Page 1

Udgivet af Hjortshøj/Egå Idrætsforening

December 2010 44 årgang nr 10

www.h-e-i.dk

Mandag, den 15. november var der ekstraordinær generalforsamling i HEI. Bortset fra ”eventuelt” var valg af ny hovedformand eneste punkt på dagsordenen. Efter at have varslet sit ønske om at træde tilbage i god tid havde Aage Andersen (Aage) besluttet sig til at nu skulle det være. På den måde blev dagen en særlig dag for HEI, hvor vi kun skifter hovedformand ganske sjældent.

10 Aage Andersen Hovedformand 1999 - 2010

IDRÆTS BLADET


Gymnastik :

Idrætsbladet. Oplag 5500 Redaktion: * Herluf Nielsen. (ansv. iflg. presseloven.) 86221494 * Niels Ibsen. 20966284 HEIIBSEN@webspeed.dk

Forretningsudvalg : * Formand : Lars Møller * Kasserer : Kaj Olsen * Sekretær : Vibeke Ahlmann Jensen * Ad-Hocmedlem : Åse Haislund Halbestyrelse : * Formand : Jørgen Lillelund Olsen Udlejning : Joan Jensen

*

21631651 86227736 86223077 86999289

*

86132800 86220256

Skæringhallens cafeteria 86227772 Cafeteria: J. Brauer. 22430067 skaeringhallenscafeteria@mail.dk www.skaeringhallenscafeteria.webbyen.dk

Badminton :

www.hei-basketball.dk Formand : Michael Wulff Hansen Kasserer : Wenche Strømsnes Sekretær :Charlotte Rose Svendsen Hei. blad : Charlotte Rose. Svendsen Ungdomskontakt : Lene Skytte

* Formand : Orla E. Nielsen Kasserer : Bente Gaard Jensen

86224023 86227278 86226263

Kasserer : Steen Djervad Best.medlem: Kim Vigen Best.medlem: Mogens Boelsskifte

86220342 86222525 86227226 86741545 40407845 86229391

86556910 86221852

Rosport : *

60136642 86222362 20811858

86228337 86225874 86741920 86741920 86224824

www.hei-rosport.dk Formand : Annie Kaalby Kasserer : Peter Schmidt-Christensen Kajakrochef : Claus Iversen Rochef : Erik Nissen Medlemsregistrator : Hanne Sjøberg Kommunikation : Klaus Kjær Petersen Klubliv : Lis Skovgaard Roklubben Egå Marina

86173678 25605393 29721650 25328130 86241905 86990241 86221814

Svømning : *

Bordtennis : * Formand/Ind- og udmeld : Frode Poulsen

www.hei-haandbold.dk Formand : Nels Møller Næstformand : Bo Nørgård Kasserer : Annette Opstrup Sekretær : Ina N. Sørensen Seniorformand : Bo Jørgensen Turneringsleder : Henrik Larsen Børne og ungdomsfor. : Leo Thorsen

Petaque:

Basketball : *

86228285 22538877 86226797 23365571 23953545 20996040

Håndbold :

Skæringshallens Telefonnumre :

www.hei-badminton.dk * Formand Niels Kjær Andersen Kasserer: Britta Veis Sekretær: Monica Klepp Bjerrum Ind- og udmeldelser Hanne Lillelund Olsen Jette Ø. Jeppesen Torben Veis

www.hei-gymnastik.dk Formand : Eva Malene Hartmann Næstformand : Louise Gjerlev Jensen Kasserer : Inge Marie Rasmussen Sekretær : Merete Wagner Cuber Voksenholdkontakt : Charlotte Olsen Børneholdskontakt : Tenna Dohn

86224110 86176200 86228260 23220437

www.hei-swim.dk Formand : Lars Ravn - Nielsen Kasserer : Klaus Jørgensen Motionscentret : Tage Svendsen Udlejning af klubhus : Helena Borum Svømmeklubben

