Page 1

Nytt bibliotek søker nye veier HiVe i førstebibliotekarprogrammet Heidi Kristin Olsen bibliotekar ved Høgskolen i Vestfold førstebibliotekarstipendiat ved HiO 2009-2014

Tre prosjekter Barnehagens rom — materialitet, læring og meningsskaping •

Prøve ut samarbeidsformer mellom bibliotekarer og forskere

Deltaker i forskningsprosjektet som prosjektbibliotekar

Utvikle digitale opplæringstilbud i databasesøk •

Prøve ut ulike metoder for lærere i profesjonsutdanninger

Etablere fagforum for bibliotekkollegiet •

Utvikle et møtested for å studere, diskutere og finne nye veier for biblioteket

Et barnehagerom

Lekkert interiør og ….

… stor takhøyde i nytt bibliotek

Informasjonskompetanse •

Seminar om informasjonskompetanse - lede månedlig seminar om informasjonskompetanse gjennom 2010. Deltakerne i seminaret er bibliotekarer fra læringsbibliotek på alle nivåer. Netvibesside: http://www.netvibes.com/latina-il

Fellesprosjekter i førstebibliotekarprogrammet •

Lære.Verk - skrive, redigere og publisere et eget digitalt læreverk på grunnlag av en papirtittel med supplerende litteratur og egen praksis.

Achron (Art and Cultural Heritage ON-line) - utvikle et akkreditert og internasjonalt rettet kurs i digital formidling av kunst og kulturarv (15 studiepoeng, 400 studentarbeidstimer)

Prosjektblogg: Heidis bibliotektank(er) på heidiko.wordpress.com

E-post: Heidi.K.Olsen@hive.no Telefon: 33 03 70 80


Nytt bibliotek søker nye veier  

Poster på Bibliotekmøtet 2010 om HiVe i førstebibliotekarprogrammet

Advertisement