Page 1

!’ p o h c o j s dt e o l b k s ‘ Fry

PresentatiEGIDS 2013-2014

Prijs € 2,50


OSG Sevenwolden is een:

TOPSPORT TALENTSCHOOL Wij ondersteunen 贸贸k de jonge toptalenten van sc Heerenveen bij hun combinatie van onderwijs en sport! www.sevenwolden.nl

Je doet ertoe!


samen werken.

samen werken en samen vooruit In de nieuwe fusiegemeente De Friese Meren houden we er met elkaar de vaart in. Ondernemers hebben in deze mooie gemeente alle ruimte en helpen elkaar waar dat maar kan. Moet de koers verlegd worden? Dan doen we dat samen. Want door krachten te bundelen, komen we verder. Meer weten? www.defriesemeren.nl

www.defriesemeren.nl


Inhoud

Inhoudsopgave

Het pompeblêdenshirt

Inhoud 5 Voorwoord algemeen directeur a.i. Gaston Sporre

7

Algemene informatie

9

Organisatie sc Heerenveen

11

13

Clubtenue 13 Historie 16 Stadion 21 Parkeren en routebeschrijving

23

Commerciële zaken

24

Speelschema 27 Trainer Marco van Basten

30

Technische staf en begeleiding

35

Spelers 37 Elftalposter 60 De Feansjop

63

Maatschappelijke activiteiten

65

Trainer Marco van Basten

‘Verder bouwen op vorig seizoen’

30 Technisch beleid:

Kidsclub 67 Technisch beleid

oog voor de talent

69

Jeugdopleiding 72 Spelers jeugd

en toekomst

75

Ticketing 84

69

Supportersverenigingen 86 sc-Heerenveen.TV 89 Hoofdsponsor 90 Sportstad Heerenveen

93

Univé al 13 jaar trouwe sponsor

90

Colofon Het sc Heerenveen presentatiegids 2013-2014 is een uitgave van Heidstra Media in

Verantwoording

opdracht van sc Heerenveen en wordt in een oplage van 3000 exemplaren verspreid.

Overname van artikelen en/of foto’s is uitsluitend

Uitgave van Heidstra Media Feddamastraat 2 9271 JJ De Westereen 06 - 11 43 4272 info@heidstramedia.nl www.heidstramedia.nl Redactie

 ebastiaan de Wit, Jan Bergsma, S Gurbe van der Woude, Monique Jansma, Jelmar Helmhout, Erica Kooyenga Eindredactie Afdeling Communicatie sc Heerenveen

Acquisitie

Heidstra Media

Fotografie

Fotopersbureau Heerenveen

Lay-out VDS Vormgeving, Drachten Tammo Haan, Dick Kaper

toegestaan na schriftelijke toestemming van sc Heerenveen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Met medewerking van Mustafa Gumussu, Fotopersbureau Heerenveen Druk

Drukkerij van der Eems

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  5


www.bentacera.nl

Weg met de traditionele krijtstreep... Vandaag vraagt om ’n betrokken accountant die niet van gisteren is. Bentacera Economische kansen en bedreigingen wisselen elkaar razendsnel af. Hierdoor is het als ondernemer belangrijker dan ooit om alert, flexibel en ondernemend te blijven. Zodat je heel gericht kunt schakelen en beslissen op die momenten dat je nieuwe mo-

gelijkheden ziet. Juist dan heb je een betrokken accountant nodig. Iemand die je persoonlijk door-en-door kent, die écht voor je wil rennen en pro actief op jouw situatie inspeelt. Dát is de reden waarom BENT en Acera de krachten hebben gebundeld. Met

zeven kantoren door heel Friesland en zo’n 240 professionals kunnen we als Bentacera méér toegevoegde waarde bieden. Met innovatieve automatisering voor je administratieve processen. En met een nóg bredere expertise om nieuwe kansen effectief te benutten en

bedreigingen al te ondervangen voordat ze zich manifesteren. Meer weten? Wij verwelkomen je graag in één van onze vestigingen. Uiteraard kun je voor meer informatie ook terecht op bentacera.nl

B E N TA C E R A I S G E V E S T I G D I N , B O L S W A R D , D O K K U M , D R A C H T E N , F R A N E K E R , H E E R E N V E E N , L E E U W A R D E N E N S N E E K .

MOVE. TOGETHER.

Met de bussen van VDL Bus & Coach krijgt u waar voor uw geld. Functionaliteit en rentabiliteit zorgen voor een optimale Profit of Ownership. Veiligheid, comfort en betrouwbaarheid zorgen voor rijplezier en toveren een glimlach op het gezicht van uw reizigers. Met ons bent u goed onderweg, altijd. VDL Bus & Coach – MOVE. TOGETHER. VDL Bus Heerenveen bv Wetterwille 12, 8447 GC Heerenveen Telefoon +31 (0)513 61 85 00, Fax +31 (0)513 62 97 89, info@vdlbusheerenveen.nl, www.vdlbuscoach.com


Voorwoord algemeen directeur a.i. Gaston Sporre

Gaston Sporre, algemeen directeur a.i.

‘Vertrouwen is het sleutelwoord’ Op bestuurlijk vlak was het een bijzonder jaar en een hete

Riemer van der Velde en Foppe de Haan en de tijdelijke aanstelling

zomer. Na de uitkomsten van de onderzoekscommissie Vaessen-

van Jan van Erve en Robert van der Werf ‘gevoelige’ keuzes zijn

Koopmans moest er duidelijkheid komen over de nieuwe koers.

gemaakt. De interim-directeur spreekt echter van pragmatische en

Gaston Sporre is aangesteld als algemeen directeur a.i. van

verantwoorde besluiten. “Ik ben geen slippendrager, van wie

sc Heerenveen. Sporre heeft de lastige taak om de Friese club na

dan ook.”

de bestuurlijke crisis weer op de rails te zetten op weg naar een nieuwe toekomst. Geen eenvoudige klus, want de strijd heeft

Met de inzet van Van der Velde en De Haan wordt het technisch

het vertrouwen geschonden. “Vertrouwen is het sleutelwoord,”

‘vacuüm’ dat door het wegvallen van Johan Hansma is veroorzaakt,

aldus Gaston Sporre. “We moeten het vertrouwen herstellen,

voor de eerste tijd afgedekt. Van Erve en Van der Werf moeten de

naar binnen en naar buiten.”

gaten dichten die op commercieel vlak zijn ontstaan. Plausibele keuzes, aldus Gaston Sporre.

Gaston Sporre is sinds 31 juli in dienst van sc Heerenveen. De interim-directeur is de verbazing amper te boven. Hij kan

sc Heerenveen heeft volgens Sporre toekomst, maar er zijn geen

amper geloven wat zich de afgelopen periode bij de eens zo rustige

vanzelfsprekendheden. Sportief, maar ook economisch niet.

en eensgezinde provincieclub heeft afgespeeld. Sporre heeft de

Respect en vertrouwen. Hij benadrukt het nog maar eens.

blik vooral naar voren gericht, maar kan wat gebeurd is niet laten

“Daar draait het om. Mensen moeten vertrouwen hebben in

rusten. Wie zijn geschiedenis niet kent, zal immers ook geen

clubleiding en elkaar en er moet respect zijn voor elkaar en elkaars

toekomst hebben.

keuzes. Eenheid en eensgezinde sfeer moeten terug. Als mensen eensgezind achter de club staan is het minder belangrijk of je nu

“Er moet breed vertrouwen zijn in de nieuwe leiding,” aldus

vijfde of achtste staat op de ranglijst. Dan kunnen we een

Sporre, die beseft dat met het weer nauw betrekken bij de club van

stormpje doorstaan.”

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  7


Een winnend team voelt elkaar goed aan

NAccountantscontrole NJaarrapporten NSalarisadministratie en advies NBedrijfswaardering en overnames NBelastingadvies NMKB bedrijfsadvies NAgro bedrijfsadvies

www.kromhout.com

Met de juiste bemanning kun je het meest effectief werken aan succes. Je maakt gebruik van ieders sterke kanten en voelt precies aan waar, op welk moment en door wie actie moet worden ondernomen. Op een vertrouwd en op elkaar ingespeeld team kun je rekenen. Je hebt aan ĂŠĂŠn woord genoeg en gaat samen voor het mooiste eindresultaat. Wil je samen met ons een succesvol team vormen, neem dan gerust contact met ons op.

Gorredijk

Drachten

Joure

(0513) 468 468

(0512) 584 800

(0513) 480 480

Daar kun je op sturen.


Algemene informatie

Algemene clubinformatie

Frysk folksliet

Naam van de club:

sc Heerenveen

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,

Opgericht:

20 juli 1920

en bûnzje troch ús ieren om!

Naam stadion:

Abe Lenstra stadion

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,

Capaciteit: 26.100

it Fryske lân fol eare en rom.

Bezoekadres: Abe Lenstra Boulevard 19 8448 JA Heerenveen Correspondentieadres: Postbus 513

Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! (2x)

8440 AM Heerenveen Telefoonnummer:

0513 - 61 21 00

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,

Website: www.sc-heerenveen.nl

oerâlde, leave Fryske grûn,

E-mailadres: klantenservice@sc-heerenveen.nl

Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, dy’t Friezen oan har lân ferbûn.

Clubkleuren: rood-wit-blauw Clublied:

Fries volkslied

Thuistenue: Wit shirt met blauwe banen en rode

Klink dan ... (2x) Fan bûgjen frjemd, bleau by ‘t âld folk yn eare,

pompeblêden, witte broek en zwarte

syn namme en taal, syn frije sin;

sokken met aan de bovenkant een witte en

Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,

een blauwe streep.

en twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Reservetenue: Het reservetenue is voor het tweede jaar

Klink dan ... (2x)

op rij, in samenwerking met kledingsponsor JAKO, door de fans ontworpen

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,

en gekozen. Zwart shirt met dunne

wês jimmer op dy âlders grut!

blauwe streepjes, blauwe broek en blauwe

Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme.

kousen.

In grien, in krêftich bloeiend leat! Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! (2x)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  9


AS SORRY NET GENÔCH IS

Per 1 januari 2014 gevestigd aan Breedpad 15 8442 AA Heerenveen T (0513) 745 099

Spiekampenweg 4 7921 PA Zuidwolde (dr) T (0528) 242 669

www.wolthersjagersma.nl


Organisatie sc Heerenveen

Organisatie sc Heerenveen (d.d. 26 september 2013) Stichtingsbestuur

Raad van Commisarissen a.i.

OSSH-bestuur

Marco van Beek (Directeur/eigenaar

Boele Staal (voorzitter)

Johan van Tuinen

autobedrijf Marco van Beek / OSSH)

Sjoerd Feenstra

Marco van Beek

Jeep Dijkstra (Directeur Dijkstra Beheer BV

Egbert van Hes

Aktie ‘67

/ OSSH) Nutte Visser (Directeur container-/

Directie

Rikus de Vries (voorzitter)

transportbedrijf MCS / OSSH)

Gaston Sporre (algemeen directeur a.i.)

Dick Spin

Marcel Annema (Directeur/eigenaar

Jan van Erve (interim-directeur sales)

Harrie Bruins

Bedrijfsovername Noord BV / supporters

Jan van der Wijk

FeanFan)

Managementteam

Jitse Zielman

Arjen Kuijt (Adviseur Ruimtelijke Ontwikke-

De directie en

Jappie Vogelzang

ling Oranjewoud / supporters Nieuw Noord)

Danny Steenstra (financieel manager)

Wolter Zwart

Rikus de Vries (Gepensioneerd / vrijwilligers

Jelmar Helmhout (manager communicatie)

/ Aktie ‘67)

Jaap Soet (juridische zaken)

Martin de Jong (Directeur/eigenaar Agriworks BV / vrijwilligerscoördinator) Anne Hettinga (Voorzitter Raad van Bestuur Arriva Nederland / financiële zaken) René Groen (Controller De Weert specerijen / voetbalzaken)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  11


De nieuwe HOME & AWAY tenue seizoen 2013

- 2014.

Nu verkrijgbaar in de fanshop Vertegenwoordigers

www.jakosport.com - info@jako-teamsport.be Paul van Leeuwen: 0031/6 51 69 08 49 - Michael Koster: 0031/6 54 33 21 86 - Luc Jansen: 0031/6 24 65 12 52


Clubtenue

Het pompeblêdenshirt sc Heerenveen heeft een van de mooiste, meest herkenbare en traditionele shirts in het Nederlandse voetbal. Iedereen kent het shirt met de diagonale vier blauwe en drie witte banen met in de witte banen de zeven rode pompeblêden (het blad van de gele plomp), die verwijzen naar de Middeleeuwse Friese landstreken. Dit shirt is afgeleid van en identiek aan de Friese vlag. De broek is wit en de kousen zijn zwart met een blauwwitte omslag. De club heeft niet altijd in dit tenue gespeeld. De voorlopers van sc Heerenveen waren Victorie (1902) en Achilles (1907) die in 1908 fuseerden tot VAC. Victorie speelde in een zwarte broek en een wit shirt met een rood knoopsgatenboord. Achilles introduceerde shirts met pompeblêden. Het VAC-bestuur besloot in het pompeblêdenshirt te spelen. Tot 1913. Niet iedereen droeg een shirt met daarop genaaide pompeblêden want die zaten gauw los. Het leek VAC daarom

Fans ontwerpen de tenues

verstandig om voor een ander tenue te kiezen: zwarte broek en een shirt met een verticale rode baan (het ‘Ajax-shirt’).

Net als vorig seizoen, mochten ook dit seizoen de fans het pompeblêdentenue en het reservetenue ontwerpen. Een geslaagde

Daarin bleef men spelen toen in 1920 Athleta (opgericht in 1919)

actie, want er kwamen ruim 300 ontwerpen binnen! Een vakjury,

fuseerde met de scholierenvoetbalvereniging van de HBS en men in

met daarin onder andere Marco Pappa, Alfred Finnbogason, Ramon

1921 onder de naam Spartaan verder ging. Deze naam werd vanwege

Zomer en trainer Marco van Basten, maakte een voorselectie.

de verwarring met clubs met dezelfde naam in 1922 door de bond

Vervolgens waren de supporters aan zet. Zij brachten massaal hun

veranderd in ‘Heerenveen’.

stem uit op hun favoriete ontwerpen. In totaal kwamen er bijna 10.000

Tot 1933 bleef Heerenveen in het oude VAC-tenue voetballen. In dat

stemmen binnen. Het winnende ontwerp van het pompeblêdentenue

jaar werd op advies van toenmalig penningmeester Klaas Schaap

werd gemaakt door Max IJzerman. Hans van den Belt ontwierp het

besloten voortaan in het pompeblêdenshirt met witte broek en

winnende reservetenue.

zwarte kousen met blauwwitte omslag te voetballen. Wasproblemen vormden de aanleiding tot dit besluit. Het rood liep namelijk door het

Het nieuwe reservetenue bestaat uit een zwart shirt, met dunne

wassen over in het wit waardoor de shirts roze werden.

blauwe verticale streepjes , een blauwe broek en zwarte kousen.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  13


!’ tsjoch op d e lo b ‘ Frysk


Historie


Een rijke historie Over de oprichtingsdatum 20 juli 1920 van Heerenveen bestaat veel

maal zoveel als het aantal inwoners van Heerenveen destijds!

verwarring. Niet vreemd gezien de voorgeschiedenis. De voorlopers waren Victorie (1902) en Achilles (1907), in 1908 samengesmolten tot

Na het afscheid van spelers als Mollo de Jong, Henny Jonkman, Jan

VAC. In 1919 werd Athleta opgericht, waarin een jaar later (1920) de

Ploegh, Jan Lenstra, Marten Brandsma en later Germ Hofma en Wim

scholierenvoetbalvereniging van de HBS werd opgenomen. In 1921

Molenaar boette Heerenveen in de jaren vijftig behoorlijk aan kwaliteit

werd de clubnaam gewijzigd in Spartaan, maar die werd in 1922 niet

in. Helemaal toen Abe Lenstra bij de invoering van het betaald voetbal in

door de NVB geaccepteerd omdat er meer clubs die naam droegen.

1955 naar SC Enschede vertrok. Deze transfer werd zwaar bekritiseerd

Op eigen initiatief veranderde de bond de naam in ‘Heerenveen’.

omdat Abe voor een appel en een ei (11.000 gulden) was verkocht.

