Page 1

PRESENTATIEGIDS

SEIZOEN 2014/2015

Prijs € 2,50


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


OSG Sevenwolden is een:

TOPSPORT TALENTSCHOOL Wij ondersteunen 贸贸k de jonge toptalenten van sc Heerenveen bij hun combinatie van onderwijs en sport! www.sevenwolden.nl

Je doet ertoe!


samen werken.

samen werken en samen vooruit In de nieuwe fusiegemeente De Friese Meren houden we er met elkaar de vaart in. Ondernemers hebben in deze mooie gemeente alle ruimte en helpen elkaar waar dat maar kan. Moet de koers verlegd worden? Dan doen we dat samen. Want door krachten te bundelen, komen we verder. Meer weten? www.defriesemeren.nl

www.defriesemeren.nl


INHOUD PRESENTATIEGIDS 2014/2015

COLOFON Het sc Heerenveen presentatiegids 2014/2015 is een uitgave van Heidstra Media in opdracht van sc Heerenveen en wordt in een oplage van 3000 exemplaren verspreid. UITGAVE VAN Heidstra Media

Feddamastraat 2 9271 JJ De Westereen 06 - 11 43 4272 info@heidstramedia.nl www.heidstramedia.nl

REDACTIE  Roely Boer (Dialoog Tekstproducties),

Erica Kooyenga

EINDREDACTIE Afdeling Communicatie sc Heerenveen

ACQUISITIE

Heidstra Media

FOTOGRAFIE

Fotopersbureau Heerenveen

LAY-OUT VDS Vormgeving, Drachten

Tammo Haan

Met medewerking van Mustafa Gumussu, Fotopersbureau Heerenveen DRUK

Drukkerij van der Eems

VERANTWOORDING

Overname van artikelen en/of foto’s is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van sc Heerenveen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Voorwoord: Het publiek vermaken en spektakel bieden

7

Algemene clubinformatie

9

Frysk folksliet

9

Organisatie sc Heerenveen

11

Binnen kijken op de 2e etage

14

Sfeerproeven op de 3e etage

16

sc Heerenveen: dé verbindende factor voor ondernemers

19

De speerpunten van de afdeling Commerciële zaken

20

OSSH & Aktie ‘67

23

Ticketing: hoe koop ik (extra) kaarten

25

De Feansjop

27

Junior Heroes en de Feanatics supporters pur sang

28

Rondleiding nieuwe stijl,een kijkje achter de schermen

30

Clinics: maak een één-tweetje met sc Heerenveen!

31

Voetbalzaken 32 Jonge ploeg vol ambitie

32

Technische staf

35

De Selectie

37

Het pompeblêdenshirt

52

Scouting van levensbelang voor de club

55

De Voetbalacademie, een unieke jeugdopleiding

56

Jeugdselectie 59 Het voetbalbedrijf sc Heerenveen

67

Een club midden in de samenleving

68

Vrijwilligers met een Heerenveenhart

70

Supportersverenigingen 72 Hoofdsponsor Univé in beeld!

74

Abe Lenstra stadion: voor méér dan voetbal

76

De studio van Heerenveen.TV

78

Geen toekomst zonder historie

80

Parkeren & Routebeschrijving

83

Overzicht wedstrijden 2014/2015

85 PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 5


POWERPACK.

Met de bussen van VDL Bus & Coach krijgt u waar voor uw geld. Functionaliteit en rentabiliteit zorgen voor een optimale ProďŹ t of Ownership. Nieuwe ontwikkelingen leiden tot oplossingen voor zero emissie openbaar vervoer. Veiligheid, comfort en betrouwbaarheid zorgen voor rijplezier en toveren een glimlach op het gezicht van uw reizigers. Met ons bent u goed onderweg, altijd. VDL Bus & Coach – MOVE. TOGETHER.

VDL Bus Heerenveen bv Wetterwille 12, 8447 GC Heerenveen Telefoon +31 (0)513 61 85 00, Fax +31 (0)513 62 97 89, info@vdlbusheerenveen.nl, www.vdlbuscoach.com

Bentaceren betekent keuzes maken, dus meer tijd voor de zaak.

Herman Spruyt Directeur, Spruyt Arkenbouw

Bentaceren betekent dat je zaken goed voor elkaar hebt, dat er grip is binnen je organisatie en dat er tijd gevonden en gemaakt wordt voor andere dingen, zoals ontspanning, plezier en voor dat waar de ondernemer goed in is: ondernemen! Omdat iedere ondernemer uniek is, bieden we dienstverlening op maat en staan we altijd voor je klaar. Dat is Bentacera.

www.bentacera.nl

14082481-1_BENTACERA_Adv_210x135.indd 1

21-08-14 13:40


VOORWOORD

HET PUBLIEK VERMAKEN EN SPEKTAKEL BIEDEN Hoe houden we ondanks de bezuinigingen en een door allerlei omstandighe-

gezond te maken. Dat wil zeggen een operationeel positief resultaat boeken,

den veel lagere begroting een team over dat spektakel biedt? Dat was in de

zonder verkoop van spelers. Een niet minder belangrijke doelstelling is

voorbereidingen op het nieuwe seizoen de grote vraag. Vooral na het vertrek

sponsors en supporters die om verschillende redenen zijn afgehaakt, terug

van onze topscorer Finnbogason, maar ook van gedegen spelers als Kruis-

te laten keren bij deze fantastische club. Iedereen binnen de organisatie doet

wijk, Zomer, Vandenbussche en jonge talenten als Ziyech en Basacikoglu.

daarvoor zijn uiterste best.

Want dat we ondanks de financiële beperkingen het publiek willen vermaken

En de eerste tekenen dienen zich al aan. Met dank aan de prestaties van

door spektakel te bieden, stond als een paal boven water. Wij zijn tenslotte

ons jonge team onder leiding van een enthousiaste technische staf. En niet

niet zomaar een voetbalclub. Wij zijn sc Heerenveen! Nog altijd voor veel

te vergeten het scoutingteam dat ongelofelijk hard heeft gewerkt zodat een

voetballiefhebbers the second best club. Mét een prachtig stadion, mét een

selectie kon worden samengesteld waarmee we voor de dag kunnen komen.

actieve zakenclub, mét enthousiaste supporters, mét betrokken mede-

De doelstelling was in het verleden steevast: Europees voetbal of in elk geval

werkers en vooral mét een korps van meer dan zeshonderd vrijwilligers

meedoen om de play-offs. Als bestuur hebben we de lat bewust wat lager

om U tegen te zeggen. Kortom ÉÉN Heerenveen.

gelegd. Geen druk leggen op deze jonge selectie, gewoon kijken hoe hoog we kunnen reiken. Spektakel bieden en het publiek vermaken is ook een

Een minstens zo’n grote vraag was toen wij in januari als bestuur aantraden:

doelstelling. Dat de spelers dat kunnen, hebben ze al laten zien. De heerlijke

hoe dichten we het financiële gat dat in de jaren daarvoor was ontstaan, hoe

potten voetbal bieden hoop voor de toekomst. Wie had nu kunnen denken

maken we de club weer gezond en bruisend? Het operationele verlies bleek

dat we na twee maanden zo hoog op de ranglijst zouden staan. Chapeau

namelijk veel groter dan wij hadden verwacht. Toch hebben we gezamenlijk

voor dit jonge team! Laat hun enthousiasme en doorzettingsvermogen een

de schouders gezet onder wat heel erg leek op een mission impossible. Maar

voorbeeld zijn voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.

onder het motto: wie A zegt, moet ook B zeggen, zijn we aan de slag gegaan met als belangrijkste doelstelling de club zo snel mogelijk weer financieel

Jelko van der Wiel, voorzitter PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 7


O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D. De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water. Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit! Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag zondag

10.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur

Voor openingstijden tijdens feest- en bijzondere dagen zie op www.woudagemaal.nl

- Unesco Werelderfgoed - Spannende 3D-film - Educatieve activiteiten - Prachtige architectuur - Technisch hoogstandje - Gezellige koffie- en theeschenkerij - Verkozen tot Leukste uitje van Friesland 2013 - Rolstoel- en rollatorvriendelijk

ER

ELD

ER FG

O

E

D

W

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

GE

I

N

RI

E

MO

E R LD H

N D I AL

WO

TA

PA T R I M

O

Ir. D.F. Woudagemaal Werelderfgoed sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water


ALGEMENE CLUBINFORMATIE

FRYSK FOLKSLIET

NAAM VAN DE CLUB

sc Heerenveen

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,

OPGERICHT

20 juli 1920

en bûnzje troch ús ieren om!

NAAM STADION

Abe Lenstra stadion

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,

CAPACITEIT 26.100

it Fryske lân fol eare en rom.

BEZOEKADRES Abe Lenstra boulevard 19

8448 JA Heerenveen CORRESPONDENTIEADRES Postbus 513

Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! (2x)

8440 AM Heerenveen TELEFOONNUMMER

0513 - 61 21 00

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,

WEBSITE www.sc-heerenveen.nl

oerâlde, leave Fryske grûn,

E-MAILADRES klantenservice@sc-heerenveen.nl

Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

CLUBKLEUREN rood-wit-blauw CLUBLIED

Fries volkslied

THUISTENUE Wit shirt met blauwe banen en rode pompeblêden,

Klink dan ... (2x) Fan bûgjen frjemd, bleau by ‘t âld folk yn eare,

witte broek en zwarte kousen met aan de bovenkant

syn namme en taal, syn frije sin;

een witte en een blauwe streep.

Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare, en twang, fan wa ek, stie it tsjin.

RESERVETENUE

Rood shirt, zwarte broek en rode kousen. Klink dan ... (2x) Trochloftich folk fan dizze âlde namme, wês jimmer op dy âlders grut! Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme. In grien, in krêftich bloeiend leat! Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! (2x)

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 9


Een winnend team voelt elkaar goed aan

NAccountantscontrole NJaarrapporten NSalarisadministratie en advies NBedrijfswaardering en overnames NBelastingadvies NMKB bedrijfsadvies NAgro bedrijfsadvies

www.kromhout.com

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan ĂŠĂŠn woord genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat. Wil je samen met ons een succesvol team vormen, neem dan gerust contact met ons op.

Gorredijk

Drachten

Joure

(0513) 468 468

(0512) 584 800

(0513) 480 480

Daar kun je op sturen.


ORGANISATIE SC HEERENVEEN De organisatiestructuur van de Stichting Sportclub Heerenveen is in decem-

De dagelijkse leiding van sc Heerenveen is in handen van het bestuur, de

ber 2013 gewijzigd van Naamloze Vennootschap in Besloten Vennootschap

zogenoemde One Tier Board. Het zevenkoppige bestuur bestaat uit drie

en draagt sindsdien de naam sc Heerenveen Holding B.V.

uitvoerende en vier niet uitvoerend bestuurders. Ook de voorzitter is nietuitvoerend. Alle zeven bestuursleden hebben hun eigen taakgebieden. De

Het Stichtingsbestuur vertegenwoordigt de aandeelhouders van de B.V.

drie uitvoerende bestuursleden zijn verantwoordelijk voor Voetbalzaken,

en bestaat uit tien leden. Alle geledingen binnen de club zijn in dit bestuur

Algemene zaken & Veiligheid, en Commerciële zaken & Financiën.

vertegenwoordigd. De inhoudelijke deskundigen op het gebied van voetbal en financiën zorgen samen met vertegenwoordigers van de supportersverenigingen, de vrijwilligers en de OSSH voor een breed draagvlak.

STICHTINGSBESTUUR Jeep Dijkstra

(Directeur Dijkstra Beheer BV / OSSH)

Arjen Kuijt (Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Antea Group /

Anne Hettinga

Marcel Annema (Directeur/eigenaar Bedrijfsovername Noord BV /

supporters Nieuw Noord) Marco van Beek

(Directeur/eigenaar autobedrijf Marco van Beek / OSSH)

Martin de Jong (Directeur/eigenaar Agriworks BV / vrijwilligers-

supporters FeanFan) Rikus de Vries

(Controller De Weerd specerijen B.V. / voetbalzaken)

(Gepensioneerd / vrijwilligers / Aktie ‘67)

René de Wilde (Accountant en als partner verbonden aan Deloitte /

coördinator) René Groen

(Voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland / voorzitter)

financiële zaken) Nutte Visser

(Directeur container-/transportbedrijf MCS / OSSH) PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 11


BESTUUR Niet-uitvoerende bestuurders

Jelko van der Wiel

Jaap Schuurmans

Geert Pieter Vermeulen

Egon Diekstra

Voorzitter

Voetbalzaken

Financiën

Commerciële zaken

Hans Vonk

Ben Takkenberg

Wim Dijk

Manager Voetbalzaken

Algemene zaken en Veiligheid

Commerciële zaken

• Eerste elftal

• Evenementen

• Marketing en communicatie

• Scouting

• Veiligheidszaken

• Maatschappelijke

• Jeugdopleiding

• Facilitaire zaken

Uitvoerende bestuurders

Betrokkenheid (MB)

• ICT

• Juniorclub en clinics

• Supporters

• Merchandising

• Vrijwilligers

• Financiële en personeelszaken PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 13


BINNEN KIJKEN OP DE 2E ETAGE

14 //

SC HEERENVEEN


PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 15


16 //

SC HEERENVEEN


SFEERPROEVEN OP DE 3E ETAGE

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 17


vullen

tappen

serveren

y’ ‘Het perfecte a r t N t e m e j biertje tap De voordelen van een biertankinstallatie van Ntray: - Bepaal zelf met welk merk bier u de biertank vult! - De tap kan altijd blijven vloeien, ook op de drukste momenten - Geen gesjouw met fusten en geen bierverlies - Inclusief een all-in-one servicecontract: onderhoud, service en reiniging - Mogelijkheid tot huren: geen investering betekent geen inbreuk op uw liquiditeit

www.ntray.nl | info@ntray.nl Twitter: @N_tray


COMMERCIËLE ZAKEN

SC HEERENVEEN: DÉ VERBINDENDE FACTOR VOOR ONDERNEMERS Relaties ontmoeten. Nieuwe contacten opdoen. Relaties en

Zakenloges

medewerkers trakteren op een

Relaties ontvangen in een eigen zakenloge, ingericht naar eigen smaak?

leuke voetbalavond. Voor sponsors

In het Abe Lenstra stadion kan dat. sc Heerenveen biedt huur van een vol-

zijn er legio mogelijkheden rondom

ledige zakenloge, maar participeren in zo’n loge kan ook? Een zakenloge

de wedstrijden van sc Heerenveen.

is meer dan een ruimte voor de ontvangst van relaties en gasten tijdens

Een diner vooraf, gezellig even

de wedstrijden. Daarbuiten is het een ideale gelegenheid voor een verga-

borrelen en tijdens de derde helft

dering of een zakelijke afspraak in het centraal gelegen Heerenveen.

napraten over de wedstrijd, over de overwinning of de nederlaag, die mooie goal, een al of niet terechte penalty, die ene splijtende pass.

linie onder druk staat. Ondernemers moeten meer dan ooit investeringen

En dat in de sfeervolle, gerestylde

afwegen. Ook bij sc Heerenveen daalde het aantal sponsors. “Bij een aantal

businessruimte in het Abe Lenstra

speelden ook andere redenen mee, maar gelukkig is het grootste gros

stadion. Dan is een voetbalwedstrijd

gebleven. Die vasthouden, afgehaakte sponsors terugwinnen en nieuwe

echt een avondje uit!

sponsors werven is één van onze belangrijkste doelstellingen.”

