__MAIN_TEXT__

Page 1

ILOISTA JOULUN AIKAA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2020 KAIKILLE TASAPUOLISESTI!


3/2019

HEIKINTALO Kahilanniementie 5 53130 LAPPEENRANTA puh. 050 4016 308 sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut: www.heikintalo.fi

Sisältö Pääkirjoitus:

2 3

Työkykykoordinaattori

4-5

Hyvinvointia arkeen

6-7

Jouluinen tarina

8

Jouluaskarteluja Heikintalolla

9

Tietovisa

10

Kansikuva: työvalmentajaopiskelija Emmi Sivujen tyylin ideoivat sosionomiopiskelijat Liisi ja Anniina. Muut kuvat: Heikintalon arkisto, Pixabay— yhteisö tekijänoikeuksista vapaiden kuvien ja videoiden jakamiseen

Heikintalolainen ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti postitetaan ja lähetetään sähköpostitse kohde– ja sidosryhmillemme sekä jaetaan esittely- ja muissa tilaisuuksissa.

Karjalapiirakoi 11 Seuraavaan numeroon tuleva aineisto lehden toimitukselle 17.2.2020 mennessä. Mama Africa 12-13 Lehti 1/2020 ilmestyy maaliskuussa. Opiskelijat 14-15 Pahvikuusi

16

Heikintalon kummit

17

Itsenäisyysjuhla

18

Kevät 2020

19

Monet yhdistykset ovat ottaneet mallia Heikintalon toiminnasta. Sivu 2

3/2019


PÄÄKIRJOITUS TYÖPAJATOIMINTA JA HEIKINTALO Heikintalo on Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n jäsen. Heikintalon toiminta poikkeaa perinteisestä työpajatoiminnasta siten, että Heikintalon toimintaan osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista eikä toimintaan osallistujille tehdä työvoimapoliittisia sopimuksia. Samoin kuin työpajoille, Heikintalolle voivat hakeutua 18 – 62 -vuotiaat henkilöt, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai he eivät pysty hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Heikintalolle voivat tulla myös henkilöt, joilla on vaikeuksia opintojen suorittamisessa, valmistuminen on pitkittynyt tai opinnot ovat joko keskeytymässä tai keskeytyneet. Heikintalolla tuetaan ja vahvistetaan työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. Heikintalon toimintaan osallistuminen aloitetaan tutustumisjaksolla, jonka aikana henkilö arvioi itse, onko toimintaan osallistumisesta hyötyä. Heikintalolla on mahdollisuus opetella erilaisia työtehtäviä, tehdä toiminta- ja työkyvyn itsearviointia, laatia yhdessä yksilöllisesti räätälöidyn tavoitesuunnitelman ja suorittaa kahden kuukauden pituisen työhönvalmennusjakson. Heikintalolla on työkykykoordinaattori ja työvalmentaja, jotka ovat työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntijoita. Heidän tehtävinään on löytää Heikintalon toimintaan osallistujien kanssa yhdessä ratkaisuja työllistymiseen ja koulutukseen pääsyyn. Heikintalon toiminnan yhtenä päätavoitteena on työelämäosallisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on työllistymisen edistäminen, tukeminen ja kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja työttömien työelämään paluun edistäminen. Heikintalo on yleishyödyllinen ja elinkeinotoiminnasta vapaa yhdistys. Heikintalo tekee yhteistyötä muiden työllisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjien kanssa, joita ovat muun muassa Lappeenrannan kaupunki, Eksote, Laptuote -säätiö, EKTA ry, Verve ja TE-palvelut sekä Etelä-Karjalan Martat sekä Icehearts ry. Työpajatoiminta on aktiivista työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa, jolla tuetaan työllistymistä ja vähennetään työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Työpajatoiminnalla vahvistetaan toimintaan osallistuvien arjenhallintaitoja ja sosiaalista vahvistumista sekä edistetään heidän koulutukseen ja työelämään sijoittumistaan. Työpajojen perustehtävä on valmennus ja ohjaus. Työpajatoiminta on sosiaalinen innovaatio, joka tavoittaa myös ne asiakkaat, jotka putoavat perinteisistä palveluista. Tuloksellinen työllisyydenhoito edellyttää työllistymistä edistäviä palveluita, ja palvelut tarvitsevat riittäviä resursseja ollakseen laadukkaita. Suomessa on yhteensä noin 260 työpajaa. Työpajapalveluihin osallistuu vuosittain 25 000 valmentautujaa. Työpajoilla työskentelee kaikkiaan 2 000 ammattilaista. Vuonna 2017 työpajatoiminta kattoi yli 90 % Suomen kunnista. Työpajatoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa ja vakiinnuttanut paikkansa palvelujärjestelmässämme. Työpajatoiminta kytkeytyy useaan eri politiikkalohkoon ja hallinnonalaan. Se sijoittuu selkeästi kuntien ja maakuntien yhdyspinnoille. Työpajoista 61 % on kunnallisia tai kuntayhtymien ylläpitämiä, yhdistysten ylläpitämiä työpajoja on 26 %, säätiöiden 10 % ja muiden 3 %. Lähde: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Lasse Koivumäki

