__MAIN_TEXT__

Page 1

HEIKINTALOLAINEN 4/2018


TUKEVASTI ARJESSA Nro 4/2018

Julkaistu vuodesta 2002

HEIKINTALO KAUPPAKATU 61 7 D, 2. KERROS 53100 LAPPEENRANTA Käynti Mutkakadun puolelta ESPAmarketin viereisestä ovesta.

Pääkirjoitus

3

Toiminnallinen päivä

4

Puh. 050 4016 308

Ryhmätoiminta

5

sähköposti: heikintalot@gmail.com

Työ

6

kotisivut: www.heikintalo.fi

Opiskelu

7

Kansikuva: Päivi Varis Kuvat: Heikintalon arkisto ja Pixabay— ilmaisia kuvia yleiseen käyttöön

Työllistymistarina

8-9

Kehittämispäivä

10

AUKIOLOAJAT 2.1.-28.2.2019 ma 10:00-18:00 ti 8:30-16:00 ke 10:00-18:00 to 8:30-16:00 pe 8:30-15:30

Syysjuhlapuhe

11

Heikintalon retki Kotkanniemeen

12-13

Heikintalon lehti ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Lehti postitetaan Heikintalon kohde– ja sidosryhmille sekä jaetaan eri tilaisuuksissa. Lehden saa myös verkkolehtenä.

SIVU

2

TÄ SSÄ LEHDESSÄ

Luovassa ryhmässä on iloinen meininki

14

Heikintalon keittiö

15

Tietovisa

16

Esittelyvideo

17

Anna esittäytyy

18

Heikintalon ohjelma

19

Takakansi

20


PÄÄKIRJOITUS MU

MUUTOS JA MENESTYS

Maailmassa on rajaton määrä mahdollisuuksia. On siis olemassa useita vaihtoehtoja kuin yksi ainut ja oikea. Aika ajoin on tarpeen haastaa itsensä ja kyseenalaistaa tuttu ja turvallinen toiminta. Tällä tavoin voi avartaa käsityksiä ja vapauttaa luovuutta. Asioita kannattaa tarkastella ennakkoluulottomasti uusista näkökulmista. Näin saa edistyksen voimat liikkeelle. Uudistuminen ja uudistaminen on vaikeaa. On helppoa noudattaa ja pysytellä vanhoissa toimintatavoissa ja —malleissa. Kaikki muuttuu. Ajattelemme asioista uudella tavalla ja hahmotamme toimintaympäristöämme eri tavalla. Kokemusten, ymmärryksen ja tiedon vuorovaikutuksen ansiosta käsityksemme asioista muuttuvat. Helpotat toimintaasi huomattavasti, kun kiinnität huomiota enemmän tulevaan eli siihen miten asiat voivat olla. Muutos ja kaaos ovat asioiden oikeat olotilat. Muutoksen aikana pohditaan sen hyviä ja huonoja puolia, mahdollisuuksia ja kyseenalaistetaan epäilyttäviä asioita. Toiminta– ja ajattelutapoja muutettaessa voi joutua kokemaan muutosvastarintaa. On sellaisiakin tahoja, jotka ovat ehdottomasti sitä mieltä, että juuri heidän toimintamallinsa on ainut oikea. Varsinkin näiden tahojen tulisi haastaa ja kyseenalaista oma toimintansa, ettei kehitys jumiudu ja aika ajaa toiminnasta ohi. Mikäli toimintamallin perusajatus on hyvä, kannattaa sitä jalostaa edelleen. Este luovuudelle on, että luulee tietävänsä. Kun huomaa, että tietää luulevansa, ollaan paremmassa asemassa, koska silloin ollaan avoimempia ja vastaanottavaisempia uudelle. Heikintalo on jatkuvasti pystynyt kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Heikintalo hyväksyttiin Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) jäseneksi maaliskuussa 2018 ja hyödyt ovat tulleet nopeasti esiin. Heikintalo on saanut TPY:lta konsultointia Heikintalon Laatukäsikirjan tekemiseen ja Heikintalo on valittu TPY:n valtakunnalliseen työpajatoiminnan opinnollistamishankkeeseen. TPY:n jäsenenä Heikintalo on päässyt verkostoitumaan entistä laajemmin yli kuntaja hallintorajojen kuulumalla TPY:n valtakunnalliseen verkostoon ja KaakkoisSuomen alueelliseen verkostoon. Toimintaa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. TPY:n jäsenyyden ansiosta Heikintalo voi kouluttaa yhdistyksen työntekijöitä Valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämissä koulutuksissa ja osallistua tapahtumiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa työvalmentajien valmennusosaamista, tukea ammatillista kehittymistä ja mahdollistaa verkottumista muiden työpajaammattilaisten kanssa. Lasse Koivumäki