Sport en commercie zijn niet meer los van elkaar te zien. Ook voor betaald

sc Heerenveen wil daarom de ondernemers nog meer bieden. Exposure via

voetbal is sportsponsoring één van de belangrijke bronnen van inkomsten.

multimedia bijvoorbeeld, mogelijkheden voor relatiemarketing of nog meer

Bij sc Heerenveen staat daar echter wel wat tegenover. Een grote,

(digitale) reclame-uitingen, maar vooral maatwerk in de sponsorpakketten.

enthousiaste Ondernemers Sociëteit (OSSH) en gelegenheid in een gezellige

“Ieder ondernemer, van zzp’er tot multinational, moet sponsor kunnen

ambiance en in een ongedwongen sfeer contacten te leggen en te onderhou-

worden. sc Heerenveen is nog altijd voor velen the second best club.

den. Niet zelden volgt uit zo’n ontmoeting een zakelijke deal. “En zo hoort het

Actiematig inzetten op die brede achterban is één van onze speerpunten.

ook”, zegt Wim Dijk, commercieel manager van sc Heerenveen. “Onlangs

Daarnaast willen we meer brancheloges ontwikkelen. In de afgelopen

nog vonden drie sponsors van drie verschillende bedrijven elkaar en voor

jaren bleek de trend om bedrijven werkzaam in eenzelfde branche bijeen te

alle drie was het een win-winsituatie met sc Heerenveen als verbindende

brengen in een speciale loge zeer succesvol. Helaas is de Bouwloge door

factor. Zo’n kruisbestuiving, daar gaat het om. Relatiebeheer. Mensen,

de ontwikkelingen in de bouwwereld kleiner geworden, maar daarentegen

ondernemers, bij elkaar brengen is een belangrijke taak van onze account-

floreert de Foodloge. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een

managers en andere medewerkers. Onderscheid tussen grote en kleine(re)

Agri-Dairy Boulevard.”

sponsors kent de club niet. Niet voor niets is ons motto ÉÉN HEERENVEEN.” Nieuwe business binnenhalen, loopt als een rode draad door de huidige Als ondernemer en bestuurslid weet Wim Dijk als geen ander dat sport-

organisatie. De glorietijd van spontane groei is voorbij. “Tegenwoordig

sponsoring door de mindere economische omstandigheden over de gehele

moeten wij erop uit. Die omgekeerde weg is echter ook een grote uitdaging.”

Rondom de wedstrijden Tussen het laatste fluitsignaal van het vorig seizoen en het beginsignaal van het huidige seizoen zijn de tweede en derde etage aan de westkant van het stadion compleet gerestyled. De eigentijdse, sfeervolle ruimten met verschillende zalen in diverse stijlen met extra’s als een wijnproeverij of een Oudhollands café maken het nog leuker om samen de wedstrijd te beleven en zakelijk te netwerken. Voor iedere ondernemer en voor elk bedrijf biedt sc Heerenveen sponsorpakketten. PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 19


DE SPEERPUNTEN VAN DE AFDELING COMMERCIËLE ZAKEN OSSH STANDAARD WESTZIJDE • 2 stoelen op de sponsortribune aan de westzijde van het Abe Lenstra stadion • 1 parkeerkaart voor P3 • lidmaatschap van de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH) • toegang tot de seizoenopening, nieuwjaarsreceptie, seizoenafsluiting en andere activiteiten, georganiseerd door het bestuur van de Ondernemerssociëteit • naamsvermelding op de digitale bedrijvenpresentatiegids van sc Heerenveen • naamsvermelding op OSSH-bord • koffie en thee Evenementencoördinator Nicole Derwig en Activatiecoördinator Gerda Tjepkema

• gratis hapjes en drankjes vanaf 1 uur voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd tot de persconferentie • gebruik mailingbestand van alle OSSH leden (eenmaal per seizoen)

OSSH DE AFTRAP

• ontvangst Business Bulletin, Corner en FeanFan Magazine.

• 1 stoel op de sponsortribune SPT aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion • 1 parkeerkaart voor P6 • naamsvermelding op www.ossh.nl • voor, in de rust en na afloop van de wedstrijd toegang tot de 4e etage aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion. Na de persconferentie toegang tot etages op de westzijde • koffie en thee voor de wedstrijd en in de rust • ontvangst Business Bulletin • toegang tot de seizoenopening, nieuwjaarsreceptie evn seizoenafsluiting georganiseerd door het bestuur van de Ondernemerssociëteit • gebruik van het mailingbestand met adressen van De Aftrap-leden (eenmaal per seizoen). Accountmanager Baukje Posthumus & Accountcoördinator Riska Hazenberg

OSSH LOGE OOSTZIJDE • 2 stoelen op de logetribune aan de oostzijde van het Abe Lenstra stadion

• naamsvermelding op de digitale bedrijvenpresentatiegids van sc Heerenveen

• 1 parkeerkaart voor P4

• naamsvermelding op OSSH-bord

• lidmaatschap van de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH)

• koffie en thee

• toegang tot de OSSH-ruimtes op Oost en West

• gratis hapjes en drankjes vanaf 1 uur voor de wedstrijd, in de rust

• toegang tot de seizoenopening, nieuwjaarsreceptie, seizoenafsluiting

20 //

en na de wedstrijd tot de persconferentie

en andere activiteiten, georganiseerd door het bestuur van de Onder-

• gebruik mailingbestand van alle OSSH leden (eenmaal per seizoen)

nemerssociëteit

• ontvangst Business Bulletin, Corner en FeanFan Magazine.

SC HEERENVEEN


Senior accountmanager Freddy Hut, Accountmanager Peter de Vries en Accountcoördinator Raoul ten Hulzen

OSSH LOGE WESTZIJDE • minimale afname van 2 stoelen op de logetribune aan de westzijde van het Abe Lenstra stadion • Parkeerkaart(en) voor P1 groen • automatisch lidmaatschap van de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH) • toegang tot de OSSH-ruimtes aan de westzijde van het stadion • toegang tot de seizoenopening, nieuwjaarsreceptie, seizoenafsluiting en andere activiteiten, georganiseerd door het bestuur van de Ondernemerssociëteit • naamsvermelding op de digitale bedrijvenpresentatiegids van sc Heerenveen • naamsvermelding op OSSH-bord • koffie en thee • gratis drankjes vanaf 1 uur voor de wedstrijd tot de persconferentie • gebruik mailingbestand van alle OSSH leden (eenmaal per seizoen) Accountmanager Ronny Venema en Accountcoördinator Suzanne de Vries

ARRANGEMENTEN

• ontvangst Business Bulletin, Corner en FeanFan Magazine.

Aanleiding om iets te organiseren voor familie, vrienden, zakelijke relaties of

RECLAME-UITINGEN

medewerkers? sc Heerenveen heeft een viertal arrangementen:

Met reclame in en rondom het Abe Lenstra stadion is een ondernemer

• Zakenloge arrangement

verzekerd van aandacht. De afdeling Commerciële zaken staat borg

• Luxe loge arrangement

voor tal van uitingen. Een kleine greep uit de vele uitingen:

• Groepsarrangement

• led boarding

• Wedstrijdsponsor arrangement

• reclamezuil • banners, een commercial of een specifiek moment

Elk arrangement heeft een standaard pakket met onder meer wedstrijd-

op de video Wall

tickets, rondleiding, consumpties, buffet, voorbeschouwing op de wedstrijd

• gevelreclame

door een trainer, een gesigneerd thuisshirt, reclame-uitingen, sponsor van

• virtuele reclame

de wedstrijdbal. Maar in overleg een eigen arrangement samenstellen kan

• zaalsponsoring

natuurlijk ook. Tenslotte is maatwerk ons visitekaartje.

• advertenties in de printuitgaven.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 21


In samenwerking met architecten en projectontwikkelaars ontwikkelen wij verschillende projecten. Of het nu gaat om een woning, winkel, kantoor of tuin wij bieden voor iedere ruimte een plan op maat. Door onze nauwe samenwerking met de topmerken op het gebied van verlichting, werken wij alleen maar met kwalitatief hoogstaande producten voor de juiste prijs. Graag zetten wij onze kennis en expertise ook voor uw project in. Loswal 14A • 9206 AH Drachten • 0512 - 361224 info@alc-projectverlichting.nl • www.alc-projectverlichting.nl


AKTIE ‘67

Het bestuur van de OSSH Klaas Rozema Koos in ’t Hout Robert Bervoets Johan van Tuinen Marco van Beek Gerard Rol

Het bestuur van Aktie ‘67

OSSH – ONDERNEMERS SOCIËTEIT SPORTCLUB HEERENVEEN

Rikus de Vries (voorzitter) Dick Spin Jappie Vogelzang Jan van der Wijk Harrie Bruins Jitse Zielman Wolter Zwart

sc Heerenveen beschikt met de OSSH over een zeer actieve sponsorgroep. Speerpunt is in een gezellige ambiance en in een ongedwongen sfeer contacten leggen en onderhouden. Het bestuur van de OSSH is nauw betrokken bij de sponsoren van de club en samen met de afdeling Commerciële zaken het aanspreekpunt voor de sponsorgroep. Ook de adviserende rol richting de afdeling Commerciële zaken is een niet onbelangrijke taak. Gezamenlijk worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten delen het bestuur van sc Heerenveen en het OSSH-bestuur ideeën met elkaar. Daar waar nodig fungeert het OSSH-bestuur als klankbord voor de sponsors en het bestuur. Kijk voor meer informatie op www.sc-heerenveen.nl/businessclub

Aktie ‘67 is als vrijwilligersorganisatie een verlengstuk van de afdeling Commerciële zaken. In 1967 toen het voortbestaan van sc Heerenveen aan een zijden draadje hing, richtte een aantal supporters Aktie ’67 op met als doel de club voor de ondergang te behoeden door financiële steun. Sindsdien steunt Aktie ’67 de club op tal van manieren. Deze vrijwilligers zetten onder meer de verkoop van clubartikelen op, de basis van de huidige merchandising. En dat steunen gebeurt tot op de dag van vandaag met vooral commerciële activiteiten zoals de verkoop van vaste reclameborden, roterende boarding, wedstrijdsponsoring, sponsoring aanvoerdersband en de advertentie-verkoop van het programmaboekje, de FeanFan en de Corner. Voor meer informatie kijk op www.sc-heerenveen.nl/aktie67

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 23


TICKETING: HOE KOOP IK (EXTRA) KAARTEN Een vol stadion. Sfeer. Spanning. Beleving. Dat is wat iedereen

Extra kaarten

wil, het bestuur, de medewerkers, de voetballers, maar vooral

Met een clubkaart of een seizoenkaart zijn (extra) kaarten te bestellen via

de supporters. Niets mooier dan met z’n allen genieten van een

Online Ticketing via https://ticketing.sc-heerenveen.nl

mooie actie, een splijtende pass en natuurlijk van een doelpunt. De afdeling Ticketing regelt de kaartverkoop, voor de sponsors,

Bezoeken van uitwedstrijden

de seizoenkaarthouders en de losse verkoop.

Het bezoeken van uitwedstrijden is alleen mogelijk voor seizoen- of clubkaarthouders van sc Heerenveen met een uitregistratie. Deze uitregistratie

Extra kaarten OSSH-leden

kunt u aanvragen via www.sc-heerenveen.nl/uitregistratie. Wel is een

Relaties, familie of vrienden uitnodigen voor een wedstrijd?

pasfoto en een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs nodig.

OSSH-leden kunnen vrijwel altijd extra kaarten bestellen, zowel voor de hoofdtribune en/of loge als voor de andere tribunes. En samen een

Verkoopinformatie

uitwedstrijd bijwonen? Ook dat kan worden geregeld. Bestellen kan via

De verkoopdata, prijzen en specifieke verkoopinformatie vindt u op de

www.ossh.nl/kaartenbestellen

website www.sc-heerenveen.nl/ticketing/verkoopinformatie ongeveer drie weken voor de wedstrijd. De verkoopplanning voor bijvoorbeeld de KNVB-

Seizoenkaart

beker of de Europa League wordt per wedstrijd vastgesteld en is eveneens

De seizoenkaart is een geldig toegangsbewijs voor alle thuiswedstrijden

te vinden op onze website.

van sc Heerenveen in de Eredivisie. Voor wedstrijden in de play-offs, beker- en Europese wedstrijden gelden specifieke afspraken. Voor

Geen computer of niet zo handig met het digitaal tickets kopen of een

informatie over de tarieven of het downloaden van het aanvraagformulier,

clubkaart aanvragen? Een aanvraagformulier voor een clubkaart kan

kijk op www.sc-heerenveen.nl/ticketing

worden afgehaald bij de receptie in het Abe Lenstra stadion. Tickets zijn ook verkrijgbaar in de Feansjop.

Gratis clubkaart Geen seizoenkaart, maar toch graag een wedstrijd van sc Heerenveen willen bijwonen?

Contactgegevens

Voor de meeste wedstrijden zijn vrijwel altijd losse kaarten beschikbaar.

Voor vragen over de kaartverkoop en bovenstaande onderwerpen

Maar het kan alleen met een clubkaart. Dit is een persoonlijke pas met uw

kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Klantenservice/

gegevens. Weet u nog niet wanneer u een wedstrijd wilt bijwonen, zorg dan

Ticketing. Op de wedstrijddag is telefonisch contact het beste.

wel dat u er klaar voor bent en vraag alvast de gratis clubkaart aan. Deze

Telefoon

clubkaart is zes jaar geldig. Kijk op www.sc-heerenveen.nl/clubkaart voor

E-mail klantenservice@sc-heerenveen.nl

het aanvraagformulier (inclusief uitregistratie). Bij voorkeur digitaal, maar

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

voor wie liever het formulier print, dat kan natuurlijk ook. Na ontvangst van

thuiswedstrijddagen telefonisch vanaf 3,5 uur voor de wedstrijd

0513-612100

het aanvraagformulier wordt de clubkaart toegestuurd. PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 25


Nog zo’n belangrijke Friese speler

Trouwe sponsor van sc Heerenveen Feenstra is al jaren trouw sponsor én skyboxhouder van sc Heerenveen. Zo dragen we ons steentje bij aan het hooghouden van onze fiere Friese voetbaltrots. Onze, want Feenstra is 66 jaar geleden door de gebroeders Feenstra opgericht in Sneek. Inmiddels is ons installatiebedrijf landelijk marktleider, maar we blijven dichtbij. Ook in Friesland. Vanuit onze vestiging in Drachten bedienen we onze Friese klanten goed en snel - met topkwaliteit oplossingen voor ventilatie, isolatie, warmte, zonne-energie en beveiliging.