Heikintalo pystyy reagoimaan nopeasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. HEIKINTALOLAINEN

Sivu 3


TYÖKYKYKOORDINAATTORI Heikintalon toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki on työkykykoordinaattori. Mitkä ovat työkykykoordinaattorin tehtäviä? Päätehtäväni työkykykoordinaattorina on löytää ratkaisuja, joiden avulla ihmiset pääsevät työelämään terveydellisistä tai muista rajoitteistaan huolimatta. Ketkä asioivat kanssasi? Heikintalolla on toimintaan osallistujia, joiden tavoitteena on päästä töihin tai opiskelemaan. Henkilö voi olla esimerkiksi opiskelupaikatta, työtön tai kuntoutustuella. Henkilöt, joiden kanssa asioin ovat pääsääntöisesti erittäin vaikeasti työllistyviä ja sopivan opiskelupaikan saaminen on hankalaa. Minkä tekijöiden olet huomannut hankaloittavan työllistymistä tai opiskeluun pääsyä? Syitä on monia. Mielenterveysongelmat aiheuttavat kaikkein eniten ongelmia työllistymiseen ja opiskeluun pääsyyn. Ihmisillä voi olla muitakin kuin terveydellisiä syitä. Ongelmat voivat näkyä jaksamattomuutena, motivaation ja osaamisen puutteina. Miten tällaisten henkilöiden kanssa menetellään? Selvitetään yhdessä henkilön tausta, koulutukset, mahdolliset työkokemukset ja nykyinen tilanne. Kartoitetaan henkilön toiveet, mitä työtä hän pystyisi tekemään ja mikä olisi sopiva reitti siihen. Kerro esimerkki tällaisesta polusta. Aivan ensimmäiseksi henkilö tulee Heikintalon toimintaan mukaan. Keskustelemme, mitä tavoitteita hänellä on Heikintalon toiminnan suhteen. Keskustelussa sovitaan, että hänelle tehdään tavoitesuunnitelma, jossa määritellään, mitä työtehtäviä hän opettelee Heikintalolla. Samalla tehdään toiminta– ja työkyvyn itsearviointi Kykyviisarilla. Henkilön edistymistä seurataan ja arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Kykyviisari –arviointi tehdään uudelleen. Henkilöllä on mahdollisuus myös suorittaa kahden kuukauden pituinen työhönvalmennusjakso Heikintalolla. Työhönvalmennusjakso räätälöidään yksilöllisesti. Se voi olla toimisto-, kanttiini– ja keittiötyö– tai siivouspainotteinen. Työhönvalmennusjakson aikana tehdään arviointi päivittäin, puolessa välissä on väliarviointi ja lopuksi on loppuarviointi. Yksi henkilö voi vuoden aikana suorittaa kaksi työhönvalmennusjaksoa.