Als oprichtingsjaar kwam 1920 in de boeken. De eerste voorzitter

Er heerste geen profmentaliteit binnen de club.

was medeoprichter Tjibbe de Jong. Het was zelfs kantje boord dat Heerenveen het betaald voetbal inging. Het duurde tot 1937 eer Heerenveen op het hoogste niveau (1ste klas

Het bestuur was namelijk tegen betalingen. Dat werd duidelijk tijdens de

district Noord) uitkwam. Er was een zeer talentvolle lichting opgestaan

jaarvergadering op 21 juli 1954 in café Ekkers. Voorzitter Floor Féléus

met als exponent Abe Lenstra, die zou uitgroeien tot een van de grootste

hield een vlammend betoog tegen betaald voetbal. Op 25 augustus

Nederlandse voetballers ooit. Hij maakte in 1936 op 15-jarige zijn debuut

sprak Heerenveen zich in een buitengewone vergadering uit over het

en onder zijn aanvoering stootte Heerenveen door naar de landelijke top.

profvoetbal. Het werd een bewogen avond in Ekkers. Van de 226 stem-

Vanaf 1942 werd Heerenveen negen maal achtereen kampioen van de

gerechtigden waren er 115 aanwezig. De spanning was voelbaar toen de kogel door de kerk ging. Na stemming bleken 62 leden vóór betaald voetbal te zijn, 46 tegen en 7 blanco. Féléus hield woord. Hij kon zich niet verenigen met het besluit en stapte op. Dat deden bestuurslid dokter Brouwer en Henny Jonkman, die na het subiet vertrek van Féléus de vergadering leidde, vier dagen later ook. Erevoorzitter Hendrik Huisman zei het besluit voor betaald voetbal te eerbiedigen, maar ook hij verliet stante pede de club. Heerenveen wist zich niet te plaatsen voor de hoogste klasse en duikelde naar de kelder van het betaald voetbal: de tweede divisie. Het was het begin van vele magere jaren en heel weinig publieke belangstelling. Enige lichtpuntjes waren de promoties in 1960 en 1970 naar de eerste divisie.

noordelijke eerste klas en mocht de ploeg evenzo vele malen deelnemen aan de strijd om het kampioenschap van Nederland. Reeds in 1942 maakte Heerenveen grote indruk door de toenmalig kampioen ADO in Den Haag met 1-2 te verslaan. Deze zege vormde de doorbraak van het grote Heerenveen, dat in de jaren 1946-1949 heel dicht bij de titel was: derde, tweede, tweede en derde. Heerenveen gold als de sterkste club van Nederland, maar op de beslissende momenten greep de ploeg net naast het kampioenschap. In de oorlogsjaren is de populariteit van Heerenveen ontstaan. In die donkere dagen was het voetbal een van de weinige vormen van vermaak en juist in deze periode bond Heerenveen heel veel mensen aan zich. Bij de kampioenswedstrijden kwamen meer dan 20.000 mensen kijken, drie

16  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Historie

Tot diep in de jaren tachtig moest Heerenveen het zien te rooien met beperkte middelen en amateurs uit de regio. Het was wel knap dat de club

Eindstanden betaald voetbal

al die tijd het hoofd boven water wist te houden want het voortbestaan

1954-1955 – 11 1955-1956 – 13 1956-1957 – 8 1957-1958 – 10 1958-1959 – 13 1959-1960 – 3 1960-1961 – 7 1961-1962 – 11 1962-1963 – 12 1963-1964 – 4 1964-1965 – 9 1965-1966 – 9 1966-1967 – 19 1967-1968 – 15 1968-1969 – 9 1969-1970 – 1 1970-1971 – 9 1971-1972 – 3 1972-1973 – 10 1973-1974 – 3 1974-1975 – 7 1975-1976 – 13 1976-1977 – 13 1977-1978 – 11 1978-1979 – 11 1979-1980 – 11 1980-1981 – 2 1981-1982 – 6 1982-1983 – 8 1983-1984 – 13

hing vele malen aan een zijden draadje. Helemaal toen de gemeente de subsidie, die toch al karig was, afbouwde tot nihil. Het was dat een groot aantal noeste vrijwilligers met een pompeblêdenhart de koppen bij elkaar staken om hun club van een wisse dood te redden. In het Posthuis in 1967 werd Aktie ’67 opgericht en tot op de dag van vandaag is deze organisatie ondersteunend. Miljoenen euro’s heeft men bijeengebracht met de verkoop van reclameborden, programmaboekjes en allerlei uitgaven en kranten. Veel andere clubs besteden dit werk uit aan professionals, zo niet Heerenveen, dat door Aktie ’67 een hoog nettorendement behaalt uit commercie. Geld kwam er na 1967 desondanks nauwelijks binnen, maar toch eindigde de club in de eerste divisie van 1970 (toen de clubkampioen van de tweede divisie werd) tot 1990 steevast in de middenmoot met zo nu en dan een klassering in de bovenste regionen en twee periodetitels in de spectaculaire vijf jaren onder leiding van Henk van Brussel. Deze periode is de clubgeschiedenis ingegaan als de ‘Brusselse kermis’. Financiële problemen bleven er bestaan en het was onder aanvoering van Riemer van der Velde, die in 1983 Jan Steenhuizen als voorzitter

(1e klas A) (1e klas A) (2e divisie A) (2e divisie B) (2e divisie B) (2e divisie B) (1e divisie B) (1e divisie B) (2e divisie A) (2e divisie A) (2e divisie A) (2e divisie A) (2e divisie) (2e divisie) (2e divisie) (2e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie)

1984-1985 – 6 1985-1986 – 17 1986-1987 – 12 1987-1988 – 10 1988-1989 – 6 1989-1990 – 16 1990-1991 – 17 1991-1992 – 3 1992-1993 – 2 1993-1994 – 13 1994-1995 – 9 1995-1996 – 7 1996-1997 – 7 1997-1998 – 6 1998-1999 – 7 1999-2000 – 2 2000-2001 – 10 2001-2002 – 4 2002-2003 – 7 2003-2004 – 4 2004-2005 – 5 2005-2006 – 7 2006-2007 – 5 2007-2008 – 5 2008-2009 – 5 2009-2010 – 11 2010-2011 – 12 2011-2012 – 5 2012-2013 – 8

(1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (1e divisie) (Eredivisie) (1e divisie) (1e divisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie) (Eredivisie)

was opgevolgd, en financieel expert Bart van der Meer dat de club schuldenvrij werd gemaakt. Vanaf 1989 kwam de grote ommekeer met een periodekampioenschap onder trainer Ted Immers. In het seizoen daarna lukte dat met opvolger Ab Gritter weer en was de slapende reus pas goed wakker geschud. Ondanks een zestiende plaats in de competitie – na de eerste periodetitel ging het bergafwaarts – promoveerde Heerenveen naar de eredivisie na een krankzinnige nacompetitie met NAC en Go Ahead. De eerste twee duels werden verloren, de laatste twee gewonnen en toen was Heerenveen plotseling winnaar op basis van een miniem beter doelsaldo.

De promotie luidde een fantastisch decennium in. Weliswaar degradeerde Heerenveen op het nippertje al na één seizoen weer, maar de basis voor het hoogste niveau was gelegd. Er werd een goede organisatie neergezet, de bedrijven hadden Heerenveen ‘ontdekt’ en de professionalisering onder Fritz Korbach (overleden op 14 augustus 2011) begon vruchten af te werpen. Bovendien was de publieke belangstelling enorm toegenomen. Tijdens de laatste wedstrijd tegen FC Groningen zaten de supporters evenmin in zak en as getuige het spandoek “Als we gaan, dan gaan we met z’n allen”. Deze tekst typeerde de clubgeest treffend. In 1993, onder leiding van Foppe de Haan die Korbach in oktober 1992 was opgevolgd, keerde Heerenveen na een gewonnen nacompetitie terug op het hoogste niveau. Het werd een heel bijzonder jaar want de bekerfinale werd bereikt. De eindstrijd tegen Ajax staat nog steeds met gouden letters in de Nederlandse voetbalannalen geschreven. Voor het eerst in de geschiedenis van het bekertoernooi was er namelijk sprake van een Engelse ambiance met een volksverhuizing van 25.000 fans naar De Kuip in Rotterdam. Zo’n supportersinvasie was niet eerder in Nederland vertoond. Zelfs had Heerenveen het Feyenoord-stadion met een capaciteit van 51.000 zitplaatsen met eigen supporters wel helemaal kunnen vullen. Dat Ajax te sterk was en met 6-2 won kon de feestvreugde niet bederven. Tot diep in de late uurtjes werd het bekersucces en de sportieve broederschap – er viel geen wanklank – rond de finale gevierd.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  17


Eenmaal terug in de eredivisie groeide Heerenveen uit tot een vaste

winnaars. De beide halve finalisten Heerenveen en FC Twente kwamen

waarde in de subtop. In 1995 was de klassering (13e) nog bescheiden,

daarvoor in aanmerking omdat kampioen Ajax ook de beker had gewon-

maar daarna ging het crescendo. In 1996 en 1997 eindigde de club als

nen en finalist PSV zich via een tweede plaats voor het toernooi om de

zevende. Bovendien werd in dat jaar de bekerfinale weer gehaald. In de

Champions League had geplaatst. Het beslissingsduel in Zwolle werd

jaren negentig was Heerenveen toch al een geducht cupfighter met twee

glansrijk gewonnen (3-1) en daardoor behaalde Heerenveen voor het

halve finales (1995 en 1998) en twee finales (1993 en 1997 dus). In de

eerst Europees voetbal. Na deze mijlpaal volgde later in 1998 een kater

finale van 1997 trof Heerenveen Roda JC als tegenstanders en in tegen-

toen de club in de tweede ronde werd uitgeschakeld door het nietige

stelling tot 1993 was de club nu wel favoriet. Maar geen moment konden

Varteks Varazdin uit Kroatië. Internationale ervaring had Heerenveen al

de spelers de hooggespannen verwachtingen waarmaken en Roda won

eerder opgedaan want vanaf 1995 is de club een vaste deelnemer aan de

verdiend met 4-2.

Intertoto Cup.

Een jaar later boekte Heerenveen weer een groot succes. Op de ranglijst van 1998 was de club ten opzichte van de twee voorgaande seizoenen

In 1999 viel Heerenveen met een gedeelde vijfde plaats in de eindrang-

gestegen en de zesde plaats gaf recht op een beslissingswedstrijd met

schikking buiten de prijzen, maar in 2000 was het goed raak. Een heel

als inzet plaatsing voor het laatste Europa Cup II-toernooi voor beker-

sterk seizoen werd besloten met een tweede plaats achter kampioen PSV. Het resultaat gaf recht op directe plaatsing voor de Champions

Sportieve hoogtepunten 1937 – Kampioen tweede klas NVB 1942 – Kampioen eerste klas Noord, 5e in Kampioenschap van Nederland 1943 – Kampioen eerste klas Noord, 5e in Kampioenschap van Nederland 1944 – Kampioen eerste klas Noord, 4e in Kampioenschap van Nederland 1946 – Kampioen eerste klas Noord, 3e in Kampioenschap van Nederland 1947 – Kampioen eerste klas Noord, 2e in Kampioenschap van Nederland 1948 – Kampioen eerste klas Noord, 2e in Kampioenschap van Nederland 1949 – Kampioen eerste klas Noord, 3e in Kampioenschap van Nederland 1950 – Kampioen eerste klas Noord, 5e in Kampioenschap van Nederland 1951 – Kampioen eerste klas Noord, 5e in Kampioenschap van Nederland 1960 – Kampioen tweede divisie B 1970 – Kampioen tweede divisie 1981 – Winnaar periodetitel eerste divisie (2e in nacompetitie) 1982 – Winnaar periodetitel eerste divisie (2e in nacompetitie) 1989 – Winnaar periodetitel eerste divisie (2e in nacompetitie) 1990 – Winnaar periodetitel eerste divisie (1e in nacompetitie en promotie) 1992 – Reserveteam landskampioen 1993 – Finale KNVB-beker (Ajax-Heerenveen 6-2) 1993 – Winnaar periodetitel eerste divisie (1e in nacompetitie en promotie) 1995 – Halve finale KNVB-beker 1997 – Finale KNVB-beker (Roda JC-Heerenveen 4-2) 1998 – Halve finale KNVB-beker 1998 – Plaatsing voor Europa Cup II-toernooi 2000 – 2e van Nederland 2000 – Deelname aan Champions League 2001 – Halve finale KNVB-beker 2002 – Vierde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2003 – Belofteteam landskampioen 2003 – Finale Intertoto Cup 2004 – Vierde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2005 – Vijfde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2006 – Winnaar play-offs en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2007 – Vijfde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2008 – Vijfde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2009 – Vijfde plaats en deelname aan UEFA Cup-toernooi 2009 – Winnaar KNVB beker (Heerenveen-FC Twente 2-2, wns) 2009 – Finalist Johan Cruijff Schaal (AZ-Heerenveen 5-1) 2012 – Halve finale KNVB-beker 2012 – Vijfde plaats, deelname derde voorronde Europa League 2012 – B ehalen vierde voorronde Europa League (winst tegen Rapid Boekarest, verlies tegen Molde FK) 2013 – Achtste plaats, deelname aan play-offs kwalificatie Europees voetbal

18  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014

League waarin het Olympique Lyon, Valencia en Olympiakos Piraeus als tegenstanders trof. De vier punten die werden behaald betekende een eervol resultaat. Heerenveen werd een vaste waarde in de Nederlandse top en behaalde in 2002 en 2004 (onder Foppe de Haan), 2005, 2006, 2007 en 2008 (onder Gertjan Verbeek) en 2009 (onder Trond Sollied) Europees voetbal, waarin het echter niet doorbrak. Het grootste succes in de clubhistorie boekte Heerenveen in 2009 toen de club voor de derde keer in de finale van de KNVB beker stond, tegen FC Twente, en nu wel won. Na de verlenging stond het 2-2 en in de strafschoppenserie was het Gerald Sibon die de vijfde en beslissende penalty raak schoot. Heerenveen werd vanaf 1995 bekend om de ontwikkeling van tal van topspelers (o.a. Jon Dahl Tomasson, Jan de Visser, Igor Korneev, Ruud van Nistelrooij, Marcus Allbäck, Klaas-Jan Huntelaar, Georgios Samaras, Afonso Alves, Miralem Sulejmani, Michael Bradley en Danijel Pranjic, Roy Beerens, Oussama Assaidi, Luciano Narsingh, Bas Dost, Filip Djuricic). sc Heerenveen behoort tot een van de meest vooraanstaande clubs in Nederland met een uitstekend reputatie. Al jaren wordt sc Heerenveen vereenzelvigd met kwaliteit in organisatie, management en in opleiding, maar door de tegenvallende prestaties op zowel het sportieve als financiële vlak liep het imago een deuk op. In 2010 moest de club een verlies incasseren en in 2010 en 2011 eindigde de ploeg op een elfde en twaalfde plaats; niet passend bij de potentie, de begroting en de status van de club. In 2011-2012 krabbelde de club er sportief weer bovenop en eindigde op de vijfde plaats, waardoor het in de zomer van 2012 kon deelnemen aan de voorronde Europa League. Na Rapid Boekarest te hebben uitgeschakeld, werd tweemaal verloren van de Noorse kampioen Molde FK. In februari 2012 was Marco van Basten als nieuwe hoofdcoach gepresenteerd, wederom een knap staaltje van de Friese


Historie

Bijzondere feiten

club in voetballand. Sportief wist Marco van Basten afgelopen seizoen het optimale uit de spelersgroep te halen met een achtste plek en kwalificatie voor Europees voetbal. FC Utrecht bleek in de reeks echter net de meerdere. Buiten de lijnen was het voor sc Heerenveen een roerig jaar, waarbij een brede groep verontruste fans, sponsoren een heuse ‘Feanrevolutie’ aankondigde. Zij eisten veranderingen ten aanzien van het clubbeleid en bestuur. In de media was het rumoerig en het zorgde voor veel negatieve aandacht rondom de eens zo rustige club. Het verzet mondde uit in het vertrek van voorzitter Robert Veenstra en de vorming van een onderzoekscommissie met Lense Koopmans en Jos Vaessen, onder leiding van burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Spelers van het Jaar 1982 – Bert Gotink 1983 – Boy Nijgh 1984 – Ad Raven 1985 – Maarten de Jong 1986 – Maarten de Jong 1987 – Aldo Swager 1988 – Maarten de Jong 1989 – Jerry de Jong 1990 – René Groen 1991 – Arno Hofstede 1992 – René Groen 1993 – Jan de Visser 1994 – Carlo l’Ami 1995 – Tom Sier 1996 – Jan de Visser 1997 – Jon Dahl Tomasson

