Page 1

Maj 2011 45. årgang nr 5

Udgivet af Hjortshøj/Egå Idrætsforening

www.h-e-i.dk

Månedens HEI-er. Hanne Lilelund Olsen HEI Badminton har i de seneste år haft stor fremgang på ungdomssiden. En af de markante profiler bag denne fremgang er Hanne Lilelund Olsen. Hanne kom i HEI Badminton’s bestyrelse i foråret 2007 og startede i den efterfølgende sæson som træner for de yngste spillere.

5

Som træner er Hanne et fantastisk aktiv for HEI Badminton. Med sit gode humør og glade smil tager hun imod de yngste spillere og leger badminton ind i dem ud fra filosofien ”Det skal være sjovt at komme til træning og lære noget”. Hanne tager sig altid tid til at høre på børnenes oplevelser og besvare deres spørgsmål, ligesom også uvidende eller bekymrede forældre også får besvaret deres spørgsmål under træningen. Det er Hanne, der har fostret ideen om ”Power Girls”. Holdet kun for piger i alderen 6-10 år, hvor både træner og hjælpetrænere er piger. Et hold, der er en lang venteliste til. Forsætter side 3

IDRÆTS BLADET


Gymnastik :

Idrætsbladet. Oplag 5500 Redaktion: * Herluf Nielsen. (ansv. iflg. presseloven.) 86221494 * Niels Ibsen. 20966284 HEIIBSEN@webspeed.dk

Forretningsudvalg : * Formand : Lars Møller * Kasserer : * Sekretær : Vibeke Ahlmann Jensen * Ad-Hocmedlem : Åse Haislund Halbestyrelse : * Formand : Jørgen Lillelund Olsen Udlejning : Joan Jensen

*

21631651

www.hei-gymnastik.dk Formand : Eva Malene Hartmann Næstformand : Louise Gjerlev Jensen Kasserer : Inge Marie Rasmussen Sekretær : Merete Wagner Cuber Bestyrelsesmedlem : Lene Jensen

86228285 22538877 86226797 23365571 86219677

Håndbold :

86223077 86999289

* 86132800 86220256

Skæringshallens Telefonnumre : Skæringhallens cafeteria 86227772 Cafeteria: J. Brauer. 22430067 skaeringhallenscafeteria@mail.dk www.skaeringhallenscafeteria.webbyen.dk

www.hei-haandbold.dk Formand : Nels Møller Næstformand : Bo Nørgård Kasserer : Annette Opstrup Sekretær : Ina N. Sørensen Seniorformand : Bo Jørgensen Turneringsleder : Henrik Larsen Børne og ungdomsfor. : Leo Thorsen

86220342 86222525 86227226 86741545 40407845 86229391

Petaque: Badminton : www.hei-badminton.dk * Formand Kasserer: Britta Veis Sekretær: Monica Klepp Bjerrum Ind- og udmeldelser Hanne Lillelund Olsen Morten Østergaard Torben Veis

* Formand : Orla E. Nielsen Kasserer : Bente Gaard Jensen

Rosport :

86227278 86226263

* 60136642 60125257 20811858

Basketball : *

www.hei-basketball.dk Formand : Pernille Lundvang Kasserer : Wenche Strømsnes Sekretær :Charlotte Rose Svendsen Hei. blad : Charlotte Rose. Svendsen Ungdomskontakt : Lene Skytte

Bordtennis : * Formand/Ind- og udmeld : Frode Poulsen Kasserer : Steen Djervad Best.medlem: Kim Vigen Best.medlem: Mogens Boelsskifte

www.hei-rosport.dk Formand : Annie Kaalby 86173678 Kasserer : Peter Schmidt-Christensen Kajakrochef : Claus Iversen 25605393 Rochef: Anne Marie Lauritsen 61300928 Medlemsregistrator : Hanne Sjøberg 25328130 Kommunikation: Jonas Sæther 26921571 Klubliv: Ulla Nielsen 86226355 Roklubben Egå Marina 86221814

Svømning :

86225874 86741920 86741920 86224824

*

86224110 86176200 86228260 23220437

www.hei-swim.dk Formand : Lars Ravn - Nielsen Kasserer : Klaus Jørgensen Motionscentret : Tage Svendsen Udlejning af klubhus : Svømmeklubben

86229323 86202142 86227931 21285187

Tennis : *

Fodbold : *

86556910 86221852

www.hei-fodbold.dk Formand : Jan Hammer 86742098 Næstformand : Niels Sommer 30285691 Kasserer : Anders Sloth 86221662 Sekretær : Birgitte Henckel 86229658 Børne og ungdomsformand for piger: Bjarne Lutje Hansen 20740960 Senior - herrer : Ronni Hansen 40525901 Senior-damer : Trine Jensen 60635814 Børne og ungdomsformand for drenge Jette Petersen 86225296 Kampfordeler : Peter Østergaard 86220012 Medlem af børne og ungdomsudvalget drenge : Claus Rehoff Hansen 21689991 Indefodbold : Per Sand 61208422

2

www.hei-tennis.dk Formand og træningsleder: Ann Hansen Næstformand og turneringsleder : Christian Heegaard Kasserer : Helle Gissel Jensen Sekretær : Karen Meyer EDB- ansvarlig og udvikling : John Pedersen Aktivitetsudvalg : Henning Christensen Seniortennis : Christian Olsen Suppleant : Kasper Damborg Anlægsansvarlig : Poul Erik Pedersen Teknisk direktør : Leif Andersen Medlemsregistrering : Anders Leth Klubhuset :

25336068 86225509 86225096 86197760 21282588 21765739 86222096 25321199 60243129 51883645 86221284 86226922


Månedens HEI-er. Hanne Lilelund Olsen

Hanne har ligeledes været primus motor for en række arrangementer for spillerne og er stort set altid at finde i hallen ved holdkampe, stævner og ikke mindst de årlige klubmesterskaber. Det samme gør sig gældende ved de arrangementer og trænersamlinger, HEI Badminton har sammen med Lystrup og VRI’s badmintonafdelinger i samarbejdet Team Århus Nord.