Sivu 4

3/2019


TYÖKYKYKOORDINAATTORI Anna esimerkki onnistumistarinasta. Eräs nuori henkilö kertoi, että hänen onnistumisensa oli monen tekijän summa. Hän sai tietoa Heikintalon toiminnasta Eksoten kautta. Hän oli työtön eikä hänellä ollut mitään mielekästä tekemistä sekä hän halusi tutustua uusiin ihmisiin. Hän kertoi saaneensa hyvän perehdytyksen ja ohjauksen eri työtehtäviin Heikintalolla. Hänen lempityötehtäviään olivat ruuanlaitto ja Heikintalon lehden toimittaminen sekä sosiaalisen median tehtävät. Hän teki myös muita tehtäviä kuten siivoustöitä. Hän osallistui leivonta- ja luovaan ryhmään sekä ilta– ja vapaa-ajan toimintaan. Työllistymiseen ja opiskeluun liittyvät asiat kiinnostivat, koska hän halusi päästä töihin. Hän osallistui viikoittain Heikintalon työelämävalmennusryhmään. Osallistuttuaan seitsemän kuukautta Heikintalon toimintaan, hän aloitti työnhaun. Työhaku tuotti tulosta; hän saikin kokoaikaisen kesätyön. Heikintalolla oli tiedossa tälle henkilölle sopiva työpaikka kesätöiden jälkeen. Kävin tämän henkilön kanssa tutustumassa mahdolliseen tulevaan työpaikkaan. Käynnistä jäi hyvä vaikutelma ja työtehtävät tuntuivat olevan sopivia. Työpaikka oli avoimilla työmarkkinoilla ja sitä piti hakea työhakemuksella. Hakemuksen perusteella tämä henkilö kutsuttiin haastatteluun ja hän tuli valituksi. Mitä osaamista työkykykoordinaattorilla on? Työkykykoordinaattorit ovat työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntijoita, jotka auttavat ihmisiä löytämään polkuja työelämään ja opiskeluun. Palvelujärjestelmä koostuu muun muassa terveys-, sosiaali- ja vakuutuspalveluista, TEpalveluista ja koulutuksista. Heikintalo tekee laaja-alaista yhteistyötä Ohjaamo Lappeenranta, Verven, TE-toimiston ja Eksoten Työelämäpalvelujen Sosiaalisen työllistämisen ja verkostoyhteistyön yksikön (SOTY) ja TYP:in kanssa. Näin pyritään varmistamaan, että Heikintalon toimija pääsee oikeaan palveluun oikea-aikaisesti.

Heikintalon kautta voi työllistyä osa-aikaiseen tuettuun työhön. Jokaisella on oikeus työhön ja saada opetusta. HEIKINTALOLAINEN

Sivu 5


HYVINVOINTIA ARKEEN Heikintalolla järjestettiin maanantaina 25.11.19 terveyskioski terveydenhoitajaopiskelijoiden Annin ja Riikan toimesta, jossa toimijoilla oli mahdollisuus tulla mittauttamaan verenpaine, verensokeri ja puristusvoima. Terveyskioskin yhtenä tavoitteena oli kertoa toimijoille terveellisten elintapojen merkityksestä, ja kannustaa heitä pitämään huolta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointi on erittäin tärkeää jaksamisen ja hyvän olon kannalta. Omaa hyvinvointia ja terveyttä pystyy edistämään ja pitämään yllä helpoillakin teoilla ja valinnoilla.

Sivu 6

3/2019


9 vinkkiä hyvään oloon ja parempaan jaksamiseen 1.Muista huvitella:

❖ Ilo ja hupi on asioita, joita ei pidä unohtaa

Miesten sokerisuositus määrä on 26 ja naisten 22 palaa sokeria vuorokaudessa.

kiireenkään keskellä 2.Juo vettä:

❖ n. 8 lasillista päivässä, parantaa aineenvaihduntaa ja auttaa ruoansulatusjärjestelmän toimintaa (+ paljon muita hyötyjä) 3.Liiku:

❖ valitse mahdollisuuksien mukaan portaat hissin sijaan ja kävely/pyöräily ajoneuvon sijaan 4.Ylläpidä hyvää hygieniaa:

❖ Paras tapa välttyä sairastumiselta ja tautien leviämiseltä 5.Syö hyvin ja monipuolisesti:

❖ syö vain sen verran, että tulet kylläiseksi ❖ muista täysjyvätuotteet jalostettujen viljatuotteiden sijaan

❖ vähärasvaiset ja -suolaiset vaihtoehdot ❖ suunnittele etukäteen päivien ruokarytmiä → säännöllinen ateriarytmi auttaa hallitsemaan herkkuhimoa ja napostelua ❖ muista riittävä kuidun saanti suoliston hyväksi 6.Pidä huoli riittävästä unensaannista ja sen laadusta: ❖ suositeltu määrä aikuisella n. 7-8h ❖ monia hyötyjä esim. sairauksien/sairastumisien ehkäiseminen ❖ muista säännöllinen unirytmi ❖ vältä raskaita aterioita, kofeiinia ja alkoholia ennen nukkumaanmenoa ❖ pyri jättämään elektroniikka pois n. 1h ennen nukkumaanmenoa 7.Venyttele: ❖ auttaa stressiin ja kiputiloihin 8.Istu tuolissa oikein: ❖ keskity pitämään selkä suorassa → auttaa laiskuuden ja väsymyksen tunteeseen 9.Tee asioita, joista nautit!

