, Fors hbg. Laxlunch och massa aktiviter. kl. 11

Augusti

Juli

Juni

Barnens kväll. Invigning av lekstall/kiosk. Käpphästar, såpbubblor, styltor. Fors hbg

Tunnbrödbakning, loppis 13–19 och aktiviteter varje dag med Lits hbf. Info på Facebook. 20

1

22

Juli

11

Fågelskådning vid Tysjöarna. Samåkning från Gamla Lugnvik hbg, kl. 18

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


10

Varje vecka på hembygdsgården Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Tunnbrödsbakning i Sockenstugan, Oviken. 30/6–29/7. 10–13

Tunnbrödsbakning i Sockenstugan, Oviken. 30/6–29/7. 10–13

Musikcafé, Brunflo hbg. Varje torsdag i juli. 19:00

Marknad, Hede hbg. 10–16

Järnvägsmuseet i Brunflo är öppet 27/6–5/9. 11–15

Tunnbrödsbakning, Tomtan, Klövsjö hbf

Tunnbrödsbakning & Loppis, Hallen hbg. v. 27–32. 11–16

Tunnbrödsbakning & Loppis, Hallen hbg. v. 27–32. 11–16

Loppis, Kalls hbg. v. 27–31. 11–15

Öppen förskola på Strömsund hbg. Öppnar 16/6. 11–15

Öppen förskola på Strömsund hbg. Öppnar 16/6. 11–15

Kolbullekväll på Lillsandsvallen. Musik, tipsrunda, fika. 23/6–21/7. 18:30–20

Utställning för hela familjen, Mattmars hbf. 14/6–16/8. 11–16

Berättarkvällar på Brunflo hbg. Varje torsdag i augusti. 19:00 Loppis, Kalls hbg. v. 27–31. 11–15

Matbingo och bilspel, Selets hbg. 22/5–14/8. 18:45 Loppis, Kalls hbg. v. 27–31. 11–15

Öppen förskola på Strömsund hbg. Öppnar 16/6. 11–15

Sommarens bästa fikaställen Berg

Ragunda

Loppis, Kalls hbg. v. 27–31. 11–15 Utställning för hela familjen, Mattmars hbf. 14/6–16/8. 11–16

Söndag Loppis, Kalls hbg. v. 27–31. 11–15 Utställning för hela familjen, Mattmars hbf. 14/6–16/8. 11–16

Östersund

Klövsjö, Tomtan, varje dag, 11–17

Stugun hbg, onsdagar i juli samt högtider, 11–16 & 19–21

Brunflo hbg, varje dag 27/6–2/8 12–16

Myssjö-Oviken hbg, lördag och söndag 27/6–16/8, 11–16

Fors hbg, varje dag 1/7–31/7 11–15

Frösön, Stocke Titt Café, varje dag maj–augusti.

Ljungdalens hbg, varje dag, 11–17

Bräcke Bräcke hbg, lördag och söndag 27/6–2/8, 11–15 Hällesjö hbg, söndagar 21/6–23/8 11–15 Revsund, Gällö, varje dag 6/7–9/8 11–15

Härjedalen Älvros hbg, varje dag 22/6–2/8 11–16 Hede hbg, varje dag, 10–18

Krokom Näskott hbg, varje dag 1/7–2/8 11–16 Alsen, Backgården, varje dag 4/7–9/8, 11–16

Strömsund Hammerdal hbg, midsommar till slutet av juli, 11–15 Strömsund, Kafé Tomten, varje dag från 13 maj, 10–16

Lit, Korstastugan, varje dag 21/6–9/8, 11–16 Kyrkås, Rustmästargården, lördag och söndag 24/6–23/8, 11–15

Åre Åre, Kafé Gården, varje dag från juni, 10–16 Hallen, Ifvarsgården, varje dag (tisdagar och onsdagar v. 27–32), 11–16 Mattmar, Vaetabacken, varje dag utom tisdag 14/6–16/8, 11–16 Kall hbg, onsdag–söndag 1/7–2/8 11–15 Undersåker hbg, fre–sön v. 27–32 11–16

Foto: Sandra Lee

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


Heimbygda tipsar om...