Ook wij scoren graag Huurhuizen, koopwoningen, bejaardentehuizen en zelfs het Abe Lenstra stadion…ze zijn door Feenstra allemaal voorzien van comfortabele warmte, gezonde lucht en een veilige leefomgeving. Ons motto is daarbij ‘in één keer goed’. Want zo scoren we bij onze klanten. Dagelijks staan dan ook 1.400 medewerkers klaar en rijden 800 Feenstra servicebussen rond. Bovendien hebben we als enige installatiebedrijf van Nederland een eigen callcenter. Daardoor kunnen we storingen vaak direct telefonisch verhelpen. Ook in Friesland. De plek waar het allemaal begon.

Frysk bloed tsjoch op… met sc Heerenveen én Feenstra!

99211 Advertentie SC Heerenveen A4.indd 1

09-09-13 13:17


FEANSJOP SPECIAAL VOOR DE ECHTE FANS! PENNENSET SC HEERENVEEN

€ 14,95

TOUCH PEN, 2 IN 1

SPORT SHOWERGEL

€ 11,95

THUISSHIRT 14/15

vanaf € 50,-

€ 5,50

CAP SUÈDE

€ 14,95

Openingstijden Feansjop Maandag

13.00 - 17.00 uur

Op wedstrijddagen 2 uren voor

Dinsdag

09.00 - 17.00 uur

aanvang en tot maximaal 1 uur

Woensdag 09.00 - 17.00 uur

na de wedstrijd.

Donderdag 09.00 - 20.00 uur Vrijdag

09.00 - 17.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 27


JUNIOR HEROES EN DE FEANATICS SUPPORTERS PUR SANG Aan de hand van je voetbalidool het veld opkomen in een vol

Feanatics

stadion? Voor Junior Heroes is er toch niets mooiers dan

Feanatics! De naam zegt het al: fanatieke Feanfans. Supporters tussen de

meelopen in de line-up. De glunderende koppies zijn elke

twaalf en zeventien jaar kunnen zich aansluiten bij de Feanatics. En dat be-

wedstrijd weer het bewijs.

tekent niet alleen kans om gekozen te worden als vlagdrager, maar ook een leuk welkomstcadeau. En wat te denken van allerlei leuke activiteiten als

Uitgekozen als vlagdrager voor de thuiswedstrijd van je

Meet&Greet met de voetbalhelden. Of deelnemen aan het FIFA-toernooi.

favoriete club? Als Feanatic is die kans volop aanwezig. De jeugdige fans mogen dan trots zijn op hun sc Heerenveen,

Voordelen lidmaatschap

andersom is sc Heerenveen net zo trots op haar jeugdige fans.

Het lidmaatschap van Junior Heroes en Feanatics betekent profiteren van tal van voordelen, zoals kortingen in de Feansjop, korting op de toegangs-

Junior Heroes

kaarten Bombi indoor speelparadijs (Junior Heroes) en het Kameleondorp

Junior Heroes is dé fanclub voor de sc Heerenveenfans van nul tot en met elf

in Terherne. Ook kunnen kaarten worden gekocht voor de wedstrijden van

jaar. Voor de jonge fans worden in en rondom het Abe Lenstra stadion tal van

het eerste elftal. Junior Heroes ontvangen vier keer per jaar het clubblad

activiteiten georganiseerd. Het voetbalkamp en het Sinterklaasfeest bijvoor-

Heero News. De Feanatics krijgen hun eigen magazine. En allemaal krijg je

beeld zijn elk jaar weer een groot succes. Wie zich aanmeldt als lid krijgt een

maandelijks de digitale nieuwsbrief met weetjes over sc Heerenveen in de

leuk welkomstcadeau. De jongste Heroes (0 – 3 jaar) worden verblijd met

mailbox.

een Heero knuffel, de oudere Heroes krijgen een voetbal. www.juniorheroes.nl | www.feanatics.nl

Partners De Kidsclub van sc Heerenveen heeft exclusieve samenwerking met verschillende partners: Univé Verzekeringen, Promotex en KiKa. Voor de partners biedt de Kidsclub een ideaal podium om kinderen en (groot)ouders/verzorgers op een laagdrempelige manier te bereiken. Via de afdeling Commerciële zaken kunt u informatie verkrijgen over een mogelijk partnerschap. 28 //

SC HEERENVEEN


Fun feestjes Wie zijn verjaardag wil vieren in het stadion kan kiezen uit een Fun party, Voetbal party of Wedstrijd party. Het Funfeest houdt in: een speurtocht door het stadion, voetbalspelletjes doen en na afloop patat. Het Voetbalfeest bestaat uit een clinic, dus trainen als een prof. Na afloop worden ook deze hongerige magen gevuld met patat. En dan is er ook nog een Verjaardagsfeest met een wedstrijd en zitplaatsen op de oosttribune inclusief cadeautjes uitpakken. Het minimum aantal kinderen is 6. Op www.juniorheroes.nl/verjaardagsfeestjes staan beschikbare data voor deze party’s.

“Ik ben Heero en ik ben de mascotte van

sc Heerenveen. Ik vind het erg leuk om mijn vele

Junior Heroes vriendjes en vriendinnetjes te

ontmoeten tijdens activiteiten en wedstrijden.”” - HEERO PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 29


RONDLEIDING NIEUWE STIJL, EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN Altijd al eens een kijkje willen nemen in de kleedkamer van de

anekdotes. In de Pronkkamer wordt de nieuwe film over sc Heerenveen

selectie? Weten achter welke tafel de trainer de persconferentie

vertoond.

geeft? Ervaren hoe het speelveld eruitziet vanuit de zakenloge? Zelf eens door de spelerstunnel willen lopen? Het kan allemaal

De Rondleiding Nieuwe Stijl is een mooi idee voor een (personeels)uitje, een

tijdens een rondleiding in het Abe Lenstra stadion.

jubileum, een (verjaardags)feest, een reünie of gewoon zomaar met familie of een stel vrienden of vriendinnen. Het kijkje achter de schermen kan prima

Dwalen door het stadion onder leiding van rondleiders die alle ins en outs

worden gecombineerd met een hapje en een drankje, een lunch of een

van de club kennen is een leuk en leerzaam uitje. Na een gastvrije ontvangst

etentje. Keuze genoeg! ‘Hoe goed kent u de club?’

neemt de rondleider u mee op een tour door het stadion. Ondertussen vertelt de rondleider de bijbehorende verhalen en bijzondere en grappige

De rondleiders 30 //

SC HEERENVEEN

Kijk voor meer informatie op www.sc-heerenveen.nl/rondleiding.


MAAK EEN ÉÉN-TWEETJE MET SC HEERENVEEN! Ervaren hoe het is om een echte profvoetballer te zijn? Zin in

Fun clinics en teambuilding

een professionele clinic en leren kappen, draaien en een mooie

Een aantal woensdagmiddagen organiseert sc Heerenveen Fun Clinics in het

pass geven? Kortom trainen als een prof en lekker bezig zijn met

stadion. Het begint met een rondleiding door het stadion, dus een kijkje in de

specifieke voetbalelementen. sc Heerenveen maakt het mogelijk

spelerskleedkamer, lopen door de spelerstunnel en daarna lekker trainen

met de clinics.

als een prof. Maar dan wel met veel fun!

Onder leiding van oud-voetballer Maarten de Jong en Gerjan van der

Uitgekeken op alle traditionele uitjes?

Hoogen trekt sc Heerenveen in heel Nederland met de clinics langs de

sc Heerenveen biedt tal van mogelijkheden om eens wat anders te doen

amateurvelden. Het is een fantastisch evenement voor alle verenigingen,

met een afdeling of een heel bedrijf. Wat te denken van een clinic, al of niet

zowel voor een middag als een hele dag. Het programma bestaat uit twee

gecombineerd met een rondleiding. Echt een uitdaging! En combinaties met

professionele trainingen en een spellencircuit. Maatwerk is altijd mogelijk.

een hapje en een drankje, een lunch of buffet zijn te regelen. Het Abe Lenstra

De trainingsvormen zijn gebaseerd op de trainingsvormen die worden

stadion is namelijk meer dan voetbal.

gebruikt bij de Voetbalacademie van sc Heerenveen. Alle deelnemers krijgen een officieel Profvoetbalpaspoort van sc Heerenveen. Hierin

Kijk voor meer informatie op www.sc-heerenveen.nl/clinic

kunnen ze de scores noteren.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 31


HET HOOGSTE NASTREVEN EN HET PUBLIEK VERMAKEN ‘Men moet niet verder willen springen dan de polsstok lang is’.

ben. Niet alleen bij de Beloften, ook bij de A-jeugd. Dit beleid vereist echter

Aldus luidt een bekend gezegde. Met andere woorden: men moet

wel een trainersstaf die dat inziet en daarop kan inspelen. Maar die ook de

zijn eigen kracht niet overschatten en uitgaven regelen naar

competenties heeft om te zorgen voor een juiste balans tussen ontwikke-

inkomen of vermogen! Met die wijsheid heeft het bestuur van sc

len en presteren. We prijzen ons gelukkig dat onze trainers die kwaliteiten

Heerenveen op de spelersmarkt verkocht en ingekocht en legt

bezitten. De afgelopen jaren bleken we nogal wat talent in huis te hebben. En

het de prestatielat niet te hoog. Zo hoog mogelijk eindigen en

ook nu lopen er in onze jeugdteams een aantal talentvolle spelers. Wat dat

spektakel bieden is de doelstelling voor het seizoen 2014/2015.

betreft zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

En net als alle (top)sporters gaan ook de voetballers van sc Heerenveen voor het hoogst haalbare.

Kritische geluiden over het aan- en verkoopbeleid van een club zijn geen uitzondering. Iedereen wil graag de toppers houden. Maar transfers zijn

Verzorgd, herkenbaar en attractief voetbal. Met die voetbalvisie begon sc

in de voetbalwereld nu eenmaal schering en inslag. Tijdens de transfer-

Heerenveen aan het nieuwe seizoen. “Onze selectie mag dan jong zijn, in de

windows wisselen tal van spelers van club, of het nu de topscorer is, de

as zit genoeg ervaring. Zo’n geraamte met een mix van ervaring en jeugdig

keeper of de verdediger die je eigenlijk graag had willen houden. Ook bij sc

talent is belangrijk”, zegt Hans Vonk, manager Voetbalzaken. “De komende

Heerenveen moest de nieuwe trainer Dwight Lodeweges starten met een

jaren ligt de nadruk duidelijk op ontwikkelen. Dat was weliswaar de afgelo-

gewijzigde selectie. “De veel snellere doorstroming van spelers is inherent

pen jaren ook al het geval, maar toen waren de financiële mogelijkheden om

aan het huidige voetbalsysteem. Je kunt je daar wel druk over maken, maar

spelers te kopen wel groter. Nu het spelersbudget veel beperkter is, is het

je hebt er gewoon mee te maken. Bovendien moeten we simpelweg rekening

zaak om na vertrek van een speler eerst eens te kijken wat we in huis heb-

houden met ons budget.”

JONGE PLOEG VOL AMBITIE Een jonge ploeg volwassen laten worden en met aantrekkelijk voetbal mensen naar het stadion trekken zodat ze terugkomen. Met die intentie begon Dwight Lodeweges aan zijn hoofdtrainerschap bij sc Heerenveen. Zijn visie op het komende seizoen.

32 //

SC HEERENVEEN


VOETBALZAKEN

De selectie van sc Heerenveen is jong. De gemiddelde leeftijd is de jongste in

Op die manier proberen we nu de lijn door te trekken naar het eerste elftal.

de hele eredivisie. “Het zij zo. Maar dit is wat we hebben en met deze selectie

Keeperstrainer Harmen Kuperus beschikt over de nodige ervaring om de

moeten we het doen. En deze spelers gaan we ontwikkelen tot een collectief,

jonge keepers verder te ontwikkelen.”

tot een elftal waar mensen met plezier naar komen kijken, die goede resultaten haalt en goed voetbal speelt. Dat er dan af en toe een zeperd tussen zit,

Samen met de medische staf onder leiding van fysiotherapeut Erik ten

is logisch. We zullen ongetwijfeld een keer verliezen, misschien wel twee

Voorde en clubarts Tjitte Wiersma staat er een trainersstaf die weet wat

keer op rij. Ook dat hoort bij opleiden. Van fouten kun je alleen maar leren.

het is om op niveau topsport te bedrijven. “Iedereen wil kampioen worden.

De kunst is na het vallen weer op te staan. Bij die visie hebben we een tech-

Een heel gezonde ambitie, maar realisme is eveneens een kwaliteit. Onze

nische staf gezocht. Dwight Lodeweges heeft in het verleden bewezen dat hij

doelstelling is het hoogste nastreven en het publiek vermaken in een vol

daartoe in staat is en ook assistent-trainer Tieme Klompe is daarin talentvol

stadion met reuring, sfeer en beleving. Kortom spektakel, zodat het publiek

gebleken. Assistent-trainer Johnny Jansen heeft jarenlang uitstekend werk

tevreden naar huis gaat en uitkijkt naar de volgende wedstrijd.”

gedaan bij de A-jeugd. De jeugdopleiding heeft veel talenten voortgebracht.

“Na het sluiten van de transfermarkt was het duidelijk: dit is het team waar

ze zich daarin ook herkennen. Wanneer je de spelers een veilig gevoel en

we het mee moeten doen. Tot die sluitingstijd hadden we te maken met nogal

vertrouwen geeft, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze stappen maken

wat veranderingen binnen de selectie. Kwalitatief goede spelers vertrokken

naar een hoger niveau. Na een maand of drie was duidelijk resultaat te zien

en door de financiële situatie van de club was herinvesteren van de transfer-

van onze werkwijze.

sommen in het voetbal niet mogelijk. Trainingen en wedstrijden, maar vooral de trainingen, zijn mooie meetmoToch is met spelers als Morten Thorsby, Sam Larsson en Thomas Dalgaard

menten. Als ik zie wat de spelers bij de start van het seizoen lieten zien en

de selectie prachtig aangevuld. Het resultaat is een heel jong team. Per-

wat ze na drie maanden deden, dan is dat hartstikke goed. Echt een vooruit-

soonlijk vind ik dat hartstikke mooi om mee te werken. Door op een bepaalde

gang. Ik ben heel tevreden over de selectie, maar we kunnen nog veel beter.

manier te trainen en door samen te spelen zijn jonge mensen nog te kneden.