I HEI Badminton’s bestyrelse yder Hanne en fantastisk arbejdsindsats og bidrager i høj grad til det gode samarbejde, der karakteriserer HEI Badmintons bestyrelse. Hanne er omdrejningspunktet ved indmeldelse og fordeling af spillerne på holdene, men påtager sig gerne og ofte mange andre arbejdsopgaver, som kan komme spillerne og klubben til gode.

3

I HEI Badminton’s bestyrelse er vi glade for, at Hanne har 3 børn, der alle spiller badminton, da det øger chancen for, at HEI Badminton får glæde af Hanne en del år fremover. Vi vil derfor anbefale Hovedbestyrelsen at udnævne Hanne til månedens HEI-er. Med venlig hilsen Bestyrelsen i HEI Badminton


Kære svømmere og forældre, Hos HEI SVØMNING sætter vi fokus på at alle svømmere har det sjovt med at lære at svømme, får direkte opmærksomhed af træneren

to hold ad gangen i bassinet og med øvede der svømmer to gange om ugen. Vi har også flere DVDer til instruktørerne og haft en række temaer oppe at vende på møder og fælles forum. Målet er at instruktørerne bliver mere kreative med deres programmer og gør det sjovt i undervisningen.

Den perfekte rygcrawl kropsposition

Vi begynder snart at lave planen til efteråret, og beder Jer om at give os en tilbagemelding på hvad der har været godt, og hvad kan gøres bedre. Vi er også åbne for kommentar om hvornår et bestemt hold skal svømme. Vi beder Jer om at skrive en mail til hei.khold@gmail.com med Jeres konstruktive kommentarer (vi er jo frivillige og gøre vores bedste). Instruktørerne i hallen har

Rygteknik

og bliver glade for svømning hele livet. For hver 10 børn i Denmark er der 6 som ikke kan svømme ! Det kæmper vi mod ! Vi har lavet store ændringer i foråret for at se hvordan det kunne lade sig gøre med kun 12 børn per hold, med

4


Jeg er klar travlt med undervisning, og med Jeres mail har vi informationerne lige ved hånden, når vi sidder ved computeren for at tilrettelægge næste sæson. Vi siger også velkommen ! I er mere end velkomme til at bruge klubhuset mens jeres børn svømmer. Kom ind og lave et dejligt kop kaffe, slap af og hyg jer. Med venlig hilsen, HEI SVØMNING Skovbakken 39. Nationalstævne Den 19. og 20. marts tog 31 svømmere fra HEI’s khold til Skovbakkens 39. Nationalstævne. K1 og k2 var naturligvis stærkt repræsenterede, mens k3 og k4 stillede også godt op. På

den måde kunne vi stille med de fleste svømmer nogen siden fra HEI til et stævne. HEI takker havde både Connie Uldall Larsen og Flemming Hermansen for deres arbejde med tilmelding til stævnet, de forældre som stillede op som dommere og holdledere og trænerne – alle da svømmerne var rigtige klar til at yde deres bedste ! Hvor var det hyggeligt ! Det var ikke alene et stævne hvor svømmerne slog deres personlige rekorder og fik gode tider som kvalificerede dem til Vestdanske Årgangs Mesterskaber Tillykke ! Vi harnu 11 svømmere som har kvalificeret sig !, men også et stævne med god 5

stemning og hygge på kanten. Lørdagen blev desuden afsluttet med en pasta fest og verdens bedste småkage med vaniljeis. En stor succes, som de fleste svømmere deltog i. Stævnet fortsatte naturligvis søndag, hvor det afsluttedes med et trænerløb i 50 fri. Her viste Morten Willer og Nicolai Agersbæk svømmerne hvordan en træner svømmer. Nicolai kom under et halve minut med 28.71 og Morten gik 30.01. Hos HEI fokuserer vi ikke kun på at vinde medaljer men da at vinde en kræves meget arbejde og træning og fokus, tænkte vi nok at sige tillykke:


Alberte Tang Dixen – 50 rygcrawl – bronze, 100 rygcrawl – bronze, 50 bryst – bronze Casper Vestergaard - 50 bryst – sølv, 100 bryst – sølv, 200 IM – sølv Snæfridur Sol - 50 ryg – sølv Søren Beck - 200 fly – bronze Andreas Hermansen -50 fly – sølv,200 bryst – sølv,100 IM – sølv,200 fly – sølv,50 bryst – GULD,200 IMbronze, 100 fly – sølv, 100 bryst – GULD !

Min medalje

HEI siger tusind tak til alle for et godt stævne!

Pastefest

Holdhygge

Nina i butterfly


Tak for alt ! HEI- svømning siger mange tak til LARS RAVN-NIELSEN. Efter 13 år som en frivillige formand forlader Lars. Lars har altid brændt for HEI svømning ! Han svømmede faktisk selv på K-holdet i de første år ! Som formand har han også brændt for bredden i svømning via bl.a. sit arbejde med ”Samvirkende Århusianske Svømmeklubber”, Svømmeregion vest (nu region midt) og han arbejder stadig en del med projekter i Dansk svømmeunion. Som formand er man født medlem af HEI hovedbestyrelse og medlemskab gjorde at Lars kom til at brænde meget for foreningstanken. Lars var medarrangør af HEIs 40 års jubilæum. Heldigvis er Lars uddannet købmand og besidder godt købmandskab, som har betydet meget for at få svømmeafdelingens økonomi på ret køl! Lars har brugt sig selv som ressource ved renoveringer af klubhuset (ny glasgang, nye vinduer, renovering af selve klubhuset) i sin fritid. Lars har selv løst mange administrative opgaver: tilmelding, ansættelse af

trænere, medlemskort, indkøb til svømning og meget meget mere. Ofte tog han nætterne i brug og har arbejdet i klubhuset når roen havde lagt sig i klubhuset. Lars arbejder hos Falck hvor han er brandmand og arbejder i døgnvagter, hvilket har givet ham så meget ”fri” tid til svømmeklubben. Hans engagement har været så stort at hele familien har været involveret. Vi kommer også til at savne Lars’ kone, Susanne, som har styret og hjulpet meget med artikler til

7

HEIs bladet m.m. og støttet sin mand over de sidste 13 år. Susanne har også deltaget som dommer til svømmestævner ! Børnene, Julie og Christoffer, var også rigtige dygtige svømmetrænere hos klubben. Jeg kender ikke andre som har brugt så meget frivillige tid eller så meget fra hjertet til at gøre en forskel. Hvis I er heldige nok at se Lars, Susanne, Julie eller Christoffer beder jeg jer om at sige bare tak.


