Page 26

Heisa

Eerbied voor de waarheid Een klein orgaan van de mens, de tong, kan heel liefdeloos zijn. De Bijbel zegt hierover: “Met haar loven wij God de Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis geschapen zijn. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan is zijn vroomheid niet veel waard”.

H. Dionysius Heijen, Jaargang 35 Pastoor H.Reijnen, Hoefstraat 39, 6598 AM Heijen T: 0485 511533 M: 06 10087938

Kerkberichten: zie 1Gennep, en via www.heijen.info Wijziging in informatie: www.heijen.info

vieringen in

oktober 2016

Zaterdag 01 oktober geen dienst Zondag 02 oktober 09.30 uur Eucharistieviering Zaterdag 08 oktober 19.00 uur Gildemis, Eucharistieviering met het gezinskoor

Ooit zei een wijze eens dat een lasteraar aan zijn tong verdiende opgehangen te worden en de mensen die naar hem luisterden aan hun oren. Vroeger werd onkuisheid als een grote zonde aangemerkt, maar zou de lasterzucht niet veel erger zijn? Tot onze schande bestaat het woord ‘kwaadspreken’ maar niet het woord ‘goedspreken’. Een christen zal wél het goede van zijn medemens bekend maken. Hij zal er geen behagen in scheppen als hij een ander hoort kwaadspreken. Hij zal deze ook niet stimuleren door nieuwsgierige vragen te stellen. Beter is het om het gesprek op een ander onderwerp te brengen en zo de gedachten af te leiden. Beoefent steeds de gulden regel: “Bekommert u alleen om de eigen ondeugd en bewondert in anderen juist de deugd, het goede”. De christen hoedt zich tevens voor ieder oppervlakkig oordeel dat zonder veel nadenken wordt uitgesproken. Het Evangelie zegt: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij veroordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en zuster en merkt gij niet de balk op in uw eigen oog?” (Mt 7, 1-3). Hetzelfde Evangelie zegt dat we rekenschap moeten afleggen van ieder woord dat verkeerd is; hoeveel te meer dan van eerroof en liefdeloosheid. Voor iedere christen moet het woord gelden van een geestelijk schrijver: “Hun gesprekken zijn als van mensen die weten dat God hen hoort”. Pastoor H. Reijnen

Zondag 9 oktober 09.30 uur Gebedsdienst Zaterdag 15 oktober geen dienst Zondag 16 oktober 09.30 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor Zaterdag 22 oktober 19.00 uur Gebedsdienst met gemengd kerkkoor uit Siebengewald * Zondag 23 oktober 09.30 uur Eucharistieviering met volkszang Zaterdag 29 oktober geen dienst Zondag 30 oktober 9.30 uur eucharistieviering

26

Hèjs Nèjs september 2016

* Op 22 Oktober luistert het gemengd kerkkoor uit Siebengewald de woord- en gebedsdienst op de vierde zaterdag op. In mei heeft het Gezinskoor in Siebengewald gezongen, als uitwisseling zingt het Siebengewalds koor de 22ste in Heijen. De Allerzielendienst vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 november om 19.00 uur. Er is dan ook weer een kindernevendienst en na afloop wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof.

Profile for Hejs Nejs

70 heijen  

Hejs Nejs uitgave van September 2016

70 heijen  

Hejs Nejs uitgave van September 2016

Advertisement