Automatismen kweek je niet zomaar. Die moeten elke keer in de trainingen

Duidelijkheid scheppen is belangrijk, de speelwijze trainbaar maken zodat

terugkomen, die moeten inslijpen. Niet voor niets is herhaling de kracht van reclame. Zo is het eigenlijk ook met voetbal: hoe meer je herhaalt, hoe duidelijker het wordt en hoe meer vertrouwen je krijgt. We hebben al een paar wedstrijden laten zien hoe we willen spelen. Ons streven is mensen vermaken. Voetballers zijn artiesten. Mensen betalen voor een wedstrijd, ze komen om naar voetbal kijken. In Nederland willen we geen catenaccio, geen voetballers die voor het hok gaan liggen en proberen alles dicht te spijkeren. We willen aanvallen, initiatief nemen, dominant zijn, kortom aantrekkelijk voetbal. En dat proberen wij te bieden. Het zal niet altijd lukken, maar we proberen het wel. Ik heb alle vertrouwen in deze ploeg en ben ervan overtuigd dat we het publiek mooi voetbal kunnen bieden in een sfeervol stadion.”

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 33


Jos Lansink

U ziet het resultaat.....

WERELDKAMPIOEN met

HARTOG Lucerne Sinds 1992 onze trouwe klant

Uw ruwvoerspecialist

Meer weten? Bezoek onze vernieuwde website -> www.hartog-lucerne.nl of bel 0229 - 58 12 32


TECHNISCHE STAF

DWIGHT LODEWEGES

JOHNNY JANSEN

TIEME KLOMPE

FUNCTIE

Assistent-trainer

FUNCTIE

Assistent-trainer

02 maart 1975

GEBOORTEDATUM

08 april 1976

FUNCTIE

Trainer/Coach

GEBOORTEDATUM

26 oktober 1957

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEPLAATS

Turner Valley (Canada)

GEBOORTEPLAATS Noordwolde

GEBOORTEPLAATS Roden

HARMEN KUPERUS

STEVEN EDELENBOS

JELMAR VAN DER WAL

FUNCTIE

Keeperstrainer

FUNCTIE

Loop-/Hersteltrainer

FUNCTIE

Loop-/Hersteltrainer

GEBOORTEDATUM

02 juni 1977

GEBOORTEDATUM

02 juni 1987

GEBOORTEDATUM

01 januari 1993

GEBOORTEPLAATS Sneek

GEBOORTEPLAATS Groningen

GEBOORTEPLAATS Drachten

HERMAN VAN DIJK

ERIK TEN VOORDE

VINCENT SCHINKEL

FUNCTIE

Teammanager

FUNCTIE

Fysiotherapeut

FUNCTIE

Fysiotherapeut

GEBOORTEDATUM

08 februari 1959

GEBOORTEDATUM

14 juni 1968

GEBOORTEDATUM

13 april 1975

GEBOORTEPLAATS

Deventer

GEBOORTEPLAATS Zwolle

GEBOORTEPLAATS Heerenveen

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 35


De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete oplossing voor audiovisuele communicatie.

Kijk voor actuele projecten en referenties op

www.pthgroep.nl

PTH AV & ICT Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, informatie- en communicatietechniek. PTH STADION FACILITIES Installeert en beheert zowel de permanente als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf. PTH RENTAL Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. Zowel indoor als outdoor.

Har m Smidswei 9 | 9298 RE Kollumer z waag | T 0511 460 200 | E info @ pthgroep.nl

Zien is

geloven

Je kunt urenlang voorbespreken en nabeschouwen, maar een voetbalwedstrijd is op z’n mooist als je het live meemaakt. Net als het betere drukwerk. Dat moet je met eigen ogen zien. Met eigen handen voelen. Strak vakwerk dat ook mooi blijft als je er met je neus bovenop zit. Dat is onze uitdaging. Daar doen we het voor.

Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

Sneek Smidsstraat 5

www.vandereems.nl


DE SELECTIE

POSITIE

Keeper

1

31

VIKTOR NORING

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

POSITIE

Keeper

IF Brommapojkarna

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Husie IF

GEBOORTEDATUM

Trelleborgs FF

23 juni 1989

03 februari 1991

Malmö FF

GEBOORTEPLAATS

Stockholm (Zweden)

30

ROBIN KIST

POSITIE

Keeper

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

GEBOORTEPLAATS Malmö (Zweden)

POSITIE

GEBOORTEDATUM

20 februari 1995

Heerenveen

KEEPER

GEBOORTEDATUM

10 maart 1995 GEBOORTEPLAATS

FK Bodø/Glimt

MAARTEN DE FOCKERT

Keeper

Jong sc Heerenveen

Celtic FC

GEBOORTEPLAATS

Maasland

33

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

MVV ‘27 Feyenoord

KEEPER

KEEPER

GEBOORTEDATUM

KEEPER

KRISTOFFER NORDFELDT

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 37


Duurzame oplossingen in gerecycled kunststof! Redenen om voor KLP® te kiezen: ■ Milieuvriendelijk ■ Duurzaam ■ UV-, water- en weerbestendig ■ Onderhoudsvrij ■ Eenvoudig te verwerken ■ Simpel te reinigen ■ Rot en slintert niet ■ Opnieuw te recyclen Adres Prinsengracht 2 8607 AD Sneek

Navigatie adres Sjarke Torenstraat 8607 CS Sneek

Postadres Postbus 203 8600 AF Sneek

T 0515 - 487 630 F 0515 - 487 495

E info@klp.nl I www.klp.nl

www.klp.nl

duurzaam & milieuvriendelijk

horecapersoneel nodig? Randstad Hospitality helpt u graag Heeft u voor uw catering, horeca of evenement ervaren horecapersoneel nodig? Daarvoor kunt u bij Randstad terecht. Welke vacature u ook heeft, wij regelen de werving, selectie en planning van de kandidaat die het beste bij uw bedrijf past. Voorbeeld van onze dienstverlening? Vanuit onze inhouse-vestiging in het Abe Lenstra stadion verzorgen wij de gehele stewardplanning en nemen we alle taken die betrekking hebben op de stewardorganisatie uit handen. Landelijk werken wij onder andere ook samen met toonaangevende klanten als Albron, La Place, Maison van de Boer. Dus heeft u horecapersoneel nodig? Bel Randstad (050) 850 51 47 of kijk op randstad.nl


POSITIE

VERDEDIGER

Békescsabai Elöre

29 augustus 1992 GEBOORTEPLAATS

Kaduna (Hongarije)

STEFANO MARZO

POSITIE

Verdediger GEBOORTEDATUM

22 maart 1991 GEBOORTEPLAATS

Lommel (België)

6

Beerschot

GEBOORTEDATUM

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

CAB Bolsward uit eigen jeugd

23 april 1991 GEBOORTEPLAATS

Bolsward

12

DOKE SCHMIDT

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

PSV

Verdediger

POSITIE

Verdediger GEBOORTEDATUM

7 april 1992 GEBOORTEPLAATS

Heerenveen

VERDEDIGER

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

GEBOORTEDATUM

5

PELE VAN ANHOLT

VERDEDIGER

POSITIE

Verdediger

2

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

uit eigen jeugd

VERDEDIGER

KENNETH OTIGBA

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 39


HFC Haarlem

13 mei 1994 GEBOORTEPLAATS

Haarlem

POSITIE

Verdediger

20

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

HJK Helsinki, TSG 1899

GEBOORTEDATUM

Hoffenheim, SC Paderborn (huur),

15 september 1988

Osasuna (huur)

GEBOORTEPLAATS

Kerava (Finland)

Verdediger

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

SV Pesse

GEBOORTEDATUM

FC Groningen

23 februari 1993

FC Emmen

GEBOORTEPLAATS

Heracles Almelo

Hoogeveen

STEPHEN WARMOLTS

POSITIE

Verdediger GEBOORTEDATUM

10 april 1994 GEBOORTEPLAATS

Emmen

18

VERDEDIGER

Ajax

JUKKA RAITALA

JENS JURN STREUTKER

POSITIE

VERDEDIGER

GEBOORTEDATUM

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

VERDEDIGER

POSITIE

Verdediger

14

22

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

VV Sleen

VERDEDIGER

JOOST VAN AKEN

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 41


Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Harmen Kuperus (keepertrainer), Michael Chacon, Willem Huizing, Stephen Warmolts, Pascal Huser, Jens Jurn Streutker, Pelle van Amersfoort, Jeroen Lumu, Joris Voest, Janio Bikel, Vincent Schinkel (fysiotherapeut)

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Herman van Dijk (teammanager), Mark Uth, Morten Thorsby, Joost van Aken, Maarten de Fockert, Viktor Noring, Kristoffer Nordfeldt, Robin Kist, Thomas Dalgaard, Kenneth Otigba, Szabolcs Varga, Erik ten Voorde (hoofd fysiotherapie)

Zittend v.l.n.r.: Tieme Klompe (assistent-trainer), Jukka Raitala, Sam Larsson, Luciano Slagveer, Jordy Buijs, Marten de Roon, Dwight Lodeweges (hoofdtrainer), Joey van den Berg, Daley Sinkgraven, Stefano Marzo, Doke Schmidt, Pele van Anholt, Johnny Jansen (assistent-trainer)

42 //

SC HEERENVEEN


PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 43


SPEEL OOK MEE MET PROFESSIONALS

Wij zijn net zo ondernemend als u! Wij zijn VBA Van Braak Accountants. Ondernemers pur sang. Net als u. Wij staan geheel tot uw dienst. Ons gezamenlijke doel: halen uit de cijfers wat erin zit en vooral niet teveel betalen. Wij gaan voor een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat, daarom geloven wij in mee-ondernemen. Wij verdiepen ons als geen ander in uw onderneming. Wij zetten onze knowhow optimaal in en gaan voor u tot het uiterste, alsof het onze eigen onderneming is.

“Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.” VBA Van Braak Accountants is een onafhankelijke adviesgroep van accountants en belastingadviseurs. Wat uw doel ook is wij helpen u graag met de juiste voorzet en creëren kansen zodat u straks beter kunt scoren. Eerlijk en sportief... want zo zijn wij!

VBA Van Braak Accountants Drachten Kelvinlaan 5A 9207 JB Drachten

Kleine details maken het grote verschil...

T 0512-571250 F 0512-510046 E info@vba-drachten.nl


Feyenoord

28 december1988

De Graafschap

GEBOORTEPLAATS

NAC Beda

Rotterdam

32

JORIS VOEST

POSITIE

Verdediger GEBOORTEDATUM

08 januari 1995 GEBOORTEPLAATS

Terschelling

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Jong sc Heerenveen

Verdediger

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

VERDEDIGER

SV Slikkerveer

GEBOORTEDATUM

POSITIE

VERDEDIGER

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Jong sc Heerenveen

GEBOORTEDATUM

01 februari 1995 GEBOORTEPLAATS

Drachten

8

MORTEN THORSBY

POSITIE

VERDEDIGER

POSITIE

Verdediger

25

WILLEM HUIZING

Middenvelder

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

IL Heming

GEBOORTEDATUM

FC Lyn Oslo

05 mei 1996

Stabæk Fotball

GEBOORTEPLAATS Oslo (Noorwegen)

MIDDENVELDER

23

JORDY BUIJS

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 45


Rotterdam

29 maart 1991 GEBOORTEPLAATS

Zwijndrecht

JOEY VAN DEN BERG

POSITIE

Middenvelder GEBOORTEDATUM

13 februari 1986 GEBOORTEPLAATS

Nijeveen

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

PEC Zwolle

21

POSITIE

Middenvelder

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Eigen jeugd

GEBOORTEDATUM

04 juli 1995 GEBOORTEPLAATS Meppel

26

JANIO BIKEL

POSITIE

Middenvelder GEBOORTEDATUM

28 juni 1995 GEBOORTEPLAATS

Bissau

16

MIDDENVELDER

ASWH, Feyenoord, Sparta

DALEY SINKGRAVEN

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Jong sc Heerenveen

MIDDENVELDER

GEBOORTEDATUM

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

MIDDENVELDER

POSITIE

Middenvelder

15

MIDDENVELDER

MARTEN DE ROON

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 47


Topclub in bedrijfsafval

Ook scoren met uw bedrijfsafval? De Dolten 11, 8447 SB Heerenveen (0513) 614 528 | verkoop@omrin.nl

Samen halen we alles eruit


11 april 1994 GEBOORTEPLAATS

Palmira (Colombia)

11

SAM LARSSON

POSITIE

Aanvaller GEBOORTEDATUM

10 april 1993 GEBOORTEPLAATS

Göteborg (Zweden)

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

IK Zenith IFK Göteborg

POSITIE

Aanvaller

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Nykøbing Mors IF

GEBOORTEDATUM

Silkeborg IF

13 april 1984

Skive IK

GEBOORTEPLAATS

Randers FC

Nykøbing Mors (Denemarken)

LUCIANO SLAGVEER

POSITIE

Aanvaller GEBOORTEDATUM

5 oktober 1993 GEBOORTEPLAATS

Rotterdam

9

AANVALLER

Jong sc Heerenveen

GEBOORTEDATUM

THOMAS DALGAARD

17

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

FC Emmen Eigen jeugd

AANVALLER

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

AANVALLER

POSITIE

Middenvelder

27

MIDDENVELDER

MICHAEL CHACON

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 49


GATORADE: NU ALL NATURAL!