TOIMINNALLINEN PÄIVÄ HEIKINTALON TOIMINNAN YDIN

Heikintalon toiminnan ydin on toiminnallinen päivä. Heikintalon toimintaan osallistuja, toimija, määrittää omien kykyjensä ja voimavarojensa sekä kiinnostuksen kohteidensa pohjalta itselleen tavoitteet. Heikintalon toiminnalliseen päivään sisältyy monipuolisia työtehtäviä, joihin toimija saa hyvän perehdytyksen ja ohjauksen. Työtehtäviin osallistuvat sekä toimijat että Heikintalon työntekijät. Työtehtävät valitaan vapaaehtoisperiaatteella.

Heikintalon toimintaan voivat osallistua kaikki, jotka voivat hyötyä toiminnasta. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista.

SIVU

4


RYHMÄTOIMINTA TÄYDENTÄÄ TOIMINNALLISTA PÄIVÄÄ

Heikintalolla on muun muassa luova-, leivonta– ja digiryhmä.

SIVU

5


TYÖ JA OPISKELU Heikintalo tukee toimijoiden siirtymistä työelämään ja opiskeluun. Toimija voi vahvistaa työelämävalmiuksiaan ja oppia uusia taitoja osallistumalla Heikintalon toiminnallisen päivän työtehtäviin. Toimijalla on mahdollisuus tehdä tavoitesuunnitelma, jonka avulla kartoitetaan työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia.

Tavoitesuunnitelmassa kartoitetaan toimijan opinto- ja työhistoria, erityisosaaminen, elämäntilanne, mahdolliset rajoitukset ja toiveet sekä muut huomioitavat asiat. Heikintalolla on käytössä Kykyviisari. Se on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Kykyviisarin avulla toimija voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Heikintalo tekee laaja-alaista yhteistyötä Ohjaamo Lappeenranta, Verven, TEtoimiston ja Eksoten Työelämäpalvelujen Sosiaalisen työllistämisen ja verkostoyhteistyön yksikön (SOTY) ja TYP:in kanssa. Näin pyritään varmistamaan, että Heikintalon toimija pääsee oikeaan palveluun oikea-aikaisesti. Heikintalo kartoittaa työ- ja opiskelumahdollisuuksia ottamalla yhteyttä työnantajaan ja oppilaitoksiin. Heikintalo auttaa toimijoita löytämään sopivaa osa-aikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta sekä tekee toimijoille yksilöllisiä työllistymis- ja opiskelupolkuja. Mikäli toimija työllistyy tuettuun osa-aikaiseen työhön, Heikintalon työntekijä vastaa työhön perehdytyksestä ja antaa työllistyneelle toimijalle tukea koko työjakson ajan. Heikintalon työntekijä myös paikkaa tarvittaessa mahdollisia poissaoloja. Tuettu työ on ansiotyötä työsuhteessa. Työskentely tapahtuu tavallisella työpaikalla. Heikintalon työntekijä toimii toimijan tukena työllistymiseen liittyvissä asioissa. Tuetun työn periaatteena on etsiä sopiva työpaikka ja tukea työntekijää työssä, mutta poissaoloja ei paikata Mikäli toimija saa opiskelupaikan, Heikintalo auttaa tarvittaessa kaikkiin opiskeluun liittyvissä asioissa.

Heikintalo ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet tuettua osa-aikaista työtä koskevan sopimuksen kahdesta työpaikasta, joka on edelleen toistaiseksi voimassa.