1998 – Radoslav Samardzic 1999 – Tieme Klompe 2000 – Anthony Lurling 2001 – Mika Nurmela 2002 – Marcus Allbäck 2003 – Petter Hansson 2004 – Petter Hansson 2005 – Petter Hansson 2006 – Petter Hansson 2007 – Afonso Alves 2008 – Danijel Pranjic 2009 – Danijel Pranjic 2010 – Gerald Sibon 2011 – Oussama Assaidi 2012 – Bas Dost 2013 – Filip Djuricic

1920 – Oprichting 1922 – Inschrijving bij de NVB 1923 – Kampioen FVB 1924 – P romotie naar de tweede klas NVB 1928 – I ngebruikneming Sportpark 1936 – Debuut Abe Lenstra 1939 – A be Lenstra debuteert in Oranje 1950 – Germ Hofma debuteert in Oranje 1955 – H eerenveen in betaald voetbal 1955 – A be Lenstra verlaat Heerenveen 1967 – Oprichting Aktie ’67 1970 – B ouw nieuwe hoofdtribune 1977 – A fsplitsing amateurs en profs 1981 – H eroprichting Supportersclub 1982 – AA Drink hoofdsponsor 1984 – Schuldensanering 1985 – A-interland Nederland-Bulgarije in Heerenveen (1-0) 1986 – Sportpark omgedoopt in Abe Lenstra stadion 1986 – Oprichting Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH) 1988 – Unibind hoofdsponsor 1990 – P rovinciale Sportwisselprijs Friesland 1991 – Busreis met 5000 fans naar degradatieduel SVV-Heerenveen (1-2) 1992 – Club van het Jaar 1993 – S upportersreis (25.000 mensen) naar bekerfinale Ajax-Heerenveen 1993 – Batavus hoofdsponsor 1994 – N ieuwbouw Abe Lenstra stadion 1995 – Uitbreiding hoofdtribune 1996 – Uitbreiding hoofdtribune 1996 – J on Dahl Tomasson Talent van het Jaar 1997 – S upportersreis (25.000 mensen) naar bekerfinale Heerenveen-Roda JC 1997 – F oppe de Haan Trainer van het Jaar 1997 – R uud van Nistelrooy Talent van het Jaar 1997 – Club van het Jaar 1998 – Jeffrey Talan debuteert in Nederlands elftal 1999 – Winnaar Fair Play Cup 1999 – UPC hoofdsponsor 2000 – Nieuwbouw zakenloges 2000 – Club van het Jaar 2000 – Foppe de Haan Trainer van het Jaar 2001 – U nivé Verzekeringen hoofdsponsor 2003 – S tart Sportstad Heerenveen 2004 – Ingebruikneming nieuwe oosttribune 2004 – Club van het Jaar 2005 – D ebuut Ugur Yildirim in Nederlands elftal 2005 – I ngebruikneming nieuwe zuidtribune 2006 – I ngebruikneming nieuwe noordtribune 2006 – O pening Sportstad Heerenveen 2006 – K laas-Jan Huntelaar Talent van het Jaar 2007 – I ngebruikneming loges noordwesthoek 2007 – A fonso Alves winnaar Gouden Schoen 2007 – A fonso Alves topscorer Eredivisie en 2e van Europa 2007 – Oprichting Vrouwenteam 2008 – Toewijzing Heerenveen Speelstad kandidatuur WK 2018 en 2022 2008 – Ingebruikneming loges zuidwesthoek 2009 – A-interland Nederland-Paraguay in Heerenveen (0-0) 2010 – R oy Beerens debuteert in Nederlands elftal 2011 – Winnaar Fair Play prijs 2012 – L uciano Narsingh debuteert in Nederlands elftal 2012 – B as Dost topscorer Eredivisie (32 goals) 2012 – L uciano Narsingh meeste assists Eredivisie (20 assists) 2012 – sc Heerenveen wint voor de tweede keer op rij de Fair Play prijs 2013 – ‘Feanrevolutie’: brede groep verontruste achterban in actie tegen clubbestuur 2013 – Belofteteam landskampioen 2013 – Kwalificatie play-offs Europees voetbal

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  19


Wij spelen over de volle breedte Een moderne oogkliniek voor volledige oogzorg OMC Noord is al meer dan 40 jaar dé specialist op het gebied van oogzorg in Noord-Nederland. Onze moderne oogkliniek richt zich op oogheelkunde, brilvervangende chirurgie (ooglaseren en lensimplantatie), optiek en contactlenzen. Onze oogartsen voeren ook chirurgische ingrepen uit. Dat betekent dat u voor alles op het gebied van oogzorg bij ons terecht kunt.

U wilt graag verder zonder uw bril of contactlenzen? Kom langs, dan bekijken we of een ooglaserbehandeling of lensimplantatie voor u een optie is. De apparatuur waar we mee werken is uiterst geavanceerd. En de behandeling is veilig en kwalitatief hoogwaardig, in het noorden zijn we de eerste kliniek met twee kwaliteitskeurmerken: ISO 9001:2000 en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Speciaal voor u: een informatieavond We begrijpen dat een oogbehandeling behoorlijk spannend is. Tijdens een informatieavond ontmoet u onze specialisten en kunt hen vragen stellen. Ook kunt u luisteren naar verhalen van mensen die al behandeld zijn. De avond is vrij toegankelijk en kost u niets!

Kijk voo

Gemakkelijk bereikbaar U kunt ons makkelijk bereiken, en er is een ruime, gratis parkeergelegenheid precies voor de deur. Wacht niet langer, kom voor de oplossing van uw oogproblemen naar OMC Noord. Kunt u straks de wedstrijd ook weer lezen.

r de data van onze informat ieavonde n op www.o mcnoord .nl of bel (050) 52 0 43 95.

Complete oogzorg onder één dak!


Stadion

Abe Lenstra stadion

Van 1922 tot 1928 speelde de club op een terrein aan de Terbandsterweg (op de locatie waar nu wasserij De Blinde staat). In

Essentieel in de ontwikkeling van sc Heerenveen was de bouw van

1923 kreeg de club de beschikking over een extra veld waardoor de

een nieuw, naar clubicoon Abe Lenstra genoemd stadion, dat in

ingang aan de Leeuwarderstraatweg werd gemaakt. In de jaren van

1994 gereed kwam. sc Heerenveen was sedert lange tijd de eerste

1902, toen er voor het eerst georganiseerd voetbal in Heerenveen

club in Nederland die een volledig nieuwe accommodatie op een

werd gespeeld, tot 1920 werd op meerdere locaties gespeeld, o.a.

braakliggende locatie realiseerde. Een schoolvoorbeeld voor vele

op het terrein achter de oude gasfabriek (in het centrum) en aan de

andere clubs. Het tekent de innovatieve kracht van de Friese club.

zandweg naar Oranjewoud (in de buurt van De Koningshof).

Door de groei van de club is het hoofdgebouw in de jaren negentig

Meerdere malen werd sc Heerenveen geconfronteerd met de wet

driemaal uitgebreid. Dat was echter nog niet toereikend om aan de

van de remmende voorsprong. Om na enkele investeringen en

toenemende vraag naar meer zitplaatsen en commerciële ruimtes

uitbreidingen weer een flinke stap voorwaarts te zetten en door

te voldoen. Vandaar dat in 2002 een aanvang werd genomen met de

te groeien is een uitbreiding van het Abe Lenstra stadion opnieuw

bouw van het grootschalig project Sportstad Heerenveen, waarvan

gewenst. Er ligt een ambitieus plan om de gracht over drie zijden

de uitbreiding en vernieuwing van het stadion (capaciteit: 26.100

te overkappen. Daardoor wordt de thuishaven knusser, mooier en

zitplaatsen) een onderdeel vormde. Met dit nieuwe stadion werd

krijgt het een Britse entourage. Bovendien wordt dan

een perspectiefvolle toekomst voor de club verzekerd.

de toeschouwerscapaciteit verhoogd naar 30.000 plaatsen. Zodra het economisch klimaat het toelaat, zal de ontwikkeling

Vóór 1994 speelde de club op het oude Sportpark aan de

worden gestart. Komende jaren zal er stevig op de modernisering

J.H. Kuisstraat dat in 1928 in gebruik werd genomen. In 1970 maakte

van de hospitality worden ingezet. Met Beijk als ambitieuze

de kleine houten hoofdtribune zitbanken voor 500 toeschouwers plaats

cateraar wordt het stadion de komende tijd vooral binnen de muren

voor een nieuwe hoofdtribune die plaats bood voor 2.500 mensen.

aangepast aan de wensen van de bezoekers.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  21


Parkeren en routebeschrijving

Routebeschrijving Abe Lenstra stadion Vanaf Joure/Leeuwarden/Drachten: Bij knooppunt Heerenveen volgt u de A32 richting Heerenveen. Op de A32 neemt u de afrit Heerenveen-centrum (afrit 12, ter hoogte van de McDonald’s). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf en bij de verkeerslichten linksaf. Hier staat het Abe Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de borden.

Parkeren Rond het Abe Lenstra stadion liggen negen parkeerterreinen aan

Vanaf Zwolle:

weerszijden van de A32. De parkeerterreinen staan aangegeven op

U neemt de afrit Heerenveen-Oranjewoud (afrit 11). Onderaan de afrit gaat

deze plattegrond. De parkeerterreinen P1 tot en met P7 zijn op

u linksaf. U rijdt onder de snelweg door en gaat 200 meter verder rechtsaf.

wedstrijddagen alleen met een geldige toegangskaart bereikbaar.

Hier staat het Abe Lenstra stadion reeds aangegeven, volg de borden.

P8 en P9 zijn vrije parkeerterreinen (met ruimte voor meer dan 1.000 auto’s!)

sc Heerenveen Abe Lenstra boulevard 19 8448 JA Heerenveen

Op het stadioncomplex is parkeerruimte voor 2.600 auto’s en 8.000

Postbus 513 8440 AM Heerenveen

plaatsen in de directe omgeving op de bedrijventerreinen IBF en De

Tel.: 0513 - 61 21 00

Kavels. Met dit aantal wordt in de piekbehoefte voorzien. Er wordt

Fax: 0513 - 61 50 61

naar gestreefd dat automobilisten binnen een afstand van maximaal

E-mailadres: klantenservice@sc-heerenveen.nl

20 minuten lopen van het stadiongebied hun wagen kunnen parkeren.

Website: www.sc-heerenveen.nl

A32 Leeuwarden A7 Joure/Groningen

Afrit 26a A7 Joure/Groningen Adres P8: achter Komeet 4, 8448 CG Heerenveen WPS: 52.96838, 5.94247 N 52 58 6.2, E 5 56 32.9

P9 Geerts Willigen garage

P8

K.R. Poststraat

voetpad

d

voetpa

P3

P7

P2

voetpad

rum

P Cent

P4 G G 417

415

414

416

F

418

15

H

14

NN1

E

10

16

11

12

13

411

410

E

413

P

NN2

Burg. Kuperus plein

9 17 18

D

zaken

sortri spon

8

(SPT)

20

C

loge

6

bune

19

J

loge &

7

levard

Bou nstra Abe Le

Molen Plein

t

Atalantastraa

21 22

B

4

loge loge

zaken

5

K

3 23

A 2

L

24

421

O

T

429

428

427

426

425

M

30

29

424

423

28

U

27

26

25

422

M

1

T

Burg.

P1

Falken

P6 R

aweg

P d

voetpa

P5

P Skoatterwâld

A32 Zwolle

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  23


Commerciële zaken Of het nu de winkelier om de hoek is, de aloude dorpszaak, het ICT-

Djuricic? Slim aangetrokken of zelf opgeleid via onze Voetbalacademie,

bedrijf, de landelijke speler of de multinational, alle ondernemingen

en daarna een mooie transfer naar topclubs in binnen- en buitenland.

vinden bij sc Heerenveen een prima podium waarop zij hun producten

En ieder seizoen kloppen talenten aan de deur van de eerste selectie;

en diensten onder de aandacht kunnen brengen, regionaal en landelijk.

ook nu weer bij Marco van Basten. Daar zijn we trots op!

En niet alleen dat. sc Heerenveen is tevens dé plek voor het aanknopen of onderhouden van zakelijke relaties. Relatiemanagement op en top.

Voorzet op maat

De club vormt daarnaast één van de grootste businessnetwerken in de

In de loop der jaren heeft sc Heerenveen zich onderscheiden met

vaderlandse sportwereld. Zakendoen en de voetbalbeleving gaan bij

vernieuwende sponsorconcepten. Maatwerk bieden. Sportsponsoring in

sc Heerenveen hand in hand.

gradaties. Vanuit ‘de Eerste 18’ (immers, er staan 18 selectiespelers op een wedstrijdformulier die de eerste selectie vormen) naar de

Commerciële groei

‘Eerste 23’ (de selectie aangevuld met vijf ambitieuze Beloften die graag

sc Heerenveen is in het afgelopen decennium flink gegroeid op sportief

aansluiten bij de eerste selectie). Vanaf de bouw van het Abe Lenstra

en commercieel vlak. De basis van het commerciële succes ligt hem

stadion in 1994 zijn zo nieuwe sponsorconcepten gevormd, die inmiddels

in onze lange termijn relaties en ons maatwerk. Bovendien is het

worden doorontwikkeld. De thematische businessunits van ‘toen’

gebaseerd op vertrouwen en betrouwbaarheid richting de commerciële

(bijvoorbeeld de legendarische ‘Bouwbox’) bestaan uiteraard nog

partners. ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt’, dat is daarin een belang-

steeds, maar het model wordt doorontwikkeld naar moderne concepten

rijk credo. Dat doen we bij sc Heerenveen door realistisch en betrokken

op basis van behoeftes uit de markt. Zo bouwt sc Heerenveen aan

te zijn en te luisteren naar de behoeften van de klant. Naar u dus.

netwerken binnen het netwerk.

Wij hebben als voetbalclub voor u uitdagende mogelijkheden, waarmee we elkaar blijven verrassen. Juist nu is dat nodig voor commerciële groei…

Nieuwe sponsoring bij sc Heerenveen is gericht op nog meer maatwerk leveren. Geen standaardpakketten, maar een flexibel aanbod. De account-

Traditioneel een neus voor talent…

managers zorgen er zo samen voor dat maatwerk geleverd wordt.

Talenten komen en gaan zodra zij doorbreken en klaar zijn voor ‘een stap hoger’, dat is het lot van de Nederlandse voetballerij. Voor sc Heeren-

Nieuwe sponsorconcepten

veen is dat niet anders. Maar in de tussentijd kunnen wij wel genieten (en

Voor het seizoen 2013-2014 heeft de club nieuwe sponsorconcepten

profiteren) van unieke talenten in het Abe Lenstra stadion. Daar hebben

ontwikkeld. Voor alle sponsoren, van groot tot klein, en alles daartussen

we traditioneel een neusje voor. Van Abe tot Filip. Want wat te denken

bieden deze pakketten optimaal maatwerk:

van: Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar, Jon Dahl Tomasson,

De Aftrap | OSSH | OSSH Loge West | OSSH Loge Oost |

Danijel Pranjic, Luciano Narsingh, Oussama Assaidi, Bas Dost of Filip

Foundersclub | Foundersclub ‘Wine & Dine’


Commerciële zaken

voorzet op maat om samen te scoren!

OSSH: Grut en Grutsk…

sc Heerenveen

De Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH) bestaat

afd. Commerciële zaken

inmiddels ruim 25 jaar en is uitgegroeid tot een belangrijk zakelijk

Abe Lenstra boulevard 19, 8448 JA Heerenveen

netwerk in (noord) Nederland. Grut en Grutsk! sc Heerenveen staat

Postbus 513, 8440 AM Heerenveen

bekend als een voortrekker en voorbeeld in de sportsponsoring.

Tel.: 0513 - 61 21 00

In 2000 bestond de zakenclub nog uit 450 leden. Inmiddels is dat

Fax: 0513 - 65 10 00

aantal ruim verdubbeld en schommelt het de laatste seizoenen rond

E-mailadres: ossh@sc-heerenveen.nl

de 1000 leden. Er is voor iedere onderneming een eigen kans.

