Page 1

RICA Atmos Atmos RICA


Atmos - Rica Atmos on 1935 perustettu perheyritys joka on vuodesta 1991 keskittynyt lämmityskattiloiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Vuodesta 2002 Rica - Riihimäen Metallikaluste on tehnyt yhteistyötä Atmoksen kanssa. Toimimme Atmoksen korkealuokkaisten keskuslämmityskattiloiden valtuutettuna maahantuojana ja myyjänä.


Tietoa lämmityksestä Rica lämmitysratkaisut ja komponentit edustavat uusinta teknologiaa. Ympäristöystävällinen lämmitys ja tämän päivän energioiden hintatasot eivät salli pelkästään perinteisiä ratkaisuja. Rica puulämmityksessä yhdistyvät uuden teknologian puukattilat ja kiinteistön kokoon mitoitettu vesivaraaja. Rica Atmos käänteispalokattilat tuovat tehoa ja ympäristöystävällisyyttä puun polttamiseen. Rica Atmos puukattilat ovat suunniteltu asennettavaksi sekä uudis- että saneerauskohteisiin.


Puulämmityskattilatekniikka uuteen aikakauteen Käänteispalotekniikalla puun palamisesta saadaan jopa 30% enemmän energiaa. Polttamisessa hyödynnetään puun toisiopaloa jossa savukaasut poltetaan uudelleen vetopuhaltimen avulla erillisessä keraamisessa palokammiossa. Toisiopalossa liekin lämpötila nousee ja palamisprosessi saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja puhtaaksi. Palamiseen käytettävä esilämmitetty ilma ei jäähdytä palamista. Paloa ohjataan tarkasti vetopuhaltimella ja savukaasun polttamisella saadaan puusta täydellinen hyöty pienelläkin puumäärällä. Vetopuhaltimen ansiosta kattilan palamisprosessi ei ole altis sään matala- ja korkeapaine vaihteluille. Vetopuhallin helpottaa myös kattilan sytyttämistä. Puhallin sammuu automaattisesti kun lämpötila laskee alle säädetyn termostaattiarvon. Käänteispalokattilat ovat tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja helppokäyttöisiä.

S-sarja

GS ja GSE-sarja

XS, GSX ja SE-sarja


Puun palamisen eri vaiheet ja palamisvyÜhykkeet Puulämmityksessä tehokas palaminen edellyttää, että liekkiä koskettavat pinnat ovat keraamiset. Liekki sammuu jos se koskettaa kylmiä teräspintoja. ‡3DODPLVYDLKHSROWWRDLQHNXLYXXNHKLWWlHQOlPS|l ‡.DDVXXQWXPLVvaihe, kiinteä aine hajoaa muodostaen erilaisia kaasuja ‡ KaasuuntumisvyÜhykkeessä suurin osa kaasuista palaa ja reaktio muodostaa suuren määrän lämpÜä ‡ LoppuvyÜhykkeessä jäljellä oleva hiili palaa muodostaen lämpÜä ‡ Toisiopaloa tapahtuu sekä kaasuuntumis- että loppuvyÜhykkeessä Puiden sytyttämisen jälkeen lämpÜtilan tulee nousta nopeasti, koska tehokas toisiopalo alkaa vasta kun palaminen on saavuttanut riittävän korkean lämpÜtilan. Tehokas ja puhdas palaminen edellyttää palamisprosessin hallitsemista kaikissa palamisen vaiheissa ja vyÜhykkeissä.

Puukattila ja varaaja Puulämmitteisessä vesikeskuslämmitysjärjestelmässä tulee olla kiinteistÜn kokoon ja kulutukseen mitoitettu varaaja ja puukattila. Puulämmityksen ympäristÜystävällisyyteen ja tehokkuuteen vaikuttaa oleellisesti kattilassa käytettävä palamistekniikka. Varaaja mahdollistaa myÜs aurinkolämmÜn hyÜdyntämisen. Erilaiset puukattilat Kolme erilaista palamistekniikkaa: ‡ Yläpalokattilat, liekin lämpÜ n. +500 astetta ‡ Alapalokattilat, liekin lämpÜ n. +800 astetta ‡ Käänteispalokattilat, liekin lämpÜ toisiopalossa yli +1000 astetta LämpÜarvojen ero syntyy liekin toisiopalon hyÜdyntämisestä. Käänteispalokattiloissa liekki poltetaan uudelleen imurin avulla keraamisessa toisiopalotilassa. Näin liekki saadaan mahdollisimman kuumaksi ja puhtaaksi, samalla savukaasujen pienhiukkasten määrä vähentyy huomattavasti.