SIVU

6


Heikintalon Duunikahvilaan voi tulla laatimaan CV:n, työpaikkahakemuksia, itsearvioinnin toiminta– ja työkyvystä Kykyviisarilla sekä paljon muuta.

.

Heikintalolle voi tulla myös opiskelutehtävien kanssa. Heikintalolta saa apua, mutta emme tee tehtäviä puolestasi tai anna valmiita vastauksia.

SIVU

7


Kirsikan onnistumistarina Minun mielestäni työ on kaikille ihmisille perusoikeus. Työllä on meihin kaikkiin suuria vaikutuksia. Työ vähentää eriarvoisuutta ja pitää mukana yhteiskunnassa. Työ määrittää meidän identiteettiämme ja asemaamme. Työn ansiosta voi kuulua työyhteisöön ja sen kautta yhteiskuntaan. Työelämän ulkopuolelle on jäänyt liikaa ihmisiä. Siteet työyhteisöön ja siltä osin myös yhteiskuntaan puuttuvat; jäävät vaillinaisiksi. Työn ulkopuolelle jääminen voi vaikuttaa sosiaaliseen syrjäytymiseen, hyvinvointiin ja terveyteen.

Onnistumiseni oli monen tekijän summa Vuonna 2017 jouduin keskeyttämään opinnot terveydellisistä syistä. Mieli oli aika maassa, mikään ei oikein kiinnostanut ja ihmiskontakteja ei juurikaan ollut. Halusin sisältöä elämääni ja tehdä jotain mielekästä. Olin jo muutama vuosi aiemmin kuullut puskaradion ja Eksoten kautta tietoa Heikintalon toiminnasta. Mietin jo silloin tutustumista Heikintalon toimintaan, mutta ei vain tullut lähdettyä. Tilanteeni oli kuitenkin nyt erilainen kuin pari vuotta sitten. Aloitin Heikintalolla käymisen syksyllä 2017. Sain Heikintalolla hyvän perehdytyksen ja ohjauksen sellaisiin työtehtäviin, jotka kiinnostivat minua. Lempityötehtäviäni olivat ruuanlaitto ja Heikintalon lehden toimittaminen sekä sosiaalisen median että IT-tehtävät. Tein myös muita tehtäviä kuten siivoustöitä. Osallistuin leivonta- ja luovaan ryhmään sekä ilta– että vapaa-ajan toimintaan. Työllistymis- ja opiskeluasiat kiinnostivat, koska halusin töitä. Näihin liittyviä asioita käsiteltiin Heikintalon työelämävalmennusryhmässä ja Duunikahvilassa. Asioitani hoidettiin oikeasti yhdessä. Kevättalvella 2018 aloitin työnhaun ja laitoin hakemuksia moneen eri paikkaan. Sain kokoaikaista kesätyötä kahdeksi kuukaudeksi. Aiemmin keväällä Heikintalon työvalmentaja oli tiedustellut minulta syksyn 2018 työtilanteestani. Heikintalolla oli tiedossa työpaikka nuorelle työntekijälle eräässä eteläkarjalaisessa yhdistyksessä. Työpaikka olisi juuri kuin tehty minulle, koska toimenkuva oli tiedottaja-toimistotyöntekijä ja juuri näitä töitä olin Heikintalolla melkein vuoden jo tehnytkin. Ilmoitin, että työpaikka kiinnosti.

SIVU

8


Kävin elokuussa Heikintalon toiminnanjohtajan kanssa esittäytymässä yhdistyksessä ja myöhemmin varsinaisessa työhaastattelussa. Tein haastattelussa ilmeisen hyvän vaikutuksen ja osaamiseni katsottiin juuri sopivaksi. Samaa paikkaa haki seitsemän muutakin henkilöä - mahtava fiilis, kun sain paikan. Työsuhde on kokoaikainen ja vuoden määräaikainen. Työtehtäviäni ovat sosiaalisen median tehtävät, tiedottaminen, kotisivujen päivittäminen, asiakaspalvelu, jäsenrekisterin hoito ja paljon muuta. Näitä tehtäviä harjoittelin Heikintalolla. Aloitin työn syyskuun 2018 alussa. Minulla on hyvät työkaverit, oma työtila ja tietokone. Voin suositella Heikintaloa kaikille, ketkä haluavat selkeyttää omia työllistymis- ja opiskeluasioitaan. Itse sain tosi paljon tukea, tietoa ja kannustusta. Opin Heikintalolla paljon uusia taitoja ja niistä on ollut tosi paljon hyötyä. Ilman Heikintaloa tämä työpaikka olisi mennyt sivu suun. t. Kirsikka