ELINTARVIKE

SOKERIA (1 SO-

(100G)

KERIPALA= N.2,5G)

KETSUPPI

7.5 SOKERIPALAA

APPELSIINI TÄYSMEHU

4 SOKERIPALAA

KOLA-VIRVOITUSJUOMA

4 SOKERIPALAA

MAUSTETTU RASVATON JOGURTTI

4.5 SOKERIPALAA

VÄLIPALAKEKSI

7 SOKERIPALAA

PÄHKINÄ-HEDELMÄ SEKOI-

8 SOKERIPALAA

TUS

TUMMA TÄYSJYVÄLEIPÄ, VÄRUSINAT

24 SOKERIPALAA

VITAMINOITU ENERGIA-

5 SOKERIPALAA

JUOMA

Aikuisella suolansaanti suositus vuorokaudessa on enintään 5 grammaa eli n. 1 vajaa teelusikallinen.

ELINTARVIKE

SUOLAA

4 SIIVUA RUISLEIPÄÄ

1,1 GRAMMAA

2 SIIVUA NÄKKILEIPÄÄ

0,7 GRAMMAA

3 SIIVUA EDAM-JUUSTOA

0,5 GRAMMAA

3 SIIVUA MEETVURSTIA

0,8 GRAMMAA

2 SIIVUA KINKKUA

0,5 GRAMMAA

1 RKL KETSUPPIA

0,5 GRAMMAA

100 GRAMMAA SALMIAK-

0,5 GRAMMAA

KIA VALMISATERIA (N.500G)

HEIKINTALOLAINEN

3 SOKERIPALAA

HÄSUOLAINEN

4,5 GRAMMAA

Sivu 7


Jouluinen tarina Kauan sitten Saimaan rannalla mökin väki valmistautui joulun viettoon. Lunta oli satanut pihalle isoiksi kinoksiksi. Joulun tunnelma oli käsin koskettava, mutta jouluvalmisteluista puuttui vielä joulukuusi. Mökin isäntä lähti etsimään sopivaa joulukuusta. Isäntä kiersi pitkin maita ja mantuja, mutta yhtään sopivaa joulukuusta ei näkynyt. Isäntä tallusteli pitkin metsätietä, kunnes huomasi oravan jäljet. Ne johdattivat suureen kuusikkoon lähelle peltoaukeata. Pellon laidalla hän huomasi hirven, joka söi taimikkoa. Sieltä löytyikin sopivan mittaisia joulukuusia. Hän sahasi yhden ja lähti kantamaan kuusta käsissään kohti rantapolkua. Rannalta aukesi syvä hiljaisuus kohti ulappaa, joka oli jäässä. Oli iltapäivä ja lähistöllä näkyi yllättävän aikaisessa vaiheessa rakennettu norpan pesä, jossa makaava norppa kuuli outoja ääniä. Isäntä ajatteli, että ei tässä kiirettä ole, joten hän kävi rakentamassa lumilinnan lähelle norpan pesää. Siitä tulikin kestävän näköinen lumilinna, ajatteli hän tunnin parin päästä. Isäntä laittoi joulukuusen lumilinnan eteen hankeen pystyyn ja kävi vielä pilkillä. Sillä välin norppa pyöritteli itsensä lumilinnan pihalle ihmettelemään rakennelmaa. Hämärä alkoi jo laskeutua ja mökin tyttö ja poika ihmettelivät, että missä isä viipyy. Äiti lähetti heidät etsimään isää. He lähtivät lyhtyjen kanssa matkaan ja kävelivät jälkiä pitkin lumilinnaan, missä löysivät isän tarjoamasta norpalle pilkkimiään kaloja. He viettivät yhdessä ikimuistoisen juttelu- ja ruokailuhetken norpan kanssa. Lopulta paikalle saapui myös äiti puurokattila käsissään, ja he söivät lämmintä puuroa ja kävelivät yhdessä takaisin mökille. Osmo

Sivu 8

3/2019


Jouluaskartelua Heikintalon Luova ryhmä aloitti jouluun valmistautumisen jo marraskuun puolella askartelemalla erilaisia joulukoristeita ja pöytälippuja itsenäisyysjuhlaan. Leivontaryhmässä leivottiin pipareita, joita koristeltiin piparitalkoissa.