Interesse? We bespreken graag uw kansen met sc Heerenveen en geven u een

Website: www.ossh.nl

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  25


2013/201

4


Speelschema

Overzicht wedstrijden 2013 - 2014 Datum Aanv. Wedstrijd

Uitslag

augustus

Datum Aanv. Wedstrijd januari

zaterdag 3 20:45

sc Heerenveen

- AZ

4-2

zaterdag 18 20:45

sc Heerenveen

- Roda JC

zaterdag 10 19:45

NAC Breda

- sc Heerenveen

0-2

zondag

SC Cambuur

- sc Heerenveen

zondag

18 14:30

sc Heerenveen

- Heracles Almelo

2-4

vrijdag

23 20:00

sc Heerenveen

- Ajax

3-3

februari

FC Twente

- sc Heerenveen

1-1

zaterdag 1 18:45

sc Heerenveen

- ADO Den Haag

woensdag 5 20:45

sc Heerenveen

- FC Twente

september

zondag

9 16:30

FC Groningen

- sc Heerenveen

16 16:30

zaterdag 31 18:45

zondag

Uitslag

15 14:30

26 12:30

sc Heerenveen

- FC Groningen

4-2

zondag

Ajax

- sc Heerenveen

zaterdag 21 20:45

Roda JC

- sc Heerenveen

3-3

zaterdag 22 18:45

sc Heerenveen

- NAC Breda

zondag

sc Heerenveen

- SC Cambuur

2-1

vrijdag

Heracles Almelo - sc Heerenveen

29 14:30

28 20:00

oktober

maart

zaterdag 5 18:45

ADO Den Haag

- sc Heerenveen

zaterdag 8 19:45

sc Heerenveen

- PEC Zwolle

zaterdag 19 20:45

sc Heerenveen

- Vitesse

zondag

Feyenoord

- sc Heerenveen

vrijdag

N.E.C.

- sc Heerenveen

zaterdag 22 19:45

sc Heerenveen

- N.E.C.

zaterdag 29 18:45

Vitesse

- sc Heerenveen

november

- PSV

25 20:00

16 16:30

zondag

3 16:30

FC Utrecht

- sc Heerenveen

april

vrijdag

8 20:00

sc Heerenveen

- RKC Waalwijk

zaterdag 5 18:45

sc Heerenveen

zaterdag 23 18:45

PSV

- sc Heerenveen

zaterdag 12 18:45

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen

zaterdag 30 19:45

sc Heerenveen

- Go Ahead Eagles

zondag

sc Heerenveen

- FC Utrecht

RKC Waalwijk

- sc Heerenveen

december

mei

zondag

8 12:30

vrijdag

13 20:00

zaterdag 21 18:45

sc Heerenveen

- Feyenoord

PEC Zwolle

- sc Heerenveen

AZ

- sc Heerenveen

KNVB Beker Datum (di/wo/do)

Soort wedstrijd

26

september

2e ronde

29/30/31

oktober

3e ronde

17/18/19

december

1/8 finales

21/22/23

januari

1/4 finales

25/26/27

maart

1/2 finales

27 14:30

zaterdag 3 18:45

Play-offs Europees ticket & promotie/degradatie Datum

Soort wedstrijd

donderdag

1/2 finale

zondag

8 mei

11 mei Return 1/2 finale

donderdag 15 mei zondag

Finale

18 mei Return finale

zondag 20 april Finale

27


GOED IDEE VAN RINK! Ondernemer en Feanfan

Tien jaar geleden de markt veroverd met een innovatief product dat insloeg als een bom. Het was een briljante zet om dat idee toen al te beschermen. De basis van je huidige succes. Je bedrijf staat als een huis en groeit nog steeds. Er worden nog bijna elke dag nieuwe producten ontwikkeld, die je uiteraard ook beschermt. Toch proberen concurrenten je producten soms na te maken. Moet je die wel aanpakken? Op zo’n moment zoek je een sparring partner. Een professional die altijd bereikbaar is en met je meedenkt op zoek naar de juiste strategie. Een expert die je producten beschermt en zorgt dat je overzicht houdt over je intellectuele eigendommen. Inaday is dat allemaal. En meer. Want dankzij Inaday heb je weer tijd voor waar je goed in bent. Tijd voor jezelf. In alle rust. Zoals het hoort.

www.inaday.eu

Vestiging Heerenveen

Vestiging Enschede

Burg. Falkenaweg 38

Hengelosestraat 141

8442 LD Heerenveen

7521 AA Enschede

T 0513 8 20 106

T 053 82 00 995

E heerenveen@inaday.eu

E enschede@inaday.eu


Veiligheid en comfort op alle terreinen

OOK VOOR SPORTVELDVERLICHTING !

Het gevoel van veiligheid en de comfortabele sfeer van thuis. Als het aan Ziut ligt ervaart iedereen buiten hetzelfde. Of het nu gaat om een straat, bedrijventerrein, parkeerplaats, recreatiepark of sportcomplex. Ziut is als geen ander thuis in het inrichten en beheren van de openbare ruimte en terreinen. Met maatwerkoplossingen op het gebied van verlichting, verkeersregeling, lichtarchitectuur en cameratoezicht. Van advies tot realisatie, onderhoud en beheer. Ons totaalaanbod en onze integrale aanpak verzekeren u van het juiste resultaat: veiligheid en comfort voor de mensen op uw terrein.

www.ziut.nl

Licht-, Zicht- en Mobiliteitsoplossingen


Trainer Marco van Basten

‘Verder bouwen op vorig seizoen’ Afgelopen jaar was binnen en buiten het veld grillig voor sc Heerenveen. Trainer Marco van Basten hield zich voornamelijk bezig met de sportieve doelstellingen, al werd dat door de

Marco van Basten

bestuurlijke perikelen af en toe lastig. Toch hield de technische staf koers. De sportieve doelstellingen van de club werden gehaald.

Geboren 31 oktober 1964

“We hebben vorig jaar onze doelstelling gehaald. Met een achtste

in Utrecht

plek hebben we ons geplaatst voor de kwalificatie Europees voetbal. Helaas bleek FC Utrecht daarin te sterk.” Voor het nieuwe seizoen, dat inmiddels al weer volop aan de gang is, is kwalificatie voor Europees

Loopbaan als speler:

voetbal wederom een doel. “Meedoen om Europees voetbal en

Ajax (1981-1987), AC Milan (1987-1995)

tenminste hetzelfde aantal punten behalen dan vorig jaar; dat moet

Nederlands elftal:

altijd het doel zijn. We gaan verder bouwen op vorig seizoen.”

58 interlands, 24 doelpunten Van Basten weet wat hem te doen staat. “Afgelopen seizoen hebben Erelijst als speler:

we thuis tegen de clubs uit het rechterrijtje schamel gepresteerd,”

Oranje: Europees kampioen 1988

vertelt de man die het naar eigen zeggen prima naar zijn zin heeft

Ajax: landskampioen: 1982, 1983, 1985; KNVB-beker: 1983, 1986,

in Friesland. “We willen voetballen en het spel dicteren, maar in de

1987; Europa Cup II: 1987; topscorer van Nederland: 1984, 1985,

praktijk zijn we in de omschakeling het gevaarlijkst. Het spel maken

1986, 1987

lukt niet en dat heeft te maken met kwaliteit. We zien het ook tijdens

AC Milan: landskampioen: 1988, 1992, 1993, 1994; Europa Cup I:

de training. Opbouw, balbezit en positiespel is moeizaam. In de

1989, 1990, 1994; Italiaanse supercup: 1988, 1992, 1993, 1994;

wedstrijd vertaalt zich dat naar angst om te falen, dat moet eruit.“

wereldbeker: 1989, 1990; topscorer van Italië: 1990, 1992 Belangrijkste persoonlijke titels:

Van Basten is tevreden over de groep, maar ook dit jaar valt er nog een

Europees voetballer van het jaar: 1988, 1989, 1992

en ander te verbeteren. “De instelling is goed, maar we hebben moeite

Wereldvoetballer van het jaar: 1992

Loopbaan als trainer: Jong Ajax: 2003-2004 Bondscoach Nederlands elftal: 2004-2008 Ajax: 2008-mei 2009 sc Heerenveen: 1 juli 2012- heden Erelijst als trainer: Deelname WK 2006, achtste finales Deelname EK 2008, kwartfinales

30  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Trainer Marco van Basten

om de 2-0 of 3-0 te maken, zodat we in onze comfortzone komen en vrijuit gaan voetballen. Dan zie je af en toe toch verwarring ontstaan, wat doen we, of wat juist niet? Op zo’n moment kan het alle kanten op en is het elftal lastig te coachen.” Kernwoord voor de prestaties van sc Heerenveen afgelopen jaar was wisselvalligheid. Maar de club is daarin niet uniek. Integendeel. Van stabiliteit is in de hoogste Nederlandse divisie amper sprake. Hoewel het seizoen nog te jong is om conclusies te trekken, verbaast de huidige ontwikkeling Marco van Basten niet. Het bevestigt zijn mening dat de ingezette nivellering van de Nederlandse competitie doorzet. “Het niveau wordt minder, maar het maakt de competitie onvoorspelbaar en interessant. Iedereen kan van iedereen winnen, dat maakt het spannend.” Beter in ieder geval dan in Spanje volgens Van Basten, waar Barcelona en Real Madrid uit een ander planetenstelsel lijken te komen en geen serieuze concurrentie ondervinden. “Daar is toch niets aan? Het niveau van de eredivisie mag dan minder zijn, iedere speelronde levert verrassingen op en de kampioen staat niet op voorhand vast. Voor het voetbalpubliek is dat veel leuker.” Na een jaar in Friesland kan Van Basten concluderen dat het hem goed bevalt bij sc Heerenveen. “Ik kan hier in Heerenveen heerlijk werken. Ik voel me ‘happy’! De druk is anders dan bij Oranje of Ajax, maar dat betekent niet dat het gemakkelijker is. Het is rustiger qua aandacht, en dat vind ik prima. Het is een goede leerschool, dus van de keuze om naar Heerenveen te komen, heb ik geen dag spijt. Nogmaals, het bevalt me hier prima en we gaan er een mooi seizoen van maken.“

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  31


!’ tsjoch op d e lo b ‘ Frysk


De selectie


IT Solutions Het ontwoord op al uw IT vraagstukken

Cloud Services

Systeembeheer

Support Services

Hard- & Software

Uw IT oplossingen via de Cloud

Uw IT infrastructuur altijd ondersteund

Uw IT systeem in betrouwbare handen

Uw licenties en hardware snel geregeld

Kennis Visie Inzet –––––––––––– We do IT

www.linkit.nl Rijnzathe 9, 3454 PV DE MEERN | Postbus 13130, 3507 LC UTRECHT | Tel: +31 (0)30 - 265 0 265


Technische staf en begeleiding

Technische staf en begeleiding

Marco van Basten

Henk Herder

Tieme Klompe

Jelmer Siemons

Albert van der Sleen

Trainer/Coach

Assistent-trainer

Assistent-trainer

Conditietrainer

Keeperstrainer

Jan van Norel Inspanningstrainer

Herman van Dijk

Erik ten Voorde

Vincent Schinkel

StĂŠphan Jacolino

Teammanager

Fysiotherapeut

Fysiotherapeut

Clubarts

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  35


satie, gezonde ale medewerkers

voor voormeer meerinfo. info. 0341-438700 0341-438700

Transparantie, Transparantie, Verantwoordelijkheid, Verantwoordelijkheid, Leiderschap Leiderschap &&Inspiratie Inspiratie elijk opererende Integrale dienstverlening

Een Een bloeiende bloeiende organisatie,gezonde gezonde ennis en kunde organisatie, op

werkomgeving werkomgevingen envitale vitalemedewerkers medewerkers m en re-integratie. zijn zijnons onsdoel. doel.

van mensen is een

e voor een

t verschil maakt. Bij

Maatwerk

Duurzame oplossingen

eam van

Perspectief Perspectiefis iseen eenlandelijk landelijkopererende opererende or een

arbodienst arbodienstmet metveel veelkennis kennisen enkunde kundeop op

fessionele het hetgebied gebiedvan vanverzuim verzuimen enre-integratie. re-integratie. Kennis Kennisvan vanhet hetgedrag gedragvan vanmensen mensenis iseen een belangrijke belangrijkevoorwaarde voorwaardevoor vooreen een dienstverlening dienstverleningdie diehet hetverschil verschilmaakt. maakt.BijBij

e oplossingen, met Perspectief Perspectiefstaat staat een eenteam teamvan van specialisten specialistengarant vooreen een verzuim en garantvoor

en.

daadkrachtige daadkrachtigeen enprofessionele professionele benadering. benadering.

organisatie op maat.

Wij Wijrealiseren realiserenduurzame duurzameoplossingen, oplossingen,met met

digheid en wensen, als alsgevolg gevolgeen eendalend dalendverzuim verzuimen en

structureel structureellagere lagere kosten. im beheersbaar iskosten. en Wij Wijondersteunen ondersteunenuw uworganisatie organisatieop opmaat. maat. Passend Passendbijbijuw uwdeskundigheid deskundigheiden enwensen, wensen, zodat zodatuw uw(ziekte)verzuim (ziekte)verzuimbeheersbaar beheersbaaris isen en

blijft.Dat Datisisons onsdoel. kunt ublijft. terecht opdoel.

rspectief.eu Voor Voormeer meerinformatie informatiekunt kuntu uterecht terechtop op onze onzewebsite: website:www.perspectief.eu www.perspectief.eu

Integrale Integraledienstverlening dienstverlening Betrokken, vaste contactpersoon Maatwerk Maatwerk Duurzame Duurzameoplossingen oplossingen Betrokken, Betrokken, vaste Perspectief Groepvaste bv contactpersoon contactpersoon

Abe Lenstra Boulevard 18 8448 JB Heerenveen

Perspectief PerspectiefGroep Groepbv bv Abe AbeLenstra LenstraBoulevard Boulevard18 18

8448 8448JBJBHeerenveen Heerenveen 0341-438700

0341-438709 0341-438700 0341-438700 0341-438709 0341-438709 info@perspectief.eu

info@perspectief.eu info@perspectief.eu


Spelers

Kristoffer Nordfeldt

Brian Vandenbussche

Positie: Keeper

Positie: Keeper

Geboortedatum

23 juni 1989

Geboortedatum

4 september 1981

Geboorteplaats

Stockholm

Geboorteplaats

Blankenberge

Geboorteland

Zweden

Geboorteland

BelgiĂŤ

Lengte

188 cm

Lengte

196 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

IF Brommapojkarna

Sport Blankenberge, Club Brugge Club Brugge, Sparta Rotterdam

1

25 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  37


Lees alles over sc Heerenveen in de LC

Ga voor een abonnenment naar: www.lc.nl/abonneren Alles wat Friesland beweegt


Spelers

Chiel Kramer

Kenneth Otigba

Positie: Keeper

Positie: Verdediger

Geboortedatum

1 maart 1992

Geboortedatum

29 augustus 1992

Geboorteplaats

Amsterdam

Geboorteplaats

Kaduna

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Hongarije

Lengte

192 cm

Lengte

189,5 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Haarlem, Ajax

Békescsabai Elöre

26

2 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  39


Productoverzicht

ERIKS Servicecenter Leeuwarden

De ideale krachtenbundeling in uw regio

afsluiters

industriĂŤle slangen

hydraulische leidingcomponenten

pneumatiek

instrumentatie

ensafdichtingen

hydraulische componenten

intern transport en hijs- en heftechniek

kunststof leidingsystemen

O-ringen en rubbertechniek

mechanische aandrijvingen

gereedschappen en machines

kunststoffen

dynamische afdichtingen

elektromotoren en motorreductoren

onderhoudsproducten

www.eriks.nl ERIKS Servicecenter Leeuwarden James Wattstraat 19 9812 AS Leeuwarden

Jos Lansink

T (058) 215 05 87 F (058) 215 85 16 leeuwarden@eriks.nl

U ziet het resultaat.....

WERELDKAMPIOEN met

HARTOG Lucerne Sinds 1992 onze trouwe klant

Uw ruwvoerspecialist

Meer weten? Bezoek onze vernieuwde website -> www.hartog-lucerne.nl of bel 0229 - 58 12 32


Spelers

Mitchell Dijks (huur)

Chris Kum

Positie: Verdediger

Positie: Verdediger

Geboortedatum

9 februari 1993

Geboortedatum

13 september 1985

Geboorteplaats

Purmerend

Geboorteplaats

Frankfurt am Main

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Duitsland

Lengte

193 cm

Lengte

182 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

FC Volendam, Ajax

DSO, Feyenoord, RVC Rijswijk, ADO Den Haag

3

4 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  41


DBC behandelt en begeleidt mensen

DBC draagt met haar toonaangevende

die door fysieke en mentale klachten

werkmethode belangrijk bij aan het

niet of minder goed functioneren.

verminderen van arbeidsverzuim en

Wij brengen hen in beweging door

van aanhoudende klachten na een

oefening van het houdings- en bewe-

ongeval.

gingsapparaat, in combinatie met

We zijn daarmee de productiviteits-

mentale ondersteuning. Voorspelbaar

verbeteraar van Nederland!

en duurzaam resultaat staan hierbij centraal. Zo worden mensen zelfbewust en kunnen ze weer werken

Wilt u meer weten?

en meedoen in de maatschappij.