HUSK! Stof til nÌste nummer skal vÌre redaktion i hÌnde senest 20. Maj Se HEIs’ hjemmeside med links til alle afdelinger pü www.h-e-i.dk Download det aktuelle IdrÌtsblad pü www.h-e-i.dk

       

                  

           !"# !"#    $ $       

 $% $%  $ $    & &         & & % %     &     &&     & &           $   %   $ % %   & &  % 

       & & % %   & & %    $ $%   ''

   & &    $ $ ( (Merete) ( )# )#

  *  + ,,, - ,,, - * +

8


Forårsopvisning i HEI gymnastikforening april 2011. Søndag den 17. april 2011 var der forårsopvisning i HEI gymnastikforening – og det var en dag, der startede på allerbedste vis med flot solskin og ca. 300 tilmeldte gymnaster. Herudover deltog et stort antal forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede. Ca. 20 frivillige brugte timerne op til start på at få stillet an til gymnasterne og det skete med forventningens glæde. Starten gik kl. 13.00 med ind-march. Derefter sang fra Eike og Mathilde, der sang ”Den jeg elsker” til hele salen – og så var festen startet. En lang stribe af gymnastikhold, der alle på fantasifuld og indlevende måde viste os, hvad de havde lært i sæsonen. Dagen sluttede af med en meget flot og ambitiøs opvisning fra aspirantholdet, som forhåbentlig selv nød det rigtig meget – og måske også fik solgt ”billetter” til næste års gymnastiksæson. Kendetegnede for arrangementet var i øvrigt glæde, spændte børn – mange med sommerfugle i maven, stolte forældre – trænere og hjælpetrænere. Der blev fotograferet og filmet alle vegne – hvilket vel fortæller noget om en dag, der er er værd at huske på

og som har givet gode oplevelser til alle. I år blev en række forældre, børn, trænere og hjælpetrænere interviewet undervejs – og nedenfor kan I få et indtryk af, hvad det er gymnastikken og deltagelse i aktiviteter sammen med andre har givet (er der nogle, der savner de mere negative indslag – så kommer I til at lede – for der var ingen Linda - mormor til Liv (spring 0.-1.klasse) ”Jeg bliver bare helt glad over at se alle de børn. Jeg er sikker på at Liv fortsætter – jeg kommer igen næste år og ser hende. Jeg tror, at det er sammenholdet og det, at der er noget at stræbe efter. De er imponerende, hvor engagerede de (børnene) er og det smitter” Isabella, Elvira og Camilla (spring, rytme 2.-3. klasse) ”Det er bare rigtig sjovt. Det sjove er at vi går sammen med nogle andre og laver noget sammen. Spring er det sjoveste. HEI – det er godt kammeratskab”.

9

Far til Camilla: Vi bruger tilbuddet fordi det er i vores lokalområde. Det er nemt – og så lærer man nogle andre at kende, der også bor i nærmiljøet. Det giver mulighed for at lære andre at kende, der ikke nødvendigvis går i klasse med en. Det er vigtigt, at vi støtter de lokale tilbud, for ellers forsvinder de”. Mor til Caroline og mor til Marie (samme hold): ”Vi synes, at børnene får rigtig meget ud af det. De springer rundt og lærer rigtig meget. Udover at de får rørt sig så indgår de i et stort fællesskab og lærer at begå sig socialt. Vi ser glade børn og søde trænere, der engageret går ind i arbejdet (og det er frivilligt arbejde). Om de skal med til næste år ved vi ikke – det afhænger nok også af, hvad de andre i klassen vil. HEI står for os som et godt sted, godt sammenhold, gode instruktører, trivsel og nærmiljø. Sissel og Signe (hjælpeinstruktører). Spørgsmål: Hvad får i ud af, at være hjælpeinstruktører? ”Vi bliver glade – for når vi kan se børnene har det sjovt – så får vi det også selv. Det er dejligt at se de springer rundt og leger. Vi får brugt noget energi og bliver selv i rigtig godt humør. Vi bliver venner med de andre trænere. Vi lærer selv en masse – også at tage ans-


var” Vi er selv startet med at gå til gymnastik – og så er det sjovt og spændende, at vi nu selv kan være hjælpetrænere”. ”Vi er lidt ligesom mini lady gaga”. Vi er helt vildt spændte på at skulle vise, hvad vi har lært”. Det er rigtig spændende – men vi er også lidt nervøse. Vi er mest nervøse for at lave fejl, at vi ikke kan huske det vi har lært. Men det bliver rigtig spændende at vise for de andre. Vi har sommerfugle i maven, fordi vi har ikke prøvet det før. Vi ved ikke, hvor vores plads i indmarchen bliver – men vores træner hjælper os. Vi ved, at vi klarer det super godt – for vi er gode og vi bakker hinanden op. Vi har fået lavet trompet hår – eller hvad er det nu det hedder ?? - touperet ? Karina Vester Jensen (24 år) og Mette Haack (23 år) (hold fra Skødstrup) ”Det er funny og sjovt. Det er rigtig god afveksling fra arbejde og skole og giver gode sociale relationer. Dejligt at bruge sin krop – man bliver sådan i godt humør. Vi har det rigtig sjovt på holdet – også selv om der er stor aldersspredning. På en måde får vi lov til at være lidt i legeland igen. Men – vi mangler ungdomshold i HEI – der er kun Zumba og step. Og en ting til: Vi er så glade for Louise (træner) – hun er bare så en-