Tietoisku Kirsikka sai paikan STEA:n Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelman ansiosta. Kirsikan työllistänyt yhdistys hakee STEA:lta jatkorahoitusta voidakseen pitää Kirsikan työntekijänä jatkossakin. SIVU

9


SIVU

10

KEHITTÄMISPÄIVÄ MARJOLASSA 20.9. .

Kehittämispäivän mietteitä: Heikintalo on ottanut parhaat ja soveliaimmat osat Fountain House-toimintamallista, työpajatoimintamallista ja yhdistänyt niihin vielä Heikintalon kehittämät toiminnat, josta on työstetty Heikintalon TUKEVASTI ARJESSA -toimintamalli. Toimintamallissa on kuvattu, miten työelämäosallisuutta vahvistetaan, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään toimintaympäristön, kohderyhmän ja ajan vaatimusten mukaan. Heikintalon toiminta on selkeärakenteista. Toiminnallisen päivän rakenne muistuttaa työpäivää. Työtehtäviä riittää kaikille halukkaille kokopäiväksi. Heikintalolla on tilaa myös niille toimijoille, jotka haluavat aluksi keskittyä sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden luomiseen sekä vuorovaikutustaitojen ylläpitämiseen.

SIVU

10


SYYSJUHLAPUHE Illat sen kuin pimenevät, siksi tarvitaan iloisia ja valoisia juhlia. Nyt onkin hyvää aikaa ulkoilla viileässä syys säässä ja sen jälkeen palata kotiin lämpimään tai vaikka pitää juhlia. Kaiku-kortilla voikin käydä nauttimassa kon-

serteista tai sitten voi hakea vastakaikua omalle olemiselleen vaikkapa Heikintalolta. Kun yhdessä ideoidaan tekemistä, voidaan toteuttaa villejä ideoita. Yliopiston kunniatohtori Jamie Hyneman on sanonut suurin piirtein näin, että uusien asioiden keksimistä ruokkii laaja-alaisuus. Niinpä Heikintalokin on avoin kaikille uusille ideoille ja erilaisille ihmisille. Siten voimme luoda uudenlaista toimintaa. Kun tapaamme uusia ihmisiä, samalla opimme erilaisia suhtautumistapoja heihin ja kokemuksemme kasvaa. Jos vain olemme kotona, tunnemme itsemme, mutta kun lähdemme kaupungille ja maailmalle, kohtaamme tuhansia uusia ihmisiä eri kulttuureista. Se antaa paljon virikkeitä ja sisältöä arkeen. Työ antaa sisältöä ihmisen arkeen, mutta kuka sanoo, että oletko sinä töissä tai teetkö sinä työtä? Ei kai virallisten ammattien historia niin kovin monta vuosisataa vanha ole? Kyse on paremminkin siitä, että olet syntynyt tähän maailmaan ja tee mielekkäiden juttujen kautta olosi mukavaksi. Oppimisen kautta ihminen näkee asiat laajemmin ja voi sanoa että harvoin on tylsää. Kun on pääsy virikkeiden äärelle, omaan kotikirjastoon, liikunta- ja musiikkilaitteiden äärelle, harrastuksiin ja luontoon, niin ihmistä

rajoittaa vain oma mielikuvitus – eikä sekään oikeastaan rajoita vaan antaa mahdollisuudet.

O.H.

SIVU

11


Heikintalon retki Kotkaniemeen Heikintalon 8-henkinen matkaseurue teki 30. elokuuta 2018 päiväretken Kotkaniemeen, joka on toiminut aikoinaan Suomen kolmannen presidentin P. E. Svinhufvudin perheen asuntona. Ohjaaja Päivi ajoi Lauritsalan ST1:ltä vuokrattua pakettiautoa, joka oli oikein hyvässä ajokunnossa.