Kijk op www.dbc.nl

Blijvend!

of neem contact met ons op.


Spelers

Pele van Anholt

Stefano Marzo

Positie: Verdediger

Positie: Verdediger

Geboortedatum

23 april 1991

Geboortedatum

22 maart 1991

Geboorteplaats

Bolsward

Geboorteplaats

Lommel

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

BelgiĂŤ

Lengte

170 cm

Lengte

181 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

CAB Bolsward, uit eigen jeugd

PSV, Beerschot

5

6 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  43


Duurzame oplossingen in gerecycled kunststof! Redenen om voor KLP® te kiezen: ■ Milieuvriendelijk ■ Duurzaam ■ UV-, water- en weerbestendig ■ Onderhoudsvrij ■ Eenvoudig te verwerken ■ Simpel te reinigen ■ Rot en slintert niet ■ Opnieuw te recyclen Adres Prinsengracht 2 8607 AD Sneek

Navigatie adres Sjarke Torenstraat 8607 CS Sneek

Postadres Postbus 203 8600 AF Sneek

T 0515 - 487 630 F 0515 - 487 495

E info@klp.nl I www.klp.nl

www.klp.nl

duurzaam & milieuvriendelijk

€5

250 MINUTEN R GA NAA .NL SIMPEL

082 Adv Heerenveen 210x148 V02 DEF.indd 1

04-09-13 10:54


Spelers

Arnold Kruiswijk

Jukka Raitala

Positie: Verdediger

Positie: Verdediger

Geboortedatum

2 november 1984

Geboortedatum

15 september 1988

Geboorteplaats

Groningen

Geboorteplaats

Kerava

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Finland

Lengte

185 cm

Lengte

181 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

FC Groningen, RSC Anderlecht, Roda JC (huur)

HJK Helsinki, TSG 1899 Hoffenheim, SC Paderborn (huur), Osasuna (huur)

8

20 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  45


Spelers

Ramon Zomer

Joeri de Kamps (huur)

Positie: Verdediger

Positie: Middenvelder

Geboortedatum

13 april 1983

Geboortedatum

10 februari 1992

Geboorteplaats

Almelo

Geboorteplaats

Amsterdam

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Nederland

Lengte

185 cm

lengte

183 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

FC Twente, N.E.C.

SV Diemen, AFC Ajax

23

12 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  47


Goed van start ondernemersadvies

Ondernemen is net als voetballen, alles valt of staat met een goede voorbereiding. Zorgen voor de best mogelijke bezetting, een goede strategie en specialisten die hun specifieke kennis inbrengen voor het beste resultaat. Door vooraf goed na te denken over de te volgen koers is de kans op succes het grootst. Daarom ondersteunen wij iedere dag met passie onze klanten. Omdat zij net als de spelers van sc Heerenveen de beste voorbereiding en ondersteuning verdienen.


Spelers

Marten de Roon

Magnus Wolff Eikrem

Positie: Middenvelder

Positie: Middenvelder

Geboortedatum

29 maart 1991

Geboortedatum

8 december 1990

Geboorteplaats

Zwijndrecht

Geboorteplaats

Molde

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Noorwegen

Lengte

185,5 cm

lengte

181 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

ASWH, Feyenoord, Sparta Rotterdam

Molde FK, Manchester United

15

18 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  49


R U D L O Y OR

H S E R F E R

W


Spelers

Joey van den Berg

Hakim Ziyech

Positie: Middenvelder

Positie: Middenvelder

Geboortedatum

13 februari 1986

Geboortedatum

19 maart 1993

Geboorteplaats

Nijeveen

Geboorteplaats

Dronten

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Nederland

Lengte

185 cm

lengte

180,5 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

PEC Zwolle

ASV Dronten, uit eigen jeugd

21

22 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  51


TROTSE PARTNER VAN SC HEERENVEEN

TROTSE PARTNER


Spelers

Rajiv van La Parra

Uche Nwofor (huur)

Positie: Aanvaller

Positie: Aanvaller

Geboortedatum

4 juni 1991

Geboortedatum

17 september 1991

Geboorteplaats

Rotterdam

Geboorteplaats

Onitsha

Geboorteland

Nederland

Geboorteland

Nigeria

lengte

180,5 cm

Lengte

183 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Feyenoord, Caen, SV Bolnes

VVV-Venlo

7

9 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  53


Spelers

AlfreĂ° Finnbogason

Yanic Wildschut

Positie: Aanvaller

Positie: Aanvaller

Geboortedatum

1 februari 1989

Geboortedatum

1 november 1991

Geboorteplaats

Reykjavik

Geboorteplaats

Amsterdam

Geboorteland

IJsland

Geboorteland

Nederland

lengte

184 cm

Lengte

187 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Breidablik, SC Lokeren, Helsingborgs IF (huur)

VVV-Venlo

11

14 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  55


Nog zo’n belangrijke Friese speler

Trouwe sponsor van sc Heerenveen Feenstra is al jaren trouw sponsor én skyboxhouder van sc Heerenveen. Zo dragen we ons steentje bij aan het hooghouden van onze fiere Friese voetbaltrots. Onze, want Feenstra is 66 jaar geleden door de gebroeders Feenstra opgericht in Sneek. Inmiddels is ons installatiebedrijf landelijk marktleider, maar we blijven dichtbij. Ook in Friesland. Vanuit onze vestiging in Drachten bedienen we onze Friese klanten goed en snel - met topkwaliteit oplossingen voor ventilatie, isolatie, warmte, zonne-energie en beveiliging.

Ook wij scoren graag Huurhuizen, koopwoningen, bejaardentehuizen en zelfs het Abe Lenstra stadion…ze zijn door Feenstra allemaal voorzien van comfortabele warmte, gezonde lucht en een veilige leefomgeving. Ons motto is daarbij ‘in één keer goed’. Want zo scoren we bij onze klanten. Dagelijks staan dan ook 1.400 medewerkers klaar en rijden 800 Feenstra servicebussen rond. Bovendien hebben we als enige installatiebedrijf van Nederland een eigen callcenter. Daardoor kunnen we storingen vaak direct telefonisch verhelpen. Ook in Friesland. De plek waar het allemaal begon.

Frysk bloed tsjoch op… met sc Heerenveen én Feenstra!


Spelers

Marco Pappa

Luciano Slagveer

Positie: Aanvaller

Positie: Aanvaller

Geboortedatum 15 november 1987

Geboortedatum

5 oktober 1993

Geboorteplaats

Guatemala City

Geboorteplaats

Rotterdam

Geboorteland

Guatemala

Geboorteland

Nederland

lengte

178 cm

lengte

178 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Voormalige amateur- en of profclub(s):

Chicago Fire

FC Emmen, eigen jeugd

16

17 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  57


ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT DAT HERKENNEN WE GGN is trouwe supporter en sponsor van sc Heerenveen, omdat we ons herkennen in de mentaliteit van de club. Steeds weer bl캐ven gaan voor de beste resultaten. Dat is de basis voor succes. Zowel in de voetbal- als in de incassowereld.

GGN. De meerwaarde dichtbij. Meer informatie? www.ggn.nl


Spelers

Samir Fazli Positie: Aanvaller Geboortedatum

22 april 1991

Geboorteplaats

Skopje

Geboorteland

MacedoniĂŤ

lengte

184,5 cm

Voormalige amateur- en of profclub(s): FK Makedonija

19 sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  59


Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Erik ten Voorde, Rajiv van la Parra, Uche Nwofor, Yanic Wildschut, Kristoffer Nordfeldt, Arnold Kruiswijk, Alfred Finnbogason, Samir Fazli, Jelmer Siemons

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Jan van Norel, Marco Pappa, Ramon Zomer, Mitchell Dijks, Chiel Kramer, Brian Vandenbussche, Kenneth Otigba, Stefano Marzo, Chris Kum, Albert van der Sleen

Zittend v.l.n.r.: Henk Herder, Pele van Anholt, Hakim Ziyech, Magnus Eikrem, Joey van den Berg, Marco van Basten, Marten de Roon, Jukka Raitala, Luciano Slagveer, Joeri de Kamps, Tieme Klompe

60  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Elftalposter

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  61


! n e r o c s ft j i l b e Verf di Meesterlakken voor de Bouw en Industrie

Kwaliteitsverven van Koopmans, “natuurlijk� met lijnolie

www.nelf.nl - www.twitter.com/nelfpaints

www.koopmansverf.nl - www.twitter.com/koopmansverf

De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete oplossing voor audiovisuele communicatie.

Kijk voor actuele projecten en referenties op

www.pthgroep.nl

PTH AV & ICT Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, informatie- en communicatietechniek. PTH STADION FACILITIES Installeert en beheert zowel de permanente als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf. PTH RENTAL Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. Zowel indoor als outdoor.

Har m Smidswei 9 | 9298 RE Kollumer z waag | T 0511 460 200 | E info @ pthgroep.nl


De Feansjop

De Fanshop voor de échte fans van sc Heerenveen!

De Feansjop De Feansjop van sc Heerenveen biedt een uitgebreid assortiment club-

met de logo’s van sc Heerenveen en een bedrijf. Prijstechnisch wordt

artikelen, (sport)kleding van JAKO en relatiegeschenken. De winkel in

dat aantrekkelijk vanaf een oplage van honderd stuks. Verder worden

het Abe Lenstra stadion is er niet alleen voor de supporters, maar ook

identieke acties met ballen en shirts gedaan. Maar in de winkel liggen

voor de sponsors en allen die een leuk cadeau willen kopen.

nog tal van artikelen die interessant zijn als relatiegeschenk of gadget.

De artikelen zijn niet alleen in de Feansjop verkrijgbaar, maar op

Seizoenen

wedstrijddagen ook bij een kraam op de noordoosthoek van het stadion

Wat betreft de seizoenen biedt de Feansjop zomer- en wintercollecties.

en in de shop in het supportershome Fryslân Fean Plaza. Daar is dan

Het voetbalseizoen markeert eveneens commerciële periodes. Zodra de bal

met name het meer gangbare aanbod (sjaals, caps, shirts) te koop.

rolt hangt de nieuwe teamkleding en de thuis- en uittenues aan de rekken.

Verder zijn er door de hele provincie (en daarbuiten!) 50 verkooppunten.

Feestdagen Webshop

Feestdagen als Sinterklaas en Kerst vormen voor de Feansjop

Een belangrijk verkoopkanaal is verder de webshop:

belangrijke verkoopmomenten. Er worden dan ook altijd acties

www.feansjoponline.nl. “Steeds meer wordt er online besteld,” weet

en aanbiedingen gelanceerd.

Jan-Bauke Tiersma, shopmanager van de Feansjop uit ervaring. Logisch, want de fans van sc Heerenveen wonen niet alleen in Fries-

Speciale momenten

land, maar komen uit alle windstreken. Zelfs vanuit het buitenland

Speciale momenten voor de particulieren zijn verjaardagen, geboorten,

komen veel bestellingen binnen. Op het glaswerk na zijn alle artikelen

diploma’s, rapporten, vader- en moederdag, Valentijnsdag en het begin

online verkrijgbaar. De Feansjop heeft de webshop in eigen beheer.

van het schoolseizoen. Voor de schooljeugd is er een breed en elk jaar

Betalen kan via iDeal (internetbankieren) en via de creditcard.

nieuw assortiment (agenda’s, etuis, schriften, pennen- en potlodensets,

De Feansjop speelt in op de doelgroepen, op de seizoenen,

lunch-bakjes, drinkbekers etc.).

de feestdagen en speciale momenten.

Team Doelgroepen

Het team van de Feansjop bestaat uit de twee vaste medewerkers

Doelgroepen zijn de fans, kinderen, de schooljeugd, voetballers en voet-

Jan-Bauke Tiersma en zaterdaghulp Cobie Boltje. Zij worden geassisteerd

balliefhebbers en de zakelijke markt. Laatstgenoemde doelgroep wordt

door ruim twintig vrijwilligers.

specifiek bediend met de levering van combisjaals die bedrukt worden

Openingstijden Feansjop Maandag

13:00 - 17:00 uur

Op wedstrijddagen is de

Dinsdag

09:00 - 17:00 uur

Feansjop twee uren vóór de

Woensdag 09:00 - 17:00 uur

wedstrijd en maximaal tot één

Donderdag 09:00 - 20:00 uur

uur na de wedstrijd geopend.

Vrijdag

09:00 - 17:00 uur

Zaterdag

10:00 - 17:00 uur

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  63


Shirley is genezen van kanker.

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Uw steun is dus hard nodig! www.kika.nl - Giro 8118 De opbrengsten komen ten goede aan de centra voor kinderoncologie: Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam | UMC Groningen Koningin Beatrix Kinderkliniek | Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden | UMC St. Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen | Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam | VU Medisch Centrum Amsterdam | Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht


Maatschappelijke activiteiten

sc Heerenveen staat midden in de maatschappij Als voetbalclub staat sc Heerenveen midden in de samenleving en neemt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook het komende jaar zal de club zich inzetten voor verschillende projecten. Bovendien is sc Heerenveen de officiële fundraiser voor KiKa. Onder verschillende thema’s zullen projecten en activiteiten worden gestart en uitgevoerd. De thema’s zijn: Gezondheid & Bewegen | Respect & Sportiviteit | Jeugd & Onderwijs | Sociale integratie & Werkgelegenheid | EEN Heerenveen

Scoren voor Gezondheid sc Heerenveen zet zich al jaren in voor het project Scoren voor Gezondheid. Samen met de gemeente Heerenveen, de Provinsje Fryslân, Sport Fryslân en Sportstad Heerenveen worden vele clincis

The Dutch Career Cup

en activiteiten georganiseerd om (school) kinderen te laten bewegen.

sc Heerenveen slaat samen met het UWV, USG Restart en

Met succes. Voorgaande jaren ontving de club zo’n 500 leerlingen per

Stichting Life Goals de handen ineen. Het is een landelijk voetbal/

jaar op het stadion en dat aantal groeit nog steeds. Kinderen bewegen

re-integratieprogramma voor werkzoekenden.

steeds minder en zijn zich niet voldoende bewust van juiste voeding. sc Heerenveen vindt het belangrijk dat alle kinderen voldoende

sc Heerenveen helpt KiKa

bewegen en gezond eten. De club wil de kinderen tevens in contact

sc Heerenveen rekent het tot haar maatschappelijke

brengen met andere sporten, omdat niet iedereen voetbalminded

verantwoordelijkheid om KiKa te helpen. KiKa is het fonds dat

is. Naast een openingsclinic op locatie ontvangen de kinderen

de strijd tegen kanker bij kinderen aanbindt. KiKa wordt bij

een lessenpakket op school en gaan ze kennis maken met diverse

sc Heerenveen flink onder de aandacht gebracht. Het fonds

sportverenigingen. Op dit moment zijn er ruim 70 basisscholen in heel

staat onder andere op de LED-boarding in het stadion.

Friesland die aan het project deelnemen en ook dat aantal groeit.

Natuurlijk wordt de samenwerking tussen sc Heerenveen en KiKa

ook via de Junior Heroes gecommuniceerd. Er zijn tal van activiteiten

De Beugel

voor de kinderen om geld te genereren. Een ander voorbeeld van

Het project ‘De Beugel’ richt zich op jongeren in de leeftijd van

fondswerving is de verkoop per thuiswedstrijd van elf stoelen op

17 t/m 25 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om

de loge. De opbrengst gaat geheel naar KiKa. Bedrijven kunnen

weer naar school, werk of werk/leertraject te gaan. In dit initiatief

zich hiervoor aanmelden. Per twee stoelen wordt een parkeerkaart

van de gemeente Heerenveen wordt goed samengewerkt tussen

uitgeschreven. De gasten krijgen een combisjaal van sc Heerenveen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), sc Heerenveen en Sportstad

en Kika en men heeft toegang tot de OSSH. De stoelen zijn oranje, de

Heerenveen. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar!

huisstijl van het fonds.

Presentatiegids 2012-2013  65


66  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Kidsclub

Dé kidsclub van sc Heerenveen:

Junior Heroes en Feanatics sc Heerenveen heeft een zeer actieve Kidsclub, voor iedere leeftijd

Feanatics

zijn er jaarlijks veel activiteiten om dichtbij de helden van

De Feanatics is de fanclub voor alle sc Heerenveen-supporters van

sc Heerenveen te zijn!

13 tot en met 17 jaar oud.

Er zijn twee afdelingen: de Junior Heroes en de Feanatics. De Junior

Wat houdt het Feanatics-lidmaatschap in?