HEIKINTALOLAINEN

Sivu 9


Norpparuudukko 1. Ensin tänne ja sitten uimaan 2. Saimaannorpan ja ihmisen herkkuruokaa 3. Saimaalla elää kala-, harmaa- ja selkä….mikä? 4. 5. 6. 7.

Saimaassa on näitä yli 14 000 kappaletta Suomen suurin järvi Saimaannorpan pääkaupunki Näitä autonkuljetuslauttoja näkee siellä täällä Saimaalla 8. Tämä rasvakerros lämmittää norppaa talvisin 9. Keltakukkainen vesikasvi, joka kelluu veden päällä 10. Saimaannorpalla pienet ja terävät 11. Tällä pyydystetään mm. muikkuja, mutta se voi olla norpalle vaarallinen 12. Pohjoiskarjalalainen kaupunki Saimaan rannalla 13. Vastasyntyneen norpan vauvakarvanväri 14. Tällä on mukava meloa Saimaalla 15. Tämän päälle norppa kiipeää keväisin kuivattamaan karvaa 16. Saimaannorpan pesän rakennusaine 17. Norpan nahassa oleva kuvio 18. Kansallispuisto Saimaalla 19. Norpan poikanen 20. Aika, jolloin ihmiset ovat paljon Saimaalla eivätkä koulussa tai töissä 21. Tällä norppa ottaa vauhtia uimiseen ja avannon tekoon 22. Saimaan rantojen eteläisin kaupunki 23. Tätä poltetaan myös Saimaan rannoilla keskikesän juhlissa 24. Rakennus, joka ohjaa valoillaan laivoja pysymään turvallisilla vesillä 25. Norppa tekee näitä talvella saadakseen happea 26. Suuri järvi Venäjän puolella. Sielläkin asuu norppia 27. Saimaannorpan tärkein aisti, tuntoaisti on erityisen herkkänä näissä

Sivu 10

3/2019


Karjalapiirakoi Pidimme Heikintalolla karjalanpiirakoiden leivontatalkoot. Riisipuuro oli keitetty edellisenä päivänä valmiiksi ja opastajamme Sirpa teki taikinan.

Ensin taikina paloitellaan ja kaulitaan piirakkapulikalla...

...tai pastakoneella.

Sitten levitetään riisipuuro ja rypytetään.

Seuraavaksi paistetaan kovassa lämmössä ja voidellaan voisulalla. Ja eiku herkuttelemaan! HEIKINTALOLAINEN

Sivu 11


Makumatka Ruandaan Ensimmäisenä päivänä Mediatrice Nyiramugisha eli Medi tuli tutustumaan Heikintalon toimintaan ja me tutustuimme myös häneen. Mietimme yhdessä, mikä olisi suurelle joukolle sopiva ruoka ja miten toteutamme sen Heikintalon keittiössä. Päädyimme tekemään liha sekä kasvisruokaa perunoiden kanssa. Ruandan maaseudulla syödään harvoin ruoan kanssa salaattia. Ruoka sisältää paljon kasviksia, ettei sitä nähdä tarpeelliseksi. Kaupungissa salaatti on yleisempi. Ruoilla ei myöskään varsinaisesti ole nimiä, ne ovat yleisesti ruokaa. Tekemämme ruokaa kutsuttiin lihapadaksi, siihen on kuitenkin tietyt ainekset ja resepti. Reseptiä voi varioida oman tarpeen ja saatavilla olevien ainesosien mukaan. Ruoan kanssa ei myöskään tarjoilla leipää. Se on siellä ennemminkin aamu- tai välipala. Jälkiruuaksi joimme ruandalaista AKEZZA – kahvia. Se on erikoiskahvia, joka on kasvatettu Maraban kylässä Ruandan eteläosassa. Sen on kasvattanut ja pessyt Abahuzamugambi ba Kawa (nimi tarkoittaa ideoiden yhdistämistä) osuuskunta, joka antaa suuren osan voitoista naisjäsenten ja heidän perheidensä tukemiseen. Kahvin on paahtanut Inha-paahtimo. Laadukkaisiin kahveihin erikoistunut artesaani kahvipaahtimo Voikkaalta, joka on voittanut vuoden espressopalkinnon vuonna 2018. Ruoan valmistus sujui nopeasti, koska Medillä oli keittiössä paljon apureita. Syöjiäkin oli runsaasti, 21 kappaletta. Ruoka sai paljon kehuja, liha oli mureaa, kasvikset maukkaita ja perunat täydellisiä. Käytetyt ainekset olivat tuttuja, mutta valmistettu hiukan eri tavalla kuin Suomessa. Medi kertoi kuinka Ihmiset yhdistävät Ruandan yleensä gorilloihin ja kansanmurhaan, joka tapahtui vuonna 1994. Nykypäivänä Ruanda on kuitenkin turvallinen ja siisti maa. Siellä on kaunis luonto ja paljon erilaisia eläimiä esim. gorilloja, kirahveja ja impaloja.

