__MAIN_TEXT__

Page 1

HEIKINTALOLAINEN

1/2019


TUKEVASTI ARJESSA Nro 1/2019

Julkaistu vuodesta 2002

HEIKINTALO KAUPPAKATU 61 7 D, 2. KERROS 53100 LAPPEENRANTA Käynti Mutkakadun puolelta ESPAmarketin viereisestä ovesta.

TÄ SSÄ LEHDESSÄ Pääkirjoitus

3

Toiminnallinen päivä

4

Puh. 050 4016 308

Ryhmätoiminta

5

sähköposti: heikintalot@gmail.com

Työ

6

kotisivut: www.heikintalo.fi

Opiskelu

7 8-9

Facebook: Heikin Talo Heikintalo Ry

10

Instagram: Heikintalo

11 Kansikuva: Kuvat: Heikintalon arkisto ja Pixabay— ilmaisia kuvia yleiseen käyttöön AUKIOLOAJAT 31.5.2019 ASTI ma 10:00-18:00 ti 8:30-16:00 ke 10:00-20:00 to 8:30-16:00 pe 9:30-15:30

12-13 14 15 Tietovisa

17 Harjottelussa Heikintalolla 3x terveellistä välipalaa

SIVU

2

16

18

Heikintalon ohjelma

19

Takakansi

20


TOIMINNAN UUDISTAMINEN TOI MENESTYKSEN OMA TOIMINTAMALLI LAATUPERIAATTEET KOHDERYHMÄN UUDELLEEN MÄÄRITTÄMINEN Heikintalo irtisanoi Suomen Klubitalot ry:n jäsenyyden vuoden 2017 lopulla, koska Heikintalo koki perinteisen Klubitalo-ideologian rajoittavan toimintaa. Heikintalo kehitti oman Tukevasti arjessa—toimintamallin työelämäosallisuuden vahvistamiseen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Heikintalo on valikoinut toimintamalliinsa parhaat ja soveliaimmat osat Fountain House– ja työpajatoimintamallista sekä yhdistänyt niihin Heikintalon kehittämät toiminnat ja laatuperiaatteet. Heikintalon toiminnallisen päivän kokonaiskäyntimäärä vuonna 2018 oli 3 952 käyntiä. Vapaa-ajan toiminnan kokonaiskäyntimäärä oli 964 käyntiä. Käyntien kokonaismäärä oli yhteensä 4 916 käyntiä. Heikintalon toimintaan liittyi 23 toimijaa vuonna 2018. Toiminnallisen päivän kokonaiskäyntimäärä vuonna 2017 oli 2 860. Vapaa-ajan toiminnan kokonaiskäyntimäärä oli 672. Kokonaiskäynti oli yhteensä 3 532 käyntiä vuonna 2017. Uusia toimijoita liittyi 12 Heikintalon toimintaan vuonna 2017. Käyntimäärät Heikintalolla ovat kasvaneet merkittävästi. Käyntimäärien kasvu selittyy Heikintalon toiminnan sekä toimintamallin kehittämisellä ja toiminnan kohderyhmän laajentamisella. Heikintalo on onnistunut hyvin tiedottamisessa, jonka ansiosta tieto Heikintalon toiminnasta on tavoittanut yhä enemmän ihmisiä. Heikintalon toiminnasta saa vuoden 2019 aikana uutta tietoa, kun Heikintalo julkaisee Heikintalon toiminnan käsikirjan. Heikintalo solmi kumppanuussopimuksen ja osallistui hallituksen Yhdessä hyvä ote (OTE) -kärkihankkeen Etelä-Karjalan työryhmään. Hankkeessa luotiin muun muassa modulaarinen työhönvalmennusmalli. Heikintalo osallistui hallituksen OTE-kärkihankkeen Etelä-Karjalan Konsensuksen rakentajat-ryhmään, johon kutsuttiin merkittävimpiä alueellisia työllisyyden edistäjiä. Ryhmään osallistujat solmivat Etelä-Karjalan Konsensussopimuksen, jossa määritellään toimijoiden vastuut osatyökykyisten työllistymiseksi. Heikintalo hyväksyttiin Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen opinnollistamishankkeeseen. ValtakunnallinenTyöpajayhdistys konsultoi Heikintaloa laatutyössä. Heikintalon laatukäsikirja ja laadunarviointimalli valmistuivat vuonna 2018. Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat tekivät opinnäytetyön Heikintalon toiminnallisen päivän vaikutuksista Heikintalon toimintaan osallistujien toimijuuden ja osallisuuden kokemuksiin. Lasse Koivumäki