11

Kägelbanan i Fors

U

Foto: Ulla Jönsson

nder sensommaren invigs kägelbanan på Fors hembygdsgård i Bispgården. Kägel är en föregångare till bowling och var ett populärt rikemansnöje på 1800-talet. Den här kägelbanan byggdes 1885 vid Annedals Herrgård och har nu flyttats till hembygdsgården och återuppbyggts. Här kommer ni att kunna spela kägel med familj och vänner. Besök hembygdsföreningens hemsida för mer info. Plats: Fors hembygdsgård Datum: Sensommar, se hemsida för info Pris: Se hemsida

Kulturvandring i Mattmar EPA-cruising

V

D

Plats: Samling på Vaetabacken Datum: 20, 21, 23, 28, 30 juli Tid: 13:00. 15:15 den 20:e.

Plats: Brunflo Datum: Augusti Pris: Gratis

Foto: Sara Lindquist

andra med guide genom Mattmars kulturlandskap. Skrönor och berättelser från bland annat Baltzarfejden och Karolinernas nederlag 1718. Ni får även höra den spännande berättelsen om hur Mattmars kyrka missade reformationen och den kyrkliga konstskatt från 1500-talet som finns kvar efter det. Vandringen är 2 km lång och tar ca 1,5 timmar. En härlig kulturvandring i fina miljöer!

ags att plocka fram EPAn och dra till Brunflo! I Heimbygdas projekt ”Ungdomscoachen” har Brunflo hembygdsförening och Brunflos skolungdomar tillsammans tagit fram det här evenemanget. Det blir cruising med EPA, tipspromenad, bio och massa annat kul. Inför EPA-eventet kommer hembygdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan att anordna aktivitet och kurser runt om i Brunflo under sommaren. Håll koll på Vuxenskolans hemsida och Facebook samt på Brunflo hembygdsförenings facebook för mer info om tider. Kom och lär känna bygden i Brunflo!

Härjedalingar här och nu ”Du är en del av Härjedalens nutid och historia, det tycker vi ska synas! Kom i kläder som får dig att känna dig bekväm med dig själv – som du känner dig fin i.” Med dessa ord uppmanade Fjällmuseet i Funäsdalen allmänheten att låta ta sina porträtt. Syftet var att fylla på arkiven, eftersom människor alltmer sällan besöker en fotostudio för att få sina porträtt tagna. 2015 fick härjedalingar fritt gå till fotografen Sara Lindquists ambulerande ateljé. Ungefär 130 invånare dök upp i ateljén, fotades och intervjuades. Bilderna ställs nu ut för första gången. Missa inte denna spännande historieskrivning i nutid! Plats: Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen Datum: 24 juli 2020 – april 2021 Pris: 150 kr för hela museet (gäller över 18 år)

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


12

Tyger som berättar historia I Jämtlands län finns över 60 dräkter från olika socknar och byar – ett enormt vackert och viktigt arv som måste vårdas, bevaras och vidareutvecklas. Vem som gör det? Heimbygdas textilkommitté!

H

eimbygdas textilkommitté har sedan många år arbetat för att ge textila material, föremål och dräkter ökad status. Tillsammans med hembygdsföreningarnas egna textilombud ser kommittén till att vårt kulturarv av textilier och dräkter både får leva kvar och får nytt liv. För att bevara och sprida kunskap om alla sockendräkter har textilkommittén tagit fram en hemsida dedikerad till dräkterna, som nyss har uppdaterats med utökat innehåll och ny form. Där har man digitaliserat Jamtlis ”dräktkapslar”, som innehåller foton, beskrivningar och skisser, och skrivit om länets alla dräkter och deras historia. På hemsidan kan man fördjupa sig i textilier och få hjälp med funderingar kring sin sockens dräkt. Textilkommittén tar gärna emot ytterligare uppgifter och bilder på dräkter. Besök www.drakterjh.se för att inspireras!

Under året arrangerar textilkommittén träffar för att sprida kunskap och möta likasinnade. Nästa går av stapeln den 5 september. Från kl. 11 är Backgården i Alsen öppen för alla textilintresserade. Bland annat kommer det att berättas om Instagramkontot Alsendräkten, ett annat sätt att sprida kunskap, bevara och digitalisera. Missa inte det! Anmäl dig senast 26 augusti till lowissa.franberg@jamtli.com Textila utmärkelser Nytt för i år är att Heimbygdas textilkommitté uppmärksammar personer eller föreningar som bidrar till att lyfta och uppmärksamma textila samlingar och kulturarv, till exempel genom utställningar, dokumentation eller nytolkningar. Vet du någon som du tycker borde bli uppmärksammad? Hör av dig till textilkommitten@heimbygda.se och nominera din kandidat!