The world’s Nr.1 Sports Drink


24 augustus 1991 GEBOORTEPLAATS

Köln (Duitsland)

28

PASCAL HUSER

POSITIE

Aanvaller GEBOORTEDATUM

17 april 1995 GEBOORTEPLAATS

Nieuw Schoonebeek

AANVALLER

FC Köln

GEBOORTEDATUM

POSITIE

Aanvaller

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

VV Schoonebeek FC Emmen

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

Videoton FC

GEBOORTEDATUM

Vasas SC Boedapest

17 maart 1995

MTK Boedapest

GEBOORTEPLAATS

Székesfehérvár (Hongarije)

PELLE VAN AMERSFOORT

POSITIE

Aanvaller GEBOORTEDATUM

01 april 1996 GEBOORTEPLAATS

Heemskerk

AANVALLER

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

AANVALLER

POSITIE

Aanvaller

24

SZABOLCS VARGA

40

VOORMALIGE AMATEUREN OF PROFCLUB(S):

ADO‘20

AANVALLER

19

MARK UTH

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 51


HET POMPEBLĂŠDENSHIRT sc Heerenveen heeft een van de mooiste, meest herkenbare en traditionele shirts in het Nederlandse voetbal. Iedereen kent het shirt met de diagonale vier blauwe en drie witte banen met in de witte banen de zeven rode pompeblĂŞden (het blad van de gele plomp), die verwijzen naar de Middeleeuwse Friese landstreken. Dit shirt is afgeleid van en identiek aan de Friese vlag. De broek is wit en de kousen zijn zwart met een blauwwitte omslag. Het nieuwe reservetenue bestaat uit een rood shirt, zwarte broek en rode kousen.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 53


advertorial

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer UNESCO Werelderfgoed in Friesland Net buiten Lemmer ligt het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld: het ir. D.F. Woudagemaal. Het uit 1920 stammende stoomgemaal staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Leuk en leerzaam voor jong en oud In het naastgelegen bezoekerscentrum ontdekt en beleeft jong en oud de immense kracht van stoom en water! Bekijk een spannende 3D film en ga op ontdekkingstocht in de interactieve expositieruimte. Hier wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe de machines van het gemaal werken en welke natuurkundige, technische en werktuigbouwkundige principes hieraan ten grondslag liggen. Leuk om te doen: een speurtocht waarmee en ‘echt’ diploma kan worden verdiend. De Panoramazaal biedt een spectaculair uitzicht over de baai van Lemmer en het IJsselmeer en is dè plek om Friesland op haar mooist te bekijken onder het genot van een kop koffie of thee. Magistrale beleving van stoom, architectuur en water De enthousiaste vrijwilligers van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal verzorgen rondleidingen door het monumentale stoomgemaal. Met de 8 talige audiotour app, gratis te downloaden op smartphone en tablet, kunnen ook buitenlandse bezoekers de verschillende onderdelen van het gemaal in hun eigen taal beleven. Niet voor niets zijn het gemaal en bezoekerscentrum vorig jaar verkozen tot ‘Leukste Uitje van Friesland’ door het Land van ANWB!

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer Geopend:

februari t/m december + kerstvakantie

di. t/m za. 10:00 – 17:00

zo. 13:00 – 17:00

Voor meer informatie en openingstijden op bijzondere- en feestdagen zie: www.woudagemaal.nl


SCOUTING VAN LEVENSBELANG VOOR DE CLUB Scouting! Een belangrijke tak van sport binnen sc Heerenveen.

mers zich met een zekere regelmaat. En veel meer dan in het verleden vindt

Maar wel eentje achter de schermen. Een club van ruim veertig

research plaats op basis van beelden en statistische informatie. Alle gege-

scouts met een scherp oog voor kwaliteit, maar ook voor

vens worden opgeslagen in een database. Je kunt het zo gek niet bedenken

tekortkomingen is het hele jaar door in binnen- en buitenland

of het staat er in, doelpunten, acties, zuiverheid van passes, duels, overtre-

actief om talenten te spotten. Onzichtbaar, maar o zo belangrijk.

dingen, gele kaarten, basisplaatsen, wissels. Toets een naam van een speler

Op de komst van selectiespelers spelen de media wel in,

in en het systeem laat achter elkaar alle acties zien. Maar hoeveel informatie

maar jonge talentjes stromen min of meer geruisloos binnen.

we ook krijgen, wanneer de interesse is gewekt, gaan we altijd zelf de speler

Coördinator Scouting Karel Brandsma licht een tipje van de

bekijken. Daarna volgt overleg in een klein team. En kunnen we zaken doen,

scoutingsluier op.

dan hebben we een gesprek met de speler en de zaakwaarnemer. Pas dan krijg je een goed beeld.

“Tijdig scouten van talenten is in deze tijd van levensbelang voor een club, ook voor sc Heerenveen. Vooral nu de bomen niet meer tot in de hemel

Voor de jeugd onder veertien jaar beperkt het scoutinggebied zich tot de

groeien en de spelerssalarissen zijn gedaald, moet je creatief zijn en tijdig

regio Friesland, Groningen, Drenthe, de kop van Overijssel en de polders

jonge talenten binnenhalen. De periode van de transferwindow is vanzelf-

met in totaal zo’n 250 verenigingen. Wekelijks zijn ongeveer 25 man op

sprekend zeer hectisch, maar we scouten het hele jaar door. Zeker voor

pad voor deze onderbouw van F’s, E’s en D’s met een sterk accent op de

het eerste team. Toch zijn we niet minder gefocust op de 17- en 18-jarige

F-pupillen. De scouts bekijken twee tot drie wedstrijden en rapporteren nog

toptalenten. Gelukkig zien deze jonge - vaak buitenlandse - voetballers sc

hetzelfde weekeinde. De concurrentie is namelijk zo groot dat het noopt tot

Heerenveen als een aantrekkelijke stepping stone in hun carrière. Met die

snel handelen. Dus moet je als club creatief zijn. Het is nog altijd zo dat wie

duidelijke aantrekkingskracht kunnen wij ons voordeel doen.

het eerst komt… Vanaf de C’s wordt het zoekgebied in Nederland uitgebreid en scouten we zelfs in het buitenland. Een groep scouts richt zich in binnen-

Het scoutingteam van sc Heerenveen bestaat grotendeels uit parttimers

en buitenland specifiek op de B’s en A’s. Jaarlijks komen zo’n twintig jonge

en de fulltimers Erik Tammer, Gerrit Weide en Dragi Putevski die vooral

buitenlandse talenten uit Scandinavië, de Balkan en ook Polen voor een

rondkijkt in de Balkanlanden. De fulltime scouts richten zich primair op de

stageperiode naar Heerenveen. Vaak zijn ze gescout tijdens internationale

A-selectie. Ze scouten niet alleen in de Nederlandse Eredivisie en de Jupiler

toernooien.

League, ze zijn ook veel in het buitenland. Omdat de Scandinavische landen voor ons een belangrijk zoekgebied zijn, kijken zo’n vijf tot zes scouts met

Niet onbelangrijk is de interne scouting. Kijken wat er aan talent rondloopt

ondersteuning van een aantal verkenners heel specifiek naar mogelijke

in onze eigen jeugdteams. Vooral de laatste jaren zijn de nodige talenten

aanwinsten in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland.

doorgestroomd. Gelukkig zit ook in de huidige A1-selectie weer een aantal groeibriljantjes. De toekomst ziet er wat dat betreft goed uit, maar het laat

Ook onze eigen scouts dragen veel tips aan. Bovendien melden zaakwaarne-

onverlet dat we hartstikke scherp moeten blijven.”

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 55


DE VOETBALACADEMIE, EEN Een gedegen jeugdopleiding is in het huidige betaald voetbal essentieel. De Voetbalacademie van sc Heerenveen heeft al heel wat talenten opgeleid en door laten stromen. Die traditie wil de club voortzetten en zelfs verdiepen. Nog meer aandacht voor de opleiding van jonge voetballers tot profvoetballer, niet alleen qua techniek, ook maatschappelijk. Met die ambitie begon de staf van de Voetbalacademie onder leiding van hoofd jeugdopleiding Hans Schrijver aan het nieuwe seizoen. Zijn visie over de combinatie van de ontwikkeling van techniek en persoonlijkheid. “De begeleiding van het individuele talent staat bij de Voetbalacademie voorop. Die werkwijze maakt de jeugdopleiding van sc Heerenveen uniek. Hoe wij naar spelers kijken en wat wij belangrijk vinden is vastgelegd in de methode STIM: Snelheid, Techniek, Inzicht en Mentaliteit. Deze vier begrippen komen elke keer weer terug in ons werk. Een goede jeugdopleiding is echter meer dan trainen. Voor de ontwikkeling van jeugdig talent is veel meer nodig. Eén van de belangrijkste factoren is de totale (maatschappelijke) begeleiding van het individu. Alles speelt mee, het gastgezin voor spelers van ver in de bovenbouw, vanaf de C’s bijvoorbeeld en het vervoer van met name de jongste talenten. Een jonge voetballer die zich alleen op voetbalgebied ontwikkelt, maar bij wie de ontwikkeling als persoon daarmee niet gelijk loopt, komt in de problemen. Daarom is studie zo enorm belangrijk, evenals de afstemming met de scholen. En in de huidige tijd ook cursussen op het gebied van lifestyle. Er komt namelijk nogal wat op een voetballer af, dat moet je niet onderschatten. De aandacht, de media, de hele omgeving is doorgeven van aandacht. Eén goede wedstrijd en een voetballer wordt de hemel in geprezen, maar één slechte wedstrijd en hij is niets meer. Jonge voetballers daarop voorbereiden is een belangrijke taak van iedereen die met de opleiding annex is, ook de ouders of verzorgers.

STIM

een pass, dribbelen en koppen. En niet te vergeten

voorbeeldige wedstrijdinstelling en de wil om te

in het soepel en behendig bewegen van het lichaam.

winnen. Slagen als voetbalprof kan alleen met de

SNELHEID is essentieel. In het lopen en het trekken

INZICHT houdt in slim bezig zijn met het spelletje. Het

doorzettingsvermogen, tegenslagen overwinnen,

van sprints, maar ook in de balbehandeling en het

doorzien van het spel, aanvoelen van situaties, taxe-

jezelf blijven, een goede wedstrijdvoorbereiding,

omschakelen bij balverlies of balbezit.

ren van de tegenstander, gevoel voor positie, zien van

veel trainingsarbeid willen verrichten, lef tonen,

medespelers en tegenstanders, vrijlopen, onderne-

maar wel sociaal en collegiaal in de spelersgroep

men van actie, op tijd en goed afspelen van de bal.

zijn én loyaal aan de club. Het karakter van een jong

juiste mentaliteit. Het staat voor zelfbeheersing,

TECHNIEK is de basis van het voetbalspel. Wie baas is over de bal voetbalt gemakkelijker. In alle

talent speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling

facetten van het voetbal is techniek belangrijk: het

MENTALITEIT is minstens zo belangrijk als snel-

aannemen van de bal, het trappen en het geven van

heid, techniek en inzicht. Het is meer dan een

56 //

SC HEERENVEEN

tot een persoonlijkheid.


UNIEKE JEUGDOPLEIDING Natuurlijk is het trainen van de voetbalkwaliteiten de basis van alles, inclusief de fysieke en mentale ontwikkeling. Eigenlijk moet dat hand-in-hand gaan. De Turnacademie speelt bij onze Voetbalacademie daarin een belangrijke rol. Het is uniek dat wij ook vanuit een andere (sport)invalshoek werken, zoals judo en boksen. Maar de persoonlijke ontwikkeling als mens vereist minstens zoveel aandacht. Wanneer een speler in bijvoorbeeld de A-jeugd op de tweesprong staat: de volgende stap maken naar de Beloften of het eerste team, of toch niet voldoen aan de eisen en uitstromen, moet hij daar klaar voor zijn. Ook wanneer een speler bij de club namelijk niet verder kan met zijn profcarrière moet hij op een goede manier kunnen terugkijken. Zo’n speler moet weten: ik heb bij sc Heerenveen mijn top gehaald, ik ben goed begeleid op allerlei vlakken, mijn toekomst ligt echter ergens anders. Die toekomst kan in het voetbal zijn, maar ook elders in de maatschappij. Het individu staat in de Voetbalacademie omwille van allerlei redenen altijd centraal, mét het accent op de voetbaltechnische vaardigheden. Het trainen van leren omgaan met stress, met succes en falen krijgt evenwel minstens zoveel trainingsaandacht. Die trainingen doen we op het veld, maar ook in de begeleiding daarbuiten. En elke leeftijd vraagt wat dat betreft zijn eigen aanpak. Het is een ontdekkingsreis die niet zonder hobbels is. Daarom hebben ze bij dat ontdekken hulp nodig. De jongste jeugd blijft weliswaar in de eigen omgeving wonen en naar school gaan, toch lopen zij tegen dingen aan waar ze mee moeten leren omgaan. De oudere jeugd die verder weg komt, krijgt te maken met een andere school, een gastgezin en ook op voetbalniveau wordt opeens veel meer gevraagd. Aan ons als staf en begeleiders de taak om daar op in te haken en kijken waar een speler zich kan ontwikkelen en hem daarvan bewust maken. Iedereen zijn eigen tempo gunnen en ze zelf laten kiezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar wel gestaag! Volgens Foppe de Haan is ‘laten motregenen namelijk beter dan een stortbui.”

DE ZAKEN RONDOM DE VOETBALACADEMIE IN KORT BESTEK Begeleiding De elftallen van de jeugdopleiding, van de E’s tot en met de Beloften, worden begeleid door een breed geformeerd team: gediplomeerde trainers, leiders, fysiotherapeuten, grensrechters, verzorgers, chauffeurs en coördinatoren voor studie en huisvesting.

Individuele training De individuele training is sterk ontwikkeld. Deze trainingen zijn specifiek gericht op de diverse posities, zowel praktisch als theoretisch. Aan de orde komen onder meer bewegen met en zonder bal, lopen, posities innemen, snelheidsontwikkeling en wenden en draaien.

Medische zorg Preventie, het voorkomen van blessures is de eerste zorg van een medische staf. Met goede voorlichting en gedoseerd aan het individu aangepast trainen, proberen trainers en medische staf blessures te voorkomen. Aandacht voor voeding, hygiëne en de arbeid-rust-verhouding zijn belangrijke aandachtspunten. Maar raakt een speler toch geblesseerd dan is adequaat handelen eerste vereiste. sc Heerenveen beschikt over een professioneel medisch team van arts, fysiotherapeuten, verzorgers en loop- en conditietrainers voor de revalidatie.

Studie sc Heerenveen geeft studeren en het volgen van cursussen hoge prioriteit. De club beschikt over een eigen leslokaal en speciale studiecomputers met internetaansluiting. Ook buitenlandse jongens kunnen ‘digitaal’ in eigen land studeren. Voor een maatschappelijk vervolg na de voetbalcarrière is een opleiding belangrijk. Bovendien is een (lange) profcarrière niet voor iedere (jeugd)voetballer weggelegd. Terug kunnen vallen op een opleiding is dan belangrijk voor het gevoel eigenwaarde.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 57


De Voetbalacademie sc Heerenveen en de VriendenLoterij

Echte vrienden! De jeugd heeft de toekomst en de VriendenLoterij

Word ook vriend van sc Heerenveen! U maakt dan

helpt ons daarbij. De Voetbalacademie sc Heerenveen

direct kans op seizoenkaarten, meet & greets met uw

is heel belangrijk voor de toekomst van onze club!

favoriete spelers én fanshop cadeaukaarten.