Sivu 12

3/2019


LIHAPATA À LA MAMA AFRICA (10 annosta) - varsiselleriä nippu - sipuli x6 - valkosipulia - vihreä paprika x2 - porkkana 500 g - keräkaali 1 kg - kidneypapu 500 g - peruna 1kg - 800 g liha (esim. karjalanpaistiliha)

- öljy - tomaattipyre 240 g - tomaatti x 4 - jauhelihamauste - suola - mustapippuri - paprikamauste - valkosipulijauhe - lihaliemikuutio x2 - kurkuma

Lihan valmistus - Laita liha kylmään ja kuivaan kattilaan ilman öljyä. Anna lihan päästää nesteet ulos ja imeä takaisin itseensä. Ota 1/3 nesteestä talteen. - Hauduta kannen alla, kunnes nesteet haihtuvat. Lisää tämän jälkeen öljy ja ruskista liha. Mausta suolalla. - Lopuksi lisää lihan sekaan sipuli, varsiselleri, paprika ja tuore valkosipuli. Anna kypsyä kannen alla. - Lisää tämän jälkeen 2/3 pilkotuista tomaateista, tomaattipyree ja lihaliemikuutio. Mausta paprika-, valkosipuli- ja jauhelihamausteella – anna porista hetki. - Kaada poistettu neste takaisin lihan sekaan, sekoita ja tarkista maku. Lisää suolaa, jos tarvetta. Kasvikset - Kuori ja pilko porkkana, sipuli, valkosipuli, varsiselleri, keräkaali, tomaatti ja paprika. - Kuullota öljyssä toisessa kattilassa kovuusjärjestyksessä pilkotut porkkanat, keräkaali, sipuli, varsiselleri ja paprika.

- Säästä puolet pilkotuista sipuleista lihaa ja perunoita varten. - Mausta suolalla ja kurkumalla. Hauduta kannen alla, kunnes kasvikset ovat pehmeitä. - Lisää 1/3 pilkotuista tomaateista ja pavut. Hauduta kannen alla. Perunat - Kuori perunat ja keitä ne kypsäksi suolalla maustetussa keitinvedessä. - Kaada vesi pois. - Kuullota sipuli ja lisää ne perunoihin. - Tarkista maku – lisää suolaa, jos tarvetta.

HEIKINTALOLAINEN

Sivu 13


Heikintalon harjoittelija Hei vaan, olen Liisi, 36-vuotias sosionomiopiskelija Saimaan ammattikorkeakoulusta. Olen Heikintalolla työharjoittelussa viikoilla 38-45. Aikomukseni on valmistua keväällä 2021 eli vielä on vähän pakerrettavaa.

Olen ollut reilut kahdeksan vuotta töissä siivousalalla, mutta pääsin vihdoin työllisyysrahaston tukemalle opintovapaalle. Hurraa! Toivottavasti moppi jää piakkoin lopullisesti nurkkaan. Aiemmilta koulutuksiltani olen merkonomi, viittä vaille valmis mediaassistentti sekä tekstiiliartesaani. Nyt kuitenkin tuntuu, että olen löytänyt oman alani. Harrastan vapaa-ajallani perheen kaitsemisen, sohvalla makoilun ja syömisen lisäksi käsitöitä sekä roller derbyä, jossa toimin blokkerina eli puolustajana. Joukkueeni on Etelä-Karjalan kovin roller derby -joukkue, Lpr HCRollers.

Mitä on Roller derby? Roller Derby on joukkuepeli, jota pelataan quad-rullaluistimilla (luistimen neljä pyörää ovat kahdessa rivissä).

Heikintalolla minut on otettu vastaan lämpimästi ja viikot ovat menneet täällä ollessa todella nopeasti. Näin mukavaan porukkaan on ollut ihana tutustua.