Heroes is er voor fans van 0 tot en met 12 jaar en de Feanatics voor

• Ze ontvangen hun eigen Feanatics-clubkaart waarmee ze:

13 tot en met 17. Alle kinderen die op 30 juni van elk jaar dertien jaar

- gratis wedstrijden kunnen bezoeken van Jong sc Heerenveen.

zijn, gaan automatisch over naar de Feanatics.

- in de Feansjop op alle artikelen 10% korting krijgen. (aanbiedingen uitgezonderd)

Junior Heroes

Kinderen kunnen dus vanaf hun geboorte lid worden van de

• Ze mogen meedoen aan activiteiten die voor Feanatics-leden

Junior Heroes. Op dit moment zijn er zo’n 250 kinderen in de leeftijd

- wedstrijdkaartjes kunnen bestellen voor het eerste elftal. worden georganiseerd.

van 0 t/m 3 jaar lid van de Junior Heroes. In totaal zijn er bijna

• Ze ontvangen 3 keer per seizoen een Feanatics-magazine.

7.000 Junior Heroes-leden.

• Elk jaar ontvangen ze een nieuwe elftalkaart. • Tenminste een keer per maand krijgen ze een digitale

Wat houdt het Junior Heroes-lidmaatschap in?

nieuwsbrief met alle nieuwsfeiten over sc Heerenveen.

• Ze ontvangen hun eigen Junior Heroes-clubkaart waarmee ze:

- gratis wedstrijden kunnen bezoeken van Jong sc Heerenveen.

Het Feanatics-lidmaatschap kost € 15,- per seizoen

- in de Feansjop op alle artikelen 10% korting krijgen

(1 juli tot en met 30 juni).

- wedstrijdkaartjes kunnen bestellen voor het eerste elftal.

(aanbiedingen uitgezonderd). www.feanatics.nl

• Ze mogen meedoen aan activiteiten die voor Junior Heroesleden worden georganiseerd. • Vier keer per jaar ontvangen ze het Junior Heroes-clubblad, Heero News, met daarbij een leuk cadeautje. • Op hun verjaardag krijgen ze een leuke verjaardagskaart • Elk jaar ontvangen ze de nieuwe elftalkaart van de eerste selectie. • Tenminste een keer per maand krijgen ze een digitale nieuwsbrief met alle nieuwsfeiten over sc Heerenveen. Het Junior Heroes-lidmaatschap kost € 15,- per seizoen (1 juli tot en met 30 juni). www.juniorheroes.nl

Partners De Kidsclub van sc Heerenveen heeft een exclusieve samenwerking

Gratis lidmaatschap

met verschillende partners, te weten: Univé Verzekeringen,

Er bestaat ook een gratis lidmaatschap voor de Junior Heroes en

C1000, Rabobank en KiKa. Voor de partners biedt de Kidsclub een

Feanatics. Dit is een digitaal lidmaatschap: we houden deze leden

ideaal podium om kinderen en (groot)ouders/verzorgers op een

op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief en er kan natuurlijk

laagdrempelige manier te bereiken. Via de afdeling commerciële

gekrabbeld worden op onze eigen Heero Hyves.

zaken kunt u informatie over een mogelijk partnerschap opvragen.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  67


Edwin Wierda: ‘Ik geloof sterk in een persoonlijke benadering’ Het gaat goed met de klanten van Wierda en Partners Vermogensbeheer. In de afgelopen jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende vermogensbeheerder in Nederland. Recent opende

RTl Business Class Edwin Wierda is regelmatig te zien als gesprekspartner van Harry Mens in zijn programma Business Class. Wierda: ‘In tegenstelling tot de grootbanken zijn wij beleggingsspecialisten pur sang. Wij houden ons exclusief bezig met het beleggen in beursgenoteerde aandelen, opties en obligaties.’

Wierda en Partners Vermogensbeheer haar tweede vestiging in Laren. Bij Wierda Vermogensbeheer zijn klanten geen nummers. Wie binnenkomt in het sfeervolle pand in het centrum van Assen, wordt persoonlijk verwelkomd met een kopje koffie en een hartelijk woord. Vervolgens nemen de financieel specialisten alle tijd om samen met de klant zijn of haar portefeuille door te nemen en te kijken of beleggingsdoelstelling en -profiel van de klant nog steeds synchroon lopen. Wierda: ‘Wij hebben relatief veel klanten die in het verleden zelf belegd hebben maar die de dagelijkse stress van het beleggen niet meer willen en ervoor kiezen het beheer van hun vermogen met een gerust hart aan ons over te laten’, aldus de voormalig Rabobank beleggingsspecialist.

Kernbegrippen in de visie van Wierda Vermogensbeheer zijn: onafhankelijkheid, focus en snelheid.

onafhankelijk

Wierda: ‘Vanzelfsprekend beschikken wij over de hoogste vergunning van de AFM. Bovendien hebben onze klanten een rekening bij SNS Securities of bij Theodoor Gilissen, gerenommeerde effecteninstellingen die beiden onder toezicht van de Nederlandsche Bank staan. Het geld staat altijd op naam van de klant en de klant houdt ten

Wierda en Partners Vermogensbeheer Assen Oostersingel 1 | 9401 JX Assen | T: 0592 301 550

allen tijde inzicht in zijn vermogen via de inlogcode die men krijgt van de bank. Ook ontvangen klanten elk kwar-

Nieuw: Wierda en Partners Vermogensbeheer Laren

taal een schriftelijke rapportage en houden we minimaal een keer per jaar een evaluatiegesprek met elkaar.’

Plein 1945, nr. 27 | 1251 MA Laren | T: 035 2018 866

Wierda en Partners nu ook in Laren

Een vers kopje koffie staat voor u klaar. Kijk voor meer

Wierda Vermogensbeheer groeit. Klanten kunnen nu ook terecht bij onze vestiging in Laren.

maak een afspraak.

informatie op: www.wierdavermogensbeheer.nl en

Vanuit onze nieuwe vestiging kunnen wij onze klanten in midden Nederland nog beter bedienen. Ook in onze nieuwe vestiging kunt u rekenen op een

Ook voor het laten beoordelen van uw effectenporte-

grote mate van betrokkenheid en persoonlijke aandacht.

feuille kunt u volledig vrijblijvend bij ons terecht. Onze

Wij richten ons op te beheren vermogens vanaf € 100.000.

specialisten kijken samen met u of we meer rendement

Een kennismakinggesprek inclusief de intake is gratis.

uit uw portefeuille kunnen halen. Kom gerust eens langs.

meeR aandaChT vooR uw veRmogen.


Technisch beleid

Technisch beleid: oog voor de talent en toekomst

‘sc Heerenveen heeft een duidelijke visie op ontwikkeling van talent’ Nederland is een opleidingsland op het gebied van voetbal klinkt

De goede start is meegenomen, maar de jonge middenvelder heeft

steeds vaker. En ook bij sc Heerenveen is de aandacht voor het

nog een lange weg te gaan, weet Van Basten. De eredivisie vraagt

opleiden van profvoetballers steeds verder ontwikkeld. Dat hoeven

meer dan de beloftencompetitie, waarin jonge spelers konden

niet eens talenten uit de buurt te zijn, want al op jonge leeftijd komen

teren op zijn talent. “Vorig jaar liet de tegenstander gaatjes vallen,

talentvolle spelers uit het hele land naar Friesland. Een aantal

waar iemand als Ziyech van kon profiteren. In de eredivisie laat de

talenten komt zelfs van over de grens.

tegenstander minder steken vallen en moet hij hard werken om openingen te creëren en aanspeelbaar te zijn.”

Het technisch beleid van sc Heerenveen is op het onderdeel van talentontwikkeling de afgelopen jaren veranderd. Er ligt meer

Het hoort bij de ontwikkeling van talenten. “Een speler als Ziyech

nadruk, zeker beleidsmatig, op de voetbalacademie van de club.

kan sc Heerenveen aan het voetballen krijgen en dat is een van

sc Heerenveen heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van

onze speerpunten,” aldus Marco van Basten. De trainer ambieert

talent. De jeugdtrainers, in de meeste gevallen oud-voetballers

aanvallend combinatiespel. Bij het beloftenteam dat vorig jaar

van sc Heerenveen, trainen en spelen vanuit een gezamenlijk

landskampioen werd, lag daar juist de kracht. Wie de jeugd heeft,

aanpak. Dat maakt het voor de talenten duidelijk en bespoedigt

heeft de toekomst…

de doorstroming. Daarin is het niet vrijblijvend voor de club. De royale investeringen in de jeugd moeten op termijn wel renderen. Daarin worden serieuze stappen gezet. Spelers als Narsingh en Gouweleeuw brachten lange tijd bij de jeugd door en ontwikkelden zich tot basisspelers die een bepaalde waarde vertegenwoordigden. Financieel is het dus aantrekkelijk. Sportief werkt het ook. Het beloftenteam werd vorig jaar op indrukwekkende wijze landskampioen. Dit seizoen is een aantal talenten doorgestroomd naar de eerste selectie. Een positieve ontwikkelingen. Het inpassen van jonge talenten als Luciano Slagveer, Kenneth Otigba en Hakim Ziyech lijkt vrij geruisloos te verlopen. Een meevaller voor trainer Marco van Basten. “Als je start met jonge jongens vraag je je toch af van lukt het, of moeten we bijsturen? Tot nu toe is de keuze goed uitgepakt,“ aldus de coach. Vooral Hakim Ziyech vestigde de eerste weken van het seizoen de aandacht op zich. Voor het grote voetbalpubliek waren de optredens van de jonge middenvelder een openbaring, voor Van Basten slechts een bevestiging van de aanwezige potentie. “Dat Hakim goed kan voetballen wist ik. Het gaat er vooral om dat hij ook bij balverlies vanuit zijn taak speelt. Tegen Ajax deed hij dat lange tijd prima.”

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  69


25 jaar Beijk, 25 jaar feest Kijk op www.beijk.com voor onze feestarrangementen ■ Leek 0594 554321 ■ Heerenveen 0513 612480 en doe mee met onze verloting voor prachtige prijzen.

www.beijk.com

Groningen

Wolvega

Heerenveen Heerenveen

Beijk Catering Leek - Heerenveen - 0594 554321 - info@beijk.com - www.beijk.com

Events & Catering Abe Lenstra Stadion VERGADERINGEN EN CONGRESSEN Succes in het stadion

BORREL EN RECEPTIE

Alle ingrediënten in huis

DINER & WALKING DINNER

Menu’s van Topkok Jan Gerard van der Wal

BARBECUE

Grillen op hout of kolen

FEESTEN

Wij delen onze feestnummers

TROUWEN IN HET STADION Ja, ik wil op de stip!

ZAKENLOGE-ARRANGEMENT Volg de wedstrijd vanuit een loge

www.abelenstrastadion.nl - info@abelenstrastadion.nl - 0513 - 65 10 33 Scan de code voor de Events & Catering mogelijkheden in het Abe Lenstra Stadion

Samen m aken we de c lub!


!’ tsjoch op d e lo b ‘ Frysk

De jeugd


Jeugdopleiding - Voetbalacademie sc Heerenveen heeft een traditie in het opleiden van talenten.

M – Mentaliteit

Als een van de belangrijkste speerpunten uit het beleidsplan is het zelf

Mentaliteit is meer dan een voorbeeldige wedstrijdinstelling en de wil

opleiden tot profvoetballer. In het verleden heeft de club al regelmatig

om te winnen. Het is ook een eigenschap die van belang is in de hele

aangetoond om jonge talentvolle spelers op te leiden tot goede

beleving die nodig is om te slagen als voetbalprof: zelfbeheersing, door-

profvoetballers. Met succes. Vorig jaar waren de beloften en de

zettingsvermogen, tegenslagen overwinnen, jezelf blijven, een goede

D’s landelijk kampioen!

wedstrijdvoorbereiding, veel trainingsarbeid willen verrichten, lef tonen maar wel sociaal en collegiaal in de spelersgroep en loyaal aan

Als uitgangspunt geldt een aantrekkelijke speelstijl, die wordt gekop-

de club zijn. Het hangt van het karakter van het individu af in hoeverre

peld aan resultaat gericht voetbal: technisch vermogen, tactisch inzicht

de persoonlijkheid van iemand zich ontwikkelt.

en met élan en dynamiek. Het voetbal binnen alle geledingen van sc Heerenveen is gebaseerd op vier factoren die onder de noemer STIM

Scouting

kunnen worden samengevat. Het begrip STIM staat voor de volgende

sc Heerenveen heeft in de loop der jaren een uitgebreid scoutingteam

kenmerken:

geformeerd. Dit team bestaat uit vakkundige mensen die een scherp oog hebben voor alle facetten van het voetbal en voor kwaliteiten en

S – Snelheid

tekortkomingen van spelers. De aandacht bij de jeugd is gericht op alle

Snelheid is essentieel. Niet alleen in het lopen en het trekken van

leeftijdsgroepen, waarbij de jongste spelers uit de regio komen en vaak

sprints, maar ook in de balbehandeling en het omschakelen bij

eerst nog bij hun eigen amateurvereniging blijven. Voor hen is de Voet-

balverlies of balbezit.

balschool van sc Heerenveen een opleidingsinstituut waar niet alleen zij zelf veel aan hebben, maar ook de clubs waar ze lid van zijn. Immers,

T – Techniek

door een gerichte training bij sc Heerenveen worden jonge voetballers

Techniek is de basis van het voetbalspel. Wie baas is over de bal

snel beter en zijn ze nog waardevoller voor het team waarin ze spelen.

voetbalt gemakkelijker. Techniek is aan de orde in alle facetten: het aannemen van de bal, het trappen en het geven van een pass, dribbelen,

Het scouten van spelers overschrijdt de provinciegrens en de lands-

koppen, maar ook in het soepel en behendig bewegen van je lichaam.

grens. Buitenlandse jeugdspelers zijn vaak al een jaar of zestien als ze naar Heerenveen komen. Landelijk scout sc Heerenveen spelers vanaf

I – Inzicht

een jaar of veertien, vijftien. Alle spelers die door sc Heerenveen

Inzicht houdt in dat je slim in het spelletje bent. Het doorzien van het

worden gevolgd en waarvoor belangstelling bestaat, hebben onmis-

spel, het aanvoelen van situaties, het taxeren van je tegenstander, het

kenbaar voetbalkwaliteiten. Zo ontstaat in Heerenveen een klasserijk

gevoel voor positie, het zien van medespelers en tegenstanders, het

voetbalbolwerk waar men elkaar optrekt naar een hoger niveau.

vrijlopen, het ondernemen van de actie, het op tijd en goed afspelen van de bal. Dat alles heeft te maken met inzicht.

Van alle spelers die sc Heerenveen in binnen- en buitenland volgt wordt een uitgebreide rapportage gemaakt. Alle gegevens van spelers en van wedstrijden die door een scout is gezien, worden opgeslagen in een database. Dit archief omvat tienduizenden beoordelingen. Binnen enkele tellen heeft men de gewenste informatie die wordt opgevraagd paraat.

Technische staf De technische staf van sc Heerenveen bestaat uit een groep van zo’n vijftien trainers. Zij voeren nauw overleg zodat spelers niet tussen wal en schip terechtkomen. Immers, de overgang van de ene naar de andere leeftijdscategorie c.q. selectie moet soepel verlopen. Er wordt bij sc Heerenveen geen onderscheid gemaakt in importantie. Iedereen, of een spelers nu acht of achttien jaar is, wordt met evenveel toewijding behandeld.


Jeugdopleiding

Individuele training

ben ze er recht op te weten hoe het hun kind vergaat en hebben ze recht

Bij Heerenveen is de individuele training sterk ontwikkeld. Individuele

op alle informatie over het reilen en zeilen binnen de club. Zonder de

trainingen worden vrijwel altijd buiten de reguliere groepstraining ge-

steun van de ouders is het voor sc Heerenveen onmogelijk spelers een

houden. De trainingen zijn specifiek gericht op de diverse posities zowel

goede (voetbal)opleiding en verdere ontwikkeling te bieden.

in praktijk als in theorie. In principe worden al deze trainingen met de bal gedaan, maar het kan ook zijn dat zonder bal het bewegen, het lopen

Studie

(opzij, achterwaarts, schuin achterwaarts), het innemen van de positie,

Aan studeren en het volgen van cursussen wordt bij sc Heerenveen

snelheidsontwikkeling en het wenden en draaien aan de orde komen.

hoge prioriteit gegeven. De club heeft een eigen leslokaal en speciale studiecomputers met internetaansluitingen. Buitenlandse jongens

Begeleiding

kunnen gewoon via de computer de studies van hun eigen land volgen.