gageret, positiv og hjælpsom. Alle bliver inddraget og kan være med. Hun er rigtig dygtig, laver sjove indslag og motiverer os alle. Hun fortjener store roser, for hun gør en kæmpe forskel for os som personer og som hold. Vi får bare sådan lyst til komme”. Træner Katrine Beck – tumlehold for 3-4 årige. ”Jeg blev træner fordi jeg selv har en datter, der skulle gå til gymnastik – og så manglede vi lige pludselig en træner. Da jeg selv har været gymnast i mange år trådte jeg til. Jeg ved ikke om min min datter skal med næste år – men jeg vil gerne fortsætte fordi det giver så meget. Man kommer til at holde af børnene, bliver glad for at se dem udvikle sig får kendskab til andre forældre. Det er i det hele taget meget givende at være træner. Man får mere tilbage end man giver” Janne Larsen og Jannick Schøiler (forældre til børn på tumleholdet) ”Vi synes at det er vigtigt at børnene rører sig og udvikler sig motorisk – men også at de indgår i noget socialt. At de er på et hold og lærer sociale spilleregler. Og så brænder de jo noget krudt af – det er jo altid godt. Det er dejligt at se sine børn i en anden sammenhæng: HEI er et godt klubtilbud i nærmiljøet – dejlig nemt”.

10

Alberte og Nina (del af aspirantholdet – men som også solgte lodder til det amerianske lotteri): ”Vi har et ret godt salg – de fleste tager 5 lodder. Det er nogle gange lidt pinligt at spørge – for vi forstyrrer måske lidt og vil ikke presse for meget på. Men vi klør alligevel på for vores mål er at sælge så meget som muligt” Louise, Bine – instruktører for aspirantholdet. ”Jamen, vi synes det er givende at lære fra sig, og se børns glade og stolte ansigter når noget lykkedes, eller de har øvet meget hjemme, og stolt kommer og fortæller om det til næste træning. Det er jo sjovt at være i børns nærvær, høre dem fortælle historier, grine med hinanden, og se hvordan de har det sjovt i de timer, vi tilbringer med dem. Det er jo fedt når forældre kommer efter en time eller opvisning og fortæller om, hvor glade børnene er for at komme til træning, og at man gør et godt stykke arbejde. Kort sagt: det er givende på rigtig mange måder at være instruktør” På dagen fangede vi en forælder, der udover at se på – også gerne ville bidrage med billeder. Tak for det Følg link – heigymnastik.dk og se udvalgte billeder fra dagen. Foto ved Thomas Mandrup.


Gymnastikopvisningen d.17. april 2011


  

           

                      !"# !"#           $  $  

 $%    & &       $%  $ $     &&  %   %   & & &           &   

 &  $ % %   & &  %  $   %  

 $ $%     &    & % %   & & %    ' ' 

  &    $

   & $ ( (Merete) ( )# )# * + * + ,,, - ,,, - 

14


     

   

LINDE TRYK

15


Velkommen til...

Kontakt Leo på 8630 3616 eller lsth@djurslandsbank.dk

Leo Søndberg Thorsen

Lone Kjærgaard Finansrådgiver

Nordre Strandvej 75 • 8240 Risskov • 8630 3610 • www.djurslandsbank.dk

Helle Bærentsen Kundechef

Bente Bruun Soucchef

Sine Fink Madsen Finansrådgiver

Christina Weiglin Servicemedarbejder

Esben K. Kristensen Finansrådgiver

Morten Thuehøj Finanstrainee

Lise B. Mogensen Kundechef

Peter Bredal Filialdirektør

16

GRATIS BANKSKIFTE


Tak for en forrygende sæson Så nærmer sommerferien sig sæson 2010/2011 er slut. Det har været en fantastisk sæson for HEI badminton, som har flere børn i gang på banerne,end vi har haft i mange år. Ikke mindst er det nye pigehold blevet en stor succes, som har trukket mange nye spillere til. Børnene har trænet seriøst, og det giver resultater. Vi har nu to spillere i Mesterrækken og flere i A-rækken, og HEI er ofte at se ved de mange stævner rundt i landet. Vi siger tak til spillere, forældre, frivillige hjælpere og trænere for sæsonen. God sommer til alle, og vi ses efter sommerferien! Med venlig hilsen HEI Badminton

BADMINTON Klubmestre Efter mange seje og flotte kampe vandt følgende spillere titlerne som årets klubmestre ved en supergod forårsdag i hallen den 9. april: Damesingle U9A 1. (P.1) Katrine Østergaard Damedouble U9A 1. (P.1) Katrine Østergaard / Amalie Østergaard Herresingle U9/11B 1. (P.1) Kristian Olsen Herredouble U9/11B 1. (P.1) Mathias Dragsbæk / Victor Storgaard Damesingle U9/11B 1. (P.1) Nina Trebbien Damedouble U9/11B 1. (P.1) Iben Dam Schmidt / Amalie Robl Herresingle U11A 1. (P.1) Jacob Poulsen Herredouble U11A 1. (P.1) Jacob Poulsen / Oliver Bech Bonde Mixed double U11A 1. (P.1) Lea Lillelund / Jacob Poulsen Herresingle U13/15/17A 1. (P.1) Adam Bjerrum Herredouble U13/15/17A 1. (P.1) Gustav Hjalf / Jesper Veis

17

Damesingle U13/15/17A 1. Astrid Fynboe Damedouble U13/15/17A 1. Hanne Lillelund / Lotte Hvidkjær Mixed double U13/15/17A 1. Astrid Fynboe / Jesper Veis Herresingle U19/senior 1. (P.1) Sebastian Bjerrum Herredouble U19/senior 1. (P.1) Andreas Thies / Kenneth Veis Mixed double U19/senior 1. Lotte Hvidkjær / John Rohde Herresingle U15/7B 1. (P.1) Christian Borup Damesingle U15/17B 1. (P.1) Marie Bovbjerg Mixed double U15/7B 1. (P.1) Christian Borup / Benedicte Rodell Årets spillere Følgende blev kåret til årets spillere af trænerne: Fra hold 1: Frederikke Hedegård Hold 2: Morten Rohde Hold 3: Martin Kofod Hold 6: Jesper Veis Årets spillere på hold 4 og 5 er endnu ikke offentlig gjort. Motivationspræmier blev uddelt til Oliver Bonde og Lea Lillelund.