Pelletti-/Stokerilämmitys Rican pellettilämmitysjärjestelmässä yhdistyvät uuden teknologian pellettikattila ja kiinteistön kokoon mitoitettu vesivaraaja. Uuden teknologian kattilassa pelletti poltetaan mahdollisimman tehokkaasti. Keraamisten sisäpintojen ansiosta pelletti palaa mahdollisimman tarkasti - liekkiä ei sammuteta kylmillä teräspinnoilla. Pellettikattilassa käytetään pääsääntöisesti maljapoltinta ja tulipesän kaareva muoto keraamisilla pinnoilla mahdollistaa pelletin tehokkaan toisiopalon tulipesän kaarevassa yläosassa. Pellettikattila liitetään varaajaan latauspumppupaketilla, kattilan lämpötila pysyy optimaalisena pelletin poltolle ja polttimen paloajat saadaan pitkiksi. Varaajan latauksen jälkeen kattila sammutetaan esim. Rica AS-30 lataussäätimellä, jonka hystereesi on säädettävissä 50-95°C. Näin lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti ja se pysyy myös puhtaana mahdollisimman pitkään. Poltintehon ylittäessä n.16 kW polttimen puhallinteho ja piipun normaali veto ei riitä. Tällöin kattiloissa (D20, 30 ja 45) vakiona oleva vetopuhallin käynnistyy ja muodostaa pelletin palamiselle optimaalisen alipaineen. Vetopuhaltimen ansiosta kattilan palamisprosessi ei ole altis sään matala- ja korkea-painevaihteluille. Kattilasta saatava hyöty maksimoidaan yhdistämällä kattila vesivaraajaan. Vesivaraajan kokoa muuttamalla 15-45 kW kattilalla voidaan lämmittää suurempiakin kiinteistöjä. Varaajaan on helppo yhdistää myös aurinkolämmitys, joka alentaa vuotuisia lämmityskustannuksia. Kattiloissa on huomioitu myös hetkellinen puun käyttömahdollisuus ilman lisävarusteita. Puita poltettaessa vain poltin irrotetaan kattilasta. Rica Atmos pellettikattilat on helppo asentaa erilaisiin tiloihin. Kooltaan kattilat ovat pieniä ja poltinaukotus saatavissa joko kattilan oikealle tai vasemmalle puolelle. Rica Atmos pellettikattiloissa tulipesän suuluukun kätisyys on vaihdettavissa. Pellettikattiloissa huoltopisteet helposti esillä. Tulipesä ja polttimen palopää puhdistetaan edessä olevasta suuluukusta poltinta irroittamatta. Kattiloissa vakiovarusteena ylikuumenemista vastaan jäähdytyssilmukka. Lisävarusteena: automaattinen tuhkankeräysjärjestelmä.


Vaihtopolttokattila, lämmityksen monitaituri

Puu ja öljy tai Puu ja pellettilämmitykseen Rica vie lämmityskattilatekniikan uuteen aikakauteen. Rica Atmos vaihtopolttokattila on pitkän tuotekehityksen tulos. Vaihtopolttokattiloissa on yhdistetty tehokas puun ja öljyn tai puun ja pelletin poltto. Puu poltetaan kattilan kahdessa ylimmässä tulipesässä ja pelletti tai öljy alimmaisessa tulipesässä. Rica Atmos-vaihtopolttokattiloissa puupuoli toimii aina käänteispalotekniikalla. Käänteispalotekniikalla puun palamisesta saadaan jopa 30% enemmän energiaa. Siinä savukaasut poltetaan uudelleen vetopuhaltimen avulla erillisessä keraamisessa palokammiossa. Savukaasun polttamisella saadaan puusta täydellinen hyöty pienelläkin puumäärällä. Keraamisten sisäpintojen ansiosta puu palaa mahdollisimman tarkasti - liekkiä ei sammuteta kylmillä teräspinnoilla. Samalla kattila pysyy myös puhtaana mahdollisimman pitkään. Puupuolen suuluukkujen kätisyydet voidaan vaihtaa. Kätisyyden vaihtamisella lisätään helppohoitoisuutta.