86229323 86202142 86227931 86226925 21285187

Tennis : Fodbold : *

*

www.hei-fodbold.dk Formand : Jan Hammer 86742098 Næstformand : Niels Sommer 30285691 Kasserer : Anders Sloth 86221662 Sekretær : Birgitte Henckel 86229658 Børne og ungdomsformand for piger: Birgitte Henckel 86229658 Senior - herrer : Ronni Hansen 40525901 Senior-damer : Birgitte Henckel 86229658 Børne og ungdomsformand for drenge Jette Petersen 86225296 Kampfordeler : Peter Østergaard 86220012 Medlem af børne og ungdomsudvalget drenge : Peter Grønkjær 86153370

2

www.hei-tennis.dk Formand og træningsleder: Ann Hansen 25336068 Næstformand og kasserer : Henning Arendt 86223662 Sekretær : Charlotte Ærø 86743553 Turneringsleder : Christian Heegaard 86225509 Ass. Træningsleder : Karen Meyer 24217227 Aktivitetsudvalg/Seniortennis: Knud Erik Pedersen 86223125 EDB ansvarlig : John Pedersen 21282588 Anlægsansvarlig : Leif Andersen 51883845 Medlemsregistrering : Anders Leth 86221248 Klubhuset: 86226922


Der er al mulig grund til at rette en meget stor tak til Aage for den indsats han har præsteret i HEI. Aage var først formand i tennisafdelingen i 4 år. Efter at have sundet sig lidt påtog Aage sig hvervet som formand for hele HEI, og det blev til 11 – ja faktisk elleve år som hovedformand. I den periode har Aage hele tiden repræsenteret HEI som forening – ikke som roer, ikke som svømmer, ikke som tennisspiller, men som HEI’er. Aage arbejdede hele tiden på at styrke HEI som forening. I Aages tid har HEI bevaret og udbygget sin position som en af de helt store idrætsklubber i Århus. Med Aage som hovedformand er breddeidrætten i lokalområdet sikret gode faciliteter, så områdets beboere og andre, der har lyst, kan dyrke 10 forskellige former for idræt til lands og til vands under velordnede forhold. Aage behandlede os i HEI som sine børn ud fra enkle regler som ”Ro, renlighed og regelmæssighed”. Der er ro omkring HEI og foreningens virke. HEI slår sig ikke op med store overskrifter i pressen.

regelmæssige møder både med eksterne samarbejdspartnere som Århus Kommune, Sport og Fritid, DGI og Idrætssamvirket samt Skæring Skole og Aage forstod at lytte, både når han deltog i afdelingsmøder og møder internt i hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Mandag, den 15. november var der ekstraordinær generalforsamling i HEI. Som hovedformand indledte Aage Andersen med at byde velkommen til de tilstedeværende den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldt med henblik på valg af ny hovedformand.

Aage har været hovedformand i så mange år, så det er særdeles vanskeligt for andre at udforme en ”stillingsbeskrivelse” for en ny hovedformand i HEI. Aage har lagt vægt på, at terminer skal overholdes, mødedisciplin med dagsorden og referat, og at aftaler holdes.

Herefter foreslog Aage, at forsamlingen valgte Villy Sørensen som dirigent.

Det har vi så gjort og glædet os over at være en del af et velkørende maskineri, men ikke tænkt så meget over, hvad der ligger bag. Aage har stille og roligt været initiativtager og taget sig af mange ting til stor gavn for HEI, uden at han har slået det stort op. På denne plads skal der fra Forretningsudvalget rettes en meget stor og tak for indsatsen til Aage. Vi forventer fortsat at se dig – måske især i tennisafdelingen, når du får meget mere fritid.

