Page 54

Fremtidens parcelhus Jeg tror, at vi i fremtiden vil komprimere vores boligkvadratmeter af flere årsager. 1: 2: 3: 4:

Miljøet/forbrug: opvarmning, materialeforbrug, elektricitet m.m. Konsumering: Vi gør op med materialitet, og investerer i elementer, der kan dække flere behov. Familiens sammensætning: der er skiftende mht. dine, mine og vores børn. Rumprogram: Genovervejelse af de forskellige rums relevans, og omfordeling af rummenes kvadratmeter.

Vi har allerede flyttet os fra det traditionelle parcelhus med fordelingsgangen som bindeled, til det moderne parcelhus, der har kernen i alrummet samt en gang til entré, badeværelse og værelser. Jeg tror, at vi i fremtiden vil se det fleksible parcelhus, der bygger på “rum i rum” princippet, med mulighed for at forandre boligen fra dag til dag alt efter behov. Ligeledes tror jeg, at principperne for “netværksboligen”, vil blive diskuteret i de kommende år. Hvor familier deles om faciliteter som fx opholdsarealer herunder: minihaller, pools, værksteder, vaskerum, køkkener m.m. Netværksboligen har den fordel, at man ved at deles om faciliteter, får flere kvadratmeter, og hermed helt nye muligheder mht. rum og udearealer. For at dette imidlertidig kan ske, er det vigtigt, at der tilbydes rådgivning, og ligeledes at der forgængere på området. Diagrammer til højre, der viser hvordan parcelhus typerne er opbygget

55 54

Program  

Flexfamhouse

Program  

Flexfamhouse

Advertisement