Vetopuhaltimen ansiosta kattilan puun palamisprosessi ei ole altis sään matalaja korkeapainevaihteluille. Vetopuhallin helpottaa myös kattilan sytyttämistä. Puhallin sammuu automaattisesti kun lämpötila laskee alle säädetyn termostaattiarvon. Tehokkaasta puunpolttomahdollisuudesta huolimatta Rica Atmos vaihtopolttokattiloissa sekä öljy että pelletti palavat korkeilla hyötysuhteilla. Kattilat ovat helppohoitoisia sekä helposti puhdistettavia. Kattilat ovat testattuja ja ne täyttävät tänä päivänä tulevaisuuden tiukat vaateet. Kaikki vaihtopolttokattilat on varustettu jäähdytyssilmukalla.


Rica Atmos GS-sarjan käänteispalokattilat Rica Atmos puukattilat toimivat käänteispalotekniikalla ja niiden keraamiset sisäosat tehostavat palamista. Näin lämmitystyö vähenee ja puun polttaminen on ympäristöystävällistä ja tehokasta. Näin käänteispalotekniikalla muodostetaan suuri määrä lämpöä - samanaikaisesti puu palaa loppuun ja jäljelle jää vain vähän helposti nuohottavaa "harmaata ja hienoa" tuhkaa. Puut ladataan puukattilan yläpesään ja liekki ohjataan vetopuhaltimella arinan läpi alaosan punahehkuiseen keramiikalla varustettuun toisiopalotilaan, toisiopalotilassa tapahtuu tehokas toisiopalo. Toisiopalon alussa (kaasuuntumisvyöhyke) suurin osa kaasuista palaa ja tämän jälkeen (loppuvyöhyke) jäljellä oleva hiili syttyy palamaan.

Rica Atmos käänteispalokattilat


Kattiloiden päämitat

D

A H

ØJ

ØE

CH

I

F

G

ØJ

C

Rica Atmos käänteispalokattilat

B


Rica Atmos GSE-sarjan käänteispalokattilat

Rica puulämmityksessä yhdistyy uuden teknologian GSE puukattila ja kiinteistön kokoon mitoitettu vesivaraaja. Rica Atmos käänteispalokattilat tuovat tehoa ja ympäristöystävällisyyttä puun polttamiseen.

Rica Atmos GSE puukattiloiden hyötysuhde on mallista riippuen jopa 90 %. Kattilat ovat varustettuja keraamisilla sisäpinnoilla ja puukattilassa on sekä ensiö- että toisioilman säätö.

Rica Atmos käänteispalokattilat


Rica Atmos puukattilassa on erilliset karkeasäädöt sekä ensiö- että toisioilmalle, jotka säädetään poltettavan materiaalin mukaan. Lopullinen ilmanoton hienosäätö tapahtuu automaattisesti ilmanoton servomoottorilla, jota ohjataan savukaasujen lämpötilan mukaan. Näin palamista ohjataan mahdollisimman tarkasti oikealla ilmamäärällä palamisen eri vaiheissa. Tehokkaassa palamisessa syntynyt lämpö otetaan talteen normaalin luovutuspinnan lisäksi tehokkailla vaihdintuubeilla, joissa on spiraalit.

Kattiloiden päämitat

D

A H

ØJ

ØE

CH

I

F

G

ØJ

C

Rica Atmos käänteispalokattilat

B


Rica Atmos S- XS- ja GSX-sarjan k채채nteispalokattilat

S-sarja Rica Atmos k채채nteispalokattilat

XS ja GSX-sarja


Rica Atmos S- XS- ja GSX-käänteispalokattilat ovat tehokkaita ja niissä on suuri tulipesä. Tulipesä on muodoltaan pyöreä ja siten estää tehokkaasti puiden holvaantumisen. Tämä tarkoittaa sitä, että puiden oma painovoima siirtää puut varastopesästä arinalle. Loppukäyttäjä kokee asian helppona puulämmityksenä ja lämmityksen kannalta palamista ohjataan mahdollisimman tehokkaasti ilman katkoja. GSX-sarjan kattiloissa on lisäksi savuhormissa konvektioputket, joiden avulla saadaan lämpöenergiaa talteen.