Elk elftal van de jeugdopleiding bij sc Heerenveen wordt begeleid door

Een voetbalcarrière duurt relatief maar kort en je kunt er niet een leven

een breed geformeerd team:

lang op teren. In veel gevallen financieel niet en roem is nu eenmaal

gediplomeerde trainers | leiders | grensrechters | verzorgers |

vergankelijk. Voor een maatschappelijk vervolg en voor hun eigenwaar-

chauffeurs | fysiotherapeuten | studiecoördinatoren | huisvestings-

de is het goed dat men terug kan vallen op een opleiding, op een baan

coördinatoren

en/of een maatschappelijke functie, die met een schoolopleiding veel gemakkelijker gevonden kan worden.

Medische zorg Voetbal is sport en is dus van invloed op het lichaam. sc Heerenveen

Maatschappelijke begeleiding

gaat niet alleen uit van het genezen van sportblessures, maar ook van

sc Heerenveen voert een actief beleid op het gebied van de maatschap-

het voorkomen daarvan. De medische preventie bestaat hierin dat bij

pelijke begeleiding. Het voetbal staat centraal bij de club, maar is niet

sc Heerenveen op hoog en verantwoord niveau wordt getraind en dat

zaligmakend. Er leeft het besef dat een speler goed in z’n vel moeten

er goede voorlichting wordt gegeven over training, voeding (diëtist),

zitten om optimaal te kunnen presteren. Bovendien kan een speler

hygiëne en arbeid/rustverhouding.

niet de hele dag het voetbal aan z’n hoofd hebben en is afleiding een

De club beschikt over een professioneel medisch team dat wordt

goede zaak.

gevormd door een arts, meerdere verzorgers en fysiotherapeuten en loop- en conditietrainers die revalidatietrainingen geven.

Vervoer sc Heerenveen onderhoudt een eigen vervoersdienst voor het brengen

De ouders

en halen van spelers naar school, hun thuis, de trainingen en de wed-

De ouders vormen een kardinale groep binnen het opleidingswezen van

strijden. De club beschikt over meerdere personenbussen met ervaren,

sc Heerenveen. Immers, zij zijn het die hun kind laten gaan. En dus heb-

vaste chauffeurs.

73


Zien is

geloven

Je kunt urenlang voorbespreken en nabeschouwen, maar een voetbalwedstrijd is op z’n mooist als je het live meemaakt. Net als het betere drukwerk. Dat moet je met eigen ogen zien. Met eigen handen voelen. Strak vakwerk dat ook mooi blijft als je er met je neus bovenop zit. Dat is onze uitdaging. Daar doen we het voor.

Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

Sneek Smidsstraat 5

www.vandereems.nl


Spelers jeugd

sc Heerenveen Beloften

Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Jan van Norel (inspanningstrainer), Samir Fazli, Joost van Aken, Stephen Warmolts, Jelmer Siemons (conditietrainer)

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Thom van der Heide (fysiotherapeut), Stefano Marzo, Chiel Kramer, Andries Noppert, Fahd Aktaou, Vincent Schinkel (fysiotherapeut)

Zittend v.l.n.r.: Wilco Hellinga (assistent-trainer), Joeri de Kamps, Michael Chacon, Marco Roelofsen (trainer/ coach), Menno Heerkes, Daniel Geissler, Albert van der Sleen (keeperstrainer)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  75


als je bedrijf toe is aan de nieuwe generatie we vinden een oplossing

301020090 ZS 185x134 JOZ.indd 1

18-09-13 15:40


Spelers jeugd

sc Heerenveen Jeugd A1

Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Emiel Kramer (stagiair), Bennie Bosma (teammanager), Daley Sinkgraven, Willem Huizing, Jerry St. Juste, Berend-Jan Schootstra, Rudmer Loonstra, Rewan Amin, Kevin de Vries (stagiair), Wilko Braam (stagiair)

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Gelke Talsma (fysiotherapeut), Pieter Busscher (teammanager), Bilal Basaçikoglu, Wouter Marinus, Pelle van Amersfoort, Jan Bekkema, Robin Kist, Erwin Niezemuller, Pascal Huser, Joris Voest, Ferdinand van der Werf (assistent-scheidsrechter), Thom van der Heide (fysiotherapeut)

Zittend v.l.n.r.: Jeffrey Talan (assistent-trainer/techniektrainer), Tarik Kada, Rannick Schoop, Paco Deckers, Johnny Jansen (trainer/coach), Adnan Jarjour, Max de Boom, Janio Bikel, Wilco Hellinga (assistent-trainer) Op de foto ontbreekt Ron te Slaa (teammanager)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  77


WAT KAN de RETAILMAKELAAR VOOR U BETEKENEN: • • • • •

Begeleiding bij de aan- en verkoop van (bedrijfs) vastgoed. Gecertificeerde taxaties voor bedrijfs onroerendgoed. Overhevelen van zakelijk onroerendgoed naar box 3 (Privé) Taxaties van roerende goederen, b.v. inventaris. Beheer van uw zakelijk onroerendgoed, zowel commercieel, financieel en bouwkundig. • Advertenties plaatsen op Funda in Business • BOG Huurovereenkomsten maken

(BIJNA) ALLES LOSSEN WIJ VOOR U OP.

BEL VOOR EEN AFSPRAAK! Meer info: www.retailmakelaar.nl en funda in business

Buitenpost • Tel: 0511 - 540 145 • www.retailmakelaar.nl

Dineren in El Pacho of Casa del Brasil staat garant voor een sfeervolle avond met heerlijk eten en het gevoel alsof u even op vakantie bent geweest!

Organiseert u binnenkort een feestje thuis? Neemt uw collega binnenkort afscheid van het werk? Wilt u thuis of op uw werk genieten van de rijke Mexicaanse keuken? Kies dan voor de catering van el Pacho! Voor meer informatie kijk op onze website! Voor een groep van minimaal 10 personen is het mogelijk om de bestelling te laten bezorgen

Thuis Mexicaans? Dat kan! Lekker makkelijk en smaakvol zijn de el Pacho gerechten voor thuis. Bekijk de afhaalkaart online!

Plato del Dia (el Pacho plate) Elke dag een andere plate! voor slechts € 8,50 Maandag t/m donderdag ( 17:00 tot 19:00)

WWW.ELPACHO.NL

Lekkerrr eten!

INFO@ELPACHO.NL

@ElPacho

RestaurantElPacho

WWW.PEPECOCO.COM Lunch (Sneek) Dinner & Drinks Lounge Cocktails & Hapjes Dj’s CityPlate: Wisselende plate (€ 12,50) ACHTER DE KERK 10 - HEERENVEEN - TEL: 0513 - 64 51 50

@pepecocohveen @pepecocosneek

PepeCocoHeerenveen PepeCocoSneek

KLEINZAND 21 - SNEEK - TEL: 0515 - 43 96 78


Spelers jeugd

sc Heerenveen Jeugd B1

Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Emil Bijlsma, Yannick van Zwam, Stefan Gartenmann, Mesud Yildirim, Joran Swart

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Ronald Bakker (teammanager), Lewis Montsma, Michel Vlap, Pieter Bos, Ruben Stuiver, Lars-Jesse Dommerholt, Gor Agbaljan, Tolek Groen (stagiair), Harm Veenstra (assistent-scheidsrechter)

Zittend v.l.n.r.: Robin Veldman (assistent-trainer), Yerold Klein, Jair Oosterlen, Armano Leilis, Moises Navarro, Albert Gudmundsson, Abdessamad Boundati, Zohair Labyad, Roelof van Dijk, Ronnie Pander (trainer/coach) Op de foto ontbreekt Ron te Slaa (teammanager)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  79


Visser

advertorial

OSG Sevenwolden:

opleidingspartner van sc Heerenveen Op een school voor voortgezet onderwijs is het vaak lastig om aan topsport te doen zonder dat de schoolresultaten eronder lijden. Jonge, talentvolle sporters die hun sport succesvol willen combineren met leren, kunnen terecht op een van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. In de provincie Fryslân is dat OSG Sevenwolden.

Op vijf van de zeven locaties van Sevenwolden kunnen

gericht zijn op jong hockey- en voetbaltalent. In de KNVB

leerlingen met een LOOT-status een beroep doen op

voetbalklas trainen zowel jongens als meisjes twee ochtenden

faciliteiten zoals flexibele lesroosters, ontheffingen, uitstel van

in de week onder lestijd. Er is een samenwerking ontstaan

toetsen en een gespreid examen. Per leerling wordt gekeken

met het vrouwenteam van sc Heerenveen om getalenteerde

wat nodig is.

meisjes eventueel te laten doorstromen.

Tal van voetbaltalenten uit de Jeugdselecties van sc

TAN voor toppers

Heerenveen volgen onderwijs bij Sevenwolden, om de

Voor een kleine groep leerlingen die op het allerhoogste niveau

combinatie voetbal-onderwijs optimaal te laten verlopen.

meedraaien in de sportwereld is in 2009 het TAlentencollege Noord (TAN) opgezet. Hierin biedt Sevenwolden samen met

KNVB voetbalklas

het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) Heerenveen

Op de locatie Buitenbaan in Heerenveen kunnen

en een aantal andere onderwijsinstellingen individuele

sporttalenten zich in klas 1 en 2 aanmelden voor een speciale

leerprogramma’s aan die volledig zijn afgestemd op trainings-

sporttalentklas. In deze klas zitten leerlingen die minimaal

en wedstrijdschema’s.

tien uur per week trainen en talentvol zijn in hun sport. Een deel van het reguliere lesprogramma wordt besteed aan extra

Meer informatie is te vinden op de website van

trainingsuren. Daarnaast zijn er talentgroepen die specifiek

OSG Sevenwolden: www.sevenwolden.nl


Spelers jeugd

sc Heerenveen Jeugd C1

Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Nassim El Ablak, Jan Ras, Richard Stoelwinder, Khalid Aoulich, Robin Rijckenberg, Viktor BĂĄnki, Kik Pierie

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Herman Kamminga (stagiair), Trevor Doornbusch, Niels Brands, Han van Dijk, Wilco Hellinga (trainer/coach), Annys Radwan, Sander van der Meer, Jan de Boer, Mike Harmsma (fysiotherapeut), Cor Dijkman (teammanager)

Zittend v.l.n.r.: Jeffrey Talan (techniektrainer), Toine Mulder, Dirk van Driest, Fabian Eendragt, Marcello Beuker, Stephan Zijlstra, Yannick Eerden, Wim Reckers (keeperstrainer) Op de foto ontbreken Erik Kofman (teammanager) en Wubbo Veldman (assistent-scheidsrechter)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  81


SAMENSPEL ....

is niet alleen belangrijk in het voetbal.

Voor doeltreffend samenspel! HeidstraMedia Feddamastraat 2 9271 JJ De Westereen Mob.: 06-11434272 www.heidstramedia.nl

DĂŠ vormgevers voor creatieve ontwerpen tegen scherpe prijzen MAGAZINES HUISSTIJLEN ADVERTENTIES FOLDERS WEBSITES BROCHURES KRANTEN

Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten | T (0512) 38 11 14 | info@vds-vormgeving.nl | www.vds-vormgeving.nl

VDS advertenties.indd 5

16-07-13 16:27


Spelers jeugd

sc Heerenveen Jeugd D1

Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Tim ten Wolde (teammanager), Klaas Boersma (stagiair), Johan Akkerman (teammanager), Sijtse Nijboer, Jesse Vermaning, Niels de Vries, Tymen Bijlard, Cris van der Zee, Stefan Westra, Erik-Jan Elzinga (fysiotherapeut), Theo Brouwer (assistent-scheidsrechter)

Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Rick Rakké, Nordin Tahboun, Max Huisman, Julius Duit, Niels Nadorp, Quinten van der Haring, Thijs Drenth

Zittend v.l.n.r.: Wim Reckers (keeperstrainer), Maksymilian Dziegiel, Corwin Westerhof, Martijn Scholtanus, Démo Koida, Robin Veldman (trainer/coach), Lucas Tol, Arjen van der Heide, Rinor Zejnullah, Djenahro Nunumete, Niek Westra (assistent-trainer)

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  83


Ticketing: hoe koop ik kaarten? Zakelijke markt

bestellen: Online Ticketing, Secondary Ticketing en de TicketBox-

Leden van de OSSH hoeven zich niet te beperken tot de reguliere

verkooppunten. Online en Secondary Ticketing vindt u op onze

toegangskaarten die zij binnen hun sponsorpakket bij sc Heeren-

website. U gebruikt hiervoor de link www.sc-heerenveen.nl/online-

veen hebben. Extra kaarten bestellen is vrijwel altijd mogelijk: op

ticketing of www.sc-heerenveen.nl/secondaryticketing. Via deze

de hoofdtribune en/of de loge, maar ook op de andere tribunes.

sites bestelt u thuis of op kantoor heel gemakkelijk uw toegangs-

De afdeling Klantenservice/Ticketing van sc Heerenveen is de

kaarten. Voor het bestellen dient u in het bezit te zijn van een

sponsors graag van dienst ten behoeve van het relatiebeheer.

seizoen- of clubkaart.

Als lid van de OSSH heeft u het voorrecht extra (business)kaarten

De seizoenkaart

te bestellen voor zowel uit- als thuiswedstrijden. De bestellingen

De seizoenkaart is een geldig toegangsbewijs voor alle thuiswed-

worden verzorgd door de afdeling Klantenservice/Ticketing.

strijden van sc Heerenveen in de Eredivisie. Voor wedstrijden in

U bestelt via onze website: www.ossh.nl/kaartenbestellen.

de play-offs, beker- en Europese wedstrijden gelden specifieke afspraken. Voor informatie over de tarieven of het downloaden van

Natuurlijk is de afdeling Klantenservice/Ticketing er ook voor

het aanvraagformulier, kijk op www.sc-heerenveen.nl/seizoenskaart.

de particuliere markt. Bovendien zijn er ook OSSH-leden die seizoenkaarten hebben en voor wie de particuliere markt

De clubkaart

eveneens van belang is.

De clubkaart is een persoonlijk pasje met daarop uw gegevens. U heeft dit pasje nodig om losse toegangskaarten voor de

Particuliere markt

wedstrijden van sc Heerenveen te kunnen kopen.

Via drie verkoopkanalen kunt u bij sc Heerenveen toegangskaarten

Om in het bezit te komen van een clubkaart van sc Heerenveen,

84  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Ticketing

moet u het aanvraagformulier invullen en samen met een kopie van

Bezoeken van uitwedstrijden

uw (geldige) legitimatiebewijs naar ons toesturen. Na ontvangst van

Het bezoeken van uitwedstrijden is alleen mogelijk voor (seizoen)

uw aanmelding zenden wij u de clubkaart gratis naar u toe.

clubkaarthouders van sc Heerenveen met een uitregistratie.

De clubkaart is zes jaar geldig.

Deze uitregistratie kunt u aanvragen met behulp van hetzelfde aanvraagformulier, waarbij u uw pasfoto en een kopie van uw (geldige)

Met uw (seizoen)clubkaart kunt u via internet of TicketBox

legitimatiebewijs voegt.

toegangskaarten kopen. Wanneer u via internet koopt kunt u kiezen voor de link www.sc-heerenveen.nl/onlineticketing of www.sc-heerenveen.nl/secondaryticketing. De TicketBox-verkooppunten bevinden zich verspreid door het hele land. Uw dichtstbijzijnde vestiging kunt u vinden op www.ticketbox.nl.

Verkoopinformatie De verkoopdata, prijzen en specifieke verkoopinformatie vindt u op onze website www.sc-heerenveen/ticketing. Via internet heeft u meestal één dag eerder de mogelijkheid toegangskaarten te kopen dan via de TicketBox-verkooppunten. U kunt dit doen vanaf ongeveer drie weken voorafgaand aan de wedstrijd. De verkoopplanning voor bijvoorbeeld wedstrijden om KNVB beker of Europa League zal per wedstrijd worden vastgesteld en kunt u vinden op onze website.

Contactgegevens Heeft u vragen over kaartverkoop dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Klantenservice / Ticketing. Op de wedstrijddag kunt u het beste telefonisch contact opnemen. telefoon: 0513-612100 e-mail: klantenservice@sc-heerenveen.nl bereikbaar: op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op wedstrijddagen vanaf 3,5 uur voorafgaand aan de wedstrijd

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  85


Supportersraad De directie van sc Heerenveen heeft in januari 2011 in samenspraak

De leden nemen voor de duur van maximaal twee jaar zitting in de

met de supportersclub FeanFan en supportersvereniging Nieuw

supportersraad, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van

Noord besloten tot oprichting van een supportersraad om de band

nog eens twee jaar.

met de supporters te versterken. Met de supportersraad hebben de supporters bovendien een formeel platform als vertolker richting

Taken

de directie met betrekking tot publieksgerelateerde zaken. Daarbij

De supportersraad kan zelf zaken bij de directie aandragen waarbij de

vormt de raad voor de directie ook een klankbord met betrekking tot

directie verplicht is een voorstel of standpunt van de supportersraad

publieksgerelateerde zaken.

in behandeling te nemen én daarop een antwoord of terugkoppeling te geven.