Door de vele fans die meespelen in de VriendenLoterij,

Ook maakt u in de VriendenLoterij elke maand kans op

kunnen wij onze talenten nóg beter klaarstomen voor

tienduizenden prijzen oplopend tot € 100.000,-. Speel

het echte werk. De helft van de inleg van ieder lot gaat

dus snel mee op www.vriendenloterij.nl/scheerenveen

namelijk direct naar onze jeugdopleiding!

Ga naar www.vriendenloterij.nl/scheerenveen en steun direct de jeugdopleiding

VriendenLoterij, Maatschappelijk Partner Eredivisie


A1-JUNIOREN STAAND (ACHTERSTE RIJ) V.L.N.R.:

Tarik Kada, Arthur Ymele Feudjio, Moises Navarro, Paco Deckers, Rannick Schoop, Armano Leilis STAAND (MIDDELSTE RIJ) V.L.N.R.:

Gerald Sibon, Pieter Busscher, Herman Kamminga, Ruben Barbosa, Michel Vlap, Pieter Bos, Jan Bekkema, Gor Agbaljan, Jair Oosterlen, Ferdinand van der Werf, Bennie Bosma ZITTEND V.L.N.R.:

Thom van der Heide, Wim Reckers, Shariff Nijhove, Jerry St. Juste, Imran Oulad Omar, Hans Schrijver, Stefan Gartenmann, Rewan Amin, Albert Gudmundsson, Emiel Kramer, Gelke Talsma

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 59


Is afvallen voor u hét doel van dit jaar?

Centrum voor Obesitas Nederland: dé kliniek voor gezond gewicht Soms heeft ‘gewoon’ afvallen geen kans van slagen meer. Uw lichaam is gewend geraakt aan het hoge gewicht en probeert dat vast te houden. Dan is een maagverkleining wellicht een oplossing. Een verkleining van de maag zorgt er niet alleen voor dat u alleen kleine hoeveelheden kan eten, maar geeft ook een verandering in de stofwisseling. In combinatie met een gezonde leefstijl maakt een operatie het mogelijk om af te vallen naar een gezond gewicht, met blijvend resultaat en bewezen gezondheidswinst. Op onze website www.mcl-con.nl staat informatie over obesitas, het behandeltraject, de operatietechnieken, de criteria en onze resultaten. U kunt zich door de huisarts naar ons laten doorverwijzen. Het Centrum voor Obesitas Nederland is gespecialiseerd in operaties bij patiënten met ernstig overgewicht. We zijn een zelfstandig behandelcentrum binnen Medisch Centrum Leeuwarden.

Centrum voor Obesitas Nederland

www.mcl-con.nl


B1-JUNIOREN STAAND (ACHTERSTE RIJ) V.L.N.R.:

Niels Brands, Lars Jesse Dommerholt, Ruben Stuiver, Trevor Doornbusch, Joshua Sanches, Kyvon Leidsman, Jamal Amofa STAAND (MIDDELSTE RIJ) V.L.N.R.:

Harm Veenstra, Mike Harmsma, Joran Swart, Yannick van Zwam, Lewis Montsma, Jessy de Jong, Kik Pierie, Stijn Pierie, Klaas Boersma, Michel Dijkstra ZITTEND V.L.N.R.:

Wim Reckers, Jan Ras, Richard Stoelwinder, Zohair Labyad, Ronnie Pander, Robin Veldman. Guininhio Wong Fat, Haji Adoma, Khalid Aoulich, Niek Westra

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 61


Visser

advertorial

OSG Sevenwolden:

OPLEIDINGSPARTNER VAN SC HEERENVEEN Op een school voor voortgezet onderwijs is het vaak lastig om aan topsport te doen zonder dat de schoolresultaten eronder lijden. Jonge, talentvolle sporters die hun sport succesvol willen combineren met leren, kunnen terecht op een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. In de provincie Fryslân is dat OSG Sevenwolden.

Op de vestigingen van Sevenwolden kunnen leerlingen met

basketbal, volleybal en schaatsen. In de voetbaltalentgroep

een LOOT-status een beroep doen op faciliteiten zoals flexibele

trainen zowel jongens als meisjes twee ochtenden in de

lesroosters, ontheffingen, uitstel van toetsen en een gespreid

week onder lestijd. Er is een samenwerking ontstaan met het

examen. Per leerling wordt gekeken wat nodig is.

vrouwenteam van sc Heerenveen om getalenteerde meisjes eventueel te laten doorstromen.

Tal van voetbaltalenten uit de Jeugdselecties van sc Heerenveen volgen onderwijs bij Sevenwolden, om de

TAN voor toppers

combinatie voetbal-onderwijs optimaal te laten verlopen.

Voor een kleine groep leerlingen die op het allerhoogste niveau meedraaien in de sportwereld is in 2009 het TAlentencollege

Voetbaltalentgroep

Noord (TAN) opgezet. Hierin biedt Sevenwolden samen met

Op de locatie Buitenbaan in Heerenveen kunnen sporttalenten

het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Heerenveen

zich in klas 1 en 2 aanmelden voor een speciale sport-lifestyle-

en een aantal andere onderwijsinstellingen individuele

klas. In deze klas zitten leerlingen die veel affiniteit met sport

leerprogramma’s aan die volledig zijn afgestemd op trainings-

hebben en talentvol zijn in hun sport.

en wedstrijdschema’s.

Een deel van het reguliere lesprogramma wordt besteed aan extra trainingsuren. Daarnaast zijn er talentgroepen die

Meer informatie is te vinden op de website van OSG

specifiek gericht zijn op jonge talenten in hockey, voetbal, judo,

Sevenwolden: www.sevenwolden.nl


C1-JUNIOREN STAAND (ACHTERSTE RIJ) V.L.N.R.:

Niels de Vries, Arjen van der Heide, Rein Smit, Jan de Boer, Thijs Drenth, Nassim Elablak, Nordin Tahboun, Stefan Westra STAAND (MIDDELSTE RIJ) V.L.N.R.:

Erik Kofman, Rik Reinsma, Viktor Banki, Michiel van Doggenaar, Robin Rijckenberg, Jordi Pasveer, Kik Pierie, Rik Voskuil, Sander van der Meer, Herman Kamminga, Erik Jan Elzinga, Wubbo Veldman ZITTEND V.L.N.R.:

Wim Reckers, Justin vd Dam, Quinten vd Haring, Yannick Eerden, Marcello Beuker, Jeffey Talan, Wilco Hellinga, Niels Nadorp, Lucas Tol, Julius Duit, Cor Dijkman, Ronnie Pander

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 63


 Ze ee r rruru im im eeke ke  Z uu ze ze Z e e r ru im e keu  KK ze in in d d v v ri ri e e n n d d ee lili jkjk  Kindvriend elijk  ScSh h ee rprp eepp riri js  Sc c h e rp e prijs js  Ve V e rs rs e e tete nn , , g g ri llll  Vers e ee nn lalamm inin ten, gri uu tete ri llenà à  HH à la m e e t t le le in u u u k k st st te e e SA SArere  Het leuksteUU st st au au rara n n t t USA rest aurant

 EN EN HT HT AC AC DR DR DRAC HTEN 

 NN SE SE AS AS ASSE N 

 EN EN ING ING ON ON GR GR GRON ING EN 

p. p. p. p. 55 ,9 ,9 25 25 fff€€ na na va va t t fe fe uf uf rb rb ne ne di di n n p. l-i l-i p. Al Al 5 ,9 25 € na va t fe uf rb All-in dine lus jes) ) nkjes drank rijedra olvrije oholv alcoh iefalc lusief inc ffe rbu ne nkjes) (Di (Di inclusief alcoholvrije dra ffet ttinc rbuffe nerbu (Dine ar ar sja sja en en lev rrrlev pe pe 55 1,6 1,6 rrr€€ jaa jaa 12 12 t/m t/m ren ren de de ar Kin Kin sja en lev pe 5 1,6 € jaa 12 t/m Kinderen

Drachten Drachten Drachten M.L. M.L. Kingsingel Kingsingel 6666 M.L. Kingsingel 66 Drachten Drachten Drachten 0512 0512 544865 544865 0512 544865

Assen Assen Assen Borgstee Borgstee 9 9 Borgstee 9 Assen Assen Assen 0592 0592 347256 347256 0592 347256

Groningen Groningen Groningen Zuiderweg Zuiderweg 7272 Zuiderweg 72 Groningen Groningen (Hoogkerk) (Hoogkerk) Groningen (Hoogkerk) 050 050 3011706 3011706 050 3011706

www.yankeedoodle.nl www.yankeedoodle.nl www.yankeedoodle.nl


D1-PUPILLEN STAAND (ACHTERSTE RIJ) V.L.N.R.:

Demo Koida, Rens Aberson, Cris vd Zee, Jesse Vermaning, Take Pierie, Rick Rakke, Max Huisman, Sijtse Nijboer, Milan Smit, Len Valkema STAAND (MIDDELSTE RIJ) V.L.N.R.:

Frank Visser, Chris Feldman, Melle Witteveen, Jens Schraven, Martijn Scholtanus, Corwin Westerhof, Rinor Zejnullahu, Hessel Eikelboom, Willard Timmerman, Theo Brouwer, Lammert Hoekstra ZITTEND V.L.N.R.:

Johan Akkerman, Wim Reckers, Quinten Klompstra, Ayoub Elmansouri, MaksyMillian Dziegel, Robin Veldman, Djenahro Nunumete, Tim ten Voorde, Luca Broers, Niek Westra

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 65


Zonder uw verhaal is het gewoon een afdeling De dagelijkse gang van zaken van uw bedrijf bepaalt onze veiligheidsoplossing

Geen situatie is hetzelfde. Alleen u weet wat uw

van uw veiligheidsniveau. Zo komen we tot de

afdeling uniek maakt. Daarom beginnen we altijd

ideale veiligheidsbalans voor uw situatie waarin

met heel goed luisteren om zo te doorgronden

de continuĂŻteit van uw bedrijfsprocessen

wat uw speciďŹ eke omstandigheden en wensen

gewaarborgd wordt.

zijn. Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek bieden we veiligheidsoplossingen die veelal leiden tot kostenbesparing en verhoging

Ontdek hoe verhalen oplossingen zijn geworden op: securitas.nl/verhalen

Eerst luisteren, dan beveiligen


ALGEMENE ZAKEN & VEILIGHEID

V.l.n.r.: Bouke Eekma, Ben Takkenberg, Marylou van der Wal, Roel Dijksma, Piet Dijksma, Martine Rizzitiello, Johan Dijksma, Rob Geverink

HET VOETBALBEDRIJF SC HEERENVEEN Voetbal vervult de hoofdrol binnen een betaald voetbal

maatschappij betekent dat zorgen voor een consistent beleid. Met veiligheid

organisatie. Ook bij sc Heerenveen. Maar zonder een goed

in zijn portefeuille heeft Ben Takkenberg daarom regelmatig overleg

geoutilleerde en strak geregisseerde organisatie kunnen de

met de gemeente en andere overheden, politie, justitie en KNVB. Vooral

hoofdrolspelers niet op topniveau acteren. Een niet doorsnee

voor risicowedstrijden wordt gewerkt volgens een strak protocol. Drie

bedrijf als sc Heerenveen moet wel bedrijfsmatig worden geleid.

gekwalificeerde vrijwilligers met ervaring bij de Landmacht en Politie

De afdeling Algemene zaken & Veiligheid met aan het hoofd

staan hem als veiligheidscoördinator bij. Samen sturen ze de meer dan

bestuurslid Ben Takkenberg mag dan niet zo zichtbaar zijn, het

driehonderd stewards aan. De stewards worden ingezet als gastheren

belang van de werkzaamheden moet niet worden onderschat.

en -dames, verkeersleiders en parkeerwachten. De operationele organisatie wordt tijdens de thuiswedstrijden gecoördineerd vanuit de

De interne organisatie met onder meer taakgebieden als personeelsbe-

commandoruimte. Tijdens uitwedstrijden reizen voor de veiligheid ook eigen

leid, facilitaire zaken, ICT, evenementen, veiligheid, vrijwilligerszaken en

stewards met de supporters mee.

supporters valt onder Algemene zaken. In een veranderende maatschappij vraagt dat constante aanpassing. Ben Takkenberg: “Niet alleen van de vaste

Facilitaire zaken

medewerkers en van ons geweldige grote korps van meer dan zeshonderd

Facilitaire zaken mag dan wat deftig klinken, het is niets meer of minder

vrijwilligers, ook op het gebied van beheer en ouderhoud van stadion, velden

dan beheer en onderhoud van de gebouwen, het veld in het stadion, de

en trainingscomplex en automatisering moeten we bijblijven. En omdat de

trainingsaccommodatie met de negen voetbalvelden en het kunstgrasveld

club midden in de samenleving staat, zijn maatschappelijke betrokkenheid

op Skoatterwâld en de parkeervoorzieningen. Maar ook alles wat daar bij

en duurzaamheid geen loze woorden, maar belangrijke doelstellingen. In het

komt kijken zoals beregeningsinstallaties, technische installaties, verwar-

jaarlijkse Fanonderzoek van de KNVB scoort sc Heerenveen bijzonder hoog.

ming, verlichting, geluid, bewakingscamera’s, brandmeldinstallaties, bouw-

Dat we dat hoge niveau willen borgen, spreekt voor zich.”

kundige zaken en schoonmaak. “Vergunningen voor bijvoorbeeld milieu en brandveiligheid vragen de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Daarvoor

Veiligheid

hebben we regelmatig contacten met onder meer de brandweer. Preventie

Veiligheid vormt een belangrijk aspect binnen het voetbal. Iedereen moet

staat voorop, dat moge duidelijk zijn. Maar onze mensen zorgen er ook voor

zich veilig voelen in het stadion. In het Abe Lenstra stadion is dat van

dat radio- en televisiebeelden de ether in kunnen, zodat iedereen het voetbal

oudsher voor jong en oud regel en geen uitzondering. In de veranderende

en alles eromheen kan volgen.” PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 67


EEN CLUB MIDDEN IN DE SAMENLEVING Als voetbalclub staat sc Heerenveen midden in de samenleving, vandaar de grote maatschappelijke betrokken- en verantwoordelijkheid. Alleen al de verbintenis met KiKa als officiële fundraiser voor de stichting Kinderen Kankervrij bewijst dat. Maar de maatschappelijke betrokkenheid richt zich ook op gezondheid & bewegen, respect & sportiviteit, jeugd & onderwijs, sociale integratie & werkgelegenheid en ÉÉN Heerenveen. Scoren voor Gezondheid Bewegen is voor kinderen essentieel. Helaas bewegen kinderen steeds minder en zijn ze zich niet bewust van de juiste voeding. Daarom zet sc Heerenveen zich al jaren in voor het project Scoren voor Gezondheid. Samen met de gemeente Heerenveen en Sportstad Heerenveen worden tal van sportclinics en activiteiten georganiseerd om (school)kinderen te laten

68 //

SC HEERENVEEN


bewegen. De afgelopen jaren maakten jaarlijks maar liefst zo’n vijfhonderd

Oldstars in beweging

kinderen kennis met tal van sporten. Omdat niet iedereen voetbalminded

60-plus en als echte voetbalheld samen met leeftijdgenoten bewegen

is, zijn er ook andere sporten. Naast een openingssportdag op locatie

en voetballen bij sc Heerenveen! Leuker kan werken aan de conditie niet

ontvangen de kinderen op school een lespakket en maken ze kennis met

worden. In samenwerking met de Stichting Ouderenfonds, de Vriendenloterij

diverse sportverenigingen. Ruim dertig basisscholen in en om Heerenveen

en de Stichting Meer dan Voetbal is Walking Football ontwikkeld. Bij deze

nemen aan het project deel en dat aantal groeit nog steeds.

voetbalvariant zonder keepers mag niet worden gerend. De wekelijkse

trainingssessie van twee uur staat onder leiding van ex-prof Max Houttuin.