Kattiloiden päämitat

D

A H

ØJ

ØE

CH

I

F

G

ØJ

C

Rica Atmos käänteispalokattilat

B


Rica Atmos DC 75 SE ja DC 100 k채채nteispalokattilat

Rica Atmos k채채nteispalokattilat


Rica Atmos DC 75 SE ja DC 100 ovat tehokkaita käänteispalokattiloita. Rica Atmos DC 75 SE tulipesä on mitoitettu metrin halolle. Rica DC 100 on tarkoitettu isojen talojen, hallien, kasvihuoneiden ja vastaavien rakennusten lämmitykseen. Kattilan tulipesän tilavuus on 400 litraa.

Kattiloiden päämitat

D

A H

ØJ

ØE

CH

I

F

G

ØJ

C

Rica Atmos käänteispalokattilat

B


Rica Atmos SP ja SPL vaihtopolttokattilat


Puu ja öljy tai Puu ja pellettilämmitykseen Rica Atmos vaihtopolttokattila on pitkän tuotekehityksen tulos. Vaihtopolttokattiloissa on yhdistetty tehokas puun ja öljyn tai puun ja pelletin poltto. Puu poltetaan kattilan kahdessa ylimmässä tulipesässä ja pelletti tai öljy alimmaisessa tulipesässä. Rica Atmos vaihtopolttokattiloissa puupuoli toimii aina käänteispalotekniikalla. Käänteispalotekniikalla puun palamisesta saadaan jopa 30% enemmän energiaa. Siinä savukaasut poltetaan uudelleen vetopuhaltimen avulla erillisessä keraamisessa palokammiossa. Savukaasun polttamisella saadaan puusta täydellinen hyöty pienelläkin puumäärällä. Keraamisten sisäpintojen ansiosta puu palaa mahdollisimman tarkasti, liekkiä ei sammuteta kylmillä teräspinnoilla. Samalla kattila pysyy myös puhtaana mahdollisimman pitkään.

ØE

CH

ØJ

G

D

A

I

H

F

ØJ

C

B


Rica Atmos pelletti-/stokeri kattilat

Rica Atmos pelletti-/ stokerikattilat


Rican pellettilämmitysjärjestelmässä yhdistyvät uuden teknologian pellettikattila ja kiinteistön kokoon mitoitettu vesivaraaja. Uuden teknologian kattilassa pelletti poltetaan mahdollisimman tehokkaasti. Keraamisten sisäpintojen ansiosta pelletti palaa mahdollisimman tarkasti - liekkiä ei sammuteta kylmillä teräspinnoilla. Pellettikattilassa käytetään pääsääntöisesti maljapoltinta ja tulipesän kaareva muoto keraamisilla pinnoilla mahdollistaa pelletin tehokkaan toisiopalon tulipesän kaarevassa yläosassa. Pellettikattila liitetään varaajaan latauspumppupaketilla, kattilan lämpötila pysyy optimaalisena pelletin poltolle ja polttimen paloajat saadaan pitkiksi. Varaajan latauksen jälkeen kattila sammutetaan esim. Rica AS-30 lataussäätimellä, jonka hystereesi on säädettävissä 50-95°C. Näin lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti ja se pysyy myös puhtaana mahdollisimman pitkään. Poltintehon ylittäessä n.16 kW polttimen puhallinteho ja piipun normaali veto ei riitä. Tällöin kattiloissa (D20, 30 ja 45) vakiona oleva vetopuhallin käynnistyy ja muodostaa pelletin palamiselle optimaalisen alipaineen. Vetopuhaltimen ansiosta kattilan palamisprosessi ei ole altis sään matala- ja korkeapainevaihteluille.