Her nogle af de glade klubmestre


19


20


HEI petanque Aktivitetskalender for 2011 Sæsonstart-søndag den 10.april kl. 10.00 SØNDAGE Der spilles hver søndag kl. 10,00, frem til den 25. september. MANDAGE Spilles der kl. 14.00 ONSDAGE Spilles der kl. 19.00 Der spilles flasketurnering følgende SØNDAGE: den 8. maj den 26. juni den 10. juli den 7. august den 11.september. Tilmeldingsgebyr kr. 20,00 pr. gang. SØNDAG den 19. juni, er vi inviteret til at spille i Rodskov. (nærmere information følger) KLUBMESTERSKABET afvikles den 28. august kl. 10.00 Husk vi modtager gerne nye medlemmer, så anbefal klubben til naboer og venner. Bestyrelsen håber på en god og hyggelig sæson. Bente 24802566 Orla 41826910 Niels Bo 20452813

21


En stor weekend Spændte, forventningsfulde, fyldt med masser af energi og godt humør, mødtes vi på Damager skolen i Greve fredag kl. 18.30 til fælles buffet. Super hyggeligt – men sund mad – tidligt i seng – både spillere og heppe kor var klar. Første kamp HEI – HØJ var i gang – de sidste morgenfriske forældre (som var kørt til Greve lørdag morgen) var på plads i heppekoret, og vores drenge kom, efter

I pausen måtte vi ud og købe lagen og spray farve til banner ”HEI DRENGE – COME ON”

HÅNDBOLD nogle spændte første 5 minutter, flyvende i gang. Det gav plads til, alle spillere var på banen, og et super flot spil som endte med 19-7. Så var vi i gang.

Greve – HEI 8-22, HEI – FIF 22-9 drengene var bare så gode – og det var alle, der super dygtigt bidrog til at de sjællandske hold forholdsvis hurtigt vidste, hvem HEI drengene var. Der begyndte at komme piger fra de andre klubber og heppe på vore drenge. De hold vi skulle møde om

HEI U10. Danmarksmester Aksel B. Skot-Hansen, Anders Guldberg, Frederik Bech, Frederik Primdal, Gustav Holmris, Jacob Storm, Mads Lenbroch, Magnus Manscher, Marcus Midtgård, Mathias Sax, Mikkel Mundus, Tobias Birk. Og trænerne: Claus Mundus, Henrik Holmris og Steffen Sax.


søndagen studerede vores fantastiske drenge, og vi var ude og lure på de andre holds talenter. Tiden fløj af sted og mellem kampene hyggede vi os alle – og der var plads til en tur tilbage på skolen, få noget frokost og lege lidt. Lørdag eftermiddag afleverede vi nogle glade drenge på Damagerskolen, hvor de hyggede sig meget med de andre holds spillere. Heppekoret fik hvilet hænderne og stemmen, som havde været fuldt aktiveret hele dagen. Koret bestod ikke kun af alle forældre, venner, anden familie, som var mødt op. Også de spillere som ikke var på banen stampede takt fast i gulvet, klappede og heppede. En stor sportslig oplevelse, men også en rigtig dejlig social oplevelse, som det var fantastisk at være en del af. John P. havde bestilt fælles bord til forældrene på en Italiensk restaurant, hvor vi havde en super aften, som sluttede på hotellet med snak og spil inden den spændende søndag. Nummer et i pulje B blev HEI. HEI havde scoret 63 mål, hvor nr. 2 FIF havde scoret 42 mål – temmelig stor forskel. Som mor til den ene målmand, er jeg noget stolt

over at konstatere (efter det hele er slut), at der kun gik 24 mål ind på HEI mod 44 mål til nummer 2 i pulje B. Det lykkedes kun fordi forsvaret var helt fabelagtigt! Det var en overbevisende dag, og der var ingen tvivl om, vi har de bedste drenge – men kunne nerverne holde? Søndag startede med spænding – Louise (Mikkel Mondus mor) havde så ondt i maven at hun ikke kunne spise morgenmad, og selvom vi var enige om, at det var super flot at være nået hertil, så var forventningerne store. Vores drenge havde været et helt hold af gode spillere, hvor alle var på banen, og vi kunne se at nogle af de andre hold kun havde få nøgle spillere. Første kamp HEI – Helsingør IF 12-4. Så kom gyseren HEI – Silkeborg/Voel (som havde vundet de jyske mesterskaber weekenden inden). Forsvaret var ok, men de havde nogle gode skytter, og der gik 3 mål ind, og vi kunne ikke score. Midt i første halvleg var vi våde i hænderne af sved, presset på at få et mål steg, og heldigvis kom det forløsende mål. Vi kom op på 3-3 til halvleg. Spændingen fortsatte - til sidst stod det 6-6, og vi fik et mål ind til 76. Nu skulle vi bare holde på