Villy blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med idrætsforeningens vedtægter og gik derefter til første punkt på dagsordenen: valg af hovedformand. Det viste sig, at både afdelingsformændene og forretningsudvalget havde været i kontakt med flere gode emner; men ingen af disse havde givet tilsagn om at modtage valg. Som dirigent konstaterede Villy derfor, at foreningen ikke havde en hovedformand, og at Lars Møller som næstformand måtte konstitueres som hovedformand indtil næste ordinære generalforsamling. Lars accepterede og gav samtidig udtryk for, at det ikke havde været hans ambition og, at han af forskellige årsager – især arbejde og familie – ikke ønskede at

Faciliteterne fremstår til gengæld ordentlige og velholdte. For at sikre dette så godt som muligt holdt Aage

3


fortsætte som hovedformand efter ordinær generalforsamling i maj måned 2011. Forsamlingen takkede Lars og opfordrede herefter forretningsudvalget til at udarbejde en beskrivelse af formandens arbejdsopgaver og accepterede, at det kunne blive nødvendigt at gå på visionært vågeblus for primært at koncentrere sig om det nære foreningsarbejde. Under ”eventuelt” takkede Åse Haislund med nogle pæne ord og en vingave Aage for hans store indsats for HEI i mange år. Herefter kunne Villy som dirigent afslutte sin opgave, hvorefter Aage afsluttede generalforsamlingen med at takke alle involverede for behageligt samarbejde gennem årene.

EN JULEHILSEN I HEI er der mange gode traditioner. Én af dem er, at hovedformanden via Idrætsbladet ønsker alle i HEI: Glædelig Jul og Godt Nytår. Idrætsbladet forberedes et par uger før, I alle står med det i hånden. Vores hovedformand, Aage Andersen er netop trådt tilbage, og den nye, Lars Møller, skulle omgående på arbejdsmæssig rejse et par tusind kilometer væk. Derfor blev denne julehilsen en af de første arbejdsopgaver for det ”nye” forretningsudvalg. Vi er glade for denne og vore andre opgaver og håber, at I for en stund lader roen falde over jer og glemmer motion og konkurrencemæssige udfordringer HEI. I kan så se frem til 2011 - et nyt år i en idrætsforening med mange faciliteter og gode udfoldelsesmuligheder året rundt. Før det gamle år er afsluttet, er det tid at rette en særlig tak til de mange, som på forskellig måde medvirker til, at hverdagen fungerer. Det gælder internt vore mange dygtige ledere og trænere som hver dag sørger for at det går godt i vores Idrætsklub. Der er kendte og anonyme, som i afdelingerne arbejder uegennyttigt til glæde og gavn for os alle. Det gælder også eksternt: en stor tak til vore samarbejdspartnere, sponsorer og venner af HEI, som på hver deres måde medvirker til, at det er rart at være HEIʼer og komme i de forskellige lokationer i HEI. GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR! Ønskes af de hjemmeværende medlemmer af forretningsudvalget. Åse, Vibeke og Kaj

4


Mave,baller og lår Mit Navn er Tessie Prehn. Jeg har undervist i forskellige centre de sidst 10 år. Jeg bestræber mig på, at i mine timer føler alle sig velkommen, uanset hvor meget man har trænet før. Jeg syntes, det er vigtigt at man går ud fra sit eget udgangs punkt, når man træner. Man skal syntes det er sjovt at bevæge sig. Dette er en time, hvor vi træner de store musklegrupper omkring mave, baller og lår. Vi hører glad musik, der får dig til at yde lidt mere. I hver timer vil der være en opvarmning, som jeg prøver at variere. Det kan bestå af step, 80aerobic eller måske Latin fitness. Det vil være på et niveau, hvor alle kan være med. I hver time vil der også forekomme en del, hvor vi får pulsen godt. Dette er en time der kan tilpasses den enkelte. ALLE kan være med lige meget hvor meget man har trænet før.

mange tænker og si’r; ” er hun klar over hvor gamle vi er”...............he he he, ja ja det er jeg da, men jeg læner mig ikke op af alder og lader det ikke være en begrænsning....................................

