Issuu on Google+

17.03.2011

Seminar om informasjonskompetanse(r)

Heidi Kristin Olsen Høgskolen i Vestfold Biblioteket 17. mars 2011

Førstebibliotekarprogrammet ved HiO •

Mønster: HiOs førstelektorprogram

Omfang og kostnader

”Praktisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i nært samarbeid med arbeidsgiver”

Veileder

Individuelt arbeid og felles prosjekter og kurs

Vurderes av en kommisjon

Hvem & hva? • Anett Kolstad – Høgskolen i Oslo Informasjonskompetanse og veiledningsformer i høyere utdanning • Jannicke Røgler – Buskerud fylkesbibliotek Samlingsutvikling og bruk av 2.0 verktøy i folkebibliotek • Jingru Høivik – Nasjonalbiblioteket Utvikling av presentasjonsprogramvare for mobiltelefoner • Heidi Kristin Olsen – HiVe Utvikling av biblioteket for fagansatte og seminar om informasjonskompetanse

3

1


17.03.2011

HiVe er med fordi: • Nytt bibliotek, nye utfordringer • Mulighet til å delta i et utviklingsmiljø • Mer refleksjon over egen praksis med veiledning • Ny organisasjonstilknytning

Arbeidsform • Aksjonsforskning • Utviklingsarbeid, analyse av virkeligheten, utprøving av nye tiltak • Se det selvfølgelige • Undre seg! 5

HiVes 1bibliotekarprosjekt: Utvikle bibliotekets tjenester for fagansatte Prosjektbibliotekar Utvikle digitalt opplæringssystem for lærere Bibliotekansattes kompetanse - og informasjonskompetanseseminaret… 6

2


17.03.2011

Mandat •

Grunntanke: Erfarne bibliotekarer jobber med praktisk tilnærming til informasjonskompetanse

Seminar gjennom 2010 – 8 møter

Deltakere fra grunnskole, videregående skole, høgskole og folkebibliotek

Konsentrerer seg om bygging av informasjonskompetanse i skolen - fra grunnskole til universitet og høgskoler.

Hvordan bibliotekarer og lærere kan samarbeide om å utvikle elevers og studenters informasjonskompetanse?

Et av resultatene: en eksempelsamling som er åpent tilgjengelig på nettet.

Diskutere selve begrepet informasjonskompetanse

7

Infokompseminaret • Få begrepet ned «i virkeligheten» • Nærlesing av Wikipediaartikkelen Norsk og engelsk - til saken: Helt konkret (det er i det konkrete sannheten trer fram….)

8

Informasjonskompetanse(r) – HVA? • Hvilke ferdigheter snakker vi om? • Hvem (hvis noen) har disse ferdighetene:

elevene? lærerne ? bibliotekarene?

9

3


17.03.2011

Wikipediaartikkelen(.no) • Var temmelig tynn • Er litt bedre, men….

10

Mål for informasjonskompetanse(r) • Hensikt: definere læringsmål ut fra bibliotekarenes erfaring og læreplanene • Ambisiøst! • Realistisk??

11

Læringsmål – utfordringer! •

Hvem er teksten skrevet for?

Den største utfordringen: Tilstrekkelig konkretisering Hva ligger i å «Finne fram i en nettside» «Kunne de viktigste reglene for personvern» Kunne bruke intern søkemotor på nettsider Kjenne og kunne gjøre rede for begrepet opphavsrett – hva av det Sette opp kildeliste etter APA – hva skal de kunne? osv…

Hvor lett er nettstedene å finne fram i – f,eks. Skoleverkstedet og Kvasir jr? Hvor brukervennlige og relevante er tekstene for barn og ungdom?

«ha forståelse av hva en søkemotor er og hvordan den er bygget opp» Hva innebærer det? Neppe å kunne googles søkeallegoritmer

12

4


17.03.2011

Del & Bruk Et nettverk for lærere, pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. Del, øk og bruk din digitale kompetanse. Sammen er vi smartere! 13

Del & bruk i bruk • Over 7000 medlemmer (mars 2011) • Flere typer innlegg: Forum: kortere spørsmål av generell karakter (delt i Administrasjon, Undervisning og Nettsamfunn)

Blogg: Lengre innlegg, ikke nødvendigvis debatt (delt i 194 grupper)

Wiki: Ressursbank for digitale undervisningsressurser (krever egen innlogging for å redigere)

14

Forskjellige innganger til det samme? • Å finne informasjon – på NDLA.no / Digital kompetanse • Oppgaveeksempler for vgs – Del og bruk sin Wiki (under Nettfaget) • Kurs fra Buskerud om å søke etter informasjon (Siv Marit Ersdals bloggpost i delogbruk.ning.com / gruppa informasjonskompetanse) • UiAs veileder for bruk av skolebiblioteket i undervisningen (http://skolebibliotek.uia.no/eksempelsamling) • Kan dette generaliseres – eller trenger hver skole «sitt»? • Hva kan i tilfelle enkelt deles? • Hva mangler?

15

5


Takk for meg!

17.03.2011

Illustrasjon fra Barn og rom

6


Informasjonskompetanse i vgs