Heimbygdas byggnadsvårdspris Våra fantastiska, historiska byggnader är en viktig del av hembygdsrörelsen. Hus, gårdar och kyrkor är ett enormt kulturarv som kräver mycket omvårdnad. Heimbygdas byggnadsvårdskommitté finns för att främja byggnadsvård i Jämtland och Härjedalen.

B

yggnadsvårdskommittén startade 1990 och har sedan dess arbetat med att lyfta fram insatser som görs för att bevara gamla byggnader, som inspiration till andra intresserade. Detta görs genom Heimbygdas byggnadsvårdspris, som delas ut i tre kategorier: antikvarisk upprustning, återanvändning/upprustning av överlopp och förtjänstfull nybyggnad. Vem som helst kan nominera kandidater till priset. Kommittén väljer sedan ut några nominerade objekt, besöker platserna och korar slutligen sina pristagare. Vinnarna får en plakett som monteras på huset, samt ett diplom. I bedömningen tittar kommittén bland annat på hantverk, materialval och inpassning i landskapet, samt lyssnar till ägarens tankegångar. Känner du till någon som är förtjänt av Heimbygdas byggnadsvårdspris, tveka inte att nominera! Skicka din nominering till mats.almlof@jamtli.com senast den 15 juni.

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


13

Känn dekk gråmm!

N

u jamtar ske dæ kænn dekk gråmm. Int nog mæ ha e lænn der måång vill væ, mæ ha e eget e språk å. De va vikingan vestat som hadd mæ se ne. Hen i Jamtlan vårte de ærve beværa. Man ette som jamtan ha vårte regere bå ta norskom å svenskom å götte hölle se at lagom å reglementom deres e jamska i dag int allmænn som hu va gammart. All språka ænres. De e ta diin de finns sô måång. Å mykjer som försvinn. Å mæ diin lænken mot heimbygda å at dom som leevd för oss. De som e litte enkom mæ jamsken e atte sô mykje ta gramatika som ha försvönne u svensken e beværa ti jamtske språke. Frå begynn haad språka vår som höör te indoeuropeiske gruppen, 8 olik sätt te been orla. Då gjekk e uttrykk se mer eksakt æn nu nær de vårl omskrivningan. E eksempel: Je kaast stein på vein bety Jag står någonstans och kastar sten in på vägen. Je kaast stein på veia bety Jag befinner mig på vägen och kastar någonstans. Redan i bejynn på 90-talan stæælht Språkkommittén at Heimbygdai hop reglan för gramatika å stavinga ta jamtsken. Ti orlboka som e frå jamska – svenska kan man leit at 13172 orl. Hu heit ”ORLBOKA, ordbok över jam-

skan, Bo Oscarsson” Der finns reglan skreven. Lääng ha jamska int vô sitt som hu förtjen. I da vinnlegg se språkkommittén på te få te jamska jängs igænn. Kommittén ha instifte JAMSKDAN som e n 21 februari. Ein ta kommittémedlemmom ha n podd, der gåre te höör jamska. N ææn ein hoppes te snartt kunne gje ut e barnbok på jamska. De viktugeste e te få barna te ta eet gamlarom mæ te å prata jamska.

A Corona ha gjort att æn så lääng e ende testællinga i sommur: Jamskdag 12 juli i Tångeråsen, Offerdal. På jamska.eu/travels.html kan du höör jamska. Der finns gramatiken å. Hen finns e meir: www.bo-oscarsson.org Heimsia vår: hembygd.se/heimbygda Facebook: Heimbygdas språkkommittè

Jämtländsk sommarparlör Har du svårt med jamskan? Här kommer lite nödvändiga fraser för olika tillfällen i sommar! Tökke finnt e ver mæ ha i dag!

Vilket fint väder vi har idag!

N kopp mæ kaffe å n glass vill je ha

Jag vill ha en kopp kaffe och en glass

Ske mæ færa å bada?

Ska vi åka och bada?

Nu fer mæ at heimbygdsgårla å tröj för oss!

Nu åker vi till hembygdsgården och leker!

Mæ gjett flook blomman te mesommura.

Vi måste plocka blommor till midsommar

Vô koost n kôlbull å e læskedrykk?

Vad kostar en kolbulle och en läsk?

Ske mæ dææns?

Får jag lov till en dans?

