Page 1

Kom och jobba inom dagv책rden!

1


Jobba på daghem Sydkustens landskapsförbund r.f. är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på kultur- och utbildningsfrågor. I Sydkustens landskapsförbund. finns 16 medlemskommuner längs med Finlands sydkust. Sydkusten landskapsförbund jobbar bl.a. för att dessa kommuner ska ha behörig personal inom de svenska dagvårdsenheterna. Vi har på kommunernas begäran sammanställt en gemensam broschyr med de lediga tjänster som för tillfället finns inom den svenska dagvården i vissa av medlemskommunerna. Kolla också kommunernas hemsidor för aktuella uppgifter eller hör av er direkt till de dagvårdsansvariga i kommunerna om du är intresserad av jobb inom dagvården! Uppdaterade uppgifter kommer också att finnas på www.sydkusten.fi Välkommen att jobba inom den svenska dagvården i kommunerna längs sydkusten! Denna broschyr är tryckt i januari 2011

Viktiga webbplatser Borgå stad ...................................... www.borga.fi Esbo stad ....................................... www.esbo.fi Grankulla stad ................................ www.grankulla.fi Hangö stad ..................................... www.hanko.fi Helsingfors stad ............................www.hel.fi/socialverket www.erekryhelsinki.fi Ingå kommun ................................. www.inga.fi Kimitoöns kommun .......................www.kimitoon.fi Kyrkslätts kommun ........................www.kyrkslatt.fi Lappträsk kommun ........................www.lapptrask.fi Lovisa stad ..................................... www.lovisa.fi Raseborgs stad ...............................www.raseborg.fi Sibbo kommun ............................... www.sibbo.fi Sjundeå kommun ...........................www.siuntio.fi Vanda stad ..................................... www.vanda.fi Väståbolands stad .......................... www.vastaboland.fi Åbo stad ......................................... www.abo.fi Sydkustens landskapsförbund r.f. ...www.sydkusten.fi

1


Väståbolands stad Väståbolands stad har en mångsidig, tvåspråkig, flexibel och utvecklingsinriktad dagvård där barnet är i fokus - barndomen är ett äventyr där vuxna finns som lotsar, sjömärken och trygga hamnar på resan mot öppnare hav. Vi söker flexibel och positiv personal som vill vara med och utveckla stadens småbarnsfostran. Staden har familjedagvård, gruppfamiljedagvård, daghem, ett skiftesdaghem samt lekparksverksamhet. Under år 2011 kommer det främst att finnas barnträdgårdslärar-,barnskötar- och gruppfamiljedagvårdarvikariat. Kontaktperson: Pia Hotanen Barnomsorgschef Tel 044 358 59 85 pia.hotanen@vastaboland.fi www.vastaboland.fi Att jobba och bo vid havet mitt i ett vackert skärgårdslandskap är en dröm för många. En unik, tvåspråkig skärgårdsstad Väståboland, med ca 15 500 invånare, omges helt av vatten och består av tusentals öar, holmar och skär. Nu har kanske just du möjlighet att förverkliga din dröm!

2


Esbo stad Esbo stad erbjuder familjerna svenskspråkig dagvård i olika former; daghem, familjedagvård och gruppfamiljedaghem. Vi kan erbjuda arbete som barnträdgårdslärare och barnskötare. Kontaktpersoner: Norra-Esbos område: Daghemsföreståndare Ulrika Berg-Holsti, tel: 09-81630639 Västra-Esbos område: Daghemsföreståndare Susanne Nordling, tel: 09-81630620 Östra-Esbos område: daghemsföreståndare Lucia Bigos, tel: 09-81630640 www.esbo.fi, e-post: fornamn.efternamn@espoo.fi lediga jobb: espoonrekry.fi Den svenska dagvården i Esbo har både stora och små dagvårdsenheter i alla stadsdelar i Esbo. Du har möjlighet att jobba i olika miljöer enligt dina egna intressen. Naturen är nära i alla stadsdelar, men inkluderar även stadsmiljö med allt dess utbud. Till Esbo finns bra förbindelser både med tåg och buss. Ifall du vill flytta till Esbo, hjälper vi dig gärna med att skaffa bostad.