HØJ puls og glade FITfolk:Ja, jeg er jo en ny træner og der går jo altid en rum tid til man har arbejdet sig ind på hinanden. Og det er osse nyt for mig, at have så mange på 1 hold. Kontakten til hver enkelt si’r jo sig selv er svær - og det huer mig ikke - jeg holder mest af at kende alle ved navn. Men som nogle har sagt, såddan er det jo og det er vi vant til:-) Nå men vi pisker derudad, og jeg må sige at FIT-folket har taget godt imod mig. Tak for det! De tonser på med godt humør, og jeg ved godt

Vores nye bilvask er en fornøjelse og klarer biler op til 2,41 mtr i højden

Det handler om at gøre sin FIT så godt man kan - og blive bedre i forhold til sig selv og ikke til de andre. Selvom man jo altid bliver lidt bedre ved at træne med nogen der er bedre end en selv. Vi løber, spurter, bokser, danser, balancerer og som Jens si’r:” nu skal vi snart ligge ned og slappe af, det er det bedste ved det hele”.............:-))))) Og de - FIT-folket ser sgu’ godt ud når de udfører instrukserne - de er blevet gode og ”fanger” mine rettelser og så gør det mig RIGTIG GLAD & STOLT.............................. TAK:-) Mange hoftevridende FIThilsner fra Anne-Marie:-) vi ses lige om lidt!

STATOIL Servicenter Grenåvej 503, Skæring 8250 Egå - 86 22 05 72

5


Store-lege-dag Søndag den 14. november afholdt HEI-gymnastik Store-lege-dag på Sølystskolen. Store-lege-dag Søndag den 14. november afholdt HEI-gymnastik Store-lege-dag på Sølystskolen. Gymnastiksalene var fyldt med glade børn, som legede på redskabsbaner, hoppede på tramplin og airtrack og lært danseserier. Kunne du tænke dig at være med igen, så hold øje med opslag her på hjemmesiden. Tusind tak for en god dag.

Tak til trænere, aspiranthold og alle andre hjælpende hænder.

Spring- leg – dans – 5-6 år Sæsonen er nu godt i gang, og vi har mange glade og energiske gymnaster på holdet, som altid er klar til at lære en masse nyt. Der er 30 gymnaster på holdet, så der er altid gang i salen. Trampolinspringene er allerede godt i gang, samt mange forskellige lege, der

6

styrker gymnaster på mange gode måder. Flere kan allerede lave vejrmøller, og resten er godt i gang med at lære det. Vi tre instruktører har været masse nye idéer, som vi kan bruge på holdet. Vi laver en masse nye lege og nye opstillinger på redskabsbanen, så børnene får brugt deres krop på mange forskellige måder, der styrker dem og de bliver mere kropsbevidste.


Spring- leg – dans – 5-6 år De mange nye lege er samtidig en god start til en rytmeserie, som gymnasterne synes er rigtig sjovt at lege med.

Lige i øjeblikket er vores yndlingsleg stopdans, hvor man skal lave forskellige styrkeøvelser, når musikken stopper.

7


HEI Power Girls Lørdag den 25/9 mødtes 30 HEI Power Girls og deres familier til lørdagsbadminton og hygge i Skæring Hallen. Vi havde en super dejlig eftermiddag, med masser af leg og spil. Vi lavede fælles opvarmning, hvor alle gav sig fuldt ud i terningestafet, ligge-i-forlængelse-af –hinandenstafet, Kongens efterfølger og lignende. Vi fik også øvet på vores armbøjninger. Herefter spillede vi alle mod alle, og der var kage og juice. Sidst gav vi den gas med en gang gulv-hockey. Det var en sjov dag i hallen.

Til sidst blev HEIdi præsenteret. Hun er Power Girls nye maskot og et plys-krondyr. Hun skal fremover med Power Girls hjem på skift. MVH MVH Lea 7 år

Power Girls og “power girls” det er, hvad pigerne er. En af årets målsætninger er, at vi skal blive dygtige til at tage “rigtige” armbøjninger, og helst kunne tage 20 ved udgangen af april.

BADMINTON

NYT NYT NYT NYT NYT` HEI Power Girls HEI Power Girls er et badmintonhold kun for piger i alderen 0-4 klasse. Vi har længe ønsket at udvide badmintontilbuddet i HEI og gøre det mere fristende for piger at være med. Vi har tidligere oplevet, at pigerne er svære at fastholde i sporten og sværere end drengene at få i gang. Dette nye tiltag viser, at det i hvert fald ikke er motivation og spilleglæde, der har manglet.