Mæ gjett væ jeren sô mæ få at væærst fisjen

Vi måste upp tidigt för att få den bästa fisken

Bakgrundsfoto: Jon Bergström

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


Självhushållningstrenden och hembygdsrörelsen av Matilda Amundsen Bergström

Kristina Kristoffersson från Vemdalen kokar färskost. I Härjedalen heter den gum och i Jämtland kallas den grynost. Osten tillagades ofta på fäbovallarna.


V

ad väcker ordet ”hembygdsrörelsen” för associationer? Kanske minns du midsommarfiranden på vackra hembygdsgårdar, eller smaken av nygräddad våffla med hjortronsylt? Kanske tänker du på bygdemuseer som visar upp folkdräkter och plogar, eller på sommarlovsbus för barnen? Visst handlar hembygdsrörelsen om allt det där. Men den handlar också om något annat: kunskap om varför världen ser ut som den gör. Hembygdsrörelsen är en nationell folkrörelse som arbetar för att ”ta tillvara och levandegöra natur- och kulturarvet”. Hur gör man egentligen det? Delvis genom att samla in och visa upp sådant som byggnader, kläder och bruksföremål. Men också, och kanske än viktigare, genom att bevara – och vidareutveckla – traditionell kunskap och traditionella metoder. Därför är hembygdsrörelsen en guldgruva för alla som hakat på de senaste årens självhushållningstrend. Hembygdsrörelsen startades i början av 1900-talet av unga människor som oroade sig för samhällsförändringar i industrialismens spår. De såg hur landsbygden avfolkades, hur de gamla gårdarna övergavs och hur en otrolig skatt av kunskap om odling, matproduktion, textilhantverk och snickeri höll på att försvinna. För att rädda den drog de igång Samfundet för hembygdsvård – som idag har bytt namn till Sveriges hembygdsförbund. Mycket har hänt sedan dess. Men på vissa sätt står vi inför en liknande situation idag. Oro inför klimatförändringar får fler och fler att förändra sina liv i mer hållbar riktning. Många längtar dessutom efter ett liv i samklang med naturen, med mindre fokus på pengar och prylar. Vissa forskare pratar till och med om en ny grön våg! Och precis som vid 1900-talets början kan hembygdsrörelsen spela en viktig roll i omställningen. Det menar Kristina Ernehed, utvecklingskoordinator för Heimbygda. – Inom hembygdsrörelsen är självhushållning, återbruk och cirkulärekonomi självklara kunskaper och erfarenheter från tiden innan vi blev så beroende av olja, påpekar hon. Enligt självhushållaren och författaren Maria Öståker betyder ”självhushållning” att fixa själv istället för att köpa. Det kan vara allt från att odla sin mat till att blanda egen deodorant eller snickra ihop nya utemöbler. Ett besläktat fenomen, som också har blivit populärt på senare år, är återbruk – att laga, göra om och hitta nya användningsområden för gamla kläder och saker. Både självhushållare och återbrukare försöker spara på resurserna på roliga och kreativa sätt. Den som är nyfiken på självhushållning och återbruk kan dock lätt känna sig överväldigad. Var ska man egentligen börja? För de flesta av oss sträcker sig hantverkskunskaperna inte längre än till grundskolans sy- och träslöjd, och maten är vi vana att köpa färdigpackad i butiken.