23

bolden de sidste sekunder, hvor Silkeborg Voel kastede sig rundt for at erobre den. Det var tydeligt i drenges ansigter at de var rystende angste for at tabe bolden … .uhh det var for spændene – endelig blev der fløjet af – HEI var i finalen 7-6. Først kom Tobias løbende med tårer i øjnene. Jeg spurgte om han havde slået sig, ”nej jeg er bare så glad :), men du må hellere gå hen til Storm”. Tårerne sprøjtede ud af øjnene på Jacob – og han græder eller aldrig. Han kastede sig hulkende ind til mig – det havde bare været et helt vildt pres. Lettelsen og stoltheden over at være gået videre til finalen var overvældende. Finalekampen HEI – FIF var spændende, men nåede aldrig at lægge så stort et psykisk pres som kampen mod Silkeborg/Voel – det skal nok opleves. Det var til gengæld en opvisningskamp med stor klasse, hvor det virkelig blev tydeligt, hvor meget vores dygtige trænere har fået lært spillerne, men også hvilken bredde, der er på holdet. Kampen endte 17-10. Efter en super flot kamp, hvor alle spillere var på banen - nu var vores drenge, HEI U10 Danmarksmestre i deres årgang. HELT VILDT! Sjældent har jeg været så


stolt, som da vores drenge løb ind til præmie overrækkelse. De har kæmpet som et hold, passet på hinanden, været gode kammerater, trøstet når nogle havde slået sig, heppet når der var pres på, råbt kom igen når nogle havde lavet en fejl ….et dejligt og omsorgsfuldt kammeratskab!

på vejen hjem. Tænk for et år siden spillede jeg i Drækken i Skødstrup.

Ved præmieoverraskelsen fik de en flot træningsdragt med VINDER af DM U 10 trykt på ryggen, en flot pokal og ikke mindst guldmedaljen. Anders Guldberg blev kåret som kampens spiller. Han udbrød ”Det er den bedste dag i mit liv”.

Så gik turen hjemad – vi skulle i sommerhus på Fyn, men så fik vi at vide at klubben lavede velkomst til de nye Danmarksmestre.

Nu spiller jeg på Danmarksmester holdet for HEI. Vi er stolte over, hvad I har lært vores drenge. Samtidig med de har et super godt kammeratskab, og spiller fair håndbold.

Det var en følelsernes dag. Claus Mondus, den ene af vores dejlige trænere, som har et kæmpe engagement og et temperament, vi alle har respekt for, lod tårerne trille. Tak Claus og Henrik – uden jer havde vores drenge ikke oplevet dette. En kæmpe forældre opbakning – Marianne Lenbroch som er en super dygtig koordinator, så der er styr på det hele, altid nogle der sørger for mad, frugt og drikkelse, god opbakning til kampe …. – ja det er dejligt at være forældre til en spiller på HEI U10. Marcus, som kommer fra Skødstrup, lå og filosoferede på bagsædet

24

Ja i min familie er Jacob den første Danmarksmester, så det måtte vi jo med til. Vi vendte bilen, og kørte til Skæring hallen. Tak til klubben for velkomst og taler. Og hvordan tror i aftenen sluttede – jo drengene skulle lige spille lidt håndbold i hallen. En fantastisk oplevelse En stolt mor til den ene Danmarksmester målmand fra HEI Storm


Østjyske mestre U14-drenge hold 3 har haft en rigtig god sæson 2010/11 både rent spillemæssigt men i høj grad også socialt. Drengene startede de første kampe i efteråret uden målmand, men inden længe kom Lasse heldigvis tilbage til håndboldmålet, så de andre drenge kunne koncentrere sig om spillet. Efterårssæsonen sluttede med, at holdet blev puljevindere og som afslutning på sæsonen, blev der holdt en velfortjent julefrokost hos Nikolaj O.

I forårssæsonen startede drengene igen ud med at vinde deres kampe. Til Vidar-Cup fik de en flot andenplads i deres pulje og endte dermed i A-slutspillet. Her havde drengene dog ikke nogen chancer, da de som C-spillere mødte divisionshold. Men de gav ikke bare op, de kæmpede godt. Igen i forårssæsonen blev drengene puljevindere, og som prikken over i’et drog de til ØJM i Randers lørdag d. 9. april.

25

Her vandt de overlegent over modstanderne IF Alliancen og Lindved GF og blev dermed Østjyske mestre. Alle drengene kom på scoringslisten. Rigtig godt gået drenge! Sæsonen blev igen sluttet af med maner med en hyggelig aften hos Andreas Voldby. En stor tak til trænerne Nikolaj Buhl og Sebastian Thorsen!

Lis Nielsen


U12 drenge jyske mestre 2010/2011 Som altid har det været en fornøjelse at følge alle de mange HEI hold som er/var med helt fremme ved de afgørende kampe her hvor håndboldsæsonen er ved at nærme sig sin afslutning! (se andet indlæg) Når jeg laver dette indlæg, som tæt tilknyttet holdet, er det ikke blot for at gøre status for U12 drengenes afslutning på sæsonen og skamrose spillerne, men i lige så høj grad i håbet om at andre forældre, spillere eller holdledere vil følge mit eksempel og berette om nogle af de gode oplevelser som netop DE har haft med deres hold i sæsonen, uanset spillemæssigt niveau og titler. U12 drengene vandt deres pulje i turneringen og kvalificerede sig dermed til kredsmesterskabet. Til kredsmesterskabet fik de en eftertrykkelig revanche over samme modstander som de 14 dage forinden tabte Kreds cup finalen til. Efter en overbevisende præstation og en 10 måls føring ved halvleg endte holdet med at sikre sig kredsmesterskabet med en 14 måls sejr. Som følge af denne titel var holdet også kvalificeret til at skulle spille om det Jyske Mesterskab. For 2 år siden var eneste

”plet” på en 100% sejrsrække i den sæson (U10 i 2009) et nederlag til netop JM og idet de samme år formåede at vinde det uofficielle DM var det Jyske Mesterskab derfor reelt det eneste trofæ som holdet manglede. Klokken 8:00 var det derfor 10 meget spændte spillere som drog til Bramming i håbet om at skaffe titlen i hus. Håbet og forventningerne var i top og det var tydeligt at alle 10 spillere var virkeligt opsatte på at gøre deres yderste. På forhånd var der størst forventning om at stævnets allerførste modstander ville blive den vanskeligste hurdle, idet SAGU, også var den ”onde ånd” fra JM 2009 og altså dermed de regerende Mestre og derudover består af flere spillere som var med til at vinde DM for U12 hold allerede sidste år som 1. års spillere. Det lå derfor ligesom i kortene at alle mand skulle top præstere hvis holdet ikke skulle risikere at miste muligheden for en stævnesejr allerede fra 1. kamp. Det var derfor en alvorlig streg i regningen, da Dan-