Herudover skal vi selvfølgelig gerne få lært at spille badminton, måske deltage i et stævne. Vi skal også hygge os sammen og styrke fællesskabet blandt pigerne, der kommer fra 3 forskellige skoler i området. Det er en flok glade og engagerede piger, der hver mandag møder til træning. De snakker og griner meget, og har fundet glæden ved at bevæge sig og spille badminton. Vi kan allerede nu se, at de har udviklet deres badmintonspil enormt blot på få uger, så de skal nok blive rigtig dygtige inden sæsonen er slut til april.

Jeg har nu 20 piger på holdet, der hurtigt blev fyldt. Vi træner hver mandag i Skæring Hallen. Til at hjælpe med træningen har jeg fornøjelsen at have Maja og Simone Veis med i hallen. De er begge “gamle” HEI badmintonpiger og dygtige spillere.

HEI Power Girls har også fået deres egen maskot, som selvfølgelig har fået navnet HEIdi. HEIdi skal med pigerne hjem på skift, og så kan hun måske lokke nogen af dem til at lave små fortællinger til vores hjemmeside om, hvad vi laver til træningen og til eventuelle kampe og arrangementer.

Vi blev efter lidt snak frem og tilbage enige om, at vi ville kalde vores hold for HEI

MVH Power Girls Træner, Hanne Lillelund.

8


Thomas Lillelund Olsen vandt 1. plads i både single og double i U13A. Flotte resultater fra Tilst stævne Thomas Lillelund Olsen vandt 1. plads i både single og double i U13A.

Oliver Bech Bonde blev nr. 2 i single U11D, Carl Holst vandt 1. plads i double i U11C og

Adam Klepp Bjerrum vandt 1. plads i herredouble U13B og rykkede op i U13A rækken.

Hjortshøj Tømrer - og Snedkerforretning Frode Nielsen Eftf. Aps Hundkærvej 3 B - 8530 Hjortshøj

9

Tlf. 86 22 04 68 Fax 86 22 95 92


Afslutningstur til Vildbjerg med U17 og U15 drenge Vi var 34 spillere og 2 trænere der tog af sted i samlet flok fra HEI fredag d. 29. oktober med bus. Det skabte en rigtig god stemning holdene imellem inden vi kom til Vildbjerg. Vi ankom sent om aftenen hvor der var sandwich til de sultne og ellers fri hygge. Vi startede tidligt lørdag morgen med morgenmad kl. 08.00. Efterfølgende gik vi ud på træningsbanerne og spillede fodbold. Eftermiddagen brugte vi på de mange forskellige aktiviteter der var på stedet udover fodbold. Der var folk der gik i svømmehal, motionscenter, sportshal, spillede bordtennis og meget andet. Inden aftensmaden var vi på kunstgræs og spille en kamp imod hinanden, da holdene hver især havde sagt de var de bedste. U15 vandt 3-1. Aftenen brugte drengene på at hygge sig og spille pool og bordfodbold. Skal dog lige nævnes at U15 drengene havde travlt med at rende rundt efter nogle gymnastikpiger som også var på stedet. Rygtet siger at flere tog fra weekenden med mobilnumre fra pigerne. Godt gået drenge. Søndag spillede

FODBOLD U15 træningskamp mod Holstebro som de desværre tabte. U17 drengene spillede deres eget hyggelige indendørs stævne med masser af præmier. Turen blev sluttet af med frokost hvorefter forældrene kom og hentede deres børn. Vi trænere vil gerne sige tak til drengene for en rigtig fed tur, som gik problemfrit og som alle fik meget ud af socialt. Vi håber på at gentage succesen igen til foråret. Også en tak for forældrenes opbakning. Til sidst vil vi meget varmt anbefale Vildbjerg kultur og idrætscenter til alle sportsgrene i HEI. Det er et sted der har alt. Vi fik meget lækker mad tre gange om dagen og vi kunne frit bruge alle deres mange faciliteter så meget vi ville. Efter vores mening det perfekte sted til en klubtur. Skrevet af Michael Petersen og Brian Rasmussen trænere for drengene