Kotkaniemi sijaitsee Luumäellä vanhan Kouvolaan menevän tien, Itsenäisyystien varrella.

Kotkaniemen päärakennus

Kotkaniemessä oli paljon nähtävää. Ystävälliset nuoret oppaat vastaanottivat meidät kohteliaasti ja antoivat opasesitteet, joissa oli selvennetty Kotkaniemen historiaa ja rakennuksen huoneiden tarinaa ja kalusteita. Upealla lasiverannalla oli hieno peuransarvi Kuolasta, vehreitä kasveja ja hienot näkymät pihalle. Salissa oli hieno matto, jonka tekemiseen liittyi presidentin vaimo Ellen Svinhufvud ja Laura Korpikaivo-Tamminen. Vanhat lamput, kaapistot ja mm. radio olivat hienoa katseltavaa. Yläkerrassa oli vierashuone ja ikkunasta avautui näkymät puutarhaan ja rannalle.

Puutarhassa oli Marttojen hoitamia kasveja, mm. Ellen rouvan Siperian ruohosipuli. Metsäpolun varrella sadan metrin päässä oli paikka, joissa Ukko-Pekka suoritti harjoitusammuntojaan. Pihalla olevista ulkorakennuksista mainittakoon hirsinen mökki, jossa oli puuuuni ja mm. kutomakone. Toisessa tallissa oli esillä Svinhufvudin puinen reki.

SIVU

12


Puutarhan kukkaistutuksia

Heikintalon matkaseurue

Pihan ulkorakennuksia

Kotkaniemen rantamaisema

Kotkaniemi oli sangen viihtyisä paikka, mikä varmasti näkyy myös kuvien tunnelmissa. Lähdimme lopuksi läheiselle Kahvi-Pakarille lounastamaan ja kahvittelemaan. Jostain syystä KahviPakarin pihapuuhun oli kiivennyt karhu. Taitavat karhut olla puuta ja heikintalolaiset rautaa, hii-o-hei! Takaisin Lappeenrantaan ajo sujui mutkattomasti, paitsi että yksi mutka tuli tehtyä tielle, joka vei puutavaran käsittelylaitokselle tms. Sitten piti tehdä täyskäännös ja ajaa tutumpaa reittiä pitkin takaisin. Heikintalolla olikin sitten jatkotarjoilua. Kyllä tällaiset pikkureissut aina piristävät mieltä ja onhan Suomen historia pohjaton lähde historian elämyksiä kaipaaville. Matkakuvauksen tallensi Osmo

SIVU

13


SIVU

14

Luovassa ryhmässä on iloinen meininki Heikintalon luova ryhmä on syksyn aikana taiteillut jos jonkinlaista taidetta. Laadimme elokuussa yhdessä lukukalenterin syksyksi. Olemme askarrelleet ovikransseja, käpytonttuja, joulukoristeita ym. Jokainen on saanut käyttää omaa luovuuttaan ja tulokset ovatkin olleet upeita!

SIVU

14


-HKHeikintalon keittiö

Heikintalolla tehdään joka arkipäivä maittava, terveellinen ja monipuolinen kotiruokalounas. Tekemällä oppii ja yhdessä tehden se mukavampaakin.

SIVU

15


TIETOVISA

SIVU

16

1

Mikä on Australian rahayksikkö? A) Australian punta B) Australian dollari C) Australian frangi

2

Minkä miljoonakaupungin kaupunginosa on Queens? A) Lontoon B) Los Angelesin C) New Yorkin

3

Minä vuonna Ilta-Sanomat on perustettu? A) 1932 B) 1980 C) 1898

4

Kuka keksi puhelimen (vuonna 1875)? A) Alexander Graham Bell B) Guglielmo Marconi C) William G.S.M. Phone

5

Kuka tähtitieteilijä esitti ENSIMMÄISENÄ (virallisesti) teorian, että maa pyörii akselinsa ympäri, kuu kiertää maata ja että, maa ja muut planeetat kiertävät auringon ympäri ? A) Johannes Kepler B) Nikolaus Kopernikus C) Galileo Galilei