Kattiloiden päämitat CH

D

G

A

ØE

ØJ

G

ØJ

C

Rica Atmos pelletti- /stokerikattilat

B


Rica Laddomat 22 latauspumppupaketti

Puu- ja pellettilämmityksessä tehokas ja luontoystävällinen palaminen edellyttää tasalämpĂśistä kattilan käyntilämpĂśtilaa. Rica Laddomat 22 mahdollistaa kattilassa oikean käyttĂślämpĂśtilan saavuttamisen lyhyessä ajassa. Latauspumppu on kuuman kattilan ja varaajan välissä sekoittamassa kuumaa ja kylmää vettä tehokkaalla tavalla. Â&#x2021;5LFD/DGGRPDWVRSLLNDLNNLLQNDWWLORLKLQDLQDN:iin asti. Â&#x2021;5LFD/DGGRPDWRQKHOSSRDVHQWDD Â&#x2021;9DOXUautainen runko kestää kovassakin käytĂśssä Â&#x2021;<NVLQNHUWDLQHQUDNHQQHOLLWRV\KWHLVVlSDOORYHQWWLLOLW Â&#x2021;/ämpĂśtilamittarit ovat riittävän etäällä toisistaan.

Tekniset tiedot Rica Laddomat 22 3XPSSX..................Wilo RS25-7 tai vastaava /LLWlQWl...................R32 sulkuhanalla $YDXWXPLVOlPS|WLOD.72° (vakiona) .................... . Tilaamalla 78° .DWWLODQWHKR. Enintään 120Kw

Patteri


Kattilan vakiovarusteet

- Keraamiset arinakivet - Savukaasupuhallin - Puhdistusrauta - Puhdistusharja - Tuhkakouru - Vedonsäädin - Käyttöohjekirja

Kattilan varustepaketti Latauspumppu

Jäähdytysventtiili

Piippuyhde

Hormiyhde


Lataussäädin AS-30

Rica AS-30 varaajan lataussäädin Latauskattilan ohjaukseen varaajan lämpötilojen mukaan Tehokas ja ympäristöystävällinen latauskattilajärjestelmä vaatii lämmitysjärjestelmään varaajan. Varauskattilan ja varaajan toimintaa ohjataan AS-30 lataussäätimellä, säädin käynnistää ja sammuttaa kattilan varaajan lämpötilan mukaan. Varaajan lämmityksen jälkeen lataussäädin sammuttaa latauskattilan kokonaan - tällöin mahdollinen polttimen ylläpitoliekki ei nokea kattilaa. Varaajan lämpötilan laskiessa lataussäätimen alarajalle latauskattila käynnistyy uudelleen ja tehokas varaajan lämmitys alkaa uudelleen. Näin polttimen käyntijakso on pitkä, tehokas ja ympäristöystävällinen.

AS-30 lataussäätimen vaikutus: ‡.....Vähentää kattilan ja koko lämmitysjärjestelmän likaantumista ‡.....Vähentää tuhkan määrään ja pidentää puhdistusvälejä ‡.....Vähentää kulutusta minimoimalla latauskattilan polttimen käynnistyskerrat. Latauksien välillä kylmä latauskattila minimoi energiahäviöt ympäristöön. Ilman AS-30 lataussäädintä polttimen paloajat ovat +/- 1h ja lataussäätimen kanssa +/-4h. Riippuen vuodenajasta, kattilasta, polttimen tehosta ja varaajan koosta. Tekniset tiedot: ‡.....Jännite 230 V 50 Hz ‡.....Max yläraja + 95ºC ‡.....Min alaraja + 50ºC Vakiovarusteet: ‡.....Syöttökaapeli, vakiopituus ‡.....Varaajan lämpötila-anturi, kaapelia 5 metriä


Muistiinpanoja

Pid채t채mme oikeudet muutoksiin


RICA2013-2

Rica | Riihimäen Metallikaluste Oy | PL 49 (Käpälämäenkatu 10) | 11710 RIIHIMÄKI 3XK_VlKN|SRVWLLQIR#ULFD¿_ZZZULFD¿ Jälleenmyyjä

Rica Atmos esite  
Rica Atmos esite  

Rica Atmos lämmitysjärjestelmät

Advertisement