10

Danske Bank Cup i HEIHallen I weekender 24. oktober og 31. oktober blev Danske Bank Cup afholdt i HEI Hallen. Det var 3. gang for drengenes årgang medens der var debut til pigerne. Ca. 500 deltager og mindst lige så mange tilskuere valgte at bakke op om stævnet. Det blev udover godt fodboldspil på banen, vist godt kammeratsskab og fair play fra såvel spillere, trænere og tilskuere. Vi er rigtigt glade for at Danske Bank bakker op om afvikling af stævnet med sponsorering af præmier, diplomer samt æbler til alle spillere/trænere siger Peter Østergaard og Per Sand fra HEI Fodbold. Stævnet er et rigtigt godt begynderstævne inden diverse JBU turneringer og stævnet rigtigt går igang her fra november. Vi håber naturligvis at kunne arrangere et nyt Danske Bank Cup næste år igen.


Danske Bank Cup i HEI-Hallen I weekender 24. oktober og 31. oktober blev Danske Bank Cup afholdt i HEI Hallen. Det var 3. gang for drengenes årgang medens der var debut til pigerne.

HUSK! Stof til næste nummer skal være redaktion i hænde senest 20. December

Se HEIs’ hjemmeside med links til alle afdelinger på www.h-e-i.dk

Download det aktuelle Idrætsblad på www.h-e-i.dk

11


Herbst-Schwimmfest HEIs tyske venskabsklub TG Heddesheim afholder hvert år i oktober en international Herbst-Schwimmfest – et internationalt stævne. Igen i år var HEI inviteret og deltog med i alt 5 svømmere fra K-afdelingen: Victor Moritz, Snæfridur Sol, Ida Yu Ling Jensen, Kasper Kross og Casper Vestergaard. Forinden var der foregået en livlig email-trafik med de tyske arrangører. Således skulle der både sendes tilmelding, kravtider, forudbestilles frokost og arrangeres overnatning til svømmerne, men alt lykkedes ved hjælp af de særdeles imødekommende værter. Der var højt humør i bilen og snakken gik livligt hele vejen – turen tog godt 10 timer inklusive diverse pauser og i alt 950 km. Det er tradition at indlægge et stop ved grænsen for at proviantere drikkevarer til turen og stævnet; og svømmerne skulle selvfølgelig købe slik og gaver til forældre og søskende; derudover måtte vi kompensere for en glemt madpakke med et besøg på en rasteplads. Som altid skulle svømmerne indkvarteres privat i tyske familier, denne gang i samlet flok hos familie Vogel fra Lampertheim, som vi allerede kendte fra deres besøg i HEI i Egå i foråret. Familien har 4 sønner, hvo-

raf de to mindste var sendt på ferie for at gøre plads til danskerne – pigerne fik eget værelse og drengene havde hele kælderen til rådighed. De medrejsende forældre overnattede på hotel i nærheden, så svømmerne fik lov at opleve at være på egen hånd i en fremmed familie. Det er kotume at svømmerne medbringer en værtindegave og ved aftensmaden blev familien begavet med diverse danske specialiteter fra de 5 svømmere. Stævnet HEDINT er i bogstaveligste forstand en Schwimmfest – en svømmefest - i år større end nogensinde før, med 25 deltagende klubber, 405 svømmere, 1841 starter og 55 holdkapper. Man kvalificerer sig på baggrund af kravtider og med i alt 36 starter var HEI godt repræsenteret. Lørdag morgen kl. 08.00 var HEIs 5 svømmere på plads med Egon Kross, der styrede startlister, samt holdleder Anne. Svømmerne hængte Dannebrogs-flag op og så var vi klar i det ”danske hjørne”. Hele