HYVÄ PÄIVÄ TEHDÄÄN

YHDESSÄ

TOIMINNALLINEN PÄIVÄ Heikintalon toiminnan ydin on toiminnallinen päivä. Toiminnallisen päivän aikana tehtiin erilaisia työtehtäviä kuten toimisto-, kanttiini-, keittiö-, siivous- ja kiinteistön hoitotehtäviä. Toiminnalliseen päivään osallistuminen on ollut vapaaehtoista, kuten kaikkeen muuhunkin Heikintalon toimintaan. Toiminnallisen päivän tärkein tehtävä on ollut tukea osallistujan omaehtoista kuntoutumista sekä edistää osallistumismahdollisuuksia että vahvistaa työelämäosallisuutta. Osallistujat ovat osallistuneet omien voimavarojensa mukaan Heikintalon toiminnalliseen päivään. Toimijoilla on ollut mahdollisuus hyödyntää ja kehittää osaamista sekä taitoja monipuolisissa työtehtävissä. Työtehtäviin osallistumiseen sai valita oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Toimijat ja henkilökunta tekivät tehtäviä yhdessä. Kaikkiin työtehtäviin annettiin perehdytys ja ohjaus. Toiminnallisen päivän aikana oli myös ryhmätoimintaa, johon osallistuminen oli vapaaehtoista. Ryhmiä olivat muun muassa luova ryhmä, mediapaja ja työelämävalmennusryhmä Duunikahvila.

SIVU

4


RYHMÄTOIMINTA PITÄÄ MIELEN VIRKEÄNÄ JA LISÄÄ HYVINVOINTIA Ryhmään kuuluminen on olennainen osa ihmisenä olemista. Toiminta ryhmässä luo yhteen kuuluvuuden tunnetta ja mielihyvää, sekä tyytyväisyyttä. Heikintalolla tehdään paljon ryhmässä. Yhdessä tekeminen onkin mukavampaa ja toisten kanssa toimiessa oppii enemmän kuin yksin. Ryhmiä ovat muun muassa leivonta-, luova– ja digiryhmä. Heikintalo on kehittänyt Heikintalon vapaa-ajan ja virkistystoimintaansa toimijoiden toiveet ja tarpeet huomioiden. Toimintaan osallistuminen on lisännyt toimijoiden osallistumismahdollisuuksia. Toimijat ovat kokeneet, että he ovat osallistuneet mielekkääseen toimintaan ja saaneet vertaistukea. Vuonna 2018 vapaa-ajan toiminnan käyntimäärä oli yhteensä 964 ja toimintaa järjestettiin 138 kertaa.

Vapaa-ajan toimintaa oli maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16-18. Perjantaisin vapaaajantoimintaa oli ajalla 1.1.-31.5.2018. Bänditoimintaa oli keskiviikkoisin klo 18-20 ajalla 1.1.-31.5.2018 ja 12.-23.12.2018. Toimijat suunnittelivat itse vapaa-ajan toiminnan sisällön. Toimijoiden toiveiden mukaisesti vapaa-ajan toiminnoissa tehtiin yhdessä muun muassa ruokaa, pelailtiin lautapelejä ja laulettiin karaokea. Bänditoimintaan saivat kaikki halukkaat tulla soittamaan ja kokeilla eri instrumentteja sekä laulaa. Bänditoimintaan sai osallistua myös kuuntelijan roolissa. Toimintaan osallistujien mielestä parasta oli saada viettää aikaa yhdessä, tavata ja tutustua toisiin ihmisiin, saada seuraa vapaa-aikaan sekä keskustella, vertailla että vaihtaa kokemuksia.