Joukkueet luistelevat ovaalin muotoisella radalla, joka voi olla joko tasainen tai kalteva. Koska roller derby on vahvasti kontaktilaji, käytetään myös kyynärpää-, ranne-, polvi- ja hammassuojia. Pelivälineenä on oma keho. Pelissä on kaksi joukkuetta, joista radalla on kerrallaan viisi henkilöä kummastakin. Yksi joukkueen viidestä pelaajasta on pisteidentekijä eli jammeri, ja loput runkopelaajia, eli blokkereita, jotka puolustavat omia pisteitään ja hyökkäävät omalle jammerilleen. Roller derbyn harrastajista pääosa on naisia, mutta joukkueita löytyy myös miehille ja nuorille.

Sivu 14

3/2019


Heikintalon harjoittelija Koin suhteellisen haasteelliseksi mahduttaa miun elämän yhdelle sivulle. Valmistaudu, tässä se kuitenkin tulee pähkinänkuoressa! Koko ikänsä Lappeenrannassa asunut 28 vuotias tytön tyllerö Anniina. Opiskelen sosionomiksi monimuotoryhmässä ja olen meidän ryhmän luokanvanhin. Toisin sanoen hoidan luokan sisäistä sekä opettajien ja oppilaiden välistä tiedotusta, osallistun Saimaan ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen sekä kuuntelen luokkatoverien huolia ja murheita tarvittaessa. Jos vapaa-aikaa hektisen koulurupeaman jälkeen jää, tykkään laittaa ruokaa, höntsäillä metsässä, hengata kamujen kanssa, pumpata rautaa, pelata pleikkaria ja lukea kirjoja. Puikot pysyy kerran vuoteen kädessä villasukkien neulomisen merkeissä. Voisin itseni luokitella höpsähtäneeksi fantasian ystäväksi. Tämä kategoria menee niin peleissä, kirjoissa kuin myös leffoissa. Ultimaattisiin pelilemppareihin kuuluu Skyrim, Destiny ja Witcher (pelaajat tietää, muut katsokoon googlesta tai kysykää miulta ^_^ ). Olen yltiöpositiivinen hölösuu ja oonkin Heikintalolla nauttinut uusiin ihmisiin tutustumisesta ja ennen kaikkea heiltä oppimisesta. Kiitos tästä, kasvoin paljon ihmisenä kuin myös ammatillisesti parin kuukauden aikana mitä teidän kanssa vietin. Toivottavasti vielä tapaamme <3 Mitä on monimuoto-opiskelu? Monimuoto-opiskelu sopii henkilölle, joka on jo työelämässä tai muutoin ei voi osallistua perinteiseen kokopäivätoimiseen opetukseen. Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuotototeutuksella on samat opetussuunnitelmat kuin päivätoteutuksella. Lähijaksojen ulkopuolella opiskelijat tekevät myös oppimistehtäviä ja projekteja joko yksin tai ryhmätyönä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS), joka pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT).

HEIKINTALOLAINEN

Sivu 15


Pahvikuusen teko-ohjeet 1. Pahvikuusta varten tarvitset pahvia, sakset, kuumaliimaa (tai teippiä) ja koristeita.

7. Liimaa (tai teippaa) suikaleet kartioon.

2. Rullaa pahvista kartio. Liima tai teippaa kiinni.

8. Leikkaa ja liimaa hapsutettuja suikaleita kärkeen asti.

3. Leikkaa pohja tasaiseksi. Tötterö on valmis.

9. Tee pienempi kartio kuuselle hatuksi. Hapsuta.

4. Leikkaa pahvista suikaleita. Leveys riippuu siitä kuinka pörheän kuusen haluat.

10. Liimaa hattu kärkeen.

5. Leikkaa suikaleisiin hapsuja.

11. Koristele.

6. Taivuta reuna, jotta se on helpompi liimata kartioon kiinni.

Sivu 16

12. Erivärisillä pahveilla ja koristeilla saa helposti tehtyä erilaisia.

3/2019


HEIKINTALON KUMMIT Heikki Hietamies, suomalainen toimittaja, juontaja, kirjailija ja koomikko Kansanedustaja Anneli Kiljunen Kansanedustaja Jukka Kopra Ilpo Hakula, KELA:n Etelä-Karjalan vakuutuspiirin johtaja, Eksoten hallituksen II varapuheenjohtaja, SOCOM - Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Katri Sokura, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) sosiaalityöntekijä Kari Pitkänen, Teollisuusneuvos, Rettig-Strengbergin Lämpöpatteri-yhtiön johtaja, Helkama kodinkone- ja jääkaappiteollisuuden johtaja

Kummit välittävät tietoa Heikintalon toiminnasta sidosryhmilleen. Heikintalon kummius on kunniatehtävä.

