Issuu on Google+

Middenschool H.Hart Bree

1


LATIJN BELANGRIJKSTE DOELSTELLING

zelfstandig Latijnse teksten kunnen vertalen Middenschool H.Hart Bree

2


LATIJN  Uitbreiding WOORDENSCHAT  GRAMMATICA 

de naamwoorden (substantieven, adjectieven, voornaamwoorden)

de werkwoorden (wijzen, tijden, vormen: actief-passief)

Middenschool H.Hart Bree

3


LATIJN 

OEFENINGEN: herkennen, verklaren, toepassen

ROMEINSE CULTUUR: kennismaking met belangrijke aspecten uit het dagelijks leven (wonen, kleding, eetgewoonten, kindertijd, slavernij, leger, godsdienst, …)

Middenschool H.Hart Bree

4


LATIJN Wat wordt er van de leerlingen verwacht? motivatie  nauwgezetheid, nauwkeurigheid  doorzettingsvermogen  regelmaat  zelfstandig werk 

Middenschool H.Hart Bree

5


LATIJN Waarom nog Latijn studeren? algemene vorming  eigen Europese cultuur leren kennen, multiculturele bewustwording  grondige taalkundige vorming  leren denken/leren/volhouden  basis voor verdere studies 

Middenschool H.Hart Bree

6


Latijn