SIVU

5


TUETTU OSA-AIKAINEN TYÖ Heikintalo tukee toimijoiden siirtymistä työelämään ja opiskeluun. Toimija voi vahvistaa työelämävalmiuksiaan ja oppia uusia taitoja osallistumalla Heikintalon toiminnallisen päivän työtehtäviin. Toimijalla on mahdollisuus tehdä tavoitesuunnitelma ja kartoittaa työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Heikintalolla on mahdollista suorittaa myös kahden kuukauden pituinen työhönvalmennusjakso. Heikintalolla voi käydä tekemässä toiminta– ja työkyvyn itsearvioinnin Kykyviisarilla. Tekemällä arvioinnin esimerkiksi puolen vuoden välein, pystyy henkilö seuraamaan toiminta– ja työkyvyn kehitystä. Heikintalo tukee toimijoita löytämään sopivaa työtä, esimerkiksi osa-aikaista työtä, avoimilta työmarkkinoilta. Heikintalon kautta on mahdollista päästä tuettuun osa-aikaiseen työhön. Tuetussa osa-aikaisessa työssä Heikintalon työntekijä vastaa työhön perehdytyksestä ja antaa toimijalle tukea koko työjakson ajan. Heikintalon työntekijä ei paikkaa poissaoloja. Tuettu osa-aikainen työ on ansiotyötä työsuhteessa. Työskentely tapahtuu tavallisella työpaikalla. Työpäivän pituus on yleensä neljä tuntia päivässä. Työpäiviä voi viikossa enintään viisi. Työstä maksetaan vähintään minimipalkka, joka on työpaikalla käytettävän työehtosopimuksen mukainen. Heikintalon työvalmentaja toimii toimijan ja työnantajan tukena kaikkiin työllistymiseen liittyvissä asioissa. Heikintalo ja Lappeenrannan kaupunki ovat tehneet tuettua osa-aikaista työtä koskevan sopimuksen kahdesta työpaikasta, joka on edelleen toistaiseksi voimassa.

SIVU

6


TYÖVALMENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Heikintalon työ– ja opiskeluyksikön ohjaaja Päivi Varis suoritti työvalmentajan erikoisammattitutkinnon Saimaan ammattiopisto Sampo:ssa. Päivin asiantuntijuus on lisääntynyt kuntoutumisen, valmennuksen ja työllistymisen asiantuntijatehtävissä. Työvalmentajanan Päivin työtehtäviä on työskentely toimijoiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. Työvalmentajana Päivi tekee laaja-alaista yhteistyötä työnantajien, oppilaitosten sekä muiden ammattialojen ja palvelusektorien edustajien kanssa.

TYÖKYKYKOORDINAATTORI Työkykykoordinaattori on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen. Hän on perehtynyt työkyvyn säilymistä edistävään keinovalikoimaan ja keinojen yhdistelmiin, olipa kyse tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mielenterveysongelmista tai muusta työkykyä uhkaavasta syystä. Tavoitteellisten vuorovaikutussuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen ovat olennainen osa molempien ammatillista osaamista. Työvalmentajan ja työkykykoordinaattorin työtehtävissä korostuu ratkaisukeskeisyys, työelämän tuntemus sekä monialaisen perustiedon hallitseminen, joita sovelletaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa rakennetun työelämätavoitteen saavuttamiseksi.

Tutkinnon suorittanut käyttää työssään uusinta alan tietoa ja kehittää omaa työtään ja työyhteisön toimintaa. Heikintalon toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki valmistui työkykykoordinaattoriksi vuoden 2019.