12

stævnet igennem blev der heppet og givet opbakning svømmerne imellem, og der var også tid til hyggesnak i ventetiden mellem løbene. HEIs 5 svømmere skulle deltage i ialt 36 løb. Svømmerne er dog særdeles konkurrence-vante og opmærksomme på at orientere sig i startplanen og ved træneren, samt notere løb og heatnumre på armene. Af tidsmæssige årsager blev præmieoverrækkelse afholdt løbende under stævnet, så der var meget at holde øje med for svømmerne. Flot klaret i betragtning af at programmet var tæt pakket og al annoncering foregik på tysk. Lørdag aften havde den tyske værtsklub arrangeret en Oktoberfest for alle udenlandske svømmere og officials – vi fik lejlighed til at prøvesmage det tyske køkken i mange spændende versioner; efter ordre havde alle svømmere taget et sæt pænt tøj med, og det var dejligt at opleve de unge mennesker være gode repræsentanter for klubben. Det blev ikke sent – alle skulle tidligt op søndag til endnu en konkurrencedag. Søndag var en fortsættelse af lørdag, tæt program og hyggeligt samvær mellem svømmerne. Men der var også andet at tage sig til i pauserne. Der blev solgt sports- og svømmeudstyr i forhallen, og det var muligt at få broderet navnetræk og


andet i forskellige farver og skrifttyper på tøjet mod betaling – desuden har den tyske klub en masse frivillige, der både laver og sælger kage mm. Det blev under hele stævnet til ikke mindre end seks personlige rekorder for HEIsvømmerne og en sølvmedalje til Snæfridur Sol i 100 m medley og en bronzemedalje til Casper Vestergaard i 50 meter bryst. Alle resultater kan ses på http://www.hedint.de/ under Ergebnisse (resultater) Protokoll 2010. Ved 15. tiden måtte vi bryde op, selv om stævnet endnu ikke var slut. Vi fik sagt pænt farvel og sagt tak til de tyske arrangører og til værtsfamilien. Vi fik udleveret glemte effekter (et enkelt pas og andre personlige ejendele, der havde forputtet sig på værelset) og kørte nordpå. Turen hjem var lige så hyggelig og livlig som udturen, der blev udvekslet på oplevelser og indtryk og vi var ikke nået til Frankfurt, før de første to svømmere mundtligt havde tilmeldt sig til HedInt 2011. Der var en del kø i Frankfurtområdet, og efter pauser og aftensmad og en smule søvn ankom vi i Egå ved 3tiden, det kunne lige blive et par timers søvn inden svømmerne skulle op i skole og vi andre på arbejde. Det var både sportsligt og socialt en rigtig god tur – vi håber, at HEI næste år vil

deltage i HedInt 2011 med endnu flere svømmere, så de også får lov at opleve et internationalt stævne i udlandet. Happy Halloween ! I oktober har K-holdet haft en rigtig sjov fest. Festen begyndte med sjov vandlege og holdkapper. Så klædte svømmerne om til deres kostumer og deltagerne byggede egne hjemmelavede burgere med bacon, tomat, løg, salat og ost med ovnkartofler til aftensmad. De bedste to kostumer fik en stor slikpose. Mads Eriksen og Frida Vedel vandt første plads for deres seje kostumer. Efter lækkert hjemmebagt dessert forsat festen med holdlege og konkurrencer. Hvert hold valgte en repræsentant til hver konkurrence. Konkurrencer inkluderede ”bobbing for apples”, ”pin the nose on the pumpkin”, græsker udskæring, “wall sit” og “marshmallow mouth”. Det bedste hold fik også en stor slikpose. Aften sluttede med en film og overnatning. Om morgen vågnede svømmerne til duft af frisk bagt brød med alt tilbehør. Festen sluttede selvfølglig med træning. HEI takker mange gang dem der hjalp med festen: Poul N. Poulsen, Karen Jensen, Marianne Warmdahl, Anita Schalburg, Jorunn Kristjánsdóttir, og Coaches Lærke, Lukas, Charlotte og Lori. Se billed-