3


Kyrkslätt kommun Kyrkslätt är en snabbt växande, naturnära och tvåspråkig kommun i huvudstadsregionen. I Kyrkslätts kommun finns 3 svenskspråkiga daghem med filialer. Den svenska dagvården rekryterar kontinuerligt dagvårdspersonal till längre och kortare arbetsförhållanden. Kommunen hjälper kommande anställda att skaffa sig en bostad. Kontaktperson: Margot Flinck, dagvårdschef, margot.flinck@kyrkslatt.fi Tfn. 0400 807 631 Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1b. Kyrkslätt. Vill du arbeta i en dynamisk atmosfär med mångsidiga möjligheter att utvecklas i ditt arbete och öka ditt kunnande? Bra – I Kyrkslätt erbjuder vi kvalitativ dagvård genom att utveckla bl.a. egenvårdarmodellen ”Med barnaögon”. För oss är det viktigt att se och höra barnen samt ge dem tid och möjlighet att utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Vi har tid för fantasi och lek! Dessutom har vi roligt när vi lär oss – såväl stora som små. Mamma och pappa ser vi som våra fostringsgemenskapskompanjoner och i Kyrkslätt hjälps vi åt att göra dagvårdstiden till en minnesvärd tid.

4


Helsingfors stad Den 16 juni 2010 beslutade stadsfullmäktige att sammanslå förvaltningen av den svenska dagvården och utbildningen. Från och med den 1 januari 2011, kommer dagvården och utbildningen att administreras från utbildningsverket, Tavastvägen 11. Syftet med sammanslagningen är att skapa en naturlig kontinuitet mellan småbarnsfostran/pedagogiken och den grundläggande utbildningen, så att planeringen kan bygga på en helhetssyn på barnets vård, tillväxt och inlärning i olika åldrar. Det finns sammanlagt 32 kommunala daghem och 12 gruppfamiljedaghem. I Helsingfors finns det även 2 integrerade specialgrupper för barn i behov av särskilt stöd. Avgiftsfri förskoleundervisning, ett år före grundskolan, sker på svenska i skolor och på daghem. I augusti 2010 öppnades det två nya daghemsgrupper i Gräsviken och Drumsö. Alla lediga jobb finns på stadens hemsidor: www.erekryhelsinki.fi/ på svenska. Kontaktpersoner: Dagvårdschef Nina Fabricius, tel. 09- 310 44803 Utbildningsplanerare Heidi Kiiskinen, tel. 09-310 86222 http://www.hel.fi/hki/opev/sv/Etusivu I webbtjänsten http://www.hel.fi/palvelukartta/ hittar du också alla daghem utprickade på kartan. Den svenska dagvården i Helsingfors erbjuder mångsidiga möjligheter för dig som vill jobba med barn. Staden har daghem både i centrum och längre bort nära skog och mark. Helsingfors stad välkomnar dig med möjligheten att få en tjänstebostad. ”Det är svårt att tro att någon är så välkommen på sin arbetsplats som vi är som arbetar med barn!”

5


Lappträsk kommun Kontaktperson: Maria Tenhunen maria.tenhunen@lapinjarvi.fi, tfn 019 5108 698 www.lapinjarvi.fi Lappträsk är känd som en landsbygdskommun invid riksväg 6. Kommunen är en företagarvänlig, trygg och trivsam boningsort. Vårt läge, som är inom en knapp timmes körväg från huvudstadsregionen, skapar goda förutsättningar för din familj och ditt företag. Lappträsk är naturligt nära! Inom dagvården i Lappträsk är uppväxtmiljön trygg, naturnära och inspirerande, vi stöder barnets mångsidiga utveckling i samråd med föräldrarna. Lappträsk är en tvåspråkig kommun, där barnen får dagvård på sitt eget modersmål. Inom dagvården upplevs det som en rikedom att känna igen och vara medveten om det andra inhemska språket.