SIVU

7


TUTKITTUA TIETOA KOHDERYHMÄPALAUTE Vuoden 2018 kohderyhmäpalautteen tekivät Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat opinnäytetyönä ”On tärkeää, että kuuluu jonnekin” Heikintalon toiminnallisen päivän vaikutuksia toimijuuden ja osallisuuden kokemuksiin. Heikintalon toimintaan osallistujien kokemia vaikutuksia, joita on tullut Heikintalon toimintaan osallistumisen myötä:

Kerätyn tiedon perusteella voidaan päätellä, että Heikintalolla tapahtuva toiminta on vaikuttanut toimijoiden säännöllisempään päivärytmiin ja terveellisempiin elämäntapoihin. Tätä voidaan perustella Heikintalon omalla säännöllisellä päiväohjelmalla, johon kuuluu aamupala, työtehtävät, terveellisen lounaan valmistaminen, siivoaminen ja erilaisiin ryhmiin osallistuminen toimijan oman kiinnostuksen mukaan. Heikintalo tukee säännöllisellä päivärytmillä ja -ohjelmalla esimerkiksi työllistymisestä kiinnostuneiden toimijoiden toimintakykyä. Totuttelu normaaliin arkirytmiin pitkänkin kotonaolon jälkeen voi olla haastavaa, mutta Heikintalo tarjoaa toiminnalliseen päivään osallistujille turvallisen ympäristön sen harjoitteluun. Tätä kuvaavat hyvin toimijoiden toteamukset ”tulee johonkin lähdettyä” ja ”säännöllisempää ja terveellisempää elämää”.

SIVU

8


HEIKINTALON TOIMINNAN VAIKUTUKSIA HYVINVOINTIIN

Kerätyn tiedon perusteella voidaan todeta, että Heikintalon toimintaan osallistuminen on parantunut vastaajien sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vuorovaikutustaitojen paraneminen on auttanut tulemaan paremmin toimeen toisten ihmisten kanssa ja auttanut saamaan uusia ihmissuhteita. Parempi mieliala on lisännyt stressinsietokykyä ja vähentänyt ahdistuneisuutta sekä pystynyt ennalta ehkäisemään masentumista. Liikunnan lisääminen on parantanut unen laatua, itseluottamusta ja elämään tyytyväisyyttä. Tasapainoisuus, iloisuus sekä energisyys ovat lisääntyneet sekä keskittymiskyky on parantunut. Oman elämän hallinta on parantunut. Lisäksi toimijat ovat kokeneet saaneensa onnistumisen kokemuksia.

Tietoisku Heikintalon toimija, Kirsikka, sai paikan STEA:n Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelman ansiosta. Kirsikan työllistänyt yhdistys hakee STEA:lta jatkorahoitusta voidakseen pitää Kirsikan työntekijänä jatkossakin. SIVU

9


SIVU

10

.

LUMIKIRKKO Linnoituksen Lumikirkon alttari. Varsin komean näköinen rakennelma. Tänne me käveltiin iloinen matka Heikintalolta.

Alma, Merja, Topias, Päivi, Pete, Henna, Marita ja Ruut lumikirkkoa ihastelevin miettein poseeraamassa sen edustalla.

Alma, Merja, Osmo, Topias, Päivi, Pete ja Marita iloisissa tunnelmissa Lumikirkon edustalla.

SIVU

10


SIVU

11


Taideterapiasovellus AddrFRPaint android—sovelluksella tein nämä kuvat. Pehmeät, psykedeeliset kuviot. Lisäksi valokuvasta on tehty sillä sovelluksella renderöity Mona– Lisa. Sovelluksen säädöt . ovat Mirror, Thinknes , Opacity, Colors, Effects, Fill on/ off, Status, Save image, Open image, Render, Help, About, Exit, Fix orientation. Sovellus on hyvä taideterapiasovellus. Sovelluksen käyttäjä ja kirjoittaja MP

MUSIIKKI ON TERAPIAA Musiikki edistää hyvinvointia. Musiikki toimii ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. Se rikastuttaa vuorovaikutusta. Musiikki tuo mieleen tunteita ja muistoja. Musiikki synnyttää mielikuvia. Heikintalon bändi-illoissa saa vetää rokkia. Se tekee hyvää kaikin puolin!