Heikintalon kummit saavat ajantasaista tietoa Heikintalon toiminnasta. Kummit käyvät myös tapaamassa Heikintalon toimintaan osallistujia.

Heikintalo luo ja ylläpitää hyviä suhteita päättäjiin.

HEIKINTALOLAINEN

Sivu 17


Itsenäisyysjuhla Itsenäisyyspäivän aattona juhlimme itsenäistä Suomea. Alkuun kuuntelimme Paula Vesalan laulaman Finlandia-hymnin. Juuri ennen bileiden alkua saimme STEA:lta hyvin juhlaan sopivan uutisen. STEA myönsi hakemamme korotuksen Heikintalon avustustasoon ja on tehnyt avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle saman suuruisena kuin anoimme. Heidän mukaan Heikintalo tuntee toimintaympäristönsä ja kykenee tarjoamaan toimijoilleen julkisen sektorin palveluita täydentävää tukea ja toisaalta ohjaa heitä myös eteenpäin. Sali oli koristeltu juhlan teeman mukaisesti ja ruokana oli karjalanpaisti, perunat, porkkana– ja lanttulaatikko, karjalanpiirakat ja jälkiruokana täytekakkukahvit.

Norpparuudukon vastaukset

Kolme suomalaista lähti metsään hakemaan joulukuusta. Yhdellä oli saha, toisella kirves. Mikä kolmannella oli? Ientulehdus. Joka kolmannella suomalaisella on ientulehdus. Ku koira mehtään väkisin ajetaan, se hännättömän oravan haukkuu. Eli kun vasten tahtoa joutuu tekemään jotain, se on paha. Mies nakkikioskilla: ”Hyvää päivää, tilaan vedyn kaikilla mausteilla! Mustapippuri, suola, sahrami, kurkuma, inkivääri, kaneli, oregano, muskottipähkinää…”

Sivu 18

3/2019


HEIKINTALO KEVÄT 2020 Maanantai

BÄNDI-ILTA MAANANTAISIN KLO 16 -18

klo 10:30 mediapaja klo 14:00 luovaryhmä klo 16-18 illanvietto Heikintalolla Tiistai klo 9:30 mediapaja

klo 14:00 yhteisökokous Keskiviikko klo 10:30 mediapaja klo 14:00 luova ryhmä klo 16-18 illanvietto Heikintalolla Torstai klo 9:30 mediapaja

SAUNA KESKIVIIKKOISIN MIESTEN VUORO KLO 15:00 – 16:15 NAISTEN VUORO KLO 16:30 – 17:30

klo 14:00 työelämävalmennus Perjantai klo 9:30 viikkosiivous klo 10:30 mediapaja klo 13:00 tietovisa

Mahdolliset muutokset ohjelmaan ilmoitetaan Heikintalon kotisivulla www.heikintalo.fi

Heikintalon lounas ma—pe klo 12:00 aktiivikävijöille. Ilmoittautuminen klo 10:00 mennessä.

KUNTOILUTILA Heikintalolla on mahdollisuus kuntoilla. Kuntoilutilassa on muun muassa cross trainer, kuntopyörä, soutulaite, penkki ja vapaita painoja sekä kahvakuulia.

TULOSSA Kehittämispäivä I

22.1.

Ystävänpäiväkahvit 14.2. Karhusaaren laavu

20.2.

Kehittämispäivä II

26.3

Heikintalon synttärit 8.4. Pääsiäisateria

17.4

Wappujuhla

30.4.

HEIKINTALOLAINEN

Sivu 19


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

HEIKINTALO KAHILANNIEMENTIE 5 53130 LAPPEENRANTA puhelin:

050 4016 308

sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut:

www.heikintalo.fi

Päätoimittaja: Lasse Koivumäki Toimitus, taitto, kuvat ja grafiikka: Heikintalon lehtityöryhmä Julkaisija: Heikintalo

19. vuosikerta

Profile for heikintalo

Heikintalon joululehti 2019  

Heikintalon joululehti 2019

Heikintalon joululehti 2019  

Heikintalon joululehti 2019

Advertisement