6


Ingå kommun Ingå har tre kommunala daghem, två centralt belägna i Ingå och ett i Degerby. I centrala Ingå finns det svenskspråkiga daghemmet Knattebo och det tvåspråkiga daghemmet Dal daghem. I Degerby finns ett tvåspråkigt daghem. Alla daghem har plats för barn i åldern 0-5 år, förskoleundervisningen ordnas vid grundskolorna. I Ingå finns dessutom 12 familjedagvårdare. I Ingå har vi valt att satsa på smågruppsverksamhet för att kunna se det enskilda barnet, låta alla barn blir hörda och ha en miljö med mindre buller och ståhej. Tillsammans utforskar vi vardagen, var och en på sitt sätt och enligt egen förmåga. Dessutom önskar vi göra barnens vardag så lugn som möjligt utan stress och hets. Ingå kommun har lediga befattningar och vikariat, både korta och längre, inom barndagvården. Vi söker både barnskötare och barnträdgårdslärare. Vi söker dig som är öppen och social, intresserad av smågruppsverksamhet och som vill utveckla dagvården i kommunen. Kontakta oss gärna för mer information: Charlotta Nyholm, tf. dagvårdsledare, tfn. 09 – 295 15 312 charlotta.nyholm@inga.fi www.inga.fi

7


Grankulla stad I Grankulla finns åtta kommunala daghem, varav två är svenskspråkiga, två tvåspråkiga och fyra finskspråkiga. Dessutom har vi två svenskspråkiga köpavtalsdaghem. Vi erbjuder en positiv och aktiv arbetsmiljö i en tvåspråkig och trivsam stad inom huvudstadsregionen. Grankulla stad erbjuder dig möjligheten att få tjänstebostad samt goda möjligheter till idareutbildning. I en liten stad som Grankulla blir även en enskild röst hörd, och som anställd i dagvården i Grankulla har du goda möjligheter att påverka och utveckla ditt arbete och hela dagvården. För närvarande rekryterar vi barnträdgårdslärare/socionom YH, barnskötare/närvårdare, daghemsbiträde, personlig assistent samt gruppfamiljedagvårdare. Alla lediga jobb finns på stadens hemsidor www.grankulla.fi/jobb Blev du intresserad? Kontakta chefen för småbarnsfostran: Annika Hiitola tel. 09-5056 259 (må-to kl. 9–11), annika.hiitola@grankulla.fi www.grankulla.fi

8


Vanda stad I Vanda finns fyra svenskspråkiga kommunala daghem som erbjuder dagvård och småbarnsfostran för barn i åldern 10 månader - 5 år. Förskoleundervisningen och därtill hörande kompletterande dagvård ordnas i skolorna. Under våren rekryterar vi barnträdgårdslärare och barnskötare till våra daghem och förskolegrupper med kompletterande dagvård. Anställningsförhållandena inleds senast i augusti 2011 och består av både ordinarie och tidsbestämda anställningar. Eventuellt kommer det att finnas lediga arbetsplatser under våren 2011. Ta gärna kontakt! Kontaktperson: Kerstin Lassinniemi, planerare, tfn. 050 312 4376 kerstin.lassinniemi@vantaa.fi www.vanda.fi > utbildning och fostran Vanda är känd inom metropolområdet som en stad där man vågar göra saker på nya sätt. Den svenskspråkiga dagvården och utbildningen är organiserad under en gemensam förvaltning. Eftersom organisationen är förhållandevis liten, finns det goda möjligheter till ett gott och aktivt samarbete mellan dagvårdsenheterna, mellan dagvårdsenheterna och skolorna och med förvaltningen. Tillsammans med oss har du möjlighet att vara med och utveckla de svenskspråkiga dagvårdsenheterna i Vanda. Vi satsar på att utveckla tillgången till svenskspråkig dagvård, fungerande samarbete, interaktion och delaktighet för alla parter samt ett fungerande ledarskap. Vi uppmuntrar personalen att lära sig nya saker och gå framåt i karriären. Eftersom Vanda är en starkt finskspråkig miljö är stärkandet av det svenska språket ett av våra kontinuerliga tyngdpunktsområden.