26

marks bedste årgang 1998 spiller allerede efter 3 angreb, måtte gå ud af kampe, med hvad der senere skulle vise sig at være en brækket arm. Dermed var han selvsagt ude af turneringen allerede inden den var startet, og holdet naturligt svækket i alvorlig grad. SAGU bragte sig hurtigt foran med 5-1 og på tilskuerpladserne som var sædvanligt godt repræsenteret med en stor forældre og søskendeskare var der, som det blev sagt efter kampen, en fornemmelse af at modstanderne havde puttet kampen ned i ”sækken”, bundet en knude og nu blot manglede at forme sløjfen… . Men på bænken havde cheftræneren med det store overblik muligheden for at iværksætte plan B som holdet heldigvis havde arbejdet på inden stævnet. Med


ydet 100%. Alligevel formåede holdet at vinde forholdsvis komfortabelt især i kraft af specielt én angrebsåbning som blev afsluttet af nogle velplacerede skud således at 3 måls sejren var fuldt fortjent.

pladsrokeringer og korte præcise direktioner formåede spillerne at ændre kampen således at forspringet langsomt men sikkert blev spist op. Den ”nye” opstilling kunne modstanderne tydeligvis ikke løse og da forsvaret og målmanden i forening også virkelig formåede at lukke af, godt hjulpet af trænerens forhåndsanalyse på deres spilåbninger, stod det 4 minutter før slutfløjt klart at holdet ville vinde kampen. Fokus blev holdt i de resterende minutter og dermed var en 4 måls sejr i hus efter en flot kollektiv præstation. I den næste kamp var modstanderen Bjerringbro som i deres første kamp havde tabt stort til den indledende puljes sidste hold Skive. Meget typisk efter en stor præstation var det i denne kamp svært for holdet at få spillet til at fungere optimalt og kollektivt blev der ikke

I den sidste indledende kamp stod holdet foran en regulær semifinale idet modstanderen pga målscore ville kunne nøjes med uafgjort, mens kun en sejr ville bringe HEI drengene i finalen. Inden kampen havde træneren pointeret at indstillingen i forhold til den sidste kamp skulle højnes og påtalt at det ofte i sådanne stævner som dette, også meget var et spørgsmål om indstilling. Modstanderen Skive er et af de få hold som holdet ikke tidligere har mødt og forhåndskendskabet var derfor også begrænset til det som der var blevet observeret til de andre kampe. Rygtet fortalte at modstanderholdet allerede før kampen havde været så overbeviste om at de ikke

27

blot ville vinde kampen, men også hele stævnet at de var begyndt at arrangere tillykke med titlen velkomst i klubhuset. Selvom HEI drengene første næsten hele kampen, var det alligevel en tæt kamp hvor det skæbnesvangre uafgjorte resultat spøgte helt frem til sidste minut hvor det fra en meget spids vinkel lykkedes at sende bolden i mål til den 2 måls føring som også blev slutresultatet. Igen i denne kamp var noget af gnisten og viljen fra den 1. kamp tilbage og det var derfor, (måske) selv med neutrale

briller, det rigtige hold som havde kvalificeret sig til finalen. Lidt overraskende blev finalemodstanderen Trelde som det tidligere omtalte SAGU hold har slået med 20 mål i turneringen. Den seneste kamp mellem disse to hold var dog endt med en kneben 1 måls sejr så det blev på forhånd behørigt understreget at det på ingen


blive skrevet på holdkortet, naturligvis uden mulighed for at kunne spille i kraft af hans gipsarm.

måde ville blive en ”walkover”. Inden kampstart blev Møllers spilletrøje sat op på hallens væg, så vi dermed kunne sikre han var med. Heldigvis nåede han også selv at komme så han kunne

Lige før holdet skulle gå på banen var det sædvanlige fælles kampsvar på spørgsmålet om ”Hvad kæmper vi for?” symbolsk for sammenholdet ændret fra ”sejr” til ”Møller” som en anerkendelse af hans betydning for holdet. Som det ofte ses i finaler blev spillet aldrig helt flydende og særligt i 2. halvleg havde HEI drengene det svært, måske også i lyset af

en, i mine øjne, helt urimeligt stævneform med 3 kampe samme dag, hvilket uundgåeligt vil tage store veksler på spillerne og derved ødelægge noget af det fysiske spil. Modstanderne formåede således næsten at indhente halvlegsføringen på 4 mål således at slutresultatet endte med ”kun” at blive en 1 måls sejr på 15-14. Efter 2 års ventet havde holdet dermed formået at vinde den ene titel som de manglede i samlingen og kan nu pryde sig med at

Øverst venstre: Lars Møller (træner), Christian Madsen, Mathias Møller, Rasmus Sørensen, Vikto Nyekjær, Andreas Lai, Kasper Nyekjær, Henning Lai (holdleder) - Nederst venstre: Jesper Houmark (ass. træner), Jonas Hald, Gustav Ansø, Andreas Broløs Damgaard, Anders Nørgaard

28


være dobbelte mestre til såvel Bjerringbro Cup som Kreds Mesterskab, vindere af Giffer Cup, Vidar Cup, Jyske Mesterskaber og DM i henholdsvis U10 og U12.

En imponerende statistik og det er nu sikret at sæsonen er endnu en succeshistorie for årgangen. Midt i den triste skadessituation for Mathias, som er den af alle spillerne der har den største ære for at holdet overhovedet kvalificerede sig til stævnet, har titlen som en ekstra gevinst givet en ny dimension af muligheder for holdet i forhold til de kommende kampe. Med den åbenlyse forstærkning som hans tilbagekomst lige inden DM er, giver det nogle perspektiver i forhold til det uofficielle DM i Maj som rækker langt ud over titlen som Jyske Mestre.