SIVU

12


SIVU

13


SIVU

14

-HKHeikintalon keittiö Tiskaaminen kokemuksena Mikä on tiskaamisen kokemus? Sanoisin että se riippuu ihmisestä itsestään. Yleisesti voisi sanoa, että tiskaaminen on aika normaalia toimintaa, jonka tuntuma riippuu tiskaajasta. Vesi on aika neutraali elementti. Jos se on sopivan lämmintä sormille eikä polta niin tiskaaminen tuntuu miellyttävämmältä. Jos kädet ovat rennot niin tiskaaminen sujuu helpommin. Väsyneillä käsillä tiskaaminen on aika rasittavaa, mutta jos virtaa riittää niin tiskaaminen sujuu kuin tanssi. Jos kehossa on kiputiloja niin seisominen tiskatessa voi tuntua rasittavalta, mutta jos on vaikka vähän voimistellut ja venytellyt, voi olla aika helppoa tiskata. Tiskaamisessa saa näkyvää jälkeä aikaan – tai silloin oikeastaan poistaa näkyvät jäljet. Se, ja kun tiskaaminen on tärkeä ja arvostettu työ sosiaalisesti, tuntuvat erityisen hyvältä mielenterveydelle. Tiskaaminen myös pitää kädet kunnossa ja aikaansaa raikkaan tuoksun keittiöön. Tiskatessa ihminen pysyy liikkeessä ja aktiivisena – ihan toista kun odottaisit konetiskin valmistumista sohvalla. Tiskikoneissa on sellainen huoli, että jos sitä ei valvo, voi pahassa tapauksessa seurauksena olla seurauksena vesivahinkoja talon lattiaan ja lattiarakenteisiin, ja kuivatus voi käydä kalliiksi. Tiskit olisi hyvä tiskata heti kun niitä tulee, niin on sitten mukava tulla kotiin ja huomata että täällähän onkin siisti tiskiallas. Tiskatessa voi siis yllättää itsensä! Elämässä olisi hyvä ennakoida – jos pystyy ja ehtii. Silloin asiat sujuvat leikiten ja aikaa riittää myös muuhun. Kun on aktiivinen huomaa pikkuhiljaa, että vuorokaudessa onkin enemmän tunteja ja ehtii enemmän. Hyvä suhteellisuusteoria on sellainen, että huomaa oman suhteensa lähimmäisiin ja ympäröivään luontoon. Kun tekee etukäteen asioita varastoon ja yrittää myös varastoida kuntoa niin hyvin kuin pystyy, on aina takatasku mistä ottaa, jos tulee yllättäviä tilanteita. Siinä voisi partiolaisen tavoin todeta, että Ole valmis – aina valmiina! Osmo

SIVU

14


-HKHeikintalon keittiö Heikintalolla valmistetaan joka arkipäivä yhdessä terveellinen kotiruokalounas. Suunnittelemme torstaisin ruokalistan seuraavalle viikolle.

SIVU

15


TIETOVISA

SIVU

16

1

Mikä on Australian rahayksikkö? A) Australian punta B) Australian dollari C) Australian frangi

2

Minkä miljoonakaupungin kaupunginosa on Queens? A) Lontoon B) Los Angelesin C) New Yorkin

3

Minä vuonna Ilta-Sanomat on perustettu? A) 1932 B) 1980 C) 1898

4

Kuka keksi puhelimen (vuonna 1875)? A) Alexander Graham Bell B) Guglielmo Marconi C) William G.S.M. Phone

5

Kuka tähtitieteilijä esitti ENSIMMÄISENÄ (virallisesti) teorian, että maa pyörii akselinsa ympäri, kuu kiertää maata ja että, maa ja muut planeetat kiertävät auringon ympäri ? A) Johannes Kepler B) Nikolaus Kopernikus C) Galileo Galilei

6

Minkä järven jäällä Lalli tarun mukaan surmasi Piispa Henrikin vuonna 1156? A) Lappajärven B) Inarijärven C) Köyliöjärven

7

Minkä nuorisoliikkeen synnytti vuonna 1908 englantilainen Robert BadenPowell? A) Nuorisokulttuurin B) Partioliikkeen C) Nuorkauppakamarin

8

Minkä pikaruokaravintolan nimensä mukaiset veljekset perustivat Pasadenaan Kaliforniaan vuonna 1937? A) Burger King B) McDonald's C) Carroll's

9

Mikä Suomessakin esiintyvä eläin on latinaksi " Ursus Arctos"? A) Karhu B) Susi C) Ilves