De Beugel, extra steuntje in de rug

Na elke twintig weken spelen de Oldstars om het kampioenschap van

Het project ‘De Beugel’ richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 tot en

Nederland met clubs als ADO, PSV, Groningen, Vitesse, Cambuur en

met 25 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer

Heracles.

naar school of werk te gaan, maar ook om een werk/leertraject te doen. In dit initiatief van de gemeente Heerenveen werken Verslavingszorg Noord

Playing For Success, leren met een WOW-factor

Nederland (VNN), sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen goed samen.

Playing for Success is een grensverleggend initiatief voor leerlingen van

De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar!

9 tot 15 jaar die niet goed presteren op school. Door ze te laten groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling verbeteren de schoolprestaties.

sc Heerenveen helpt KiKa

Stadion, sport en ambiance van de professionele voetbalwereld dagen uit,

sc Heerenveen en KiKa vormen al een aantal jaren een mooie combinatie.

stimuleren en prikkelen tot betere prestaties. Kortom leren met een

Via de Junior Heroes worden ook de jeugdige fans bij het project betrokken.

WOW-factor! Inmiddels is in twintig regio’s een leercentrum geopend en

Zo kunnen zij eveneens iets doen voor hun zieke leeftijdgenoten. Tijdens de

is het aantal deelnemers sterk gegroeid. In de regio vindt onderzoek plaats

wedstrijden wordt via de LED-boarding de aandacht op Kika gevestigd.

of een leercentrum in het Abe Lenstra stadion mogelijk is. Dit staat in de

De opbrengst van de verkoop van elf oranje stoelen op de hoofdtribune gaat

planning voor 2015.

geheel naar KiKa. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden. De gasten krijgen een combisjaal van sc Heerenveen en KiKa en hebben toegang tot de OSSH. Parkeren wordt geregeld.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 69


VRIJWILLIGERS MET EEN HEERENVEENHART sc Heerenveen heeft de grootste vrijwilligersorganisatie van voetballend Nederland. Meer dan zeshonderd mensen dienen op vrijwillige basis de club. Met andere woorden dit grote korps draagt de club. Meer dan de helft van de vrijwilligers (320) is werkzaam als steward. De andere helft zet zich op vele terreinen in als chauffeur, gastvrouw of -gastheer, scout, gastgezin, schoonmaker, veldprikker of rondleider. En dan zijn er vrijwilligers voor de kassa, de Pronkkeamer, de Kidsclub, de Feansjop, de redactie en verkopers van het PompeblĂŞdsje, de nietjesploeg of de advertentieverkoop. Teveel om op te noemen. En al die vrijwilligers hebben een Heerenveenhart en doen het uit liefde voor hun club!

70 //

SC HEERENVEEN


PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 71


72 //

SC HEERENVEEN


SUPPORTERSVERENIGINGEN sc Heerenveen staat bekend om zijn trouwe, hartstochtelijke en

FEANFAN

grote supportersschare. De enthousiaste fans zorgen tijdens

De doelstelling van FeanFan is het informeren van supporters over het rei-

de thuiswedstrijden voor een perfecte stemming in het stadion.

len en zeilen van de club, zowel via Social Media als het FeanFan Magazine.

Een groep zeer trouwe supporters steunt hun voetbalhelden ook

Dit glossy magazine wordt uitgegeven in samenwerking met Aktie’67 en

tijdens de uitwedstrijden. Thuis is er een intense beleving van

verschijnt zes keer per jaar. FeanFan organiseert al sinds de oprichting bus-

vooral de fans op de noord- en zuidtribune verenigd in de twee

reizen naar uitwedstrijden. FeanFan wil dat supporters zich thuis voelen in

supportersverenigingen FeanFan en Nieuw-Noord.

het Abe Lenstra stadion en zich verbonden voelen met de club en met elkaar. Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals onder meer

FeanFan (opgericht in 1981) is als traditionele supportersvereniging meer

de verkiezing ‘Speler van het jaar’. Op de activiteitenkalender staan steevast

een afspiegeling van het gehele supporterslegioen. Nieuw-Noord (opgericht

meerdere klaverjas- en bingoavonden. In de jaarlijkse ‘Mister FeanFan

in 2001) is in het leven geroepen als reactie op FeanFan. De supporters die

voetbalquiz’ worden de Heerenveensupporters getest op hun voetbalkennis.

zijn aangesloten bij Nieuw-Noord (genoemd naar de noordtribune) zijn over

Een bijzondere activiteit is ‘It Petear’, een vragenuurtje waarin supporters

het algemeen wat jonger en ook luidruchtiger. Zij zorgen voor veel sfeer in

vragen kunnen stellen en discussiëren met spelers, technische staf en

het stadion. Maar ook FeanFan laat zich wat dat betreft niet onbetuigd met

directie. Betrokkenheid komt ook tot uiting in sfeeracties bij de wedstrijden.

het in 2006 opgerichte Sfeerteam Zuid, genoemd naar de zuidtribune.

Sinds 2013 is de supportersclub FeanFan vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting sc Heerenveen.

NIEUW-NOORD

Voordelen leden

Nieuw-Noord is meer een supportersvereniging voor de jongere

• Korting van 10% op de busreizen naar uitwedstrijden.

fans. Zij wilden in het stadion graag bij elkaar zitten. Met het altijd

• Korting van 10% op alle artikelen in de Feansjop uitgezonderd de

uitverkochte stadion was dat echter moeilijk realiseerbaar totdat

afgeprijsde artikelen.

uitbreidingsplannen het wel mogelijk maakten. De supporters van

• Uitnodigingen voor activiteiten en het jaarlijks supportersfeest.

Nieuw-Noord kregen een eigen tribune met een eigen supportershome

• Gratis toezending van magazine FeanFan (6x per jaar).

op de noordtribune. Sindsdien zorgt Nieuw-Noord met hun enthousiaste gezang, aanmoedigingen, sfeer- en spandoekacties voor een extra

Donateur worden kan via de website www.feanfan.nl.

dimensie tijdens de thuiswedstrijden.

De contributie bedraagt € 20 per jaar.

Voordelen leden • Toegang tot de eigen Nieuw-Noord-stand in het Abe Lenstra stadion. • 4x per jaar gratis het magazine Noord-Nieuws. • 10% korting op alle, niet afgeprijsde artikelen in de Feansjop. • Uitnodigingen voor forumavonden. • Deelname aan het jaarlijks zaalvoetbaltoernooi. Lid worden kan via www.nieuwnoord.org. De contributie bedraagt € 16 per jaar. PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 73


HOOFDSPONSOR UNIVÉ IN BEELD!

74 //

SC HEERENVEEN


HOOFDSPONSOR

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 75


ABE LENSTRA STADION: VOOR MÉÉR Het Abe Lenstra stadion: meer dan alleen een voetbalstadion.

Up-to-date na restyling

Beslist geen loze kreet. Het Abe Lenstra stadion met de

In de zomerperiode hebben de tweede en derde etage aan de westkant een

verschillende ruimten biedt ongekende en onbeperkte

complete metamorfose ondergaan. Met succes, gezien de lovende reacties.

mogelijkheden. En het is ook nog eens een unieke omgeving

Rondom de thuiswedstrijden zijn de verschillende zalen een sfeervolle

voor ontmoetingen en evenementen voor zowel zakelijk als

ontmoetingsplaats voor ondernemers en gasten. Op andere dagen zijn de

particulier.

mogelijkheden voor gezelschappen van vijf tot tweehonderd personen legio, gewoon teveel om op te sommen.

Vergaderen, feesten, recepties, beurzen, seminars, workshops, borrels en niet te vergeten trouwen. Alles is mogelijk is het sfeervolle stadion, al of niet

Fryslân Fun Plaza

met buffet, BBQ, lunch of hapjes. Totaalcateraar Beijk staat garant voor een

Met maar liefst 1500 vierkante meter heeft Fryslân Fun Plaza onder de oost-

zeer gulle gastvrijheid. Niet voor niets luidt hun slogan: niets is ons te gek. In

tribune capaciteit tot tweeduizend gasten. Het is niet alleen het gezelligste

samenwerking met sc Heerenveen zijn er tal van arrangementen op maat.

en grootste supportershome van Nederland, maar ook bij uitstek geschikt

En parkeren is nooit een probleem.

voor congressen, bedrijfspresentaties, shows, personeelsfeesten en beur-

76 //

SC HEERENVEEN


DAN VOETBAL zen. De inrichting wordt aangepast aan het evenement en Beijk verzorgt elke culinaire invullling tot in de puntjes. Het oergezellige Fean Fun Café biedt separaat ruimte aan ongeveer 250 gasten. In het Carribbean Corner Café kunnen zo’n 250 gasten swingen tijdens een tropisch feest.

Trouwen op de middenstip Altijd gedroomd van trouwen op de middenstip van het Abe Lenstra stadion? sc Heerenveen kan die droom waarmaken. Het Abe Lenstra stadion is een officiële trouwlocatie van de gemeente Heerenveen. Een aantal paartjes gaf elkaar hier al het jawoord. En het leuke is dat het hele huwelijksfeest in het stadion kan worden gevierd. Voor meer informatie kijk op: www.abelenstrastadion.nl of bel 0513 - 65 10 33.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 77


IEDERE DONDERDAG OM 18.15 UUR OP FOX SPORTS 1

78 //

SC HEERENVEEN


DE STUDIO VAN HEERENVEEN.TV In de catacomben van het Abe Lenstra stadion is een complete

Documentaires

studio gehuisvest. Vanuit de ruimten van Media Heerenveen

Naast de reguliere uitzendingen krijgen de kijkers dit seizoen ook weer vier

verzorgt een team professionals de beelden van onder meer

unieke documentaires van 55 minuten voorgeschoteld. Vorig seizoen maakte

de persconferenties en andere uit te zenden items. Maar Media

producent Media Heerenveen schitterende specials over onder andere

Heerenveen doet meer!

Afonso Alves ‘Um Fenômeno’ in Brazilië, de ‘Glorious Strikers’ van Heerenveen, de bekerfinale van 2009 ‘Driemaal is scheepsrecht’ en het afscheid

Fans zitten op de eerste rij bij Club TV!

van Marco van Basten onder de naam: ‘Grazie, Marco!’. De eerste special van

Heerenveen.TV is dit seizoen terug op FOX Sports met een nieuw format!

dit seizoen over ‘20 jaar Abe Lenstra stadion’ is inmiddels uitgezonden. De

Vanuit de vernieuwde TV-studio in het Abe Lenstra stadion wordt iedere

onderwerpen van de andere documentaires blijven nog even geheim, maar

week één uitzending geproduceerd met achtergronden en het laatste

het worden absolute aanraders!

nieuws. Dit betekent vooral vooruitkijken naar de eerstvolgende wedstrijd. Wie gaan er spelen? Wat wordt er van Heerenveen verwacht en hoe

Volg sc Heerenveen op TV en internet!

ontwikkelt het elftal zich? Om antwoord te krijgen op deze vragen kunnen

De afleveringen van sc Heerenveen.TV worden iedere donderdag om 18.15

de supporters wekelijks een voorbeschouwing verwachten. Af en toe

uur uitgezonden op FOX Sports 1 en later in de avond op de diverse kanalen

schuift een prominente gast in de studio aan om de laatste ontwikkelingen

van FOX Sports herhaald. Programma gemist? Kijk deze dan terug op de

te bespreken. Club TV opent daarnaast deuren die voor andere media

website van FOX Sports!

gesloten blijven. Zo brengen de makers regelmatig een bezoekje bij

Geen abonnement op deze zender? De items zijn ook los te bekijken. In de

de spelers thuis. Ook krijgt de kijker diverse reportages van achter de

week na de uitzending zijn ze terug te zien op www.sc-Heerenveen.nl

schermen. Fans zitten dus altijd op de eerste rij!

of via www.youtube.com/scHeerenveen.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 79


GEEN TOEKOMST ZONDER HISTORIE sc Heerenveen beschikt over een zeer rijke historie. Sinds de

de gemeente de toch al karige subsidiekraan dichtdraaide, leek het gebeurt.

oprichting in 1920 is het een club in beweging, inspelend op de

Gelukkig redde een aantal mensen met een pompeblêdenhart de club van

heersende maatschappij. Gloriejaren werden afgewisseld met

een wisse dood en richtte Aktie ’67 op.

minder succesvolle perioden. Maar altijd was er weer de weg omhoog, werd de neergaande spiraal omgebogen naar betere

Het kampioenschap in 1970 betekende promotie naar de eerste divisie.

tijden. Bijna 95 jaar sportieve voetbalhistorie in vogelvlucht.

De twee periodetitels in de spectaculaire jaren tachtig onder trainer Henk van Brussel – de ‘Brusselse kermis’ – waren aanleiding tot groot

In 1937 kwam Heerenveen voor het eerst uit op het hoogste niveau, de eerste

feest. Op promotie moest worden gewacht tot derde periodetitel in 1990.

klas district Noord. Abe Lenstra was de exponent van de zeer talentvolle

Helaas degradeerde de club een jaar later weer, zij het op het nippertje.

lichting. Hij debuteerde in 1936 als 15-jarige en groeide uit tot een van de grootste Nederlandse voetballers ooit. Vanaf 1942 werd Heerenveen maar

Met de komst van de in 2011 overleden legendarische trainer Fritz Kor-

liefst negen maal op rij kampioen. In 1950 werd de sleet zichtbaar, maar dat

bach in 1991 werd de professionalisering ingezet. Door betere financiële

liet onverlet dat op 7 mei in de strijd om het landskampioenschap Ajax werd

mogelijkheden kon hij van de semiprofs met een baan fullprofs maken.

verslagen in een knotsgekke wedstrijd. Ruim 20.000 toeschouwers zagen

Met dank aan Riemer van der Velde die in 1983 aantrad als voorzitter.

