Page 3

Aurinko on valtava energialähde Aurinko on valtavin energialähde jonka tunnemme. Tunnin aikana maapallon pinnalle tulee auringon säteilyenergiaa enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa. Auringon säteily on ilmaista ja kaikkien käytettävissä olevaa energiaa. Suomessa auringosta tulee energiaa noin 1 kWh jokaista neliömetriä kohti. Kun Helsingissä auringonpaistetta saadaan keskimäärin noin 1000 tuntia vuodessa, vuoden aikana jokaiselle neliömetrille saadaan noin 1000 kWh aurinkoenergiaa – Sodankylässäkin 800 kWh. Ei-sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutus on keskimäärin 7000 kWh vuodessa. Pilvet eivät sido säteilyä itseensä kovin voimakkaasti, joten pilviselläkin säällä saadaan melko hyvin aurinkoenergiaa. Aurinkokeräimet Aurinkokeräinjärjestelmän avulla auringon säteilyenergia voidaan muuttaa lämpöenergiaksi. Aurinkokeräimestä lämpöenergiaa voidaan siirtää lämmönsiirtoaineen välityksellä varaajaan. Auringon avulla voidaan tuottaa vuositasolla puolet lämpimästä käyttövedestä, kesäkautena jopa kaikki. Aikaansaatu energiansäästö voi olla merkittävä. Insolaatio eli auringon kokonaissäteily koostuu suorasta pinnalle saapuvasta säteilystä ja hajasäteilystä. Suoraa Auringon säteilyä sanotaan suoraksi insolaatioksi. Ilmakehän, pilvien, maan jne. kautta siroavaa ja heijastuvaa Auringon hajasäteilyä sanotaan myös diffuusiksi säteilyksi.

Rica solar esite  

Rica Solar aurinkoenergian hyödyntämiseen

Rica solar esite  

Rica Solar aurinkoenergian hyödyntämiseen

Advertisement