Page 30

BANYUHAY Emmanuel B. Lacadin

Kasáma, ikakawag ko ang aking kaliwang bisig pagkat ang kana’y ngalay na nakagapos sa rehas ng ating bartolina. Paaagusin sa bigat at kapal ng ating tanikala ang sasapát na pintig upang iyong madama sa iyong pupulsuhang namimitig ang ating magkakarugtong na pagkakakadena. Dinggin sa dilim ang pagkaladkad ng tanikalang sumasalungat sa gaspang ng baku-bakong sahig tulad ng kakoponiya ng pagsambulat ng barya sa patag na lapag. Langhapin ang lansa at damhin ang limahid ng magkahalong dugô at kalawang na bumabalot sa mga lumang bákal na ito.

24 | ATENEO HEIGHTS’ WRITERS WORKSHOP 2019

Profile for Heights Ateneo

(2019) AHWW 24 Chapbook  

24th Ateneo Heights Writers Workshop Chapbook is a collection of works from the fellows.

(2019) AHWW 24 Chapbook  

24th Ateneo Heights Writers Workshop Chapbook is a collection of works from the fellows.

Advertisement