15 Det är här hembygdsrörelsen kommer in, menar Kristina. I lokalföreningar över hela landet samlas människor med ett enormt kunnande. Utmaningen är att sprida den vidare: – Vi ser hur traditionell kunskap om självhushållning och återbruk är på väg att försvinna. Därför försöker Heimbygda bygga broar mellan generationerna, uppmuntra och underlätta för de som bär på kunskapen att förmedla den vidare, och koppla ihop yngre som vill lära med äldre som kan. Kristina betonar dock att det också handlar om kreativitet och utveckling: – För några år sedan var det mer fokus på historia inom hembygdsrörelsen. Men på sistone har det skett en väldig utveckling till att prata om samtiden och framtiden. Jag tror att det är när de äldres kunskap och erfarenheter möter nya idéer och tankar som vi kommer att hitta vägar framåt mot ett mer hållbart samhälle. I Jämtland och Härjedalen växer intresset för självhushållning och återbruk för varje år, och därmed också intresset för traditionellt kunnande om hållbara metoder. Hembygdsföreningarna är levande kunskapsbanker med massor att erbjuda för den som vill lägga om sitt liv i mer hållbar riktning. Kristina nämner några exempel som kan inspirera vem som helst att börja surfa på den nya gröna vågen: – Till exempel brukar det anordnas gammeldags slåtter av Aspås hembygdsförening, medan Ljungdalens hembygdsförening arrangerar getvandring och fäbodfrukostar där man kan lära om traditionell buföring. Textilkommittén och byggnadsvårdskommittén är som skattkistor för återbruksintresserade, och flera föreningar anordnar prova påoch kurser i allt från byggnadsvård till tunnbrödsbakning. Dessutom är matkulturen stark, och de flesta hembygdsföreningar har tillagning och servering av traditionell mat som kams, gums, flötgröt och kesfil. Hembygdsrörelsen har länge varit en doldis i hållbarhetsdiskussionerna, säger Kristina, delvis för att många inom hembygdsrörelsen inte riktigt förstår vilken kunskap de sitter på. – Det är kunskap som är så självklar för många inom hembygdsrörelsen att man glömmer bort hur värdefull den är, säger hon. Men med ett aktivt föryngringsarbete börjar det bli ändring på det. Kristina är säker på att generationerna kan mötas: – Jag tror att det är rätt lite som krävs för att vi ska nå varandra, att det egentligen bara handlar om att vi måste träffas över gränserna, säger hon. Och vilken miljö skulle kunna vara bättre för sådana möten än en sommarsolig hembygdsgård? Så drömmer du om ett mer hållbart liv, ta chansen och häng med i hembygdsrörelsen!

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


16

Bli medlem i din hembygdsförening! Hembygdsrörelsen lever och frodas med sina medlemmar. Därför behövs ditt engagemang! Bara tillsammans kan vi fortsätta att bedriva all vår verksamhet – och ju fler desto roligare!

H

embygdsföreningarna gör ett stort arbete för att hålla hembygdsgårdarna öppna och levande, främst under sommaren. I fjol la länets föreningar ner hela 170 000 ideella arbetstimmar på sina verksamheter, arrangerade 1350 aktiviteter och välkomnade 225 000 besökare! Är det inte helt fantastiskt att hembygdsrörelsen har ett sådant engagemang och en sån kraft! Detta arbete möjliggörs av alla medlemmar. Tack vare dem håller vi kulturarvet och våra bygder levande, tack vare dem skapas mötesplatser och sammanhang och tack vare dem kan hembygdsgårdarna hållas öppna för alla som vill besöka dem.

Oavsett om du är född och uppvuxen i bygden, om du är ditflyttad eller har dina rötter där, eller bara känner starkt för platsen, så är hembygdsföreningen till för dig. Hembygdsföreningarna bjuder in till aktiviteter, berättelser, fikastunder och träffar där alla kan lära sig om bygden och de människor som har bott eller bor där, samt vara delaktiga i den lokala utvecklingen. Alla är välkomna att ta del av vår gemensamma historia och vår gemensamma framtid! Om du också vill att kulturarvet ska fortsätta leva, att hembygdsgårdarna ska fortsätta vara öppna och att vi ska få fortsätta njuta av sommaraktiviteter i bygden, kan du enkelt stötta arbetet genom att bli medlem i en hembygdsförening. Tillsammans är vi starka, och tillsammans har vi mycket, mycket roligare!

Bli volontär i din hembygdsförening!

Så blir du medlem:

Under sommaren behöver många hembygdsgårdar extra händer. Vill du engagera dig mer i din hembygdsförening kan du ställa upp som volontär! Det kan handla om att stå i serveringen och sälja kaffe, baka fikabröd till försäljning, klippa gräs, måla hus eller baka tunnbröd. Kring högtider och stora evenemang behövs det ofta extra händer och kärlek. Om du vill vara en del av hembygdsrörelsen och bidra till kulturarvet, kontakta din hembygdsförening och hör vad just de behöver hjälp med!

Anmäl dig direkt till din förening, antingen på hembygdsgården eller genom att skicka ett mail till medlem@heimbygda.se. Ange i vilken förening du vill bli medlem samt dina kontaktuppgifter. Om du själv inte gör ett aktivt val skickar vi uppgifterna till din närmsta förening.

Heimbygda sponsras av

facebook.com/heimbygdajamtlandharjedalen www.hembygd.se/heimbygda kansli@heimbygda.se Heimbygda Box 709 831 28 Östersund 063-15 01 78

Hembygdssommar i Jämtland Härjedalen


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.