6

Minkä järven jäällä Lalli tarun mukaan surmasi Piispa Henrikin vuonna 1156? A) Lappajärven B) Inarijärven C) Köyliöjärven

7

Minkä nuorisoliikkeen synnytti vuonna 1908 englantilainen Robert BadenPowell? A) Nuorisokulttuurin B) Partioliikkeen C) Nuorkauppakamarin

8

Minkä pikaruokaravintolan nimensä mukaiset veljekset perustivat Pasadenaan Kaliforniaan vuonna 1937? A) Burger King B) McDonald's C) Carroll's

9

Mikä Suomessakin esiintyvä eläin on latinaksi " Ursus Arctos"? A) Karhu B) Susi C) Ilves

10

Mikä seuraavista lajeista EI OLE OLLUT nyky-aikaisten Olympiakisojen virallinen laji? (Tosin on ollut näytöslaji.) A) Köydenveto B) Kroketti C) Kalastus D) Pituussukellus

11

Kenen nais-poptähden oikea nimi on Annie Mae Bullock? A) Diana Rossin B) Annie Lennoxin C) Tina Turnerin

12

Kuka näytteli miespääosan 1974 valmistuneessa elokuvassa Chinatown? A) Jack Nicholson B) Marlon Brando C) Martin Sheen


HEIKINTALON ESITTELYVIDEO

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaryhmä suoritti projektiopintojaksonsa Heikintalolla tehden yhdessä toimijoiden ja henkilökunnan kanssa Heikintalolle uuden esittelyvideon.

Esittelyvideo on saanut paljon kiitosta ja suosittelemme katsomaan sen youtubessa. Ohje: Mene nettiin www.youtube.com ja kirjoita youtuben hakukenttään ”Heikintalon esittelyvideo”, klikkaa hakua ja todennäköisesti ylin video on uusin. Youtubesta löydät myös kaksi vanhempaakin Heikintalon esittelyvideota. Ne ovat jotenkin koomisia, mutta onhan niillä sentään historiallista arvoa. Nykyään kun katsomme niitä, voimme todentaa, kuinka toimintamme on kehittynyt avoimemmaksi, monipuolisemmaksi, tuloksellisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Yhdistysten tulisi pohtia nykykäytäntöjään ja uudistumisen mahdollisuuksiaan sekä uudistumisen pakkoa. Ennakointityö on hyvä keino valmistautua. Yhdistysten kannanotoissa on ollut toiminnan nykyasemien puolustaminen. Niin pitää puolustaakin. Samaan aikaan on laitettava liikkeelle tulevaisuuteen orientoituminen ja voimakas uudistumisliike. Hyvä toiminta puhuu ihan itse puolestaan. 1 B) 2 C) 3 A)

4 A)

5) B

TIETOVISAN VASTAUKSET SIVU

17

6C

7 B)

8 B)

9 A) 10 C)

11 C)

12 A)


Anna esittäytyy Heippa kaikille! Täällä kirjoittelee Anna. Olen 33-vuotias ja ammatiltani lähihoitaja. Lähihoitajaksi olen valmistunut 2014. Olen töissä Heikintalolla palkkatuella. Lappeenrantaan muutin neljä vuotta sitten ja olen viihtynyt täällä oikein hyvin. Etelä- Karjalan kaunis luonto ja ystävälliset ihmiset ovat yllättäneet positiivisesti. Täällähän tuntemattomatkin ihmiset tulee juttusille. Vapaa- ajalla mie touhuan perheen kanssa ja sitten jos omaa aikaa on, luen kirjoja ja teen käsitöitä. Heikintalolla olen viihtynyt hyvin, tykkään avoimesta ja mukavasta porukasta. Työ on sopivasti vaihtelevaa ja jokainen päivä on ollut erilainen. Tulkaa kaikki vaan reilusti juttusille! Mukavaa joulun odotusta ja nautitaan joka hetkestä!

Vink vink!