10

Mikä seuraavista lajeista EI OLE OLLUT nyky-aikaisten Olympiakisojen virallinen laji? (Tosin on ollut näytöslaji.) A) Köydenveto B) Kroketti C) Kalastus D) Pituussukellus

11

Kenen nais-poptähden oikea nimi on Annie Mae Bullock? A) Diana Rossin B) Annie Lennoxin C) Tina Turnerin

12

Kuka näytteli miespääosan 1974 valmistuneessa elokuvassa Chinatown? A) Jack Nicholson B) Marlon Brando C) Martin Sheen


SIVU

17

TIETOVISAN VASTAUKSET 1 B) 2 C) 3 A) 4 A) 5 B) 6 C) 7 B) 8 B) 9 A) 10 C) 11 C) 12 A)


Harjottelussa Heikintalolla Moikka kaikki! Nimeni on Alma ja olen 21-vuotias lähihoitajaopiskelija Saimaan ammattiopisto Samposta. Olen työssäoppimissa Heikintalolla maaliskuun alkuun, jonka jälkeen valmistun. Opintojen lisäksi aika kuluu ystävien ja erilaisten harrastusten parissa. Harrastuksiin lukeutuu mm. valokuvaus, maalaus, lukeminen ja liikunta. Taiteelliseksi persoonaksi voi minua kai kutsua. Olen viihtynyt Heikintalolla hyvin. Pidän siitä, että jokainen päivä on omanlaisensa. Heikintalolla on hyvä olla, ilmapiiri on lämmin ja välittävä. Mukavaa tehdä yhdessä. Ihanaa kevättä kaikille!

3X TERVEELLISTÄ VÄLIPALAA 1. VIHERSMOOTHIE Sekoita nämä ainekset tehosekoittimessa: •

1 omena

1 banaani

1 avocado

Pala inkivääriä

Kourallinen pinaattia

Soijamaitoa/vettä

2. CHIA-VANUKAS •

50g mustikoita

3,5dl soijamaitoa

1,5 rkl chiasiemeniä

1 tl vanilliinisokeria

Sekoita ainekset ja anna sen valmistua tunnin. Viimeistele banaaniviipaleilla ja marjoilla. Chia siemenet turpoavat nesteessä. Siemenissä korkea energiapitoisuus ja ne täyttävät mahan pitkäksi aikaa.

3. VIHANNESTIKUT JA HUMMUS Pilko esim. paprikaa, porkkanaa ja kurkkua. Dippaile hummukseen!

SIVU

18


HEIKINTALON OHJELMA 31.5.2019 ASTI Maanantai klo 10:30 mediapaja klo 13:00 leivontaryhmä klo 14:00 luovaryhmä klo 16-18 illanvietto Heikintalolla

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Heikintalon kotisivulla www.heikintalo.fi Heikintalon lounas on arkisin klo 12:00 aktiivikävijöille. Ilmoittautuminen klo 10:00 mennessä.

Tiistai klo 9:30 mediapaja klo 10:30 yhteisökokous klo 13:00 leivonta klo 14:00 kehittämisryhmä Keskiviikko klo 10:30 mediapaja klo 13:00 leivontaryhmä klo 14:00 luova ryhmä klo 16-18 illanvietto Heikintalolla klo 18-20 bändi-ilta Heikintalolla Torstai klo 9:30 mediapaja klo 10:30 keittiöpalaveri klo 13:00 leivonta klo 14:00 duunikahvila Perjantai klo 9:30 viikkosiivous klo 10:30 mediapaja klo 13:00 tietovisa Klo 14:00 viikon syntymäpäiväkahvit

SIVU

19


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

HEIKINTALO KAUPPAKATU 61 7 D, 2. KERROS 53100 LAPPEENRANTA Puhelin: 050 4016 308 sähköposti: heikintalot@gmail.com kotisivut:

www.heikintalo.fi

Päätoimittaja: Lasse Koivumäki Toimitus, taitto, kuvat ja grafiikka: Heikintalon lehtityöryhmä Julkaisija: Heikintalo ry 17. vuosikerta

Profile for heikintalo

Lehti 1/2019  

Lehti 1/2019  

Advertisement