9


Kimitoöns kommun I kommunen finns fyra daghem och fyra gruppfamiljedaghem. Kontaktperson: Mary Anne Fröberg Barnomsorgschef Tfn 044 5789933 maryanne.froberg@kimitoon.fi www.kimitoon.fi Kimitoön är en tvåspråkig skärgårdskommun, som aktivt jobbar för att alla former av kommunikation till och från ön utvecklas. Vi har en unik natur och värdefulla kulturmiljöer, som vi är stolta över och värnar om. Kimitoön erbjuder en god boendemiljö, dagvård och skolgång med mångsidig service året om. Du är välkommen att jobba och bo på vår ö!

10


Borgå stad Borgå är en trivsam och tvåspråkig stad vid sydkusten. Du tar dig hit på 45 min. från Helsingfors österut. Borgå stad erbjuder sina invånare mångsidig service inom småbarnsfostran: daghem, förskola, familjedagvård, skiftesdagvård och öppen småbarnsfostran. Den svenskspråkiga och finskspråkiga dagvården administreras gemensamt. Det finns både tvåspråkiga och svenskspråkiga daghem som söker motiverade och professionella arbetstagare. Du är välkommen att bekanta dig, ta kontakt! Kontaktperson: Sinikka Vähäkangas 040-5472 688 sinikka.vahakangas@borga.fi

11


Lovisa stad Kontaktperson: Ilse Forssell, chef för dagvård och småbarnsfostran ilse.forssell@loviisa.fi tfn: 0440-555325 postadress: PB 68, 07901 Lovisa besöksadress: Karlskronabulevarden 8, Lovisa www.lovisa.fi Lovisa är en stad vid havet med många vackra historiska miljöer. Lovisa har elva daghem, varav ett är svenskspråkigt och två är finskspråkiga. De övriga daghemmen är tvåspråkiga. Basservicen, dit dagvården hör, erbjuds nära invånaren på båda inhemska språken. Arbetet inom Lovisas småbarnsfostran är aktivt och utvecklande.

12


Sibbo kommun Kontaktpersoner: Gunvor Brunberg Nickby Gårds daghem gunvor.brunberg@sibbo.fi tfn 09 23537550 Sonja Westerlund Landsängens daghem sonja.westerlund@sibbo.fi tfn 09 23537710 www.sibbo.fi Sibbo ligger centralt mellan Borgå och Helsingfors. Sibbo är en tvåspråkig och naturnära kommun. Arbetet inom kommunen är mångsidigt och utmanande men med en hög trivselfaktor. Vi betonar delaktighet samt trivsel i arbetet i utvecklingen av det nya växande Sibbo.

13


Tveka inte att ta kontakt med dagvårdsadministratören i den kommun där du önskar jobba! Kontaktuppgifterna hittar du i denna broschyr, webbadresserna på sid 1. På webbplatsen www.svenskskola.fi hittar du kontaktuppgifter till alla svenska daghem i Finland!

Georgsgatan 29 A 3 00100 Helsingfors tfn: (09) 618 212 33 fax: (09) 618 212 00 e-post: helsingfors@sydkusten.fi

Strandvägen 24 21600 Pargas tfn: 044-544 3348 e-post:pargas@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi

Rekryteringsbroschyr 2011  

Gemensam rekryteringsbroschyr för Sydkustens medlemskommuner gällande dagvård.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you