Doel Het directe doel is de versteviging van de band en de betrokkenheid

Daarnaast zal de club de supportersraad gebruiken om

tussen club en supporter en het behoud en versterken van de

publieksgerelateerde ideeën of plannen vooraf te toetsen en haar

sc Heerenveen-cultuur waar de supporter zich bij thuis voelt.

mening te vragen. Voor de goede orde: het gaat hierbij niet zozeer om individuele vragen of opmerkingen, maar om onderwerpen die

Leden

(grote) groepen supporters aangaan.

De sc Heerenveen-supportersraad is een brede afvaardiging van de verschillende geledingen binnen het publiek van sc Heerenveen

De supportersraad heeft geen beslissingsbevoegdheid. De directie

bestaande uit:

en de supportersraad hebben eenmaal per kwartaal overleg.

• Een representant supportersclub FeanFan

Als daaraan behoefte bestaat kan een bijzonder overleg worden

• Een representant supportersvereniging Nieuw Noord

ingelast. Van het overleg worden notulen opgemaakt die worden

• Een representant jeugdige supporters

gepubliceerd op de internetsite van sc Heerenveen.

• Vier representanten onafhankelijke supporters • De supporterscoördinator

86  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014

U kunt contact opnemen via supportersraad@sc-heerenveen.nl


Supportersverenigingen

Supportersverenigingen sc Heerenveen staat bekend om zijn trouwe, hartstochtelijke en grote

Nieuw Noord

supportersschare. Elke thuiswedstrijd bevolken meer dan 26.000

Omdat veel jongere fans graag bij elkaar in het stadion wilden zitten

mensen de tribunes. Zij zorgen voor een perfecte stemming in het

en dat door het altijd uitverkochte stadion tot dat moment moeilijk

stadion. Niet door gebulder, maar meer door een intense beleving. De

realiseerbaar was, werd in 2001 Nieuw Noord opgericht. De club

club heeft twee supportersverenigingen: FeanFan (opgericht in 1981)

kon aan hun wens tegemoetkomen omdat er plannen lagen om het

en Nieuw Noord (opgericht in 2001).

stadion uit te breiden. Zo kregen de supporters van Nieuw Noord een eigen tribune met home op de noordtribune. Nieuw Noord heeft de

FeanFan is meer de traditionele supportersvereniging. Nieuw Noord

thuiswedstrijden een extra dimensie gegeven met hun enthousiaste

is in het leven geroepen als reactie op FeanFan dat een afspiegeling

gezang en aanmoedigingen. Men staat bekend om de sfeer- en

vormt van het legioen. De supporters die zijn aangesloten bij Nieuw

spandoekacties.

Noord (genoemd naar de noordtribune) zijn over het algemeen wat jonger en ook luidruchtiger. Zij zorgen voor veel sfeer. Maar ook

Welke voordelen genieten de leden?

FeanFan laat zich gelden met het in 2006 opgerichte Sfeerteam Zuid

• Toegang tot de eigen Nieuw Noord stand in het

(genoemd naar de zuidtribune) dat tifo-acties houdt.

Abe Lenstra stadion. • 4x per jaar gratis het magazine Noord-Nieuws.

FeanFan FeanFan organiseert al sedert de oprichting busreizen naar

• 10% korting op alle, niet afgeprijsde artikelen in de Feansjop (op vertoon van ledenpas).

uitwedstrijden en eventueel uitzendingen van uitwedstrijden via

• Uitnodigingen voor forumavonden.

grootscherm in het stadion. Verder organiseert men bingo- en

• Deelname aan het jaarlijks zaalvoetbaltoernooi.

kaartavonden en jaarlijks een grote supportersavond in Fryslân Fean Plaza. Ook de verkiezing ‘Speler van het Jaar’ wordt door

Lid worden van Nieuw Noord kan via de website www.nieuwnoord.org.

FeanFan opgezet op basis van de opinie van de toeschouwers.

Klik de button ‘Lid worden’ aan en vul het formulier in.

FeanFan is daarnaast verantwoordelijk voor de redactie van het

De contributie bedraagt € 16.

supportersmagazine FeanFan. Aanmelden via e-mail: info@nieuwnoord.org. Wat krijgen donateurs (FeanFan is in een stichtingsvorm gegoten) terug? • Een korting van 10% op de busreizen naar uitwedstrijden.

www.nieuwnoord.org

• Een korting van 10% op alle artikelen in de Feansjop uitgezonderd de afgeprijsde artikelen. • Uitnodigingen voor activiteiten en het jaarlijks supportersfeest. • Gratis toezending van magazine FeanFan (6x per jaar). Donateur worden kan via de website www.feanfan.nl. De contributie bedraagt € 20 per jaar.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  87


Meer spanning Meer emotie Meer sc Heerenveen

TOTAAL VOETBAL E R E D I V I S IE , B A R C L AYS P R E M IE R L E AG U E , S E R IE A EN MEER TOPVOETBAL KIJK JE LIVE

FOXSPORTS.NL 0909-0101

(10 CENT P/M)


sc-Heerenveen.TV

‘Club TV met een hart voor voetbal’ sc Heerenveen heeft sinds een aantal jaren een eigen Club TV,

‘Narrow casting’

geproduceerd door media Heerenveen. Wekelijks wordt er, op dinsdag

sc Heerenveen beschikt over een eigen hightech studio, met een

en vrijdagavond, via FOX Sports een speciaal programma over

aantal montagekamers. Vanuit de regiekamer wordt bovendien het

sc Heerenveen uitgezonden. Een kwartier lang alle in’s en out’s van

narrow casting-systeem bediend. ‘Narrow casting’ betekent een

de club. En ook voor de officiële website en het YouTube-kanaal van

speciaal intern televisiekanaal. In het hele Abe Lenstra stadion

sc Heerenveen worden filmpjes gemaakt. Van voorbeschouwingen

wordt via het interne tv-circuit tijdens de wedstrijd uitgezonden.

en persconferenties tot interviews en reportages en leuke items

Van het Fean Fryslân Plaza tot de zakenloges en boxen. Maar ook

achter de schermen. In de studio, die aan de rand van het veld in het

bij de Univé-vestiging aan de Abe Lenstra boulevard, tegenover het

Abe Lenstra stadion staat, worden alle opnames gemonteerd tot

stadion, worden de uitzendingen vertoond. En de kans is aanwezig dat

aantrekkelijke filmpjes. Regelmatig gaat Club TV ook op locatie om

de uitzendingen ook op andere locaties in Heerenveen te zien zullen

de club dichtbij de fans te brengen. Club TV kan net even iets meer en

zijn. Zo is de persconferentie na afloop van de wedstrijd overal in het

iets eerder dingen laten zien, dan andere televisiestations. Zo zitten

stadion te volgen.

de fans op de eerste rij!

Volg sc Heerenveen op TV! Iedere dinsdag en donderdag wordt sc Heerenveen TV uitgezonden via FOX Sports. Nog geen abonnement op FOX Sports? Dan kunt u de filmpjes ook zien op het YouTube-kanaal van sc Heerenveen: www.youtube.com/scHeerenveen. Op de website www.sc-heerenveen.tv staan ook verschillende filmpjes.

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  89


HOOFDSPONSOR

Univé al 13 jaar trouwe sponsor Hiermee is Univé na Philips (naamgever en oprichter van PSV)

belangrijke items voor een bedrijf als het onze. De associatie met

de langstzittende hoofdsponsor in het betaald voetbal. Een

sc Heerenveen is zo sterk dat wanneer onze naam eens niet op het

bijzondere loyaliteit. Univé is dan ook niet zomaar een sponsor.

shirt staat, men zich afvraagt: daar stond toch Univé op? Als je deze

De onderneming is een zeer betrokken, meedenkende partner

ultieme vorm van reclame hebt bereikt, dan heb je het goed gedaan.

die het sponsorschap breed draagt en profileert. Er zijn in ons

Teveel een vereenzelviging met de club zien wij niet als een gevaar.

land nauwelijks sponsors te bedenken die zoveel inhoud aan een

Dit is wat je wilt. Een sympathieke merkbeleving draagt bij aan

commercieel partnership geven. De club mag trots zijn op zo’n

commerciële kracht. Net als de club hebben we een stabiele basis.”

hoofdsponsor!

Historisch parallel Als de samenwerking niet zo plezierig en constructief was geweest,

Roosenboom ziet een aardige historische parallel tussen Univé

dan had het hoofdsponsorschap geen 13 jaar kunnen duren, laat

en sc Heerenveen: partijen met een landelijke uitstraling die hun

Sponsormanager afdeling Merk & Communicatie Fons Roosenboom

lokale wortels niet zijn kwijtgeraakt. Univé is ontstaan uit veel

weten. “Je hoeft er niet zo ingewikkeld over te doen. Wij hebben

lokale en regionale bedrijven en is uitgegroeid tot een landelijke

gezamenlijk een win-winsituatie gecreëerd,” zegt hij.

speler van formaat. sc Heerenveen was een regionale club die landelijke faam heeft verworven. Onder veel voetbalfans in het hele

Univé en sc Heerenveen kunnen bogen op een lange en rijke

land is sc Heerenveen de favoriete, dan wel de tweede favoriete

historie. Dan doe je dingen degelijk, aldus Roosenboom. “Wij zijn

club. Univé is meegelift in die marktversterking. Daar komt bij dat

geen bedrijf voor een blauwe maandag. Wij investeren op lange

de club alom sympathie geniet. Roosenboom: “Je kunt bijvoorbeeld

termijn. Alleen op die manier kunnen wij vruchten plukken van

voor Ajax zijn, maar dat betekent nog niet dat je tegen sc

onze relatie met sc Heerenveen. Die heeft zich terugverdiend,

Heerenveen bent. Integendeel. Niemand heeft iets tegen onze club.

dat is zeker. Bij ons is sponsoring geen doel, maar een middel

Een cultuur van no-nonsense, voetbalplezier en positieve beleving

om naamsbekendheid en imago te versterken. Dat zijn heel

straalt kracht uit.’

90  sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014


Hoofdsponsor

Het hoofdsponsorschap is op veel poten gestoeld. Behalve de

“wij vinden het mooi dat het stadion vol zit. Dat stimuleren we graag.

shirtsponsoring, de boarding en de vele naamskoppelingen is het

Het voetbal is van de fans. Dat beseffen wij terdege.” Vrijwel nooit

relatiebeheer van belang. Over een heel seizoen ontvangt Univé

doet de club vergeefs een beroep op Univé, dat ook acties voor de

meer dan 15.000 gasten in het Abe Lenstra stadion!

Junior Heroes, het Beloftenteam en het vrouwenteam ondersteunt.

Relatiebeheer

Kruisbestuiving

Al vanaf juli/augustus, zodra het speelschema bekend is, start

Een ontwikkeling waar Univé op heeft ingespeeld, is het creëren

Univé het relatiebeheer voor het nieuwe seizoen op. Dat is een

van een kruisbestuiving met andere business partners. Daarin

behoorlijk intensieve, landelijke operatie die niet alleen is gericht

fungeert de club als intermediair, bindmiddel en podium. “Maar

op sc Heerenveen, maar ook op supporters en sponsors van andere

die acties hoeven niet per definitie zichtbaar te zijn. Soms moet je

clubs in de Eredivisie. Zij stellen de geste van een bezoek aan het

dingen gewoon doen, zoals het meewerken aan de steun aan KiKa,”

Abe Lenstra stadion met een wedstrijd tegen hun favoriete club

aldus Roosenboom. Tegenvallende resultaten zijn voor Univé geen

zeer op prijs. Juist omdat ze in Heerenveen uiting kunnen geven

reden om het sponsorbeleid bij te stellen. Roosenboom: “Wij stellen

aan hun support. “Het soepele, strenge, doch rechtvaardige

geen eisen aan de sportieve resultaten. Alleen aan de inhoud en

veiligheidsbeleid van sc Heerenveen heeft ertoe geleid dat het

uitvoering van ons partnership, de kwaliteit en de gastvrijheid.

voetbal in Heerenveen met veel respect jegens elkaar wordt

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je altijd doet wat bij je DNA

beleefd. Iedereen komt graag naar Heerenveen,” verduidelijkt

hoort, succes voortvloeit uit je beleid. Univé onderhoudt een nauw

Roosenboom.

contact met de clubleiding en er wordt uitstekend geanticipeerd

Univé voelt zich erg betrokken bij de supporters. Roosenboom:

op onze ideeën.”

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  91


De Voetbalacademie SC Heerenveen & de VriendenLoterij

Echte vrienden! De jeugd heeft de toekomst en de VriendenLoterij helpt ons daarbij. De Voetbalacademie SC Heerenveen is heel belangrijk voor de toekomst van onze club!

Word ook vriend van SC Heerenveen! U maakt dan direct kans op seizoenskaarten, meet & greet’s met uw favoriete spelers én fanshop cadeaukaarten.

Door de vele fans die meespelen in de VriendenLoterij, kunnen wij onze talenten nóg beter klaarstomen voor het echte werk. De helft van ieder lot gaat namelijk direct naar onze jeugdopleiding!

Ook maakt u in de VriendenLoterij elke maand kans op tienduizenden prijzen oplopend tot € 100.000,-. Speel dus snel mee op www.vriendenloterij.nl/scheerenveen

Ga naar www.vriendenloterij.nl/scheerenveen en word vriend van de jeugdopleiding VriendenLoterij, Maatschappelijk Partner Eredivisie


Sportstad Heerenveen

Laat je inspireren door Sportstad Heerenveen Sportstad Heerenveen is een initiatief van de gemeente

zijn onderdeel van Sportstad. Zwemles, fitness, personal training,

Heerenveen, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar.

zumba, bootcamp, sportclinics, zonnen, massage, kinderfeestjes,

Deze drie partijen hebben hun afzonderlijke verbouw- dan

zaalvoetbal, badminton, turnen en bedrijfsfitness kunnen nu

wel nieuwbouwplannen samengesmeed tot een stimulerend,

in Sportstad worden beoefend.

ambitieus en synergetisch concept, gelegen in een van de meest beeldbepalende gebieden van Heerenveen. Een gebied dat eerder

De naam en het merk Sportstad Heerenveen maken het mogelijk om

bekend is geworden om het Abe Lenstra stadion van sc Heerenveen.

op een professionele manier sport- en lifestyleprogramma’s aan te bieden. Sportstad Heerenveen doet dat ook, maar is tegelijkertijd

Sportstad Heerenveen is er voor de top- en breedtesport. Als

ook de naam van de holding én het terrein waar het stadion en het

Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) is er, vanuit het

Friesland College staan. Dus zowel top- als breedtesporters laten

topsportbeleid van NOC*NSF, uitgebreide aandacht voor de topsport.

zich inspireren door Sportstad Heerenveen en Sportopol!

Toppers als Epke Zonderland en Celine van Gerner zijn hier ‘gouden’ voorbeelden van!

Meer weten? Kijk op www.sportstad.nl.

De sportfaciliteiten, zoals het fitnesscentrum, de sporthallen, het zwembad, de turnhal, de dojo, de zonnestudio en de squashbanen

sc Heerenveen Presentatiegids 2013-2014  93


GATORADE: NU ALL NATURAL!

The world’s Nr.1 Sports Drink


Cenes laat de club behoorlijk zitten

Met clubsponsor Cenes zit het wel goed. We zijn een gezond en vitaal Fries bedrijf dat niet benauwd is voor nieuwe en grote opdrachten. We kunnen alles met hout, handmatig en computergestuurd, en we staan al jaren voor hoogwaardige interieurbouw, standbouw en scheepsbetimmering. Dat willen we de Heerenveenfans graag eens duidelijk maken. Maar of we die 26.100 stoelen nu ĂŠcht gaan maken...

scheepsinrichting interieurbouw standbouw cenes.nl


13. Al 13 jaar trotse sponsor van sc Heerenveen Wij doen niet aan bijgeloof. Daarom kijken wij samen met alle supporters uit naar ons 13e seizoen. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen, vooral in dit 13e jaar!

Wij zijn er. Altijd.

Kom langs in één van onze 150 winkels of kijk op www.unive.nl

Sc heerenveen presentatiegids 2013 lr web  
Sc heerenveen presentatiegids 2013 lr web  

www.heidstramedia.nl

Advertisement