Vitamiineja kupin täydeltä

Kaiken kaikkiaan teestä on tunnistettu noin 500 eri ainesosaa, joista terveyden kannalta erityisen kiinnostavia ovat polyfenolit (näistä varsin-kin flavonoidit), askorbiinihappo, fyllokinoni, riboflaviini ja nikotiinihappo (eli teenvitamiinit C, B1, B2, K ja PP), mineraalit magnesium, kalium ja fluori sekä kofeiini. Flavonoidit, joita tee sisältää erityisen runsaasti, toimivat elimistön antioksidantteina eli ne suojaavat soluja vanhenemismuutoksilta. Tee alentaa kohonnutta verenpainetta ja kolesterolia. Se myös vahvistaa verisuonten seinämiä ja hidastaa niiden kalkkeutumista sekä pienentää verihyytymien muodostumisriskiä ja riskiä saada sydäninfarkti. Tämä on ennen kaikkea teen flavonoidien ja askorbiinihapon ansiota. Teen antioksidanttien syöpää ehkäisevää vaikutusta on myös tutkittu paljon.

Vihreä tee yhdistetään usein laihduttamiseen. Tee ehkäisee näläntunnetta ja kiihdyttää aineenvaihduntaa eikä sisällä juuri lainkaan kaloreita ilman lisukkeita nautittuna. • Tee on antibioottinen ja ehkäisee tulehduksia. • Tee sisältää fluoria, joka suojaa hampaita, edistää suun terveyttä ja ehkäisee pahanhajuista hengitystä. • Estää tehokkaasti ruokamyrkytyksiä tappamalla sitä aiheuttavia bakteereja. • Suojaa viruksilta vahvistamalla ihmisen immuunijärjestelmää. • Virkistää hermostoa ja ehkäisee Parkinsonin tautia sekä uupumusta. • Teen fyllokinoni, riboflaviini ja nikotiinihappo edistää ihon kimmoisuutta ja läpäisykykyä. • Suojaa auringon UV-säteilyltä. Terveysvaikutuksiltaan tehokkaimpina teelaatuina pidetään hapettamattomia laatuja eli vihreää, keltaista ja valkoista teetä. SIVU

18


HEIKINTALON OHJELMA 2.1.-28.2.2019 RYHMÄT:

VAPAA-AJAN TOIMINTA:

Maanantai klo 10:30 mediapaja klo 13:00 leivonta- ja digiryhmä klo 14:00 luovaryhmä

Maanantai Illanvietto Heikintalolla klo 16-18

Tiistai klo 9:30 mediapaja klo 13:00 leivonta klo 14:00 kehittämisryhmä

Perjantai

Keskiviikko Illanvietto Heikintalolla klo 16-18

Syntymäpäiväkahvit klo 14

KOKOUKSET Keskiviikko klo 10:30 mediapaja klo 13:00 leivonta- ja digiryhmä klo 14:00 luova ryhmä Torstai klo 9:30 mediapaja klo 13:00 leivonta klo 14:00 duunikahvila

Maanantai Henkilöstöpalaveri klo 13

Tiistai Yhteisökokous klo 10:30 Torstai Henkilöstöpalaveri klo 10:30 Perjantai Allakkapalaveri klo 13:00

Perjantai klo 9:30 viikkosiivous klo 10:30 mediapaja klo 13:00 tietovisa

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Heikintalon kotisivulla www.heikintalo.fi Heikintalon lounas ma-pe klo 12 aktiivikävijöille. Ilmoittautuminen klo 10 mennessä.

SIVU

19


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

HEIKINTALO KAUPPAKATU 61 7 D, 2. KERROS 53100 LAPPEENRANTA Puhelin: 050 4016 308 sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut:

www.heikintalo.fi

Päätoimittaja: Lasse Koivumäki

Toimitus, taitto, kuvat ja grafiikka: Heikintalon lehtityöryhmä Julkaisija: Heikintalo ry 17. vuosikerta

Profile for heikintalo

Heikintalon lehti 4/2018  

Heikintalon vuoden viimeinen julkaisu. Lehdessä kuvataan kattavasti Heikintalon työelämäosallisuutta vahvistava, yhteisöllisyyttä ja osallis...

Heikintalon lehti 4/2018  

Heikintalon vuoden viimeinen julkaisu. Lehdessä kuvataan kattavasti Heikintalon työelämäosallisuutta vahvistava, yhteisöllisyyttä ja osallis...

Advertisement