Page 26

Metode Tegningerne udarbejdes i målestok, 1:50, 1:100 og evt. en situationsplan for hele området. Jeg vil tage udgangspunkt i den moderne familie, og udfra disse behov forme en bolig, der lever op til præmisserne for en families livscyklus. Endvidere vil jeg søge at skabe sammenhæng mellem ude og inde forhold, og få disse situationer til at interagere med hinanden. Projektet udarbejdes i AutoCAD til de generelle tegninger, hvor jeg efterfølgende vil rejse planen op i ArchiCAD, og illustrere boligen ved hjælp af en 3D model. De fysiske modeller, vil hovedsageligt benyttes til at skabe forståelse for de rumlige forhold.

Aflevering Der afleveres 2-3 A0 plancher indeholdende: - situationsplan/haveplan - etageplaner - snit, der viser rumlige forhold - facadetegninger - konstruktionssnit, der viser hovedkonstruktionen - detaljetegninger - diagrammer, der giver rumlig og konceptuel forståelse af projektet - modelfotos - skitsemodeller - 3D model af bygningen - formidling, der forklarer 3D model

27 26

Program  

Flexfamhouse

Program  

Flexfamhouse

Advertisement