Desværre betyder hansbrækkede arm dog at holdet ikke får glæde af hans spillemæssige kvaliteter til påskens stævne i Sverige, men som holdleder kan man blot håbe at de resterende spillere vil gå ind til dette stævne med den samme indstilling som sås ved JM i Bramming, dengang da HEI U12 efter 2 års venten fik en velfortjent titel som Jyske Mestre.

dregruppen søskende og tilknyttede HEI folk som tog den lange tur for at støtte holdet, en - som altid - fremragende coaching fra træneren Lars Møller, en perfekt support på bænken fra den gæstende assisterende coach Jesper Houmark samt allermest den forbilledlige indstilling fra superdrengene på HEI U12 holdet. Henning ”Lai”

Med armene oppe over hovedet vil jeg gerne takke for opbakningen fra foræl-

En tak for de fremragende billeder fra stævnet til Laura Nørgaard

Hjortshøj Tømrer - og Snedkerforretning Frode Nielsen Eftf. Aps Hundkærvej 3 B - 8530 Hjortshøj

Vores nye bilvask er en fornøjelse og klarer biler op til 2,41 mtr i højden

Tlf. 86 22 04 68 Fax 86 22 95 92

STATOIL Servicenter Grenåvej 503, Skæring 8250 Egå - 86 22 05 72

29


Kreds Cuppen i Skæringhallen i Marts Opmærksomme læsere vil have bemærket at der ikke blev sendt det lovede indlæg omkring HEI`s arrangement på Kreds Cup finalerne for kreds 5 håndbold i U10 og U12 pige og drengerækkerne, så med en god måneds forsinkelse fremsendes det hermed.

finalen med 4 mål til ”arvefjenderne” fra VRI.

Kreds Cup stævnet blev en ubetinget succes for klubben med professionelle rammer, musik, stævnespeak til kampene og ikke mindst godt humør, trommer, opbakning og god stemning på tilskuerpladserne til de forskellige hold.

Med 2 mål i træk fra VRI trak de dog afgørende fra. I kampen fik hjemmebanedrengene ikke helt formået at spille det sædvanlige flotte spil så det blev straffet af finalemodstanderens hvis præstation med noget hurtigere angrebsspil, flotte mål på både langskud og efter indspil til stregen bør anerkendes og respekteres og sejren i sidste ende til VRI derfor som fuldt fortjent.

Som nævnt var HEI allerede på forhånd sikre på en pokaltitel idet U10 rækkens drengefinale helt ekstraordinært bestod af 2 hold fra samme klub. HEI hold 1 sikrede sig titlen med en sejr i finalen hvor der blev scoret rigtigt mange flotte mål, men hvor spillet måske var lidt påvirket af at det var gode kammerater i begge ender af banen. I hvert fald var der forholdsmæssigt mange tekniske fejl i betragtning af niveauet til ”dagligt” i henholdsvis den bedste AA række og den næstbedste A række hvor begge hold fører rækken. U12 drengene formåede ikke at skaffe endnu en pokal til klubben da de tabte

Spillerne på begge hold har en god og sund indbyrdes respekt og kampene er næsten altid lige. I finalen var de lokale røde dog, efter en nervøs start og bagud med 5 mål ved halvleg, først helt lige ved 11 minutters spilletid af 2. halvleg.

Fælles afslutningstur til Vidar Desværre havde undertegnede ikke mulighed for at deltage til klubbens store fælles afslutningsstævne i Vidar, Sønderjylland og er derfor ikke opdateret på resultater eller gode historier fra samme. Men lur mig ikke om der ikke til stævnet både har været plads til fællesskab, flotte resultater, hygge og sammenhold med kammerater og modstandere fra eget og modsatte køn. Jeg

30

håber andre i mit sted kan berette om stævnet og vil alternativt glæde mig til at høre om det når jeg møder dem som var med i april 2011. Tak til jer alle Generelt nyder HEI stor respekt rundt omkring hos modstanderklubber, modspillere, trænere dommere og forældre. Lad det blive ved det, respekter spillet og modstanderne, værdsæt dine kammerater uanset niveau for holdet eller dig selv og skænk en venlig tanke til alle de frivillige og lønnede i klubben som gør en indsats og en forskel. Ikke mindst din træner som er den altafgørende forskel på om du eller din søn/datter har et hold som giver mulighed for at dele en masse gode oplevelser med andre…… Og er du ikke allerede spiller i HEI håndbold? – så giv det en chance, jeg kan næsten godt love at blod, sved og tårer lønner sig tifold med klap, smil og glæde. Med et indløb fra fløjen sender jeg et gevindskud af sted til alle i klubben med et stort tak for endnu en god sæson, i håbet om at se hver og en igen til efteråret! Henning ”Lai”


En del af lokalsamfundet

din lokale bank. Hundkærvej 11 8530 Hjortshøj Vi ses i Skæring Kirke søndag kl.10

EL-Service Carsten Priess Hundkærvej 27. 8530 Hjortshøj TLF. 86 22 60 31

www.kbt.dk

Tømrer og Snedkerfirmaet Anders Nørgaard Andersen Toftesvinget 37 8250 Egå

Tlf. 86174466 Arresøvej 27 8240 Risskov

Tlf. 86 22 42 11

Søren Pedersen TLF: 86 22 36 32 TLF: 40 56 86 32

Rouloen 37 8250 Egå

31


Åbningstider: man-tors. 9.00-18.00 fredag 9.00-19.00 lør-søn 9.00-18.00 Åbent alle søn- & helligdage

Adresse: Skæring Skolevej 199B 8250 Egå egaa@plantorama.dk

HAVE & DYRECENTER

Støvsuger-hjørnet Tordenskjoldsgade 40 TLF: 86 16 81 16

LINDE TRYK, ÅRHUS

hei nr 5 2011  
hei nr 5 2011  

hei blad nr5 2011