13

erne på hjemmesiden. Sponsorsvømning November begyndte med en stor konkurrence. Svømmerne skulle se hvor mange meter de kunne nå at svømme inden for en time. Sponsorsvømning betyder at svømmerne på forhand skulle finde et par sponsorer som vil give et fast beløb eller et lille pr meter de svømmede. Mange blev overasket over for hvor dygtig de er (også os trænere!) ! Holdet kæmpede sammen og tjente 24.561kr. ind. Imponerende ! HEI takker mange gang de forældre som talte baner og hjalp med morgenmad og svømmerne som arbejdede for holdet. Tak: Emil Gostaffson, Joakim Gulborg, Sebastian Halvorsen, Asta Hermansen, Kasper Borum, Sigurd Uldbjerg Bundgaard, Andreas Hermansen, Emma Lovring, Julie Uldal Larsen, Frida Rygaard Vedel, Snæfridur Lørunnardøttir, Nina Jørgensen, Katrine Borum, Victor Moritz, Simone Mikkelsen, Sofie Haulrik, Louise Nielsen, Mathias Sørensen, Mikkel Nielsen, Mathilde Kristensen, Emma Klitnæs, Thomas N. Poulsen, og Casper Vestergaard. Disse 24 svømmere svømmede 69.200 meters i alt ! Tillykke og mange tak ! Forhåbentligt ser vi flere deltager næste gang. Se billederne på hjemmesiden. Sponsorerne som skal


takkes er:

M/S Containers A/S LUNDORF, Specialbutik I handsker på nettet PROFIL OPTIK, Skejby Centret FOODHOUSE, Egå. Fødevare-importør, der leverer de bedste schweiziske chokolader og alt hvad du skal bruge til italiensk is. VISION CARE, Højbjerg. Kontaktelinse-leverandør med de nyeste produktteknologier på markedet og 25 års erfaring med kontaktlinser i Danmark. Med venlig hilsen, HEI Svømning

2 piger: Julie Uldall Larsen og Frida Rygaard Vedel svømmer så mange meter de kan inden for en time

BESTIL MAD TIL ET SOCIALT ARRANGEMENT, ELLER TIL FØR ELLER EFTER EN KAMP I CAFETERIET: Jeg kan bla. tilbyde: Pastesalat, kylling, flute og dressing 45 kroner Lasagne, salat og flute 50 kroner Kylling, ris og karrysovs 50 kroner Hønsekødsuppe m. kød og/ melboller og flute 45 kroner Boller i karry m. ris 50 kroner Madpandekager m. fyld og dressing 50 kroner Frikadeller, kartofler, ærter, rødbeder og sovs50 kroner Og mange andre ting, i kan bare komme med nogle forslag! Jeg vil også gerne lige endnu engang sige at jeg holder LUKKET om mandagen og den fridag prioritere jeg meget højt. Men er der noget ekstraordinært er i altid velkommen til at kontakte mig Og det er også meget vigtigt at jeg ved om der bliver afholdt stævner, kampe, kredstræning m.m. i de forskellige sportsgrene på ”unormale” tidspunkter hvis i ønsker at cafeteriet skal have åbnet. Med venlig hilsen Jane 22.43.00.67

14


En del af lokalsamfundet

din lokale bank. Hundkærvej 11 8530 Hjortshøj Vi ses i Skæring Kirke søndag kl.10

EL-Service Carsten Priess Hundkærvej 27. 8530 Hjortshøj TLF. 86 22 60 31

www.kbt.dk

Tømrer og Snedkerfirmaet Anders Nørgaard Andersen Toftesvinget 37 8250 Egå

Tlf. 86174466 Arresøvej 27 8240 Risskov

Tlf. 86 22 42 11

Søren Pedersen TLF: 86 22 36 32 TLF: 40 56 86 32

Rouloen 37 8250 Egå

15


Åbningstider: man-tors. 9.00-18.00 fredag 9.00-19.00 lør-søn 9.00-18.00 Åbent alle søn- & helligdage

Adresse: Skæring Skolevej 199B 8250 Egå egaa@plantorama.dk

HAVE & DYRECENTER

Støvsuger-hjørnet Tordenskjoldsgade 40 TLF: 86 16 81 16

LINDE TRYK, ÅRHUS

hei nr 10 2010  

hei blad nr 102010