Heerenveen een 1-5-achterstand ombuigen naar een 6-5-overwinning.

Onder zijn aanvoering werd de Promotieclub – de voorloper van de OSSH

Het sportpark stond op z’n kop. Nog altijd wordt er over die legendarische

– opgericht. Publiek en bedrijfsleven sloten sc Heerenveen in de armen.

wedstrijd gepraat. Via de nacompetitie keerde de club in 1993 onder leiding van Foppe de Wel of geen betaald voetbal was in begin jaren vijftig een heikel punt. Het

Haan terug op het hoogste niveau. Het slot van die competitie eindigde

toenmalige bestuur was tegen, maar op een bewogen avond op 25 augustus

met de legendarische bekerfinale tegen Ajax. Maar liefst 25.000 fans uit

1954 ging de kogel toch door de kerk. Echt een succes waren de eerste jaren

Friesland reisden in een kolonne van bussen en personenauto’s naar

in de tweede divisie niet. Lichtpuntjes waren de promoties in 1960 en 1970

De Kuip. Ajax won met 6-2, maar met de ‘Engelse ambiance’ schreef

naar de eerste divisie. Vele malen hing in die jaren het voortbestaan van de

sc Heerenveen geschiedenis en zette de bekerfinale op de kaart. Nog

club aan een zijden draadje. De financiële middelen waren beperkt en toen

tweemaal speelde sc Heerenveen een bekerfinale met wederom twee-

80 //

SC HEERENVEEN


maal een ‘volksverhuizing’. Driemaal is scheepsrecht, dat bleek ook nu.

aan de lucratieve Champions League. Daarna was de club tot 2013 een vaste

Van Roda JC werd in 1997 verloren, maar in 2009 ging de beker mee naar

waarde in de Nederlandse top en op het Europese voetbaltoneel.

het Friese Haagje nadat Twente met strafschoppen was verslagen. Op de website www.sc-heerenveen.nl staan de historie en de achtergronden De Europese avonturen begonnen in 1998 met plaatsing voor het Europa Cup

van bekende spelers uitgebreid beschreven. En natuurlijk in de boeken die in

II-toernooi. In 2000 werd sc Heerenveen tweede met als beloning deelname

de loop van de jaren zijn verschenen.

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 81


! n e r o c s ft j i l b e Verf di Meesterlakken voor de Bouw en Industrie

Kwaliteitsverven van Koopmans, “natuurlijk” met lijnolie

www.nelf.nl - www.twitter.com/nelfpaints

www.koopmansverf.nl - www.twitter.com/koopmansverf

Dineren in El Pacho of Casa del Brasil staat garant voor een sfeervolle avond met heerlijk eten en het gevoel alsof u even op vakantie bent geweest!

Organiseert u binnenkort een feestje thuis? Neemt uw collega binnenkort afscheid van het werk? Wilt u thuis of op uw werk genieten van de rijke Mexicaanse keuken? Kies dan voor de catering van el Pacho! Voor meer informatie kijk op onze website! Voor een groep van minimaal 10 personen is het mogelijk om de bestelling te laten bezorgen

Thuis Mexicaans? Dat kan! Lekker makkelijk en smaakvol zijn de el Pacho gerechten voor thuis. Bekijk de afhaalkaart online!

Plato del Dia (el Pacho plate) Elke dag een andere plate! voor slechts € 8,50 Maandag t/m donderdag ( 17:00 tot 19:00)

WWW.ELPACHO.NL

Lekkerrr eten!

INFO@ELPACHO.NL

@ElPacho

RestaurantElPacho

WWW.PEPECOCO.COM Lunch (Sneek) Dinner & Drinks Lounge Cocktails & Hapjes Dj’s CityPlate: Wisselende plate (€ 12,50) ACHTER DE KERK 10 - HEERENVEEN - TEL: 0513 - 64 51 50

@pepecocohveen @pepecocosneek

PepeCocoHeerenveen PepeCocoSneek

KLEINZAND 21 - SNEEK - TEL: 0515 - 43 96 78


PARKEREN EN ROUTEBESCHRIJVING

ROUTEBESCHRIJVING

PARKEREN

ABE LENSTRA STADION

Rond het Abe Lenstra stadion liggen negen parkeerterreinen aan

Vanaf Joure/Leeuwarden/Drachten:

weerszijden van de A32. De parkeerterreinen staan aangegeven

Bij knooppunt Heerenveen volgt u de A32 richting Heerenveen.

op deze plattegrond. De parkeerterreinen P1 tot en met P7

Op de A32 neemt u de afrit Heerenveen-centrum (afrit 12, ter hoogte van

zijn op wedstrijddagen alleen met een geldige toegangskaart

de McDonald’s). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf en bij de verkeerslichten

bereikbaar. P8 en P9 zijn vrije parkeerterreinen (met ruimte

linksaf. Hier staat het Abe Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de

voor meer dan 1.000 auto’s!).

borden.

Op het stadioncomplex is parkeerruimte voor 2.600 auto’s en 8.000 plaatsen

Vanaf Zwolle:

in de directe omgeving op de bedrijventerreinen IBF en De Kavels. Met dit

U neemt de afrit Heerenveen-Oranjewoud (afrit 11). Onderaan de afrit gaat

aantal wordt in de piekbehoefte voorzien. Het streven is dat automobilisten

u linksaf. U rijdt onder de snelweg door en gaat 200 meter verder rechtsaf.

binnen een afstand van maximaal 20 minuten lopen van het stadiongebied

Hier staat het Abe Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de borden.

hun auto kunnen parkeren.

sc Heerenveen Abe Lenstra boulevard 19 8448 JA Heerenveen Postbus 513 8440 AM Heerenveen Tel.: 0513 - 61 21 00 Fax: 0513 - 61 50 61 E-mailadres: klantenservice@sc-heerenveen.nl Website: www.sc-heerenveen.nl A32 Leeuwarden A7 Joure/Groningen

Afrit 26a A7 Joure/Groningen Adres P8: achter Komeet 4, 8448 CG Heerenveen WPS: 52.96838, 5.94247 N 52 58 6.2, E 5 56 32.9

P9 Geerts Willigen garage

P8

K.R. Poststraat

voetpad

ad

voetp

P3

P7

P2

voetpad

trum

P Cen

P4 G

nstra

417

416

G

414

415

F

418

15

H

14

NN1

E

10

16

11

12

13

410

411

E 9

17 18

D 7

J

19

C

20

e (SPT

6

e & loge

rd

zakenlog

sortribun spon

8

va Boule

413

P

NN2

Burg. Kuperus plein

e Abe L

Molen Plein

Atalantastraat

) 21

e

22

B

4

loge

zakenlog

5

K

3 23

A 2

L

421

24

M M

O

T

429

428

427

426

425

30

29

424

423

28

U

27

26

25

422

1

T

eg enaw . Falk

Burg

P1

P6 R

P ad

voetp

P5

P Skoatterwâld

PRESENTATIEGIDS 2014/2015 A32 Zwolle

// 83


Edwin Wierda: ‘Ik geloof sterk in een persoonlijke benadering’ Het gaat goed met de klanten van Wierda en Partners Vermogensbeheer. In de afgelopen jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende vermogensbeheerder in Nederland. Recent opende

RTl Business Class Edwin Wierda is regelmatig te zien als gesprekspartner van Harry Mens in zijn programma Business Class. Wierda: ‘In tegenstelling tot de grootbanken zijn wij beleggingsspecialisten pur sang. Wij houden ons exclusief bezig met het beleggen in beursgenoteerde aandelen, opties en obligaties.’

Wierda en Partners Vermogensbeheer haar tweede vestiging in Laren. Bij Wierda Vermogensbeheer zijn klanten geen nummers. Wie binnenkomt in het sfeervolle pand in het centrum van Assen, wordt persoonlijk verwelkomd met een kopje koffie en een hartelijk woord. Vervolgens nemen de financieel specialisten alle tijd om samen met de klant zijn of haar portefeuille door te nemen en te kijken of beleggingsdoelstelling en -profiel van de klant nog steeds synchroon lopen. Wierda: ‘Wij hebben relatief veel klanten die in het verleden zelf belegd hebben maar die de dagelijkse stress van het beleggen niet meer willen en ervoor kiezen het beheer van hun vermogen met een gerust hart aan ons over te laten’, aldus de voormalig Rabobank beleggingsspecialist.

Kernbegrippen in de visie van Wierda Vermogensbeheer zijn: onafhankelijkheid, focus en snelheid.

onafhankelijk

Wierda: ‘Vanzelfsprekend beschikken wij over de hoogste vergunning van de AFM. Bovendien hebben onze klanten een rekening bij SNS Securities of bij Theodoor Gilissen, gerenommeerde effecteninstellingen die beiden onder toezicht van de Nederlandsche Bank staan. Het geld staat altijd op naam van de klant en de klant houdt ten

Wierda en Partners Vermogensbeheer Assen Oostersingel 1 | 9401 JX Assen | T: 0592 301 550

allen tijde inzicht in zijn vermogen via de inlogcode die men krijgt van de bank. Ook ontvangen klanten elk kwar-

Nieuw: Wierda en Partners Vermogensbeheer Laren

taal een schriftelijke rapportage en houden we minimaal een keer per jaar een evaluatiegesprek met elkaar.’

Plein 1945, nr. 27 | 1251 MA Laren | T: 035 2018 866

Wierda en Partners nu ook in Laren

Een vers kopje koffie staat voor u klaar. Kijk voor meer

Wierda Vermogensbeheer groeit. Klanten kunnen nu ook terecht bij onze vestiging in Laren.

maak een afspraak.

informatie op: www.wierdavermogensbeheer.nl en

Vanuit onze nieuwe vestiging kunnen wij onze klanten in midden Nederland nog beter bedienen. Ook in onze nieuwe vestiging kunt u rekenen op een

Ook voor het laten beoordelen van uw effectenporte-

grote mate van betrokkenheid en persoonlijke aandacht.

feuille kunt u volledig vrijblijvend bij ons terecht. Onze

Wij richten ons op te beheren vermogens vanaf € 100.000.

specialisten kijken samen met u of we meer rendement

Een kennismakinggesprek inclusief de intake is gratis.

uit uw portefeuille kunnen halen. Kom gerust eens langs.

meeR aandaChT vooR uw veRmogen.


OVERZICHT WEDSTRIJDEN 2014/2015 Datum Aanv.

Wedstrijd

Uitslag

augustus

Datum Aanv.

Wedstrijd

Uitslag

januari

zaterdag

9 18:30

sc Heerenveen

FC Dordrecht

1-2

zondag

FC Utrecht

sc Heerenveen

Feyenoord

sc Heerenveen

1-1

zaterdag 24 20:45

sc Heerenveen

Vitesse

zaterdag 23 19:45

sc Heerenveen

Excelsior

2-0

zaterdag 31 19:45

FC Dordrecht

sc Heerenveen

zaterdag 30 20:45

sc Heerenveen

FC Utrecht

3-1 woensdag 4 18:30

sc Heerenveen

Feyenoord

vrijdag

15 20:00

18 14:30

februari september zaterdag 13 19:45

AZ

sc Heerenveen

0-1

zaterdag

sc Heerenveen

PEC Zwolle

zaterdag 20 20:45

Vitesse

sc Heerenveen

1-1

zondag

15 12:30

SC Cambuur

sc Heerenveen

zondag

sc Heerenveen

PSV

1-0

zondag

22 14:30

sc Heerenveen

FC Groningen

Willem II

sc Heerenveen

2-1

1 12:30

Excelsior

sc Heerenveen

7 19:45

ADO Den Haag

sc Heerenveen

15 14:30

sc Heerenveen

Ajax

28 16:45

oktober zaterdag

7 19:45

maart 4 19:45

zondag

zondag

19 12:30

sc Heerenveen

SC Cambuur

zaterdag

zondag

26 14:30

PEC Zwolle

sc Heerenveen

zondag

zaterdag 21 19:45

Heracles Almelo sc Heerenveen

november zaterdag

1 19:45

FC Twente

sc Heerenveen

april

zaterdag

8 19:45

sc Heerenveen

Go Ahead Eagles

zaterdag

4 19:45

sc Heerenveen

NAC Breda

zaterdag 22 20:45

Ajax

sc Heerenveen

zaterdag 11 19:45

sc Heerenveen

AZ

zaterdag 29 18:30

sc Heerenveen

Heracles Almelo

zaterdag 18 19:45

PSV

sc Heerenveen

zaterdag 25 18:30

sc Heerenveen

Willem II

december FC Groningen

sc Heerenveen

mei

zaterdag 13 18:30

zondag

7 14:30

NAC Breda

sc Heerenveen

zondag

10 14:30

Go Ahead Eagles sc Heerenveen

vrijdag

sc Heerenveen

ADO Den Haag

zondag

17 14:30

sc Heerenveen

19 20:00

FC Twente

PLAY-OFFS EUROPEES TICKET & PROMOTIE/DEGRADATIE Datum

Soort wedstrijd

donderdag

21 mei

1/2 finale

zondag

14 mei

Return 1/2 finale

donderdag

28 mei

Finale

zondag

31 mei

Return finale

PRESENTATIEGIDS 2014/2015

// 85


VRIEND VAN SC HEERENVEEN Zijn wij al vrienden?

Met trots voor u gebrouwen Geen 18, geen alcohol

Facebook.com/Amstel

TROTSE PARTNER


IT Solutions Het ontwoord op al uw IT vraagstukken

Cloud Services

Systeembeheer

Support Services

Hard- & Software

Uw IT oplossingen via de Cloud

Uw IT infrastructuur altijd ondersteund

Uw IT systeem in betrouwbare handen

Uw licenties en hardware snel geregeld

Kennis Visie Inzet –––––––––––– We do IT

www.linkit.nl Rijnzathe 9, 3454 PV DE MEERN | Postbus 13130, 3507 LC UTRECHT | Tel: +31 (0)30 - 265 0 265


Veertien 14, in de voetballerij een legendarisch getal. Zo ook voor ons. Want al 14 jaar zijn wij trouwe supporter van sc Heerenveen. Door dik en dun. Zoals het hoort als je supporter bent, of verzekeraar.

Sc heerenveen presentatiegids 2014 web  

Heidstra Media

Sc heerenveen presentatiegids 2014 web  

Heidstra Media

Advertisement